Наказ №35 Про підготовку та проведення педагогічної радиСкачати 477.22 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації13.12.2016
Розмір477.22 Kb.
ТипНаказ
1   2

СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО

ЕТАПУ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
п/п


Зміст перевіркиФормування цінно-естетичного відношення до одержаних знань, нормів.


Вміння виявляти місце теми в загальному змісті навчального курсу.


Установлення зв’язків і закономірностей між поняттями та явищами (аналіз і синтез), причинно-наслідкових, функціональних і др.. зв’язків.


Оформлення систематизованих знань за допомогою знаково-графічних засобів.


Перехід від часткового до широкого узагальнення.


Творчі ситуативні завдання узагальнюючого характеру.


Індивідуальні творчі завдання.


Колективні бесіди.


Організація роботи учнів з низьким ступенем навченості: робота за зразками.


Уміння учителя скоординувати зміст навчання у роботі з обдарованими та талановитими дітьми.


Тестове оцінювання рівня оволодіння знаннями, нормами, цінностями.


Оформлення систематизованих знань через умовно-графічні засоби (схеми, таблиці).


Умови для розвитку взаємної поваги, відповідальності та довіри, здатних до організації творчої діяльності учня та вчителя.


Чи забезпечував учитель інтерес і увагу учнів на модульному уроці?


Чи підвищувалась стомленість дітей у зв’язку з інтенсивними формами роботи?


Чи носив системно-узагальнюючий етап діагностичний характер оцінювання?


Використання вчителем педагогічних засобів для корекції емоційного стану у дітей.


Ступінь доброзичливих відношень між учителем і учнями.


Логічна завершеність змісту міні-модуля.


Перехід до контрольно-рефлексивного етапу.

6. Контрольно-рефлексивний модуль.
Мета: розвиток творчої рефлексії.

Основний психолого-педагогічний зміст: підсумковий контроль оволодіння знаннями, нормами, цінностями, взаємозалежність оцінки вчителя і самооцінки учня, спільний звіт учителя і учня про соціальне зростання протягом проходження повного функціонального циклу, усвідомлення засвоєного набору норм діяльності, особистісний відбір змістових цінностей.d:\рисунки\канцтовари\knig11.jpg

ПРОГРАМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНОГОЕТАПУ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ№п/п

Зміст перевіркиЧи носить контрольно-рефлексивний етап характер підсумкового контролю якості оволодіння знаннями, вміннями, нормами.


Організація розвитку творчої рефлексії.


Самооцінка учнями якості виконаної контрольної роботи.


Взаємозв’язок оцінки вчителя та самооцінки учнів.


Підбір завдань навчаючого проблемного характеру.


Демонстрація учнями своїх особистих досягнень.


Загальний звіт учителя і учня про соціальне зростання протягом повного функціонування циклу.


Самооцінка учнями своїх досягнень та зростання розумових можливостей (захист проектів, рефератів, олімпіади і т.д.).


Самоаналіз і само розуміння ступеню збагачення учнів та вчителя особистого ментального досвіду.


Уміння вчителя спонукати учнів до самостійних доповнень, рішень, суджень при організації їх розумової діяльності.


Чи бере до уваги вчитель розумові здібності учнів у оцінній діяльності?


Рецензування відповідей, направлених на виявлення позитивних та негативних сторін в знаннях, вміннях та навичках учнів.


Визначення морально-етичних проблем, які залишилися невирішеними на особистісному рівні.


Використання учителем педагогічних засобів для корекції емоційного стану у дітей.


Ступінь доброзичливих відносин між учителем та учнями.


Логічна завершеність змісту міні-модуля.


 1. Консультація


Мета: навчити учнів задумуватись над проблемою, усвідомити для себе, які виникли труднощі при знайомстві з темою, а для розв’язання цих труднощів – сформулювати питання, в яких він би хотів одержати відповідь. Модульно-розвивальна система навчання сприяє психосоціальному зростанню особистості, активізуючи її інтелектуальний і творчий потенціал, емоційність та самодостатність пошукової діяльності, та дозволяють здобути такі освітні результати, як уміння працювати в різних галузях знань з інформаційним потоком:

 • уміння висловлювати власні думки;

 • уміння формувати особисту точку зору, власну думку на підставі осмислення різноманітного досвіду, ідей та уявлень;

 • уміння розв’язувати проблеми (задачі);

 • здатність самостійно займатися власною освітою;

вміння співпрацювати та працювати в групі.

А.З.Фрейд підкреслював, що життя в цьому світі служить вищій меті, котру і нелегко розглядіти, все ж ймовірно, що вона зводиться до вдосконалення людини. Процес вдосконалення людини не що інше як розвиток продуктивних форм активності у максимально можливих сферах навчання і практичної діяльності і розвиток через активну продуктивну діяльність механізмів творчості.


d:\рисунки\канцтовари\kniga.jpg

«Для роздуму»

Заступник директора з НВР

Щоб підготувати ефективний урок, учителю необхідно вийти на новий рівень педагогічного мислення. Сучасний урок має бути технологічно досконалим: оптимальний темп, чітка організація кожного етапу уроку, ефективна самоосвітня діяльність учнів, доцільний добір дидактичного матеріалу.

Визначають три основні компоненти навчально-виховного процесу: мотиваційно-ціннісний, проектувально-діяльнісний, рефлексивно-оцінний.

Суть особистісно зорієнтованого уроку полягає в активній позиції учня на кожному етапі уроку, що забезпечує отримання знань не на рівні пам'яті, а на рівні діяльності; відбувається переорієнтація процесу навчання з предметного на процесуальні й мотиваційні аспекти освіти, спонукання до співпраці та співтворчості, прагнення до самоосвіти і саморозвитку; інтерактивні вправи розкривають усі рівні пізнання: знання, розуміння, аналіз, синтез, застосування, оцінка.


Організаційно-вступний етап. Мотивація навчальної діяльності.

Хороший вступ до уроку забезпечує доброзичливе ставлення вчителя до дітей, сприяє створенню позитивної емоційно-актуальної установки на діяльність, налаштованості на співпрацю, дає установку на успіх. Створення ситуації успіху забезпечує успіх (переживання стану радості, задоволення від того, що результат діяльності збігся з очікуваннями або перевершив їх), а успіх створює нові мотиви діяльності.


Ситуація І. Організаційно-вступний етап.
Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Добрий день. Сідайте. Фурман, не крутися. Відкрийте зошити і запишіть тему уроку...
Обговорення ситуації першою творчою групою. Після аналізу помилок, допущених учителем у ситуації, пропонують переглянути цей самий етап уроку, проведений методично правильно.
Ситуація 2. Організаційно-вступний етап.
Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Добрий день, діти! Я рада знову зустрітися з вами. Васильку, ти готовий до співпраці? Сьогодні ми опрацюємо надзвичайно цікаву і важливу для кожного інформацію. Ці поетичні рядки допоможуть нам сформулювати тему уроку...

Етап усвідомлення нового матеріалу.

Інтерактивні технології (інтерактивний — здатний до діалогу) можна представити як різновид, розширення активних методів навчання, суть яких полягає в постійній творчій взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем на основі аналізу навчальної ситуації. Інтеракція сприяє створенню атмосфери співробітництва, дає педагогу змогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Метою інтерактивного навчання є створення комфортних умов пізнавальної діяльності, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Інтерактивна взаємодія не припускає як домінування одного учасника пізнавального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Школярі вчаться спілкуватися з іншими людьми, бути демократичними, толерантними, критично мислити і приймати сміливі, обдумані рішення.
Ситуація 1. Етап усвідомлення нового матеріалу.

Учитель. Зараз ви самостійно опрацюєте навчальний матеріал за інтерактивною вправою «Два—чотири — усі разом». Прочитайте параграф 27 спочатку в парах, потім обговоріть цю саму інформацію в четвірках, а що незрозуміло — потім поясню всім учням (сідає за стіл, починає заповнювати журнал.

Аналіз ситуації другою творчою групою. Після аналізу помилок, допущених учителем у відео-сюжеті, вчителям пропонують переглянути цей самий етап уроку, проведений методично правильно.


Ситуація 2. Етап усвідомлення нового матеріалу.

Учитель. Зараз ми опрацюємо навчальний матеріал за інтерактивною вправою «Два — чотири — усі разом». Прочитайте параграф 27 у парах, можете допомагати один одному в сприйнятті інформації. Час – 4 хв...

Усі впорались із завданням? Молодці! А зараз об'єднайтесь у творчі четвірки і тепер у групах обговоріть матеріал протягом 3 хв (учитель підходить до груп, допомагає у сприйнятті та усвідомленні інформації).

Які ви молодці! Так добре і дружно працювали! Зараз ми переконаємося, що матеріал ви добре засвоїли - обговоримо навчальну інформацію всім класом.
Оцінювання знань учнів. Пояснення домашнього завдання.

Інтерактивні технології забезпечують досягнення якісних результатів навчання, оскільки основним критерієм діяльності учнів на інтерактивному уроці є інтерес школярів. Як підтвердити, що діти набули необхідних знань, умінь, сформували в себе значущі цінності та компетентності? Звичайно, шляхом оцінювання навчальних досягнень школярів.Завдання оцінювання на інтерактивному уроці:

• визначення рівня навчальних досягнень учня;

• визначення рівня навчальних можливостей;

• створення умов для саморозвитку і самовдосконалення;

• створення «ситуації успіху»;

• мотивація до подальшого навчання й отримання знань; а з'ясування необхідності в корекції навчання, встановлення зворотного зв'язку;

• визначення рівня особистісного зростання.

Перед початком роботи вчитель інформує школярів про критерії оцінювання (дає учням можливість самостійно порівняти свою відповідь із критеріями стандарту); після виконання завдання залучає дітей до контролю навчальної діяльності шляхом самооцінювання, взаємоконтролю і взаємоаналізу.

Нові стратегії оцінювання мають виявити не тільки рівень оволодіння навичками мислення й комунікації, а й здатність відстоювати свою думку, аргументувати особисту позицію. До пріоритетів оцінювання належить не лише результат роботи, а й сам процес навчання (активність на уроці, готовність до співпраці, спосіб спілкування, відповідальність за діяльність).
Ситуація 1. Етап оцінювання знань учнів.

Пояснення домашнього завдання

Учитель. За урок я ставлю такі оцінки:

Іванова — 11 балів,

Васильєв — 12 балів,

Тимощук — 5 балів (дзвенить дзвінок).

Ой, не встигла повідомити домашнє завдання.

Запищіть: параграфи 27, 28._______


Обговорення ситуації з педагогами третьої творчої групи. Після аналізу помилок, допущених учителем у ситуації, вчителям пропонують переглянути цей самий етап уроку, проведений методично правильно.
Ситуація 2. Етап оцінювання знань учнів.

Пояснення домашнього завдання

Учитель. Завершується урок.

Я дякую вам за активну роботу на уроці і вважаю, що Олег працював творчо, не припустився жодної помилки – 12 балів. Молодець!

Катя підготувала дуже цікаве повідомлення, проте у завданні припустилася неточності —11 балів. А ти, Васю, яку оцінку поставиш собі? На жаль, завдання ти виконав на середньому рівні – 5 балів. Сподіваюся, на наступний урок ти підготуєшся краще.Запишіть домашнє завдання: параграфи 27, 28 опрацювати, завдання 2 або 3 на сторінці 34; хто бажає ґрунтовніше ознайомитись із матеріалом — здійсніть дослідження з тем…Здійснення інноваційної діяльності забезпечує:


 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів, зростання їхнього інтелектуального потенціалу, формування і розвиток комунікативних і соціальних компетентостей школярів;

 • зростання професійної майстерності педагогічних працівників.«Одного разу чоловік через 20 років після закінчення університету повернувся в місто, де провів студентські роки. Він дізнався, що його найближчий у ті часи товариші нині викладає в цьому університеті. Звичайно ж, він вирішив скористатися можливістю навідати свого давнього приятеля прямо на робочому місці в альма-мастер. Той саме готувався приймати іспити в студентів і розклав на столі білети. Колишній його однокурсник узяв декілька білетів і, прочитавши їх, вигукнув:

- А питання ті самі!

На що його приятель викладач університету відповів з посмішкою:

- Питання ті самі. Відповіді — інші».
Є багато технологій, які використовуються в конкретному випадку. Але для викладача найважливіше вміти звільнятися від своїх стереотипів, бачити потенціал у кожній людині, а також цікавитися, чому людина мислить саме так. У кожного свій шлях, і свій тип мислення, тому вчитель мусить бути гнучким, здатним сприймати різних людей, різні погляди.

d:\рисунки\канцтовари\46185460_j0422183.jpg

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ:


 1. Розвивати педагогічну майстерність учителів шляхом нетрадиційних форм методичної роботи, активно впроваджувати в практику елементи інновацій, а саме:
  1. Представити кращі конспекти з предметів.

Керівники М/О, травень 2012р.


  1. Прийняти участь у Всеукраїнському web – порталі «Форум педагогічних ідей «Урок». З цією метою представити керівникам М/О авторські наробки.

Керівники М/О, до 20 березня 2012р.


 1. Керівникам М/О розробити рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій, видати методичний збірник «Педагогічні інновації методичного обєднання» в рамках модульно–розвивальної системи навчання.

До травня 2012 р.

 1. За результатами проведеної практичної частини педради схвалити відкриті модулі вчителів Костінської Н.А., Азарян В.В., Пономарьової Н.М., Максимчук Л.О., Коловсик В.В., Оніщенко Н.В.
 1. Учителям, які мають години роботи з обдарованими дітьми підготувати проекти – наробки індивідуальної роботи для розвитку талановитої особистості.

Березень 2012р.


 1. У рамках міського фестивалю «Перлини досвіду» надати проекти- презентації навчальних тем.

Учителі російської мови, лютий 2012р.


 1. Учителям активно займатися самоосвітою, поширенням свого передового педагогічного досвіду: розробками методичних посібників, публікувати у методичних виданнях статті, створити авторськінаробки, періодично інформувати на педагогічних сайтах про стан такої роботи.

Постійно


 1. Продовжити роботупо впровадженню пілотного проекту Національного проекту «Відкритий світ» та розробити методичні рекомендації вчителям для впровадження цього проекту в наступному навчальному році

Козубенко О.І., вчителі - предметними,

які працюють у 7-х класах, лютий-березень 2012р.


 1. Організувати тренінг «Впровадження інноваційних технологій» (з урахуванням анкети «Моніторингова діагностика діяльності вчителя»).

Березень 2012р.
Сядьте зручніше, закрийте очі й зосередьтеся на диханні. Вдихайте і видихайте. Ви вдихаєте легко, без зусиль. І видихаєте. З кожним видихом Ви все більше розслабляєтеся. Звуки, що доносяться ззовні, лише допомагають Вам глибше зануритися в себе: вони нагадують Вам, як чудово втекти від шуму і стресу зовнішнього світу і почати подорож у спокій радісного внутрішнього світу.c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\новая папка\x_9b2a1c12.jpg

Занурюючись у стан релаксації, розслаблення, Ви, можливо, пригадаєте, як стояли над ставком або озером, а вода була тихою і нерухомою. Можливо, Ви кинули камінь і дивилися, як розходяться кола. Одне коло за іншим, усе ширше й ширше, одне за одним, ширше і ширше. Кола розходяться все повільніше, віддаляються одне від одного, і, нарешті, вода заспокоюється. Тепер мені хочеться, щоб Ви уявили, що Ваше тіло -— ніби та вода. Ви кидаєте камінчик у саму середину і відчуваєте, як по тілу йдуть кола релаксації. Хвилі релаксації розходяться по Вашому тілу. Піднімаються вгору по животу, відгукуються в грудях і спині. Вони йдуть по хребту і по кожному м'язу Вашої спини. По плечах. По руках. По скулах. По голові. Вони струменять униз, по животу, до тазу. Вниз — по стегнах, по литках, по кісточках, по пальцях ніг. І кожного разу, коли Ви впускаєте камінчик у центр свого тіла, Ви ще більше розслабляєтеся.

Розслабившись, Ви відчуваєте спокій. Тепер сконцентруйтеся на точці між очима, там, де знаходиться «третє око». Уявіть собі, що там — світло. Якого воно кольору?

Тепер уявіть собі, що це світло перетворюється на промінь, який витягується в просторі. Простежте за цим променем: ось він виривається з будівлі, проходить через усе місто, виходить за його межі. Ви продовжуєте рухатися вслід за променем; Ви входите в космос і бачите Землю звідти. Що далі Ви рухаєтеся, то більше Вас огортає м'якість і тиша. Погляньте на цю синьо-зелену кулю внизу; на білу тканину хмар довкола. Насолодіться цим видовищем.

Тепер озирніться: поряд із Вами — ще один промінь, іншого кольору. Слідуючи за ним, поверніться на Землю. Цей промінь веде Вас на Землю, де за цей час минуло майже 20 років.

Ви все ближче до Землі; бачите її рельєф. Наближаючись до кінця променя, уважно придивіться. Де ви? Саме тут живе людина, якою Ви станете через двадцять років. Ви опустилися на Землю. Погляньте довкола. Що Ви бачите? Який навколо Вас ландшафт? Чи є дерева? Квіти? Які? Відчуйте це місце.

Тепер підійдіть до дверей. За дверима Вас чекає людина, це—Ви в майбутньому. Двері відчиняються. Що Ви бачите? Привітайтеся з нею. Зверніть увагу на те, як вона відповідає на Ваше вітання, запрошуючи вас у час і простір через 20 років. Зрозумійте: це — Ви. Яка ця людина на вигляд? Зверніть увагу на те, як вона стоїть, у що одягнена. Відчуйте суть цієї людини. Зверніть увагу на її оточення. Яка людина тут живе? У яких тонах оформлено це місце?

Тепер перейдіть разом у зручне місце для бесіди. Можливо, той, ким Ви станете, запропонує Вам що-небудь випити. Влаштуйтеся зручніше і приготуйтеся до бесіди із собою майбутнім. Подумайте, про що Вам хотілося б запитати. Запитайте: «Що тобі більш усього запам'яталося за останніх 20 років?» Тепер почекайте його відповіді. (Пауза.) Потім запитати себе в майбутньому? (Пауза) Добре. На завершення зустрічі із собою в майбутньому подякуйте цій людині за те, що вона поділилася з Вами такими безцінними знаннями.

Тепер поверніться до променя і разом з ним пройдіть зворотний шлях. «Світ через 20 років» стає все менше, віддаляючись. Знову Ви бачите синьо-зелену кулю, оточену хмарами. Ваш промінь перетинається з іншим, який і принесе Вас назад, у сьогоднішній день. Рухайтеся по цьому променю. Бачите, Земля стає більшою.

Погляньте на ландшафт, на обрій, нарешті, поверніться в цю кімнату. Добре. Через декілька секунд я рахую: «три... два... один». На слові «один» Ви відчуєте себе освіженим і бадьорим, як після тривалого відпочинку. І Ви знаєте, що можете запам'ятати з цієї подорожі всередину себе все, що побажаєте.Коли Ви розплющите очі, деякий час посидить у тиші, зберіть усе, що Вам хотілося б винести з цієї подорожі. Три. Ви повертаєтеся в сьогоднішній день, Ви стаєте бадьорішим і сильнішим. Два. Потягніться всім тілом, відчуйте землю під собою. Один. Розплющте очі. Ви тут, бадьорий, ніби тільки-но прокинулись.d:\рисунки\анимации2\77693795.gif

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал