Наказ №12 Про діяльність педколективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинстваСкачати 93.89 Kb.
Дата конвертації20.02.2017
Розмір93.89 Kb.
ТипНаказ

Золотобалківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Золотобалківської сільської ради


Н А К А З

16.03.2015 №12


Про діяльність педколективу

щодо здійснення соціального

захисту дитини та охорони дитинства

У 2014/2015 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей була спрямована на виконання законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»; Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 22 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» наказів МОН України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи МОН України» та від 01.06.2005 № 330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізацію Комплексної програми профілактики жорстокого поводження з дітьми; Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року; Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009/2015 роки; Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року.


Робота з даного напрямку проводилася відповідно до річного плану роботи школи, п лану виховної роботи, плану роботи соціального педагога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій та дітей девіантної поведінки та плану заходів щодо виконання Комплексної програми профілактики жорстокого поводження з дітьми.

Із метою реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток особистості на засіданнях педради розглядалися питання: "Формування різносторонньої і повноцінної особистості як основна складова навчання і виховання"(листопад 2014), Спільна робота сім'ї та школи з соціалізації школярів (лютий 2015).

На нарадах при директору захлуховувалися питання:

Вересень


1.Про виконання заходів щодо організації початку навчального року

- підсумки проведення літнього оздоровлення учнів;

- забезпечення учнів підручниками;

- організація харчування учнів у школі, харчування дітей пільгового контингенту;

- організацію та проведення профілактичних медичних оглядів учнів;

- працевлаштування випускників 9, 11 класу;

- виконання Законів України «Про освіту» ст.6, «Про загальну середню освіту» ст.35, Інструкції з обліку дітей;

2.Про особливість впровадження Державного стандарту базової та повної загальної освіти

- соціальний захист учнів.

3. Про організацію профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та виконання законодавчих вимог стосовно ТБ та охорони праці.

Жовтень

1.Про роботу педагогічного колективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.2.Про харчування учнів школи.

Грудень


1.Про дотримання законодавства з охорони прав дитинства, соціального захисту дітей, профілактичної роботи щодо правопорушень та запобігання злочинності серед дітей.

Січень


1.Виховання й навчання здорової особистості, формування вмінь та навичок здорового способу життя через реалізацію державних програм шкільних предметів основ здоров’я, фізичної культури,попередження ризикової поведінки.

Видано накази по школі: Про організацію харчування учнів у 2014-2015 н.р; Про призначення громадських інспекторів по охороні дитинства; Про затвердження мережі класів Золотобалківської ЗОШ 1-3 ступенів на 2014-2015 н.р.; Про заборону тютюнокуріння у школі; Про організацію у школі батьківського всеобучу; Про створення наркологічного поста і організацію його роботи ; Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів; Про затвердження заходів по охороні праці і пожежній безпеці на 2014-2015 н.р.; Про організацію гурткової роботи в школі; Про створення загону юних інспекторів руху; Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів школи; Про результати літньої оздоровчої кампанії в школі; Про проведення тижня пожежної безпеки на тему "З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто"; Про проведення Всеукраїнського тижня права.

У 2014/2015 навчальному році інспектором з охорони дитинства було призначено соціального педагога школи Кордис В.М.,наказ №49 від 02.09. 2014 року. На початку навчального року Кордис В.М. були складені соціальні паспорти класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій.

Робота соціального педагога школи була спрямована на реалізацію таких завдань: діагностика діяльності і розвитку учнів, класного колективу, мікроклімату в класі; консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу; просвітницько- інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної культури в школі та сім’ї; соціально - педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей; робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; превентивне виховання, спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання значимих норм і правил поведінки, ведення здорового способу життя.

З учнями девіантної поведінки постійно проводилася відповідна робота: профілактичні бесіди, відвідування учнів удома, бесіда з учителями з приводу поведінки на уроках. До роботи з вищевказаними сім’ями та учнями залучалися медпрацівники, служба у справах неповнолітніх.

Проводилося анкетування у 8-11-х класах. У класах проведені бесіди з профілактики насильства серед дітей, про відповідальність перед законом за вчинення насильства.

З метою виявлення ступеню продуктивних взаємовідносин між учнями та вчителями, дотримання прав і обов’язків всіх учасників навчально-виховного процесу вивчалась проблема педагогічної взаємодії «Учитель-учень» серед учнів 8 - 9-х класів.

Протягом навчального року велика увага приділялась профілактичній роботі. Проводилися тематичні бесіди з учнями різних класів з метою запобігання девіантної поведінки та розвитку в дітях толерантності, співробітництва з навколишніми (5-8 кл). Це дало змогу продуктивному спілкуванню з учнями в позитивному контексті.

У рамках проведення тематичних місячників та тижнів були організовані виставки літератури, малюнків, стіннівок на теми: «Права і обов’язки дитини»; «Ми – за здоровий спосіб життя»; «Шкідливі звички»; «3 грудня – Міжнародний день інвалідів»; «Сніду - ні!»; «Ми проти насилля».

Здійснювалась робота по соціальному захисту дітей. У своїй діяльності соціальний педагог співпрацював зі службою у справах дітей виконкому, центром сім’ї та молоді, кримінальною міліцією у справах дітей, батьківською громадою.

Відбувався соціально-педагогічний супровід учнів школи:

- складено банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- проведено контроль стану утримання дітей-інвалідів;

- оформлені соціальні паспорти дітей-інвалідів;

- учні забезпечені безкоштовним харчуванням, шкільним приладдям та підручниками;

- організовано літнє оздоровлення для дітей, які потребують соціальної підтримки.

Для батьків дітей, які потребують соціальної підтримки надавались консультації щодо соціального захисту. Учні поінформовані про роботу гуртків та секцій, за бажанням та фізичною можливістю школярі відповідної категорії залучені до позашкільної роботи на базі школи.

У школі були проведені акції милосердя: «Щедрий врожай», «Серце до серця».

Просвіта батьків відбувалася на зборах, були обговорені такі питання: «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей», «Права та обов’язки учнів», "Насильство у сім'ї". Консультації учням, батькам, учителям надавалися відповідно до ситуації.

З метою профілактики порушень правил поведінки та дисципліни в школі проводилась правова просвіта серед учнів. Були організовані зустрічі з працівниками центру соціальних служб для молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх .

У рамках соціально-психологічної просвіти з учнями школи систематично проводилися індивідуальні та групові бесіди за темами: «Правила поведінки учня», «Обов’язки та права дитини», «Підліток та закон», «Спілкуємось та діємо», «Моє здоров’я», «Що руйнує здоров’я».

Соціальним педагогом школи постійно підтримуються зв’язки з громадськими установами, з органами виконавчої влади: Центром соціального захисту, Центром соціальних служб сім’ї та молоді, товариством «Червоного Хреста», службою у справах дітей з метою надання соціально-правової допомоги дітям та їх батькам, проведення гуманітарних акцій, оперативної допомоги проблемним дітям. 

З боку адміністрації школи ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. У навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з навчально- виховної роботи, класними керівниками, розглядаються на нарадах при директорі, періодично на педрадах, радах профілактики. Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. З учнями та їх батьками проводилась індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин.

У 2014/2015 н.р. безкоштовне харчування отримували 9 учнів пільгових категорій та діти( 27 чоловік) 1-4 класів (до 25.12.14р.).

У І семестрі 2014/2015 навчального року на обліку було: дітей, позбавлених батьківського піклування – 1; дітей з малозабезпечених сімей – 8 з 4 сімей; дітей з багатодітних сімей – 22 з 12 сімей; дітей-інвалідів – 1.

Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних документів, класними керівниками проводились обстеження умов проживання та виховання дітей.

Проводиться певна робота з підтримки обдарованої молоді. Сичов М. отримав стипендію, ставши "Кращим учнем закладу". Школярі беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, різноманітних творчих конкурсах та турнірах.

На початок 2014-15 н.р. на території села не виявлено дітей шкільного віку, які не приступили до занять. Усі випускники 9 та ll класів 2014 року випуску працевлаштовані, про що свідчать довідки з місць навчання. Діти задіяні в шкільних гуртках, спортивних секціях, відвідують позашкільні заклади: музичну школу, Будинок культури, сільську бібліотеку.

Учні школи з повагою ставляться до людей похилого віку, з радістю відвідують Будинок престарілих, здійснюючи шефську допомогу в межах благодійної акції «Милосердя», виступаючи з концертами.

З метою пропаганди здорового способу життя, активізації героїко-патріотичного виховання проводяться змагання з різних видів спорту: баскетболу, волейболу, футболу, шахів та шашок. Активну участь учні беруть у проведенні «Стартів надій».

Велика увага протягом навчального року приділялась взаємозв’язку діяльності закладу з батьками, громадськістю: лекції про забезпечення прав і свобод дітей пільгових категорій, дітей з особливими потребами. Працювали лекторії для батьків, оформлена виставка літератури у бібліотеці.

Проведені батьківські збори, на яких були розглянуті такі питання:  • Стратегія запобігання та подолання насильства в сім’ї (вересень);

  • Навчальні здібності дитини. Як їх розвивати (грудень);

  • Інтерес батьків до проблем виховання. Основні орієнтири виховання (лютий);

  • Нормативно-правові документи діяльності навчального закладу (серпень)

Організована робота батьківського практикуму психолого-педагогічних знань для батьків учнів початкової, основної та середньої школи (1 раз на семестр).

Організована консультативна психолого-педагогічна служба з надання допомоги батькам у вихованні дітей, координації дій школи і батьків, вирішення конфліктних ситуацій (1 раз на місяць).

Виходячи з вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1.Соціальному педагогу Кордис В.М.:

1.1. Забезпечити неухильне виконання нормативних документів щодо соціального захисту дітей пільгових категорій.

1.2. Проводити ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства та соціального захисту.
Постійно
1.3. Розглядати питання соціального захисту дітей пільгових категорій на нарадах при директорові (в кінці кожного семестру), засіданнях педагогічних рад (1 раз на рік), методичних об’єднаннях класних керівників (у кінці кожного семестру).
1.4. Поновлювати базу дітей пільгових категорій по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дитини.

2. Класним керівникам l-ll-х класів:

2.1. Своєчасно виявляти та повідомляти директора школи про дітей, які залишилися без опіки батьків, та про факти насильства над дитиною в сім'ї.

2.2. Забезпечити в місячний термін збір документів, необхідних для влаштування дітей у сім'ю громадян під опіку або у відповідний державний дитячий заклад.

2.3. Двічі на рік проводити перевірку умов життя та виховання дітей у неблагополучних сім'ях.

3. Заступнику директора Кудрі С.І. забезпечити постійну роботу батьківського лекторію з метою ознайомлення батьків та учнів школи з чинним законодавством України про права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та навчання дітей.


4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на соціального педагога Кордис В.М.

Директор школи В.І.РаєнкоЗ наказом ознайомлені: В.М.Кордис

С.І.Кудря

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал