Найважливішою умовою повноцінного розвитку дитини, збереження і зміцнення її психологічного здоров'я є психологічна безпека. Психологічна безпека це такий стан, коли забезпечений успішний психічний розвиток дитини. ( слайд 2)Дата конвертації12.01.2017
Розмір73.2 Kb.


( слайд 1) Найважливішою умовою повноцінного розвитку дитини , збереження і зміцнення її психологічного здоров'я є психологічна безпека.  Психологічна безпека - це такий стан, коли забезпечений успішний психічний розвиток дитини .

( слайд 2) Психологічна безпека соціального середовища визначається як стан, вільний від проявів насилля у взаєминах, сприятливий для задоволення основних соціальних та індивідуальних потреб, розгортання довірливого спілкування з різними людьми, перебування у середовищі значущих осіб, забезпечення відчуття захищеності та комфорту. Психологічна безпека особистості проявляється у її здатності зберігати стійкість, урівноваженість, хороше самопочуття у соціальному середовищі з - психотравмуючими впливами, в опірності деструктивним внутрішнім та зовнішнім загрозам.
( Слайд 3) За даними соціологічних досліджень , стало відомо про те , що досить великий відсоток батьків - до 75 % - стурбовані проблемами психологічної безпеки дитини в освітньому середовищі. Зацікавившись цими даними, ми у своєму дитячому садку вирішили провести подібне дослідження - моніторинг , який включав в себе опитування батьків . У результаті з'ясувалося , що батьків хвилює проблема конфліктності дітей між собою ( обзиваються , ображають , кусаються ) , турбує , чи відчуває дитина себе в колі однолітків і в спілкуванні з вихователями понятим , прийнятим , позитивно оціненим , шановним і коханим незалежно від його успіхів. Таким чином дослідження індивідуальних особливостей дошкільників дозволили виявити наявність у 25% дітей тривожність, у 13% - невпевненість; у 10% - агресивність, у 40% - неуважность, у 19% - наявність страхів. Всі перераховані вище ознаки говорять про те , що більшість дітей знаходиться в стані психоемоційної напруги.


(Слайд 4) Мета роботи в даному напрямку - забезпечення психологічної безпеки1дитини1в1дитячому1саду. Для реалізації мети було необхідно вирішення наступних завдань:

  • вивчити джерела загрози психологічній безпеці1дітей;
    - провести курс занять з дітьми , спрямованих на розвиток і корекцію різних сторін психіки дитини (як пізнавальної , так і емоційно – особистісної1сфери);
    - створити в дитячому садку умови, що забезпечують психологічну безпеку кожної дитини ; ддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд
    - надати консультативну та практичну допомогу батькам і педагогам ДНЗ з питань створення вдома і в дитячому садку середовища, що забезпечує дошкільнятам стан захищеності від загроз, психічному благополуччю .(Слайд 5) Основними джерелами загроз психологічної безпеки особистості1дитини1є:
- маніпулювання дітьми , що завдає серйозної шкоди позитивному розвитку особистості . Це проявляється в тому , що дорослі прагнуть все зробити за дитину, тим самим позбавляючи його самостійності та ініціативи як в діяльності,1так1і1в1прийнятті1рішень;
- індивідуально - особистісні особливості батьків і персоналу , що бере участь в освітньому процесі і щодня вступає у взаємодію з дітьми ;
- міжособистісні відносини дітей у групі;

- неправильна організація спілкування - переважання авторитарного стилю, відсутність зацікавленості дитиною з боку дорослих;
- неувага до дитини з боку батьків , асоціальне сімейне мікросередовище ;
- стресовий стан дитини , виражене в труднощах засипання , звичках негативної поведінки , порушеннях емоційно - особистісного розвитку.
Звідси випливає , що в дошкільному закладі повинна бути розроблена система загального та індивідуального захисту дітей.

Що і було зроблено психологом в ДНЗ:(слайд 6) 1 . Індивідуальна програма психологічного захисту була розроблена на основі вивчення особистісних особливостей дитини , його звичок , умов виховання в сім'ї. За допомогою батьків і педагогів були заповнені індивідуальні картки розвитку кожної дитини , в яких надані психологічні рекомендації щодо попередження відхилень у психічному та емоційно – особистісному1розвитку1дитини.
2.  Протягом навчального року психологом проводяться корекційно – розвивальні заняття Крюкової «Дивуюсь..», що складаються з 15 занять , на яких діти вивчають різні емоції і вчаться керувати ними , як діяти в тих чи інших обставинах. Ця програма допомагає подолати бар'єри у спілкуванні , краще зрозуміти себе та інших , зняти психічну напругу, долати страх. Заняття проводяться два рази на тиждень по 20 хвилин за певною схемою.
I частина - мімічні і пантомімічні етюди ( виразне зображення окремих емоційних станів , пов'язаних з переживанням тілесного і психічного достатку і невдоволення , моделі вираження основних емоцій , знайомство з елементами виразних рухів) .II частина - етюди та ігри на вираження окремих якостей характеру та емоцій ( виразне зображення таких рис , як жадібність , доброта , чесність та ін. їх моральна оцінка через такі етюди : « Васьки соромно»,1«Сміливий1заєць»..
III - етюди та ігри, що мають психотерапевтичну спрямованість на певну дитини або групу в цілому ( тут йде корекція настрою і окремих рис характер дитини,1тренінг1моделювання1стандартних1ситуацій);
IV - психом'язового тренування (зняття психоемоційного напруження , навіювання бажаного настрою , поведінки , рис характеру ) . Брак позитивних емоцій негативно впливає на весь хід розвитку особистості, тому етюди та ігри на викликання і вираз емоції радості обов'язково використовувалися на кожному занятті . Музичний супровід допомагає налаштувати дітей на заняття. Дані заняття носять психопрофілактичний характер дозволяють дітям підготуватися і попередити соціально неприйнятні ситуації.

(Слайд 7, 8) Крім того , у зміст батьківських зборів я включаю елементи психологічного тренінгу з використанням вправ , етюдів та ігор , які входять до заняття з дітьми . Це допомагає батькам «поставити » себе на місце дитини , поглянути на певні , іноді й конфліктні ситуації очима своєї дитини , краще дізнатися і зрозуміти його і тим самим побудувати психологічну безпечну взаємодія зі своєю дитиною. 
(Слайд 9) Цьому також сприяють розроблені мною «Психологічні шпаргалки» для батьків , що відображають наступні теми : «Як правильно спілкуватися з дитиною ? » (З урахуванням вікових особливостей психічного розвитку дітей) , «Психологічна безпека дитини: у пошуках «золотої середини»; « Як діяти в надзвичайних ситуаціях», «Страхи дітей» і багато інших. 

(Слайд 10) Батькам сподобався семінар - практикум «Мудрість батьківської любові» » , В ході якого за допомогою різних методик: малюнок дитини «Мій автопортрет » , тесту « Переваги і недоліки моєї дитини » та інших кожен батько зміг підкреслити у своїй дитині ті риси характеру , звички та особливості емоційного розвитку , які в подальшому допоможуть йому стати успішною особистістю , а також звернути увагу на те , як правильно виховувати в дитині ті чи інші риси характеру , поведінки , головне - дитина потребує безумовної любові і почуття психологічної безпеки .


(Слайд 11) Безумовно , забезпечення психологічної безпеки дітей в умовах дитячого саду передбачає і тісне співробітництво з вихователями та спеціалістами . Для того , щоб привернути педагогів до співпраці , на початку роботи з даної проблеми провела консультації « Психологічна безпека . Що це таке ? » , « Психологічна безпека дитини в дитячому садку », в ході яких ознайомила їх з побажаннями батьків на адресу персоналу дитячого саду. 

(Слайд 12. 13) Обговоривши ці теми на зборах , ми вирішили звернути увагу по-перше , на багатоваріантність режиму дня , що враховує всі можливі нестандартні ситуації ( погану погоду , карантини , періоди підвищеної захворюваності , в режимі дня передбачений вихід дітей за межі групи , наприклад перегляд мультфільмів у музичній залі по-друге - кожен день відрізняється від попереднього за характером ігрової та освітньої діяльності , за формою і місцем організації занять. По-третє , в режимі дня передбачено час для індивідуальних контактів педагогів з дітьми на основі неформального спілкування. Режим дня передбачає обов'язково сюжетно- ігрові заняття , концерти, музичні паузи.

(Слайд 14) У свою чергу , я провела майстер - клас для практичних психологів міста щодо використання елементів психогимнастики під час діяльності дітей , як дітям зблизитися, подолати страх, коли дитина вперше потрапила в дитячий садок.

(Слайд 15) Система роботи щодо забезпечення психологічної безпеки дитини в дитячому саду включає також комфортну для психологічного стану дітей організацію режимних моментів: сну, харчування і т. д. , підбір колірного рішення інтер'єру , що сприяють зняттю напруги ,страху. В кожній віковій групі оформлені «Куточки усамітнення» у відповідності з віковими особливостями1психічного1розвитку1дітей.
Проводиться контроль і регулювання психоемоційних та фізичних навантажень під керівництвом вихователя – методиста, психолога та старшої медсестри.

(Слайд16)
У ході роботи з даної проблеми ми досягли таких результатів:
- виявлено чинники , загрозливі психологічній безпеки дошкільнят , та розроблено методичні матеріали для педагогів і батьків щодо попередження ситуацій , які надають негативний вплив на психічне і емоційно – особистісний1розвиток1дитини;
- проводиться курс занять з дітьми з порушенням індивідуальних особливостей;
- проводиться наприкінці курсу занять діагностика емоційно - особистісного розвитку дітей ,яка показала , що знизився рівень тривожності у дітей – на 15% , знизилося число дітей з труднощами поведінки і характеру (агресивності на 5%, неуважності на 20%, невпевненості на 6%, наявність страху1на19%).
- в ході опитування педагогів і батьків з'ясувалося , що у них виросла компетентність у питаннях виховання , розвитку , правильного спілкування з дітьми;
- в дитячому саду створюються умови для сприятливого соціально - психологічного клімату , що підтримує розвиток особистості кожної дитини і її1психологічних1потенціалів.
Таким чином , робота в цьому напрямку дозволила прийти до висновку про те , що необхідно здійснювати регулярну діагностику психічного стану кожної дитини , вивчати настрій, самопочуття у зв'язку з педагогічними впливами , а також постійно створювати психологічно безпечні умови розвитку дітей. Іншими словами , потрібно продовжувати роботу про реалізацію найважливішого гуманістичного принципу : «Не нашкодь! (Слайд16)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал