Найменування тем, питань до лекцій, практичних робіт Всього аудиторноСкачати 269.57 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір269.57 Kb.

№ заняття

Найменування тем, питань до лекцій, практичних робіт

Всього аудиторно

Кількість годин

Вид

заняття


Навчальні посібники та обладнання

Завдання студентам для самостійного вивчення

Дата провед. заняття

з них

Теорет.

заняття


Практ. заняття

СРС

І семестр
1

І Вступ Українська мова в світі. Українська діаспора.

2

2Вступна лекція

Роздатковий матеріал

Написати твір-роздум про мовуІІ. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики 32 год

2


Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне і комунікативно доцільне .

2

2Лекція

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалСкласти усну доповідь на тему «Культура мовлення»3

Загальна характеристика звукового складу мови. Норми вимови. Склад і наголос. Правила переносу слів. Письмова робота (перевірочний диктант)

2


2Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалПоділити слова на склади та визначити наголос4

Чергування голосних звуків. Чергування пов’язані з милозвучністю


2
2
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВідредагувати словосполучення5

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків.

2
2
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалДобрати по 5 слів до кожного правила6

Складні випадки правопису слів із спрощенням в групах приголосних.

ПКР №1(тестові завдання)
2
2
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; тестові завданняВиконати вправу7

Складні випадки правопису слів з подвоєнням (загальні правила)

22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВиконати подану вправу8

Подвоєння внаслідок подовження приголосних і внаслідок збігу


22
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалЗаписати по 5 слів на кожне правило9

Тренувальні вправи. Письмова робота (перевірочний диктант із граматичним завданням).

22
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; збірник диктантівПовторити вивчені правила10

Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними.

22Практичне


Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалПовторити правила, виконати вправу11

Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа.


22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалДобрати по 5 слів на кожне правило12

Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія. Заява

ПКР №2 (тестові завдання)


2
2
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріал.Скласти заяву та автобіографію13

Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів.

22
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріал.В поданих словах визначити значущі частини слова14

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.

2

2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалПовторити правила, виконати вправу15

Правопис великої букви (загальні правила).


22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВиконати подану вправу16

Складні випадки правопису великої букви. Семестрова контрольна робота № 1.


2

2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріал;

завдання для СКР


Готуватися до заліку17

Підсумкове заняття

22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалПовторити вивчений матеріалІІ семестр

ІІІ Стилістичні засоби лексикології та фразеології 6 годин
18

Слово і його лексичне значення . Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми.

22
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалПояснити лексичне значення слів19

Основні групи фразеологізмів. Стилістичні засоби лексикології та фразеології.

2


2Лекція

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалПояснити подані фразеологізми


20


Ділові папери. Обліково - фінансові документи. Розписка. Доручення.

Письмовий твір на суспільно-політичну тему.2
2
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалСкласти розписку та доручення.

Дописати твір.

IV Словотворчі засоби стилістики 6 годин

21

Зміна приголосних при творенні слів

22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВиписати по 5 слів до кожного правила22

Основні орфограми в коренях.


2
2Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВиконати подану вправу23

Основні орфограми у префіксах і суфіксах. ПКР № 3 (тестові завдання)

22Практичне,

контроль знаньНечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріал, тестові завданняВиконати вправуV Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту 12 годин

24

Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту. Читання мовчки.


2


2
Лекція

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; матеріал для читання мовчкиОпрацювати конспект25

Поширені форми запису прочитаного: план, тези, конспект. Виразне читання вголос.

2

2Лекція

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріал для виразного читанняОпрацювати конспект26

Складання плану виступу на зборах на задану тему. Усний виступ на зборах за планом.


22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалСкласти усний виступ27

Конспектування прочитаного.

22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалСкласти конспект статті з укр.. літ.28

Редагування тексту публіцистичного стилю. Аудіювання.

22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВідредагувати поданий текст29

Контрольна робота (докладний переказ тексту).

22
Практичне

Контроль знаньНечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; збірник переказівОформи переказVІ Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики 22 години

30

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви.


22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВиконати вправу31

Ступені порівняння прикметників та прислівників

22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалУтворити ступені порівняння в поданих словах32

Написання складних слів

ПКР (диктант)22Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВиконати вправу33

Написання складних та складноскорочених слів

22
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріал
34

Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови.

22
Практичне, контроль знань

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатк. матеріал, збірник диктантівВиконати вправу35

Особливості відмінювання числівників та займенників


2

2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалПровідміняти подані числівники36

Дієприкметник та дієприслівник. Частка НЕ з ними. ПКР № 4 (тестові завдання)

2

2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатк. матеріалВиконати вправу37

Правопис прислівників.


2

2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВиконати вправу38

Складні випадки правопису різних частин мови

2
2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалПовторити правила, виконати вправу39

Складні випадки правопису різних частин мови. Семестрова контрольна робота № 2.

2

2

Практичне, контроль знань

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007, тестові завданняГотуватися до заліку40

Підсумкове заняття.

2

2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007
Повторити вивчені орфограмиІІІ семестр

VII Стилістика простих речень 6 годин
41

Види простих речень і їх відтінки значень.


2


2


Лекція

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВизначити види поданих реченьСРС

Логічний наголос. Головні та другорядні члени речення.

22

42

Пунктограми у простому реченні. Ділові папери.. Інформаційні документи. Протокол

2

2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалРозставити розділові знаки Скласти протоколVІІІ Стилістика складних речень 18 годин

43

Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення (додатки та обставини).

2
2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; розд.матеріалВиконати подану вправуСРС

Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення (означення та прикладки).


22
44

Пунктограми у складному реченні. Розділові знаки в складносурядних реченнях. ПКР № 5 (тестові завдання).

2

2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВиконати вправу, скласти схему «Складне речення»45

Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.


2
2
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалРозставити розділові знаки в поданих реченнях46

Складнопідрядні речення з кількома підрядними.

ПКР ( перевірочний диктант).2
2
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис2007 роздатковий матеріал, збірник диктантівВиписати 5 речень з української літератури47

Безсполучникові складні речення.


2
2
Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалВиконати вправу,48

Складні речення з різними видами зв’язку, розділові знаки при них.

2

2Лекція

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатк матеріалПовторити правила, виконати подану вправу49

Тренувальні вправи.

ПКР № 6 (тестові завдання)2

2

Практичне, контроль знань

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007Повторити правила50

Ділові папери.. Інформаційні документи. Звіт

Письмовий твір на морально-етичну тему.2
2
Практичне

Роздатковий матеріал

Скласти звіт, дописати твір.ІХ Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення 8 годин

51

Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості.

2


2


Лекція

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалОпрацювати конспектСРС

Пунктограми при прямій мові та діалозі

2


2Розставити розділові знаки в поданому тексті
52

Розділові знаки при цитатах.

2

2Лекція

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; матер для СКРОпрацювати конспект.53

Тренувальні вправи щодо використання розділових знаків при прямій мові, діалозі, цитатах.

2
2

Практичне

Нечволод Л.І.

Сучасний український правопис 2007; роздатковий матеріалПовторити вивчені пунктограмиХ Функціональна стилістика і культура мовлення 4 години

СРС

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Стилі мовлення.

2


2

Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови, 2003; роздатковий матеріал

Визначити стилі мовлення поданих уривків
СРС

Мова і мовлення в житті людини.

2


2

Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови, 2003; роздатковий матеріал

Написати реферат «Роль мови в житті людини».
ХІ Студентський проект удосконалення власного мовлення СРС 4 години

СРС

Студентський проект удосконалення власного мовлення (проведення діагностичної роботи і визначення індивідуальних проектів змісту, форм і методів удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції студентів).

44
Реферати, діаграми, графіки

Створити проект
ХІІ Риторика 20 годин

СРС

Основи ораторського мистецтва.


22
Роздатковий матеріалСРС

Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу

22

Студентські виступи

Підготувати виступ на вільну тему
СРС

Сприймання чужого мовлення. Способи передавання чужого мовлення.


22
Роздатковий матеріал54

Діалогічне мовлення. Перевірка діалогічного мовлення студентів.


2

2Лекція

Роздатковий матеріал, тестові завдання

Скласти усне повідомленняСРС

Створення власних висловлювань.

22

Студентські повідомлення

Створити повідомлення
СРС

Монологічне мовлення. Структурна побудова монологу.

2


2

Роздатковий матеріал

Визначити структуру побудови поданого монологу
СРС

Підготовлене та непідготовлене монологічне мовлення.

22
Студентські конспекти

Законспектувати відомості
СРС

Професійно спрямований монолог.

22
Реферати студентів

Скласти професійний монолог
55

Семестрова контрольна робота № 3.

2
2
Практичне

Роздатковий матеріал для КР

Готуватися до іспиту56

Ораторське мистецтво в Україні.

Підсумкове заняття

2

2Лекція

Роздатковий матеріал

Готуватися до іспитуВсього 140

112

22

90

28


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал