Національний огляд виконання Пекінської декларації та Платформи дій (1995 р.) та заключних документів двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООНСторінка10/19
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

С. Жінки та охорона здоров’я


Право жінок на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування гарантується Конституцією та законами України. Загалом, система охорони здоров’я України є ґендерно-нейтральною: законодавство та програми діяльності передбачають рівний доступ чоловіків та жінок до заходів і послуг з охорони здоров’я. Разом з тим, реалізуються окремі програми, що спрямовані безпосередньо на охорону здоров’я жінок: це стосується сфери репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, онкогінекології та надання медичної допомоги потерпілим від насильства. Крім того, ґендерні аспекти проявляються і в діяльності у таких сферах, як профілактика, лікування, догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих хворих на СНІД жінок, профілактика і лікування ІПСШ, профілактика/лікування вживання наркотичних засобів, алкоголю та тютюну.

З одного боку, можна було б визнати, що жінки та чоловіки мають рівний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я. Разом з тим, є дуже важливі застереження. По-перше, державна система охорони розвивається дуже повільно, а в окремих сферах доступність та якість медичних послуг знижується. Жінки відчувають це сильніше, оскільки, маючи нижчий рівень доходів, частіше стикаються з відсутністю коштів, необхідних для якісної медичної допомоги. Найбільш яскравим прикладом є жінки похилого віку, особливо у сільській місцевості. Спостерігається також подвійна або потрійна дискримінація ВІЛ-позитивних та/або наркозалежних жінок, а також жінок у місцях позбавлення волі. Ці проблеми визнаються державними службовцями, але деякі кроки із подолання окремих із них вживаються переважно неурядовими організаціями за підтримки донорських установ та міжнародних організацій.

Профілактичні програми, спрямовані на укріплення здоров’я жінок, не є комплексними. Так, дівчата та молоді жінки, що навчаються у ВНЗ, мають проходити регулярний профілактичний огляд, але переважна більшість дорослих жінок не проходять такого огляду. МОЗ, громадські та міжнародні організації періодично проводять інформаційні кампанії щодо профілактики онкологічних та серцево-судинних захворювань та розміщують відповідні інформаційні матеріали у закладах охорони здоров’я. Близько 60% жінок від 18 років охоплені онкопрофоглядами з цитологічним дослідженням. Вакцинація проти вірусу папіломи людини ще не стала поширеною в Україні, хоча вона включена до календаря щеплень та розроблено проект відповідного клінічного протоколу. Повноцінне медичне обстеження в обов’язковому порядку проходять тільки вагітні жінки. Окремі заходи із пропаганди профілактичних оглядів, зокрема оглядів у мамолога, а також профілактики ІПСШ, здійснюють громадські організації. Ефективнішою є профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Починаючи з 2003 р., було розширено рівень тестування вагітних жінок на ВІЛ (у 2012 р. він склав 99,2%) та рівень надання АРТ ВІЛ-позитивним вагітним (до 95,5% відповідно). Результатом цієї діяльності стало суттєве – у 7 разів – зниження частоти передачі ВІЛ від матері до дитини з 27,8% у 2001 р. до 3,73% у 2011 р.

Більш докладна інформація щодо профілактики захворювань у дівчат та забезпечення доступу дівчат до охорони здоров’я надана у пункті L. Дівчата.

Рівень інтегрування ґендерних підходів до охорони репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу та інших ІПСШ є неоднорідним. Так, охорона репродуктивного здоров’я в Україні є одним із пріоритетів державної політики. Державною програмою «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 р. визначено низку завдань щодо охорони здоров’я жінок: знизити рівень материнської смертності на 20 відсотків, підліткової вагітності на 20 відсотків, штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років та серед дорослих жінок на 20 відсотків. Вже на 2013 рік цілі вдалося досягти.

Виконання заходів Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 р. сприяло позитивній динаміці частоти абортів в Україні – з 16,6 на 1000 жінок фертильного віку у 2008 р. до 12,4 у 2012 р. Проведення низки профілактичних заходів, спрямованих на збільшення застосування різних видів контрацепції, сприяло зниженню показника незапланованої вагітності з 11,85 на 1000 жінок фертильного віку у 2008 р. до 7,71 у 2012 р. Протягом останнього десятиріччя МОЗ за підтримки міжнародних організацій – ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНФПА, АМР США, українсько-швейцарського проекту «Здоров’я матері та дитини» проводить роботу щодо впровадження в практику сучасних підходів та методологій надання медичної допомоги матерям та дітям. Запроваджено сучасні перинатальні технології, затверджено низку клінічних протоколів з акушерської, неонатологічної і гінекологічної допомоги та планування сім’ї (всього протягом 2006-2012 рр. затверджено 61 клінічний протокол). Розроблено клінічний протокол із надання медичної допомоги при небажаній вагітності. Розпочато запровадження системи конфіденційного аудиту материнської смертності та методологію дослідження важкої материнської захворюваності (2012 р.).

Нового поштовху у реформуванні галузі надало реалізація Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства». Протягом 2010-2013 рр. відкрито 12 регіональних перинатальних центрів. Було розроблено гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів та у 2011 р. затверджено примірний статут перинатального центру та Концепцію подальшого розвитку перинатальної допомоги, а також розпочато впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги. Протягом 2007-2012 рр. проведено закупівлю і розподіл антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених та препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених.

Значна увага приділяється питанню якості допомоги та підвищенню рівня кваліфікації медичних фахівців. За підтримки Уряду Німеччини, ВООЗ, ЮНФПА, ЮНІСЕФ, АМР США, українсько-швейцарського проекту «Здоров’я матері та дитини» реалізуються проекти щодо перепідготовки лікарів, у т.ч. сімейних лікарів, та середнього медперсоналу з питань сучасних перинатальних технологій в акушерській практиці. За сприяння українсько-швейцарського проекту «Здоров’я матері та дитини» в Україні запроваджена телемедицина з питань акушерства та неонатології, а також облаштовано стимуляційні центри. Всі ці зусилля дозволили збільшити питому вагу нормальних пологів з 36% у 2004 році до 65% у 2013 році, а також зменшити рівень смертності дітей віком до 5 років з 16 на 1000 народжених живими у 2000 р. до 7,9 у 2013 р.

Водночас, показники материнської та малюкової смертності та рівня абортів ще не досягають рівня країн європейського співтовариства, а сталість досягнутих показників буде залежати від подальшого просування реформи системи охорони здоров’я та впровадження сучасних підходів, практик та стандартів надання медичної допомоги

Значний обсяг робіт здійснено в області планування сім’я профілактики небажаної вагітності. За підтримки програми АМР США «Здоров’я жінок України» розроблений та затверджений МОЗ України та НАМН України спільний наказ «Про удосконалення служби планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні» та оновлено Клінічний протокол планування сім’ї. Надруковано навчальний посібник для лікарів та навчальний посібник для викладачів 5-денних тренінгів з питань планування сім’ї та з питань методів контрацепції відповідно до періодів життя, а також розпочато перегляд і удосконалення планів і програм до- та післядипломної підготовки лікарів з питань планування сім’ї. Спільно із ЮНФПА проводяться тренінги в регіонах для перепідготовки лікарів, у т.ч. сімейних лікарів, та середнього медперсоналу. За рахунок коштів Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією, АМР США та інших донорів громадські організації розповсюджують серед населення презервативи та інші контрацептиви. Основними цільовими групами є жінки з екстрагенітальною патологією, малозабезпечені, молодь у віці 18-20 років, ВІЛ-позитивні жінки та вразливі до ВІЛ жінки. Щорічно проводиться Національний тиждень планування сім’ї з розробленими та скоординованими заходами: акціями, виступами на радіо і телебаченні, висвітленням у ЗМІ, розповсюдженням інформаційно-просвітницьких матеріалів. Проводиться робота щодо поширення свідомого ставлення до батьківства як жінки, так і чоловіка. Підготовка майбутніх батьків до народження дитини здійснюється у «Школах відповідального батьківства» при жіночих консультаціях. У більшості регіонів створено мережу служб планування сім’ї та дитячої та підліткової гінекології. Робота центрів репродуктивного здоров’я в регіонах будується на принципах ґендерної паритетності (кабінети лікування безпліддя як у чоловіків, так і у жінок; лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, прийоми сексопатолога). У 2008 р. прийнято програму лікування жінок з безпліддям. Щороку нею користуються близько 800 жінок, але потребу у ній мають близько 4500 жінок. Функціонують шість державних та низка приватних репродуктивних клінік. У МОЗ є ініціатива щодо розробки та реалізації програми лікування безпліддя у чоловіків.

У 2008-2010 рр. проведено закупівлю кольпоскопів, автоматичних аналізаторів для цитологічних досліджень та мамографів для діагностики захворювань молочної залози. У 2011 р. затверджено уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної медичної допомоги при раку молочної залози. Розроблені інформаційні матеріали з питань профілактики онкогінекологічних захворювань жінок, які були надруковані та розповсюджені серед жіночого населення країни, та регулярно проводяться телепередачі «Репродуктивне здоров’я української нації».

В межах дії програми відбувається проведення наукових досліджень з питань вивчення основних факторів жіночого та чоловічого безпліддя і розроблення оптимальних підходів до їх профілактики та лікування; розроблені стандарти профілактичного обстеження та раннього виявлення захворювань чоловічої репродуктивної системи. Зокрема, у 2007-2011 рр. НАМН проведено наукове дослідження основних факторів жіночого та чоловічого безпліддя. У 2011-2014 рр. НАМН проводить дослідження щодо впровадження сучасних медичних технологій з доведеною ефективністю у сфері репродуктивного здоров’я та їх медико-соціального впливу та факторів ускладненого перебігу вагітності. З інтервалом у п’ять років спільно з ЮНІСЕФ, ЮНФПА та АМР США проводиться Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств, яке містить блок про охорону здоров’я (останнє у 2012 р.). У 2010 р. Державний інститут розвитку сім’ї та молоді провів дослідження ставлення молоді до здорового способу життя. У 2011 р. Інститут соціальних досліджень імені О.Яременка та ЮНІСЕФ провели дослідження «Стан та чинники здоров’я українських підлітків». Крім того, Уряд, міжнародні та громадські організації регулярно готують огляди стану справ та оцінюють ефективність заходів у тих чи інших сферах охорони здоров’я жінок. У 2008-2010 рр. спільно з ВООЗ було проведено Стратегічну оцінку політик, програм і досліджень «Аборти та контрацепція в Україні». У 2010 р. ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» провела дослідження «Україна: моніторинг упровадження цілей ССГАООН щодо сексуального та репродуктивного здоров’я». У 2013 р. ЮНФПА спільно з Урядом провів дослідження та розробив алгоритм надання послуг з репродуктивного здоров’я і планування сім’ї для наркозалежних жінок та їх партнерів.

Національна відповідь на епідемію ВІЛ/СНІДу загалом є ґендерно-нейтральною. З одного боку, Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 рр. передбачає рівний доступ чоловіків та жінок до заходів з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, супутніх захворювань, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо. З іншого боку, Програма містить лише два завдання, цільовою аудиторією яких є жінки: здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я та забезпечення обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію. ВІЛ-позитивні та наркозалежні жінки подекуди стикаються з тим, що їх не ставлять на облік. Вагітні жінки-споживачки наркотиків відчувають перешкоди щодо доступу до АРТ та ОЗТ. Разом з тим, Уряд у партнерстві з громадськими та міжнародними організаціями виконує заходи, спрямовані на включення ґендерних підходів до реалізації програм щодо ВІЛ/СНІДу, зокрема, до програм Глобального Фонду, за підтримки якого надається переважна більшість послуг з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки. Важливо відзначити запровадження деяких програм для жінок-ПКС та жінок-СІН на принципі «рівний рівному», проведення тренінгів для правоохоронців, співробітників органів судової системи та прокуратури і друку освітніх матеріалів на тему ґендерної рівності, прав людини тощо для цих груп в рамках програм ПРООН та МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». В межах програм, які впроваджуються ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ», надаються послуги для ВІЛ-позитивних жінок та жінок, уразливих до ВІЛ: медико-соціальний супровід ВІЛ-позитивних вагітних, догляд та підтримка ВІЛ-позитивних жінок у місцях позбавлення волі, профілактика ВІЛ у місцях позбавлення волі, робота денних центрів для дітей, яких торкнулась епідемія ВІЛ, на базі неурядових організацій тощо.

Крім цього, Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань збирає дані з розбивкою за статтю. Вони були використані під час розробки концепції нової Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 рр.

У цілому, ґендерний підхід не використовувався для державної оцінки результатів впровадження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 рр. для чоловіків, жінок, дівчат, хлопців.

Зокрема, у 2012 р. МОЗ та НАМН проведено дослідження та видано відповідні методичні рекомендації щодо підготовки дискордантних пар до вагітності. У 2013 р. МОЗ, ЮНІСЕФ та Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України провели інституційне дослідження «Соціально-демографічні та медичні детермінанти ризику передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні». У 2009-2010 рр. Українська фундація громадського здоров’я та HealthRight International виконали дослідження «Від політики до практики: дослідження процедури тестування на ВІЛ-інфекцію вагітних жінок в Україні». У 2010 та 2013 роках ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» спільно з Аналітичним центром «Соціоконсалтинг» провели дослідження «Показник рівня стигми ЛЖВ – Індекс Стигми». В 2011 році Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ проведено дослідження ґендерно-чутливих послуг у сфері ВІЛ/СНІДу в рамках проекту ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» за фінансової підтримки Програми «ООН Жінки». У 2012 р. «ГФК ЮКРЕЙН» та ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» провели дослідження ґендерних аспектів надання послуг для людей, які живуть з ВІЛ.

За результатами моніторингу Державної програми та досліджень, що проводяться науковими, громадськими та міжнародними організаціями, встановлено, що медико-соціальний супровід жінок з ВІЛ має враховувати ґендерні аспекти суспільства – високе, часто подвійне навантаження на жінку, турбота про здоров’я членів сім'ї, інколи потреба у приховуванні свого ВІЛ-статусу, лікування тощо. Саме тому проект нової Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 рр. передбачає розробку та впровадження ґендерно-чутливих підходів при організації послуг жінкам, в тому числі представницям груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

Наступним аспектом є надання медичної допомоги жінкам, що пережили насильство. Ще з 1993 р. відповідно до спільного наказу МВС та МОЗ № 307/105 медичні працівники повинні повідомляти органи внутрішніх справ про випадки звернення за медичною допомогою осіб з пораненнями чи іншими тілесними ушкодженнями. Але медичні працівники роблять це нерегулярно, а відповідна статистика не збирається. У центральних органів виконавчої влади немає спільних протоколів щодо надання спеціальних послуг ВІЛ-позитивним та наркозалежним жінкам, що пережили насильство. Протягом 2009-2013 рр. щорічно в рамках міжнародної акції «16 днів проти ґендерного насильства» жіночими громадськими організаціями спільно з структурними підрозділами охорони здоров'я та іншими управліннями облдержадміністрацій проводяться круглі столи, прес-конференції, ярмарки послуг, що сприяють попередженню та протидії насильству в сім’ї та торгівлі жінками.

У 2013 р. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини провела дослідження стану забезпечення права на медичну допомогу у слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України, один з розділів дослідження присвячено питанням жіночого здоров’я.

Моніторинг досягнення цілей здійснюється шляхом підготовки щорічних та підсумкових звітів про реалізацію кожної із Державних програм, підготовки доповіді про досягнення відповідних завдань ЦРТ-Україна, а також численних оглядів та досліджень, що проводяться Урядом, науковими, громадськими та міжнародними установами (перераховані вище).

Витрати зведеного бюджету на охорону здоров’я у 2008 р. склали 33559,7 млн. грн., або 3,5% від ВВП, у 2013 р. – 61569,5 млн. грн., або 4,2% від ВВП). Крім того, Держстатом за методологією національних рахунків охорони здоров’я розраховується показник загальних витрат на охорону здоров’я (зведений бюджет, соціальне страхування, приватні кошти домашніх господарств, роботодавців, некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства, кошти іншого світу (кошти міжнародних донорських організацій, спрямованих в систему охорони здоров'я України). Відповідно до цієї методології, загальні витрати на охорону здоров’я у 2008 році склали 63072,7 млн. грн., або 6,7% ВВП, а в 2012 році – 108947,1 млн. грн., або 7,7% ВВП.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал