Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка12/13
Дата конвертації03.12.2016
Розмір2.62 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
ТЕМА «РАЦІОНАЛЬНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА»
Економіка – це вміння користуватися

життям найкращим чином.

Дж. Бернард Шоу
Сьогоднішнє життя в умовах ринкової економіки дає людині дві можливості реалізувати себе в суспільстві й забезпечити фінансово. Перша — стати найманим працівником, продаючи свої знання й уміння роботодавцям, друга — самому стати роботодавцем, господарем, відкрити власну справу. Вижити й пристосуватися до сучасних економічних умов неможливо без знання елементарних закономірностей ринкової економіки.

Завдання економічної освіти полягає у перетворенні економічних знань в економічне мислення, а далі — в економічну дисципліну як окремої людини, так і суспільства в цілому.

Вивчення економіки в школі повинно формувати ядро мотиваційного механізму економічно розумної поведінки молодої людини за умов ринку. Економічна освіта покликана сформувати в людини економічні знання й економічну культуру, ощадливість, працьовитість, підприємливість, навчити аналізувати економічну ситуацію і приймати обґрунтовані рішення. Людина, що є носієм економічної культури, виявляє цю культуру через вчинки, а здобуває її — через освіту і виховання. Тому серйозна увага повинна приділятися якісному рівню знань та вмінь, що формуються в процесі вивчення економіки.

Представлений робочий зошит призначений для використання на уроках економіки у 8 класі під, час вивчення курсу «Моя економіка», або в 10 класі суспільно-гуманітарного профілю навчання за новою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Зошит створено для оптимізації навчального процесу з економіки під час вивчення теми «Раціональна поведінка споживача». Структура зошита відповідає логіці навчання — від простого до складного — і дає можливість здійснити перевірку достовірності отриманих знань. У зошиті розглядаються 5 підтем:


 • Корисність споживчого блага.

 • Правило максимізації корисності.

 • Обмеження бюджету.

 • Номінальні та реальні доходи споживача.

 • Ординалістська теорія поведінки споживача.

Вивчення кожної теми відбувається за допомогою створення проблемної ситуації з подальшим її вирішенням і переходом до вивчення нового матеріалу. До кожної теми підібрані задачі та тестові завдання. Така структура дає можливість повторити теоретичний матеріал і безпосередньо перейти до його практичного втілення при розв’язуванні задач і тестових завдань. Задачі і тести є однорівневими, що дає можливість учителю використовувати на уроках групове навчання з можливістю максимально швидко оцінювати знання учнів.

При підборі завдань передбачалося застосування різних технологій навчання, які пов’язані між собою логічно та сприяють якісному засвоєнню знань, активізують та підтримують інтерес учнів до предмета, а також допомагають ефективному оволодінню практичними вміннями та навичками.

В останній частині зошита підібрано олімпіадні задачі з економіки всеукраїнського рівня з даної теми за останні 5 років. Це, безперечно, сприяє ефективній підготовці учнів до участі в олімпіадах такого рівня та дає учням можливість визначитися із вибором майбутньої професії.

Зошит розрахований на вчителів та учнів середніх шкіл і закладів нового типу, в яких економіка вивчається як за програмою рівня стандарту, так і для тих закладів, де економіка вивчається поглиблено.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Гончаров Олександр Олександрович, учитель Рівненського навчально-виховного комплексу «Колегіум» Рівненської міської ради
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

«ПРОБЛЕМАТИКА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО СУПРОВОДУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ»

З ІНТЕРАКТИВНИМ МУЛЬТИМЕДІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ
Нові інформаційні технології стають невід’ємною частиною нашого життя. Потужний потік нової інформації, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення навчального відео, електронних підручників і комп’ютерів значно впливають на навчально-вихований процес дитини і її сприйняття навколишнього світу.

Інтерактивними формами навчання є проведення «віртуальних екскурсій», «відеолекторій», що допомагають підвищити пізнавальну діяльність учнів, створити сприятливі умови для унаочнення та пояснення навчального матеріалу, ознайомити з новинами науки, техніки та інших галузей. Мультимедійні засоби навчання, зокрема, візуальна 3D – модель, мають безперечну перевагу над іншими засобами, коли потрібно продемонструвати недоступні для безпосереднього спостереження явища природи та різні процеси в розвитку та динаміці.

Автор посібника пропонує алгоритм розробки мультимедійного супроводу навчальних занять у вигляді презентаційного комплексу із гіперпосиланнями MS РоwerPoint, надає рекомендації щодо переведення презентації у відеоформаті за допомогою програми Wondershare PPT to Video.

Розроблена поетапна технологія створення повноцінного DVD – комплексу: підготовка відеофайлів у потрібному форматі, конвертація файлів у спеціальний відеоформат, вибір програми, зокрема універсального конвертера SUPER ©, який може окремо сформувати звуковий фоновий файл у потрібному для DVD-меню форматі. Описано фонове відео, котре циклічно відтворюватиметься на задньому фоні диску DVD, збереження оновленого файлу та при потребі його зміни.

Мультимедійний комплекс складається із 10 дисків зі звуковим супроводом (для системи: проектор + комп’ютер) та DVD – комплекс (для системи: телевізор + DVD-програвач) для предметів природничо-математичного циклу: природознавства, фізики, астрономії.слайд5

Мультимедійний комплекс

для викладання природознавства в 6 класі при вивченні розділу «Сили в природі» та фізики у 8 класі у розділі «Сили. Види сил»

Мультимедійний комплекс вміщує: • Інтерактивні презентації із голосовим супроводом для викладання природознавства в 5 – 6 класах.

 • DVD – відеолекторій з природознавства в 5-6 класах з тем: «Час та простір», «Земля, пори року», «Сонце, затемнення», «Рух комет», «Далекі зорі».

 • DVD – колекції навчальних фільмів, демонстраційних дослідів та віртуальних лабораторій з фізики у 7-11 класах з розділів: механіка, електродинаміка, магнетизм, оптика, молекулярна фізика, атомна фізика.

 • DVD – відеолекторій з фізики для 7-8 класів із поглибленим вивченням принципу будови електричних приладів та технологій їх виготовлення на сучасному етапі.

 • Тематичні DVD – комплекси з розділів фізики та природознавства з тем: «Сили в природі. Види сил» – фізика 8 кл., «Оптичні явища в природі. Геометрична оптика» – фізика 7 кл., «Небесні тіла» – природознавство 5кл. тощо, що складаються із теоретичної складової (демонстрації чи означення), фундаментальних експериментів та наукових фільмів за даною темою.

 • DVD – відеолекторій з астрономії для 11 класу з тем: «Небесні тіла. Всесвіт та його дослідження», «Сонячна система», «Планета Земля», «Місяць».

Форма використання: фронтально (проектування на екран, телевізор), індивідуально (робота на комп’ютері). Мультимедійний комплекс можна використовувати на всіх етапах уроку як демонстраційний, оглядовий, навчальний матеріал, а також для організації самостійної діяльності учнів як під час уроку, так і в позаурочний час.

Мінімальні системні вимоги: ПЕОМ з параметрами: RAM 1Gb, 1,7 MHz для коректного відтворення звуку в презентації, DVD – привід, проектор.

Очікувані результати:

 • підвищення мотивації учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу;

 • підвищення ефективності навчального процесу за рахунок високого ступеня наочності;

 • активізація пізнавальної діяльності, підвищення успішності школярів;

 • розвиток наочно-образного, інформаційного мислення, просторової уяви, розуміння механізму окремих фізичних та природних процесів шляхом їх візуалізації;

 • підвищення активності та ініціативності школярів на уроці;

 • розвиток навиків самоосвіти і самоконтролю учнів;

 • підвищення рівня комфортності навчання.Павлунь Лариса Олексіївна,

вчитель історії Тростянецької ЗОШ І-ІІ ступенів Дубенської районної ради

Рівненської області
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК «ІСТОРІЯ В ОСОБАХ. 5 КЛАС»
«Двічі в одну річку не ввійдеш», — стверджує Геракліт про незаперечну істинність плину часу. Швидкість течії часу сьогодення досить велика. Науково-технічний прогрес, розвиток інформаційних технологій спонукають кожного до самостійного опанування інноваційних процесів. Перебуваючи в постійному творчому пошуку, автор використовує нові інформаційні технології з метою застосування їх в навчально-виховному процесі.

Даний електронний навчальний посібник — програмно-методичний навчальний комплекс, що відповідає  типовій навчальній програмі і забезпечує можливість учневі самостійно або з допомогою вчителя освоїти навчальний курс. Посібник максимально наближений до веб-сторінки, яка створюється з допомогою мови розміщення гіпертекстових документів HTML.

Автор поставив перед собою завдання щодо підготовки текстового та наочного матеріалу як супроводу до підручника історії 5 класу, частини І. Для створення продукту використано засоби програм Microsoft Word і Microsoft PowerPoint основного пакета MS Office, KompoZer 0.7.10.

Об'єкт даної дослідницької роботи: технологія підготовки та реалізації електронного навчального посібника. 

Мета роботи: підготувати фрагмент електронного навчального посібника для подальшого включення до загальної електронної оболонки.

Поставлена ​​мета передбачає вирішення низки завдань: • Визначити поняття «електронний навчальний посібник», вивчити його особливості та принципи побудови.

 • У відповідності до виділених принципів відібрати, систематизувати і відобразити в електронній формі текстовий матеріал.

 • Підібрати наочний та довідковий матеріал і пов’язати з отриманим текстом за допомогою гіперпосилань.

Створення електронного посібника має на меті вирішення таких актуальних проблем:

 • використання у навчанні здобутків новітніх інформаційних технологій;

 • інтенсифікація історичної шкільної освіти, поліпшення засвоєння учнями знань зі шкільного курсу історії;

 • можливість дистанційного навчання для тих категорій дітей шкільного віку, які не можуть навчатися стаціонарно (зокрема, дітей з особливими потребами), тобто сприяння їхній подальшій соціальній реабілітації.

Практичне значення даного електронного посібника полягає у:

 • використанні в шкільній освіті новітніх інформаційних технологій;

 • вдосконаленні контролю з боку вчителя і самоконтролю учнів завдяки питанням для самоконтролю;

 • удосконаленні вивчення історії сучасними методами, привабливішими для школярів уже знайомих з Інтернетом та різноманітними електронними іграми;

 • здійсненні дистанційного навчання, зокрема для тих категорій дітей, які не мають змоги навчатися стаціонарно.

Структура електронного посібника дозволяє максимально ефективно і зручно засвоїти матеріал.

Створений для широкого кола користувачів, він допоможе легко знайти потрібну інформацію з історії за шкільною програмою, а також розширити власний кругозір. Посібник містить інформацію про князів: Кия, Аскольда і Діра, Олега, Ігоря, Ольгу, Святослава, Володимира, Ярослава.

З головної сторінки Site здійснюється перехід на сторінку «Літописні відомості», клацанням на підказку – зображення мудрої сови, на якій містяться гіперпосилання на словник, історичні джерела, презентацію, питання для самоконтролю.

Текстові вікна в даному розділі містять гіперпосилання у вигляді підкресленого та виділеного іншим кольором слова. Це допоможе користувачу з’ясувати значення терміна, заглянувши в словник у безпосередній прив’язці до основного тексту.

Використати даний електронний посібник можна при вивченні теми «Княжа Русь-Україна» у 5 класі. Зокрема, учні можуть почерпнути матеріал про найвидатніших діячів княжої доби – Київських князів. Особливістю даного посібника є те, що через роль особи в історії чітко прослідковуються історичні події. У посібнику подано матеріали, які допоможуть учневі ознайомитися із зовнішньою і внутрішньою політикою князів, встановити фактори, які сприяли розквіту Київської Русі. Електронний посібник можна використовувати як для фронтальної роботи, так і індивідуальної на різних етапах уроку. Всім, хто цікавиться історичним минулим, можна отримати багаж знань самостійно.

Таким чином, даний посібник має практичну значущість. З його допомогою можна не тільки повідомляти фактичну інформацію, забезпечену ілюстративним матеріалом, а й наочно демонструвати ті чи інші процеси, які неможливо показати при використанні стандартних методів навчання.  Крім того, слухач може скористатися електронним посібником самостійно, без допомоги вчителя або керівника, знаходячи відповіді на його питання. Також важливе значення електронного посібника полягає в тому, що вчитель може швидко доповнювати та змінювати текстовий або ілюстративний матеріал при виникненні такої необхідності, маючи навички володіння даним програмним забезпеченням. У іншому випадку, дана робота стане стимулом для педагогів щодо оволодіння більш сучасними інформаційними технологіями.Головач Маргарита Василівна, методист міського методичного кабінету при управлінні освіти, сім’ї, молоді та спорту Дубенської міської ради
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПІДРУЧНИК

«ЕЛЕКТРОННА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ПЕРШОКЛАСНИКА»
«Електронна енциклопедія першокласника»  навчально-тренувальний мультимедійний програмний продукт, який орієнтований на дітей віком 6-7 років. Він призначений для вчителів початкових класів та турботливих батьків. Електронний підручник вміщує в себе 50 презентацій РоwerPoint та 7 відеофайлів, рекомендації щодо користування, вправи для запобігання втоми очей, профілактики короткозорості та вправи для пальчиків.

«Електронна енциклопедія першокласника» містить матеріал з навчання грамоти, математики, природознавства та суспільствознавства.

Сьогодні нові інформаційні технології — невід’ємна частина нашого життя. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп’ютерів дуже впливають на виховання дитини і її сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється й характер її улюбленої практичної діяльності – гри, змінюються і улюблені герої й дитячі захоплення. Починаючи вчитися в школі, дитина може відчути певний дискомфорт. Не у всіх школах сьогодні ще є оснащені технологічні класи, застарілі навчальні програми й методичні прийоми приводять до істотного зниження мотивації навчання школярів. Саме це змусило автора шукати більш сучасні засоби й методи навчання. Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер та «Електронну енциклопедію першокласника», можна зробити цікавим процес передачі та отримання знань, стимулювати творчу, пізнавальну активність та самостійну діяльність першокласників; допомогти батькам полегшити процес навчання власних дітей та їх підготовки до школи; допомогти дітям зробити процес пізнання яскравим, цікавим та мультимедійним. Саме цим обумовлюється актуальність цього електронного підручника.Електронний підручник містить головне меню:

1. «Навчання грамоти».

2. «Математика».

3. «Я у світі».

Кожен із пунктів меню має розділи. Так, розділ «Навчання грамоти» містить 28 навчальних презентацій, що мають на меті: • сприяти формуванню графічних навичок письма через знайомство з елементами написання літер, алгоритмом написання букв;

 • навчити основного прийому читання прямого складу з орієнтацією на букву, що позначає голосний звук;

 • формувати практичне усвідомлення складового принципу української графіки;

 • розвивати навички миттєвого впізнавання найбільш уживаних слів;

 • формувати вміння орієнтуватися на сторінці зошита (в косу лінійку та в клітинку).

Розділ «Математика» складається з 12 навчальних презентацій, що мають на меті:

 • дати уявлення про натуральне число, його утворення та графічне позначення на письмі;

 • познайомити з алгоритмом написання цифр від 0 до 10;

 • познайомити зі складом числа від 2 до 10;

 • формувати обчислювальні навички.

Розділ меню «Я у світі» містить 4 презентації та 3 відеофайли і має на меті:

 • познайомити з державними символами та народними оберегами України;

 • познайомити зі столицею України;

 • знайомити з куточками рідної Батьківщини;

 • познайомити з правилами безпечного відпочинку на природі;

 • сприяти формуванню інтересу до навчання та розвитку пізнавальних здібностей.

Перехід з одного слайду презентації на інший здійснюється за допомогою гіперпосилання. Перехід до головного меню відбувається при тисненні на Esc.

Знак у правому нижньому кутку кожного слайду «Електронної енциклопедії першокласника» є переходом до вправ для очей – 2 мультимедійних презентації.

Перехід від головного меню до розділів відбувається при виборі пункту меню (тиснення на назву меню). Повернення до головного меню відбувається при тисненні на знак .

Форма використання: фронтально (проектування на екран), індивідуально (робота на комп’ютері). Електронний підручник можна використовувати на всіх етапах уроку як демонстраційний, навчальний матеріал та для організації самостійної діяльності учнів як під час уроку, так і в позаурочний час.

Очікувані результати:


 • підвищення мотивації учнів;

 • підвищення ефективності навчального процесу за рахунок високого ступеня наочності;

 • активізація пізнавальної діяльності, підвищення якості успішності школярів;

 • розвиток наочно-образного, інформаційного мислення;

 • підвищення активності та ініціативності школярів на уроці;

 • розвиток навиків самоосвіти і самоконтролю учнів;

 • підвищення рівня комфортності навчання.


Саприкіна Наталія Олександрівна, вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23

Рівненської міської ради
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

«ВИКОРИСТАННЯ WEB 2.0 НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСОБУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
У посібнику Саприкіної Наталії Олександрівни «Використання соціальних сервісів WEB 2.0 на уроках української мови та літератури як засобу навчальної діяльності» представлено методику впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та технологій Web 2.0, що сприяють реалізації компетентнісного підходу в освітній галузі «Мови і літератури».

Застосування інформаційних технологій дозволяє вчителю організувати особливий тип інтелектуальної діяльності, яка спрямована на розвиток творчої особистості, передбачає самостійну пошуково-дослідницьку роботу учнів, готує дітей до життя в умовах економіки знань, мотивує та покращує ефективність навчання, має практичну, значущу для учнів спрямованість, формує життєві компетентності та навички ХХІ сторіччя.

На прикладі мультимедійних проектів автор посібника демонструє ефективність використання в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій. Представлені у посібнику проекти засвідчили, що на уроках із застосуванням інформаційних технологій учні отримують можливість випробувати себе в новому виді діяльності, що спонукає їх до самореалізації через творчість і спілкування.

На думку автора, у навчальному мультимедійному проекті важливо визначити проблему, яка стимулювала б учнів до роботи, здійснити свій вибір ідей, працювати в атмосфері співпраці та взаємовигідного партнерства, бо успіх кожного – це успіх усіх. Саме тому важливим є добір тем для підготовки проектів. Теми повинні бути цікавими для учнів і водночас мають забезпечити виконання навчальної програми. Перевагу варто надавати творчо та практично орієнтованим проектам, тому що найбільший ефект мають ті проекти, у ході яких учні роблять власні відкриття. Робота з підручником, словниками, спеціальною літературою, Інтернет-статтями дає можливість дитині зазирнути у глибину явища, розповісти про нього своїм однокласникам. Працюючи над проектом, учні вчаться оперувати уже знайомою інформацією у нових умовах, аналізувати та порівнювати її, висувати власні гіпотези та відстоювати їх, робити висновки на підставі власних досліджень. Виконуючи завдання у межах проекту, учні удосконалюють навички аналізу при виділенні основних понять, вміння усно та письмово висловлювати власні оцінки щодо прочитаного, особистісно-творчо його переосмислювати. Під час захисту своїх досліджень школярі набувають вмінь аргументовано доводити власну думку, правильно використовувати цитування та посилання на друковані джерела та інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки.

Творчі ресурси кожної дитини величезні, тож завдання вчителя-словесника — створити належні умови для якісної їх реалізації, привчити дитину до систематичного творчого осягнення дійсності засобами рідного слова. Щоб сповна розвинути мовні й мовленнєві здібності школярів, привчити їх до словотворчості й збагатити їх успішним власним досвідом використання мови, а також вгамувати творчі запити креативних дітей, реалізувати їхні можливості, на думку автора, учитель повинен опановувати нові віртуальні освітні середовища і переходити до технологій Web 2.0, що відкривають словесникам перспективи виявити власну методичну неординарність та творчий потенціал учнів. Саме тому Н.О.Саприкіна звертається до технологій Web 2.0, які дозволяють врахувати інтереси, суб’єктивний досвід учнів, сприяють особистій реалізації у різних видах інноваційної діяльності, а також створюють умови для повноцінного виявлення та відповідного розвитку особистісних функцій.

У посібнику автор представив технологію використання контенту сервісів Web 2.0 на уроках української мови, що забезпечують позитивну динаміку розвитку образного мислення школярів.  1. На мотиваційному етапі вчитель, з’ясовуючи емоційний настрій учнів, пропонує створити візуальну поезію, поетичний калейдоскоп чи текст із квітів, в яких діти висловлюють своє побажання, настрій.

  2. На етапі актуалізації суб’єктного досвіду предметом для створення проблемних ситуацій слугує плейкаст-провокація чи плейкаст-гіпотеза.

  3. На етапі вивчення нового матеріалу соціальні сервіси Web 2.0 сприяють реалізації інтелектуального й особистісного потенціалу дитини в предметній діяльності (за допомогою тексту, музики, малюнків, графіки, анімації). Зміст сервісів Web 2.0 стає об’єктом лінгвістичного дослідження, стилістичного експерименту, спостереження над мовними явищами, редагування, аудіювання, конструювання.

  4. На рефлексивно-оцінювальному етапі, з’ясовуючи результативність роботи на уроці, учитель пропонує написати у блозі (мережевому щоденнику) текст-відповідь.

Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів, мережеві щоденники (блоги), соціальні пошукові системи, Wiki-wiki стають на уроках української мови та літератури засобом унаочнення явищ, що вивчаються, інструментом активізації розумової діяльності учнів, джерелом збагачення словника і граматичної будови мовлення, сприяють розширенню кругозору школярів, розвитку творчості, інноваційного мислення учнів, за їх допомогою діти отримують можливість самостійно здобувати нові знання.

Представлений у посібнику досвід засвідчив, що застосування інформаційних технологій у навчальному процесі сьогодні стає життєвою потребою, оскільки діяльність у цих технологіях створює розвивальне середовище, що формує соціальні вміння, навички та сприяє набуттю навчального та життєвого досвіду.Турчинська Світлана Давидівна, вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Рівненської міської ради

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал