Національна академія наук України Національна академія медичних наук України Міністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров’я України Національний технічний університет УкраїниСкачати 94.32 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір94.32 Kb.
Національна академія наук України

Національна академія медичних наук України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Національний медичний університет України ім. О.О. Богомольця

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів»
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯСУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

В рамках проведення VІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» та VIІI Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»


26 – 28 квітня 2017 року

Київ, Україна

Перше інформаційне повідомлення

Київ 2017
Шановні колеги!

Раді запросити Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії», що відбудеться 26-28 квітня 2017 року у м. Києві.

Конференція приурочена 15-річчю з дня заснування Факультету біомедичної інженерії (стара назва – Міжуніверситетський медико-інженерний факультет)
Мета Конференції

Створення єдиного інформаційного простору для міждисциплінарної співпраці в галузі біомедичної інженерії, технології та виробництва медичної техніки і біоматеріалів.
Під час Конференції, Ви зможете презентувати свої розробки перед широким загалом професіоналів, увійти у робочі групи для реалізації інноваційних проектів з розробки, виробництва і впровадження медичної техніки, біоматеріалів та пов’язаних з ними технологій охорони здоров’я.

Робочі групи будуть діяти на постійній основі за напрямками:


 1. Підготовки нормативних і законодавчих актів для реформування та розвитку галузі;

 2. Організації та виконання спільних проектів з розробки та виробництва імпортозамінюючої техніки і біоматеріалів, та їх впровадження в практику охорони здоров’я;

 3. Підготовки державних програм і міжнародних інвестиційних проектів за пріоритетними напрямки біомедичної інженерії і технології.


Мови Конференції

Офіційні мови Конференції: українська та англійська.


Тематика конференції
 1. Історія та перспективи біомедичної інженерії.

 2. Біоінформатика та інформаційні технології в медицині.

 3. Моделювання фізіологічних систем.

 4. Клінічна інженерія.

 5. Медична фізика.

 6. Біотехнології для охорони здоров’я.

 7. Біо- та наноматеріали для медицини.

 8. Засоби індивідуального захисту військових.

 9. Біомедична інженерія в аудіології, офтальмології, стоматології.

 10. Реабілітаційна інженерія та протезування.

 11. Біомеханіка та інженерія спорту.

 12. БіоМЕМС.

 13. Отримання і обробка біосигналів і зображень.

 14. Експертиза та сертифікація медичної техніки і біоматеріалів.

 15. Взаємодія науково-навчальних закладів із виробниками.

 16. Інструментарій, сенсори і клінічна метрологія.

 17. Інженерія нервової системи.

 18. Робототехніка в хірургії.

 19. Презентація періодичних видань галузі.Структура Конференції:
Наукова програма буде включати лекції з ключових тем, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, дискусії в робочих групах та за круглим столом, семінари та стендові доповіді.

Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному виданні - журналі «Біомедична інженерія» та “National Journal of Biomedical Engineering”.З 1 лютого 2017 року відкрита безкоштовна реєстрація учасників за посиланням: https://goo.gl/forms/gPGYE0DChbNcAmYT2
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок складає:

за публікацію тез – 100 грн;

за публікацію статей – 200 грн.Увага! Оплату здійснювати лише після отримання підтвердження про прийняття до публікації матеріалів.

Добровільні благодійні внески на проведення конференції можна перераховувати на рахунок

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ БІОМЕДИЧНИХ ІНЖЕНЕРІВ І ТЕХНОЛОГІВ»

ЄДРПОУ 36470347

п/р 26000011567711 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023


Обов’язково вказувати «призначення платежу»:


 1. Членський внесок, згідно рішення Загальних зборів Асоціації від 31.10.2014. Без ПДВ.

 2. Безповоротна фінансова допомога (чи добровільне пожертвування). Без ПДВ.БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛІВ САМОСТІЙНЕ

ПРИЙОМ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ І СТАТЕЙ

ТРИВАТИМЕ ДО 10 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ!

за адресою: biomedconf@gmail.com

Голова науково-організаційного комітету

В.Б. Максименко

тел. (044) 204-85-74

v.maksymenko @kpi.ua

mmif@kpi.ua
Керівник секретаріату конференції

О.К. Білошицька

тел. (044) 204-96-84

biloshitska.oksana@gmail.com

biomedconf@gmail.com

ОРГКОМІТЕТ

Науково-організаційний комітет

Є.А. Настенко

І.Ю. Худецький

О.В. Лебедєв

В.В. Шликов

Г.Л. Бойко

Ю.В. Новицький
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7-річної давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина; висновки; перспективи подальшого розвитку в даному напрямку; список літератури, реферати російською, українською та англійською мовами.

2. На кожного автора потрібно заповнити окремо форму https://goo.gl/forms/gPGYE0DChbNcAmYT2 Обов’язково має бути зазначений контактний телефон автора(ів), з яким(и) для спілкування з редколегією.

3. Авторський текстовий оригінал повинен складатися з двох примірників українською (або російською) мовами:

– тексту статті (обсяг тез, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не повинен перевищувати 3 сторінок, оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не повинен перевищувати 5 сторінок, обсяг оглядів літератури, проблемних статей – не більше 7 сторінок);

– списку літератури (не більше 10);

– таблиць;

– рисунків (не більше 6) та підписів до них.

4. Статті набираються на комп’ютері в програмі MS Word і надсилаються в електронному вигляді на електронну скриньку конференції biomedconf@gmail.com. Текст реферату слід набирати шрифтом Times New Roman, 12 пунктів з міжрядковим інтервалом – 1,5, дотримуючись таких розмірів полів: верхній, нижній і лівий – 25 мм, правий – 15 мм. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) створюються у програмах MS Word або MS Exсel.

На першій сторінці зазначаються: індекс УДК (зліва), ініціали та прізвища авторів, місто (у дужках), назва статті, назва установи (закладу), у якій (якому) працюють автори. Якщо автори працюють у різних установах (закладах), наводяться назви кожної (кожного) з них.

Приклад оформлення статті:

УДК


НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)

Ініціали та прізвище автора (авторів)

Назва установи (закладу), де виконана робота та місто, у якому розташована установа (заклад). У тому випадку, якщо автори статті працюють у різних установах, необхідно з допомогою міток (зірочок або цифр) співвіднести кожного автора з установою (закладом) за місцем його роботи.

Резюме. Текст – мовою оригіналу статті.

Ключові слова: текст (не більше 5 слів) – мовою оригіналу статті.

Вступ. Текст.

Мета дослідження. Текст.

Матеріал і методи. Текст.

Результати дослідження та їх обговорення. Текст.

Висновки (висновок). Текст.

Перспективи подальших досліджень. Текст.

Література.
НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)

Ініціали та прізвище автора(ів) (англійською мовою)

Назва установи, де виконана робота, місто, де розташована установа чи заклад (англійською мовою).

Abstract. Резюме (англійською мовою).

Key words: ключові слова (англійською мовою).


НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ)

Ініціали та прізвище автора(ів) (російською мовою)

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (російською мовою).

Резюме (російською мовою).

Ключевые слова: (російською мовою).

Якщо текст статті набраний російською мовою – резюме подається українською та англійською мовами, якщо англійською – резюме на українською та російською мовами. Тексти резюме мають бути автентичними.

5. Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Воно буде надруковано окремо від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Обсяг резюме не повинен перевищувати 250 слів. Резюме являє собою короткий і послідовний виклад матеріалу публікації за основними розділами та має відображати основний зміст статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів дослідження з наведенням конкретних даних.

Резюме до оригінальної статті має бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновки. Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (тези, огляд тощо) резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті.

Обов’язково надаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку значимості, що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах.

6. У розділі "Матеріал і методи" повинна бути ретельно описана організація проведення даного дослідження.
7. Цитати, наведені в статті, вивіряються. У посиланні вказується джерело (назва, видання, рік, том, випуск, сторінка).

Автор повинен розмістити в статті всі формули та окремі символи. Виміри наводяться за системою СІ та шкалою Цельсія. Скорочення окремих слів, термінів (крім загальноприйнятих) не допускаються. Не слід використовувати скорочення (абревіатури) в назві статті, висновках і резюме. Повний термін, замість якого уводиться скорочення, повинен передувати першому вживанню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця виміру).

8. Варіант оформлення списку літератури.

Список літератури подається відразу після тексту і повинен бути оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Всі джерела повинні бути пронумерованими. Зазначаються джерела, які опубліковані переважно впродовж останніх 7 років.


Приклад оформлення:

Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб. 2009. 336 с.

Кірєєва У. В. Синдром емоційного вигорання як результат професійного стресу. К. 2013. С. 141-145.

Lazarus R. S., Folkman S. Transactional theory and research on emotions

and coping. Eur. J. of Personality. 2009. Vol. 1. P. 141–169.
Правила оформлення списку літератури дивитись тут http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury
Список цитованої літератури наводиться за мірою посилань у тексті статті. Цифрові посилання в тексті статті обов’язково повинні збігатися з відповідними номерами списку літератури. Кількість джерел у списку літератури не повинна перевищувати 10. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. Посилання на літературні джерела в тексті подаються за номером (номерами) цього джерела в списку та пишуться в квадратних дужках, наприклад, [1, 4, 7].

9. Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, що оформлені без дотримання зазначених правил, не розглядаються.10. Редакція забезпечує рецензування статей, здійснює спеціальне та літературне редагування.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал