Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка7/38
Дата конвертації12.12.2016
Розмір8.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38

Критеріальний опис показників

Місію школи погоджуємо із залученням учнів, батьків, громади:

- залучаємо до роботи батьків, які не цікавляться роботою школи;

- беремо на контроль пасивних до шкільної роботи дітей;

- консультуємося з різними громадськими організаціями;

- консультуємося з організаціями, що співпрацюють із громадськістю.

Розробляємо стратегічні плани:

- маємо стратегічний план, поставлено мету та завдання;

- стратегічний план складаємо щороку;

- поставлені цілі узгоджуємо з потребами громади;

- план складається та обговорюється за участю громади.

Розподіляємо для роботи ресурси людей, обладнання, фінанси тощо:

- пояснюємо, яким чином розподілено ресурси;

- визначаємо осіб, які контролюють реалізацію плану;

- визначаємо осіб, які бажають користуватися обладнанням школи.Перевіряємо вміння працівників залучати до роботи громадськість:

- маємо визначену систему перевірки вмінь працівників;

- маємо доступ до різноманітних тренінгових програм;

- проводимо тренінги, які передбачають написання презентацій;

- маємо відповідну систему оцінювання роботи працівників.

Визначаємо та оцінюємо досягнення:

- визначаємо досягнення на громадському рівні;

- визначаємо не тільки шкільні досягнення, а досягнення громади загалом;

- досліджуємо та порівнюємо досягнення згідно з цілями.Застосовуємо нові методи роботи у прийнятті рішень та певних дій:

- маємо чітку мету досягнення цілей нашого плану;

- заохочуємо членів громади до нових ідей і нових методів роботи;

- маємо нові ідеї плану розвитку, запропоновані колективом та громадою;

- визначаємо проблеми та методи їх розв’язання;

- заохочуємо членів громади до співпраці з педколективом.

ПАРТНЕРСТВО

1

2

3

4

Приймаємо рішення з партнерами та громадськими організаціями

Діємо разом із партнерами

Об’єднуємо ресурси з партнерами на користь громади

Маємо письмову угоду наших спільних дій

Підтримуємо та сприяємо діяльності одне одного

Співпрацюємо з мережею ГАШ

Надаємо можливість громаді користуватися обладнанням школи

Працюємо з усіма, щоб вирішити проблеми громади

(Можна додати інші показники)

Коментарі

Першочергові дії

Критеріальний опис показників

Приймаємо рішення з партнерами та громадськими організаціями:

- плануємо кроки дій із партнерами, батьками та учнями;

- беремо до уваги досвід роботи з громадськими організаціями;

- завжди інформуємо наших партнерів про прийняті рішення.Діємо разом із партнерами:

- відповідаємо за будь-які дії разом із партнерами;

- разом відзначаємо успіх спільних справ;

- підтримуємо діяльність наших партнерів.Об’єднуємо ресурси з партнерами на користь громади:

- використовуємо наші ресурси для проведення спільних дій;

- пропонуємо залучати своїх працівників для виконання спільних дій.

Маємо письмову угоду наших спільних дій:

- визначаємо наші дії з партнерами у кожній спільній справі;

- визначаємо лідерську позицію у кожній справі;

- укладаємо угоду спільних дій.Підтримуємо та сприяємо діяльності одне одного:

- розміщуємо інформацію про наших партнерів;

- інформуємо про внески, які здійснили наші партнери;

- заохочуємо членів громади брати участь у заходах.Співпрацюємо з мережею ГАШ:

- використовуємо будь-яку можливість відвідати різноманітні заходи;

- використовуємо будь-яку можливість розповісти про нашу роботу;

- повідомляємо іншим ГАШ про проведення наших заходів.Надаємо можливість громаді користуватися обладнанням школи:

- надаємо можливість мешканцямкористуватися шкільним обладнанням;

- надаємо також можливість користуватися шкільним обладнанням тим, хто не може оплатити послуги.

Працюємо з усіма, щоб вирішити проблеми громади:

- беремо участь у вирішені проблем, які стосуються громади;

- залучаємо громаду до вирішення її проблем;

- виявляємо бажання брати участь в заходах інших організацій.

СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ

1

2

3

4

Моделюємо навчальне середовище

Вважаємо соціальну інклюзію невід’ємною частиною ГАШ

Забезпечуємо програмами різні соціальні групи

Пропонуємо рівне право на якісну освіту всіх членів громади

(Можна додати інші показники )

Коментарі

Першочергові дії

Критеріальний опис показників

Моделюємо навчальне середовище:

- використовуємо різноманітні навчальні матеріали;

- розвиваємо в учнів уміння співпрацювати;

- адаптуємо навчальне середовище відповідно до потреб та інтересів учнів;

- розвиваємо в учнів відчуття до нерівноправності;

- навчаємо відстоювати рівність прав;

- використовуємо різні методи боротьби з існуючими стереотипами.

Вважаємо соціальну інклюзію невід’ємною частиною ГАШ:

- маємо чітко описану освітню політику;

- наголошуємо на доступності до навчання та соціальній справедливості;

- забезпечуємо належні тренінги;

- надаємо соціальну підтримку на засадах рівності.

Забезпечуємо програмами різні соціальні групи:

- забезпечуємо шкільним обладнанням людей з особливими потребами;

- надаємо додаткову допомогу представникам національних меншин.

Пропонуємо рівне право на якісну освіту всіх членів громади:

- проводимо заходи для тих, хто навчається нижче своїх можливостей;

- беремо участь в організованих послугах;

- ініціюємо проекти, спрямовані на обізнаність із питань рівності;

- проводимо заходи, спрямовані на допомогу національним меншинам;

- заохочуємо участь представників національних меншин у громаді.
ПОСЛУГИ

1

2

3

4

Пропонуємо послуги, які базуються на ґрунтовному аналізі потреб

Здійснюємо моніторинг та оцінку послуг

Досліджуємо основні причини відсутності користувачів послуг

Розвиваємо та створюємо можливості для соціальної інклюзії

Цінуємо внесок інших організацій у наданні послуг

Надаємо ряд послуг для покращення знань учнів, їх сімей та громади

(Можна додати інші показники )

Коментарі

Першочергові дії

Критеріальний опис показників

Пропонуємо послуги, які базуються на ґрунтовному аналізі потреб:

- використовуємо наявну інформацію для виявлення потреб громади;

- плануємо розвиток з огляду на аналіз наших потреб;

- створюємо послуги відповідно до потреб громади.Здійснюємо моніторинг та оцінку послуг:

- проводимо опитування серед користувачів послуг;

- знаємо, хто працює найкраще, бачимо очікувані результати послуг;

- бачемо недоліки в роботі;

- аналізуємо інформацію, отриману від користувачів послуг;

- визначаємо учасників, базуючись на демографічних даних;

- визначаємо учасників, базуючись на потребах громади;

- володіємо інформацією про те, хто не користується нашими послугами.Досліджуємо основні причини відсутності користувачів послуг:

- зосереджуємося на контакті з потенційними учасниками;

- знаємо причини, через які вони не мають доступу до послуг;

- встановлюємо причини відсутності користувачів послуг;

- виявляємо бар’єри, які перешкоджають доступу до послуг.

Розвиваємо та створюємо можливості для соціальної інклюзії:

- розвиваємо можливості для доступності певних груп осіб;

- працюємо над систематичним усуненням бар’єрів.

Цінуємо внесок інших організацій у наданні послуг:

- співпрацюємо з іншими інституціями;

- маємо довідник, який дає інформацію про надані послуги на базі школи;

- допомагаємо тим, хто надає послуги;

- уклали партнерську угоду з організаціями про роботу на базі школи.

Надаємо ряд послуг для підвищення знань учнів, їх сімей та громади:

- пропонуємо широкий спектр послуг для навчальних можливостей;- забезпечуємо наші навчальні можливості внесками інших організацій.

ВОЛОНТЕРСТВО

1

2

3

4

Маємо можливості для волонтерів із різних соціальних груп

Пропонуємо тренінги та підтримку наших волонтерів

Маємо можливість ініціювати та проводити волонтерську діяльність

Маємо можливість створювати мережу груп волонтерів у регіонах

Проводимо моніторинг та оцінку нашої діяльності

(Можна додати інші показники )

Коментарі

Першочергові дії


Критеріальний опис показників

Маємо можливості для волонтерів із різних соціальних груп:

- щороку плануємо волонтерські ініціативи;

- координуємо всю волонтерську діяльність;

- залучаємо до роботи волонтерів різного віку та походження.Пропонуємо тренінги та підтримку наших волонтерів:

- проводимо тренінги та семінари для волонтерів різного рівня;

- покращуємо досягнення волонтерської діяльності;

- використовуємо різні методи для мотивації та заохочення волонтерів.Маємо можливість ініціювати та проводити волонтерську діяльність:

- беремо активну участь у розробці волонтерських ініціатив;

- вносимо ідеї та пропозиції щодо волонтерської діяльності;

- підтримуємо ідеї учнів (конкурс волонтерських проектів тощо).Маємо можливість створювати мережу груп волонтерів в інших регіонах:

- організовуємо робочі зустрічі волонтерів;

- беремо участь у спільних волонтерських заходах для шкіл регіону;

- презентуємо досвід волонтерів на конференціях, зустрічах, форумах;

- маємо можливість обмінюватися досвідом (через Інтернет).

Проводимо моніторинг та оцінку нашої діяльності:

- збираємо інформацію різними методами;

- використовуємо інформацію з різних джерел;

- реагуємо, коли деякі ініціативи виявляються неефективними.
НАВЧАННЯ УПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ

1

2

3

4

Прагнемо створити бажання до навчання

Пропонуємо підтримку та навчання для всіх поколінь

Пропонуємо навчання з використанням різних методів

Використовуємо громаду як ресурс для навчання

(Можна додати інші показники )

Коментарі

Першочергові дії

Критеріальний опис показників

Прагнемо створити бажання до навчання:

- пропонуємо тренінги для заохочення людей різного віку до навчання;

- робимо навчання різноманітним;

- залучаємо учнів будь-якого віку до навчання;

- погоджуємося з думкою про те, що кожен є учнем і кожен є вчителем.

Пропонуємо підтримку та навчання для всіх поколінь:

- знаємо, які вікові групи навчаються, а які не навчаються і чому;

- проголошуємо принцип сімейного навчання;

- публічно відзначаємо успіхи сімейного навчання;

- організовуємо та підтримуємо діяльність між різними поколіннями.

Пропонуємо навчання з використанням різних методів:

- використовуємо різні методи навчання;

- проводимо моніторинг використання різних методів навчання;

- заохочуємо інновації;

- беремо до уваги навчальні потреби всіх учнів.

Використовуємо громаду як ресурс для навчання:

- маємо інформацію про знання та компетенції членів громади;

- організовуємо тематичні дні громадського навчання;

- слідкуємо за тим, щоб постійно відбувалося навчання громади;

- залучаємо учнів до участі в громадських заходах.


РОЗВИТОК ГРОМАДИ

1

2

3

4

Пропонуємо участь та підтримку громадським організаціям

Забезпечуємо громаду належними знаннями у прийнятті рішень

Надаємо можливість громаді користуватися приміщенням школи

Допомагаємо громаді проводити опитування та консультації

Допомагаємо громаді розробляти та впроваджувати проекти

(Можна додати інші показники )

Коментарі

Першочергові дії


Критеріальний опис показників

Пропонуємо участь та підтримку громадським організаціям:

- розповідаємо про запропоновані тренінги на базі школи;

- пропонуємо громадським організаціям технічну експертизу;

- постійно ділимося досвідом роботи.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал