Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка4/38
Дата конвертації12.12.2016
Розмір8.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Однак, проблемою є те, що сільські школи через малу чисельність учнів, не мають можливості повністю задовольнити різнопрофільні інтереси школярів, а запровадження одного профілю не відповідатиме соціальному замовленню батьків, інтересам учнів. Чинним законодавством у галузі освіти передбачено варіативність форм організації профільного навчання. У школах, де наявні паралельні класи, може запроваджуватися внутрішньошкільна багатопрофільність. Водно-двокомплектній старшій школі можливе створення в класах різнопрофільних груп за рахунок використання годин варіативної складової. При цьому базове ядро навчальних предметів вивчається усіма учнями класу за єдиними навчальними програмами, а частина часу (близько 20 відсотків) окремо у групах за програмами відповідних профілів (напрямів), проте варіативна складова в такому навчальному плані зводиться до мінімуму. Але й така модель не завжди є прийнятною через малочисельність учнівського колективу. Адже в деяких школах співвідношення «вчитель-учень» у сільській місцевості менше, ніж 12. У діяльності керівників таких освітніх закладів виникають значні труднощі, пов'язані з матеріально-технічним, кадровим забезпеченням: у малокомплектних школах вчителі часто викладають предмети не тільки за своїм фахом, а й суміжні (іноді навіть несуміжні), що ускладнює високий рівень якості викладання а, отже, надання сільським школярам відповідного рівня знань. Тому не кожна окремо взята школа зможе самотужки забезпечити виконання поставлених завдань.

Над вирішенням цього питання працює на даному етапі наш освітній округ. І хоч ця справа ще перебуває у стані становлення, в нашому освітньому окрузі є певні напрацювання та здобутки.

Враховуючи потреби та запити учнів та їх батьків, у Цепцевицькому освітньому окрузі організоване профільне навчання за природничо- метематичним, суспільно-гуманітарним та технологічним напрямами, а відповідно біолого-географічним, біолого-хімічним, фізико-математичним, української фiлологiї, історико-філологічним, інформаційно-технологічним, технологічним профілями. Всього охоплено профільним навчанням 76 учнів Цепцевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 16 учнів Тріскінської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 21 учень Ремчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

А саме – в Цепцевицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів організовано профільне навчання з 5 профілів: біолого-географічного (17 учнів 10-11 класів), біолого-хімічного (7 учнів 11-Б класу), історико-філологічного (7 учнів 11 – А класу), інформаційно-технологічного (26 учнів 10-Б класу) та технологічного (19 учнів 10-11 класів). Навчання за технологічним напрямом поділяється, в свою чергу, на спеціалізації: «Інформатичні технології», «Кулінарія», «Українська вишивка» та «Будівельний столяр».Профільне навчання здійснюється як усім класом, так і створені динамічні групи.

Крім вивчення базових предметів, відповідно до профілів учні відвідують факультативи та курси за вибором:


 • за природничо-метематичним напрямом: «Людина і природа», «Розв’язування задач з географії», «Здоров’я людини», «Біологія очима фізики», «Країнознавство», «Фізіологія рослин»;

 • історико-філологічним профілем: «Український правопис», «Людина і право», «Історія рідного краю»;

 • технологічним профілем: «Основи сучасного виробництва».

У класі інформаційно-технологічного профілю за угодою з Сарненським аграрним професійним ліцеєм вперше в районі, та й взагалі в області, організовано професійне навчання за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору», що дає змогу дітям у стінах школи здобути обрану професію і по закінченню школи разом з атестатом про здобуття середньої освіти отримати ще й свідоцтво про здобуття професійної освіти за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору».

У Тріскінській ЗОШ І-ІІІ ступенів профільне навчання організовано за біолого-хімічним профілем (11 учнів 11- го класу) та української філології (5 учнів 11-го класу), яке здійснюється в динамічних групах. При цьому базове ядро навчальних предметів вивчається усіма учнями класу за єдиними навчальними програмами, а частина часу - окремо у групах за програмами відповідних напрямів, а саме: • за природничо-математичним напрямом додатково вивчається математика, біологія, географія, хімія;

 • за гуманітарним напрямом – українська мова і література, історія, німецька мова та суспільствознавство. Учні відвідують факультатив з «Основ українського мовлення».

У Ремчицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів профільне навчання організовано за природничо-математичним напрямом фізико-математичного профілю, при цьому більше уваги звертається на математику, інформатику та фізику. Учні старших класів відвідують факультатив з економіки.

Проблема вибору профілю навчання поки що не розв’язується належним чином. Учні обирають його часто інтуїтивно, під впливом випадкових факторів. Тому, на нашу думку, школярів необхідно заздалегідь готувати до усвідомленого визначення профілю навчання відповідно з їх віковими особливостями. Особливу актуальність така підготовка набуває у 8-9 класах (допрофільна підготовка).

Ефективність допрофільного навчання вимагає налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення професійних інтересів і якостей школярів для створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікроколективів (класів, груп).

Таким чином, старшим підліткам у 8-9 класах необхідно зробити первинне професійне самовизначення, бути готовими до вибору профілю навчання у 10 класі, а також виду і рівня продовження навчання після закінчення основної школи. З метою виявлення професійних намірів школярів у 9-х класах навчальних закладів округу введено курс«Основи вибору професії», у 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка: • у Цепцевицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів — з математики, української мови, історії,географії, інформатики, екології та українознавства;

 • у Тріскінській ЗОШ І-ІІІ ступенів — з математики, української мови, географії та російської мови;

 • у Ремчицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів — з математики, російської мови, інформатики та економіки.

Допрофільна підготовка учнів дає змогу вирішити завдання:

 • створення умов для виявлення нахилів та здібностей учнів;

 • формування практичного досвіду та інтересів у різних сферах пізнавальної діяльності;

 • орієнтації на вибір профілю навчання в старшій школі.

Із метою методичного супроводу профільного навчання та підвищення фахової майстерності педагогічних працівників проводиться робота з педагогами округу:працюють МО вчителів математичних дисциплін, природничого циклу, вчителів української мови та літератури та суспільних дисциплін, що дає можливість вчителям відповідно до своєї спеціалізації обговорювати питання навчально-виховного процесу, сприяє впровадженню в практику роботи вчителів ППД, досягнень сучасної науки та інноваційних освітніх технологій. Уже другий рік працює творча група вчителів, які викладають у профільних класах. На її засіданнях вчителі обговорюють питання допрофільного та профільного навчання, враховуючи зацікавлення та здібності учнів округу. Два роки поспіль серед педагогічних колективів округу проводяться конкурси «Вчитель року», конкурси-ярмарки педагогічних ідей, переможці яких беруть участь у районних та обласних конкурсах. Три проекти вчителів шкіл округу щодо організації та впровадження профільного навчання здобули перемогу на районному конкурсі-ярмарку педагогічних ідей. Це робота вчителя інформатики Ремчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Дубовець Любов Іванівни (І місце — 2009 рік), вчителя фізики Цепцевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Мариніної Людмили Василівни (І місце —2008 рік, ІІ місце — 2009 рік) та вчителя трудового навчання Цепцевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Росошика Василя Васильовича (2 місце - 2009 рік ). Крім того, робота вчителя фізики Мариніної Людмили Василівни «Комп’ютер — сучасний засіб навчання на уроках фізики» на обласному конкурсі-ярмарці педагогічних ідей у 2009 році відзначена сертифікатом. У 2008-2009 навчальному році на окружному семінарі вчителів географії обговорили питання застосування новітніх технологій на уроках географії, на семінарі вчителів математики - цікаві форми роботи з учнями з метою розвитку пізнавальних здібностей. Вчителі шкіл нашого округу працюють за програмами профільного навчання, затвердженими Міністерством освіти і науки України, і за авторськими програмами. Це програми факультативів, які розробили вчителі Цепцевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів та затверджені науково-методичною радою відділу освіти Сарненської РДА: «Розв’язування задач з географії» (вчитель географії Сергійчук Галина Василівна), «Здоров’я людини» (вчитель біології Леончик Любов Василівна), «Біологія очима фізики»(вчитель фізики Мариніна Людмила Василівна),«Історія рідного краю» (вчитель історії Прозапас Алла Дмитрівна).

Розроблені й авторські програми допрофільного навчання для учнів 8 – 9 класів: програми факультативів «Екологія» (вчитель біології Товкач Людмила Йосипівна) та «Інформатика» (вчитель інформатики Росошик Василь Васильович).

Все це дає можливість скоординувати методичну роботу щодо організації профільного навчання з педагогами округу, не залишивши нікого поза увагою.

Проводячи аналіз роботи щодо ефективності впровадження профільного навчання за два роки маємо відповідні результати: • учні 11-х класів шкіл нашого округу брали участь у ЗНО і відповідно до профілів навчання обирали предмети. Випускники шкіл на ЗНО у 2009 році показали кращі результати, ніж у 2008 році. Більша половина випускників отримали бали високого та достатнього рівнів;

 • працевлаштування випускників щороку зростає.
Назва навчального закладу

Предмет

Результати участі в ЗНО у (%) відповідно до профілів навчання

2008 рік

2009 рік
Високий рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Достатній рівень

Ремчицька ЗОШ

І – ІІІ ступенівФізика
50
100
Математика
48
50
Біології


50

Цепцевицька ЗОШ

І – ІІІ ступенівБіологія
54

25

48
Історія
48

10

50
Географія

15

50

100Українська мова та література

5

35

10

45

Тріскинська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Українська мова та література
30
40

Назва навчального закладу

2008 рік

2009 рік

Загальна кількість випускників

ВНЗ

Коледжі

ВПТУ

За профілем

Загальна кількість випускників

ВНЗ

Коледжі

ВПТУ

За профілем

Ремчицька ЗОШ І – ІІІ ступенів

18

9

6

1

12

14

10

1

4

7

Тріскинська ЗОШ І – ІІІ ступенів

19

8

6

5

12

18

9

5

4

11

Цепцевицька ЗОШ І – ІІІ ступенів

32

16

8

8

26

34

19

7

8

30

Розглянувши організацію профільного навчання в старшій школі нашого округу, можна зробити висновок: у процесі профільного навчання розв’язується одне з головних завдань сучасної загальноосвітньої школи України — формування і розвиток особистості на основі врахування індивідуальних особливостей учнів, їхніх освітніх потреб, нахилів, інтересів і здібностей, зумовлених орієнтацією на майбутню професію.

Проте організація профільного навчання в освітніх округах у сучасному нормативному полі стикається з певними ризиками:

1.Відсутня нормативно-правова база функціонування освітніх округів з питань організації міжшкільних факультативів, спецкурсів та курсів за вибором.

2. Недостатня матеріально-технічна база для забезпечення викладання навчальних предметів на базі кількох навчальних закладів.

3. Наявні труднощі в отриманні профільної та допрофільної підготовки через відсутність шкільного автобуса.


Шидловська Софія Олександрівна,

завідувач комунальної науково-методичної установи «Володимирецький районний методичний кабінет» Володимирецької районної ради

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Управління інноваційним розвитком РМК має відбуватися з використанням адекватних засобів, насамперед управлінських інноваційних технологій: діагностичних, зокрема андрагогічної діагностики, інформаційних, економічних, управління персоналом тощо.

Незаперечним є твердження: хто володіє інформацією, той володіє ситуацією. Інформаційне забезпечення діяльності РМК – це основа в організації роботи його керівника.

Пропонуємо інформаційно-аналітичну систему (ІАС) діяльності Володимирецького РМК, що містить матеріали, необхідні для успішного управління установою. Цей продукт – наше бачення пошуку одного зі шляхів створення інформаційного середовища РМК (див. рис.1).
Рис.1

Його створення проходило у два етапи: на І етапі було здійснено моделювання та організацію побудови ІАС; ІІ етап – подальша модернізація системи з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, створення бази оперативної та підсумкової інформації, завдяки якій організовано форми звітності та проведення моніторингу методичної роботи.

В основі системи використано інтегрований пакет MicrosoftOffice, який поєднує у собі можливості текстового, графічного редакторів, електронних таблиць з теми «Управління базами даних». Компоненти цього пакету мають схожий інтерфейс, передбачають єдині правила роботи з програмами, зручний експорт-імпорт об’єктів.

Зміст інформаційно-аналітичної системи включає такі розділи: 1. Нормативно-правова база сучасної освіти України.

 2. Нормативно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

 3. Аналіз педагогічних кадрів закладів освіти району.

 4. Планування діяльності РМК.

 5. Робота активу РМК.

 6. Науково-методичне та процесуальне забезпечення діяльності керівника РМК, методистів.

 7. Моніторингові дослідження у діяльності РМК.

 8. Форми та зміст науково-методичної роботи.

 9. Науково-методичний супровід функціонування освітніх округів.

 10. Видавнича діяльність РМК.

 11. Вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій.

 12. Дослідно-експериментальна робота з педагогами.

 13. Робота з обдарованими школярами.

За допомогою гіперпосилань зі сторінки «Зміст» можна відкрити будь-який розділ, не гортаючи усі сторінки системи, і так само повернутися назад (див. рис. 2):


гіперпосиланняння

Повернутися до «Зміст»

Рис. 2


Кожна сторінка системи становить структуру розділу, а змістове наповнення несуть прикріплені матеріали.

Так, розділ «Нормативно-правова база» містить нормативні документи, необхідні для організації ефективної роботи РМК: закони, положення, інструкції тощо; локальні документи: Статут установи, положення, посадові інструкції та ін. (див. рис. 3).


Рис. 3

У наступному розділі – «Нормативно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу» - розміщені державні стандарти, навчальні програми, в тому числі з профільного навчання (академічний, рівень стандарту та профільний рівень), інструктивно-методичні листи, методичні рекомендації Рівненського ОІППО, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (див. рис. 4).


Рис. 4

У розділі «Планування діяльності РМК» містяться концепція розвитку РМК, перспективний та річний плани роботи установи, структура методичної роботи з педагогами району, алгоритм реалізації науково-методичної проблемної теми та план роботи на кожному з етапів, план роботи науково-методичної ради РМК тощо.

Найбільше місця відведено розділу «Форми та зміст науково-методичної роботи», де розміщені матеріали планування методичної роботи з педагогами за напрямками (див. рис. 5). Одним із пріоритетних напрямів роботи РМК є підвищення управлінської майстерності керівників закладів освіти району:
Рис. 5

Сторінки системи, що містять матеріали планування методичної роботи кожного з методистів, демонструють різні форми роботи (як традиційні, так і нетрадиційні) з підвищення рівня педагогічної майстерності: управлінський університет, педагогічний клуб, опорні школи, методична естафета, педагогічний КВК, творча майстерня, методичні студії, педагогічні сесії, літня школа, портфоліо методиста та ін.

Сьогодні кожен методист районного методичного кабінету має власне електронне портфоліо, у якому зосереджені матеріали його роботи відповідно до посадових обов’язків (див. рис. 6,7).
Рис. 6

Рис. 7


Дана система містить також матеріали методичної роботи в освітніх округах, вивчення та впровадження педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій, дослідно-експериментальної роботи з педагогами, участі у всеукраїнських та міжнародних виставках, проектах, роботи з обдарованими школярами тощо.

Інформаційні технології є потужним засобом методичної роботи. Вони приваблюють своєю наочністю, зручністю в опрацюванні інформації та безліччю можливостей для самостійної роботи. Тому їх використання є сьогодні головною умовою ефективності роботи методичних служб.Мельнікова Наталія Леонідівна,

завідувач методичного кабінету

відділу освіти Дубенської

районної державної адміністрації
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Цікавість до навчання — це своєрідна скарбниця, яку треба оберігати та збагачувати. Розум не може зосередитися на всьому, він відкидає нецікаве, нудне й емоційно монотонне.

Щоб розбудити емоції, почуття й думки своїх учнів, учитель активно працює над удосконаленням себе як професіонала, знаходить позитив і негатив у власній діяльності. Адже сильним, досвідченим, конкурентоспроможним стає лише той педагог, який уміє аналізувати свою працю.

Щоб розбудити емоції, почуття й думки вчительської громади, своїх колег та учнів, районна методична служба активно працює над утіленням у навчально-виховний процес ефективних форм методичної роботи. Тому що тільки у спільному процесі, у спільній діяльності можна, навчаючи інших, навчатися самому.

У зв’язку з цимнауково-методичну роботу із працівниками дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району варто розглядати як цілісну систему взаємопов’язаних дій і заходів, що базується на досягненнях сучасної психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, конкретного аналізу навчально-виховного процесу та рівня професійної компетентності педагогічних кадрів.

З цією метою районний методичний кабінет із 2006 року розпочав експериментальну діяльність із дослідження проблеми «Підготовка вчителя до інноваційної діяльності» в рамках науково-пошукового проекту тимчасового науково-дослідного колективу НДЛ інноваційних виховних технологій РДГУ «Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця за умов модернізації освітньої галузі в Україні» (науковий керівник – професор Т.Д. Дем’янюк).

На першому, діагностико-концептуальному етапі дослідження, члени тимчасового творчого колективу уточнили на основі аналізу психолого-педагогічної літератури сутність ключових понять із даної теми, визначили об’єкти аналізу, розробили діагностичне забезпечення експерименту. Адже саме створення ефективного діагностичного механізму допомагає виявити конкретні резерви в діяльності педагогічних колективів експериментальних навчальних закладів, потреби у професійному вдосконаленні. З цією метою у методичному кабінеті створено банк анкет, який постійно поповнюється.

За результатами моніторингових досліджень члени тимчасового творчого колективу розробили модель конкурентоспроможного вчителя, захист якої відбувся на засіданні НДЛ інноваційних виховних технологій.

За результатами проведеного діагностування було змодельовано і умовне дерево «інновацій», на якому плодами відповідних кольорів позначено сильні та слабкі сторони у здатності педагогів до інноваційної діяльності.

Структура методичної роботи з педагогами району також змодельована на основі матеріалів діагностики, із урахуванням умов та особливостей нашого району, де функціонують лише сільські заклади.

Діяльність на ІІ формуючому етапі спрямовувалася на реалізацію освітньої програми, яка розроблена з урахуванням результатів проведених моніторингових досліджень. Зміст даної освітньої програми включає чотири розділи: • “Я – особистість”;

 • “Я –фахівець”;

 • “Я – майстер”;

 • “Я – новатор”.

В основу означених розділів покладено основні компоненти моделі конкурентоспроможного вчителя.

Відповідно до сучасних вимог, науково-експериментальну діяльність методичної служби необхідно організовувати таким чином, щоб розвиток інноваційного середовища в районі відповідав цілям і завданням загальнодержавної політики розвитку освіти. Теоретико-методологічною основою для методичного супроводу в даному напрямку є нормативні документи: • Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522);

 • Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 № 1054) (перелік на слайді), а також ключові положення Концепції інноваційного розвитку України та менеджменту інновацій в освіті.

Теоретичні основи інноваційного менеджменту передбачають, що будь-яка інновація має «ядро», джерело, носія.

«Ядро» (смисловий центр), яке характеризується новою науковою ідеєю – НДЛ інноваційних виховних технологій кафедри теорії і методики виховання РДГУ; джерело характеризується дослідницькою діяльністю вченого-педагога або пошуковою практикою вчителя, керівника, колективу. На сьогоднішній день таким джерелом є власне районний методичний кабінет, що має статус експериментального та статус філії НДЛ інноваційних виховних технологій РДГУ. Саме в такому режимі і мають сьогодні функціонувати районні (міські) методичні служби.

Крім того, в районі діють 2 заклади, що проводять експеримент всеукраїнського рівня, 1 – регіонального, що має статус шкільної філії НДЛ. 4 загальноосвітні школи, 1 ДНЗ і районний Будинок учнівської молоді розпочали експериментальну діяльність у рамках дослідження теми РМК «Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога», що свідчить про системний підхід до здійснення інноваційної діяльності.Носіями інновацій є творчі, енергійні люди, які фахово здатні та морально зацікавлені у впровадженні інноваційних змін, опануванні та реалізації нового. У нашому випадку це методисти, креативні особистості, прекрасні люди, особистий приклад діяльності яких має неабиякий вплив на створення інноваційного середовища у районі. Діяльність працівників нашого методкабінету – це сплав творчої думки і натхненної праці, стимулом педагогічної творчості для яких є визнання колег та громадськості, а рушійною силою – прагнення надавати дієву методичну допомогу.

Свідченням цього, у першу чергу, є їхній кваліфікаційний рівень (із 13 членів колективу двоє працівників – посадові особи: завідувачі РМК, РПМПК; 2 — спеціалісти І категорії, 8 — вищої, 1 — спеціаліст. Із них: 2 — вчителі-методисти, 1 — старший учитель, 4 — відмінники освіти України).Науково-дослідна експериментальна робота сприяєактивному впровадженню педагогічних інноваційу змісті навчання й виховання:

 • впровадження державних стандартів освіти, загальнодержавних концепцій виховання дітей та молоді на засадах національних, родинних, громадянських, індивідуальних цінностей особистості;

 • розробка районних програм, які впроваджуються у практику навчально-виховної діяльності закладів освіти:

 • районна програма національного виховання учнівської молоді Дубенського району на 2008-2020 роки;

 • районна програма роботи з обдарованою молоддю на 2011 - 2014 роки;

 • районна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року;

 • освітня програма з формування вчителя, готового до здійснення інноваційної діяльності;

 • стратегія розвитку методичної служби району на період 2010 - 2015 років;

 • створення авторських навчальних, виховних планів і програм, підручників, посібників, виховних систем, що занесені до банку даних РМК.

Продемонструємо на прикладі Студянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, експериментального закладу всеукраїнського рівня, результати співпраці науковців, РМК та закладу освіти. Така співпраця – обов’язкова вимога для функціонування сучасного методичного кабінету. У взаємодії здійснено розробку нормативно-правової бази, зокрема:

 • Концепції української національної школи-родини;

 • організаційно-функціональної структури педагогічного процесу та структурно-логічної моделі системи навчання і виховання у школі-родині;

 • моделі процесу духовно-морального становлення особистості;

 • моделі державно-громадського управління в школі-родині;

 • цільову творчу програму «Я – Родина – Україна»;

 • авторські програми курсів за вибором, факультативів, гуртків.

Саме завдяки науковому супроводу ми можемо стверджувати і про організаційні інновації у структурі діяльності навчальних закладів: створення варіативних організаційних структур. Так, у Семидубському аграрному ліцеї і ЗОШ І-ІІ ступенів у рамках науково-дослідної експериментальної роботи створено відділення допрофесійної і початкової професійної підготовки дітей та молоді.

Науково-дослідна експериментальна робота сприяєактивному впровадженню педагогічних інновацій у формах і методах навчання та виховання.

Організовуючи діяльність методкабінету на засадах методичного менеджменту, складовими якого є самоменеджмент, тобто сучасні технології самоосвіти, самовдосконалення, особистісного зростання кожного методиста, та проектна діяльність, з метою розвитку творчості працівників методичної служби, збагачення методичного арсеналу, серед працівників РМК проведено конкурс проектів «Методичний олімп». Адже успіх педагога може створювати методист, який сам переживає радість успіху. Методичні проекти, які визнані переможцями, опубліковані на сторінках авторитетного часопису «Управління освітою» (№19, 20 – жовтень 2010 року).

Зусилля працівників методкабінету спрямовані на створення в районі системи сервісних послуг для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, на координацію діяльності методкабінетів навчальних закладів. Зупинюся детальніше на формах методичної роботи з педагогічними кадрами нашого району, через які реалізується вже згадана вище освітня програма, що розроблена в рамках експерименту.

Розділ І. Я — особистість

Глибше пізнати сутність і структуру власного «Я», розвинути уяву та творчість, впевненість у собі, подолати певні комплекси, змінити на краще своє сьогодення і серйозно впливати на майбутнє допомагають учителю психологічні та особистісно рольові ігри, психологічні практикуми, тренінгові заняття, індивідуальні бесіди, самопрезентації, які майстерно проводять практичні психологи.Розділ ІІ. Я фахівець

Форми роботи, передбачені у даному розділі програми, спрямовані на поглиблення професійної компетентності педагога.

Головною опорою районного методичного кабінету з питань удосконалення навчально-виховного процесу і методичної роботи в освітньо-виховних закладах, а також у системі підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, є методичні об’єднання учителів.

У сучасних умовах робота методичних об’єднань підпорядкована головній меті – надання дієвої, практичної допомоги вчителю, підвищення його педагогічної майстерності, застосування методів, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учителів, організації їх самостійної роботи.

Як правило, обов’язковим структурним елементом будь-якого засідання методичного об’єднання є практична робота: моделювання уроку або фрагмента, розв’язування ситуаційних задач, застосування диспутів, ділових та рольових ігор, організація динамічних ситуацій з метою одержання вчителями інформації про досягнення науки і перспективний педагогічний досвід.

Актуальним проблемам реформування освітнього закладу, педагогічної теорії, досягненням науки, техніки та культури, конкретним проблемам методики викладання предмета, що не використовується вчителями у їхній практичній діяльності, але потребує удосконалення, присвячуються семінари- практикуми.

Проведення семінарів-практикумів у інтерактивному режимі із використанням тренінгових вправ, дискусійних елементів, відкритих уроків і позакласних заходів, огляду педагогічної виставки і нової методичної та педагогічної літератури робить їх більш змістовними, корисними.

Районний методичний кабінет до кожного такого заняття на допомогу керівникам освітніх закладів, учителям готує рекомендації, пам’ятки, матеріали для проведення «ділової гри» з різних тем тощо.

Груповою формою підвищення кваліфікації вчителів є участь у роботі творчих або проблемних груп.

З метою надання дієвої допомоги педагогам, які лише розпочинають свою професійну діяльність, у районі успішно проходять заняття у Школах становлення молодого вчителя,новопризначеного керівникатазаступника директора школи. Адже «молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки атмосфері творчої співпраці педагогічного й учнівського колективу». (В.О. Сухомлинський)

Неабиякою популярністю у наших педагогів користується ярмарок педагогічних ідей. Цьогоріч 22 лютого проведено вже VІІІ районний конкурс-ярмарок "Освітянські обрії Дубенщини - 2011", який передбачав презентацію найефективніших методів навчання і виховання, показ системи роботи найкращих учителів, вихователів, педагогічних колективів. На виставці презентувалися документальні, ілюстративні, інформаційні матеріали; методичні розробки, тематичне планування тощо. Членами експертних комісій обласного етапу ярмарку наші роботи відзначено двома Гран-прі, грамотами переможців у 8 номінаціях із 10 визначених.

Розділ ІІІ. Я майстер

Форми роботи, визначені даним розділом, спрямовані на: • удосконалення майстерності педагогів;

 • розвиток їх здатності до творчості, пошук оригінальних, нестандартних підходів до вирішення різноманітних педагогічних проблем;

 • формування бажання працювати по-новому, експериментувати; ділитися досвідом (як позитивним, так і негативним) з колегами для осмислення педагогічних інновацій.

Серед них:

- майстер-класи переможців І туру, лауреатів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»;

- заняття у Школах педагогічного досвіду та школах педагогічної майстерності, вивченого районним методичним кабінетом, роботою яких керують вчителі-методисти рідної мови, української та світової літератури, початкових класів, біології;

- методичні майстерні;

- методичні лабораторії.

Створенню атмосфери творчості, діловитості, новизни і захоплення сприяє проведення аукціонів творчих ідей, що є хорошим засобом розвитку ініціативи і творчості вчителя, узагальнення і поширення досвіду, підвищення авторитету творчої особистості.

Традиційно у грудні проходить І тур Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Вчитель року».

Розділ ІV. Я новатор

Форми роботи, передбачені у даному розділі, спрямовані на:

- переорієнтацію свідомості вчителя щодо особистості учня та власної особистості як цінності та самоцінності;

- формування нового педагогічного мислення;

- розширення, поглиблення та здобуття нових знань про інноваційні технології навчання та виховання, формування практичних навичок їх упровадження у практику власної педагогічної діяльності;

- організацію професійної діяльності в інноваційному режимі.

У методичному арсеналі районної методичної служби, за оцінкою учасників, саме ці форми визнані цікавими, ефективними, корисними.

6 листопада 2009 року на подвір’я Мирогощанської ЗОШ І-ІІІ ступенів «вдало висадивсяпедагогічний десант»із обласного центру. 10 педагогів, серед яких заслужені вчителі України — доктор педагогічних наук Степан Пальчевський, кандидат педагогічних наук Олег Желюк, вчителі-методисти Володимир Гоголь, Олег Фідря, продемонстрували високу педагогічну майстерність, а наші вчителі відчули радість за успіх колег, пережили позитивні емоції від побаченого й почутого.

Така акція спілкування колег надихнула учителів на нові ідеї, і завдяки спільним зусиллям працівників РМК та учителів-новаторів районна методична скарбничка збагатилася ще однією інноваційною для педагогів району формою, назва якої Панорама показових уроків «Педагогічний десант по Дубенськи». Протягом двох років наші «десантники висаджувались» у школах району, області, демонструючи застосування сучасних інформаційних технологій на уроках історії, фізики, української мови, музики, інтерактивних технологій на уроках читання та курсу «Я і Україна» в початкових класах, впровадження програми «Росток» на уроці математики у 2 класі, відкриваючи для себе нові грані саморозвитку, а для своїх колег — нові горизонти для професійного вдосконалення.

Методичною новинкою для педагогів-новаторів Дубенщини став і Салон педагогічних інновацій.Відштовхуючись від етимології слова «салон», французького походження, що означає зал, кімната для прийому, ми розробили структуру нашого салону:

- у залах проводимо творчі збори з метою прийняття рішень, рекомендацій до виконання;конкурси та презентації проектів, моделей із організації навчально-виховної роботи, науково-методичного супроводу;

- у Клубі любителів та шанувальників прекрасного, мета діяльності якого – сприяння розвитку високого рівня загальної й моральної культури вчителя, керівника закладу освіти, постійного прагнення до самовдосконалення, пройшли заняття «Митець, що вірує у правду і любов», присвячене майстру художнього слова та живопису Володимиру Вознюку, «Любов, музика і література», присвячене митцям світової класики, урок краси і духовності «Дермань – цариця сіл Волинських», виїзне засідання «Царицин сад або таємниці Софії Вітт-Потоцької» до Софіївського парку. Ми піднялися вище хмар, відчувши силу і красу природи. Ми здолали самих себе, не зігнулися перед буревієм, та величну й неприступну Говерлу підкорили.А зовсім нещодавно відкрили легенди древніх Каменця та Хотина.

Ефективно проходить фестиваль педагогічної майстерності, програмою якого передбачено:

- панораму показових занять вихователів ДНЗ (включено з ініціативи та на прохання працівників дошкільних установ після позитивного резонансу педдесанту по-Дубенськи);

- аукціон методичних знахідок;

- творчі звіти районних методичних об’єднань.

Кожен навчальний рік завершується заняттями у літніх школах директорів шкіл, заступників, у рамках яких у ході неформального спілкування, під час спортивних ігор, музичних забав, різноманітних естафет ми удосконалюємо свої вміння організовувати КТС, відпочиваємо від дрескоду, відновлюємо сили та енергію, даруємо один одному тепло сердець та розмаїття нових ідей.

Вагому роль у особистісно орієнтованій системі професійного зростання, науково-експериментальній діяльності кожного педагога відіграє організація самоосвітньої діяльності: • робота з індивідуальної науково-методичної проблемної теми;

 • опрацювання літературних джерел;

 • виступи на засідання методичних об’єднань, творчих груп, ШПД тощо шкільного, районного, обласного рівнів;

 • презентація досвіду роботи;

 • звіти (наукові, творчі) про самоосвітню діяльність;

 • узагальнення результатів у формі звітів, буклетів, публікацій, авторських посібників, виставок тощо.

Якщо аналізувати вищезгадані форми методичної роботи через призму управлінської діяльності, то вони належать до групи внутрішньорайонних.

Педагоги району також свій професійний рівень підвищують диференційовано за традиційними та нетрадиційними зовнішніми формами, будучи їх активними учасниками.

Саме завдяки координації методичної роботи та науковому консультуванню, тісній співпраці з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, науково-дослідною лабораторією інноваційних виховних технологій РДГУ, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Інститутом проблем виховання НАПН України, педагоги Дубенського району мають змогу брати активну участь у навчальних семінарах, методичних мостах, школах методичного активу, майстер-класах та тренінгах, виїзних семінарах, виставках, естафетах обласного до міжнародного рівнів.

Методичний супровід дослідно-експериментальної діяльності передбачає й інформаційне забезпечення. Інноваційна проблематика має окрему рубрику, ефірний час у ЗМІ. Так, на Дубенській телевізійній станції створено серію передач «Шкільний передзвін», мета яких – популяризація та поширення позитивного досвіду експериментальних закладів освіти Семидубів, Студянки, Повчі, Берега, Мирогощанського ДНЗ.

Педагоги нашого району — автори друкованих матеріалів у фахових журналах, газетах обласного, всеукраїнського рівнів. На основі досліджень і аналізу досвіду роботи експерименетальних навчальних закладів всеукраїнського рівня – Семидубських аграрного ліцею і загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Студянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, районного методичного кабінету видано навчально-методичні посібники «Інноваційні технології трудового виховання учнів», «Духовно-моральне виховання учнів у школі-родині», «Інноваційні процеси розвитку методичної роботи в районі».

Доброю традицією стало і видання спецвипусків газети «Вересневі передзвони», яку отримує кожен учасник серпневої конференції педагогів Дубенщини, та відеофільму «Миттєвості шкільного життя», який наявний у медіатеках як методкабінету, так і кабінету координації.

Крім того, у медіатеці РМК наявні:

- банк освітніх інноваційних технологій;

- банк педагогічного досвіду;

- анотований каталог матеріалів виставки – ярмарку «Освітянські обрії Дубенщини»;

- банк авторських програм;

- реєстр комп’ютерних програм та програмових педагогічних засобів;

- база даних про творчо працюючих керівників та заступників директорів;

- серія «Вчителі – методисти».

Усі бази в електронному варіанті наявні і в шкільних методичних кабінетах. Схвальну оцінку отримує і щорічний випуск «Методичного календаря» як творчого доповнення до річного плану.

З метою оцінки ефективності та результативності системи методичної роботи, було проведено моніторингове дослідження характеру інноваційних змін в освітній галузі району, у ході якого було встановлено, що внаслідок впровадження інновацій підвищились:

- якість освіти – 47%;

-рівень професійної майстерності педагогічних кадрів – 49%;

- якість управління закладом освіти – 20%;

- конкурентоспроможність закладу освіти – 61%.

На думку 74% опитаних, запровадження педагогічних інновацій безумовно сприяє забезпеченню якісної освіти.

95% респондентів використовують інноваційні педагогічні технології у власній педагогічній діяльності.

Рівень готовності до здійснення інновацій, зокрема до експериментальної роботи, відображено у наступних діаграмах.

Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3

Мова цифр завжди суха, але саме відсотки для мене, керівника районної методичної служби, дають необхідну інформацію для спрямування роботи методкабінету, методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів на формування «найбільшої цінності у світі – людини – творця, який несе в собі всі властивості й цінності роду, стверджує у світі добро, любов, красу й розум» (І. Кант). Бо лише така людина готова до самовдосконалення, творчого пошуку й експерименту, інноваційної діяльності.Засідання Великої методичної ради
Питання для розгляду:

 1. Формування інноваційного освітнього простору регіону.

2. Упровадження системи компетенцій – основа підготовки конкурентоздатних фахівців системи післядипломної педагогічної освіти.

Ковальчук Петро Петрович,

проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,

доцент кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

РІВНЕНСЬКИЙ ОІППО У ВЕБ-ПРОСТОРІ.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

На даному етапі Рівненський обласний інститут перебуває на стадії формування інформаційно-освітнього середовища регіону. Уже створено освітній портал, який діє на базі управління освіти і науки облдержадміністрації. Із 2009 року у РОІППО функціонує сайт інституту.

На сайті представлено історію інституту, його кафедри, кабінети, науково-методичну та наукову роботу, роботу щодо здійснення моніторингових досліджень якості освіти, розміщено матеріали на допомогу педагогічним працівникам та учасникам ЗНО.

Оперативно подається інформація про результати предметних олімпіад, нормативна база з актуальних питань функціонування освітньої галузі, анонсуються заходи, які мають бути проведені в інституті.Зокрема, на головній сторінці представлено анонси найважливіших подій та оперативна інформація про останні новини.

До відома освітян області на сайті розміщено річні та місячні плани роботи інституту, а також звіти про роботу закладу.

Значна увага приділяється висвітленню нормативної бази проведення зовнішнього незалежного оцінювання, організаційних заходів з питань ЗНО, зокрема, реєстрації учасників ЗНО, особливостей проведення пробного тестування, матеріали щодо організації моніторингових досліджень якості освіти.

У розділі «Наукова робота» висвітлено діяльність ученої ради РОІППО, міжнародну діяльність інституту, роботу науково-дослідних лабораторій, інформацію про науково-практичні конференції, які проводяться у закладі.

Розділ «Нормативні акти Президента України, КМУ, МОН» містить зміст основних нормативних документів, які регламентують діяльність закладів і установ освіти.

З метою оперативного доступу до інформації учнів, сайт дає посилання на електронні версії підручників.

Суттєво представлені на сайті інституту його кабінети. Найбільше матеріалів подано працівниками кабінетів координації методичної роботи, інформаційних освітніх технологій, виховної роботи, роботи з обдарованими учнями, кабінету-центру експертизи та моніторингу якості освіти, управління закладами середньої освіти, дистанційної освіти, кабінету-центру практичної психології і соціальної роботи, інформатики.Зокрема, освітяни можуть ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у поточному навчальному році.

Кабінетом координації методичної роботи у категорії «Медіатека» розміщенобанк педагогічних технологій, базу даних авторських програм курсів за вибором ЗНЗ Рівненської області, базу даних переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», базу даних переможців та лауреатів ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», анотований каталог VI обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості «Педагогічні здобутки освітян Рівненщини», анотований каталог VII обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості «Педагогічні здобутки освітян Рівненщини», Банк педагогічного досвіду освітян Рівненщини .

Кабінети іноземних мов та рідної мови, української і світової літератур, початкової освіти представили досвід кращих педагогів;

кабінет виховної роботи – орієнтовну програму національного виховання та матеріали для вчителів «Доступно про НАТО»;

кабінет початкових класів – методичні рекомендації щодо підготовки до конкурсу «Вчитель року» і поради щодо створення презентації;

кабінет позашкільної освіти – Програму розвитку позашкільної освіти Рівненщини на 2009 – 2015 роки;

кабінет управління закладами середньої освіти систематично інформує про заняття обласних шкіл управлінської майстерності, майстер-класів, громадсько активних шкіл.

Кафедрою корекційної роботи підготовлено посібник «Гуманістично-психологічний підхід у роботі з дітьми з особливими потребами», а лабораторією інклюзивної освіти — посібник «Технології навчання дітей з особливими освітніми потребами».

Кабінет інформаційних освітніх технологій розмістив на сайті посібники: "Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності», "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі", "Використання спеціалізованих програмних засобів під час вивчення фізики у ЗНЗ », "Електронна дошка 3M Digital Board. Посібник користувача", презентацію «Навігація географічними сервісами та їх застосування у педагогічній діяльності».

Кабінет географії та економіки розмістив методичні рекомендації щодо вивчення стану методичного забезпечення навчання предметів, рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ методистами районних (міських) відділів (управлінь) освіти, а також інформацію про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у ЗНЗ в 2010/2011 н.р.».

Кабінет математики на допомогу вчителеві розмістив тематичне планування уроків алгебри та початків аналізу (10 клас-академічний рівень та профільні класи), презентацію «Особливості підготовки учнів до ЗНО – 2011 з математики», електронні версії підручників алгебри і геометрії для 10 класу, зразки завдань ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики (умови та розв’язки для всіх класів).

Кабінет роботи з обдарованими дітьми подає інформацію про підсумки Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів, а також нормативну базу щодо організації роботи з даними категоріями учнівської молоді.

У розділах ЗНО, моніторинг якості освіти та кабінетом-центром експертизи та моніторингу якості освіти регулярно поновлюється інформація, яка надзвичайно необхідна громадськості: особливості проведення ЗНО, нормативна база з даних питань, правила вступу у вищі навчальні заклади, реєстрація учасників ЗНО, аналітичні матеріали ЗНО та моніторингових досліджень.

Кабінет інформатики дає перелік дисків із програмами навчального призначення, які можна використовувати у навчально-виховному процесі.

Кабінет редакційно-видавничої діяльності і друкованої пропаганди дає можливість ознайомитися з архівом видання РОІППО «Нова педагогічна думка», зареєстроване у ВАК України (Свідоцтво про державну реєстрацію РВ № 545/98 - ПР від 01.12.2009).

Сайт РОІППО здійснює посилання на сайти кабінету-центру практичної психології і соціальної роботи, кабінету інформатики, дистанційного навчання.

Так, сайт дистанційного навчанняРОІППО http://www.do.roippo.rv.ua/ містить нормативні документи з питань освітньої галузі в цілому і організації дистанційного навчання зокрема, вимоги до змісту курсових робіт та рекомендації щодо самостійної роботи слухачів, а також матеріали для організації дистанційного навчання курсантів різних категорій.

Сайт кабінету-центру практичної психології і соціальної роботи подає нормативну базу, зокрема Положення про психологічну службу системи освіти України, концепцію розвитку психологічної служби системи освіти Рівненської області на період до 2012 року, накази МОН, які регламентують роботу психологічної служби, тематику курсових проектів (рефератів), інформацію про тренінги, семінари тощо.

Важливим для освітян краю є розділ «Корисні посилання», який дає можливість отримати оперативну інформацію із порталів та сайтів інших установ та організацій освіти і навчальних закладів. Серед них — сайти УМО, МОН, Українського та Львівського регіонального центрів оцінювання якості освіти, освітній портал, система «Конкурс», сайти різних видавництв.

Так, РОІППО в своїй інформаційній діяльності тісно співпрацює з обласною державною бібліотекою, у розділі якої «Освітній навігатор» розміщено багато матеріалів для освітян: новинки літератури, досвід педагогічних працівників, інформацію про життя педагогічних колективів, конспекти кращих уроків.


Рівненський ОІППО здійснює співпрацю з Європейською асоціацією освіти дорослих, з ВНЗ або з навчальними закладами та установами підвищення кваліфікації за кордоном, іноземними громадськими організаціями.

Зокрема:1. Участь у проекті «Рівний доступ до якісної освіти».

2008 рік – розробка плану інституційного розвитку Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Віднічук М.А.);

підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освітина базі УМО НАПН України за проектом (Салтишева В.М., Олійник І.М., Дубенчук А.І., Мельник Ю.В., Климко Л.В.).Із 2009 року – наукове дослідження з теми „Створення інноваційної системи післядипломної педагогічної освіти“ за проектом та участь у розробці субкомпонента 3.1. „Планування політики та управління“ щодо професійного розвитку керівників освіти району (міста) в частині розробки модуля „Формування і розвиток кадрової політики“ спільно з УМО НАПН України (Гавлітіна Т.М.).

2009-2010 роки — участь у проекті УМО НАПН України «Сучасний зміст підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів та його навчально-методичного забезпечення» з розробки стандартів післядипломної педагогічної освіти (Гавлітіна Т.М.).

2. Проект «Реформування освіти на місцевому рівні».

Спільно з Університетом прикладних наук „Фонтіс“ (Нідерланди), Всеукраїнським фондом „Крок за кроком“ , Благодійною організацією «Центр освітніх ініціатив».

Мета — посилення ролі ІППО в процесі державно-громадської системи управління освітою в Семидубському освітньому окрузі Дубенського району та Ярославівському освітньому окрузі Млинівського району.

Забезпечено: підготовку тренерів-консультантів для забезпечення освітнього компоненту «тренери — для тренерів» в області, проведено презентацію проекту у зазначених освітніх округах, практичне навчання працівників місцевих органів влади і освіти, підготовлено нормативно-правовий супровід діяльності малокомплектних шкіл.3. «Проект міжнародної взаємодії» (Франція) з підтримки викладання французької мови в Рівненській області.

Спільно з „Французьким альянсом“ і асоціацією „Обмін Лотарингія Україна“

Проведено: у квітні 2009 року у Костопільській гімназії ім. Т.Г.Шевченка працював волонтер та проводився обласний семінар для вчителів французької мови у формі мовних тренінгів.

2010 рік — створення ресурсних центрів у навчальних закладах Рівного та області;

з 8 по 29 листопада 2010 року у Рівненській області перебував волонтер асоціації АЖІР «Місто Гренобль, Франція» Жермен Беттето. Відвідав ресурсний центр Французького Альянсу у м. Рівному, Костопільську гімназію, Рівненські НВК «Гармонія» та спеціалізовану школу І-ІІІ ст. №15, Млинівські ЗОШ№3 та гімназію, Моквинський НВК Березнівського району. Крім того, пан Беттето зустрівся з головами райдержадміністрацій Радивилівського та Дубнівського районів з метою вивчення можливостей подальшої співпраці.

Астрід ДЕБЮЕН,  волонтер із Франції, працювала на курсах підвищення кваліфікації вчителів французької мови.

Посольством Франції із залученням пані Ельян Гранде проведено семінар для вчителів області на тему "Використання ТВ5 на уроках французької мови".

У травні та жовтні 2010 року було організовано поїздки до Франції з метою ознайомлення із системою освіти, з роботою окремих навчальних закладів. У поїздках взяли участь керівники районних відділів освіти, директори ЗНЗ, працівники РОІППО, 12 учнів ЗНЗ області.

Микола Віднічук, ректор РОІППО, зустрічався з п. Жаком Фор, послом Франції в Україні. Під час зустрічі обговорювалися питання поширення французької мови в області та підвищення якості навчання учнів французької мови.

4. Українсько-польський проект у системі післядипломної педагогічної освіти «Розробка, запровадження і поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України».

- 2007 рік – проректор РОІППО Ковальчук П.П., директор Рівненської ЗОШ№13 Бєлік М.М.5. Українсько-польський проект «Інтеркультурна освіта у школі».

2008 рік – методист РОІППО А. Горецька.6. Українсько-польський проект «Налагодження співпраці для освіти у сільських середовищах» (за сприяння Благодійної організації «Центр освітніх ініціатив»).

2008 рік – методист РОІППО Г.Тригубець.7. Співпраця із Центральним осередком Вдосконалення вчителів (м.Варшава) та Краківським ЦОВВ:

2008 р. — працівники методичних служб із Республіки Польща взяли участь у проведенні обласного семінару – практикуму для вчителів польської мови;

2010 р. — проведено семінари, курси учителів польської мови Рівненщини за участю методистів Полонійного Вчительського Центру в Любліні, викладачів Яґеллонського Університету (Краків);

9 лютого 2010 року в РОІППО Мішель Максимович, аташе з питань співпраці у галузі освіти та культури посольства Франції в Україні, Томаш Янік, Генеральний Консул Генерального Консульства Речі Посполитої Польщі в Луцьку та п. Кароліна Ґолюбєвська, Консул Генерального Консульства Речі Посполитої Польщі в Луцьку взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Професійний розвиток педагога в системі безперервної післядипломної освіти», приуроченої 70-річчю створення інституту;

участь у проведенні науково-практичних семінарів за участю керівників установ освіти, загальноосвітніх навчальних закладів — членів Рівненського осередку Асоціації керівників шкіл України, з тем:


- «Сучасний освітній менеджмент: політичні, економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Польщі та Європі» на базі органів управління освітою і навчальних закладів міста Тарнува Республіки Польщі;

- «Менеджмент і дидактичний процес у системі освіти України і Польщі» за участю керівників установ освіти, навчальних закладів Тарнувського повіту Малопольського воєводства Республіки Польщі, Березнівського, Володимирецького районів, міст Кузнецовська і Рівного.8. Співпраця із Спілкою вчителів-полоністів в Україні (м. Дрогобич): проведення конференцій, семінарів, майстер-класів для вчителів польської мови Рівненської області (залучення методистів польської мови з Республіки Польща).

9. Укладено договір про співпрацю з освітянськими закладами Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща щодо проведення спільних конференцій, семінарів, педчитань, педагогічних конкурсів, навчання лідерів освіти та спільної участі в Міжнародних проектах „COMENIUS“, „TWINNING“, „ERASMUS“, „LEONARDO da VINCI“.

10. Співпраця з Гете-Інститутом:

- участь у семінарі на базі РДГУ “Незалежне оцінювання: його шанси і результати»;

- відкриття центру науково-методичної літератури з німецької мови;

- стажування вчителів німецької мови у Німеччині.11. Співпраця з Корпусом Миру (США), вищими навчальними закладами США, волонтерами:

залучення волонтерів Корпусу Миру до підготовки та проведення III етапу олімпіад з англійської мови, тренінгів (січень – лютий 2007 - 2010 років);

семінар за участю волонтерів із США «Виховання лідерів через спілкування англійською мовою» (12.03.2010 р.);

на базі РОІППО проведена Всеукраїнська конференція TESOL-Україна «Навчання англійської мови в контексті довгострокової освіти»;

семінар для вчителів англійської мови за участю професора Мері Сью Шроди (Державний університет Мюррей США) з теми «Нові шляхи інтегрування англомовної культури в навчальний процес» (08.04.2010).

12. Співпраця з органами управління освітою Німеччини та Чехії:
16-23 жовтня 2010 р. — семінар з обміну педагогічним досвідом із теми «Упровадження європейських стандартів у систему загальної середньої освіти: проблеми адаптації та перспективи», який відбувся на базі навчальних закладів міст Карлові Вари, Прага Чеської Республіки та Берлін, Дрезден Федеративної Республіки Німеччини. Його учасниками були 43 працівники установ освіти, загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області.

13. Міжнародна програма «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний — рівному»:

- на курсах підвищення кваліфікації навчалося 60 педагогів;

- проведено восьмиденний обласний семінар для тренерів і учасників
програми;

- організовано обласний фестиваль «Молодь обирає здоров’я».14. Програма «ВІЛ (СНІД) – проблема – міжнародна»:

- тренінги для вчителів біології за програмою «ВІЛ (СНІД) – проблема – міжнародна» спільно з Товариством лікарів-соціологів (США);

- тренінги для вчителів з основ здоров’я спільно з Дитячим Міжнародним Альянсом в межах програми «Школа і партнери проти ВІЛ (СНІДу)»;

- тренінги для педагогів за Міжнародними програмами за здоровий спосіб життя „Діалог“, „Молодь на роздоріжжі“;

- з 18 по 20 жовтня 2010 року на базі РОІППО проведено Міжнародний семінар-тренінг «Майбутнє починається сьогодні» за участю 13 волонтерів із США та Канади, лекторів з 15 областей України. У семінарі взяли участь 108 учителів, які викладають у навчальних закладах основи здоров’я і безпеку життєдіяльності.

15. Співпраця з органами управління освітою Російської Федерації:
Працівники інституту взяли участь у проведенні науково-практичних семінарів за участю керівників установ освіти, загальноосвітніх навчальних закладів — членів Рівненського осередку Асоціації керівників шкіл України, з теми:
«Сучасний освітній менеджмент: політичні, економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Росії та Європі» на базі органів управління освітою і навчальних закладів міста Москви та Московської області;

15 квітня 2010 року проведено відеоміст між РОІППО та Карельською державною педагогічною академією – ресурсним центром підготовки педагогів в галузі використання  ІКТ” з питання "Інформаційно-комунікаційні технології в системі підготовки сучасного вчителя".

16. Співпраця з органами управління освітою Естонської Республіки: участь у проведенні науково-практичного семінару з теми: «Упровадження європейських стандартів у систему загальної середньої освіти: проблеми адаптації».

17. Співпраця з органами управління освітою Республіки Білорусь: започатковано співпрацю з Державним закладом „Брестський обласний інститут розвитку освіти“.

Тихончук Михайло Андрійович, начальник управління освіти Брестського облвиконкому Республіки Білорусь, та Іванов Юрій Олександрович, ректор Державного закладу „Брестський обласний інститут розвитку освіти“ Республіки Білорусь, кандидат педагогічних наук, 9 лютого 2010 року взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Професійний розвиток педагога в системі безперервної післядипломної освіти», приуроченій 70-річчю створення нашого інституту.18. Координація міжнародних зв'язків ЗНЗ області:
загальноосвітні навчальні заклади міста Рівне є активними учасниками українсько-польських програм та проектів: «Будуємо спільну Європу», «Європейський вибір», «RITA», «Разом – обмін молоді», «Крокуємо в Європу разом».

Ці проекти здійснюються за активної підтримки польських фондів «Новий став», «Освіта для демократії», «Польська допомога», «Фундація імені Роберта Шумана».

У навчальних закладах проводяться Дні польської культури, Дні Європи, учні ЗОШ№8 м. Рівне брали участь у Європейському фестивалі «Європейські зустрічі з Україною» у м. Варшава.

У рамках Міжнародного проекту «Будуємо спільну Європу» за сприяння консульства Республіки Польща у м. Луцьку (Генеральний консул – Томаш Янін) щорічно протягом останніх років проводяться семінари-тренінги для координаторів шкільних європейських клубів та навчання учителів польської мови. Зокрема, цього року підготовлено шість координаторів та троє учителів у м. Седельце.
Гавриш Ніна Павлівна,

завідувач кабінету виховної роботи,

старший викладач кафедри педагогіки і психології Рівненського обласного інституту післядипломноїпедагогічної освіти
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ-ВИХОВНИКІВ
Інноваційні ідеї торують собі

шлях, долаючи ще не зжиті

прояви директивного підходу

до виховного процесу

І.Д.Бех
При кабінеті виховної роботи РОІППО діє тренінговий центр «Рівний-рівному» у Рівному».

У структурі центру:


 • курси «Інтерактивні методики виховання в системі роботи класних керівників за програмою «Рівний-рівному»;

 • спецкурс «Просвітницька робота «рівний-рівному» серед учнівської молоді щодо здорового способу життя» (на всіх курсах педагогів-виховників);

 • методичні сесії педагогів-виховників;

 • семінари з підготовки педагогів-тренерів, підлітків-інструкторів програми МОН України ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» (за час діяльності центру було підготовлено 564 педагоги-тренери та 158 підлітків-інструкторів);

 • семінари-тренінги для методистів з виховної роботи, методистів, відповідальних за бібфонди шкільних підручників відділів освіти області, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, шкільних бібліотекарів;

 • науково-практичні конференції;

 • зльоти підлітків-інструкторів;

 • видавництво методичної літератури, зокрема, посібники: «Порадник підлітка-інструктора», «Презентаційний тренінг».

З 2004 року в РОІППО кабінет виховної роботи практикує проведення щорічних методичних сесій для різних категорій педагогів-виховників.

Методична сесія —інноваційна, комплексна форма методичної роботи з педагогами-виховниками у міжатестаційний період.

У методичній сесії беруть участь: методисти з виховної роботи відділів освіти; методисти, відповідальні за бібфонди шкільних підручників; голови районних методичних об’єднань заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів; педагоги-тренери Програми МОН України, ПРООН «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» з метою підвищення рівня професійної майстерності та компетентності педагогів-виховників, адаптації новітніх досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду до їх практичної діяльності.

Мета та завдання МС:


 • підвищення рівня теоретико-практичного рівня професійної майстерності педагогів-виховників;

 • адаптація найсучасніших досягнень психолого-педагогічної науки у практику роботи педагогів-виховників;

 • популяризація новітніх підходів до організації методичної роботи з педагогами-виховниками;

 • презентація інноваційних зразків досвіду методичної роботи з педагогами-виховниками;

 • презентація інноваційних моделей виховних систем шкіл як результату ефективного функціонування системи методичної роботи з педагогами-виховниками;

 • підвищення ефективності і результативності виховного простору району, міста, області.

Організація підготовки та проведення методичної сесії ґрунтується на наступних принципах:

 • науковості;

 • інноваційності;

 • системності;

 • доступності;

 • раціонального поєднання ефективних форм методичної роботи;

 • раціонального поєднання новітніх досягнень педагогічної і методичної науки у професійному зростанні педагогів-виховників;

 • методичної зрілості педагогів-виховників.

«Майже всі знають, — зазначав Костянтин Ушинський, - що виховання вимагає терпіння; дехто думає, що для цього потрібні природжена здібність і вміння, тобто навички. Але дуже мало хто переконався, що крім терпіння, природжених здібностей і навичок, потрібні ще й спеціальні знання…»

На методичній сесії розглядаються актуальні і важливі проблеми організації виховної діяльності в навчальних закладах: • новітнє програмне цільове забезпечення;

 • системне методичне забезпечення реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки;

 • інноваційні підходи до методичної роботи з педагогами-виховниками у міжкурсовий період;

 • проблеми теорії і практики виховання, шляхи їх реалізації;

 • ефективність і результативність функціонування моделей виховних систем міських та сільських шкіл.

Очікувані результати проведення методичної сесії:

 • зростання рівня професійної майстерності та конкурентоспроможності методистів з виховної роботи та інших категорій педагогів-виховників;

 • упорядкування системи психолого-педагогічних і методичних знань з проблеми сесії;

 • підвищення ефективності виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів області.

Методичні сесії проводяться з використанням сучасних технологій навчання, побудованих на інтерактивних методах, які розвивають творчі і дослідницькі навички педагога: тренінги, майстер-класи, презентації педагогічного досвіду, круглі столи, засідання творчих лабораторій, семінари, семінари-пракикуми, конференції, заняття за методикою освіти «рівний-рівному» та відповідно до

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал