Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка33/38
Дата конвертації12.12.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Тема. Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти.
Панасюк Ірина Леонідівна,

методист методичного кабінету відділу освіти

Дубенської районної державної адміністрації
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОБОТИ МЕТОДИСТА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У РАЙОННОМУ МЕТОДИЧНОМУ КАБІНЕТІ:

ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ (МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС)
І.1.1.Кейс методиста районного (міського) методичного кабінету (центру)

- Прізвище, ім’я, по батькові:

- Напрям діяльності, який він координує:

1.2.Нормативно-законодавча база:

- Конституція України;

- Закони України«Про освіту»;

«Про загальну середню освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про позашкільну освіту»;

«Про місцеве самоврядування»); • Положення;

 • Укази і розпорядження Президента України;

 • Постанови Кабінету Міністрів України;

 • Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України;

 • Місцеві органи влади;

 • Обласні органи влади;

- Районні (міські) органи влади.

1.3.Нормативно-правові документи з питань організації навчально-виховного процесу. Основні завдання.

1.4.Дані про методиста

- Прізвище, ім’я, по батькові;

- Фах за дипломом;

- Стаж роботи;

- Категорія;

- Права та обов’язки методиста;

- Посадові обов’язки;

- Атестаційна характеристика;

- Категорія педагогічних працівників, діяльність яких координує (перелік).

1.5.Зведені дані (за напрямками) про педагогічні кадри:


з/п

Усього

Освіта

Стаж роботи

Кваліфікаційна категорія

Звання

Нагоро-ди

Кон-тактний телефонвища

н/в

с/с

с/з

1/3

4/15

16 і більше

в

І

ІІ

сп

Заслужений вчитель

методист

Старший вчитель

Україна

область

район

робочий

домашній
  1. База даних про педагогічних працівників (за напрямками):

Учителі музичного мистецтва

Електронна пошта

ТелефониРозклад уроків1.1.7.Методичний календар районного методкабінету (центру).

2.1. Структура методичної роботи з учителями:

- Загальна таблиця;

- Діагностична анкета;

- Моніторинг (тести).

2.2.Методичні об’єднання.

2.3.Семінари (види семінарів, їх основні відмінності).

2.4.Творчі групи (за категоріями)

- Перерахувати їх види і теми;

- Основні відмінності;

- Нормативно-правова база.

2.6.Школа педагогічного досвіду (нормативно-правова база).

2.7.Школа методичної майстерності (нормативно-правова база).

2.8.Майстер-класи, авторські школи:

- Нормативно-правова база;

- Перелік за видами;

- Творчі звіти;

- Фестивалі;

- Вернісажі;

- Вітальні;

- Клуби;

- Салони.

3.1. Конференції.

3.2. Педчитання.

3.3.Конкурси «Вчитель року»:

- Основні документи;

- Презентації;

- Матеріали конкурсантів.

3.4.Конкурс-ярмарок педагогічних напрацювань:

- Основні документи;

- Банк даних;

- Презентації;

- Зразки.

3.5.Педагогічні серпневі зустрічі.

3.6.Інструктивно-методичні наради.

3.7.Курси підвищення кваліфікації (інформація).

3.8. Атестація педагогічних кадрів:

- Положення;

- Інші документи.

3.9.Самоосвітня діяльність і науково-методична проблемна тематика:

- Література;

- Періодика;

- Науково-методична проблемна тематика.

3.10.Видавнича діяльність:

- Методиста: перелік (де, коли, на якому рівні);

- Учителів перелік (де, коли, на якому рівні).

4.1.Особистий календар методиста.

4.2.Методичні рекомендації:
Банк даних


Рекомендації МОН

Рекомендації методиста

Поради молодому вчителю

Робота з обдарованими дітьми4.3.Контроль за станом навчання та виховання.

4.4.Моніторингові дослідження:

- Навчально-виховного процесу ЗНЗ;

- Рівня знань умінь і навичок учнів у ЗНЗ;

- Рівня вихованості учнів;

- Професійного рівня педагогічних працівників.

4.5. Педагогічний досвід.

- Обласний банк даних педагогічного досвіду (перелік):
 • Районний банк даних педагогічного досвіду (перелік):- Матеріали.

4.6.Інноваційна діяльність:

- Експериментальна робота;

- Упровадження педагогічних технологій;

- Використання інтерактивних методів і форм;

- Апробація підручників;

- Апробація ППЗ.

4.7.Бази даних:

- Авторські програми;

- Факультативи;

- Курси за вибором;

- Гуртки;

- Позакласні та загальношкільні заходи з предмета.

4.8.Відеотека

- Фото-, відео- та мультимедійні презентації уроків, позакласних і виховних заходів (перелік (з посиланнями);

- Фото-, відео- та мультимедійні презентації конкурсів «Учитель року», «Класний керівник» (перелік (з посиланнями);

- Фото-, відео- та мультимедійні презентації конкурсу-ярмарку педагогічних напрацювань (перелік (з посиланнями);

- Фото-, відео- та мультимедійні презентації творчих звітів (перелік (з посиланнями);

- Фото-, відео- та мультимедійні презентації інших форм роботи (перелік (з посиланнями).


Гумінська Оксана Олексіївна,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри методики та

змісту соціогуманітарної освіти

Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти,

доцент кафедри історії, теорії музики

таметодики музичного виховання

Рівненського державного гуманітарного університету
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ

Спрямованість системи освіти на засвоєння системи знань, яка була традиційною і виправданою ще декілька десятиліть тому, вже не відповідає потребам особистості та соціальному замовленню на сучасному етапі. Молоде покоління має бути захищеним і мобільним на ринку праці, здатним ефективно діяти у нестандартних ситуаціях, робити особистий духовно-світоглядний вибір та навчатися впродовж життя.

Тому важливого значення набуває завдання формування творчої компетентності особистості, тобто сукупність розвинених творчих здібностей, творчої мотивації, творчих умінь, що забезпечують здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що, більшою чи меншою мірою, змінюють на краще життя людини.

Експерти країн Європейського Союзу визначають поняття «компетентність» як ”здатність застосовувати знання й уміння”, ”спроможність кваліфіковано провадити діяльність, виконувати завдання або роботу”. На відміну від ЗУНів, що передбачають дію за зразком, аналогією, компетентність передбачає досвід самостійної діяльності на основі знань [4, c.21]. Необхідними для досягнення життєвого успіху визнаються такі риси особистості, як самостійна продуктивність, активність, ініціативність, креативність. Отже, творча компетентність людини набуває життєвої важливості.

Творча компетентність – це знання, уміння, навички, ставлення, необхідні для успішної творчої діяльності та можливість використати їх у житті і на практиці. Вона визначається як здатність людини:


 • генерувати ідеї, висувати гіпотези;

 • фантазувати;

 • асоціативно мислити;

 • бачити протиріччя;

 • переносити знання та вміння у нові ситуації;

 • відмовитися від нав'язливої ідеї;

 • подолати інертність мислення;

 • висувати судження;

 • критично мислити [2, c.32].

Творча компетентність включає такі аспекти, як мотивація, ціннісні орієнтації, емоційний досвід.

Творчу компетентність можна визначити як надпредметну, тобто ключову. За визначенням О.В.Овчарук, ключові компетентності мають бути сприятливими для всіх членів суспільства, незалежно від статі, раси, сімейного стану тощо. Вони повинні відповідати цілям освіти і носити особистісно зорієнтований характер.

Проникнення в освіту нових інформаційних технологій змушує подивитися на дидактичний процес як на інформаційний процес, в якому відбувається одержання інформації, її переробка і використання.

Програмоване навчання, технологія навчання зокрема, показали, що учіння, яке розуміється як процес переробки інформації, може бути строго керованим, подібним до процесів у складних системах, якими займається кібернетика.Тому інформаційні технології в освіті слід розглядати не просто як використання комп'ютера та інших електронних засобів у навчанні, а як новий підхід до організації навчання, як напрям у науці, який вчені називають педагогічною інформатикою.

Інформаційний підхід до навчання ставить перед дидактикою вцілому перед педагогікою зокрема ряд проблем.

Так, наприклад, виникає питання щодоформ подання знань у навчальному процесі тобто, маються на увазі: • традиційні тести, наочні матеріали;

 • нові форми, створювані за аналогією з інформаційними:текст, поділ на блоки, або ж структурований тезаурус, фрейм, дерево понять, гіпертекст тощо.

Крім того, виникає ряд загальнопедагогічних і соціально-педагогічних проблем або аспектів. Так, виник термін "візуальна освіта", який означає, що в навчанні зображенням, образам, моделям, знакам надаватимуть усе більшої ролі, відтісняючи звичні тексти. Праця зі знаками і знаковими системами, перехід з однієї знакової системи в іншу, кодування і декодування — ці та інші процедури повинна вміти виконувати будь-яка людина інформаційного суспільства.

У зв'язку з цим виникає питання про інформаційну культуру особистості, під якою розуміють наявність знань у галузі інформації і вміння працювати з інформацією. Інформаційну культуру особистості слід формувати ще в школі. Тому в другій половині XX ст. у педагогіці з’явився напрям «Медіа-освіта», який досліджує вивчення школярами засобів масової комунікації.

Інформаційні технології в освіті сприяютьзміні діяльності вчителя і учня. У зв’язку з цим учень може:


 • оперувати більшою кількістю різноманітної інформації, інтегрувати її;

 • автоматизувати її обробку;

 • моделювати процеси;

 • розв'язувати проблеми;

 • бути самостійним у навчальних діях тощо.

Учитель також звільняється від рутинних операцій, має можливість діагностувати учнів, слідкувати за динамікою їх навчання і розвитку.

Інформаційні технології в загальноосвітніх школах поставили перед педагогікою ряд проблем. Одна з найгостріших (крім матеріальних і організаційних) — "опор учителів" упровадженню інформаційних технологій у процес навчання — зумовлена протиріччям між колективними формами навчання, характерними для класно-урочної системи, і індивідуалізацією навчання, стимульованою персональними ЕОМ.

Друга проблема — ймовірне зменшення міжособистісних контактів за рахунок розширення звернення до позбавленої особистісних рис інформації.

Важливе коло проблем пов'язане з правовими основами поширення інформації в системі освіти.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал