Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка30/38
Дата конвертації12.12.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38

«Обдарованість»

Клуби за інтересами

Літературні, художні студії

Шкільні наукові товариства

Гуртки художньо-естетичного напряму

Вокальні студії

ДЮСШ:

 • спортивні секції;

 • іменні турніри;

 • спартакіади, змагання

Комплекс районних інтелектуальних змагань:

 • Конкурси;

 • Турніри;

 • Олімпіади;

 • «Учень року»;

 • Чемпіонат «Екософт»;

 • Конкурси екологічного напрямку


Районне відділення МАН

Фестиваль «Таланти твої, Україно»

Фестиваль «Плекаємо особистість»

Профілізація старшої школи

 • Поглиблене

навчання;

 • Факультативи;

 • Спецкурси;

 • Курси за вибором

Дубровиць-кий ліцей

Профільні класи (за

напрямами)

Презентації творчого доробку через районні ЗМІ, персональні виставки, авторські вечори

Гуртки технічноїтворчості

Рис. 1
До цього залучено відділ освіти, відділ у справах сім’ї та молоді, центр соціальних служб.

Для молоді, адміністрації закладів освіти, вчителів, учнів, батьків, працівників психологічної служби у даній роботі пропонуються засоби тестових методик виявлення обдарованих школярів та методи педагогічного спостереження. Система пошуку передбачає проведення районних олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конференцій, виставок, що допомагає виявити учнів, які здібні до вивчення різних предметів. У відділі освіти створено банк даних обдарованих дітей, який постійно коригується.

Навчання обдарованих та здібних дітей (всебічний розвиток особистості дитини; створення умов для розвитку та реалізації творчих здібностей кожної  дитини; забезпечення фундаментальної  освітньої підготовки, залучення учнів до  дослідницько-пошукової та наукової діяльності, формування активної творчої особистості, здатної оцінити реалії сучасного життя) має пріоритетний характер і при вивченні природознавства, біології, хімії.

Піклуючись про знання, уміння та практичні навички учнів, учителі не забувають і про самовиявлення обдарованих дітей, для яких характерний високий інтелектуальний рівень, активність, прагнення до творчості. З метою виявлення творчо розвинених дітей у загальноосвітніх навчальних закладах Дубровицького району використовується комплекс методів пошуку:

1) різноманітні варіанти методу спостереження за дітьми (на навчальних заняттях у школі, у позашкільній діяльності тощо);

2) спеціальні психодіагностичні тренінги;

3) експертне оцінювання поведінки дітей учителями, батьками, вихователями;

4) проведення уроків за спеціальними програмами, а також залучення дітей до участі у спеціальних ігрових та предметно орієнтованих заняттях;

5) експерте оцінювання конкретних продуктів творчої діяльності дітей професіоналами;

6)організація різноманітних інтелектуальних і предметних олімпіад, конференцій, творчих конкурсів, фестивалів, оглядів тощо;

7)проведення психодіагностичного дослідження з використанням різноманітних психометричних методик залежно від завдання, аналізу конкретного випадку творчого розвитку.

Розвиток можливостей учня із природничих дисциплін у школах здійснюється в рамках його дослідницької роботи відповідно до програми, запланованих шляхів розвитку творчості та індивідуального підходу.

Проблемний підхід у навчанні; самостійна робота творчого характеру; впровадження технічних засобів навчання; індивідуальний підхід у навчанні; впровадження розвивальних творчих ігор; розв’язання творчих завдань – основні шляхи розвитку творчості учнів.

Індивідуальний підхід щодо розвитку творчої компетентності здійснюється через різні рівні подачі нового матеріалу; регулювання швидкості подачі навчального матеріалу, завдань; подачу навчального матеріалу та умов задач із використанням схем, знаків і картинок з урахуванням провідного типу мислення учнів; використання чотирирівневих завдань за ступенем складності та самостійний вибір учнем свого рівня; комп’ютерне тестування індивідуальних особливостей дітей.

Важливим аспектом у роботі з обдарованими дітьми є планування, дієвість якого залежить від повної інформації про всі складові цього процесу: аналіз результатів навчальної діяльності учнів, результатів державної підсумкової атестації та різноманітних контрольних робіт, аналіз участі дітей в олімпіадах різних рівнів, конкурсах та змаганнях. Такий аналіз є основою для складання планів роботи на наступний навчальний рік та на перспективу. Адміністрації закладів моделюють навчальний план, у якому зберігаються у необхідному обсязі всі базові навчальні  предмети і формуються, відповідно до потреб учнів та їхніх  батьків, додаткові навчальні предмети, враховуючи профільність та можливості закладу.

Учителі природничих дисциплін значну увагу приділяють самоосвітній діяльності, використовують у своїй роботі ефективні педагогічні та психологічні методики, технології, форми і методи розвитку творчих здібностей цієї категорії учнів, тісно співпрацюють із практичним психологом, батьками учнів.

Робота з обдарованими та здібними дітьми знаходиться під постійним контролем з боку відділу освіти та адміністрацій ЗНЗ. Питання розглядається на педагогічних радах, семінарах, засіданнях предметних кафедр, нарадах при директорові, колегіях відділу освіти, районних нарадах та семінарах керівників ЗНЗ, вчителів-предметників.

Для учнів, які виявили бажання глибше займатися вивченням біології, згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі, створені відповідні умови, зокрема:


 • на базі Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», Дубровицької ЗОШ №1, Дубровицької ЗОШ №2, Миляцької ЗОШ, Бережницької ЗОШ відкрито класи природничого профілю;

 • допрофільна підготовка (факультативи, гуртки, індивідуальні години) у 8-9 класах ведеться у Крупівській, Дубровицькій №1, Дубровицькій №2, Заслуцькій школах, Дубровицькому навчально-виховному комплексі «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;

 • для учнів 5-11 класів пропонується багатогранна позакласна робота (гуртки та клуби екологічного, природоохоронного спрямування, факультативи, предметні тижні, місячники, конкурси, олімпіади, інші форми роботи).

Для ефективної організації навчально-виховної роботи з такою категорією дітей учителями загальноосвітніх закладів створено авторські програми, за якими проводяться факультативи, різноманітні спецкурси, курси за вибором, індивідуальні заняття, що сприяють розвитку творчих здібностей обдарованої молоді,  стимулюють до творчого застосування знань. Факультативні заняття проводять фахівці-професіонали (Жакун Л.М., Ремезюк Т.В. (Дубровицький НВК «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»), Гладка М.І. (Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1), Пікнер О.Г., Лясковець Н.П. (Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2), Бруяка Т.В. (Заслуцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), які досягли високих результатів у роботі з такою категорією учнів.

Традиційними є тижні біології, екологічні місячники. На даний час у школах діють гуртки еколого-натуралістичного природоохоронного спрямування, дитяча громадська організація «Екологічна варта» (Сварицевицька ЗОШ), 7 клубів: «Ти і природа» (Залузька ЗОШ), «Екотон» (Колківська ЗОШ), «Чисте джерельце» (Орв’яницька ЗОШ), «Лілея» (Туменська ЗОШ), «Редуцент» (Удрицька ЗОШ), «Ендеміки», «Юний еколог», «Симфонія життя» (Дубровицький НВК), «Зелена планета» (Дубровицька ЗОШ №2); Висоцьке, Трипутнівське, Сварицевицьке шкільні лісництва, які беруть активну участь у вирішенні цілого ряду екологічних проблем своєї місцевості через систему корисних справ, різних природоохоронних акцій та масових заходів. Навчально-дослідна земельна ділянка Сварицевицької ЗОШ ефективно використовується як у навчальному дослідництві, так і в озелененні та благоустрої шкільної садиби, забезпеченні шкільної їдальні овочами, а Заслуцької ЗОШ - для вирощування лікарських рослин.

Під час занять практикують такі форми роботи з обдарованими дітьми: опрацювання літературних джерел, написання рефератів, виконання творчих робіт, проведення спостережень за рослинами та тваринами у куточку живої природи та під час екологічних екскурсій, експедицій у природу, відпрацювання методик дослідження, виконання польових дослідів, участь у наукових конференціях, еколого-натуралістичних масових заходах (Всеукраїнських, Міжнародних, обласних конкурсах), тематичних заходах (брейн-ринги, вікторини, профільні змагання тощо), творчих виставках та ін.  

Успішно впроваджується програма «Обдарованість». Упродовж п’яти років на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад команди юних біологів району мали такий рейтинг:
Рік

2007р.

2008р

2009р.

2010 р.

2011 р.

Біологія

18

15

5

7

3

Упродовж 2007-2011 років учасники обласного туру Всеукраїнських предметних олімпіад неодноразово здобували призові місця.

Результативність на Всеукраїнських олімпіадах з біології

Рік

Прізвище, ім’я

Навчальний заклад

Клас

ІІІ етап

місце

ІVетап

місце

Керівник

2007

Лотушко Володимир

Дубровицька ЗОШ №2

10

ІІ

ІІІ

Пікнер О.Г.

2008

Лотушко Володимир

Дубровицька ЗОШ №2

11

ІІ

ІІ

Пікнер О.Г.

2009

Воротнюк Руслан

Дубровицька ЗОШ №2

9

ІІ

-

Пікнер О.Г.
Стовба Ігор


Дубровицька ЗОШ №2

11

ІІ
Пікнер О.Г.

2010

Мірко Станіслав

Дубровицький ліцей


10

ІІ
Пікнер О.Г.

2011

Таранько Діана

Дубровицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1

10

ІІ
Гладка М.І.
Мірко Станіслав

Дубровицький НВК «Ліцей– загальноосвітня школа І–ІІ ступенів»

11

І

-

Пікнер О.Г.
Буткевич Володимир

Дубровицький НВК «Ліцей– загальноосвітня школа І–ІІ ступенів»

11

ІІІ
Пікнер О.Г.

Особливу роль у роботі з обдарованими учнями відіграє залучення школярів до  науково-дослідної, експериментальної роботи, родзинкою якої є Програма «Проект». Мала академія наук учнівської молоді району – одна з найцікавіших форм пошуку, розвитку і підтримки талантів з числа старшокласників. У секціях хіміко-біологічного відділення працюють учні, які виявляють інтерес до поглибленого самостійного вивчення біологічних дисциплін поза шкільною програмою, схильність до наукових досліджень, успішно навчаються в гуртках, секціях, клубах, виступають зі своїми роботами на конференціях, олімпіадах, творчих звітах, зльотах,  конкурсах-захистах,  беруть участь в олімпіадах тощо. Частина учасників є слухачами, кандидатами,  дійсними членами, переможцями МАН хіміко-біологічного відділення Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.
Переможці ІІ та ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді


Рік


Секція


Прізвище, ім’я


Навчальний заклад


Клас

ІІ

етап,

місце

ІІІ етап,

місце


Керівник

2007

Біологія

Борікун Тетяна

Дубровицька ЗОШ №3

10

ІІІ
Жакун Л.М.
Екологія


Годунко Василь

Дубровицька ЗОШ №2

10

ІІІ
Лясковець Н.П.

2008

Біологія


Борікун Тетяна

Дубровицька ЗОШ №3

11

ІІ
Жакун Л.М.
Хімія

Вальковець Ольга

Дубровицький ліцей

11

ІІІ
Ремезюк Т.В.

2009

Хімія


Нагорна Лілія

Дубровицький ліцей

11

ІІІ
Ремезюк Т.В.Воробей Дмитро

Бережницька ЗОШ І-ІІІ ст.

10

ІІІ
Воробей М.М.
Екологія


Воробей Володимир

Бережницька

ЗОШ І-ІІІ ст.11

ІІ
Воробей М.М.Рожко Ангеліна

Дубровицький ліцей

10

ІІІ
Пікнер О.Г.

2010

Психологія

Олексієвець Діана

Залузька ЗОШ


9

ІІІ
Бруяка Т.М.
Зоологія, ботаніка

Гаврилюк Наталія

Лютинська ЗОШ


10

І

І

Фурсович Л.Д.
Біологія

Рожко Ангеліна

Дубровицький ліцей

11

ІІІ
Пікнер О.Г.
Лісознавство


Белеля Тетяна

Дубровицький ліцей

10

ІІІ
Батан О.Г.
Фундамен-

тальна екологіяДерачиць

Дмитро


Туменська ЗОШ


11

ІІІ
Богельська А.Й.

2011

Зоологія, ботаніка

Гаврилюк Наталія

Лютинська ЗОШ І-ІІІ ст.

11

ІІ
Фурсович Л.Д.
Біологія людини

Мірко Станіслав

Дубровицький НВК «Ліцей–загальноосвітня школа І-ІІ ст.»

11

ІІІ
Пікнер О.Г.Сєдих Олена

Дубровицький НВК «Ліцей–загальноосвітня школа І-ІІ ст.»

10

ІІ
Жакун Л.М.
Хімія

Котяш Олег

Дубровицький НВК «Ліцей–загальноосвітня школа І-ІІ ст.»

11

І
Ремезюк Т.В.Ремезюк Ілона

Дубровицький НВК «Ліцей–загальноосвітня школа І-ІІ ст.»

9

ІІ
Ремезюк Т.В.
Лісознавство

Сікідін Марія

Осівська ЗОШ І-ІІІ ст.

9

ІІІ
Федорів Л.Ю.
Агрономія

Яцута Тетяна

Заслуцька ЗОШ І-ІІ ст.

9

ІІІ
Бруяка Т.В.
Ветеринарія та зоотехнія


Нестерчук Яна

Лютинська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

ІІІ
Гриневич М.Н.
Охорона довкілля та раціональне природоко-

ристуванняЗагура Владислав

Туменська ЗОШ І-ІІІ ст.

9

ІІІ
Богельська А.Й.Грицюк Ірина

Дубровицький НВК «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ст.»

11

ІІІ
Пінчук Н.М.

У навчально-виховних закладах проводиться значна робота щодо збереження та примноження природних багатств, школярі нагромаджують досвід у справі охорони природи, беруть участь у шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських акціях і конкурсах. Учні району відзначені як переможці у різного рівня Всеукраїнських та Міжнародних акціях, конкурсах та інших заходах з екології та еколого-натуралістичної роботи, що проводять відділ освіти Дубровицької районної державної адміністрації, комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської районної ради, Національний еколого-натуралістичний центр (м. Київ) та інші українські та міжнародні організації природоохоронного спрямування.


Переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів

2010 р.

1.Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Парки - легені міст та сіл»

Учнівське лісництво Висоцької ЗОШ . ІІІ місце.

Екологічний клуб «Редуцент» Удрицької ЗОШ.ІІІ місце.

Грамота НЕНЦ .

2.Обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів і винахідників «Природа – людина – виробництво – екологія»

Белеля Олеся.11 клас. Дубровицький ліцей.

Рабешко Володимир, учень 10 класу. Дубровицький ліцей, переможець

Грамота управління освіти і науки .

3. Всеукраїнськи туру ІІІ Міжнародного екологічного конкурсу «Ліс - зелений друг Землі».

Крупко Лілія, 6 клас. Сварицевицька ЗОШ .

Крупко Олег, 7 клас. Член туристично-краєзнавчого гуртка «Компас». Сварицевицька ЗОШ

Галушко Артем, 6 клас . Сварицевицька ЗОШ.

4. Обласний тур Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із біології (природознавства) «Юний дослідник». Дипломи управління освіти.

Номінація «Я і природа»:

Шевчук Владислав, 5 клас. Осівська ЗОШ. І місце.

Номінація «Тваринний світ»:

Котяй Дмитро, 4 клас. Великоозерянська ЗОШ, ІІІ місце.

Номінація «Охорона здоров’я»:

Пасько Оксана,5 клас. Велюнська ЗОШ , І місце. Кер. Пасько Н.П.

5. Всеукраїнська дитяча акція «Посади сад»:

Паламарчук Валерія, 8 клас. Дубровицький НВК, переможець.

Грамота НЕНЦ.

6. Всеукраїнський конкурс школярів та учнівської молоді «Вчимося заповідувати»:

Ганько Тетяна. 9 клас. Висоцьке шкільне лісництво, переможець.

Ліщук Антон. 9 клас. Висоцьке шкільне лісництво, переможець.

Грамота НЕНЦ.

2011р.


 1. ІІ етап Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Оптимізація озеленення території навчальних закладів»:

Гурток «Паросток». Великоозерянська ЗОШ, переможець

Грамота НЕНЦ, м. Київ.

2. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів і винахідників «Природа – людина – виробництво - екологія»:

Грицюк Ірина, 11 клас. Дубровицький НВК.

Грамота управління освіти і науки.

3. Обласний етап ІХ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт 2011»:

Черпак Олександр, 11 клас. Дубровицький НВК.

Ревук Владислав, 9 клас. Дубровицький НВК.

Грамота управління освіти і науки.

4. Обласний етап ХV Білоруської конференції учнів:

Ревук Владислав, 9 клас. Стельмащук Євген, 10 клас. Дубровицький НВК.Грамота управління освіти і науки(Наказ №89 від 04.03.2011 р.).

4. Національний етап ІV Міжнародного екологічного конкурсу «Світ, зачарований тишею».

Номінація «Про що думаю в тиші» - розповідь:

Придюк Надія, 5 клас. Крупівська ЗОШ. ІІІ місце

Угніва Софія, 5 клас. Крупівська ЗОШ. ІІІ місце

Грамота НЕНЦ, м. Київ.

Учні-переможці різного рівня олімпіад, конкурсів, змагань, а також вчителі, які їх підготували, нагороджуються стипендіями та грошовими преміями на заключному щорічному святі «Таланти твої, Україно!»

На пошук та підтримку обдарованої учнівської молоді спрямована нова районна програма «Обдарованість» на 2011-2016 роки, затверджена сесією Дубровицької районної ради 19 травня 2011 року.


Ретунська Лілія Степанівна,

вчитель-тренер всеукраїнського рівня,

вчитель Рівненської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів № 18
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ,

МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ (СНІДУ)

(ТРЕНІНГ)
Здоров'я настільки переважує решту

благ життя, що здоровий жебрак

щасливіший за хворого короля.

Артур Шопенгауер
Компетентнісно орієнтований підхід — один із нових напрямків розвитку освіти в Україні та розвинених країнах світу.

На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності швидко реагувати на запити часу.

Компетентнісний підхід вимагає особистісної спрямованості при формуванні змісту освіти. Необхідно забезпечити реальну активність школярів у навчальному процесі. Йдеться, перш за все, про вибір елементів змісту освіти, профілю навчання, способу засвоєння, подолання труднощів у навчанні тощо.

Предмет «Основи здоров’я» за своїм призначенням, змістом і методами навчання значно відрізняється від інших дисциплін, тому для продуктивності його викладання було розроблено тренінгову систему вивчення основ здоров’я. Зупинимося на організаційно-методичних засадах упровадження тренінгової технології, яка базується на методиці участі. Це означає, що всі учні є активними учасниками процесу навчання. У системі методів тренінгового навчання використовується п'ять моделей навчальної гри, що побудовані на різних методах імітації діяльності, розігрування ролей, виконання операцій, інсценування, психодрами та соціограми.1. Імітаційні ігри. На занятті імітується діяльність організації, імітуються події, конкретна діяльність людей (проведення наради, обговорення напрямів роботи, укладання нормативних актів, просто бесіда), обстановка, умови, в яких відбувається подія (зала засідань, кабінет). Сценарій імітаційної гри, крім сюжету події, містить опис структури та призначення імітованих об'єктів, документів, нормативних актів, що визначають специфіку імітованої діяльності та змалювання обставин, за яких відбувається подія.

2. Операційні ігри. Допомагають відпрацювати виконання конкретних специфічних операцій, наприклад, методику проведення дискусії, бесіди. В операційних іграх моделюється процес діяльності. Вони проходять в умовах, що імітують реальну обстановку.

З. Метод розігрування ролей. У такій грі відпрацьовується тактика поведінки, дії, виконання функцій, обов'язків конкретної особи. Для проведення гри з виконанням певної ролі розробляється модель - п'єса ситуації. Між учасниками розподіляються ролі з "обов'язковим змістом" відповідно до проблемної ситуації, винесеної на обговорення.

4. Метод інсценування. Це своєрідний "діловий театр", коли програється будь-яка ситуація та поведінка людини за цих обставин. Учасники гри мають мобілізувати весь свій досвід, знання, навички, вжитися в образ певної особи, зрозуміти та оцінити обставини та правильну лінію поведінки. Головне завдання методу інсценування - навчити учасника гри орієнтуватися в різних обставинах, уміти давати об'єктивну оцінку своєї поведінки, враховувати можливості інших людей, налагоджувати з ними контакти, впливати на їхні інтереси, потреби та діяльність, не застосовуючи формальних атрибутів влади та наказу. Для методу інсценування потрібен сценарій, де описується конкретна ситуація, функції та обов'язки дійових осіб і їх завдання.

5. Психодрама і соціодрама. Навчальні ігри, побудовані на методах психодрами і соціограми, досить близькі до розігрування ролей і "методу інсценування". Це той самий "театр", але вже соціально-психологічний, у якому відпрацьовується вміння відчувати ситуацію в колективі, оцінювати та змінювати стан іншої людини, налагоджувати необхідний контакт.

Навчальні ігри використовуються для розвитку творчого мислення, формування практичних навичок і умінь, тренінгу. Вони дозволяють активізувати увагу та підвищити інтерес до вивчення курсу, загострити сприйняття навчального матеріалу.

Навчальна гра - це певною мірою репетиція діяльності людини. Вона дає можливість "програти" практично кожну конкретну ситуацію в особах, що дозволяє краще розуміти психологію людей, їхнє ставлення до прав людини.

Метод «мікрофон»

Метод "Мікрофон" дозволяє кожному учаснику висловитися швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила проведення: • говорити має тільки той, у кого "символічний" мікрофон;

 • відповіді не коментуються і не оцінюються;

 • коли хтось висловлюється, інші не повинні говорити або викрикувати з місця.

«Мозковий штурм»

Це ефективний метод колективного обговорення, пошуку рішень, що спонукає учасників проявляти свою уяву та творчість. Досягається шляхом вільного висловлювання думок усіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.

Учитель на уроці називає тему дискусії та запрошує взяти участь в її обговоренні шляхом штурму, який організовується за такими етапами:

І. Усі учасники "штурму" пропонують ідеї щодо розв'язання висунутої проблеми (ідеї можуть бути будь-якими, навіть фантастичними).

2.Учень записує на дошці всі ідеї, що пропонуються.

3.Коли група вважає кількість ідей достатньою, їх подання припиняється.

4.Після того як усі ідеї зібрані, вони групуються і аналізуються групою,обираються ті, що допоможуть вирішити поставлену проблему.

Правила поведінки під час "мозкового штурму":


 • намагатися зібрати якомога більше ідей щодо вирішення завдання або проблеми;

 • примусити працювати свою уяву: не відкидати ту чи іншу ідею тільки тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці;

 • можна подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших учасників;

 • не можна обговорювати та критикувати висловлювання інших і намагатися

 • давати оцінку запропонованим ідеям.

Метод «займи позицію»

Цей метод дозволяє проводити дискусію зі спірної теми. Дає кожному учаснику можливість висловитися, продемонструвати різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію або перейти на іншу позицію. Якщо вас переконали - слід назвати переконливіші аргументи.

Порядок проведення:

• учитель називає тему та пропонує висловити свою думку з досліджуваної проблеми;

• потрібно стати біля того плаката, який співпадає з вашою точкою зору;

• підготуйтеся до обґрунтування своєї позиції;

• якщо після обговорення дискусійного питання ви змінили свою точку зору, можете перейти до іншого плаката і пояснити причину свого переходу, а також назвати найбільш переконливу ідею або аргумент протилежної сторони.

Метод «Прес»

Метод "Прес" застосовується у випадках, коли виникають спірні думки з певної проблеми і потрібно зайняти та аргументувати чітко визначену позицію із проблеми, що обговорюється. Метод дозволяє навчитися аргументовано, в чіткій і стислій формі формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання.

Структура та етапи методу «Прес»:

1.Позиція, я вважаю, що (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору).

2.Обґрунтування: ...тому, що... (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції).

3.Приклад. ...наприклад... (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію).

4.Висновки, отже (тому), я вважаю... (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; це заклик прийняти вашу позицію). При захисті своєї позиції намагайтеся дотримуватися структури методу "Прес".Метод «Ажурна пилка»»

Метод дозволяє працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує допомагати один одному вчитися навчаючи.

Під час роботи за допомогою методу "Ажурна пилка" ви повинні бути готовими працювати в різних групах:спочатку - в "домашній", потім - виступати в ролі "експерта" в іншій групі з питання, над яким працювали в "домашній групі". Після цього ви отримаєте інформацію від представників інших команд. Згодом знову повернетеся в "домашню групу" для того, щоб поділитися новою інформацією, яку надали учасники інших груп. Таким чином кожна група отримує завдання, вивчає його та обговорює. Бажано обрати в групі головуючого, тайм-спікера (той, хто стежить за часом) та особу, яка ставить запитання, щоб переконатися, чивсі зрозуміли зміст матеріалу.

«Експертні групи»:

- після того, як учитель об'єднав вас у нові групи, ви стаєте експертами з тієї теми, що вивчалася у вашій "домашній групі";

- по черзі намагайтеся за визначений учителем час якісно і в повному обсязі донести інформацію членам інших груп та сприйняти нову інформацію від них.

«Домашні групи»:

- ви повертаєтеся "додому", де маєте поділитися новою інформацією з членами своєї "домашньої" групи.Метод «Акваріум»

Ефективним методом розвитку вмінь ведення дискусії є "Акваріум".Після того, як учитель розподілив вас на дві-чотири групи і запропонував для виконання завдання та необхідну інформацію, одна з груп сідає в центр класу (або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти), утворивши внутрішнє коло.

Учасники цієї групи починають обговорювати запропоновану вчителем проблему. Усі інші учні мовчки спостерігають за обговоренням. Групі, що працює, для виконання завдання необхідно:

• прочитати вголос інформацію;

• обговорити її в групі, використовуючи метод дискусії;

• дійти спільного рішення.

На цю роботу групі дається 3-5 хв. Усі інші учні класу повинні тільки слухати, не втручаючись у хід обговорення, спостерігати, чи відбувається дискусія за визначеними правилами. Після закінчення терміну група займає свої місця, а вчитель ставить до класу запитання:

• Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?

• Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною?

• Який із аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?

Після цього місце в "акваріумі" займає інша група і обговорює наступну ситуацію (проблему).

Усі групи по черзі мають побувати в "акваріумі". Результати роботи кожної з них обговорюються в класі.Метод «Коло ідей»

Цей метод є ефективним у вирішенні гострих суперечливих питань та корисним для створення списку загальних ідей.Метою методу є залучення всіх учасників до дискусії.

Порядок проведення:


 • Учитель висуває дискусійне питання та пропонує його обговорити в кожній групі.

 • Після того, як вичерпався час на обговорення, кожна група висуває лише один аспект обговорюваної проблеми.

 • Групи висловлюються по черзі, поки не вичерпаються всі ідеї.

 • Під час обговорення теми складається список означених ідей і записується на дошці.«Ток-шоу»

Метою такої форми роботи є отримання навичок публічного виступу та дискутування.

Учитель на такому уроці є ведучим ток-шоу. Робота організовується таким чином:

1. Оголошується тема дискусії.

2. До словаіз запропонованої теми запрошуються гості.

3. Слово надається глядачам, які можуть висловити свою думку протягом 1хв. або поставити запитання запрошеним.

4. Запрошені глядачі мають відповідати лаконічно та конкретно.

5. Ведучий також має право поставити своє запитання або перервати виступаючого за лімітом часу.

Ця форма роботи допоможе навчитися брати участь у загальних дискусіях, висловлювати та захищати власну позицію.

«Робота в малих групах»

Робота в малих групах дозволяє набути навичок, які необхідні людині для спілкування та співпраці (співробітництва).

Після того, як учитель об'єднав учнів у малі групи і вони отримали завдання, група за короткий час (3-5 хв.) повинна виконати це завдання та оголосити результати роботи своєї групи.

Пропонуємо правила роботи в малих групах, які допоможуть організувати роботу:

1.Швидко розподіліть ролі у групі:

Спікер (керівник групи):

• Зачитує завдання групи.

• Організовує порядок виконання.

• Пропонує учасникам групи висловитися по черзі.

• Заохочує групу до роботи.

• Підводить підсумки роботи.

• За згодою групи визначає доповідача.

Секретар:

• Коротко і розбірливо веде записи результатів роботи своєї групи.

• Як член групи повинен бути готовим висловити загальну думку групи при підведенні підсумків.

Спостерігач (тайм - спікер):

• Стежить за часом.

• Заохочує групу до роботи.

Доповідач:

• Чітко висловлює думку групи.

• Доповідає за результатами роботи групи.

2.Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.

3.Дотримуйтесь одного із правил активного слухання, головне - не перебивайте один одного.

4.Обговорюйте ідею, а не особу учня, який висловив цю ідею.

5.Утримуйтеся від оцінок та образ на адресу учасників групи.

6.Намагайтеся дійти спільної думки, хоча у деяких випадках у групі може виникнути особлива думка і вона має право на існування.Робота в парах

Робота в парах є різновидом роботи в малих групах, що дозволить набути навичок співробітництва, оволодіти вміннями висловлюватися та активно слухати.

Порядок організації роботи в парах:

1. Прочитайте завдання та інформацію до його виконання.

2. Визначте, хто буде відповідати першим.

З. Висловіть по черзі свої думки, погляди з проблеми.

4. Дійдіть спільної думки.

5. Визначте, хто буде відповідати за результати роботи усього класу.

Для ефективного спілкування в парах необхідно враховувати кілька моментів:

1. Зверніть увагу на:- мову тіла: сідайте обличчям до того, з ким говорите, нахиляйтеся вперед, підтримуючи контакт очима;

- допомагайте партнерові у спілкуванні, використовуючи звуки та жести заохочення: кивок головою, доброзичливу посмішку, слова "так-так";

- якщо необхідно, ставте уточнюючі запитання, наприклад: "Ти дійсно маєш на увазі, що ?..", "Чи правильно я зрозуміла, що ?..";

- під час розмови говоріть чітко, по суті справи, наводячи приклади та аргументуючи свої думки.

2.3апам'ятайте, чого не слід робити під час активного слухання:

- давати поради;

- змінювати тему розмови;

- давати оцінку особі, яка говорить;

- перебивати;

- розповідати про власний досвід.Метод «Навчаючи – вчуся»

Цей метод дозволяє передати свої знання іншим, у даному випадку - своїм однокласникам під час уроку.

Порядок організації роботи:

• після того, як учитель назвав тему та мету уроку, роздав картки із завданнями, вам потрібно ознайомитися з інформацією, що міститься на вашій картці;

• якщо вам щось не зрозуміло, запитайте в учителя, чи правильно ви розумієте інформацію;

• підготуйтеся до передачі іншим цієї інформації у доступній формі;

• повідомте свою інформацію однокласникам. Ви маєте право говорити тільки з однією особою. Ваше завдання полягає в тому, щоб поділитися своєю інформацією з іншими учнями і самому щось дізнатися від них;

• тоді, коли всі поділилися та отримали інформацію, розкажіть у класі, про що ви дізналися від інших.

Під час проведення таких уроків виникає багато труднощів: це і брак часу на уроці, тому що провести тренінг за 45 хв дуже важко; це і гамір, і велика кількість учнів у класі; відсутність спеціально обладнаного кабінету для тренінгів. Але за бажанням усі ці проблеми можна подолати.

Кожен тренінг - особливий і потребує від вчителя ретельної підготовки. Під час його проведення діти вчаться логічно мислити, діляться своїми враженнями, переживаннями, беруть участь у рольових іграх, оформляють плакати, газети, рекламу і антирекламу.

Важливо пам’ятати, що головним є не предмет, якому навчаємо, а особистість, яку формуємо. Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язану з вивченням предмета.Сьогоднішній активний учень - завтрашній активний член суспільства.

Під час проведення тренінгів допомагаю учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності. Привчаю учнів думати та діяти самостійно, поступово відходжу від механічних переказів, дослівного відтворення. Слідкую за способом і формою висловлення думки, використовую схеми. У процесі навчання обов'язково враховую індивідуальні особливості кожного учня, об'єдную в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем знань. Вивчаю і враховую у ході навчання життєвий досвід дітей, їх інтереси, особливості розвитку.

І на завершення хочеться додати, що тренінг під час уроку основ здоров’я – надзвичайно ефективний метод діяльності, адже використовуються рольові ігри, робота в групах, «мозковий штурм» тощо. На тренінгах учні навчаються та грають, обговорюють важливі питання щодо здоров’я, а головне – вивчене знадобиться їм у житті.


Профілактика ВІЛ/СНІД

Сценарій тренінгу
Мета: виявити поінформованість підлітків щодо ВІЛ/СНІДу та наркотичних засобів. Формувати бажання вести здоровий спосіб життя.

1.Представлення тренера, презентація проекту, програми, мети та завдань тренінгу (7хв.).

Тренер повідомляє групі мету, завдання і регламент роботи тренінгу. (Мету і завдання доцільно унаочнити, написавши на плакаті фліп-чарту).2.Знайомство. Вправа «Чарівна павутинка» (20хв.).

Мета: познайомити учасників, створити комфортну емоційну атмосферу, що сприяє результативній роботі.

Обладнання: клубочок яскравих ниток.

Хід проведення. Усі присутні разом із тренером кидають один одному клубочок. Учасник, який отримав клубок, коротко розповідає про себе, після чого передає клубочок іншому учаснику.

3.Прийняття правил роботи в групі (10хв.).

Мета: визначити правила для продуктивної взаємодії під час тренінгу.

Обладнання: плакат фліп-чарта із малюнком сувою і написом «Правила нашої співпраці», маркери.

Хід проведення. Тренер пропонує групі у режимі «мозкового штурму» назвати правила, які сприятимуть ефективній і комфортній роботі кожного учасника тренінгу:

 1. Повага.

 2. Конфіденційність.

 3. Креативність.

 4. Вміння слухати і чути.

Усі пропозиції обговорюються, узгоджуються із групою, записуються на плакаті. Тренер озвучує загальний перелік і пропонує учасникам скріпити своїми підписами наміри дотримуватися цих правил.

4.Визначення очікувань учасників. Вправа «Золоті зерна» (10хв.).

Мета: визначити сподівання та очікування учасників від роботи тренінгу.

Обладнання: дошка із зображенням поля, на яке наклеюватимуться зерна.

Хід проведення: Тренер пропонує кожному із учасників на зернах, вирізаних із аркушів паперу, написати власне ім’я або псевдонім, а також свої очікування від даного тренінгу. Далі тренер пропонує кожному учаснику закріпити, а точніше, - посіяти свої зерна на умовному полі.

Вправа: «Молодь як об’єкт програм і проектів щодо формування здорового способу життя» (15хв.).

Мета: сприяти формуванню цілісного уявлення про здоровий спосіб життя.

Обладнання: паперові рибки, на яких написані запитання для обговорення, вудка, крейда голубого кольору.

Хід проведення. Рибки розкладаються на підлозі, де попередньо крейдою намальоване умовне озеро. Кожному із учасників дається вудка, якою він ловить рибку, зачитує питання і дає на нього свій варіант відповіді. Присутні дискутують.

5. Інформаційне повідомлення на тему: «ВІЛ/СНІД: достовірно про проблему»(5хв.).

Мета: підвищити рівень поінформованості учасників щодо проблеми.

Хід проведення. Тренер повідомляє інформацію щодо ВІЛ/СНІДу в Україні, з максимальною прив’язкою до місцевої громади. (З інформацією можна ознайомитися на сайті МОЗ України, в регіональних Центрах профілактики СНІДу).

Вправа на активізацію (7 хв.).

Мета: активізувати учасників групи та підвищити їх емоційний настрій.

Обладнання: три скріпки.

Хід проведення. Тренер просить вийти трьох активістів, кожному з яких дає по одній скріпці. Учасники вправи повинні за 30 секунд розігнути їх. Присутнім тренер демонструє розігнуті скріпки. Далі знову вручає кожному із трьох учасників свою розігнуту скріпку і просить повернули їй належний вигляд.

Запитання для обговорення:

 • який висновок можемо зробити з даної вправи?

 • Чи нагадує приклад зі скріпками про відповідальність за скоєні вчинки?

6. Історія для натхнення «Даремні зусилля» (10хв.).

Мета: систематизувати інформацію, отриману учасниками тренінгу, сприяти співпраці з реалізації проекту у ЗНЗ.

Обладнання: дошка, паперові колоски.

Хід проведення. Тренер пропонує учасникам осмислити спільну роботу, підійти до умовного поля, а точніше до плакату, де на початку тренінгу кожний учасник «посіяв» своє зерно. На вирізаних із кольорового паперу колосочках зазначають, чи справдилися їх очікування, визначені на початку тренінгу, і розміщують ці колосочки з написами на фліп-чарті.

7. Підведення підсумків тренінгу (10 хв.). Дебати.

Мета: мотивувати учасників на подальшу активну участь у реалізації проекту.

Хід проведення. Тренер підсумовує роботу тренінгу, роблячи акценти на проблемі поширення ВІЛ-інфекції в Україні, яка, на жаль, набуває обертів. Хто ж має протистояти виклику нашого часу? Тренер розповідає притчу «Даремні зусилля».

«Одного разу берегом моря йшов чоловік. День був чудовий. Яскраво світило сонечко, тихо плескотіли хвилі, над мілкотою кружляли чайки. Чоловік милувався краєвидом, озираючись навкруги, і раптом помітив незрозуміле видовище. Прямо перед ним хтось виконував дивний танок. Це була маленька дівчинка, яка почергово нахилялася, щось брала в руки, підводилась і кидала це «щось» якомога далі у море. Вона робила це дуже швидко. Чоловік зацікавився, підійшов ближче і питає: «Що ти робиш?» «Рятую маленьких морських зірок від палаючих променів сонця. Якщо їх не кинути у воду, вони не доживуть до припливу», - відповіла дівчинка, ні на хвилинку не припиняючи роботу. «Ти робиш невдячну справу, - відповів їй чоловік, - цих зірок тут тисячі, сонце пече немилосердно, час летить дуже швидко, ти все одно їх усіх не врятуєш!» « Ну то й що! - знизила плечима дівчинка, – принаймні оцю я встигла врятувати!» І з цими словами вона взяла до рук чергову морську зірку і жбурнула її далеко в морські хвилі».Ми не можемо знати, як і чим відгукнеться наше слово, наша протидія ВІЛ-інфекції, але, якщо в результаті нашої роботи врятується хоча б одна людина, можна вважати що наша місія була необхідною і ефективною.
Відділення16. Географія, економіка.

Координатори секції: Лис Юрій Володимирович, завідувач кабінету географії та економіки, старший викладач кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Башинська Алла Іванівна, методист кабінету географії та економіки, старший викладач кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал