Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка29/38
Дата конвертації12.12.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   38

2008 – 2009 н. р.:

  • Ковальчук Світлана, учениця 10 класу комунального закладу “Бугринський агротехнічний ліцей – ЗОШ І – ІІ ст.” — ІІ місце на Всеукраїнському етапі, секція “Аграрні науки.”

  • Шандалюк Олександр, учень 11 класу комунального закладу “Бугринський агротехнічний ліцей – ЗОШ І – ІІ ст.” — ІІ місце, секція “Медицина.”

Не залишається поза увагою і позакласна робота з біології. Лише в цьому навчальному році школярі нашого району стали призерами у 21 конкурсі екологічного спрямування (додаток 7).

Якою б талановитою не була дитина, якими б не були її здібності, навички і досягнення, без активної підтримки дорослих та матеріального заохочення вона не досягне вагомих результатів. Саме тому, як підсумок навчального року, в районі проводиться свято «Творче обдарування», на якому переможці обласних та всеукраїнських етапів олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, конкурсів тощо отримують цінні подарунки та схвальні відгуки відвідувачів. Разом із творчими учнями відзначають і творчих учителів, які підготували переможців. Вони нагороджуються грамотами та дипломами відділу освіти та заохочуються матеріально. Вважаю, що саме це є значимою мотивацією, стимулом для подальших злетів, розвитку своїх природних нахилів.

Досвід роботи з обдарованими дітьми свідчить, що потенціал обдарованості є найціннішим результатом духовного поступу й матеріального розвитку людства. Тому його, як і будь-який ресурс, важливо вчасно виявити і розумно використати. В цьому й полягає одне із пріоритетних завдань сучасної школи.
Немає необдарованих дітей — є дорослі,

які не займаються розвитком дитини,

адже будь-яка здібність потребує розвитку.

І. Мороз
Додаток 1

ПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ

 1. Учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми. 

2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів.

3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини "вундеркінда". Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність — зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей — звичайно, неприпустима. 

4. Учителеві необхідно пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються. 


Додаток 2

ПАМ’ЯТКА ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ

Якщо Ви прагнете бути творчим учителем, скажіть собі:

• Я маю творчий потенціал.

• Я хочу реалізувати його.

• Я певен, що мені все вдасться.

• Я схильний ризикувати.

• Я вмію бачити проблему і можливості її розв'язання.

• Я маю критичне і гнучке мислення.

• Я можу «вимкнути» в собі внутрішнього критика, якщо він мені заважатиме.Професійному вдосконаленню і творчій діяльності педагога сприяють такі чинники:

1. Інтерес до змісту діяльності.

2. Суб'єктивна привабливість спілкування з дітьми.

3. Високий рейтинг професіоналізму у структурі цінностей особистості.

4. Достатньо високий рівень самооцінювання і рівень домагань.

5. Можливості для самореалізації.

6. Престиж педагогічної діяльності.

7. Хороші умови праці.

8. Перспектива професійного росту.

9. Позитивне стимулювання діяльності.Додаток 3

ЯКОСТІ, ЯКИМИ МАЄ ВОЛОДІТИ ВЧИТЕЛЬ ДЛЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ:

1. Бути доброзичливим і чуйним. 

2. Розумітися у психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси. 

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку. 

4. Мати широке коло інтересів. 

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей. 

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту. 

7. Володіти почуттям гумору. 

8. Мати «живий» та активний характер. 

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до постійного самовдосконання. 

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд. 

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим. 

12. Володіти емоційною стабільністю. 

13. Уміти переконувати. 

14. Бути здатним до самоаналізу. 

Додаток 4

ЯК РОЗВИВАТИ ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ:

1. Зауважуй думки учнів і оцінюй їх одразу, підкреслюючи їх оригінальність та важливість. 

2. Підкріплюй інтерес дітей до нового. 

3. Заохочуй практичне вирішення дослідницьких завдань. 

4. Навчай дітей систематичній самооцінці будь-якої думки.  

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових думок. 

6. Не вимагай запам'ятовування формул,схем, таблиць, одностороннього рішення, якщо можливі багатоваріативні способи. 

7. Підтримуй творчу атмосферу — учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки завжди заохочуються. 

8. Привчай дітей цінувати власні та чужі думки.

9. Попередь агресивне ставлення ровесників до здібних дітей.

10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї. 

11. Розвіюй страх у талановитих дітей. 

12. Стимулюй і підтримуй ініціативу, самостійність.

13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви. 

14. Підтримуй періоди творчої активності, адже багатого геніальних ідей з'являється саме в такий момент

15. Допомагай оволодівати технічними засобами навчання. 

16. Розвивай критичне сприйняття дійсності. 

17. Навчай доводити розпочате до логічного завершення. 

18. Подавай особистий приклад. 

19. Чітко контролюй досягнуті результати, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання. 

20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів, ініціатив, привчай до відповідальності за обране рішення. 

21. Заохочуйтворчу діяльність вихованців під час проведення масових заходів, відкритих та семінарських занять. 

22. Залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань. 

23. Активно залучай до участі в районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. 

24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук. 

25. Пам'ятай, що «учень — це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський). Додаток 5

ПАМ’ЯТКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЩОДО РОБОТИ

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

1. Не варто надто вихваляти обдарованого учня за індивідуальні успіхи, краще заохотити його до спільних занять з іншими дітьми.

2. Не слід надмірно вдаватися до навчання з елементами змагання. Обдарована дитина частіше буде переможцем, що може викликати неприязне ставлення інших дітей.

3. Не можна підкреслювати винятковість обдарованої дитини чи, навпаки, її принижувати.

4. Слід пам'ятати, що обдаровані діти зазвичай негативно ставляться до суворо регламентованих, повторюваних занять.

5. Фактори, що сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми:

• схвалення прагнення учнів працювати самостійно;

• надання дитині свободи вибору;

• заохочення учнів до роботи над власними проектами;

• створення доброзичливої атмосфери розкріпаченості;

• схвалення результатів діяльності учнів з метою стимулювання їх бажання до подальшої роботи;

• підтримка і допомога обдарованим дітям.


Додаток 6

АНКЕТА

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

(За методикою американських учених Хаана і Кафа)

 I. Інтелектуальні здібності 

1. Учень засвоює нові знання, швидко і легко все схоплює. 

2. Має почуття здорового глузду і використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях. 

3. Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв'язок між подіями, причиною і наслідком. 

4. Швидко запам'ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати. 

5. Знає багато про події, які його однолітки не знають, не здогадуються.

6. Має великий словниковий запас, легко користується новими словами, вільно висловлюється. 

7. Любить читати нові книги, якими цікавляться не однолітки, а старші за віком діти або дорослі. 

8. Вирішує задачі, що потребують розумових зусиль. 

9. Задає багато запитань. 

10. Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два. 

11. Оригінально мислить і пропонує нестандартні відповіді, рішення. 

12. Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко реагує на все нове. 

 II. Художні здібності 

1. У своїх малюнках зображує різнотипні предмети, ситуації, різних людей. 

2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється, коли чує нову музику, бачить гарну картину. 

3. Оригінальний у виборі сюжету (робить незвичайні композиції з квітів, малюнків, марок тощо). 

4. Завжди готовий використати будь-який матеріал для виготовлення іграшок, картин, малюнків тощо. 

5. У вільний час багато малює, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому). 

6. Свої почуття і настрій висловлює власним малюнком або ліпленням. 

7. Цікавиться творами мистецтва, дає їм власну оцінку й намагається відтворити те, що йому сподобалося. 

8. Полюбляє працювати з пластиліном, глиною, клеєм, щоб відтворювати речі в трьох вимірах. 

 III. Музичний талант 

1. Добре відчуває ритм і мелодію. Прислуховується до них. 

2. Добре співає. 

3. У гру на інструменті, пісню чи танець вкладає багато енергії та почуттів. 

4. Любить музичні записи, концерти. 

5. У співі, музиці виявляє власні почуття і внутрішній стан. 

 

IV. Здібності до занять науковою працею 

1. Після занять любить читати науково-популярні книги та журнали. 

2. Не впадає у відчай, коли його задуми та проекти не підтримують вчителі або батьки. 

3. Намагається зрозуміти причини й наслідки подій. 

4. Проводить багато часу над створенням проектів, конструюванням. 

5. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над цим. 

 V. Літературна обдарованість 

1. Може вільно побудувати розповідь, починаючи від зав'язки сюжету й закінчуючи розв'язкою конфлікту. 

2. Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-небудь знайомим. 

3. Під час розповіді виділяє головне, найхарактерніше. 

4. Розповідаючи про щось, вміє дотримуватися одного сюжету, не втрачає головної думки. 

5. Любить писати оповідання та вірші.

6. У власних творах вміло передає почуття, настрій, характери героїв. VI. Артистичний талант 

1. Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо, 

2. Цікавиться акторською грою. 

3. Виразно змінює тональність голосу, коли грає роль певного персонажа. 

4. Може зіграти будь-яку драматичну роль. 

5. Передає почуття через міміку, жести, рухи. 

6. Прагне викликати в людей позитивні емоції, коли про що-небудь із захопленням розповідає. 

7. Легко драматизує, передає почуття, емоційні переживання. 

 VII. Технічні здібності 

1. Вміє майструвати, займатися різними ремеслами. 

2. У світі його уподобань — конструювання машин, приладів, моделей. 

3. Може читати нескладні креслення механізмів, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів. 

4. Визначає причини несправності приладів. 

5. Вміє створювати креслення механізмів. 

6. Читає журнали та статті про машини, різні механізми. 

 VIII. Здібності до спорту 

1. Енергійний, алещоб бути щасливим, потребує якомога більше фізичних рухів,

2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях. 

3. Постійно досягає успіхів у певному виді спортивної гри. 

4. Бігає швидше за інших.


Додаток 7

Результативність участі ЗНЗ Гощанського району у всеукраїнських акціях та конкурсах екологічного спрямування

(обласний етап)


з/п

Назва акції чи конкурсу

Виконавець

Керівник

Наказ управління освіти РОДА

1.

Всеукраїнська трудова акція «Ліси для нащадків»

Гурток «Калина» Жаврівської ЗОШ І – ІІ ст.

Кручок В. Д., вчитель біології

Від 24. 09.10 р.

№ 413


2.

Всеукраїнська трудова акція «Плекаємо сад»

Солімчук Олена, учениця 11 класу Бабинської ЗОШ І – ІІІ ст.

Лавренюк П. М., вчитель біології

Від 01. 11.10 р.

№ 462


3.

Всеукраїнська акція «Птах року 2010 – горобець польовий»

Озарчук Анастасія, учениця 7 класу Малятинської ЗОШ І – ІІІ ст.

Кусік В. Р. ,

вчитель біологіїВід 23. 11.10 р.

№ 504


Мариконь Тетяна, Смоляр Михайло, учні 7 класу Річицької ЗОШ І – ІІ ст.

Куліковська Н. В., вчитель біології

4.

Обласний огляд – конкурс на кращу екологічну стежку

Екологічна стежка «Первоцвіти» Бабинської ЗОШ І – ІІІ ст.

Лавренюк П. М., вчитель біології

Від 29. 11.10 р.

№ 47 (Станції юннатів)5.

Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край – моя земля» за напрямком «Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського і лісового господарства»

Учнівський колектив комунального закладу «Бугринський агротехнічний ліцей – ЗОШ І – ІІ ст.»

Динисюк Т. Ф., вчитель біології

Від 29. 11.10 р.

№ 515


6.

Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер»

Кухар Юлія, учениця 7 класу Гощанської гімназії

Машлай І. А., вчитель біології

Від 29. 11.10 р.

№ 518


7.

Всеукраїнський науково-освітній проект «Оптимізація озеленення території навчальних закладів»

Учні Бабинської ЗОШ І – ІІІ ст.

Лавренюк П. М., вчитель біології

Від 29. 11.10 р.

№ 517

8.


Всеукраїнський конкурс навчально-дослідних земельних ділянок

Учнівський колектив Бугринського агротехнічного ліцею

Сорока Л. Р.

Від 27. 12.10 р.

№ 55


(Станції юннатів)

9.

Юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» (номінація «Кращий слайд – фільм»)

Швець Юрій, учень 9 класу Бабинської ЗОШ І – ІІІ ст.

Лавренюк П. М., вчитель біології

Від 06. 01.11 р. № 3

10.

Всеукраїнська акція «Літопис добрих справ»

Ковальчук Анатолій, учень 4 класу Горбаківської ЗОШ І – ІІІ ст.

Ткачук Оксана Петрівна, заступник директора з виховної роботи

Від 03. 03.11 р.

№01-04/47Бусленко Віталій, учень 4 класу Горбаківської ЗОШ І – ІІІ ст.

11.

Конкурс «Парки – легені міст і сіл»

Учні 8 класу Дорогобузької ЗОШ І – ІІ ст.

Сачук Алла Георгіївна, вчитель біології

Від 09. 03.11 р. №12

(Станції юннатів)12.

Всеукраїнська акція «Кролик»

Члени еколого – натуралістичного гуртка Майківської ЗОШ І – ІІ ст.

Ковальчук Надія Григорівна, вчитель біології

Від 18. 03.11 р. №122

13.

Всеукраїнська акція «Діти за гуманне ставлення до тварин»

Корчаба Елла, учениця 9 класу Бабинської ЗОШ І – ІІІ ст.

Лавренюк Петро Миколайович, вчитель біології

Від 18. 03.11 р.

№ 121


14.

Конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз»

Остапчук Віра, учениця 10 класу Гощанської гімназії

Кравчук Жанна Володимирівна, вчитель хімії

Від 28. 03.11 р. №148

15.

ХХ Міжнародний конкурс дитячих малюнків «Життя у лісах»

Федчук Вадим, учень 4 класу Бочаницької ЗОШ І – ІІІ ст.

Поліщук Наталія Степанівна, директор школи

Від 31. 03.11 р. №15

(Станції юннатів)Василець Іванна, учениця 3 класу Дмитрівської ЗОШ І – ІІ ст.

Вознюк Світлана Павлівна, вчитель біології

Штаб Богдан, учень 4 класу Дорогобузької ЗОШ І – ІІ ст.

Сачук Алла Георгіївна, вчитель біології

16.

Конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства «Юний дослідник»

Сидорець Світлана, учениця 5 класу Бугринського ліцею

І (номінація «Охорона здоров’я»)Костюк Оксана Василівна, вчитель хімії

Від 18. 04.11 р. №204

Носаль Анна, учениця 4 класу Гощанської гімназії

ІІІ (номінація «Рослини навколо нас»)Машлай Ірина Анатоліївна, вчитель біології

17.

Всеукраїнська акція «Годівничка»

Воробей Марія, Одинець Оксана, учениці 10 класу Бугринського ліцею

Динисюк Тамара Федосіївна, вчитель біології

Від 18. 04. 11 р. №203

18.

Конкурс «Мій голос я віддаю на захист природи»

Максимова Марина, учениця 7 класу Липківської ЗОШ І – ІІ ст.

(номінація «Екологічні казки»)Ткачук Надія Дорофіївна, вчитель української мови та літератури
Бойко Марина, учениця 9 класу Бочаницької ЗОШ І – ІІІ ст.

(номінація «Екологічні казки»)Рудка Марія Теофілівна, вчитель біології

Гречич Марина, учениця 11-б класу Бабинської ЗОШ І – ІІІ ст.

(номінація «Екологічні казки»)Лавренюк Петро Миколайович, вчитель біології

Кравчук Дмитро, учень 7 класу Курозванівської ЗОШ І – ІІІ ст.

(номінація «Екологічні гасла»)Джус Марія Василівна, вчитель хімії

Середюк Ірина, учениця 8 класу Липківської ЗОШ І – ІІ ст.

(номінація «Екологічні загадки»)Ткачук Надія Дорофіївна, вчитель української мови та літератури

Потапчук Роман, учень 8 класу Бабинської ЗОШ І – ІІІ ст.

(номінація «Екологічні вірші»)Лавренюк Петро Миколайович, вчитель біології

19.

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Зоологічна галерея»

Свида Наталія, учениця 7 класу Франівської ЗОШ І – ІІ ст.

Турченюк Наталія Олексіївна, вчитель біології

Від 21. 04.11 р. №24

(Станції юннатів)20.

Місячник з оздоровлення довкілля

Члени гуртка «Юний еколог» Франівської ЗОШ І – ІІ ст.

Турченюк Наталія Олексіївна, вчитель біології

Від 31. 05.11 р. №32

(Станції юннатів)21.

Міжнародний дитячий екологічний форум «Зелена планета»

Лановець Ірина, учениця 11 класу Гощанської ЗОШ І – ІІІ ст. (номінація малюнків )

Кравчук Олена Юріївна, вчитель біології

Від 27. 04.11 р.

№ 01–04/103

(Станції юннатів)
Федорова Марія Іванівна,

методист методичного кабінету

відділу освіти Дубровицької

районної державної адміністрації
МЕТОДИЧНІ ДЕБАТИ З ПРОБЛЕМ І ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ

РОБОТИЗ ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Навчись робити важке — звичним,

звичне — легким, легке — прекрасним

К.С.Станіславський
Реалізація здібностей залежить від умов середовища, навчання і виховання. Окремі конкретні психофізіологічні показники зумовлені лише спадково. Здатність до запам'ятовування хоча і успадковується, але її необхідно постійно розвивати. Зовсім нездібних людей не буває. Важливо вчасно виявити здібності й розвинути їх. Проте які б здібності не мала людина, без постійної праці вони не реалізуються.

Головними завданнями роботи загальноосвітніх навчальних закладів Дубровиччини є: створення умов для різнобічного розвитку особистості учня, самореалізації вчителя, учня в системі навчання та виховання. У навчальних закладах створюються максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального та фізичного розвитку обдарованих та здібних учнів. Відповідно до цього створена структура роботи з обдарованими та здібними дітьми, яка охоплює різноманітні напрямки роботи з даного питання.

Протягом п’яти років (2006-2011 рр.) у районі успішно діяла програма «Обдарованість», першочерговим завданням якої є пошук і виявлення обдарованих та здібних учнів.
Реалізація національних програм

Банк даних «Обдарованість»

Підготовка вчителя до роботи з обдарованимидітьми

Центр позашкільноїосвіти

Шкільні виховні центри

Психологічний

супровід роботи з обдарованими дітьми

Районна дитяча бібліотека

Центр соціальних служб для молоді

Відділ у справах сім’їта молодіПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал