Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка28/38
Дата конвертації12.12.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   38
Тема. Організаційні умови розвитку професійної компетенції учителів біології, природознавства та основ здоров’я.
Гусарук Надія Іванівна,

завідувач кабінету біології та основ здоров’я, старший викладач кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ, ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я (ДИСКУСІЙНА ЗАЛА)
Учитель приречений бути компетентним.

К. Юнг
Останнім часом в українській педагогіці робиться чимало спроб знайти найоптимальніший шлях для реалізації нових освітніх завдань. У зв’язку з цим неможливо залишити осторонь і діяльність вчителя як безпосереднього учасника освітнього процесу, а також організаційно-методичних умов його діяльності. У сучасній науковій практиці існує кілька підходів до визначення організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності вчителя, які відрізняються цілями, організацією, структурою, перебігом процесів та вимогами до кінцевого результату.

При створенні організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності педагогів школи важливо враховувати, що вчителі мають різний педагогічний досвід,на їх діяльність впливають різні мотиваційні фактори. Науковці пропонують кілька теоретичних методів (підходів) до визначення та створення організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності педагогів школи.

Прихильники біхевіористичного підходу визначають «відносно тривалу зміну в поведінці, що виникає внаслідок отриманих знань і навичок». Цей підхід використовує так звану «модель результату» — проходження послідовних стадій на шляху до цілі. Це посилює процес набуття знань, розвитку й приводить до досягнення успішних результатів.

Методи (підходи) визначення та створення організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності педагогів
Біхевіористичний —

підвищення компетентності

як тривала позитивна зміна в

поведінці


Когнітивний— за допомогою

міркувань, експериментів, помилок і проблем учитель концептуалізує рішення


Перцептивно-гуманістичний-

досвід того, хто навчає і кого

навчають. Методичне навчання будується на систематизованих і

несистематизованих знаннях


Особистісно орієнтований —

створення умов для діяльності, формування нового типу самодостатнього педагога


Діяльнісний елементами якого є:мотивація-мета-зміст-методи-форми-результат- рефлексія
Синергетичнийстворення

можливостей дляоптимального саморозвитку

вчителя

Рис.1

Означені методи організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності педагогів не можуть у повній мірі комплексно забезпечити умови переорієнтації освітнього мислення. Доцільний вплив на професійну компетентність має системний підхід.Сутність системного підходу:

 • Визначення мети.

 • Наявність ієрархії.

 • Зв'язок із зовнішнім середовищем.

 • Розуміння кожним елементом своєї задачі.

 • Гомеостазіс — здатність системи зберігати себе, свої параметри в умовах змін середовища.

 • Наявність розподілу ролей на підставі домовленості.

Системний підхід передбачає вирішення наступних завдань:

 • Осмислення системи діяльності, яка прямує до заданого результату.

 • Відбір критеріїв для аналізу (вимірювання) отриманих результатів.

 • Визначення факторів, які можуть впливати на остаточнийрезультат.

 • Корекція створеної системи діяльності тощо.

У визначенні та забезпеченні організаційно-методичних умов підвищення професійної компетентності педагогів основну роль у кабінеті біології та основ здоров’я відіграють рада кабінету і творча група,завдяки яким впроваджуються всі концепції і методичні знахідки. На даний час нами розробляється і досліджується проблема “Особистісно орієнтованого підходу до організації підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів на основі використання інноваційних технологій і перспективного педагогічного досвіду».

Ідея інноваційного структурування кабінету набула своєї ефективності завдяки формаморганізації діяльності вчителя у міжкурсовий період. Це, зокрема, організація і проведення тематичних майстер-класів. Крім того, в освітній практиці почали активно використовуватися нові моделі навчально-виховного процесу, інтенсивно організовуються школи сприяння здоров’ю, школи природничо-профільних знань, екоклуби, творчі лабораторії. Суттєво покращилася видавнича робота. Вчителі, методисти, члени творчої групи кабінету є активними дописувачами різних фахових видань України. Матеріали власних досвідів презентовано на сторінках Всеукраїнського журналу «Біологія і хімія в школі».

Отже, організаційні умови розвитку професійної компетентності вчителів та їх науково-методичний супровід мають компетентнісно орієнтоване спрямування. Зупинимося на окремих організаційно-змістових формах методичної роботи кабінету.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ

РОБОТИ КАБІНЕТУ

Обласна школа педагогічної майстерності вчителів – стажерів «Шлях до олімпу»

Майстер-класи «Новації у практиці роботи вчителів природничих предметів»

Навчальні тренінги з основ здоров’я

Психолого-педагогічний семінар

Науково-практичні конференції

«Круглі столи»

«Педагогічні мости»

Партнерський екоклуб

Вернісажі, фестивалі, аукціони, конкурси

Ярмарки педагогічних ідей, конкурс «Вчитель року» у номінації

«Біологія, екологія, основи здоров’я»-


Рис. 2
Обласна школа педагогічної майстерності вчителів-стажерів«Шлях до олімпу». Працює за окремим планом, диференційовано. Засідання проходять 4-5 разів у навчальному році. Школа реалізує цілі і завдання індивідуального та колективного наставництва; слугує активному використанню в освітній практиці нових моделей навчально-виховного процесу. Основне її завдання — методична допомога досвідченим учителям, конструювання та аналіз уроків із позиціїсучасних вимог, самомененджментвчителя-початківця; опрацювання перспективного педагогічного досвіду вчителів області і України.

- Майстер-класи «Новації — у практику роботи вчителів природничих предметів». Упродовж цього року проведено змістовні авторські майстер-класи: вчителя Рівненської гуманітарної гімназії Пашко Г.У. з теми: «Екологічне виховання учнів у навчально-виховному процесі з біології», професора Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка Попеля П.П. з теми «Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні біології і хімії у загальноосвітній школі».

- Навчальні тренінгиз основ здоров’я. Їх проводять учителі-тренери Всеукраїнського рівня: Десятник О.І. (Іванівська ЗОШ І-ІІ ст. Дубенського району) та Ретунська Л.С. (ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 м. Рівне). На високому рівні були проведені заняття з проблем формування в учнів компетентнісних умінь і навичок здорового способу життя, толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та шляхів протидії ВІЛ (СНІДу) і шкідливим звичкам.- Психолого-педагогічний семінар для методистів рай(міськ)методкабінетів та керівників районних(міських) методичних об’єднань учителів біології та основ здоров’я з актуальних проблем забезпечення навчально-виховного процесу,самоосвітньої діяльності, інтеграції у сферу педагогічних інновацій. На семінарі обговорювався широкий спектр практично значимих тем: «Використання комп’ютерних технологій і мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі з біології та основ здоров’я», «Педагогічний супровід формування здорового способу життя у соціумі школи», «Методичне забезпечення профільного навчання у старшій школі», «Акмеологізація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі», «Теоретичні і методичні основи ускладнених тем загальної біології», «Педагогічний і психологічний моніторинг як основа ефективного проведення державної підсумкової атестації з біології. Методичні засади навчання і виховання учнів».

- Науково-практичні конференції. У цьому навчальному році кабінетом проведено конференції з тем: «Дидактичні основи вивчення екології та основ здоров’я в основній школі у рамках програми «Школа здоров’я», «Вклад українських вчених-біологів у розвиток науки і селекційної практики».

Упродовж останніх років набули популярності «круглі столи» та «педагогічнімости», метою яких є обмін досвідом з учителями-практиками та вченими м. Києва, Львова та Дніпропетровська; Житомирської, Івано-Франківської, Волинської областей; Росії, Білорусі, США, Англії. Зокрема, «круглий стіл» «Профілізація та дидактичне забезпечення навчально-виховного процесу з біології та екології у старшій школі», «Особливості адаптації молодих педагогів у процесі роботи в навчальному закладі», «Зовнішнє незалежне тестування: сутність, проблеми та перспективи»; «педагогічний міст» між слухачами курсів біології, екології, викладачами ВНЗ та лікарями обласного центру з проблеми профілактики епідеміологічних захворювань та ВІЛ(СНІДу).- Партнерський екоклуб, до якого належать учні та вчителі-волонтери. Клуб проводить просвітницьку роботу з питань охорони природи рідного краю та формування критичного мислення і активної життєвої позиції серед населення області.

- Вернісажі, фестивалі, аукціони, конкурси відіграють важливу роль у популяризації перспективного педагогічного досвіду, відкривають можливості для ознайомлення з інноваціями.

Ефективним напрямом екологічного виховання учнівської молоді стали фестиваль педагогічних ідей; вернісаж-презентація досвіду роботи методичних об’єднань учителів природничих предметів, досвідом яких ми поділилися на сторінках фахової всеукраїнської преси.

Гострою проблемою соціуму є енергозберігаючі ресурси. У зв’язку з цим у області проведено конкурс уроків з питань енергозбереження, у якому взяли участь 120 учителів зі всіх районів і міст. Призерами стали 6 вчителів. Роботи конкурсантів були досить оригінальними, науково обґрунтованими і сміливими в судженнях.

-Ярмарки педагогічних ідей, конкурс «Вчитель року» у номінації«Біологія, екологія, основи здоров’я». Завдяки цим формам роботи у кабінеті створено«банк» педагогічної творчості з інноваційного освітнього пошуку, впроваджено у практику конкурентоіміджеві форми і методи. Зокрема, «Використання інтернету у навчально-виховному процесі», «Інформаційний сервіс вчителя природничих предметів.Актуальні проблеми теорії і практики навчально-виховного процесу».

Важливе значення у підвищенні інноваційного потенціалу методичної роботи з учителями має співпраця з такимигромадськими організаціями:Академією педагогічної майстерності, «Вчителі за демократію і партнерство» (м. Київ), «Європейський діалог», «Центром освітньої політики» (м. Львів), «Панацея» (Англія), «Всесвітня орнітологія» (Данія). У рамках роботи цих організацій успішно реалізовуються проекти: «Молодь — на роздоріжжі», «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні», «Рівний-рівному»; «Охорона рідкісних птахів» та ін. Крім того, проводяться тренінгові заняття, інформаційні ярмарки, зустрічі з представниками програм міжнародного освітнього обміну.Для забезпечення динамічного розвитку методичної роботи, підвищення професійної підготовки вчителів біології та основ здоров’я кабінетом визначені такі пріоритетні напрямки роботи:

 1. Активізація інноваційної роботи під час курсової підготовки вчителів біології та основ здоров’я.

 2. Конкретизація методичних матеріалів і адаптація їх до професійної компетентності вчителів.

 3. Науково-методична підтримка та методичний супровід навчально-виховного процесу з біології та основ здоров’я.

 4. Проведення науково-дослідницької роботи з питань методичного забезпечення роботи вчителів біології та основ здоров’я.

 5. Вивчення та адаптація перспективного педагогічного досвіду до вимог сучасного освітнього простору (спільно з Університетом менеджменту освіти, громадськими і державними організаціями).


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Акмеологія шкільної освіти: наук.-метод. посіб. / ред. Г.С.Сазоненко. – К.: Основи, 2010. – 560 с.

 2. Бровкіна Л. Професійне зростання педагогів / Л.Бровкіна // Завуч. – 2005. - №2.- С. 3-6.

 3. Блауберг И.В., Юдин Є.Г. Становление и сущность системного похода / И.В.Блауберг, Є.Г.Юдин. – М.: Наука, 1673. – 270 с.

 4. Ващенко Л. Зміст і структура інноваційного педагогічного процесу / Л.Ващенко // Директор школи. – 2005. - №2. – С. 4-5.

 5. Єрмола А.М., Василенко О.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: науково-метод. посіб. / А.М.Єрмола, О.М.Василенко. – Х.: Курсор, 2006. – 312 с.

 6. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе / М.В.Кларин // Педагогика и психология. –Знание,1989. - №6.

 7. Король Л. Педагогічна майстерність вчителя: традиції і інновації / Л.Король // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. - №4. – С. 56-64.

 8. Мисенко Є.М. Дидактичні принципи формування професійної компетентності вчителя / Є.М. Мисенко// Вісник Житомирського педагогічного університету.– 1999. - №3. – С. 37-41.

 9. Орлов В.Ф. Професійне становлення і виховання професійного педагога / В.Ф.Орлов // Наук. зап. Психолого-пед. науки. – 2002.- №4. – С. 21-25.

 10. Смирнов С.А.Педагогика: педагогические теории, системи, технологии /С.А.Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов, Т.И.Бабаева [и др.]; под. ред. С.А.Смирнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1999. – 544 с.

 11. Селевко Г.К. Современные образовательные технологи / Г.К.Селевко. – М., 1998. – 256 с.

 12. Шевчук К. Управління інноваційною діяльністю / К.Шевчук // Завуч. – 2007.-№1. – С. 10-12.


Марчук Олена Володимирівна,

методист методичного кабінету

відділу освіти Гощанської

районної державної адміністрації
МЕТОДИЧНІ ДЕБАТИ З ПРОБЛЕМ І ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Творчість, майстерність, досконалість –
це, насамперед, наполеглива праця.


В.О.Сухомлинський
Сучасна система освіти має забезпечити всі умови для всебічного розкриття потенціалу обдарованої особистості, створити можливості, щоб учень став суб'єктом самовиховання, самоосвіти, саморозвитку.

Вирішуючи поставлену проблему, методичний кабінет відділу освіти Гощанської райдержадміністрації своїми основними завданнями вважає всебічний розвиток талантів, пошук, виявлення і підтримка обдарованих дітей, спрямування педагогічного процесу на вибір таких форм, змісту, методів, засобів навчання та виховання, за яких розвиватиметься творча особистість.

Зрозуміло, що обдарованого учня може підготувати, виховати, сформувати, розкрити лише обдарований учитель, якому властиві такі професійні вміння:


 • формувати особистісне ставлення до обдарованого учня як до суб’єкта інтерактивної взаємодії, в ході якої здійснюється навчання й розвиток, в ідеалі — і самого педагога;

 • організовувати навчання обдарованих школярів відповідно до результатів діагностичних обстежень;

 • працювати за спеціальними навчальними планами і програмами, складати та реалізовувати індивідуальні програми розвитку обдарованих;

 • виховувати в дітях віру у власні творчі здібності, всіляко їх підтримувати, створювати сприятливе навчальне середовище для реалізації обдарованості;

 • організовувати експериментально-дослідницьку роботу, прогнозувати її результати та практичне застосування;

 • консультувати учнів, батьків та педагогів із проблем обдарованості, організовувати їх співпрацю;

 • розвивати власні творчі здібності та підвищувати компетентність і професійну майстерність;

 • самостійно визначати проблеми, ставити завдання, вибирати форми і методи роботи, прогнозувати результат розвитку творчих здібностей.

Звичайно, знайти такого вчителя майже неможливо, окрім фахівців, які інтуїтивно відчувають, як потрібно організувати роботу з юними талантами. Проте, інтуїція обов’язково повинна підкріплятися реальними знаннями, щоб не втратити свою прогностичну можливість. Саме тому актуальною є проблема спеціальної підготовки кадрів шляхом набуття ними теоретичних знань і практичного досвіду, технологічної та методичної підготовленості до забезпечення оптимального рівня навченості, вихованості й розвитку обдарованих школярів.

Найважливішими напрямками, які окреслив у своїй діяльності методичний кабінет відділу освіти Гощанської районної державної адміністрації у роботі з педагогічними кадрами, є: • забезпечення стратегічно-цільового підходу до організації методичної роботи з педагогічними кадрами, її орієнтація на кінцевий результат;

 • модернізація змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами з питань їхньої підготовки до роботи з обдарованими дітьми;

 • формування у педагогічних працівників мотивації до науково-дослідницької, експериментальної роботи;

 • використання активних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту методичної роботи;

 • формування засобами методичної роботи інноваційної культури педагогів, їхньої технологічної компетентності;

 • формування ефективної, дієвої системи управління науково-методичною роботою на основі принципів наступності, перспективності, оптимальності у визначенні мети, змісту і форм її організації.

Одним із основних аспектів піднесення ефективності діяльності РМК щодо здійснення науково-методичного забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми є залучення вчителів до різних форм методичної роботи з урахуванням рівня сформованості дидактичних умінь педагогів та творчих здібностей.

Враховуючи вищезазначене, в районі створена оптимальна структура методичної роботи з питань підготовки вчителя біології до організації роботи з обдарованими дітьми: методичні об’єднання, семінари-практикуми (керівник Динисюк Т.Ф. – Бугринський агротехнічний ліцей), проблемні семінари з допрофільної та профільної підготовки (керівник Сизкова З.Ф. — Гощанська гімназія), творча група (керівник Красівська С.С. – Тучинська ЗОШ І – ІІІ ст.), майстер – клас (Кравчук О.Ю. – Гощанська ЗОШ І – ІІІ ст.), школа педагогічної майстерності (Рудка М.Т. – Бочаницька ЗОШ І – ІІІ ст.), школа ПД (Динисюк Т.Ф. – Бугринський агротехнічний ліцей), школа адаптації молодих учителів (Марчук О.В. – РМК). Так, районне методичне об’єднання вчителів біології активно працює у напрямку забезпечення навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діагностування, диференціації та реалізації особистісно зорієнтованого підходу, впровадження перспективних освітніх технологій як одного із шляхів успішної реалізації Національної доктрини розвитку освіти України.

Заслуговують на увагу питання, що вирішуються у ході різноманітних методичних заходів. Наприклад:


 • Особистісно орієнтований розвиток обдарованої дитини.

 • Розвиток творчих здібностей дітей засобами біологічної освіти.

 • Нетрадиційні форми навчання як засіб розвитку творчої активності школярів.

 • Пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педагогічних

працівників.

 • Роль методичних формувань у підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми.

 • Ефективні засоби і технології пошуку, навчання і виховання обдарованої молоді.

 • Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з обдарованими учнями.

Цікаво і змістовно проходять засідання з питань підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми. Пропонуємо вашій увазі план роботи семінару-практикуму з означеної проблеми:

І. Розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей школярів. 1. «Круглий стіл» «Проблемно-пошуковий метод як засіб розвитку інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів».

 2. Диспут «Як розвивати в учнів пізнавальну активність?»

 3. Практичне заняття з використанням диференційованого дидактичного матеріалу для розвитку інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів на уроках в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання.

ІІ. Від творчого вчителя — до творчого учня.

 1. Проблемний стіл «Як визначати творчі здібності учня?».

 2. Тренінг “Засоби розвитку інтелектуально-пізнавальних здібностей школярів”.

 3. Презентація опрацьованої літератури.

 4. Обмін досвідом роботи з даної проблеми.

З метою трансформування творчих знахідок, кращого досвіду майстрів педагогічної праці набули поширення публічні презентації досвіду їхньої роботи: Динисюк Т.Ф. (Бугрин), Красівська С.С. (Тучин), Кравчук О.Ю. (Гоща), Ковальчук Н.Г. (Майків), Козак О.В.(Рясники).

На допомогу вчителям розроблені відповідні методичні матеріали: рекомендації щодо виявлення обдарувань учнів, пам’ятка для роботи з обдарованими дітьми, пам’ятка творчого вчителя, пам’ятка «Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей» та ін. (додатки 1-7).

Розвитку творчої активності педагогів сприяють конкурси педагогічної майстерності, методичні фестивалі, творчі звіти, методичні студії, аукціони педагогічних ідей, науково-практичні конференції, педагогічні мости, творчі зустрічі та інше.

Діти часто роблять успіхи,

якщо їх заохочують дорослі.
Білл Гейтс

Результатом такої цілеспрямованої, системної роботи з педагогічними кадрами є неодноразові перемоги здібних учнів освітніх закладів району на Всеукраїнських конкурсах, турнірах, олімпіадах.

Школярі Гощанського району є щорічними призерами обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з біології:


 • 2010 – 2011 н. р.: Скоцик Інна, учениця 10 класу Гощанської районної  гімназії – ІІІ місце; Сондак Марина, учениця  11 класу Бугринського агротехнічного ліцею і загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів  Гощанського району – ІІ місце.

 • 2009 – 2010 н. р.: Сондак Марина, учениця  10 класу Бугринського агротехнічного ліцею і загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів  Гощанського району – ІІІ місце.

З 19 по 24 листопада 2010 року в місті Чернівці  відбувся фінальний етап ІX  Всеукраїнського турніру юних біологів. У складі команди юних біологів виступала Сондак Марина, а тренером була Динисюк Тамара Федосіївна, вчитель біології Бугринського агротехнічного ліцею і ЗОШ І – ІІ ступенів. Команда виборола ІІІ місце на фінальному етапі турніру.

Приємно відзначити, що учні нашого району – щорічні призери обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.2010 – 2011 н. р.:

 • Сондак Марина, учениця 11 класу комунального закладу “Бугринський агротехнічний ліцей – ЗОШ І – ІІ ст” — І місце, секція “Охорона довкілля та раціональне природокористування.”

 • Новоселецька Ніна, учениця 9 класу комунального закладу «Бугринський агротехнічний ліцей – ЗОШ І – ІІ ст.» — ІІ місце, секція “Агрономія.”

 • Остапчук Віра, учениця 10 класу Гощанської гімназії — ІІІ місце, секція “Охорона довкілля та раціонального природокористування.”

2009 – 2010 н. р.:

 • Ковальчук Світлана, учениця 11 класу комунального закладу “Бугринський агротехнічний ліцей – ЗОШ І – ІІ ст.” — ІІ місце на Всеукраїнському етапі, секція “Аграрні науки.”

 • Дацюк Марія, учениця 11 класу Гощанської гімназії — ІІ місце, секція “Ветеринарія, зоотехніка”.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал