Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка19/38
Дата конвертації12.12.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   38

педагогічних: підготовка педагогів до пошукової роботи як управлінський цикл діяльності методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти; підготовка методистів до формування готовності педагогів до пошукової діяльності; єдність теоретичної та практичної підготовки вчителів до пошукової діяльності; формування професійно-ціннісного ставлення педагогів до пошукової діяльності.

Дотримання всіх перерахованих вище умов забезпечує проведення наукового дослідження на високому рівні.

Важливою передумовою науково-дослідної роботи є підготовка вчителів до такого виду діяльності. Залежно від рівня підготовки педагогів-учасників дослідження, формуються завдання та цілі науково-дослідної роботи. Є кілька рівнів підготовки педагогів до творчої дослідницької діяльності:

Високий рівень. Учителі позитивно ставляться до педагогічної діяльності, зорієнтовані на творчість як суттєву характеристику педагогічної діяльності, виявляють сформовану потребу у творчих досягненнях і самопізнанні, мають знання з проблеми творчості та відповідні дослідницькі вміння, особистий погляд на педагогічні ідеї, критично аналізують власний досвід і досвід колег, уміло використовують новаторські прийоми й методи роботи, нетрадиційні форми організації навчально-виховного процесу.

Середній рівень. У вчителів цієї групи переважають мотиви престижності участі у творчій діяльності, бажання підвищити рівень професійної майстерності, зробити навчання учнів цікавим. Інтерес до педагогічної творчості має вибірковий характер. Знання з цієї проблеми не досить повні, творчі педагогічні вміння виявляються лише частково. Педагоги менш самостійні у прийнятті власних рішень, їм часто бракує досвіду творчої діяльності.

Низький рівень. Для вчителів цієї групи характерний нестійкий інтерес до педагогічної творчості, який виникає внаслідок періодичного стимулювання з боку адміністрації школи. Педагогічна діяльність практично не містить елементів новизни, творчого підходу, що обумовлено, головним чином, поверховими знаннями з проблеми педагогічної творчості, слаборозвиненими творчими здібностями, майже не сформованими творчими вміннями. В таких учителів репродуктивне мислення переважає над творчим, спостерігається низький рівень інтелектуального розвитку, уяви, педагогічного мислення та інтуїції.

Варто наголосити: якщо рівень підготовки педагогів низький, то перед початком науково-дослідницької роботи колективу необхідно попрацювати над тим, щоб вийти на вищий рівень підготовки (провести семінари, тренінги, педагогічні читання, майстер-класи, спрямовані на підвищення рівня підготовки до творчої науково-дослідницької діяльності) і лише після цього починати роботу.

Провідну роль в організації колективного дослідження відіграє організатор.

Основними завданнями організатора колективної наукової роботи в освітньому закладі має бути: освоєння попередньо методології та методики наукової роботи; навчання технології проведення наукового дослідження педагогічних працівників, залучених до науково-дослідної роботи; формування колективу педагогів-дослідників; планування всього комплексу наукових досліджень; допомога в плануванні індивідуальних досліджень кожного учасника наукового колективу; забезпечення контролю за виконанням усіх планів; планування й організація впровадження отриманих результатів у діяльність навчального закладу.

Педагог-організатор науково-дослідної роботи має також координувати підготовку педагогів-дослідників до здійснення наукового дослідження. Підготовка педагогів передбачає вироблення ряду вмінь і навичок, які дозволять якісно проводити та забезпечувати наукову діяльність:

 • педагогам-дослідникам необхідно виробити внутрішню установку на поступове освоєння сходинок професійної майстерності, на своєрідний ріст у сфері наукового дослідження;

 • усвідомлення (рефлексія) власних дій;

 • освоєння методології дослідно-пошукової роботи, а як наслідок —перетворення теоретико-методологічних знань у систему науково-дослідної роботи;

 • визначення мети наукової роботи;

 • визначення чіткого напрямку роботи, конкретної мети і послідовне її досягнення;

 • зосередження лише на тій проблемі, якою займається колектив дослідників, а всі інші («побічні») використовувати лише тією мірою і на тому рівні, на якому вони описані в сучасній науковій літературі;

 • попереднє ознайомлення з літературою з проблеми дослідження;

 • засвоєння наукової термінології, чітка побудова термінологічного апарату дослідження;

 • щоденний опис результатів дослідження в робочому щоденнику;

 • оформлення результатів дослідження як наукового звіту, доповіді, реферату, статті, книги тощо.

Організатор дослідження повинен підготувати колектив до виникнення у ході роботи наступних труднощів і проблем:

 • Недостатня поінформованість педагогів стосовно організації та проведення науково-дослідної діяльності. Науково-дослідна робота має чітку послідовність, мету, актуальність та проблематику, дотримання і відповідність яким зумовлює напрям дослідження. Відхилення від обраної проблематики, вихід за межі окресленої теми, розгалуження у процесі дослідження може спричинити цілу низку проблем.

 • Відсутність у системі освіти єдиного погляду на пошукову діяльність як на мету та результат формування професійної компетентності педагога. Ця проблема є типовою саме для колективного дослідження, оскільки наявність великої кількості поглядів на досліджувану проблему може спричинити труднощі у виробленні єдиного шляху здійснення дослідження.

 • Низький рівень наукового керівництва, науково-методичного забезпечення творчих пошуків. Вирішення цієї проблеми лежить у компетенції організатора дослідження, який попередньо має продумати та визначити безпосередній супровід науково-дослідної роботи. • Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал