Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка15/38
Дата конвертації12.12.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   38

Працівниками психологічної служби підготовлено ряд друкованих матеріалів та публікацій у пресі.З метою створення оптимального підґрунтя для розвитку та саморозвитку дітей і учнів, психологічна служба реалізує наступні програми:

 • Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року.

 • Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки.

 • Державна цільова соціальна програма «Зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення» на період до 2012 року.

 • Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року.

 • Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

До кваліфікації психолога, як і до лікаря, ставляться високі вимоги, адже девіз цих професій – «Не зашкодь!». Психолог одночасно лікар і педагог, натхненник і науковець, філософ, знавець мудрець… Він не оцінює, не судить… Робота психолога, наче праця садівника, важка і клопітка: він повинен побачити і зрозуміти, чому одна рослинка любить сонце, інша – тінь; одній подобається берег річки, іншій – вершина гори; одна росте у піску, інша – в родючому ґрунті. Зрозумівши дитину, психолог повинен донести до дорослих знання про те, якого догляду потребує кожна з цих «рослинок», інакше результат виховного впливу буде незадовільним.

Кожен психолог, соціальний педагог працює за власною стратегією: хтось більше діагностує, хтось консультує, проводить тренінги або займається просвітницькою роботою тощо. Його покликання – захищати інтереси дитини, сприяти розвитку юної особистості.Отже, метою роботи психологічної служби є покращення навчального процесу з урахуванням конкретних труднощів, що виникають у процесі навчання, взаємин у тріаді "учень-батьки-учитель", тобто бути посередником між учнями, вчителями, батьками і соціальним оточенням школи.

Практичні психологи та соціальні педагоги ведуть активну психологічну просвіту з метою підвищення психологічної компетентності учасників НВП:

 • ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”.

 • Реалізація Обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.

 • Реалізація плану дій Концепції розвитку психологічної служби системи освіти Млинівського району на період 2012 року.

Система загальної координації науково-методичного навчання працівників психологічної служби дає змогу підвищити їхній фаховий рівень і психологічну грамотність (інструктивно-методичні наради, засідання районного методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів з теми «Забезпечення подолання негативних емоційних проявів дитини через підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів», районного семінару-практикуму практичних психологів та соціальних педагогів з теми «Застосування основних психокорекційних напрямів як методів особистісного зростання дитини, що спрямовані на профілактику шкільної психофізіологічної тривожності», районної школи молодого спеціаліста, практичного психолога та соціального педагога (ІІ рік навчання) з теми «Психолого-педагогічні знання у формуванні професійної компетентності практичного психолога та соціального педагога», звітні наради, індивідуальні та групові консультації тощо). Тематика засідань методичних структур практичних психологів та соціальних педагогів визначається потребами навчальних закладів району, пріоритетами освітньої галузі та аналізу діагностування.

У районі діє районна експертна комісія із здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію.

Завдяки діяльності психологічної служби покращується мікроклімат у шкільних колективах, налагоджуються сприятливі взаємини між педагогам та школярами, учні вчаться вирішувати особистісні проблеми.

Пріоритетним напрямком розвитку психологічної служби Млинівського району є збереження та розширення мережі служби, її постійний розвиток, збільшення ставок практичних психологів та соціальних педагогів, розподіл їхньої діяльності за функціями та завданнями, створення єдиної системи соціально-психологічного супроводу дітей від шкільного віку до закінчення школи.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аліфиренко Т. Психологічне здоров’я. Об’єкт діяльності психологічної служби / Т.Аліфиренко // Психолог. – 2011. - №18-19.

 2. Денисенко В. У контексті сучасних вимог / В.Денисенко // Завучу. Усе для роботи. – 2011. - № 9-10.

 3. Галацька Н. Психологічна служба сільського району з малою чисельністю учнів. Система роботи відділу освіти / Н.Галацька // Психолог. – 2010. - № 44.

 4. Кобилецька В. Про ефективність роботи психологічної служби міста Коломиї / В.Кобилецька // Психолог довкілля. – 2011. - № 4.

 5. Ковальчук В. Розвиток професійної майстерності педагога /В.Ковальчук // Директор школи. Україна. – 2011. - № 3.

 6. Наказ МОН України «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», №616 від 2009-07-02.

 7. Наказ МОН України «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»,№ 864 від 28.12.2006.

 8. Наказ МОН України «Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи»,№ 385 від 14.08.2000.

 9. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»,№333від 20-04-2001.

 10. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»,№ 691 від 19.10.2001р..

 11. Несмашна Г. Психолог року – вперше у Тернополі / Г.Несмашна // Психолог. – 2011. - №13.


Тарасюк Ніна Адамівна,

методист методичного кабінету

управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У ДОШКІЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

(ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ)
Уже не перший рік поспіль у місті Кузнецовськ працює команда фахівців психологічної служби, яка забезпечує психологізацію та соціалізацію навчально-виховного процесу на основі соціально-психологічного супроводу дитини, вчителя, сім’ї в навчально-виховній діяльності. Фахівці психологічної служби нашого міста надають ефективну соціально-психологічну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу: дошкільникам та учням, їх батькам, педагогам і адміністрації, аби поліпшити сам навчально-виховний процес, вирішити багатогранний спектр завдань, що стоять перед сучасною освітою.

За час свого існування психологічна служба системи освіти міста накопичила чималий досвід, має певні досягнення, а головне – потребу у працівниках нашої галузі у навчальному закладі будь-якого рівня розуміють сьогодні керівники та педагоги цих установ.

Психологічна служба міста діє відповідно до статей 21 («Психологічна служба системи освіти») та 22 («Соціально-педагогічний патронаж») Закону України «Про освіту», Положення про психологічну службу системи освіти України Наказ МОН України від 02.07.2009 №616) та на основі інших нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненського обласного центру практичної психології і соціальної роботи, які впливають на розвиток психологічної служби в системі освіти.

У грудні 2009 року на колегії управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради було розглянуто питання про виконання заходів Програми розвитку психологічної служби за 2004-2009 роки. Крім того було зазначено, що за останні роки чисельність працівників психологічної служби навчальних закладів міста доведена до нормативної потреби,що свідчить про певні кроки у розвитку психологічної служби системи освіти. Виконання основних завдань і заходів Програми дало можливість забезпечити: реалізацію основних напрямків діяльності психологічної служби; підвищити професійний рівень працівників психологічної служби; зміцнити матеріально-технічну базу психологічних кабінетів. Досвід роботи психологічної служби навчальних закладів міста рішенням колегії було визнано як позитивний.

У лютому 2011 року на затвердження Кузнецовською міською радою був поданий проект нової Програми розвитку психологічної служби на період до 2015 року, яка спрямована на посилення ролі і значимості психологічної складової освітнього процесу, підвищення ефективності діяльності соціальних педагогів, практичних психологів. Програма визначає засади і напрями подальшого розвитку психологічної служби системи освіти через реалізацію ряду практичних заходів і є продовженням попередньої Програми розвитку психологічної служби.

Пріоритетними напрямками розвитку психологічної служби на сьогодні є:


 • організаційна робота з розвитку мережі психологічної служби системи освіти;

 • підвищення кваліфікації та фахової майстерності практичних психологів і соціальних педагогів, атестація працівників служби;

 • соціально-психологічна і педагогічна реабілітація дітей і підлітків, які знаходяться у кризовій життєвій ситуації, соціально незахищених дітей і дітей із особливими потребами;

 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу та керівникам освіти навчальних закладів;

 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, учителів, вихователів, батьків, педагогічної громадськості;

 • соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку учнів, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій;

 • соціально-психологічна корекція розвитку учнів у навчально-виховному процесі;

 • психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів і методик.

Розвиток психологічної служби навчальних закладів міста характеризується двома векторами: кількісним і якісним. На даний час чисельність практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах доведена до нормативної потреби: у 6 загальноосвітніх навчальних закладах працює 7 практичних психологів і 7 соціальних педагогів, 11 практичних психологів працює у 9 ДНЗ та 2 НВК. Всі фахівці мають фахову освіту, дотримуються нормативів проходження курсової підготовки та атестації. Якісний вектор зростання психологічної служби виражається у показниках їхнього кваліфікаційного рівня. На даний час 7 фахівців мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 8 фахівців – «спеціаліст ІІ категорії», 9 фахівців – «спеціаліст І категорії», 1 фахівець – «спеціаліст вищої категорії».Рис. 1. Показники кваліфікаційного рівня фахівців психологічної служби
За роки діяльності підготовлені методичні рекомендації щодо змісту та особливостей діяльності фахівців психологічної служби, а саме:

- методичні рекомендації щодо діяльності практичних психологів, соціальних педагогів у навчальному році (готуються щорічно);

- методичні рекомендації щодо організації соціально-психологічної служби в закладах освіти з профілактики суїцидальної поведінки;

- методичні рекомендації соціальним педагогам з організації захисту прав та інтересів дітей;

- методичні рекомендації щодо підготовки фахівців психологічної служби до атестації;

- методичні рекомендації щодо співпраці практичного психолога, соціального педагога з адміністрацією, педагогами, батьками;

- методичні рекомендації щодо проведення консиліуму за результатами вивчення адаптаційних періодів;

- методичні рекомендації щодо проведення профілактичної роботи в ЗНЗ фахівцями психологічної служби;

- методичні рекомендації щодо співпраці психологічної служби з ПМПК.

Основні аспекти діяльності психологічної служби висвітлюються на нараді директорів ЗНЗ, завідувачів ДНЗ, колегії управління освіти з таких питань:

- про стан роботи з соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень у закладах освіти міста;

- про результати психологічного дослідження адаптації дітей ясельного віку до умов ДНЗ, учнів 1-х класів до шкільного навчання;

- про результати вивчення періоду адаптації учнів 5-х класів до навчання в середній ланці;

- про результати дослідження щодо раннього виявлення узалежнення серед учнів 6-х класів;

- про результати дослідження щодо вивчення проблеми насилля над дітьми;

- аналіз діяльності психологічної служби навчальних закладів освіти за навчальний рік;

- про результати дослідження щодо виявлення схильності підлітків до вживання та розповсюдження в межах закладу наркотиків;

- про виконання заходів міської Програми розвитку психологічної служби міста за 2004-2009 роки;

- про результати дослідження статистики з приводу фізичного чи психічного насилля та випадків приниження честі і гідності дітей в сім’ях;

- про результати вивчення стану діяльності психологічної служби у ЗНЗ, ДНЗ.

Фахівцями служби забезпечується соціально-психологічний супровід дітей та учнів, який розпочинається з ясельного віку:

- на початковому етапі відвідування дошкільного закладу проводиться робота з вивчення процесу пристосування дітей ясельного віку до умов дошкільного закладу. Визначаємо форми протікання адаптації кожної дитини та виявляємо потенційну “групу ризику”, тобто дітей, у яких процес адаптації проходить у складній формі. Одночасно проводиться індивідуальна та групова робота з дітьми з метою полегшення протікання адаптаційного періоду та швидкого входження дитини до дитячого колективу. Результати вивчення висвітлюються перед педагогами на нараді завідувачів;- щорічно здійснюємо вивчення психологічної готовності дітей 6-го віку. Дослідження дає можливість виявити рівень розвитку складових психологічної готовності до навчання в школі, що є передумовою шкільної зрілості. Це є певний підсумок того виховання, навчання і розвитку, який діти досягли, перебуваючи в дошкільному закладі. Результати вивчення висвітлюємо на педраді, нараді завідувачів;

- забезпечуємо наступність соціально-психологічного супроводу дитини від дошкільного закладу до початкової школи, учнів під час переходу з початкових класів у середню школу, та з середніх у старшу. Важливим при цьому є вивчення особливостей протікання адаптаційного періоду у дітей та учнів. Адже ускладнення адаптації може негативно вплинути на особистісний розвиток дитини. Тому саме на виявлення труднощів у дітей та учнів у період проходження адаптації та вчасного надання їм психологічної допомоги спрямовані дослідження фахівців;

- щорічно забезпечуємо соціально-психологічний супровід обдарованих дітей. За допомогою діагностики фахівці з’ясовують найсильніші сторони пізнавальної діяльності учня, його інтереси і нахили, і таким чином надають допомогу вчителеві при орієнтуванні у доборі відповідного матеріалу;

- надаємо психологічну допомогу старшокласникам у професійному самовизначенні, здійснюємо психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання. Доречною щодо цього є діагностика визначення інтересів і нахилів учнів, задоволеність вибором профілю, консультаційна та просвітницька робота за результатами діагностики;

- щорічно проводимо профілактику шкідливих звичок та правопорушень серед учнів, працюємо з учнями «групи ризику» (робота у складі ради з профілактики правопорушень, захист прав у правоохоронних та судових засіданнях, поглиблена діагностика дітей «групи ризику», консультативна та тренінгова робота з дітьми та батьками);

- забезпечуємо соціально-психологічний патронаж та підтримку учнів соціально-вразливих категорій та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах (складаємо соціальні паспорти класу і школи, обстеження матеріально-побутових умов сімей, надаємо консультації сім’ям);

- здійснюємо соціально-психологічне консультування вчителів, батьків, учнів із проблем навчання і виховання дітей; забезпечуємо функціонування скриньок довіри для надання заочної психологічної допомоги учням;

- проводимо просвітницьку роботу з популяризації психологічної науки і практики з учнями, педагогами, батьками шляхом виступів на виховних годинах, батьківських зборах, конференціях, нарадах, педрадах тощо з використанням інноваційних технологій.

Наразі для надання соціально-психологічної допомоги дітям та учням фахівці широко використовують тренінгові форми роботи, консультативно-профілактичні бесіди. Ними освоєні та впроваджуються такі методи психокорекції, як ігротерапія, арттерапія, казкотерапія, піскотерапія, танцювальна терапія, психогімнастика, дидактичні та рухливі ігри.

У процесі методичної роботи з фахівцями широко використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: тренінги, практичні заняття, семінари, конференції, мозкові штурми тощо. На базі психологічної служби міста створено постійнодіючі семінари — практикуми, проводяться методичні об’єднання фахівців, де можна не тільки здобути певну теоретичну підготовку, а й набути відповідних практичних навичок, проаналізувати досвід опрацювання окремих тем у школах та дошкільних закладах міста; працюють творчі групи практичних психологів, проводяться засідання школи молодого фахівця. Результатом плідної роботи творчих груп є наступні методичні посібники:

- “Профілактика правопорушень та узалежнень серед підлітків” (кер. РайчукЛ.В.);

- “Психолог у педагогічному колективі (кер.Бабчук О.П.);

- “Крокуємо з малечою дорогою адаптації” (кер. Лукша Т.І.);

- “Просвітницька робота серед батьків дітей дошкільного віку” (кер. Бірук І.В.).

Ще один із показників професіоналізму — це методичні доробки наших практичних психологів з досвіду роботи. Так, фахівці психологічної служби у 2007 році брали участь в обласній ярмарці педагогічних ідей(результат – 2 призові місця, 4 дипломи лауреатів). У 2010 році на обласній ярмарці педагогічних ідей було представлено 5 творчих доробок(результат: 1 призове місце, 4 дипломи лауреатів).

З метою моніторингу навчання й виховання в навчальних закладах міста упроваджуються цільові соціально-психологічні дослідження з вивчення адаптаційних періодів дітей та учнів при переході з однієї вікової ланки в іншу; вивчення психологічного клімату в колективі; раннього узалежнення підлітків, з проблем насильства, вивчення причин вживання і розповсюдження наркотиків тощо. Організовується та проводиться відповідна робота з усунення цих проблем. В усіх ЗНЗ та БДЮТ реалізується Програма “Сприяння просвітницькій діяльності “Рівний – рівному” серед молоді щодо здорового способу життя”. Щорічно за Програмою навчається до 100 учнів, з них готується близько 15% підлітків-інструкторів. Підсумкомпроведеної роботи з реалізації Програми є проведення науково-практичної конференції з теми «Ми — за здоровий спосіб життя!», на якій підліткам-інструкторам вручаються сертифікати, що дозволяють їм проводити просвітницьку роботу серед своїх однолітків.

Налагоджена плідна співпраця психологічної служби з громадськими організаціями соціально-психологічного спрямування, яка виявляється у проведенні спільних семінарів, круглих столів, конференцій, що мають на меті підвищення професійного рівня фахівців психологічної служби, вивчення нових методів надання психологічної допомоги. У плані просвітницької роботи питання щодо попередження шкідливих звичок, раннього статевого життя, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, що є актуальними у середовищі підлітків та молоді. Забезпечена тісна співпраця з міськими громадськими організаціями “Нова надія” та “Українська народна молодь”.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд: В.Г.Панок, І.І. Цушко, А.Г.Обухівська. – К.: Шк світ. 2008. – 256 с.

 2. Матвеєва М.П. Особливості професійної діяльності шкільного психолога / М.П. Матвеєва // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - С.44-53.

 3. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: навчально-методичний посібник: в 2 т. / за ред. В.Г. Панка, І.І. Цушка. – К.: Ніка-центр, 2005. - 328 с.

 4. Панок В.Г. Психологічна служба системи освіти України (2004 – 2005 н.р.): Аналітично-статистичний звіт / В.Г. Панок, Л.І. Гриценюк, І.І. Цушко. – К.: Ніка- Центр, 2005. – 228 с.

 5. МельникЮ., Клім С. Практичний психолог і соціальний педагог у навчальному закладі / Ю. Мельник, С. Клім. – Рівне, 2009.Сініцька Людмила Михайлівна,

методист методичного кабінету

відділу освіти Демидівської

районної державної адміністрації
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

«КРАЩИЙ ПРАЦІВНИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ РАЙОНУ»

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
Психологічна служба є необхідним компонентом системи освіти. Основне її призначення – забезпечити розвиток індивідуальності й творче оновлення життя кожного учня. Це положення реалізується за допомогою діяльності практичних психологів у загальноосвітніх навчальних закладах. Адже показником ефективності навчально-виховного процесу в школі є не тільки знання і вміння учнів, а й рівень їхнього психічного і особистісного розвитку.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Положення про психологічну службу системи освіти України та з метою подальшого розвитку психологічної служби Демидівського району, активізації творчого потенціалу психологів, виявлення авторів оригінальних матеріалів, популяризації їх досвіду, відділом освіти райдержадміністрації започатковано проведення районного конкурсу «Між нами, психологами».

Відділом освіти був виданий наказ «Про проведення районного конкурсу «Між нами, психологами» серед практичних психологів ЗНЗ», яким були затверджені умови його проведення. Для участі в конкурсі психологи подавали матеріали за напрямками:


 • роздум-сповідь про свою професію;

 • особисті напрацювання.

Конкурс тривав із 01.02. по 20.04. 2011 року. Матеріали, які подавали психологи на конкурс оцінювалися компетентним журі, до складу якого увійшли: начальник відділу освіти, завідуючий методичним кабінетом, методист, що відповідає за психологічну службу, головний спеціаліст відділу освіти, психолог ЗНЗ та соціальний педагог.

До вашої уваги пропоную уривок із роздуму-сповіді Приймак М.О., практичного психолога Рудківської ЗОШ І-ІІІ ст.

«….Бажання стати психологом увірвалось у моє життя, як нестримний молодий вітер. А було це восени 2000 року. В одній із телепередач кореспондент вела розмову із досвідченим психологом. І хоча прізвища я його досі не пам’ятаю, проте в своїй уяві я зберегла невичерпну життєву енергію, особливу манеру триматися, уміння розмовляти. Якийсь особливий погляд проникливих очей говорив про неабиякий розум цієї людини, глибокий внутрішній світ, високі вольові якості. Мені здавалося в ці хвилини, що переживаю невдачі його підопічних і радію їх успіхам.

З цієї миті професія «практичний психолог» чарівною мелодією звучала в моєму серці…. Твердо знаю, що вперше ставши на ковзани, не слід чекати радості від катання на них. За що б ти не брався, початок, як правило, найскладніший…..».

Після оцінювання матеріалів, які подали психологи на конкурс, та визначення переможця, члени журі відвідали робочі місця конкурсантів, щоб ознайомитися з їх роботою.

Проведення конкурсу стало вагомою сходинкою на шляху до фахового зростання практичних психологів району.

Нагородження переможців відбудеться на конференції педагогічних працівників у серпні місяці.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Галацька Н. Психологічна служба сільського району з малою чисельністю учнів. Система роботи відділу освіти / Н.Галацька // Психолог. – 2010. - № 44.

 2. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд: В.Г.Панок, І.І. Цушко, А.Г.Обухівська. – К.: Шк світ, 2008. – 256 с.

 3. Наказ МОН України «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»,№ 864 від 28.12.2006.

 4. Несмашна Г. Психолог року – вперше у Тернополі /Г. Несмашна // Психолог. – 2011. - №13.

 5. Практичному психологу навчального закладу: організаціяроботи, документація/ за ред. В.Г.Панка; упоряд.: Н.В.Лунченко, Т.Ш.Червонна. – К.: Шк.світ, 2009. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).


Регеза Оксана В’ячеславівна,

методист методичного кабінету

відділу освіти Костопільської

районної державної адміністрації
«КРУГЛИЙ СТІЛ» ІЗ ТЕМИ «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ РАЙОНУ З УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»
Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та запровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці.

Постійний та безперервний розвиток психолога, соціального педагога покликана забезпечити психологічна служба, що зобов’язана створити умови для цілеспрямованого, безперервного, особистісно зорієнтованого підвищення компетентності працівника.

Районний центр практичної психології та соціальної роботи є центром організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів у міжкурсовий період.

Основна мета діяльності районного центру практичної психології та соціальної роботи полягає у психологізації навчально-виховного процесу у закладах освіти району з метою створення оптимальних умов для психологічного становлення особистості вихованців.

Кадровий склад та кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби району дає можливість побудувати особистісно зорієнтовану модель методичної роботи, максимально врахувати індивідуальні та групові потреби працівників.

Головна мета методичної роботи – допомога працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня їх психологічної підготовки: активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в нових умовах розвитку освіти.

Методична робота з практичними психологами, соціальними педагогами району будується на основі діагностики методичних утруднень та дозволяє ознайомлювати їх із нормативними документами Міністерства освіти і науки України, методичними рекомендаціями, сучасними технологіями та інноваційними методами роботи.

Формування професійної компетентності педагогічного працівника районний центр практичної психології та соціальної роботи намагається здійснювати на основі комплексу взаємопов’язаних організаційних, науково-методичних, дослідницько-експериментальних заходів, що передбачають як шкільний так і районний рівень (семінари, тренінги, методичні об’єднання), заходи обласного рівнів (написання авторських програм, майстер-класи, творчі групи тощо). За такого підходу практичний психолог постійно підвищує свій професійний рівень.

Модель методичної роботи з працівниками психологічної служби району включає в себе індивідуальні, колективні та нетрадиційні форми роботи.

До колективних форм роботи належать: методичне об’єднання, семінар-практикум для практичних психологів дошкільних навчальних закладів, семінар-практикум для практичних психологів загальноосвітніх начальних закладів, проблемний семінар для соціальних педагогів з теми «Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу», інструктивно-методичні наради.

У змісті засідань актуальними є теми: «Психологічний супровід інноваційної діяльності загальноосвітнього навчального закладу», «Соціальна робота з дітьми соціально-незахищених категорій», «Реалізація просвітницького та профілактичного напрямків у роботі психолога з педагогічним колективом», «Психолого–соціально-педагогічні аспекти інклюзивної освіти».

З метою активізації методичної роботи на засіданнях методичних структур використовуються інноваційні прийоми та форми роботи:незакінчене речення, “мозковий штурм”, “асоціативний ланцюг”, рефлексія, тренінг, “круглий стіл”, дискусія. За результатами роботи засідань методичних структур видаємо методичні посібники, рекомендації, які допомагають у роботі практичним психологам, соціальним педагогам.

Індивідуальні форми методичної роботи охоплюють: індивідуальні консультації, самоосвіту, видавничу діяльність, атестацію.

Поширення набули нетрадиційні форми організації методичної роботи. Для забезпечення ефективного методичного супроводу діяльності працівників психологічної служби організовано діяльність тренінг-центру та моніторинг-центру.

Основні завдання діяльності тренінг–центру: організація та проведення тренінгів із психологами, соціальними педагогами, педагогами-організаторами, вчителями, розробка та презентація тренінгових програм.

Моніторинг-центр психологічної служби досліджує стан функціонування системи освіти, її ефективність та якість. Результати досліджень, що проводять фахівці моніторинг-центру, дають можливість отримати об’єктивну та достовірну інформацію про функціонування системи освіти, методичної служби на рівні школи, району, а також про різноманітні аспекти діяльності кожного навчального закладу, класу, учня. Протягом останніх років було проведені: соціально-психологічне дослідження формування навичок здорового способу життя, моніторингові дослідження розвитку здібностей вихованців та рівня креативності, соціально-психологічне дослідження проблем підліткового насильства.

Одним із напрямків роботи методиста, що відповідає за психологічну службу, є психологічна експертиза. Для реалізації даного напрямку на рівні району створені експертні комісії для здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах.

У загальноосвітніх навчальних закладах практичні психологи та соціальні педагоги працюють за авторськими програмами факультативів, спецкурсів, це дає позитивний результат. Так, вихованець Костопільської загальноосвітньої школи №3, де впроваджується спецкурс «Основи психології», виборов ІІ місце на обласному етапі захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.Упродовж останніх років здійснювався психологічний супровід 4 загальноосвітніх навчальних закладів та районного методичного кабінету, де проводилася дослідно-експериментальна робота всеукраїнського та регіонального рівнів:

 1. «Організаційно-методичні умови формування професійних компетенцій конкурентоспроможного вчителя в умовах інноваційного освітнього простору» на базі районного методичного кабінету.

 2. «Впровадження досягнень гуманістичної педагогіки та психології в практику роботи сучасних навчальних закладів» на базі Постійненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

 3. «Розвиток творчих здібностей учнів у системі діяльності НВО «Школа-позашкільний навчальний заклад» на базі Мирненського ЗНЗ І-ІІІ ступенів.

 4. «Особливості формування гуманістично спрямованої особистості в умовах навчально-виховного об’єднання» на базі Деражненського НВО І-ІІІ ступенів.

 5. «Формування духовної культури особистості на основі засвоєння загальнолюдських і національних цінностей у позашкільному педагогічному процесі» на базі Будинку школярів та юнацтва.

Отже, слід зазначити, що за всієї різноманітності форм організації методичної роботи, вирішити багатопланові завдання підвищення фахового рівня практичних психологів та соціальних педагогів можна лише через створення оптимальної системи методичних заходів та надання працівникам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – 3-е узд., стереотипное / Г.С. Абрамова. - Екатеринбург: Деловая книга, 1998. - 368 с.

 2. Битянова М.Р. Организация психологической роботы в школе / М.Р. Битянова. – М., 2002.

 3. Матвеєва М.П. Особливості професійної діяльності шкільного психолога / М.П. Матвеєва // Практична психологія, соціальна робота. - 2003. - С.44-53.

 4. Мельник Ю. Психологічна служба Рівненщини: нормативно-правові, організаційно-методичні, науково-дослідні, прикладні аспекти / Ю.Мельник, С.Шаргородська, Ж. Серкіс. – Рівне, 2005.

 5. Сыроватко Е.Н. Оптимизация деятельности школьного практического психолога по планированию и ведению документации: методические материалы / под ред. С.И.Подмазина. - Запорожье: Премьер, 2001. - 48с. - Рус яз.Відділення 3. Виховна робота.

Координатор секції: Гавриш Ніна Павлівна,завідувач кабінету виховної роботи, старший викладач кафедри педагогіки і психології Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал