Начальнику відділу освіти Рокитнянської рдаСкачати 105.55 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір105.55 Kb.
Начальнику відділу освіти

Рокитнянської РДА

С.В. Діренку
ЗВІТ

Директора Маківського НВК «ЗОШ «І-ІІ ступенів-дитячий садок»

перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою

школи та піклувальною радою про виконану роботу

за 2014/2015 н.р. на спільному їх засіданні 09 червня 2015 р.
Ключовим завданням соціально-економічної політики України в галузі освіти є модернізація навчально-виховного процесу з метою досягнення нової якості загальної середньої освіти. Сучасні зміни в суспільстві підтверджують той факт, що приріст знань випереджає темпи зміни поколінь, інформаційне середовище, що оточує нас. Сьогодні інформація – велика сила. Тому головну роль в навчанні й вихованні молоді мають відіграти сучасні навчальні заклади. Саме таким ми бачимо свій навчальний заклад, який розуміє проблемний стан сьогоднішньої освіти. Педагогічний колектив школи протягом 2014/2015 навчального року продовжував забезпечувати самопізнання і саморозвиток дитини до спроможності самореалізуватися в дорослому житті. Це означає – допомагати дитині зрозуміти, осягнути свою висоту, втілювати в практику реалізацію двох взаємозалежних і взаємодіючих педагогічних цінностей: навчити вчитися, самостійно оволодівати інформацією, знаннями та використовувати їх в усіх сферах життєдіяльності.

В 2014/2015 навчальному році наш освітній заклад продовжував працювати над проблемою “Удосконалення уроку на онові розвитку творчості вчителів та учнів ”.

Для задоволення освітніх потреб учнів у школі працювали спецкурси та факультативи. Це дозволило задовольнити потреби та побажання батьків та учнів 1– 9 класів.

Навчальний процес у школі був організований відповідно до навчального плану на 2014/2015 навчальний рік і плану роботи школи.

Протягом навчального року школа була повністю укомплектована педагогічними кадрами.

З метою перевірки виконання навчальних програм і планів протягом 2014/2015 навчального року проведені співбесіди з учителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань.

Навчальні програми 1-4 класах виконані як за змістом, так і за кількістю проведених уроків, враховуючи ущільнення навчального матеріалу. Уроки позакласного читання та РЗМ проведені відповідно до вимог програми. На кінець 2014/2015 н.р. були проведені контрольні роботи з математики та української мови в 2 – 3 кл., перевірена техніка читання. На підставі вивчення записів класних журналів 5 – 9 класів отримані дані щодо системи контролю за знаннями учнів. Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи.

На наступний навчальний рік, плануючи роботу ШМО, слід ще раз звернути увагу вчителів на дотримання Методичних рекомендацій по оцінюванню навчальних досягнень учнів.

Станом на 24 травня 2015 року в школі навчалося 70 учнів, всі атестовані. На високому рівні навчаються 7 учнів, або 11,5 %.

Отримали: свідоцтва звичайного зразка 12 учнів та один учень свідоцтво з відзнакою. Всі учні 1 – 8 класів переведені до наступних класів. Порівняно з І семестром слід зазначити, що значно покращився рівень навчальних досягнень учнів 5, 8, 9 класів. Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становлять 42,6 %, достатній - 42,6 %. Аналізуючи результати моніторингу навчальних досягнень учнів можна зробити висновки, що в учнів підвищився інтерес до вивчення української мови, математики, інформатики, що і було враховано при складанні навчального плану, розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором, факультативів.

Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності були:

- адаптація учнів 1 та 5 класів до навчання; отримання інформації для аналізу;

- надання методичної, практичної допомоги вчителям;

- створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

- удосконалення навчально-виховного процесу, реалізація шкільної методичної проблеми.

Протягом навчального року здійснювався внутрішкільний контроль, було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, історії України, правознавства, зарубіжної літератури, іноземної мови, математики, хімії . Усі матеріали внутрішкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі.

Результати:

- вчитель української мови та літератури Бндаренко Н.Г. - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 40 років педагогічного стажу. Уроки мають комунікативну спрямованість, доцільне використовує інтерактивні методи та форми навчання.

- Русіна О.В. – вчитель світової літератури, спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи 12 років. Велику увагу приділяє творчій та самостійній роботі учнів.

- Лузан Ю.В. – вчитель основ здоров’я та інформатики спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, 8 років педагогічного стажу. Проводить уроки на високому рівні, застосовує в своїй роботі тренінгові заняття.

- Шама В.М. - вчитель англійської мови, педагогічний стаж 38 років, спеціаліст І категорії. Застосовує на уроках фронтальні, групові, індивідуальні форми роботи.

- Гладун О.А..- вчитель хімії, педагогічний стаж 11 років, спеціаліст. Раціонально використовує час уроку, формує творче мислення учнів.

В закладі викладають 16 педагогічних працівників. Враховуючи індивідуальні, психологічні особливості кожного члена педагогічного колективу, зроблено моніторинг якісного складу персоналу. За якісними показниками 25 % мають вищу кваліфікаційну категорію. 1 учитель за результатами атестації отримав звання “Старший учитель”. 25 % мають І кваліфікаційну категорію, 7 % - ІІ кваліфікаційну категорію, 43 % спеціаліст.

Методична робота в школі спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу колективу, підготовки вчителів до науково-дослідницької діяльності з метою впровадження інноваційних технологій.

Колектив нашого навчального закладу підтримує здібну і обдаровану дитину. Все, чим живе школа – для себе, своїх учнів, батьків і вчителів, для організації своєї значущої справи, реалізації мрії про творчу педагогічну працю

В сучасному, швидко змінному світі дитина не може залишатися носієм знань, більшість яких через декілька років можуть бути просто неактуальними. У педагогів нашої школи було розуміння того, що учень повинен мати право вибору гуртка, факультативу, курсу за вибором.

Прогнозуючи основні напрями навчально-виховного процесу, ми визначили ті з них, зможуть зробити учня конкурентоздатним, відповідальним, допоможуть сформувати його як особистість.

Так в 2014 / 2015 н.р. було відведено години на такі факультативи:

«Вступ до інформатики», «Курс користувача», « Креслення», «Київщинознавство», «Екологія рослин».

Протягом року в школі широко практикувалися відкриті уроки та виховні заходи, їх аналіз і самоаналіз. Слід відзначити відкриті уроки вчителя української мови Бондаренко Н.Г., вчителя світової літератури Русіної О.В., вчителя основ здоров’я та інформатики Лузана Ю.В., це були справжні сучасні уроки.

Протягом року було вирішено цілий ряд господарських питань, але найважливішим з них є капітальний ремонт системи водяного опалення із заміною котлів твердого опалення. Це посприяло виконанню санітарно-гігієнічних вимог та дотриманню теплового режиму в навчальному закладі.

Однак поряд з позитивними результатами роботи є ряд недоліків:

- недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіту;

- низький рівень навичок самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів;

- низький рівень впровадження в навчально-виховний процес сучасних комунікаційних технологій.

Якість і результативність навчально-виховного процесу повинні стати ключовою проблемою, головним завданням навчального закладу.

Протягом навчального року виховну роботу було організовано з урахуванням основних положень Конституції України та «Конвенції про права дитини» згідно з законом України «Про освіту»,національною програмою «Діти України», Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією громадянського виховання, Комплексною програмою профілактики злочинності. Головна мета школи - різнобічний розвиток особистості – вільної, гуманної духовно і творчо зрілої, фізично досконалої, відповідальної і мужньої, ініціативної, готової до самооцінки і самовиховання. Досягнення цієї мети здійснювалося через основні напрямки виховання : громадянське , патріотичне, морально – правове, художньо – естетичне, екологічне, трудове, фізичне, превентивне виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості.

Протягом року в школі були проведені загальношкільні заходи: Предметні тижні, тиждень правових знань «Подорож у країну права», Міжнародний день рідної мови «Ти наше диво калинове, кохана українська мово», шевченківські дні, місячник української мови та літератури, тиждень дитячої творчості, заходи до Дня здоров’я, дні екології, тиждень профорієнтації. Акції: « Від серця – до серця», «Діти, допоможіть дітям» (виготовлення подарунків дітям –сиротам, малозабезпеченим), «Посади дерево», «День птахів», «Шкільне подвір’я», «Озеленення», «Милосердя», «Добрий ранок, ветерани!»(допомога ветеранам ВВВ), «Живи, книго».

Загальношкільні лінійки: до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, до Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій, до Дня Збройних Сил України, до Всесвітнього Дня боротьби зі Снідом, до Дня рідної мови, до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Чорнобильської трагедії, до Дня Перемоги.

Конкурси малюнків та плакатів: «Будь обережним на дорозі», «Я голосую за

мир», «Ми – уважні пішоходи», «Спорт – запорука здоров’я», «Скажемо Сніду –ні»,

« Податки очима дітей», «Я живу у вільній Україні», «Гляди не забудь, Людиною будь», «Сонце, повітря, вода – наші найкращі друзі», «Мир потрібен, як вода».

Традиційні свята: День учителя, Новорічне свято, Святий Миколай, Стрітення, День Святого Валентина, «Прощавай, букварику», « Нумо хлопці», « Нумо дівчата»,свято книги.

Учні школи були активними учасниками районних і обласних конкурсів.

З метою формування здорового способу життя , забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей у школі протягом навчального року оздоровча робота проводилась згідно з річним планом, класоводами та класними керівниками на годинах спілкування, в позаурочний час. Заняття проводилися на годинах спілкування у різних формах ( вікторини, усні журнали, ділові ігри та ін.), перевага надавалася активним формам роботи. З метою збереження та зміцнення здоров’я з учнями початкової школи на перервах проводилися рухливі ігри.

Під час навчальних екскурсій, туристичних поїздок з дітьми проводили інструктажі класні керівники. Особлива увага збереженню життя і здоров’я учнів приділяється на уроках фізичної культури, на яких на початку уроку проводиться інструктаж.

Згідно плану роботи пройшли тиждень «Людина та її здоров’я», Дні Здоров’я, тижні безпеки життєдіяльності, заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, під час яких проведено чимало заходів: конкурси малюнків, свята, диспути, зустрічі з лікарями. І, як результат, динаміка стану здоров’я протягом року залишилася стабільною. У порівнянні з 2013-2014 навчальним роком динаміка стану здоров’я покращилася, зменшилася кількість учнів на диспансерному обліку – 15% (2011-2012 н.р.), 13,5% (2012-2013 н.р.)

Робота з попередження дитячого травматизму ведеться не тільки з дітьми, а і з їхніми батьками. Питання збереження здоров’я учнів та попередження дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, методичному об’єднанні класних керівників, батьківських зборах.

Протягом навчального року дитячого травматизму зареєстровано в школі не було.

Слід відзначити творчий підхід до роботи з попередження дитячого травматизму та формування здорового способу життя класних керівників 1 – 4, 5 - 9 класів.

Важлива роль у зміцненні здоров’я належить фізичному вихованню. За навчальний рік проведено спортивні заходи до Дня фізкультурника, Всесвітнього дня туризму, Дня Захисника Вітчизни, Дня Збройних Сил України, «Веселі старти», змагання з футболу, волейболу, гандболу, легкої атлетики, настільного тенісу, шашок та шахмат.

Педагогічний колектив проводить певну роботу, спрямовану на попередження злочинності. Протягом року класними керівниками проводилися бесіди з учнями на морально – правову тематику. У листопаді пройшов тиждень «Подорож в країну права», протягом якого відбулися: виставка літератури «Вивчаємо свої права і обов’язки»,усний журнал «Права дитини» ,конкурс стіннівок «Гляди не забудь, людиною будь»; лекції та бесіди для учнів початкових класів «Чому треба знати Декларацію про права дитини»; правова гра «На терезах Феміди»; зустрічі з працівниками центру зайнятості.

У вересні пройшли загальношкільні батьківські збори на тему: «Відповідальність батьків за створення умов з виховання, навчання та розвитку неповнолітніх дітей», а також класні батьківські збори, на яких обговорювалися питання засвоєння моральних цінностей, норм взаємин між людьми.

Ефективність виховної діяльності школи залежить від учнівського самоврядування. Продовжує свою роботу дитяча організація «Животоки». ЇЇ головним завданням є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з почуттям національної свідомості.

Належним чином проводилася робота з дітьми пільгового контингенту: обстежено матеріально – побутові умови цих учнів, діти залучені до оздоровлення у пришкільному таборі.

Педагогічний колектив працював 2014/2015 навчальному році над проблемною темою «Виховання громадянина – гуманіста шляхом індивідуалізації та диференціації навчально – виховного процесу». Це дало можливість побачити в кожній дитині особистість. Змінились якісні показники ефективності навчально-виховного процесу.

Сьогодні школа повинна брати участь у вихованні життєво-компетентної особи, що здатна відповідати не тільки за себе, але й за оточуючих, бути справжнім патріотом, громадянином своєї держави.

Враховуючи актуальність проблеми і необхідність реалізації додаткових заходів, спрямованих на адаптацію й підготовку випускників школи до самостійного життя, колектив школи в цьому році визначив нову проблемну тему школи: «Формування життєвої компетентності як засобу виховання громадянина».

Її мета: формування морально-етичних якостей, громадської свідомості та професійної орієнтації особистості.

Вирішуючи цю проблему педагогічний колектив буде працювати над такими завданнями:

створити умови для всебічного гармонійного розвитку особистості; виховання на всіх вікових рівнях;

- формувати в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров’я та власних вчинків;

формувати вміння оцінювати ситуації ринку, ухвалювати відповідальні рішення й протистояти соціальному тиску;

сформувати основні життєві стратегії максимально адекватні соціальній ситуації;

забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів 9 класу;

-створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5 класу;

-працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу;

- продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

-забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

- разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

-здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

створювати умови для самореалізації вчителя в сучасному суспільстві.На завершення свого виступу хочу подякувати всім членам педагогічного колективу, батьківського комітету, ради школи, піклувальної ради школи, громадськості за співпрацю щодо забезпечення належних умов навчання і виховання наших дітей та висловити надію, що в наступному навчальному році наша співпраця буде ще більш плідною.
Директор НВК __________А.В. ЧалийПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал