Н. О. Йолкіна, слухач групи д-32 факультету підготовки магістрів державного управління Харрі наду, м. Харків державне регулювання підприємницької діяльностіСкачати 38.07 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.12.2016
Розмір38.07 Kb.

1
Н. О. ЙОЛКІНА,
слухач групи Д-32 факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ, м. Харків

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та способом, що встановлюються Конституцією та законами України.
Центральним органом, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку та підтримки підприємництва, є Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
(Держпідприємництво України, затверджена Указом Президента України від 30 березня 2012 р.), діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України. Головне завдання цього органу – узагальнення практики застосування законодавства з питань підприємницької діяльності, опрацювання пропозицій, спрямованих на його удосконалення та формування державної політики, щодо підприємницької діяльності. Крім того, служба сприяє розвиткові малого підприємництва, системи його консультативної та
інформаційної підтримки і готує пропозиції щодо впровадження та удосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки підприємництва та його зовнішньоекономічної діяльності, координує систему підготовки та перепідготовки кадрів тощо [1-2].
Основні напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні визначено ст. 4 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні

2 1) удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в цілях оподаткування;
2) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, що відповідають критеріям, встановленим у податковому законодавстві;
3) залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання науково- технічних і соціально-економічних програм, здійснення постачання продукції
(робіт, послуг) для державних та регіональних потреб;
4) забезпечення фінансової державної підтримки малих і середніх підприємств шляхом запровадження державних програм кредитування, надання гарантій для отримання кредитів, часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами тощо;
5) сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
6) гарантування прав суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
7) сприяння спрощенню дозвільних процедур та процедур здійснення державного нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для суб’єктів малого і середнього підприємництва та скороченню строку проведення таких процедур;
8) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;
9) впровадження механізмів сприяння та стимулювання до використання у виробництві суб’єктами малого і середнього підприємництва новітніх технологій, а також технологій, які забезпечують підвищення якості товарів
(робіт, послуг).[4]
У даний час держава приділяє велику увагу підтримці розвитку підприємництва, та на мою думку, ще існують нагальні проблеми в цій діяльності, які потрібно вирішувати. Так, упорядкування нормативного

3 регулювання підприємницької діяльності, підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики потребують доопрацювання. Практично повністю відсутня матеріально-технічна і, перш за все, фінансова підтримка малого бізнесу, система гарантій і страхування кредитних і інвестиційних ризиків. Також простежується проблемність доступу до ресурсів, особливо фінансових (високі відсоткові ставки і вимоги значної застави), відсутності ефективно функціонуючої системи дієвої взаємодії великого та малого бізнесу на місцевому (регіональному) рівні, нерівномірно розвивається мале підприємництво у регіонах України, що обумовлено загальною економічною ситуацією в регіоні та іншими чинниками..
Метою державної політики щодо розвитку малого підприємництва має бути збільшення і забезпечення зайнятості населення, і завдяки цьому перехід населення від бідності – через самозайнятість і розвиток малого підприємництва – до середнього класу. Тому всі інструменти державної політики мають бути спрямовані на стимулювання людей сміливо займатись малим бізнесом та, відповідно, на легкість ведення підприємницької діяльності.
Сьогодні державі потрібно провести роботу по залученню нових кваліфіцированих кадрів для сфери підприємництва та навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності. Вирішення цих завдань полягає в створенні умов для самозайнятості безробітного населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю; здійсненні професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців; надання консультаційної та організаційної допомоги підприємцям-початківцям з питань законодавства й оподаткування; надавати
їм одноразову грошову допомогу для започаткування власної підприємницької діяльності (для отримання, якої потрібно представити бізнес-план); при перепідготовці та підвищенні кваліфікації особливу увагу приділяти професіям, що не тільки користуються попитом на ринку праці, але й дають змогу започаткувати власну справу; також проводити семінари та курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючих розпочати підприємницьку діяльність.

4
Також потрібно розробити механізм часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; сформувати регіональні бази даних щодо інвестиційних пропозицій малих підприємств (особливу увагу слід звернути на розповсюдження інформації серед іноземних інвесторів); привести чинні нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відповідність до принципів державної регуляторної політики;
Створення сприятливого підприємницького середовища в країні призведе до зменшення чисельності безробітних, наповнення місцевих бюджетів, насичення ринку якісними товарами і послугами завдяки спрямуванню дій органів влади на всіх рівнях, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва, формування і впровадження ефективної системи його підтримки і захисту.
Список використаних джерел:
1. Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua
2. Деякі питання діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва [Електрон. ресурс] : Указ Президента України від
30.03.2012 р. № 237/2012 – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/info/2 3. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/ articles/903/
4. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні
[Електрон. ресурс]. Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-17. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 5. Цибак Н. А. Державне регулювання підприємницької діяльності. [Електронний ресурс]. / Н. А. Цибак // Науковий огляд. – Режим доступу : http://intkonf.org/tsibak-na- derzhavne-regulyuvannya-pidpriemnitskoyi-diyalnosti/
6. Мале підприємництво України: процес розвитку / О. Бей, С. Береславський, В.
Биковець та ін. – К. : [б. в.], 2001. – 253 с.
7. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : нац. доп./ К. О.
Ващенко, З. С. Варналій, В. Є. Воротін [та ін.]. – К. : Держпідприємницт-во, 2008. – 180 c.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал