Н. М. Герасимчук деонтологія в медициніСторінка13/13
Дата конвертації10.12.2016
Розмір3.64 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ
КОДЕКСИ

 • Етичний кодекс лікарів Стародавнього Тибету (трактат "Жуд-ши") 14

 • Етичний Кодекс лікаря України 72

 • Етичний кодекс професійної поведінки психіатрів 169

 • Кримінальний кодекс України. 31, 32, 75, 146

 • Міжнародний кодекс медичної етики (Міжнародний кодекс з деонтології) (1949) 9, 10, 25, 38, 72

 • Нюрнберзький кодекс (1947) 10, 22, 23, 26, 49, 97, 99, 104

 • Середньовічний кодекс китайських лікарів (книга "Тисяча золотих ліків") 15

 • Сімейний кодекс України 31, 64 , 123

 • Цивільний кодекс України 31, 62, 65


ДЕКЛАРАЦІЇ

 • Гельсінсько-Токійська декларація (1964, 1975) 9, 26, 28, 29, 104

 • Гельсінська декларація (1964) 9, 26, 97, 99 (2000) 110

 • «Декларація про права пацієнта» 68

 • «Декларація про розвиток прав пацієнтів в Європі» 70

 • «Декларація про права пацієнтів в Європі» (1994) 71

 • «Декларація про трансплантацію ембріональних тканин» ВМА (1989) 111

 • «Декларація про трансплантацію людських органів» ВМА (1987) 109

 • «Декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнтів в Європі» (1994) 46, 47,

 • Декларація Міжнародного альянсу організацій пацієнтів з надання медичної допомоги, орієнтованої на пацієнта (2006) 48,

 • Декларація ООН про клонування людини (2005) 128

 • Женевська декларація ВМА (1948,1994), 9, 10, 23,24, 38, 67

 • «Загальна Декларація про біоетику і права людини» (2005) 97, 99

 • «Загальна Декларація про геном людини і права людини», (1997) 99

 • Лісабонська декларація ВМА про права пацієнтів (1981, 1995) 26, 46

 • Лондонська декларація пацієнтів з безпеки пацієнтів (2006) 48

 • Люксембурзька декларація з безпеки пацієнтів (2005) 48

 • «Міжнародна декларація про права людини» 68


КОНГРЕСИ

 • II Міжнародний деонтологічний конгрес (Париж, 1967) 16

 • ІІІ Міжнародний конгрес «Лікарі миру за запобігання ядерній війні» (1983) 16

 • Х Міжнародний конгрес терапевтів (1970) 10

 • XV Міжнародний філософський конгрес (1973) 10

 • XVIII Міжнародний конгрес з прикладної психології (1974) 10

 • Деонтологічний конгрес (Парижі,1967) 85


КОНВЕНЦІЇ

 • «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних» 67

 • «Про захист прав людини та людської гідності у зв'язку із застосуванням біології та медицини» (1998) 128

 • «Конвенція про захист прав і достоїнства людини у зв'язку з використанням досягнень біології і медицини» (1996, 2002) 110

 • «Про захист прав і достоїнства людини у зв'язку з впровадженням досягнень біології і медицини» (1997) 47

 • «Про права людини в біомедицині» (1996, 1997) 47, 97, 99

 • Міжнародна Конвенція Генеральної Асамблеї ООН з цивільних і політичних прав (1966) 27


ЗАКОНИ

 • «Про помирання з гідністю» (1994 р.) США 144

 • «Про право людини на смерть», США 144

 • «Про припинення життя за бажанням чи допомогу в самогубстві», Голландія 145

Закони України

 • Конституція України 31, 64, 101, 146

 • «Закон про трансплантацію» 115

 • «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (1992) 29,30, 31, 62, 64, 65, 73, 101, 102, 146

 • "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (2001) 31, 66

 • «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (2007) 129

 • "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (1994) 31, 65;

 • "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" (1991) 31, (1992) 65, 66, (2001) 184

 • «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих СНІДом на 2009-2013 роки» 185

 • "Про захист населення від інфекційних хвороб" (2000) 31, 65

 • «Про захист персональних даних» 67

 • «Про захист прав споживачів» (1991) 129

 • «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» (1995) 31, 65.

 • «Про лікарські засоби» (1996) 101

 • «Про наукову і науково-технічну діяльність» 160

 • «Про попередження насильства в сім'ї» (2001) 31,

 • "Про психіатричну допомогу" (2000) 31, 65

 • «Про трансплантацію органів й інших анатомічних матеріалів людини» (1999) 110


НАКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 • «Про невідкладні заходи щодо запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції/СНІДУ" (2000) 184

 • «Про оголошення в Україні 2002 року роком боротьби зі СНІДом» (2001) 184

 • «Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» (2001) 185


НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ

 • «Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію /СНІД» (2000) 185

 • «Про проведення клінічних випробувань стволових клітин» (2007) 115

 • "Про затвердження нормативно-правових актів з питань трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині" (2000) 110

 • "Про затвердження нормативно-правових актів з питань трансплантації" (2000) 110

 • «Про затвердження інструкції про проведення клінічних випробувань лікарських засобів і експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типове положення про комісію з питань етики», (2000) 101

 • «Про подальший розвиток медичної генетики і біоетики в Україні». (2000) 101


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 • "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (2004) 66

 • «Питання запобігання і захисту населення від ВІЛ-інфекції і СНІДу» (1998) 185

 • "Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (2001) 66

 • «Про затвердження порядку й умов обов'язкового страхування медичних працівників і інших осіб на випадок інфікування ВІЛ під час виконання ними професійних обов'язків» (1998) 185

 • «Про затвердження програм розвитку донорства крові і її компонентів на 2002-2007 рр.» (2001) 185

 • «Про порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних і лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їхнім використанням» (2009) 129

 • «Про Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 рр." (2001) 185

 • «Про розмір щомісячної державної допомоги дітям у віці до 16 років, інфікованих вірусом імунодефіциту людини або СНІД» (1998) 185

 • «Про створення Українського фонду боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом»; (2001) 185


МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
ВООЗ

 • Резолюція Асамблеї ВООЗ з безпеки пацієнтів (2002) 47

 • Програма ВООЗ з безпеки пацієнтів (2004) 48

ЮНЕСКО

 • Керівництво №1-2 «Про створення і діяльність комітетів з біоетики» ЮНЕСКО, 2005 100

 • «Рекомендація про статус науковців» (1974) 160

ВМА

 • Резолюція з питань поведінки лікарів при здійсненні трансплантації людських органів» (1994) 110

 • «Заява про торгівлю живими органами» (1985) 109


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

 • Хартія основних прав ЄС 2000 47

 • Європейська хартія з прав пацієнтів (2002) 47


ЛІТЕРАТУРА

 1. Авіценна. Книга знання. / Авіценна // М.: Ексмо-экспресс. - 1999. – 749 с.

 2. Алексеєнко А.П., Лісовий В.М. Соціально-філософські та етичні проблеми медицини. Харків, Колегіум. - 2010. – 340 с.

 3. Бильченко О.С. Врачебная этика и медицинская деонтология. Харків, 2005. – 197 с.

 4. Гіппократ. Етика і загальна медицина / Під ред. С.Ю. Трохачева; Пер. з древнегреч. - Спб, 2001.

 5. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія -К.: Вища школа, 1988. - 192 с.

 6. Декларація щодо трансплантації органів людини - с. 34

 7. Деонтологія в медицині: У 2 т. Під ред. Б.В. Петровського. - АМН СРСР. - М.: Медицина, 1988. Т. 1. Загальна деонтологія. - 352 с.; Т. 2. Приватна деонтологія. - 416 с.

 8. Журнал «Лікар» №2, 2003.- С. 44-46.

 9. Законодательные основы профессиональной деятельности медицинских работников (Збірка офіційних документів). - М., 1995.

 10. Зільбер А.П. Етика і закон в медицині критичних станів. "Етюди критичної медицини", т. 4. - Петрозаводськ: Вид-во ПетрГУ. - 1998. - C. 288.

 11. Ковальова О.М., Вітенко І.С., Лісовий В.М. Біоетика, 2006. – 203с.

 12. Ковальова О.М., Лісовий В.М. Біоетичні аспекти клінічної практики і наукових досліджень. Харків - 2006. – 95с.

 13. Кримінальний Кодекс України. - Харків. - 2002

 14. Кривоносов М.В., Алексеєнко А.П. Філософські соціально-екологічні проблеми медицини, Харків, - 2002. – 215 с.

 15. Лікарі, пацієнти, суспільство. Права людини і професійна відповідальність лікаря в документах міжнародних організацій. - К., 1999.

 16. Лизогуб Я. Проблеми кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) // Право України, № 4, 2005, С. 85-88.

 17. Лихтенштейн Е.И. Помни о больном. - К.: Вища школа, 1978.–176 с.

 18. Поттер В.Р. Біоетика – міст в майбутнє. -К.: Вид. В. Карпенко, 2002 - 216 с.

 19. Права людини і професійна відповідальність лікаря в документах міжнародних організацій. Вид-во «Сфера», Київ, 1998. – 121с.

 20. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині. Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України, 1999, № 41, Ст. 377.

 21. Резолюція про відношення лікарів до проблеми трансплантації органів людини - с. 75.

 22. Турак Й.А. Етичні і правові основи медичного втручання з погляду лікаря-практика. - Ужгород: Закарпаття, 2002.– 192 с.

 23. Харді І. Лікар, сестра, хворий: психологія роботи з хворими.

Вид-во академії наук Угорщини. Будапешт. - 1988.– 338 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал