Н. М. ФлегонтоваPdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4   5
ХАРИЗМА
приписування особистості властивостей, що спричиняють поклоніння перед нею і беззастережну віру в її можливості.
Ц___________________________________________________

ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ – показники і якісні характеристики, що визначають склад маркетингової діяльності виробництва для конкретного
інтервалу часу.
Цілі маркетингу викладаються у відповідному розділі плану маркетингу
і стосуються таких показників як прибуток, об’єм продажів і доля ринку. Крім того, цілі встановлюються для окремих напрямів маркетингової діяльності, наприклад для реклами. Система цілей маркетингу може бути у вигляді дерева цілей.

51
ЦІЛЬОВИЙ МАРКЕТИНГ – діяльність по розмежуванню сегментів ринку, вибір одного або кількох з цих сегментів і розробка товарів і комплексів маркетингу в розрахунку на кожну з відібраних послуг.
ЦІЛЬ СТРАТЕГІЧНА – генеральна ціль розвитку установи, що оформлюється перш за все з точки зору підвищення його соціальної ролі, а не з позицій збільшення обсягів і номенклатури продуктів, які випускаються. Наприклад, дитячий дозвіллєвий центр, що прагне збільшити кількість гуртків, студій (з наголосом на культурне дозвілля) формулює свої цілі з позицій збільшення можливостей дітей і молоді у вільному виборі бажаного заняття та набуття нових знань, вмінь та навичок, а не з точки зору збільшення кількості найменування гуртків. По суті – ціль стратегічна – це бачення того, що має являти собою установа/заклад у майбутньому або за що воно має боротися. Ціль стратегічна накреслює орієнтири конкретним цілям діяльності установи, в тому числі цілям маркетингу.
ЦІНА
– кількість грошей, що просять за продукцію чи послугу, або сума благ, цінностей, якими готовий пожертвувати споживач в обмін на придбання певної продукції чи послуги. Ціна є одним з елементів комплексу маркетингу, тому ціноутворення здійснюється одночасно з іншими елементами комплексу маркетингу. Наприклад, ціна залежить від якості продукту та витрат на його просування.
ЦІННІ ПАПЕРИ
документи, що мають майнові права, які дають право на одержання певної частини прибутку. Представлені акціями, облігаціями, векселями.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ – ідеологічні, політичні, моральні, естетичні та інші оцінювання суб'єктом навколишньої дійсності та орієнтації в ній. Спосіб диференціації об'єктів індивідом визначають за їхньою значущістю. Ціннісні орієнтації формуються під час засвоєння соціального досвіду і виявляються в цілях, переконаннях, інтересах.

Ч____________________________________________________

52
ЧЕСНІСТЬ
– моральна якість особистості, яка виражається у вірності обов’язкові і своїм переконанням, в умінні допросовісноставитися до дорученої справи. Виховання чесності в дітей є частиною здійснюваного родиною і школою морального виховання. Важливу роль при цьому відіграє приклад старших. Виховання чесності тісно пов’язане з формуванням у школярів правдивості й принциповості, вміння говорити правду і сміливо виступати проти недоліків (у тому числі і власних).

Ш___________________________________________________
ШКАЛЮВАННЯ в педагогіці – метод моделювання реальних педагогічних процесів за допомогою числових систем.
Шкалювання
є одним з важливих засобів математичного аналізу педагогічного явища, яке вивчається, а також способом організації емпіричних даних, що одержуються за допомогою спостереження, вивчення документів, анкетного опитування, експериментів, тестування.
Щ___________________________________________________
ЩАСТЯ
– поняття моральної свідомості, що позначає стан людини, який найбільше відповідає внутрішній задоволеності повнотою й осмисленістю життя, здійсненням свого людського призначення. Щастя є чуттєво-емоційною формою ідеалу. Поняття “щастя” не лише характеризує певне конкретне об’єктивне положення чи суб’єктивний стан людини, а й виражає уявлення про те, якими повинні бути життя і діяльність людини.
Ю___________________________________________________
ЮРИДИЧНА ОСОБА – організація, фірма, корпорація, що відповідає таким ознакам, які встановлені законодавством відповідної країни:
1)
незалежність існування юридичної особи від певних осіб, що входять до його складу і можуть змінюватися;
2)
наявність у неї свого майна, відокремленого від його учасників;

53 3)
право набувати, користуватися й розпоряджатися власністю;
4)
право від свого імені бути позивачем і відповідачем у суді та арбітражі;
5)
самостійна майнова відповідальність.
ЮРИСКОНСУЛЬТ – особа, що розглядає правові питання в закладі і виступає як захисник інтересів цього закладу в судових та інших інстанціях.
Я____________________________________________________

ЯРМАРОК
економічна демонстрація зразків, що, відповідно до звичаїв країни його проведення, являє собою великий ринок товарів індивідуального споживання або засобів виробництва. Ярмарок діє в обмежений період часу в одному й тому ж місці, і на ньому експонентам дозволено продавати зразки своєї продукції для укладання торговельних угод у національному та міжнародному масштабах.
Поруч з ярмарком промисловим сьогодні набувають популярності ярмарки вакансій, ідей, установ (наприклад, навчальних закладів).
ЯКІСТЬ ПРОДУКТУ – здатність продукту виконувати свої функції: характеризується такими параметрами, як довготривалість, надійність, точність, простота використанні тощо. З позицій маркетингу якість продукту має вимірюватися оцінками споживачів.

54
ЛІТЕРАТУРА

1.
Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь. – М.: “Экономика”, “Дело ЛТД”.,
1994. –160 с.
2.
Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь,
1997. – 376 с.
3.
Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг, сто вопросов – сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке. – М.:
Международные отношения, 1988.
4.
Корольков И.М., Голик С.С., Прохор Ю.М. Маркетинг. – Киев: Наукова думка, 1990.
5.
Котлер Филипп. Управление маркетингом. – М.: Экономика, 1980.
6.
Котлер Филипп. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990.
7.
Маджоро С. Международный маркетинг. – М.: Международные отношения, 1979.
8.
Маркетинг. Словарь. М.: Научно-производственный кооператив
“Экстрано”, 1990.
9.
Маркетинг: Толковый терминологический словарь-справочник. – М.:
“Инфоконт” СП “Медсервис Интернешнл”, 1991. – 224 с.
10.
Панкрухин А,П., Панкрухина Т.Б. Словарь маркетинга. М.: Инженер,
1991.
11.
Ромат Є.В. Словник основних рекламних і маркетингових термінів. – Х.:
Студцентр, 2003. – 56 с. – (Серія “Бібліотека журналу “Маркетинг і реклама”)
12.
Русско-английский толковый словарь маркетинговых терминов и понятий. М.: Общество “Партнер, 1991.
13.
Словарь делового человека. М.: Экономика, 1992.
14.
Словник-довідник соціально-педагогічних та економічних термінів менеджера освіти. Уклад.: І.М. Мельникова, Г.В. Смирнова. – К.: Пед. преса, 2004.
15.
Словарь иностранных слов. / Под ред. член-корр. АПН СССР
А.Г. Спиркина и др. – 14-е изд., испр. – М.: Русский язык, 1987.
16.
Тофлер Б.Э., Имбер Дж. Словарь маркетингових терминов. – М.: ИНФРА
– М, 2000. – 423 с. – (пер.с англ.. – Пивовар А.Г.)
17.
Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1990.
18.
Kotler P. Marketing Management. Seventh Edition, Prentice Hall, 1991.
19.
Kotler P., Armstrong G. Principles of Marketing. Prentice Hall, 1991.
20.
MacMillan. Dictionary of Marketinq and Advertizinq/Ed. Michael J.Baker. –
London: MacMillan Press, 1985.
21.
Miller, William J. Encyclopedia of International Commerce/By William
Miller. – Centreville (Md.): Cornell Maritime press, 1985.
22.
Malcolm H.B., Mc Donald. Marketing Plans. 2nd edition, Heinemann
Professional Publishing, 1989.

55 23.
Robock Stefan H., Simmonds Kenneth International Business and
Multinational Enterprises. 4-th Edition. JRWIN, Homewood, 1989.
24.
Weitz Barton A., Wensley Robin. Readings in Strategic Marketing. The
Dryden Press, 1988.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал