Музикотерапія в дитячому садочкуСторінка2/3
Дата конвертації30.11.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

планомірності: у річному плані є розділ „керівництво і контроль за навчально-виховним процесом”, є план внутрішньо садового контролю по місяцях, а також циклограма відвідування основних режимних моментів та занять  завідуючою ДНЗ, вихователя-методиста та медсестри;

 • повноти: йому підпорядковані у повній мірі всі сфери життєдіяльності дошкільного закладу;

 • обґрунтованості: проводиться діагностична робота (анкетування педагогів , батьків), аналізується результативність навчально-виховного, знання, уміння та навички дітей відповідно до вимог програм.

  Контролювати – означає не просто встановлювати , що зроблено  і що не   зроблено, а, вивчаючи педагогічний процес і методи роботи вихователів ми спрямовуємо їх роботу, допомагаємо удосконалювати педагогічну майстерність.

  Контроль спрямовуємо не лише на виявлення недоліків, нав’язування думок і позицій керівника, а на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його вдосконалення , надання своєчасної допомоги вихователям. Ми не тільки вивчаємо результати праці педагогів, а досліджуємо ті методи і прийоми які вони використовують.

  Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей використовуємо контроль за навчально-виховною роботою в групах та наданням методичної допомоги. Вивчення загального стану освітньо-виховного процесу плануємо у формі перевірок:


  • комплексних;

  • тематичних.

  Для проведення перевірок створюємо групу під керівництвом завідувача, вихователя-методиста, членів колективу. Використовуємо такі види контролю:

  • попередній – переглядаються плани, матеріали, підготовлені до занять чи заходу, проводяться бесіди щодо методів роботи з дітьми тощо;

  • поточний – безпосереднє спостереження за навчально-виховною діяльністю, перевірка знань , умінь, навичок дошкільників, перегляд та аналіз дитячих робіт;

  • вибірковий – завідувач або вихователь-методист без попередження відповідно до власних планів відвідує певний вид навчальної чи виховної роботи педагога;

  • підсумковий – вивчаються результати праці педагога за певний період.

  Ці види контролю забезпечують вивчення діяльності всіх педагогів, помічників вихователів, злагодженість, системність роботи всього колективу.

  Особлива увага звертається на організацію та проведення тематичних перевірок. Завдяки цій  формі контролю ми простежуємо систему і результати роботи кожного педагога щодо виконання того чи іншого розділу програми. Ця  форма контролю допомагає нам глибоко проникнути у зміст, методи та прийоми донесення дітям навчального матеріалу, формування та закріплення практичних умінь та навичок, у доцільності використання наочності, технічних засобів навчання, а також з’ясувати причини відставання окремих дітей. Тематичний контроль допомагає нам легко перевірити реалізацію програми, використання інноваційних технологій, вивчити передовий досвід багатьох педагогів.

  Попередній контроль ми використовуємо, як правило, з метою надання методичної допомоги молодим спеціалістам та перевірки виконання пропозицій завідувача, вихователя-методиста, рішення попередньої педагогічної ради. Вихователем-методистом проводиться щомісячний аналіз  перспективних планів навчально-виховної роботи вихователів груп, музичних керівників,  керівника гуртка образотворчої діяльності, інструктора фізкультури, логопедів та психолога.

  Основною формою керівництва і контролю за навчально-виховним процесом в дошкільному закладі є безпосереднє спостереження педагогічного процесу в групах та надання вихователям відповідної допомоги: настанови щодо усунення певних недоліків. Конкретна допомога вихователям – це бесіди, методичні поради та рекомендації, відвідування занять педагогів.  Організація навчально-виховного процесу

  версія для друкунадіслати лінкpdf version

  Дошкільний навчальний заклад працює за річним планом, в якому визначені конкретні завдання та зміст, форми, засоби і методи досягнення перспектив. Річний план спирається на такі основні принципи: актуальності завдань, перспективності, цілісності і логічності, наступності змісту виховання дошкільнят і молодших школярів. Червоною ниткою через весь навчально-виховний процес проходить принцип інтеграції, комплексності, який підпорядковує завдання всіх розділів програми єдиній меті – цілісному розвитку творчої особистості в умовах організованого дитинства.  Одним з розділів річного плану є аналіз роботи педагогічного колективу за минулий рік. Тому що, аналізуючи попередню роботу, колектив закладу ставить перед собою завдання на перспективу, накреслює шляхи виконання, планує очікувані результати.

  Здійснюючи поставлені завдання, колектив не стоїть осторонь  тих проблем виховання і навчання, які вивчаються і впроваджуються в місті. План роботи орієнтований на реалізацію  змісту Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, складений за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”, та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт”. 

  Складаючи річний план роботи,  враховуються  такі основні принципи, як актуальність завдань, цілісність, логічність, наступність у роботі дошкільного закладу та школи. Починається річний план з ґрунтового аналізу роботи педагогічного колективу за минулий рік. Колектив закладу ставить перед собою завдання на перспективу, накреслює шляхи виконання, планує очікувані результати.

  Робота з дітьми дошкільного віку здійснюється відповідно поставленим завданням та рівню компетентності дітей, їх віковим особливостям, психофізичним можливостям, як на заняттях, так і в повсякденному житті через різноманітні форми, методи і прийоми роботи. Переважає нестандартний підхід до системи проведення занять із залученням сучасних технічних засобів. Робота в повсякденному житті включає ігрову діяльність, самостійну художню діяльність, дитячу творчість, виставку дитячих робіт, розваги, екскурсії у природу, гурткову роботу.

  У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гурткова робота.  зображення організація

  Основною формою організації навчальної діяльності дітей дошкільного віку в ДНЗ залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні). Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку – до 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку – від 15 до 25 хвилин,  старшого дошкільного віку – від 25 до 35 хвилин.

  Слід відзначити те, що під час складання розкладу занять, враховується домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна); на кожну з них доцільне використання місць для проведення занять (музична зала, кабінет логопеда та психолога).

  Навчальна діяльність планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять і в другу половину дня. Це стосується занять з підготовки руки до письма в групах  старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності використовуються також в інших формах роботи з дітьми, в повсякденному житті: самостійна діяльність дітей, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо. Плануючи навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку, вихователі намагаються поєднувати вербальні, наочні і практичні методи, відводити належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності.  зображення зображення зображення

  В роботі з дітьми педагоги враховують рівень інтелектуального розвитку дитини. Саме тому, як на заняттях, так і в повсякденному житті вихователі застосовують диференційований підхід до дітей. З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у навчально-виховному процесі з дітьми раннього та дошкільного віку, як самостійна форма роботи та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах.  Велика увага в дошкільному  навчальному  закладі приділяється творчим іграм (сюжетно-рольовим, будівельно-конструктивним, іграм-драматизаціям  та  інсценівкам), іграм з елементами праці та художньої творчої діяльності та іграм з правилами (дидактичним, інтелектуальним, рухливим, хороводним).  

  В дошкільному навчальному закладі впродовж всього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

  Правила для батьків


  • http://dnz17.pl.ua/images/batk2.pngПеред тим, як іти з дитиною до дитячого садка, перевірте чистоту її тіла та одягу. Зверніть увагу на те, чи повністю здорова дитина: не підвищена температура, чи немає яких-небудь ознак нездужання. При підозрі на хворобу ні в якому разі не ідіть з дитиною до дитячого садка, а викличте лікаря додому.

  • Прийшовши у дитячий садок, ви повинні особисто передати дитину в руки вихователю групи. Не ризикуйте життям і здоров'ям своїх дітей, доручаючи їх старшим дітям (до 14 років) і дорослим у нетверезому стані.

  • У групову кімнату батьки можуть зайти тільки з дозволу завідуючої або вихователя, а також у День відкритих дверей. Приходьте за дитиною у чітко визначений час. Мала дитина дуже переживає, якщо батьки затримуються. Години праці нашого закладу з 7 год. до 19 год.

  • Вдома, в сім'ї чітко дотримуйтеся режиму, заведеного для дитини працівниками дитячого садка по відношенню до харчування, сну, ігор, виконання особистих гігієнічних навичок.

  • Терміново повідомляйте працівників дитячого садка про кожне захворювання дитини або про появу інфекційної хвороби в сім'ї, квартирі, будинку, де проживає дитина. Тільки спільними зусиллями сім'ї і дитячого закладу можливо забезпечити правильний розвиток і здорове виховання дитини. Слідкуйте за чистотою голови дитини, оглядайте кожного дня на педикульоз. Виконуйте вказівки вихователя і медпрацівників.

  • Всі зауваження по роботі дитячого закладу повідомляйте завідуючій, вихователю-методисту, старшій медсестрі або вихователю своєї групи.

  Найперша порада дорослим:

   

  Співайте! Якщо ви соромитесь свого співу, робіть це , коли ви наодинці з малюком (діти – поблажливі й вдячні слухачі). Співайте немовляті із самого народження. Навіть якщо ви трохи фальшуєте.

  Краще співати – дитячі пісеньки, традиційний репертуар , який дуже багатий. Якщо ви не пам’ятаєте жодної пісні, знайдіть диск і слухайте їх доти, поки не запам’ятаєте слова. Важливо, щоб дитина поступово засвоїла кілька простих мелодій, які й стануть для неї першим кроком у світ музики.

  Виберіть пісню, яка вам до вподоби, і співайте її дитині на сон прийдешній. Робіть це хоча б раз на день. Співайте її зі словами і без слів. Не забувайте, що слова – лише доповнення до музики. Бажано, щоб маля чуло, як ви співаєте без слів. Це дуже важливо.

   

  Давайте дітям можливість слухати музику,

   

  привчаючи вуха малюків до різних жанрів: класичної музики різних періодів, джазу, популярних естрадних пісень, народної музики, звучання простих і складних, симфонічних, народних і сучасних електронних музичних інструментів.   

  Використовуйте різні види сприймання музики на слух:

  • Пасивне, коли дитина чує звук радіо, але зайнята іншим;

  • Частково активне – малюк слухає і водночас думає про щось своє;

  • Активне, коли дитина намагається виконувати ту, чи іншу пісеньку, співає уривки з неї, помічає, коли співають не правильно.

   

  ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!

  Ніколи не кажіть дитині, що вона погано співає!  Правильність відтворення музичних звуків тісно пов’язана з вірою в себе.

  Якщо малюк співає не правильно, запевніть його, що він співає майже правильно, але звук треба спочатку прослуховувати в думках, а вже потім співати. Ніколи не кажіть, що в дитини немає слуху, навіть в її відсутності. Не знижуйте її самооцінку.

  СПІВ ПО ЧЕРЗІ. Співайте добре знайому малюкам пісню разом з ними, по черзі виконуючи фрагменти.

  ДОМАШНІЙ ТЕАТР. Читайте й розігруйте казки за ролями. Хай дитина озвучує різних персонажів і голосом передає їхній характер: комарик говорить тонюсіньким голоском, Баба Яга – грубим і низьким, лисичка промовляє ласкаво, розтягуючи голосні, тощо.

  НЕ РОЗБУДИ ЛЯЛЬКУ. Покладіть ляльку в ліжечко, скажіть малюкам, що вона втомилася й заснула, а вам треба прибрати іграшки, але дуже тихо, щоб не розбудити ляльку. Попросіть дітей все робити й розмовляти тихо, але не пошепки.

  Наукові дані й багатовіковий досвід засвідчують: любов до музики, прищеплена в дитинстві, може стати міцною основою подальших досягнень та успіхів дитини. Раннє навчання музики відкриває широкий шлях до інтенсивного розвитку сенсорних здібностей, почуттєвого сприйняття, створює надійний фундамент для становлення й подальшого розвитку всіх пізнавальних процесів, стане частиною духовного життя людини в майбутньому.  Завдання музичного розвитку дошкільника:

  • підтримувати у дітей бажання слухати музику, емоційно на неї відгукуватися, розповідати про неї;

  • формувати досвід музичних вражень;

  • розвивати музичні здібності;

  • спонукати дітей самостійно визначати настрій, характер музичного твору, засоби музичної виразності;

  • удосконалювати вміння слухати музику, розрізняти її інтонацію, змістове наповнення;

  • вчити слухати та диференціювати тембри інструментів;

  • вправляти в умінні визначати жанрову належність музичного твору;

  • формувати здатність створювати музичний образ;

  • збагачувати уявлення про композиційно-формотвірний бік музичного твору;

  • розвивати бажання та вміння втілювати у творчих рухах настрій, характер музичного образу; 

  • підтримувати бажання дітей передавати настрій музичного твору в малюнку, театральному дійстві, літературній творчості.

  • Організація навчально-виховного процесу

  • Навчально-виховний процес в ДНЗ № 6 здійснюється в межах Базового компонента дошкільної освіти в Україні за :

  • 1) програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт";

  • 2) програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".  • ДНЗ № 6 організовує освітній процес за такими напрямами:
  • художньо-естетичний;  •         екологічний;

  •         музичний;

  •         народознавчий.

  • Для чого потрібен психолог?

  • Можна сказати, що до психологів всі вже звикли. Ці фахівці допомагають вирішувати особистісні проблеми, проводять психологічне тестування, тренінги, навчальні ефективно спілкуватися і вирішувати конфлікти, складають психологічні портрети і характеристики і багато чого іншого. Але все це стосується, в першу чергу, дорослих людей.
   А чим же займаються дитячі психологи? У яких ситуаціях батькам може бути корисна, а в яких просто необхідна консультація цього фахівця?
   Якщо є якась тривога за свого малюка, візит до психолога допоможе розібратися з ситуацією і з емоційним станом дитини об'єктивно. Виявити причини виникаючих труднощів, якщо вони є. Врешті-решт, адже не вважається чимось негожим відвідувати стоматолога для перевірки і необхідної профілактики. Чомусь про психологів ж іноді зберігається така думка, що візитом до цього фахівці підтверджують свою «ненормальність». Це, звичайно ж, не так: психолог, взагалі, за визначенням, працює тільки з психічно здоровими людьми.
   Інший випадок виникнення необхідності звернутися до дитячого психолога часто співпадає Капризи, агресія, впертість дитини - і почуття безпорадності у батьків. Цілком природна реакція - звернутися до фахівця. І це справді може допомогти. Психолог допоможе розібратися в суті виниклих труднощів, підкаже виховні прийоми, а при необхідності позайматися з дитиною, щоб допомогти йому подолати непростий період.
   Що роблять дитячі психологи?
   Отже, ці або якісь інші причини привели вас до думки про звернення до дитячого психолога. У чому ж може полягати його робота?
   • Психодіагностика
   Будь-який психолог володіє досить великим набором психодіагностичних засобів та методик. Їх мета - визначити об'єктивний стан людини, виділити його причини, а також оцінити рівень розвитку тих чи інших психічних процесів (пам'яті, уваги, мислення і т.д.). Якщо для дорослих часто використовуються тестові методики, відомі багатьом, то в арсеналі дитячого психолога звичайно це особливі методики для дітей. Фахівець може попросити вашої дитини щось намалюват. Може пограти з ним в захоплюючу гру - насправді ж за допомогою цих процедур збере необхідні дані.
   • Розвиваючі заняття
   За допомогою розвиваючих психологічних ігор фахівець допоможе розвинути у дитини різні необхідні навички і якості. Увага, пам'ять, посидючість, логічне та образне мислення - в арсеналі дитячого психолога розвиваючі ігри для самих різних віків. Найчастіше, що розвивають психологічні заняття проводяться відразу з групою дітей, і в такому випадку дитина також вчиться спілкуватися з іншими дітьми, сприймати соціальні норми.
   • Корекційно-відновлювальна робота
   За наявності у дитини серйозних емоційних або особистісних труднощів може знадобитися спеціально організована психотерапевтична робота. Це можуть бути заняття на зняття тривожності, страхів, на підвищення самооцінки, на зняття агресивних тенденцій. Дитяча психотерапія може знадобитися, якщо дитина пережив сильний стрес - Втрату близьких, фізичний або психічний насильство і т.п.
   Методи, що застосовуються в дитячій психотерапії, різноманітні. Наприклад, для зовсім маленьких дітей дуже дієвим методом виявляється так звана пісочна терапія (спеціально організовані заняття з піском). Для дітей старшого віку дуже ефективна буває казкотерапія (Заняття з застосуванням спеціальних психотерапевтичних казок як готових, так і складаються в ході взаємодії дитини з психологом). Гра, малюнок, казка - всі знайомі і цікаві для дитини предмети і заняття стають в руках спеціаліста потужним засобом допомоги.
   • Консультування батьків та сімейне консультування
   У психологів є така відома аксіома «Проблеми маленьких дітей - це проблеми батьків». І це насправді так. При уважному розгляді причини всіх дитячих труднощів перебувають у сімейних проблемах і конфліктах, неадекватності стилю виховання і т.д. Тому часто виходить так, що для вирішення проблеми дитини досить батькам самим розібратися в причинах і змінити щось у своїй поведінці, в ситуації, навколишнього дитини.Психолог на консультації допоможе вам побачити себе з боку, об'єктивно оцінити свої методи виховання. Гарний психолог ніколи не буде судити або дорікати вам за що б то не було. Він просто дасть вам у руки нові, більш ефективні інструменти виховання, розповість більше про вікові особливості малюка. Наступним напрямком роботи є просвітницький– виступи на батьківських зборах, та розміщення цікавої психологічної інформації у інформаційних куточках та на веб-сайті ДНЗ.

  • ежим харчування дитини вдома

  • Пам’ятка для батьків

  • http://dnz6uz.at.ua/_si/0/s52744440.jpg

  • Раціональний режим харчування сприяє зміцненню імунітету дитячого організму, нормальному росту та розвитку дитини. Такий режим харчування передбачає суворе дотримання часу прийомів їжі. Меню домашнього харчування має бути збалансованим та містити достатню кількістю білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів, що сповна забезпечують енергетичні витрати дитячого організму.

  •  

  • Привчайте дитину:

  • перед прийомом їжі обов’язково мити руки з милом, витирати їх індивідуальним рушником, самостійно сідати на стілець та підсовувати його до столу;

  • під час прийому їжі охайно вживати тверду їжу; відламувати хліб маленькими шматочками, заїдати його рідкою їжею (суп, борщ тощо); самостійно їсти ложкою з тарілки, пити з чашки; не обливатись;

  •  після прийому їжі користуватися серветкою, вставати зі стільця.

  •  

  • Якщо дитина харчується у дитячому садку, відкоригуйте режим харчування вдома, урахувавши поживну цінність їжі, що подається у дошкільному закладі, та часи прийому їжі.

  •  

  • Формуйте у дитини культурно-гігієнічні навички під час вживання їжі. Навчайте малюка підтримувати чистоту навколо себе, бути охайним.

  • Обговорюйте з дитиною правила розпорядку, пояснюйте їй, що і як треба робити. При цьому важливо виховувати у дитини культуру поведінки, розвивати мовлення, вміння орієнтуватися у навколишньому світі:

  •  привчати розуміти призначення й основні якості предметів побуту, називати їх (тарілка велика, маленька, глибока, мілка тощо), вчити розуміти і називати дії з предметами (з чашки п’ють, ложкою їдять тощо);

  •  виховувати слухняність, пошану до дорослих;

  •  заохочувати висловлювати прохання;

  •  навчати словам ввічливості.

  •  

  • Подбайте про те, щоб посуд, з якого їсть дитина, завжди був чисто вимитим, їжа свіжою, щойно приготованою. Свіжі овочі та фрукти перед вживанням обдавайте окропом для знищення патогенних мікроорганізмів.

  •  

  • У разі епідемії гострих кишкових інфекцій чи грипу обов’язково дотримуйтеся порад санітарно-епідеміологічних станцій.
  Караючи, подумай:«А навіщо?»

  1.Покарання не повинно шкодити здоров’ю– ні фізичному, ні психічному. Більш того, покарання повинно бути корисним!

  2.Якщо є сумніви, карати чи некарати – не карайте. Ніякої «профілактики», ніяких покарань «на всяк випадок».

  3.Навіть, якщо поганих вчинків відразу скоєно багато, покарання повинно бути одне, за все відразу, а не по одному за кожний вчинок. «Салат» із покарань – це блюдо не для дитячої душі.

  4.Покарання не за рахунок любові. Щоб не сталося, не залишайте дитину без нагороди і любові, на яку вона заслуговує.

  5.Строк давності. Краще зовсім не карати, чим карати із запізненням. Покараний – пробачений. Інцидент вичерпаний. Про старі гріхині слова. Не заважайте починати життя спочатку!

  6.Без приниження Щоб не сталося, яка б не булла провина, покарання не повинне сприйматися дитиною як велич вашої сили над її слабкостями, як приниження. Якщо дитина вважає,що ви не праві, покарання буде діяти тільки в протилежний бік.

  7.Дитина не повинна боятися покарання. Не покарання повинна дитина боятися, не гніву вашого, а вашого засмучення.
  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал