Мультимедійний супровід уроків української мови та літературиСкачати 80.67 Kb.
Дата конвертації17.02.2017
Розмір80.67 Kb.
  Навігація по даній сторінці:
 • дошка
Державний навчальний заклад

«Богуславський центр професійно-технічної освіти»Мультимедійний супровід уроків української мови та літератури

Виступ на семінар підготувала

викладач української мови та літератури

Рекеда О. Г.

Богуслав

2016


План

І.Новий час вимагає нових змін.

ІІ. Мультимедійна дошка – помічник викладача.


 1. Професіоналізм вчителя.

 2. Мультимедійна (інтерактивна) дошка – це що?

 3. Ефективне сприймання – сприймання всіма можливими рецепторами.

 4. Застосування мультимедійного супроводу на уроках української мови.

 5. Використання мультимедійної дошки на уроках літератури.

ІІІ. Оптимальний варіант: поєднання художнього тексту, живого слова викладача та можливостей мультимедійної дошки.

(Слайд 2). Новий час вимагає нових підходів у навчально – виховному процесі. За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. А тому випускник постає особистістю цілісною, всебічно розвиненою, здатною до критичного мислення; патріотом з активною громадянською позицією, який діє згідно з морально- етичними принципами й здатний приймати відповідальні рішення; інноватором, здатним змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Відповідно до проекту нового базового Закону « Про освіту» ключовими для нової української школи визначено 10 компетентностей, серед яких першою названа: спілкування державною( і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання , письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ - у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. Майбутній фахівець не може виконувати свої функціональні обов’язки без належного знання державної мови. Однією з наступних є інформаційно-цифрова компетентність, що передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіаграмотність… А ще загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

(Слайд 3). Щоб реалізувати ці завдання, педагог – практик має бути високим професіоналом, володіти сучасними технологіями, мати бажання вчитися й самовдосконалюватися. А ще бути людиною творчою, бо для розкриття творчих можливостей учнів, задоволення їхніх пізнавальних інтересів педагогу необхідно створити сприятливі умови. Тому педагог має бути ще й генератором ідей. Як писав В. Сухомлинський : « Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість».

Усі вищезазначені завдання нової школи можна вирішити на уроках української мови та літератури. Найефективнішим засобом досягнення мети є впровадження інноваційних технологій навчання. Помічником на цьому етапі стає мультимедійна дошка.

(Слайд 4). Інтерактивна дошка - це сенсорний екран, приєднаний до комп'ютера, зображення з якого передає на дошку проектор. Інтерактивна дошка працює одночасно як монітор комп'ютера і як звичайна дошка. Досить доторкнутися до поверхні дошки, щоб керувати програмами, запущеними на комп'ютері.

Щоб учні ефективно засвоїли навчальний матеріал, їх потрібно зацікавити. Саме мультимедійний супровід уроків допомагає урізноманітнити заняття, зробити більш яскравими, викликає бажання в учнів створити щось нове, власний продукт, підготувати повідомлення з допомогою електронних засобів, брати безпосередню участь у навчально-дослідницькій діяльності.

Важливим фактором є те, що викладач одночасно може впливати на всі види рецепторів, за допомогою яких учні сприйматимуть навчальний матеріал: використовувати одночасно текст, аудіо та відеоматеріали, Інтернет ресурси. К.Д. Ушинський казав: "Педагог ... має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття - око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо, нюх і смак узяли участь в акті запам'ятовування... За такого дружнього сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять".

Уроки української мови – це години популяризації рідної мови, прилучення учнів до надбань культури українського народу, виховання в них почуття національної свідомості. Тому пропоную на початку будь-якого уроку мови, можливо, й систематично за допомогою дошки прослухати ролик(кожного разу інший) (слайд 5),що пропонує Всеукраїнське об’єднання «Рух захисту української мови». Таким чином ми вб’ємо двох зайців: організуємо учнів до уроку, мотивуємо їхню діяльність і діти знатимуть висловлювання про мову та їх авторів. Наступним кроком може стати пропозиція створити ролик самому (ситуація успіху: відчують свою значимість). Наприклад, цього року відбулися зміни в програмі й темою першого уроку в 11 класі є «Вступ. Мовна стійкість як ключова риса національно мовної особистості». Його можна провести як урок-захист української мови. Коли учні готують виступи на її захист, то можуть його проілюструвати. (Слайд 6,7).

Щоб естетично виглядав запис теми, бо викладач мусить бути взірцем, його можна оформити на слайді (слайд 8).

З метою контролю мультимедійну дошку можна використати, перевіряючи продиктований чи то словниковий диктант, чи то текстуальний. Дошку можна використати і як графічний планшет: спроектувати на неї текст і запропонувати учням розставити розділові знаки, вставити пропущені літери магнітним маркером чи зробити синтаксичний розбір спроектованого речення,чи будь-який інший розбір.

Учні можуть використати дошку для демонстрації результатів роботи над якимось проектом(при цьому слід не забувати, що викладач – помічник,порадник), наприклад: «Багатство української мови: фразеологія та синонімія».

Для поповнення словникового запасу учнів можна використати тлумачний словник, словник синонімів, фразеологічний чи будь- які інші електронні словники.

На підсумковому етапі можна скористатися завданнями на слайді, що демонструвалися на початку уроку, для з’ясування, чи виконали їх, що ще, можливо,потрібно вдосконалити.

Для використання мультимедійної дошки на уроках української літератури ще ширше поле діяльності. Готуючись до вивчення життєвого шляху письменника, ми можемо скористатися відеоматеріалами про той край, де народився, зростав чи перебував письменник під час написання творів; здійснити віртуальну подорож до музею того чи іншого письменника; спроектувати карту України, щоб учні візуально сприйняли місце народження і проживання митця. Це в деякій мірі допоможе учням зрозуміти його творчість.

Саме з допомогою мультимедійної дошки ми можемо ефективно здійснювати міжпредметні зв’язки. Візьмімо вивчення життя І. С. Нечуя- Левицького: учні мають змогу познайомитися з улюбленою картиною письменника – «Українська ніч» Архипа Куїнджі – та улюбленою мелодією – «Appasionata» Людвіга ван Бетховена. При вивченні роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай» логічо послухати пісні цієї легендарної піснетворки і на підготовчому етапі намалювати її словесний образ, потім, під час прочитання роману, порівняти власне уявлення про Марусю зі змальованим у творі. З допомогою маркера ми створюємо кола Вена й робимо компаративний аналіз змісту творів І. Карпенка –Карого «Мартин Боруля» та Жана –Батіста Мольєра «Міщанин-шляхтич» або Миколи Куліша «Мина Мазайло» та Жана –Батіста Мольєра «Міщанин-шляхтич». Розвитку естетичних смаків сприятиме прослуховування аудіозаписів поетичних творів І. Франка, Олександра Олеся, Ліни Костенко, Дмитра Павличка та ін.,що покладені на музику; перегляд ілюстрацій до творчості письменників. Деякі учні підбирають музичний супровід для декламації вивченого напам’ять, до певного літературного твору. Щоб отримати естетичну насолоду, зрозуміти, чим займався Сивоок із роману

П. Загребельного « Диво», демонструємо слайди із внутрішнім оздобленням Софійського собору (слайд 9), просимо учнів знайти елементи оздоблення язичницьких часів.

Пізнавальними є фільми «Великі українці», які ми можемо переглянути під час вивчення того чи іншого письменника. Та перед цим викладач має переглянути сам. Враховуючи індивідуальні особливості групи, підібрати необхідні епізоди, підготувати завдання для учнів або запропонувати дітям скласти ряд запитань за фільмом. Наприклад: • Що долею судилося І. Франкові?

 • Хто за походженням батьки Івана?

 • В якому місті й у скільки років він отримує звання доктора філософії?

 • Зустріч з якою видатною особистістю у Львові змінить життя письменника й дорого йому коштуватиме?

 • Ким був І. Франко для молоді?

 • Як розумів революцію?

 • Яку першу політичну партію очолить?

 • Творчий доробок письменника- інтелектуала складається зі скількох творів?

 • Рядками з якого твору починається й завершується фільм? До кого в них звертається письменник-громадянин?

 • Чого можна повчитися в І. Франка?

Під час вивчення повісті М. Коцюбинського « Тіні забутих предків» ми можемо переглянути уривки з фільму Сергія Параджанова, який у 1965 році отримав на Міжнародному фестивалі в аргентинському містечку Мар-дель-Плато найвищу нагороду. Тут ми перед переглядом можемо поставити учням запитання:

 • Чи такими ви уявляли під час прочитання головних героїв?

 • Чи вдалося режисерові передати національний колорит Гуцульщини?

 • Іван Миколайчук (це була перша його роль у фільмі), на вашу думку , справився зі своєю роллю?

 • Що є одним з головних компонентів образної структури фільму? (Музика).

 • Яку роль відіграв фольклор у зображенні цілісної картини життя карпатських українців?

В українській літературі особливий акцент зроблено на тих художніх творах, які сприяють зародженню у свідомості молодої людини якостей, що є носіями позитивної, життєствердної енергії, оптимізму, намагання долати труднощі, волі до перемоги, досягнення мети у житті. Коли ми вивчаємо поему в прозі Осипа Турянського «Поза межами болю», то нашим дітям важко уявити те, що переживають герої твору, як би вони не намагалися це зробити. Допомогти може вступне слово викладача, діалог з аналізом подій, що відбуваються на Сході, які підведуть учнів до висновку про антигуманну сутність війни, а про глибину трагедії, психологію допоможе зрозуміти фільм, знятий за мотивами повісті, режисера Ярослава Лупія (1989р.).

Так як і в мові, мультимедійну дошку можна використати в літературі для контролю: після літературного диктанту учні , обмінявшись зошитами, звіряють відповіді зі спроектованими на дошку(слайд 10, 11), можна тест, вікторину.

Отже, завдяки мультимедійному супроводу уроків української мови й літератури в поєднанні з живим словом викладача та художнім текстом як явищем мистецтва слова, що є специфічним «інструментом» пізнання світу і загальнолюдських цінностей, ми реалізовуємо основні завдання, що стоять перед новою школою: формування цілісної особистості, патріота, інноватора.

Використані джерела

1.http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.htmlhttp

2.mon.gov.ua/Новини%202016/08/21/2016-08-17-3-.pdf3.uk.wikipedia.org/wiki/Інтерактивна_дошка

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал