Мова І суспільствоСкачати 56.36 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір56.36 Kb.
Тема: МОВА І СУСПІЛЬСТВО

План

 1. Суспільна природа мови. Функції мови.

 2. Соціолінгвістична і мовна політика.

 3. Мова як соціально-історична форма, її варіантний і конкретно-реальний характер.

 4. Узус, літературна мова, стиль мови.

 5. Система мовних стилів і мова художньої літератури.

 6. Соціальні спільності людей і соціальні типи мов.

Завдання для контролю

 1. Скласти бібліографію до теми.

 2. Опрацювати наукову літературу з теми, запропоновану у списку літератури і написати конспект-відповідь на питання поданого плану).

Форма контролю: Перевірити бібліографію до теми, складену студентами, виступи студентів з конспектами-відповідями до запитань теми та їх обговорення.

Тема: МОВА ЯК КОНКРЕТНО-ІСТОРИЧНА КАТЕГОРІЯ

План

 1. Розвиток мови як лінгвістичне поняття. Основні закони розвитку мови

 2. Історичний розвиток мови і аспекти мовознавства

 3. Стан мови як динамічна рівновага

 4. Історія мови та її хронологічні зрізи

 5. Взаємодія мов і мовні контакти

 6. Внутрішні і зовнішні закони історичних змін мови

 7. Взаємодія системи мови, її норми і мовленнєвої діяльності

Завдання для контролю:

1. Законспектувати [48]с.333-354.

2. Написати реферат «Проблема прогресу в мові»

Форма контролю:перевірка конспектів, бесіда зі студентами, захист рефератів.

Тема: МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОПИСУ МОВИ

План

 1. Філософський метод пізнання і методи часткових наук

 2. Загальнонаукові способи лінгвістичних досліджень (спостереження, експериментування, моделювання).

 3. Моделі-зразки і моделі-конструктори

 4. Лінгвістичні методи

 5. Метод як методика і метод як спосіб опису

 6. Метамова як спосіб опису мови

 7. Описовий метод як аспект дослідження рівнів сучасної мови

 8. Одиниці мови і одиниці аналізу

 9. Різні види прийомів лінгвістичного аналізу

 10. Порівняльний метод. Внутрімовне і міжмовне порівняння

 11. Порівняльно-генетичний метод

 12. Прийоми і принципи етимологічного аналізу

 13. Зіставний метод

 14. Типологічна характеристика мови і типологічна класифікація мов

Завдання для контролю:

 1. Написати характеристику кожного методу дослідження мови, зазначивши використані наукові джерела.

Форма контролю:: перевірка конспектів та знань студентів (обговорення питань теми)

Тема: ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ МОВОЗНАВСТВА

План

  1. Сучасне мовознавство як результат розвитку науки про мову. Основні етапи та періоди історії мовознавства.

  2. Мовознавство давньої Індії.

  3. Античне мовознавство

а) філософський період;

б) Александрійський період;

в) мовознавство у Давньому Римі.

4. Давнє арабське мовознавство.

5. Мовознавство середніх віків та епохи Відродження.

6. Українське мовознавство ХІ – ХVІІІ ст.7. Мовознавство ХVІІ – ХVІІІ ст.

Завдання для контролю: написати: 1)конспект відповіді на всі запитання плану; 2) доповідь «Лінгвофілософська концепція Г.Сковороди».

Форма контролю: перевірка конспектів та знань студентів (обговорення питань теми).


Тема: НАТУРАЛІЗМ І ПСИХОЛОГІЗМ У МОВОЗНАВСТВІ.

ЛОГІКО-ГРАМАТИЧНИЙ НАПРЯМ. МОЛОДОГРАМАТИЗМ

План

 1. Основні напрямки у мовознавстві другої половини ХІХ ст.

 2. Натуралістичний напрям у мовознавстві.

 3. Логіко-граматичний напрям. К.Беккер, Ф.Буслаєв.

 4. Психологізм у мовознавстві. А.Штейнталь.

 5. Молодограматики.

Завдання для контролю:

1. опрацювати наукову літературу з теми та, відповідно до плану, охарактеризувати основні напрямки мовознавства ІІ пол. ХІХст.

Форма контролю: перевірка конспектів та опитування студентів.

Тема: ХАРКІВСЬКА ЛІНГВІСТИЧНА ШКОЛА. О.ПОТЕБНЯ

План

 1. Харківський університет – осередок лінгвістичної науки.

 2. Лінгвістично-філософські погляди О.Потебні.

 3. Питання походження мови.

 4. Структурні компоненти слова.

 5. Граматична теорія О.Потебні.

 6. Націоналізм і денаціоналізація у трактуванні О.Потебні.

 7. Учення про естетичну функцію слова.

 8. Значення праць О.Потебні для історії лінгвістичних учень.

 9. Послідовники О.Потебні.

Завдання для контролю:

 1. Опрацювати рекомендовану літературу до теми і законспектувати [90]с.50-56; [48]с.58-62.

 2. Охарактеризувати один із аспектів наукової діяльності О.Потебні (написати доповідь).

Форма контролю: виступи студентів та обговорення доповідей.

Тема: КАЗАНСЬКА (ПЕТЕРБУРСЬКА) І МОВСКОВСЬКА ЛІНГВІСТИЧНІ ШКОЛИ

План

 1. Вітчизняні мовознавчі школи та їх роль у розвитку мовознавства.

 2. Проблеми мовознавства у працях І.О.Бодуена де Куртене.

 3. Вчення про фонеми і фонетичні альтернації (чергування).

 4. Поняття морфеми і морфологічних процесів.

 5. Мова як соціально-психологічне явище.

 6. Роль і місце Московської лінгвістичної школи в історії вітчизняного і світового мовознавства.

 7. Історія мови та історія народу.

 8. відношення мови до мислення і психічної діяльності.

 9. Вчення Фортунатова про форму слова. Форми і словозміни і словотворення.

 10. Вчення про словосполучення, речення і фразу.

 11. Традиції Казанської І Московської лінгвістичних шкіл у європейському мовознавстві.

Завдання для контролю:

1.Опрацювати рекомендовану літературу до теми і законспектувати [48]с.70-82; [43]с.142-214.

2. Охарактеризувати ( написати доповідь) один із аспектів наукової діяльності Московської та Казанської школи..

Форма контролю: перевірка конспектів та індивідуальна бесіда зі студентами
Тема: СТРУКТУРАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ШКОЛИ

План


 1. Розвиток лінгвістичних концепцій Ф. де Соссюра у працях зарубіжних мовознавців.

 2. Женевська школа. Соціологічний напрям.

 3. Копенгагенська школа. Глосематика.

 4. Лондонська структуральна школа.

 5. Американська етнолінгвістика. Дескриптивна лінгвістика.

 6. Празька лінгвістична школа. Функціональна лінгвістика.

Завдання для контролю:

1. Законспектувати: [17]с.130-133; [18]; [90]с.124-153.

Форма контролю: перевірка конспектів та індивідуальна бесіда зі студентами.

Тема: ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТОЛІТТЯ


План

 1. Основні напрями сучасного мовознавства.

 2. Когнітивна лінгвістика як один із сучасних напрямів мовознавства.

 3. Функціональна лінгвістика.

 4. Лінгвістика тексту.

 5. Прескриптивна та дескриптивна лінгвістики.

 6. Психолінгвістика.

 7. Соціолінгвістика

 8. Комунікативна лінгвістика

Завдання для контролю:

1.Опрацювати рекомендовану літературу до теми і законспектувати [48]с.146-167;321-324.2. Охарактеризувати (написати доповідь) про один із сучасних лінгвістичних напрямів.

Форма контролю: перевірка конспектів; виступи студентів з доповідями.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал