Моральна основа особистості та умови її формуванняСкачати 51.49 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації04.01.2017
Розмір51.49 Kb.

МОРАЛЬНА ОСНОВА ОСОБИСТОСТІ ТА УМОВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
У розгляді цього питання ми повинні звернутися до поняття моральність.
Моральність - це внутрішні духовні якості, якими керується людина, етичні норми, правила поведінки, що визначаються цими якостями.
Моральність як стан духу детермінує поведінку людини зсередини, з душі, з совісті, допомагає встановити проти негативних зовнішніх впливів. Судження внутрішнім моральним переконанням, високим гуманним принципам робить людину духовною істотою і забезпечує повагу до самого себе. Моральність виникає як сукупний продукт матеріально-духовного, соціального буття людини. У ній є те духовне, спільне для всіх моральних людей, що складає її стержень, і, що виражається в її принципи життєдіяльності.
Моральне виховання ефективно здійснюється тільки як цілісний процес загальнолюдської моралі. Результатом цілісного процесу є формування морально цілісну особистість, в єдності її свідомості, моральних почуттів, совісті, моральної волі, навичок, звичок, суспільно цінного поведінки.
Основоположною категорією морального виховання є поняття морального почуття - постійного емоційного відчуття, переживання реальних моральних відносин і взаємодій. Моральність для дитини - перш за все це живе почуття, реальний стан. Моральне виховання, що ігнорує емоційну сферу, естетичне ставлення до дійсності є слабосильним, нездатним формувати внутрішні стимули і спонукання високоморальних вчинків дітей, керувати їхньою поведінкою. Моральне почуття є основотвірний початком людської моралі.
Складовим елементом морального почуття є моральне свідомість - це активний процес відображення дитиною своїх моральних відносин, станів. Воно передбачає знання, моральних принципів, норм і, одночасно, постійне усвідомлення та осмислення свого морально положення в суспільстві, морального стану, відчуття, почуття.
Рушійною силою моральної свідомості є моральне мислення - процес постійного накопичення і осмислення моральних чинників, відносин. Моральні переживання породжуються єдністю чуттєвих станів, відображених у свідомості, і їх осмисленням, оцінкою, моральним мисленням.
Моральні почуття, свідомість і мислення є основою і стимулом прояви моральної волі. У життєвій практиці, особливо в екстремальних умовах, завжди реалізується в єдності всі названі компоненти.Моральне виховання - це не вдовбування, не заучування моральних норм і бездушна відпрацювання звичок, а це є активний життєвий процес відносин, взаємодій, це процес постійних рішень, вибірвольових дій на користь тих чи інших моральних норм.
Результатом морального виховання є моральна вихованість. Про моральної вихованості свідчить глибина морального почуття, здатність до емоційного переживання, сором і співчуття.
Успіх морального виховання дітей багато в чому залежить від характеру суб'єктивного морального простору, в якому вони живуть. У нього входять:
Відносини і спілкування в колективі
Відносини і спілкування вулиці
Спілкування з товаришами
Ставлення до себе

Ставлення до природи, до зовнішнього світу
Відношення до суспільних вимог
Відносини в родині, яка є найважливішим простором для дитини.
З усього перерахованого вище важливе значення у формуванні моральності дитини відіграє роль казки, а також ігри дітей.
Дошкільний вік, як кажуть педагоги і психологи, це класичний вік гри. В
іграх успішно розвиваються дитячі взаємини, їм надається дух доброзичливості, розвиваються почуття, навички і звичкикультурної поведінки, уточнюються деякі моральні уявлення.
Саме в дошкільному віці, особливо в 5-7 років, гра приймає форму сюжетно-рольової гри. Всі сюжети дитячих ігор дослідники ділять на 3 великі групи:
Ігри з сюжетами на побутові теми (наприклад, гра "дочки-матері"). Тут формується така моральна сторона як турбота, любов, співпереживання до ляльок, що потім це все проектується на реальний навколишній світ.
Ігри з виробництвами темами. Формують у дітей ввічливе ставлення до оточуючих в процесі спілкування між собою.
Сюжет - це та сфера дійсності, яка відбивається в грі.
У грі дитина легше підкоряється правилу, пов'язаному з виконанням взятої ним на себе ролі. Так, наприклад, дитину важко примусити сидіти за столом, не заважаючи іншим, він відволікається, задає питання і т.п. Якщо ж йому по грі покладено сидіти тихо, то він це робить без великого зусилля і протягом більш тривалого часу. Це пояснюється тим, що в грі правило не "нав'язане" дитині - воно є його власним правилом, прямо випливають з ролі, яку він взяв на себе.
Крім рольових ігор можна виділити ігри в ляльки, які є дуже цінними для вивчення дитини, проникнення у його внутрішній світ, з'ясувань моральність його інтересів. Часто ставлення дітей до ляльки визначаються її зовнішнім виглядом (зачіска, ошатне плаття). Ігри з ляльками вимагають від дітей турботи, порядку в ляльковому куточку, що так само є важливим у формуванні
їхньої моральності.
СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ
МОРАЛЬНОЇ ОСНОВИ ОСОБИСТОСТІ
У розгляді цього віки ми повинні звернутися до поняття, що ж таке сімейне виховання. Виховання - це такий процес взаємодії батьків і дітей, який неодмінно повинен приносити задоволення як тієї, так і іншій стороні.
Сім'я - це колиска духовного народження людини. Вона є одним їх найдавніших інститутів виховання, де відбувається самопізнання і формуються потреби дитини в любові, ніжності, повазі і спілкуванні. Сім'я також є первинною середовищем, де людина повинна вчитися творити добро.
Першими і головними вихователями дитини є батьки, звертаючись до них
А.С. Макаренко говорив: "Головні основи виховання людини закладаються до 5 років, а далі йде тільки обробка людини".
Дошкільний вік, за визначенням О.М. Леонтьєва, являє собою період "первинного фактичного складання" особистості. Саме в ці роки відбувається становлення основних особистісних механізмів та утворень.
Стрижнем
особистості є моральна позиція людини, у формуванні якої вирішальна роль належить родині.
Саме сім'я закладає фундамент становлення моральної позиції дитини.
Завдяки стабільності, тривалості, емоційної забарвленості виховних впливів, їх різноманітності, своєчасному використанню механізму підкріплення. Тому всі відхилення в сімейному моральному вихованні дитини можуть серйозно ускладнити його подальше життя, коли він зіткнеться з іншими моральними цінностями і вимогами.
З досвіду виховання дітей величезне значення має здоровий тон сімейного життя, моральна атмосфера сім'ї, її устрій і стиль. Під цим всім мається на увазі взаємини всередині сім'ї та моральні ідеали.
Сім'я у вихованні дитини-дошкільника є першою і часто єдиним середовищем, яка формує його особистість. Дошкільне дитинство - період високої чутливості дитини до виховного впливу і впливу середовища. У сім'ї дитина опосередковує норми людської свідомості, засвоює моральні цінності. Її виховні впливи визначаються характер поведінки дитини в сім'ї.
Як відомо, дошкільнята є в цей період дуже хорошими спостерігачами і те, що вони бачать навколо, все проектують на себе. Отже, життя батьків, їх моральне обличчя завжди і всюди знаходиться під пильним поглядом дітей. Це для них якась школа моралі. За своєю природою діти також є якимись дослідниками вже в ранні роки свого життя. Вони прагнуть до пізнання, виявлення та встановленню істини. Якщо в перші роки життя дитина встановив істину і затвердив, що краще тата і мами нікого немає, то нехай ця істина назавжди залишиться нею. У цьому чільну роль відіграє моральний вигляд батьків, який імпонує дітям і заражає їх, залишаючи глибокий відбиток на все подальше життя.
Велику роль у сімейному вихованні відіграє авторитет батьків. Без батьківського авторитету виховання неможливо. Головною підставою батьківського авторитету може бути робота батьків, їх цивільна особа, поведінка. Авторитет - це вплив будь-якої особи, засноване на знаннях, моральних достоїнствах і життєвому досвіді.
Бути авторитетним батьком - значить притягувати дитину силою чарівності своєї особистості, керувати і допомагати там, де необхідно.
Найчастіше авторитетом сім'ї є глава сімейства - це батько, який безпосередньо повинен володіти морально-етичної зрілістю, умінням спілкуватися з дітьми. Саме у спілкуванні з дітьми батько зобов'язаний сприяти розвитку їх індивідуальності, а не підганяти індивідуальність під шаблон.
Авторитет батьків не є єдиним чинником у становленні моральності особистості, поряд з ним можна виділити також і загальноосвітню і педагогічну підготовленість батьків. Концепція сімейної педагогіки - це створення системи виховання, що забезпечує всебічний і гармонійний розвиток особистості. Тільки таке сімейне виховання може зробити дитину щасливою.
Всі правила моральності і доброзичливості повинні передаватися дітям частіше і швидше за все не словами, а фактами самої повсякденної життєдіяльності. При цьому необхідно, щоб власна моральність виховання була бездоганна.

Виховання в сім'ї носить комплексний, природний характер.
Найважливішим фактором реалізації виховного потенціалу сім'ї виступає свідома, цілеспрямована та систематична виховна діяльність батьків, яка підпорядкована ціннісному ідеалу і спрямована на те, щоб сприяти самовдосконалення дитини в її прагненні стати повноцінною високоморальною особистістю.
Пильна увага у формуванні моральної основи дитини, має бути звернена на зміст і ідейну спрямованість дошкільника.
Керуючи улюбленим видом діяльності, дорослі можуть вплинути на чуттєву сферу дитини, її моральні прояви, формувати в нього початок ідейної спрямованості.
Кожен вид дитячої діяльності в силу своєї специфіки створює найбільш сприятливі можливості для здійснення певних завдань виховання, наприклад, в грі формуються колективні навички, моральні якості.
Хороша сім'я є колектив, де всі члени спаяні відносинами любові, взаємодопомоги, відповідальності один за одного. У сім'ї діти вчаться розділяти радощі інших людей, що являє собою одну із найвеличніших цінностей життя.
Як правило, сім'я повинна надавати на дитину тільки позитивний вплив, але це буває не завжди. Бувають випадки і негативного впливу на дитину, це конфліктна сторона сім'ї, куди входять постійні сварки, скандали між членами сім'ї конфліктна сторона сім'ї нерідко призводить до негативних наслідків у розвитку особистості, і 88% дітей у такій ситуації відчувають себе неповноцінними і нещасними.
Таким чином, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що основним джерелом впливу на дитину в сфері формування моральної основи особистості є родина. Саме сім'я створює для дитини ту модель життя, в яку він входить. Вплив батьків має забезпечувати їх фізичну досконалість
і моральну чистоту. Кожна дитина мимоволі і несвідомо повторює своїх батьків, наслідує їх, тобто в основу виховання закладається принцип "роби як я".


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал