Моніторинг якості освіти: принципи, форми, вимоги, (довідник- посібник), – Хмельницький: хоіппо. – 2013. – 61 сPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

На виконання статті 3 Указу Президента України від 30 вересня
2010 р. N 926 ( 926/2010 ) "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення моніторингу якості освіти, що додається.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд.70
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. N 1283
ПОРЯДОК
проведення моніторингу якості освіти

1. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення моніторингу якості дошкільної, позашкільної, початкової, базової і повної загальної середньої, професійно-технічної, базової та повної вищої освіти (далі - моніторинг).
Дія цього Порядку поширюється на навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

33 2. Основними завданнями моніторингу є: отримання об'єктивної інформації про якість освіти, стан системи освіти, а також прогнозування її розвитку; оцінювання стану системи освіти відповідно до завдань державної політики в галузі освіти; забезпечення органів державної влади статистичною та аналітичною
інформацією про якість освіти.
3. Основними методами проведення моніторингу є: об'єктивність оброблення інформації про якість освіти; системність оцінювання якості освіти; оперативність доведення до відома органів управління освітою та громадськості результатів моніторингу.
4. МОНмолодьспорт: визначає напрями проведення моніторингу відповідно до завдань державної політики в галузі освіти; затверджує план заходів щодо проведення моніторингу та здійснює контроль за його виконанням.
5. Державна наукова установа "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" МОНмолодьспорту розробляє науково-методичне та здійснює організаційне забезпечення проведення моніторингу, узагальнює статистичну та аналітичну інформацію про якість освіти.
6. Моніторинг проводиться шляхом: збору та проведення аналізу інформації про стан системи освіти; підготовки статистичної та аналітичної інформації про якість освіти.
7.
Моніторинг проводиться на локальному, регіональному та загальнодержавному рівні.
8. Об'єктами моніторингу є:
інформація про учасників освітнього процесу, зокрема про стан їх здоров'я, соціальний захист, умови життя та навчання, готовність до провадження певного виду діяльності, рівень задоволення потреби в освітніх послугах; процеси, що відбуваються у системі освіти, та характеристики
її стану; результати навчальної діяльності; навчально-методичне, матеріально-технічне,нормативно-правове, кадрове забезпечення освітнього процесу.
9. Моніторинг проводить державна наукова установа "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" МОНмолодьспорту, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства (далі - виконавці), на підставі доручення МОНмолодьспорту, яким визначаються виконавці, мета, завдання, строки проведення моніторингу і узагальнення статистичної та аналітичної
інформації про якість освіти на загальнодержавному рівні.
10. Методами проведення моніторингу є: опитування різних груп респондентів; тестування;

34 збір статистичних даних про стан системи освіти за встановленою виконавцем формою; вивчення документів навчальних закладів, органів управління освітою.
11. Моніторинг проводиться п'ятьма етапами.
На першому етапі визначається мета, завдання, строки, процедура, методи проведення моніторингу та критерії оцінювання.
На другому етапі готуються інструктивно-методичні матеріали щодо проведення моніторингу.
На третьому етапі проводиться моніторинг.
На четвертому етапі проводиться аналіз результатів моніторингу, готується статистична та аналітична інформація про якість освіти.
На п'ятому етапі оприлюднюється зазначена інформація.
12. МОНмолодьспорт враховує результати моніторингу під час формування та реалізації державної політики в галузі освіти.
13. Моніторинг проводиться виконавцями у межах коштів, передбачених їм у відповідних бюджетах, а також за рахунок інших джерел.

35
Додаток 3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З м. Київ
10.02. 2010
№ 97
Про проведення моніторингового дослідження якості географічної освіти
На виконання наказу МОН України №853 від 11.09.2009р. «Про підготовку та проведення моніторингових досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010н.р.» та з метою поліпшення якості географічної освіти
НАКАЗУЮ:
1.
Провести 10 березня ц.р. у Волинській, Дніпропетровській,
Миколаївській, Сумській та
Хмельницькій областях моніторингове дослідження якості географічної освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Відповідальність за об’єктивне проведення дослідження покласти на
Волинське, Дніпропетровське, Миколаївське, Сумське та Хмельницьке управління освіти і науки обласних державних адміністрацій.
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.):
2.1 забезпечити до 17.02 ц.р. розроблення інструментарію дослідження;
2.2. провести 18 лютого ц.р. нараду з питань проведення зазначених моніторингових досліджень за участю проректорів інститутів післядипломної педагогічної освіти та методистів географії зазначених областей.
3. Начальникам управлінь освіти і науки Волинської, Хмельницької,
Миколаївської, Сумської та Дніпропетровської обласних державних адміністрацій:
3.1. забезпечити до 17 лютого ц.р. формування репрезентативної вибірки загальноосвітніх навчальних закладів кожного регіону (не менше 30 шкіл), зберігши відповідне співвідношення між закладами, розміщеними у міській та сільській місцевості, між школами різних типів (за формою, що додається);
3.2 провести до 25 лютого ц.р. навчання інструкторів з питань організації моніторингового дослідження у зазначених регіонах;
3.3 забезпечити перевірку учнівських робіт; узагальнені матеріали надіслати до Міністерства освіти і науки України до 20 березня.

36 4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) проаналізувати результати моніторингового дослідження і до 15 квітня ц. р. підготувати відповідний аналітичний звіт.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
П.Б.Полянського.
Т.в.о. Міністра О.П. Гребельник
Додаток
Склад загальноосвітніх навчальних, які братимуть участь у моніторинговому дослідженні якості географічної освіти
Назва загальноосвітнього навчального закладу
Географічне розміщення
ЗНЗ (місто, село)
Тип ЗНЗ
Кількість класів, учасників дослідження
Кількість учнів у них

37
Додаток 4
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, тел. (0382) 79-51-36

Н А К А ЗВід_15_лютого_ 2010 року

№ __82__

Про проведення в Хмельницькій області
моніторингового дослідження
якості географічної освіти
На виконання наказу МОН України «Про проведення моніторингового дослідження якості географічної освіти» № 97 від 10.02.2010 року та з метою підвищення якості географічної освіти в Хмельницькій області

НАКАЗУЮ:
1.
Провести 10 березня 2010 року в загальноосвітніх навчальних закладах Хмельницької області моніторинг якості географічної освіти учнів 9-х класів всеукраїнського рівня (додаток - Склад загальноосвітніх навчальних
закладів Хмельницької області за вибіркою МОН України).
2.
Начальникам управлінь
(відділів) освіти міських рад
(райдержадміністрацій):
2.1.
До 17.02.2010 року визначити склад загальноосвітніх навчальних закладів, класів та учнів (згідно з додатком 1 до цього наказу), які візьмуть участь у моніторинговому дослідженні.
2.2.
Забезпечити проведення моніторингу якості географічної освіти учнів
9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах області, створивши для цього у закладах відповідні організаційно-педагогічні умови.
3.
Хмельницькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Войтенку В.І.):
3.1.
Забезпечити участь проректора Мельник В.В. у нараді МОН України з питання проведення зазначеного моніторингового дослідження
18.02.2010 року.
3.2.
До 25 лютого 2010 року організувати навчальний семінар методистів
Р/ММК з географії, заступників директорів досліджуваних шкіл,

38
інструкторів з питань проведення моніторингу якості географічної освіти.
3.3.
До 10.03.2010 року створити робочу групу з перевірки робіт учнів- учасників моніторингу, затвердивши її склад в управлінні освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.
3.4.
До 20.03.2010 року забезпечити перевірку робіт учнів, узагальнити матеріали дослідження та надіслати їх до МОН України.
4.
Відповідальність за виконання наказу покласти на в.о. заступника начальника управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації
Скачко О.В.
Начальник
Додаток
до наказу управління освіти і науки
Хмельницької облдержадміністрації
№ __82____ від _15.02_2010 року
Склад загальноосвітніх закладів Хмельницької області,
учні яких візьмуть участь у всеукраїнському моніторингу якості
географічної освіти
в Хмельницької області

Місто, район
Повна назва навчального закладу
Тип загально- освітнього навчального закладу
Кількість
9-х класів
Кількість учнів в них м. Хмельницький
1 СЗОШ,
1 колегіум
1 1 м.Кам’янець-
Подільський
1 НВК,
1 ЗОШ
1 1 м. Шепетівка
1 НВК,
1 ЗОШ
1 1 м. Славута
1 гімназія,
1 ЗОШ
1 1 м. Нетішин
1 ЗОШ
1 м. Старокостянтинів
1 гімназія
1 ЗОШ
1 1
Білогірський р-н
1 ЗОШ
1
Віньковецький
1 НВК
1
Волочиський
1 НВК
1

39
Городоцький
1 ЗОШ
1
Дунаєвецький
1 колегіум
1
Деражнянський
1 ЗОШ
1
Ізяславський
1 НВК
1
Кам’янець-
Подільський
1 ЗОШ
1
Красилівський
1 НВК
1
Летичівський
1 НВК
1
Новоушицький
1 СЗОШ
1
Полонський
1 гімназія
1
Славутський
1 НВК
1
Старосинявський
1 ЗОШ
1
Старокостянтинівський
1 ЗОШ
1
Теофіпольський
1 ЗОШ
1
Шепетівський
1 ЗОШ
1
Хмельницький
1 ЗОШ
1
Чемеровецький
1 НВК
1
Ярмолицецький
1 ЗОШ
1
Всього:
31 школа
31 клас


40
Додаток 5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

№ 1.4/18-1573 від 21.04.10
Ректорам (директорам) інститутів післядипломної педагогічної освіти
Про проведення соціологічного дослідження з питань переходу до 12-річного терміну навчання
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04 2010 № 296 «Про підготовку матеріалів з питань реалізації 12-річного терміну навчання», з метою збору інформації до наради під головуванням Віце – прем’єр – міністра України з питань реалізації 12- річного навчання та проведення парламентських слухань з порядком денним «Запровадження 12- річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання»
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти проводить соціологічне дослідження серед учнів, учителів, батьків, керівників ЗНЗ щодо 12-тирічного терміну здобуття середньої освіти.
Просимо сприяти проведенню до 30-го квітня 2010 року інститутами післядипломної педагогічної освіти відповідного соціологічного дослідження.
(Додатки 1-13).
Узагальнені статистичні матеріали за результатами опитування учнів, учителів, батьків, керівників ЗНЗ необхідно надіслати до Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти МОН України до 7-го травня 2010 року.
Т.в.о. директора Інституту
Ю.І. Завалевський
Патрикеєва О. О.
(044) 425 60 87

41
Додаток 6

Інструктивно-методичні
рекомендації
щодо
проведення
соціологічного дослідження з питань переходу загальної середньої освіти
до 12-річного терміну навчання
Модернізація змісту освіти в умовах переходу на 12-ти річний термін навчання вимагає пошуку оптимальних моделей організації навчально- виховного процесу, навчально-методичного та кадрового забезпечення.
Метою соціологічного дослідження є вивчення думки учнів, учителів, батьків та керівників ЗНЗ щодо питань переходу до 12- річного терміну навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.
Відповідальним за проведення дослідження в Автономній Республіці
Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, є представник інституту післядипломної педагогічної освіти.
Дослідження здійснюється методом анкетування керівників загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня різних типів та форм власності з міст та сільської місцевості, учителів 1-х класів, батьків учнів 1-х класів, класних керівників 9-х класів, учнів 9-х класів та їх батьків (за зразками анкет: додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7).

При проведенні соціологічного дослідження необхідно дотримуватися таких правил:
1. До анкетування залучається така кількість респондентів: o
10 директорів; o
10 учителів 1-х класів; 20 батьків учнів 1-х класів; o
10 класних керівників 9-х класів; 20 учнів 9-го класу; o
20 батьків учнів 9-го класу.
Дослідження проводиться анонімно, без зазначення прізвищ та імен респондентів.
2. Відповідальні за проведення соціологічного дослідження забезпечують узагальнення анкет для керівників ЗНЗ, учителів, учнів і батьків учнів та заповнюють відповідні таблиці узагальнення результатів опитування (додатки
8, 9, 10, 11, 12, 13).
3. Відповідальні за проведення дослідження готують інформаційний лист про результати соціологічного дослідження в області. У листі вказується перелік документів, які надсилаються, причини, через які було порушено вибірку (якщо будуть такі факти); посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за проведення соціологічного дослідження, її контактний телефон.
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ: до Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти МОН України через мережу Інтернет не пізніше 7 травня 2010 року
надсилаються такі документи:
-
інформаційний лист;
- таблиці з узагальненими результатами опитування директорів ЗНЗ, учителів, учнів і батьків учнів в області.

42
Додаток 7
Анкета для керівника загальноосвітнього навчального закладу
Шановний колего, запрошуємо Вас взяти участь в соціологічному
опитуванні щодо питань переходу до 12-річного терміну навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів
Місце розташування ЗНЗ: Сільська місцевість.  Місто.
1. Ваше ставлення до запровадження 12-річного терміну навчання
учнів.
 Позитивне.
 Негативне.
 Інше (що саме)__________________________________________________.
2. Чи вважаєте Ви, що Україні необхідно наслідувати європейську
модель середньої освіти (зокрема, 12- річний термін навчання)?
 Так..
 Ні.
 Інше (що саме)__________________________________________________.
3.Чи створено у Вашому навчальному закладі спеціальні умови
(санітарно-гігієнічні, матеріально - технічні) для навчання дітей з 6-
річного віку?
 Так.
 Ні.
 Частково.
4.Чи достатньо, на Ваш погляд, бюджетного фінансування для
створення у Вашому навчальному закладі спеціальних умов для
навчання дітей з 6-річного віку?
 Так.
 Ні.
 Частково.
5. Чи впливає, на Вашу думку, 12-річний термін навчання на
підвищення якості знань учнів?
 Так.
 Ні.
 Частково.
6. Чи сприяє, по-вашому, 12-річний термін навчання збереженню
фізичного та психічного здоров’я учнів?
 Так.
 Ні.
 Частково.
7. Чи дозволяє матеріально-технічна база Вашого ЗНЗ ефективно
впроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання?
 Так.
 Ні.
 Частково.

43
8. Чи дозволяє рівень професійної підготовки педагогів Вашого
навчального закладу ефективно реалізовувати завдання щодо
впроваджувати профільного навчання?
 Так.
 Ні.
 Частково.
9. Яким, по – вашому, повинен бути оптимальний термін одержання
повної середньої освіти?
 10 років.
 11.років.
 12 років.
 Інше (що саме)_______________________________________________
10. Чи можливо, на Вашу думку, сьогодні зробити обґрунтовані
висновки щодо ефективності впровадження 12-річного терміну
навчання.
 Так.
 Ні. Потрібно, щоб закінчився повний цикл 12- річного навчання.
 Можна зробити лише часткові висновки.
11. Які з названих проблем потребують, на Ваш погляд, першочергового
вирішення в умовах переходу до 12- річного терміну навчання? (Оберіть
не більше трьох відповідей)
 Психологічна й емоціональна неготовність дітей 6-річного віку до навчання в школі.
 Відсутність у частини ЗНЗ необхідної матеріально-технічної бази для забезпечення спеціальних умов навчання дітей з 6-років.
 Недосконалість освітніх стандартів, програм та підручників для 12-річної школи.
 Неефективність профілізації старшої школи.
 Недосконалість системи ЗНО.
 Проблем не існує.
 Інше (що саме)_______________________________________________

Дякуємо за відверті відповіді!

44
Додаток 8
Аналіз результатів моніторингових досліджень з профільних дисциплін
учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів області

Згідно з планом роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з метою поповнення банку даних про стан та динаміку розвитку змін в освітньому процесі, забезпечення інформаційно-регулятивного супроводу та прогнозування його розвитку 17 квітня 2008 року було здійснено моніторинг навчальних досягнень учнів 10 класів філологічного (українська мова, іноземні мови), історичного, математичного, економічного профілів навчання.
Мета даного дослідження – виявити наявний стан засвоєння програмового матеріалу з української мови, іноземних мов, історії, математики, економіки в загальноосвітніх навчальних закладів області.
Завдання моніторингового дослідження:
- дослідити рівень підготовки учнів 10-х класів з української мови,
іноземних мов, історії, математики, економіки на філологічному,
історичному, математичному, економічному профілях;
- визначити ступінь об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів у навчальних закладах;
- порівняти результати оцінювання учнів 10-х класів за підсумками проведеного дослідження, тематичної атестації та семестрового оцінювання за 10 клас;
- визначити чинники, що впливають на якість профільної освіти школярів.
Об’єкт моніторингового дослідження: учні 10 профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницької області.
Предмет моніторингового дослідження: якість та рівень освіти учнів з профільних дисциплін.
При формуванні моніторингу якості профільної освіти до уваги бралися такі фактори:
- рівень навчальних знань, умінь та навичок з предмета;
- рівень реальних навчальних можливостей;
- якість формування основних знань та способів діяльності;
- якісні характеристики ЗУН учнів на основі підсумкових зрізів знань;
- якість сформованості умінь і навичок на підставі аналізу проміжної та семестрової атестації.
Враховано результати проміжної атестації, мета якої – прослідкувати динаміку навченості учнів, корекція діяльності вчителя та учнів з метою недопущення невстигання учнів з предмета та семестрової атестації мета якої полягає у визначенні рівня сформованості ЗУН, відстеженні динаміки їх навченості, прогнозуванні результативності подальшого навчання, виявлення недоліків у роботі, планування внутрішньошкільного контролю з профільних дисциплін на наступний рік.
Окрім того, при проведенні моніторингового дослідження особливу увагу було звернено на назву профілів, профільні дисципліни, кількість годин на їх

45 вивчення, використання годин варіативної частини робочих навчальних планів для підкріплення профілю, кадрове забезпечення профільного навчання, форми підвищення кваліфікації у курсовий та міжкурсовий період з проблем профільного навчання; забезпеченість шкіл підручниками, дидактичними матеріалами; організацію роботи предметних гуртків, студій, секцій; форми позакласної роботи з профільних дисциплін.
Моніторингові дослідження виявили певні тенденції, визначили сильні та слабкі сторони навчального процесу, гіпотези, можливості, зокрема: більша частина годин робочих навчальних планів використовується для поглиблення знань учнів. Учні 10 класів інноваційних навчальних закладів (ліцеїв, гімназій,
НВК, шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів) виконують тестові завдання краще, ніж учні загальноосвітніх шкіл. Проте недостатніми є формування індивідуальної освітньої траєкторії розвитку школярів, реалізація дослідницької та проектної діяльностей. Потребує широкої реалізації регіональний компонент освіти.
При проведенні моніторингових досліджень з профільних дисциплін було виявлено наступне:
- тематичні, семестрові та моніторингові навчальні досягнення учнів свідчать, що якість уроків окремих вчителів залишається на низькому рівні; вчителі не відпрацьовують базові вміння та навички відповідно до програмових вимог; відсутня система роботи щодо формування загальних та спеціальних умінь і навиків учнів;
- слабкий контроль з боку адміністрації шкіл з питання усунення прогалин у знаннях учнів;
- недостатній контроль за якістю викладання та рівнями навченості учнів в окремих школах області;
- відсутність контролю з боку адміністрації шкіл за правильністю виставлення тематичних та семестрових оцінок;
- заступники директорів з навчально-виховної роботи недостатньо здійснюють контроль за виконанням навчальних програм, проведення систематичного повторення матеріалу;
- з збільшення показника диференціації набір дітей у гімназійні, ліцейні класи, класи з поглибленим вивченням здійснюється без діагностики загальних умінь і навичок учнів;
- формальний підхід при здійсненні аналізу семестрових та річних атестацій.
Респондентами моніторингових досліджень стали 442 учнів 10-х класів з
21 навчального закладу, з них: 13 – міської місцевості та 8 закладів освіти розташовані в сільській місцевості. З 442 учнів, охоплених моніторинговим дослідженням, 97 навчаються в закладах сільської місцевості і 345 – в міських та містечкових загальноосвітніх навчальних закладах.

46
Діаграма 1
Розподіл учасників моніторингового дослідження
за місцем проживання
сільська місцевість міська місцевість
97 345
Із 21 навчального закладу – 10 навчальних закладів інноваційного типу, з яких брали участь у моніторинговому дослідженні 278 учасників, 11 – загальноосвітніх шкіл, в яких – 164 учасники.
Проаналізовано результати обласного моніторингового дослідження стану викладання профільних дисциплін учнів загальноосвітніх навчальних закладів, здійснено порівняльний аналіз результатів моніторингового дослідження (за рівнем навчальних досягнень учнів).
Бали навчальних досягнень підсумкового оцінювання за 10 клас та результати дослідження з профільних дисциплін дають підстави стверджувати, що не всі учні 10-х класів підтвердили рівень навчальних досягнень за 10 клас.
Викликає стурбованість той факт, що в профільних класах 33 (7,5%) учні показали низький рівень навчальних досягнень з української мови, іноземної мови, історії, математики, економіки. Лише 76 старшокласників (17,2%), які в школі навчаються на бали високого рівня, підтвердили під час моніторингового дослідження бали річного оцінювання. Бали достатнього рівня підтвердили 220
(49,8%) десятикласників, середнього – 113 (25,5%).
З приводу такої невідповідності оцінювання можна висловити кілька припущень:
1)
учителі профільних дисциплін не об’єктивно оцінили результати навчальної діяльності учнів за підсумками року, що свідчить про суб’єктивну інтерпретацію критеріїв оцінювання та відсутності чіткої системи оцінювання на рівні навчального закладу;

47 2)
результати моніторингового дослідження не відображають реального рівня навчальних досягнень учнів 10 класів, що може бути пов’язано із кількома чинниками:
- при складанні контрольних робіт не враховано складність завдань, тобто вони були розраховані на загальний рівень;
- наявність суттєвого впливу певних суб’єктивних факторів.
За рівнями навчальних досягнень учнів 10 класів результати проведеного дослідження, підсумкового оцінювання розподілилися так:
Гістограма 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал