Модель психологічної допомоги при психологічному супроводі агресивних підлітків мета: корекція агресивної поведінки в підлітковому віці. ЗавданняСкачати 103.21 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір103.21 Kb.
МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ АГРЕСИВНИХ ПІДЛІТКІВ
Мета: корекція агресивної поведінки в підлітковому віці.
Завдання:

 1. Усвідомлення власних потреб

 2. Навчання прийомам регулювання свого емоційного стану

 3. Формування адекватної самооцінки

 4. Навчання способам цілеспрямованої поведінки, внутрішнього самоконтролю та стримування негативних імпульсів

 5. Формування позитивної моральної позиції, життєвих перспектив та планування майбутнього.


Причини:

 1. Підліткова криза

 2. Асоціальна родина

 3. Бажання привернути увагу

 4. Наслідування поведінки


Психодіагностика:

 1. «Агресивність»: модифікація тесту С.Розенцвейга

 2. Діагностика стану агресії: опитувальник Басса-Даркі

 3. Тест руки (Вагнер)


Аналіз отриманих даних та вибір стратегії психологічної допомоги.

Робота з найближчим оточенням (бесіда з батьками та педагогами питання формування здатності до емпатії, співпереживання, співчуття підлітка).
Корекційно-розвивальна робота

Форма роботи: змішана

 1. Вправа, спрямована на актуалізацію «Я-станів» у минулому, сьогоденні і майбутньому, активізацію свідомості.

 2. Вправа, спрямована на актуалізацію «Я-мотивації», посилення діагностичних процесів мотивації, активізація процесів мотивації, активізація процесів вольової регуляції.

 3. Вправа, спрямована на навчання позитивній оцінці та прийнятті власних негативних якостей.

 4. Гра «Чарівний базар».

 5. Вправа, спрямована на ознайомлення з емоціями, від реагування негативного досвіду.

 6. Вправа,спрямована на розуміння і вираження відношення до проблеми агресивного поводження.

 7. Вправа, спрямована на вибір найбільш прийнятного способу розрядки гніву й агресивності.

 8. Вправа, спрямована на вивчення мотивів власного агресивного поводження, вираження емоцій через вербалізацію почуттів.

 9. Вправа, спрямована реконструкцію позитивного досвіду в минулому через дитячі спогади й інтеграцію його з сьогоденням.

 10. Вправа, спрямована на «побудову» майбутнього через планування і фантазування, інтеграцію його з сьогоденням.

Оцінка та аналіз результативності проведених заходів.

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Мета: корекція та розвиток адаптивних можливостей першокласників
Завдання:

 1. Розвиток пізнавальних процесів.

 2. Розвиток загальної обізнаності.

 3. Формування адекватної самооцінки учнів.

 4. Розвиток комунікативних навичок.

 5. Формування соціальної довіри.


Причини:

 1. Низький рівень розвитку загальних здібностей.

 2. Високий ступінь емоційної нестійкості.

 3. Несформованість емоційної сфери.

 4. Високий рівень домагань на тлі низьких можливостей.

 5. Характерологічні особливості.

 6. Незрілість дитячої психіки.

 7. Особливості родинного виховання.

 8. Стиль керівництва педагогів.


Психодіагностика:

 1. Модифікація тесту А.Керна – Я.Йєрсека

 2. Орієнтований тест шкільної зрілості – вербальне мислення (Я.Йєрсека)

 3. Тест словника (Ю.Гільбух, С.Коробко, Л.Кондратенко)

 4. Тест «Будиночок» (Н.Гуткіна)

 5. Методика дослідження мотивації навчання в першокласників (М.Гінзбург)

 6. Тест намалюй свій настрій (О.Губенко, Л.Мельничук)

 7. Малюнок «Мій клас»

Аналіз отриманих даних та вибір стратегій психологічної допомоги.
Робота з найближчим оточенням (надання консультативних послуг батькам та педагогам, під час яких обговорити важливість систематичної допомоги дитині під час адаптації до школи, надання підтримки та похвали по відношенню до своєї дитини).
Корекційно-розвивальна робота

Форма роботи: змішана

 1. Вправи, спрямовані на розвиток пізнавальних процесів («Одяг», «Чотири стихії», «Порівняння предметів», «Збери картинку», «Бачити слово», «Ліплення)

 2. Вправи, спрямовані на розвиток мотиваційної сфери («Біг асоціацій»)

 3. Вправи, спрямовані на розвиток емоційної сфери («Настрій у кольорі», гра «Паровозик»)

 4. Вправи, спрямовані на розвиток навичок спілкування в групі («Знайомство», «Ритуал вітання»)

 5. Вправи, спрямовані на розвиток довільності рухів («Заборонений рух»)

 6. Вправи, спрямовані на розвиток конструктивного особистісного розвитку школяра та корекція недоліків особистісного розвитку дитини (фізкультхвилинка «Ванька-встанька», вправа «Кулька», вправа «Насос і м*яч»)


Оцінка та аналіз результативності проведених заходів

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ КОРЕКЦІЇ САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Мета: розвиток та корекція самооцінки підлітків.
Завдання:

 1. Виокремити причини порушення самооцінки підлітків.

 2. Мотивувати підлітків до позитивних змін.

 3. Підібрати психодіагностичний та консультативно-корекційний інструментарій для підвищення самооцінки.

 4. Запланувати форму участі батьків, вчителів у формуванні адекватної самооцінки підлітків.


Причини:

 1. Дефекти фізичного та психічного розвитку.

 2. Високий рівень тривожності.

 3. Неадекватні уявлення про свою зовнішність.

 4. Наслідування поведінки значущих осіб.

 5. Сімейні проблеми.

 6. Неадекватний рівень домагань.


Психодіагностика:

 1. Дослідження самооцінки: шкала Т.Дембо, С. Рубінштейн.

 2. «Сходинки» В.Щур.

 3. «Намалюй себе» А.М.Прихожан.

 4. Оцінка рівня домагань Ф.Хоппе.

 5. Дослідження рівня домагань: моторна проба Шварцландера.

Аналіз отриманих даних та вибір стратегії психологічної допомоги.
Робота з найближчим оточенням (консультування батьків і педагогів щодо важливості підтримки, похвали та без оціночного сприймання особистості підлітка).

Корекційно-розвивальна робота

Форма роботи: змішана

 1. Вправа «Хто Я?», «Я», спрямована на самоусвідомлення та само сприйняття.

 2. Вправа «Соціальна зацікавленість», спрямовані на сприймання себе як частини суспільства.

 3. Вправа «Егоцентричність», спрямовані на виявлення егоцентричних рис особистості.

 4. Вправа «Коло твого життя», спрямована на переосмислення життя.

 5. Вправа «Мої позитивні риси», спрямована на усвідомлення власних позитивних якостей.

 6. Вправа «Напишу собі листа», спрямована на усвідомлення рівня своєї самооцінки.

 7. Вправа «Який колір», спрямована на усвідомлення своєї значущості.

 8. Вправа «Я можу, я вмію…», спрямована на підвищення самооцінки.


Оцінка та аналіз результативності проведених заходів.

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Мета: розвиток креативності підлітків та юнаків.
Завдання:

 1. Виокремити причини недостатнього розвитку креативності підлітків та юнаків.

 2. Сформувати мотивацію до розвитку креативності.

 3. Підібрати психодіагностичний інструментарій, методики корекційно-розвивальної роботи з підлітками та юнаками.

 4. Запланувати форму участі батьків, вчителів у розвитку креативності підлітків та юнаків.


Причини:

 1. Недостатній розвиток інтелекту.

 2. Невпевненість.

 3. Відсутність пізнавальних інтересів.

 4. Відсутність мотивації до креативності.


Психодіагностика:

 1. «Короткий тест творчого мислення» (КТТМ) Субтест П.Торренса.

 2. Тест П.Торренса.

 3. «Творча оригінальність».

 4. «Скульптура».

 5. «Речення».


Аналіз отриманих даних та вибір стратегії психологічної допомоги.

Робота з найближчим оточенням (надання консультативних послуг батькам та педагогам з приводу стимулювання розвитку креативності підлітків та юнаків).

Корекційно-розвивальна робота

Форма роботи: змішана

 1. Гра «Моє ім*я», спрямована на ідентифікацію себе зі своїм ім*ям, формування позитивного відношення дитини до свого «Я».

 2. Малювання «Автопортрета», спрямоване на розкриття свого «Я».

 3. Гра «Візьми і передай», спрямована на досягнення взаєморозуміння і згуртованості, уміння передавати позитивний емоційний стан.

 4. Гра «Танець», спрямований на танцювальну психотерапію, самовираження індивідуальності.

 5. Гра «Принц і принцеса», спрямована на підвищення самооцінки.

 6. Вправа «Малювання самого себе», спрямована на розвиток творчого мислення.

 7. Гра «Чарівний перстень», спрямована на розвиток творчості.

 8. Гра «Чарівники», спрямована на розвиток креативного мислення.

 9. Гра «Журнал: небилиці в обличчях», спрямована на розвиток самостійності та креативності.

 10. Гра «Що було б, якби…», спрямована на розвиток творчих здібностей, фантазій.

 11. Гра «Міні-фантазії», спрямована на розвиток образного мислення, креативності.


Оцінка та аналіз результативності проведених заходів.

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ АУТСАЙДЕРАМ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Мета: скорегувати поведінку аутсайдерів, підвищити їх статус у класі.
Завдання:

 1. Виявити причини появи аутсайдерів.

 2. Підібрати психодіагностичний та консультативно-корекційний інструментарій.

 3. Запланувати форму участі батьків та вчителів у проведенні психологічної діагностики та корекції.


Причини:

 1. Порушення соціальних контактів.

 2. Почуття соціальної самотності.

 3. Відсутність взаєморозуміння та взаємопідтримки.

 4. Неприйняття іншими членами групи.

 5. Неоднорідність групи дітей.


Психодіагностика:

 1. Методика Рене Жиля.

 2. Соціометрія.

 3. Референтометрія.

 4. Вивчення психологічного клімату групи (карта-схема Л.Н.Лутошкіна).

 5. Експрес-методика по вивченню соціально-психологічного клімату в трудовому колективі С.Михалюка і О.Шалито.

Аналіз отриманих даних та вибір стратегії психологічної допомоги.
Робота з найближчим оточенням (консультування з педагогами, учнями класу та батьками щодо підтримки аутсайдерів, їх залучення до спільної діяльності).
Корекційно-розвивальна робота

Форма роботи: групова

 1. Вправа «Липучки», спрямована на підвищення згуртованості групи.

 2. Вправа «Пазли», спрямована на згуртованість всередині команди.

 3. Гра «Ура!», спрямована на розвиток в групі відносин партнерства.

 4. Гра «Разом з групою», спрямована на розвиток згуртованості колективу.

 5. Гра «Клубок ниток», спрямована на налагодження взаємостосунків з членами групи.

 6. Вправа «Екстрасенс», спрямована на відпрацювання навичок розуміння іншої дитини.

Оцінка та аналіз результативності проведених заходів.

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ КОРЕКЦІ

ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ
Мета: корекція подружніх стосунків.
Завдання:

 1. Виявити причини, що стимулюють виникнення проблем у подружжя.

 2. Підібрати діагностичний та консультативно-корекційний інструментарій для корекції подружніх стосунків.

 3. Запланувати форму участі найближчого оточення.


Причини:

 1. Несумісність характерів.

 2. Зрада чи підозра на неї.

 3. Безвідповідальне ставлення до подружніх обов*язків.

 4. Рутинізація подружнього життя.


Психодіагностика:

 1. Опитувальник «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Волкової.

 2. «Анализ семейных взаимоотношений» Е. Ейдеміллера.

Аналіз отриманих даних та вибір стратегії психологічної допомоги.
Робота з найближчим оточенням (залучити всіх членів родини до психокорекційної роботи).
Корекційно-розвивальна робота

Форма роботи: групова

 1. «Сімейна скульптура» (визначення місця індивіда у сімейній системі взаємодії).

 2. Рольова карткова гра (визначення ролі та обов*язків членів сім*ї, їхній вплив на сімейні стосунки).

 3. «Солом*яна башта» (організація спільної діяльності).

 4. «Фантазія та образи» (розкриття уявлень про себе та свого партнера).

 5. Порівняння цінностей (визначення сімейних цінностей кожного з подружжя).

 6. «Сімейні фотографії» (усвідомлення внутрішньо сімейних стосунків).

 7. «Подружня конференція» (поліпшення внутрішньосімейних стосунків).

Оцінка та аналіз результативності проведених заходів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал