Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україниСкачати 294.33 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір294.33 Kb.

-3z
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ , НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

відділ освіти Лохвицької РДА

ЛОХВИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

Лохвицької районної ради Полтавської області

вул. К. Маркса 43 м. Лохвиця Полтавська обл. 37200 тел. 3-14-52, 3-13-13.

email: lzosh 3 @ mail. ru

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото інновації\12.png

2012 рік


На виконання наказу по школі від 28.12.2011 року №177 « Про проведення моніторингу інноваційної діяльності у школі» протягом 2012 року був проведений моніторинг інноваційної діяльності школи за трьома напрямками : робота з кадрами, навчальна діяльність, виховна робота.

Організація, проведення, узагальнення матеріалів моніторингу були здійснені під керівництвом заступників директора школи, за участю голів шкільних предметних кафедр, голови шкільного методичного обєднання класних керівників, шкільного психолога.

Мета даних моніторингових досліджень: визначити ефективність методичної роботи у впровадженні інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес закладу.

Основна увага при проведенні моніторингових досліджень приділялася визначенню: • рівня освітньо - кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу(на основі результатів роботи по реалізації основної науково-методичної проблеми школи ) ;

 • рівня навчальних досягнень і компетенцій учнів у закладі відповідно до державних вимог

(дослідження якості освітніх послуг, що надає заклад, за останні три навчальні роки).

За результатами моніторингу складений опис системи роботи школи з питання « Про роль методичної роботи у впровадженні інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес» за такими розділами: 1. Базові орієнтири щодо впровадження інновацій.

 2. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційних процесів у закладі.

 3. Формування інноваційного рівня працівників.

 4. Методична робота закладу щодо пошуку ефективних засобів навчання в аспекті інноваційної діяльності.

 5. Методична робота закладу щодо пошуку ефективних засобів виховання в аспекті інноваційної діяльності

 6. Попередні результати інноваційної діяльності школи.

 7. Висновки.

Даний опис відображає найбільш суттєві для закладу етапи , форми і методи вироблення інноваційного стилю діяльності через оновлення методичної роботи з педагогічними працівниками.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес Лохвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 здійснюється на основі таких нормативних документівМіністерства освіти , науки, молоді та спорту України

1.Закон України «Про освіту» ст. 35 Загальна середня освіта,

ст.36 Середні навчальні заклади.

2. Закон України «Про загальну середню освіту» , Розділ 2 ст.8 .

3. Закон України «Про інноваційну діяльність», Розділ 3 ст.15.

4.Наказ МО № 522 від7 листопада 2000 р. «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»,

5.Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності в Україні від 25.11.2000р. № 773.

6.Положення про експерементальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №114.

7.Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2005 №106 «Про продовження експерименту за програмою Intel « Навчання для майбутнього» щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі».

8.Концепція розвитку національної інноваційної системи ( схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р.№ 680 – р.).

9. Наказ МОН N1243 від 31.10.2011 р. "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

10. Проект Концепції галузевої програми сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2013-2022 роки

11. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2011 № 596, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.07.2011 за № 857/19595 «Про Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності».

12. Постанова КМУ №1283 від 14.12.11 року» Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти».

13. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року»

14. Інформаційно-методичний лист від 27.07.2012 №1/9-530 щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.

15 .Положення про електронні освітні ресурси. Наказ МОН…від 01.10.2012 р. №1060.

Головного управління освіти і науки Полтавської ОДА


 1. Наказ від 03.02.2010 року №70 « Про затвердження заходів щодо розвитку загальної середньої…освіти на період до 2012 року».

 2. Лист від 23.12.2010 року № 01-11/1899 « Про продовження реалізації програми Intel «Навчання для майбутнього».

 3. Лист від 14.02.2011 року № 03-04-06/267 « Про формування банку відеоматеріалів для використання у навчальних закладах».

 4. Наказ від 17.11.2011 року № 45 « Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 -2012/2013 навчальних роках».

Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

1.«Педагогічні технології. Досвід. Практика» Видавництво «Полтава ПОІПОПП, 1999.

2.«Інноваційна діяльність в закладах освіти Полтавщини» . Видавництво «Полтава» ПОІПОПП,2002

3.Інновації як основа змін освітньої практики. Інформаційно-методичний збірник ПОІПОПП,2005.

4.Інформаційно-методичний збірник « Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху». Видавництво «Полтава. ПОІПОПП, 2006.

5.Лист ПОІПОПП від 01.02.2011 р. № 126 « Про проведення науково-практичної конференції « Нові інформаційні технології в освіті».

6. Лист ПОІПОПП від19.09.2011 р. «Про участь у Третій Національній виставці-презентації « Інноватика в освіті України».

Відділу освіти Лохвицької РДА

1.Протокольні доручення наради директорів ЗОШ району від 26.03.2008 р. з питання « Про ефективність методичної роботи в ЗНЗ району, роботи шкільних методичних обєднань…».

2.Протокольні доручення апаратної наради відділу освіти від 22.12. 2008 р. з питання « Про результативність взаємовідвідування уроків вчителями гуманітарного циклу…» .

3. Протокольні доручення апаратної наради відділу освіти від 12.11. 2008р. з питання « Про систему методичної роботи з учителями природничо-математичного циклу…».

4.Рекомендації семінару заступників директорів шкіл від 28.03.2008 р. з питання « Планування та організація внутрішкільного котролю – основа управлінської діяльності».

5.Рекомендації семінару заступників директорів шкіл від 27.03.2009 року з питання « Поширення ППД у практику «Проблеми, пошуки, знахідки».

6. Рішення колегії відділу освіти від 16.12.2009 року з питання « Про хід виконання обласної та районної Програм впровадження профільного навчання….».

7.Протокольні доручення наради директорів ЗОШ району від 19.05.2010 року з питання « Про впровадження ППД у школах… району».

8.Наказ райво від17.09.2010 р. №313 « Про моніторинг якості психологічного та соціального супроводу навчально-виховного процесу».

9.Наказ райво від 11.10.2010 р. №348 « Про продовження реалізації програми Intel « Навчання для майбутнього « у районі».

10.Наказ райво від 14.03.2011 р. Про проведення районного ярмарку педтехнологій « Творчі сходинки освітян Полтавщини» у 2011 році».

11. Лист райво від 18.04. 2011 р. № 01-16/491 « Про формування банку відеоматеріалів для використання у навчальних закладах».

12. Рекомендації районної конференції педагогічних працівників від 30.08.2012 р.

13.Рекомендації інструктивно-методичної наради заступників директорів шкіл від 07.09. 2012 р.
Першим із чинників,що визначає інноваційний потенціал школи, є навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.


З метою створення належних умов для підвищення фахової майстерності вчителів, ознайомлення їх з новітніми освітніми технологіями у школі створена належна матеріально-технічна база:

Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою станом на 01.09.2012 року становить близько 100 %.

Школа має два комп’ютерні класи: 10+1 і 5+1, підключені до мережі Інтернет, всю необхідну оргтехніку. c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото інновації\фото\p1010428.jpg

Новітній комп’ютерний комплекс, до складу якого входять, крім комп’ютера, мультимедійний проектор,відеомагнітофон, DVD - програвач, телевізор,фотокамера, ноутбук дає всі можливості для створення дидактичних матеріалів нового покоління на базі мультимедійних технологій, які орієнтовані на особистісні стилі навчальної діяльності учнів.

Техніка використовується ефективно,про що свідчить журнал обліку її використання.

Забезпеченість школи підручниками – 5357;c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото інновації\фото\pic_0011.jpg

науково-методичною літературою – 283;

художньою – 7102;

довідковою – 252.

Щорічно проводиться передплата фахових періодичних видань з усіх навчальних предметів, закупівля методичної літератури для навчальних кабінетів.

Навчально - методичний супровід навчально-виховного процесу забезпечує шкільний методичний кабінет, який діє згідно з Положенням про методичний кабінет середнього закладу (наказ МОН від 28.10.1997 р. №385).

У методичному кабінеті школи зосереджені такі матеріали з питань впровадження інноваційних освітніх технологій : • Нормативно-правове забезпечення з даного питання;

 • « Методичний банк» , що містить інформацію щодо сучасних освітніх технологій ( додаток №1);

 • « Перелік сучасних новітніх технологій виховання» (додаток №2);

 • Інформаційно-методичні матеріали;

 • Матеріали ППД;

 • Каталог публікацій вчителів школи у фаховій пресі(додаток № 3, 4);

 • Створена шкільна медіатека…(додаток №5)

Таким чином, у закладі створено достатні умови для впровадження інновацій.

Вступ

Другим чинником, який визначає інноваційний потенціал школи, є рівень професійної кваліфікації вчителів. Станом на 01.09.2012 року якісний склад педагогічного колективу закладу такий : усього вчителів – 24+ 1 сумісник.

З них мають кваліфікаційну категорію та педагогічне звання:

вищу – 14 чол.; першу – 5 ; другу - ; спеціаліст- 6 ; учитель- методист- 2 чол.; старший учитель – 7 чол. .

Вся методична робота у школі спрямована на зростання професіоналізму вчителя у світлі застосування інноваційних технологій навчання.


Пріоритетними завданнями методичної роботи педагогічного колективу школи є:

1.Вивчення освітніх інновацій, визнаних ефективними вітчизняною та

світовою педагогічною наукою;

2.Моніторинг ефективності впровадження освітніх і педагогічних інновацій у навчально-виховний процес закладу.

Робота з даного питання організовується за такими кроками:


 • Навчання (вивчення теоретичних засад);

 • Апробація та моделювання;h:\фото\фото 3\фото 4\dcim\100olymp\p2210060.jpg

 • Осмислення та узагальнення;

 • Впровадження передового досвіду в навчально-виховний процес.

З метою забезпечення результативності з питання впровадження педагогічних інновацій методична робота ведеться за 3 напрямами:

 • Робота з кадрами;

 • Навчальна діяльність;

 • Виховна робота.

Робота з кадрами

У 2009 році педколектив завершив роботу по реалізації основної науково-методичної проблеми школи «Формування інноваційного стилю діяльності педагогічних працівників». Ця проблема реалізовувалася через підвищення мотивації діяльності педагогів на основі впровадження елементів інноваційних технологій навчання та виховання, діагностику педагогічних труднощів, узагальнення передового педагогічного досвіду,організацію методичної роботи в школі, атестацію педкадрів,творчі звіти вчителів, участь у конкурсах різного рівня. Як наслідок, у школі відбулося удосконалення методів викладання основ наук відповідно до змісту освіти. За підсумками роботи педколективу по реалізації вище вказаної науково-методичної виданий наказ по школі від 23.06.2009 р. №63(додаток №6), укладена « Книга педагогічного досвіду…» (додаток №7)та започатковано випуск шкільної учительської газети « Педагогічний дайджест» (додаток №8).

З 01.09.2009 року колектив розпочав роботу по реалізації проблеми «Через інноваційну педагогічну діяльність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах»(додаток №9), яка є органічним продовженням методичної роботи по впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчально – виховний процес.

Методична робота в школі має ціленаправлений характер на реалізацію потенційних професійних здібностей і можливостей кожного педагога. З 01.09.2009.року у школі працюють методичні предметні кафедри .Їх робота організована відповідно до Положення про предметні кафедри (додаток № 10). c:\documents and settings\admin\рабочий стол\рызне\12\p6300117.jpg

Переваги цієї форми організації шкільної методичної роботи школа вбачає:


 • у підвищенні професійного рівня вчителів суміжних дисциплін;

 • у комплексі вирішуються питання стратегії викладання предмета;

 • у зменшенні формалізму в методичній роботі.

Робота кожного педагога по реалізації основної науково-методичної проблеми школи систематизована і здійснюється через обрану вчителем тему самоосвіти, яка є складовою вирішення проблеми школи (додаток № 11).

У кожному навчальному кабінеті є інформація про науково-методичну тему району, школи, учителя - предметника ( додаток № 12 ).c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото інновації\p1040252.jpg

У кінці кожного навчального року видається наказ « Про підсумки методичної роботи…у навчальному році», « Про підсумки виховної роботи…»(додаток №13), щосеместра проводиться моніторингове дослідження «Якісний склад педагогічних працівників та рівень навчальних досягнень учнів школи»(додаток № 14).

За період з 01.09.2005 року

Були проведені такі педради :

1.Самоосвіта вчителів – найефективніший засіб до самовдосконалення.

2.Впровадження у навчально-виховний процес при викладанні трудового навчання новітніх технологій.

3.Школу створює учитель.

4.» Реалізуємо метод проектів»- творчий звіт учителів, що атестувалися у 2008 році.

5.Творчий звіт керівників навчальних предметних кафедр з питань реалізації проблеми, над якою працює школа.

6.Про профільне навчання: становлення, пошуки, перспективи.

7.Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчості педагога до творчості учня».

8.Круглий стіл «Упровадження інтерактивних технологій в практику навчального процесу».

9.Про вирішення проблеми збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу як основного чинника вирішення науково-методичної проблеми.

10. Про виконання рішення колегії відділу освіти від 15.02.2011р. з питання «Про організаційну роботу по виконанню розпорядження голови ОДА від 04.07. 2008 р. «Про заходи щодо підвищення якості освіти в області».

11. Про проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов (на виконання рекомендацій експертної атестаційної комісії – 2010р.)

12.Моніторинговий підхід як об’єктивна модель вимірювання якості освіти у школі (додаток №15).

Видані накази по школі:

1.Про роботу педколективу школи по створенню умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

2.Про застосування інноваційних технологій у навчальному процесі.

3.Про проведення в школі «Стоп-тижня».

4. Про підсумки проведення організаційної роботи на виконання Постанови Кабміну «Про невідкладні заходи шодо запровадження ЗНО та моніторингу якості світи «.

5.Про підсумки роботи над реалізацією науково-методичної проблеми «Вироблення інноваційного стилю діяльності медпрацівників».

6. Про підсумки моніторингу якості роботи шкільних гуртків( додаток №16).

7.Про роботу педколективу школи над вирішенням основної науково-методичної проблеми району…(додаток №17).

8. Про проведення моніторингу інноваційної діяльності у школі

9 Про підсумки проведення методичного дня (додаток №18).

На НПД розглядалися питання: 1. Про хід виконання « Пропозицій експертної комісії щодо наслідків атестаційної експертизи школи, проведеної у період з 15.12. по 25 12.2009 року».

 2. Про роботу наукового товариства учнів у школі та її результативність.

 3. Аналіз роботи педколективу школи по виконанню державної програми « Обдарована дитина».

 4. Про участь членів педколективу в обласному ярмарку педтехнологій.

 5. Про роботу шкільної бібліотеки як засобу самореалізації творчої реалізації.

 6. Про ефективність роботи класних батьківських комітетів у розрізі реалізації основної науково-методичної проблеми школи ( на виконання рішення колегії райво від 15.02.2011 р. п. 4.1.1.).

 7. Про етичні принципи професійної діяльності українського вчителя (додаток №19).

На засіданнях предметних кафедр були опрацьовані питання:

 • Суспільно-природничий цикл

2009 р. – Дебати як інноваційна техніка залучення молоді до розв’язання глобальних проблем сучасності.

2010 р. – Використання інтерактивних методів навчання на уроках історії та географії.

2011 р. - Практичне використання методу проектів на уроках суспільно-природничого циклу.

2012 р. – Використання опорно-інформаційних схем на уроках географії ( з досвіду роботи вчителя географії Вигранки Л. М.). • Гуманітарний цикл

2009 р. - « Барви педагогічної майстерності» ( презентація досвіду роботи вчителів-філологів по реалізації основної науково-методичної проблеми школи ).

2010 р.- Обмін досвідом з питання « Використання інтерактивних методів на уроках вчителями гуманітарного циклу».

2011 р. – Практичне використання інноваційних технологій при вивченні предметів гуманітарного циклу – з досвіду роботи.

2012 р. – Використання комп’ютерних технологій та інтернет-ресурсів при вивченні предметів гуманітарного циклу ( на виконання методичних рекомендацій Міністерства освіти….). • Математика, фізика, інформатика

2009 р. – Використання інтернет-ресурсів при проведенні позакласних заходів з предмета (вчитель Хоролець А. О. ).

2010 р. – Ознайомлення вчителів з електронними програмними засобами при викладанні математики.

2011 р. – Круглий стіл « Результативність уроків із застосуванням інтерактивних методів навчання.

Відкритий урок з геометрії у 7 класі « Коло і круг» з використанням елементів ІКТ

Майстер-клас ( уч. Панченко А. І.). Робота з навчальними програмами ППЗ для 7-9 класів, виконання геометричних побудов з допомогою графічного редактора PAINT.

2012 р. - З досвіду використання методу проектів на уроках фізики у 7-8 класах.

Практичне використання можливостей інтернету при підготовці до уроків та позакласних заходів.


 • Початкові класи

2010 р. – Впровадження проектних технологій у початковій школі ( з досвіду роботи вч. Кулаги А. Г.).

2011 р. – Майстер-клас ( уч. Пономаренко Т. І. ). Самостійна робота на уроках математики в світлі інноваційних технологій.

2012 р. – Проведення уроків природознавства з комп’ютерною підтримкою. c:\documents and settings\admin\рабочий стол\рызне\12\p6300116.jpg


 • На методоб’єднанні класних керівників:

 1. Орієнтири на нові виховні технології. Обговорення моделі плану роботи класного керівника . створеної на виконання Програми « Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»(додаток №20).

 2. Робота в групах (1-4 кл.,5-8кл. ,9-11 кл.). «Нетрадиційні форми роботи класних керівників з учнями».

 3. Методичний фестиваль класних керівників ( з досвіду роботи кл. керівників Вигранки Л. М. , Кулаги А. Г., Сови С.М., Хоролець А. О.).

 4. Ділова гра « Класний керівник + родина школяра».

 5. Методична панорама « Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи»(додаток №21).

 6. Діагностичний моніторинг « Погляд батьків та учнів на учнівське самоврядування».

 7. Палітра досвіду : «Учитель – учнівське самоврядування».

 8. Шляхи засвоєння вчителями технології педагогічної підтримки.

Формування інноваційного рівня педпрацівників забезпечують і такі види діяльності:

 • Всі вчителі школи пройшли навчання за програмою Intel;

 • Практичне опанування основами створення комп’ютерних презентацій;

 • Кардинальна зміна підходів до підготовки і проведення засідань педагогічних рад, які здебільшого проходять в інтерактивному режимі і з мультимедійним супроводом(додаток №22);

 • Для забезпечення системного і постійного обміну передовим досвідом проведений «Фестиваль методичних ідей»;

 • Створена картотека практичного застосування інтерактивних та інноваційних технологій;c:\documents and settings\admin\рабочий стол\100olymp\p7040023.jpg

 • Глибоко вивчається і широко застосовується система моніторингових досліджень ;

 • Проведення творчих звітів з використанням комп’ютерних технологій у формі звіту про роботу по реалізації педагогічної проблеми ( додаток №23, 24) ; анотації досвіду по впровадженню інтерактивних технологій на уроках; картки особистісного зростання педагога тощо(додаток №25 );

 • Створення портфоліо як альтернативної форми оцінювання професіоналізму й результативності роботи вчителя ;

 • Демонстрація презентацій при проведенні різних методичних заходів(додаток №26);

 • Поєднання й конструювання різних групових і індивідуальних форм методичної роботи;

- Систематичне оновлення й розробка методичних рекомендацій щодо організації інноваційної діяльності школи(додаток №27, 28).

У закладі здійснюється психологічний супровід інноваційної діяльності (психодіагностика, психопрофілактика, вивчення психологічного мікроклімату в педагогічному колективі та в учнівських колективах, виявлення здібностей).Отже, у школі проведена достатня методична робота по формуванню інноваційного рівня педагогічних працівників.


( Навчальна діяльність)


В інноваційній діяльності вчителі школи віддають перевагу таким технологіям і методам навчання як особистісно орієнтовані, комунікативні, активні та інтерактивні.

Учителі розуміють, що нові педагогічні технології сприяють глибшому проникненню в зміст предмета, стимулюють учнів до пошуку істини, розвивають розумову та емоційні сфери, створюють у класі небуденну атмосферу, заохочують до самоосвіти.

Програми MS Office Power Point 2007, Publisher 2003, Windows Movie Maker допомагають учителям створювати власні електронні продукти. За допомогою мультимедійних засобів навчання учні стають віртуальними свідками історичних подій, учасниками наукових конференцій, здійснюють подорожі, переходять в іншомовне середовище, поринають у глибинні процеси, що відбуваються у природі тощо.

У пошуку ефективних засобів навчання в аспекті інноваційної діяльності учителі школи працюють над впровадженням елементів таких технологій :f:\фото вчителів\pa010839.jpg

Мамонова Л. І.

Укрупнене структурування навчального матеріалу при вивченні української мови.

f:\фото вчителів\pa010868.jpg

Вовкодав В. Ф.

Технологія рівневої диференціації навчання на основі обов’язкових результатів

f:\dcim\100olymp\p7070027.jpg

Левченко О. І.

Підвищення ефективності та результативності уроку образотворчого мистецтва шляхом інноваційних технологій.

c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\52.jpg

Горбик Н. Ф.

Укрупнене структурування навчального матеріалу при вивченні української мови.

c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\54.jpg

Веремєєнко Н. М.

Укрупнене структурування навчального матеріалу при вивченні української мови.

c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\62.jpg

Хоць В. О.

Використання елементів проектної роботи на уроках англійської мови.


c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\61.jpg

Сова С. М.

Викладання уроків світової літератури за системою Є. Ільїна.

c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\57.jpg

Панченко А. І.

Використання інформаційних технологій при навчанні математики.

h:\dcim\100olymp\p7070029.jpg

Донець В. В.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики.

c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\55.jpg

Хоролець А. О.

Комп’ютерна підтримка на уроках математики.


c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\60.jpg

Заславець Н. А.

Інтенсифікація навчання на основі схемних і знакових моделей навчального процесу за В. Ф. Шаталовим


c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\56.jpg

Вигранка Л. М.

Використання методу проектів на уроках історії та географії.


c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\51.jpg

Ніколенко О. О.

Використання дидактичного матеріалу нового покоління – один з елементів інноваційного стилю навчання.

f:\фото вчителів\p8290179.jpg

Прокопенко І. М.

Використання ІКТ на уроках трудового навчання.

c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\59.jpg

Залужний В. О.

Формування творчої та здорової особистості, підвищення рівня вмінь і навичок на уроках фізичної культури через використання інноваційних форм і методів навчання.

c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\s55vchbajdq.jpg

Сенецька Я. В.

Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу при вступі до початкової школи.

c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\58.jpg

Колєнова О. І.

Впровадження інформаційних інноваційних технологій та технологій співпраці індивідуальностей на уроках української літератури.

c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\41.jpg

Пономаренко Т. І.

Розвиток пізнавальних інтересів учнів на уроках математики в умовах особистісно-орієнтованого навчання.

c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\42.jpg

Хоменко Т. А.

Розвиток зв’язного мовлення в умовах особистісно-орієнтованого навчання.


c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\44.jpg

Третяк О. А.

Технологія рівневої диференціації навчання на основі обовязкових результатів (за технологією

В. Фірсова).c:\users\alya\downloads\3. педагогічний колектив - лохвицька загальноосвітня школа і-ііі ступенів №3_files\43.jpg

Кулага А. Г.

Впровадження проектних технологій у початковій школі.

f:\dcim\100olymp\p7070024.jpg

Панасенко А. М.

Формування здоровязберігаючого навчального середовища.

f:\dcim\100olymp\p7070025.jpg

Гаташ С. В.

Метод створення культурного контексту в практиці викладання музики.

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото інновації\p1040253.jpg

Левченко С. А.

Використання методу проектів на уроках трудового навчання.


Відпрацьована у педагогічному колективі методика застосування таких інноваційних засобів навчання , які використовують

Учителі початкових класів:

 • Опорні схеми

 • Інформаційні картки

 • Картки оперативного контролю

 • Алгоритми

 • Рівневі контрольні роботи

 • Проектні роботи


Учителі-філологи:

 • Використання опорних схем(готових, складених самостійно)

 • Мовні розминки (лексичні, фонетичні)

 • Метод незакінчених речень

 • Пошук інформації

 • Використання алгоритмів

 • Метод «навчаючи – учусь»

 • Взаємоперевірка

Учитель англійської мови:

 • Використання проектної роботи:

 1. Початкові класи:

 • виготовлення листівок

 • виготовлення постерів

 1. Середні класи:

 • створення «mind map»

 • інсценізація творів

 • реферати

 1. Старші класи:

 • презентації

 • шкільні газети


Вчителі суспільних дисциплін:

 • Створення структурно-логічних схем

 • Створення опорно-інформаційних схем

 • Використання різноманітних елементів інтерактивного навчання (метод «Прес», коло ідей,дебати)


Учитель світової літератури:

 • Комп’ютерна презентація

 • Галерея думок

 • Метод «Займи позицію»

 • Прийом «Своя опора»

 • Розігрування ситуацій за ролями

 • Аналіз ситуацій

 • Робота в парах

 • Робота в групах

 • Незакінчене речення


Учителі математики, фізики, інформатики :

 • Використання навчальних комп’ютерних програм ППЗ- 7-9; ППЗ-10-11; GRAN

 • Використання опорних схем, опорних конспектів,інструкційних карток, алгоритмів

 • Використання елементів модульного навчання на уроках геометрії в 11 класі

 • Творчі домашні завдання з фізики


Учитель біології, хімії:

 • Схеми

 • Опорні таблиці

 • ППЗ

 • Біологічні й хімічні диктанти

 • Алгоритми

 • Засоби методу проектів

 • Мультимедійні презентації


Учителі трудового навчання:

 • Мультимедійні презентації

 • Рольова гра

 • Дослідницький проект

 • Дизайнерське рішенняУчитель фізкультури:

 • Метод колового тренування

 • Метод доцільних задач

 • Теоретична гра

 • Використання порівняльної оцінки

 • Музичний супровід

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те ,що методична робота в школі спрямовується на пошук кожним учителем ефективних засобів навчання в аспекті інноваційної діяльності.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото\фото інновації\фото\p8090071.jpg

d:\фото\школа\pc150079.jpg


( Виховна робота)


У виховному процесі школи педагогічними працівниками використовуються такі інноваційні педагогічні технології:d:\фото\спортивне свято, каша\p4150067.jpg

 • технологія виховання духовної культури школяра,

 • технологія інтегрованого виховання,

 • технологія розвивального виховання,

 • технологія виховання успішної особистості,

 • технологія роботи вчителя-вихователя з однією дитиною,

 • технології супроводу дитини та «Педагогічна підтримка»,d:\фото\день учителя 2010\p9060021.jpg

 • технологія виховання рольовими іграми,

 • технологія виховання та розвитку дітей за інтересами.

В інноваційній діяльності класних керівників, педагога-організатора, практичного психолога, соціального педагога, бібліотекаря школи та керівників шкільних гуртків активно застосовуються сучасні форми і методи роботи (додаток №29). Серед яких:c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото інновації\фото\p8040059.jpg

- інформаційно-масові (ток-шоу (додаток №30), інформаційні вітальні(додаток № 31), дискусії, диспути, конференції, інтелектуальні ігри, ринги, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і права, "жива газета", флеш-моб); • діяльнісно-практичні групові (творчі групи, екскурсії, ігри-драматизації, настільні ігри(додаток №32), ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, тренінги (додаток № 33);c:\documents and settings\admin\рабочий стол\рызне\12\p6050042.jpg

 • інтерактивні ( звіти класних об’єднань(додаток №34), КВК, фестивалі,звіти гуртків (додаток №35); c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фото інновації\фото\p8020046.jpg

 • діалогічні (рольові ігри(додаток №36), міжрольове спілкування);

 • індивідуальні (доручення, творчі завдання тощо);

 • наочні ( презентації, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, стінгазети, тематичні стенди, відеоролик тощо).

У планах роботи класних керівників та педагога - організатора передбачено ці та інші інноваційні підходи до виховної діяльності учнів згідно з вимогами Програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах України». d:\фото\масляна 2011\p1160085.jpg

Таким чином, пошук та впровадження членами педагогічного колективу ефективних засобів виховання в аспекті інноваційної діяльності скеровує виховний процес на створення системного підходу до організації виховної діяльності та відображає сучасний зміст виховання в Україні.d:\фото\валентина\p1040080.jpg

Наскільки правильний напрям методичної роботи у впровадженні інноваційних педагогічних технологій обрав педагогічний колектив школи ,свідчать такі порівняльні результати діяльності закладу за 3 останні роки: • Спостерігається зростання рівня педагогічної майстерності вчителів( додаток № 37).

 • . Всі вчителі школи пройшли навчання за програмою Intel .

 • Щороку наші вчителі є учасниками районного конкурсу « Учитель року»( додаток № 38), беруть участь у районному ярмарку педтехнологій, (додаток № 39), надсилають власні розробки на творчі конкурси у фахові журнали (додаток № 40),очолюють районні методичні обєднання( додаток № 41).

 • За досягнуті результати протягом трьох останніх навчальних років учителі школи отримали: (додаток №42).

 • Підвищився рівень навчальних досягнень учнів: збільшилась кількість учнів, що мають високий та достатній рівень навченості з 65 до 74 ; якість знань учнів збільшилась з 31,7 до 43%(додаток №43 ).

 • Результативніша стала участь учнів у районних предметних олімпіадах: кількість переможців і призерів зросла з 7 до 15 (додаток №44 ).

 • Науково-дослідницькою діяльністю займалися 5 учнів школи, з них 1 учениця зайняла 2 місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення МАН (секція « Економіка»), 1 – 3 місце (секція « Історичне краєзнавство»), роботи інших відзначені грамотами Полтавського територіального відділення МАН (додаток №45).

 • Представники учнівського колективу успішно беруть участь в усіх районних змаганнях та конкурсах, кількість призових місць зросла з 8 до 19( додаток № 46).

 • Моніторинг спортивних досягнень учнів школи в залік Спартакіади школярів району свідчить про підвищення в закладі статусу фізичної культури, зростанню її оздоровчого та виховного потенціалу (додаток №47).

 • Близько 70 % випускників 11 класу вступають до вищих навчальних закладів ІІІ та ІУ рівня акредитації ( додаток №48).

 • Помітним є зростання тенденції гармонійного поєднання інтересів усіх учасників виховного процесу.

 • Виховання учнів у школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури через оновлені форми проведення виховних заходів з урахуванням вимог сучасності, культивується цінність особистості.

 • Відчутний психолого-педагогічний супровід особистісного зростання кожного вихованця ( створення ситуацій успіху та підтримки).

Про зростання іміджу школи свідчать проведені на базі школи районні семінари вчителів біології, основ здоров’я, географії, інформатики, педагогів – організаторів, засідання колегії відділу освіти з питання « Звіт адміністрації Лохвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 по створенню замкнутого циклу управління навчально-виховним процесом в школі у контексті Закону України « Про загальну середню освіту»(додаток № 49).

Досліджуючи ефективність впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, ми прийшли до висновку , що позитивними аспектами на даному етапі роботи школи є:


 • Змінилась роль педагога з інформаційно-контрольної на консультаційно-координаційну.

 • Підвищується творчий потенціал і педагогічна майстерність учителів

 • Посилилась мотивація навчання.

 • Підвищилась частка самостійної роботи учнів.

 • Формується самостійна і творча активність учнів за рахунок попередньо-пошукової діяльності як основного елемента домашньої роботи.

 • В учнів розвивається комплекс загальнонавчальних інтелектуальних умінь ( спостереження , слухання, осмислення, читання, класифікація, узагальнення, самоконтроль).

 • Здійснюється запобігання перевантаженню учнів.

 • Створюється можливість прогнозування результатів..

 • Створюються умови для виявлення обдарованих дітей і розвитку їхніх творчих здібностей.

 • Підвищився рівень комунікативних навичок у вихованців.

 • Створення « ситуації успіху» з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

На жаль, очевидними є і недоліки такого характеру:

- наявність залишкових психологічних бар’єрів у педагогів і батьків;

- ознаки механічного перенесення чужого досвіду;

- однотипність та шаблонність при виборі форм і методів навчання і виховання;

- недостатня налагодженість індивідуального підходу до учня у навчально-

виховному процесі;

- випадки поверхневого планування виховної роботи.


Попередні результати інноваційної діяльності школи свідчать в основному про наявність ефективності методичної роботи в школі по впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчально – виховний процес.

Узагальнивши результати проведеного моніторингу з питання інноваційної діяльності закладу за трьома напрямками ( робота з кадрами , навчальна діяльність, виховна робота), можна зробити такі висновки:


1.З метою забезпечення ефективного управління інноваційними процесами в школі здійснюється цільовий підхід, який встановлює баланс між прогнозованими результатами та кадрами, наявними ресурсами і невикористаними резервами.
2. Управління інноваційними процесами у школі має особистісно – орієнтований напрямок, який базується на таких засадах:

Основою діяльності адміністрації школи є повага до вчителя, довіра до нього , посилена увага до особистості вчителя;

Координаційний і мотиваційний характер процесів спілкування, ухвалення рішень та делегування повноважень.
3. Впровадження інновацій проходить три фази:

Перше – подолання стереотипів діяльності, посилення почуття невдоволеності своєю працею, її результатами;

Друге – сприйняття нової моделі діяльності, спроба діяти по-новому;

Третє – діяльність за новою моделлю.


4.В пошуках ідей, нових технологій, під час їх реалізації зростає рівень компетентності та професіоналізму педагогів.
5.Педагогічні працівники стають ініціаторами власних ідей.
6. Упродовж роботи в інноваційному режимі зростає імідж школи.
7. Адміністрація школи мобілізує людей на високі досягнення у вибраному напрямку роботи. Результатом цієї діяльності стануть якісні зміни в роботі закладу.

Отже, виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те , що методична робота у впровадженні інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес школи виконує провідну роль.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал