Міністерство освіти І науки україни ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів закарпатської обласної радиPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4
Алгоритми шифрування та їх застосування для захисту
інформації
Виконав: Голомб Юрій Олександрович,
11 клас
Науковий керівник:
АНДРАШКО Юрій Василльович, викладач математичного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет".
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Секція: Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем.
В сучасному суспільстві інформація грає надзвичайно важливу роль, тому актуальною проблемою її захист від зловмисників.
У роботі розглядаються основні властивості
інформації, способи її передачі, основні типи загроз та методи захисту від них. Зроблено огляд розвитку методів захисту інформації від найдавніших часів до наших днів.
Детально описані класичні шифри заміни та сучасні алгоритми асиметричного й симетричного блочного шифрування. Зроблено їх порівняння. Побудовано

80 обчислювальну схему алгоритму типу RSA для шифрування данних. Зроблено аналіз його стійкості до деяких способів криптоатак та надані рекомендації щодо вибору параметрів алгоритму для уникнення типових загроз несанкціонованого дешифрування
інформації зловмисниками.
Практично реалізовані описані алгоритми шифрування.
Реалізовані арифметичні операції над дуже великими числами (довга арифметика), генерування великих простих чисел та здійснена оптимізація бчислювальної складності алгоритмів.
81
ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ Т.ШЕВЧЕНКА НА
ФОРМУВАННЯГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ
ОСОБИСТОСТІ
Виконав: ГОЛОМБ Юрій Олександрович,
11 клас
Науковий керівник: МАТВІЙЦІВ Л. В., учитель української мови та літератури
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Вступ
Мотивація вибору теми;
Мета дослідження полягає в емпіричному розгляді проблеми вивчення впливу творчості Т.Шевченка на формування повноцінної особистості;
Практичне значення роботи;
Об’єкт дослідження;
Перелік праць, опрацьованих у процесі дослідження;
Розділ 1. Програма виховання
Провідні завдання виховання школярів;
Структурні елементи процесу виховання;
Етапи процесу виховання ;

82
Закономірності виховання;
Основні напрямки змісту виховання;
Мета виховання.
Розділ 2.Пізнавальне, виховне і естетичне значення
літератури, її народність та національна своєрідність
Художня література — вид мистецтва, що є одним із наймогутніших засобів пізнання людини, інструментом впливу;
Література розвиває свідомість людини, її почуття, волю, психіку, формує людський характер — отже, створює особистість;
Спадщина великого митця впливає на всі рецептори почуттів і здатна виховати морально та естетично повноцінну особистість.
Розділ 3.Виховання моральних рис особистості через
твори Т.Шевченка
Моральне виховання – формування в учнів моральних понять, поглядів, виховання моральних почуттів, вироблення моральної поведінки;
Національна система виховання реалізує моральні цінності — людяність, доброту, милосердя, співпереживання як найвищі духовні надбання рідного та інших народів;

83
Твори Т. Шевченка , що формують морально-етичні цінності;
Т.Шевченко утверджує рівність перед Богом кожної людини, незалежно від соціального становища, і справедливість Божого суду;
Через твори Шевченка моральні риси, висловлені у біблійних заповідях, тісно пов’язані із національною свідомістю українців.
Розділ 4. Виховання національної свідомості засобами
Шевченкового слова
Формування особистості з яскраво вираженими національними ідеалами на засадах козацької педагогіки;
Через картини історичного минулого нашого народу
Т.Шевченко формує у сучасного читача національне усвідомлення своєї причетності до величної нації, яка має не тільки славне минуле, а й достойна щасливого майбутнього.
Розділ 5. Т.Шевченко про розумове виховання
Розумове виховання - озброєння учнів знаннями, формування наукового світогляду, формування умінь і навичок;
Прикладом впливу на розумове виховання є «Букварь
Южнорусскій»
Тараса
Шевченка.

84
Розділ 6. Відтворення процесу праці у творах
Т.Шевченка та її роль у вихованні людини
Трудове виховання – ознайомлення учнів з науковими основами сучасного виробництва, практична і психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії.
Людина працьовита - найщасливіша людина в світі;
Існування особистості неможливе без трудової діяльності
, це простежується у творах Т.Шевченка та впливає на позитивне ставлення до праці.
Розділ 7.Вплив спадщини Кобзаря на формування творчих
здібностей дітей
Естетичне виховання – формування естетичних понять, поглядів, переконань, виховання естетичних смаків, розвиток творчих здібностей;
Виховний потенціал мистецтва;
Мета художнього виховання засобами образотворчого мистецтва – це розвиток у дітей високих естетичних ідеалів, формування потреб і здібностей до образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу;
Художня література та мистецькі твори значною мірою виконують функцію формування естетичного виховання;

85
"Щоденник" Т. Шевченка є невичерпним джерелом для розуміння його естетичних смаків і переконань;
Мистецька спадщина Т.Шевченка.
Розділ 8. Патріотичне виховання через твори Т.Шевченка
Усi твори Тараса Шевченка об'єднує те, що кожне слово в них - про Україну та про її долю;
Великий Кобзар відіграв величезну роль у розвиткові національної і соціальної самосвідомості українського народу;
Боротьба проти будь-якого гніту, в тому числі й національного, була в концепції Шевченка боротьбою за те, щоб розчистити шляхи для вільного розвитку як українського народу, так й інших гноблених народів;
Патріотичні ідеї Шевченка мали величезний вплив на формування і розвиток передової української літератури .
Розділ 9. Роль сім'ї у вихованні підростаючого
покоління
Умови успішного сімейного виховання;
Т. Г. Шевченко про правильне сімейне виховання, розумне співвідношення батьківської любові до своєї дитини з вимогливістю, батьківське піклування про сина чи доньку з суспільною необхідністю готувати їх до життя
і праці;

86
Родинне виховання, яке відчутне у творах Шевченка, є невід'ємною складовою загального виховного процесу.
Висновки
Т.Шевченко кожним словом, кожним висловом сприяє формуванню тих чи інших рис повноцінної особистості, адже впливає на свідомість, почуття, емоції;
У творах на історичну тематику поет показав боротьбу українського народу проти соціального і національного поневолення;
Засобами художнього зображення Тарас Шевченко виховує свій ідеал особистості ;
Письменник докладно змальовує умови, в яких відбувається формування особистості, наочно показуючи, як безвідповідальне виховання морально калічить людину;
Сім'ї та сімейному вихованню дітей Тарас Шевченко надавав важливого значення;
Вирішального значення у формуванні особистості Тарас
Шевченко надавав праці;
У формуванні особистості мають значення й природні задатки та здібності, звички, набуті в дитинстві;
Тараса Шевченка заслужено називають народним поетом;

87
Його літературна спадщина адресована народу, бо має роздуми про те, як просвітити український народ, як допомогти йому вибрати кращу долю, як виховати
Людину в людині.

88
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ТА РОЗВИТОК
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
Виконала: КУЧЕР Марина Тарасівна. 11 клас
Науквоий керівник: МАТЬОВКА Л. М. учитель історії
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Поняття «діаспора» (грец. διασπορά «розпорошення»,
«розтікання») виникло у євреїв, яких, розпорошених по світу та існуючих поза своєю первісною батьківщиною,здавна сукупно так іменували.
Під українською діаспорою розуміють усіх українців поза політичними кордонами України, які відчувають духовний зв'язок з Україною.
Метою даної роботи: є розвиток становлення Чеської
Республіки дослідження досягнень та проблем української діаспори в Чеській Республіці.
При підготовці дослідження автором були поставлені такі завдання:
1)
з’ясувати становлення Чеської Республіки ;
2)
розглянути поняття української діаспори ;

89 3)
дослідити особливості та причини еміграції українців до Чеської Республіки;
4)
проаналізувати особливості чотирьох хвиль української еміграції ;
5)
розкрити досягнення української діаспори в Чеській
Республіці ;
6)
користуватися допоміжною критичною літературою за темою дослідження.
Актуальною проблемою цієї науково-дослідницької роботи є те, що Чеська Республіка є нам майже рідною, навіть з етнічних кордонів. І тому я вважаю, що нам доречно про неї знати, а ще про становлення української діаспори в Чеській Республіці. Громада чеських українців ще чекає на своїх дослідників і її всебічне вивчення продовжує залишатися. Будь-які статистичні дані про чисельність українців та про їхнє розселення у сучасному світі умовні. Ця умовність визначається низкою факторів.
По-перше, є статистика державна і є громадсько-культурних організацій і церков. Показники, якими вони оперують, суттєво відрізняються.
По-друге, ще до недавнього часу українці в окремих країнах Центрально-Східної Європи не мали змоги вільно само ідентифікуватися.

90
ПАТОГЕННИЙ ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЇ НА
СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ТА ІНТЕРНЕТ – ВИДАНЬ
Виконала: ДУБІНЕЦЬ Вікторія Юріївна, 11 клас
Науковий керівник: БІДЗІЛЯ Ю. М., кандидат філологічних наук
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Метою нашої науково-дослідницької роботи є виявлення патогенної інформації на сторінках друкованих та Інтернет-видань; дослідження того, які носії інформації містять більшу кількість негативного тексту та з’ясувати, яких заходів потрібно вжити, щоб стабілізувати проблему частого використання Інтернет-ресурсів та обмеження доступу до них неповнолітнім особам.
Актуальність роботи полягає в тому, що на даний час у засобах масової інформації здебільшого переважає патогенний текст, який, до речі, доступний кожному читачу, навіть неповнолітньому. Також у цій науково-дослідницькій праці актуальною постає проблема частого використання
Інтернет-ресурсів пересічними громадянами, інформація в

91 яких частіше несе негативний характер, а також є велика ймовірність недостовірності даного тексту.
У цій праці нами були поставлені наступні завдання:
1. показати патогенний текст як явище, що негативно впливає на суспільство;
2. дослідити, у яких носіях інформації більша кількість патогенного тексту;
3.виявити, якого саме типу негативна інформація найчастіше з’являється на сторінках друкованих та
Інтернет-видань;
4.дослідити, як можна вирішити проблему частого користування Інтернет-ресурсів та обмежити доступ до них неповнолітнім особам.
Робота побудована наступним чином: розділ 1 показує стан розвитку друкованих та Інтернет-видань на даний час, містить у собі порівняльну характеристику обох видів носіїв
інформації, а також розглянуті такі питання як специфіка
Інтернет-видань та найближче майбутнє друкованих видань; у розділі 2 представлений аналіз та порівняння патогенного тексту на сторінках газети, що виходить друком, «Новини Закарпаття» та Інтернет-видання
«KarpatNews» в період з 01.07.2013 року по 01.01.2014 року включно, а підрозділи, що входять до цієї частини, вказують

92 точні цифри та дані стосовно того чи іншого виду патогенної інформації; у розділі 3 представлені результати проведеного соціологічного дослідження на тему
«Патогенний вплив інформації на сторінках друкованих та
Інтернет-видань», які показують реальну картину ситуації.93
ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НА МАКРОСКОПІЧНІ
ЗМІНИ ЛИСТКІВ ДЕЯКИХ
ДЕРЕВНИХ ПОРІД М. УЖГОРОДА
Виконала: ШЕВЧЕНКО Д. С. 10 клас
Наукові керівники:
БЕСЕГАНИЧ І.В., СІГЕТІ М. Ю.
Закарпатське територіальне відділення Малої Академії Наук
Базовий навчальний заклад: Ужгородський національний університет
Навчальний заклад:
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
При написанні вступу було дано детальну характеристику фізико-географічного району досліджень.
Ми описали географічне положення, рельєф, клімат, внутрішні води та ґрунти району досліджень.
У другому розділі «ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ» були подані загальні основи. Метод оцінки абіотичних і біотичних факторів місця існування за допомогою

94 біологічних систем часто називають біоіндикцією. Також у цьому розділі було подано дію антропогенних стресорів на морфологічну структуру рослин.
У третьому розділі «МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕНЬ» були показані об’єкти, час і місце проведення досліджень, а також визначення пошкодженої тканини листка.
У четвертому розділі «ОЦІНКА СТАНУ ДЕЯКИХ
ДЕРЕВНИХ ПОРІД м.УЖГОРОДА» було проаналізовано основні морфологічні зміни листків досліджуваних видів рослин та кількісну оцінку некрозів листків досліджуваних видів рослин.
Підводячи підсумки, ми можемо сказати, що отримати чіткі кількісні дані про динаміку і величину стресових впливів на основі морфологічних змін, як правило неможливо, але досить чітко можуть бути оцінені біологічні наслідки.
В останньому розділі «ЛІТЕРАТУРА» нами було подано список використаної у роботі літератури.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал