Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університетPdf просмотр
Сторінка34/34
Дата конвертації02.12.2016
Розмір5.09 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Любов Черкаська, Марія Леонова.
Особливості використання комп’ютерних технологій у процесі навчання математики......................
88Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
307
ФІЗИЧНІ НАУКИ .......................................................................
90
Володимир Іванко, Тарас Дідора, Рустам Ніязов.
Явище нелінійного перенесення заряду в матеріалах з вузькими зонами провідності ......
91
Володимир Якубенко,
Тетяна Малкова
. Визначення функціональної залежності коефіцієнтів впливу від довжини валентних зв’язків .....
94
Олександр Коломієць, Володимир Іванко, Тарас Дідора.
Електрон- деформаційні взаємодії в магнітних халькогенідних шпінелях...............
96
Ганна Василенко.
Куперівські парив теорії БКШ ..................................
98
Владислав Сухомлин.
Провідність діелектриків ...................................... 100
Тетяна Головня, Тарас Дідора, Володимир Іванко.
Гальвано- магнітні характеристики матеріалів з вузькими зонами провідності. 101
Олександр Козачинський.
Вивчення властивостей рідких кристалів .... 103
Олексій Хорольський, Олена Приймак, Олександр Руденко.
Дослідження сополімеру-3 методом акустичної спектроскопії. 105
Віталій Прокопенко, Анна Янко, Олександр Руденко.
Дослідження в’язких властивостей мінерального масла АМГ-10 .................................. 107
Олена Левченко, Тетяна Баранець, Роман Саєнко.
Рефрактометрія деяких фторпохідних бензолу. 108
Олексій Бобир, Олександр Руденко, Сергій Стеценко.
Реологічні властивості поліметилсилоксану-5.............................................................. 111
Андрій Гетало, Михайло Момот, Олександр Руденко.
Дослідження швидкості ультразвуку у вуглеводневих рідинах. 112
Олександр Сіряк, Владислав Сухомлин.
Причини зміни русел та утворення меандр річок ................................................................................ 114
Яна Чорна.
Оптичні властивості напівпровідників. 118
Дмитро Корнійко, Володимир Савісько, Олександр Руденко.
Дослідження в’язкості і густини силоксанів в інтервалі температур
293–363 К ....................................................................................................... 121
Інна Бережна.
Дослідження вентильних фотоелементів ....................... 122
Олексій Мірченко, Сергій Скриль.
Порівняльні характеристики деяких традиційних і альтернативних джерел енергії і стан їх розвитку в Україні. 125
Юрій Лошак, Григорій Кузьменко.
Загадка кульової блискавки ........... 129
Сергій Куликовський.
Спектральні кольори. 132Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

308
Ростислав Павелко, Олександр Приходько, Василь Коломієць,
Віталій Прокопенко.
Акустична спектроскопія водних розчинів
ПЕО 1500........................................................................................................ 135
Наталія Піддубна.
Проблемне введення елементів біофізики в старшій школі ............................................................................................... 137
Микола Касяненко, Діана Гавриленко.
Методика викладання загальної фізики в гімназії політехнічний аспект. 140
Альберт Примаков.
Розв’язування некоректно сформульованих фізичних задач як засіб розвитку логічного мислення студентів і школярів ....................................................................................................... 144
Інна Помаз.
Методи розв’язування задач із теми Механічні коливання та хвилі. 147
Мар’яна Шептуха.
Обережно, шум. 149
Віталій Помаз, Альберт Примаков.
Використання методу проектів на уроках фізики в гуманітарних класах ................................................... 152
Інна Утоліна.
Екологічні проблеми теплоенергетики на Полтавщині

154
Надія Панасенко, Марина Король
. Види забруднення природних вод ................................................................................................................... 158

ІНФОРМАТИКА ..........................................................................
161
Антоніна Воскобойникова.
Особливості використання електронних посібників у навчальному процесі .............................................................. 162
Дмитро Гальченко.
Розв’язування диференціальних рівнянь із частинними похідними за допомогою системи Maple 7 ....................... 164
Олександр Губачов.
Електронні підручники та локальний пошук інформації на ПК ........................................................................................... 167
Олена Значенко
. Використання Інтернет-технологій у ВНЗ. 170
Юлія Зьомша
. Можливості використання у навчально-виховному процесі сайтів загальноосвітніх шкіл. 173
Наталія Кекало.
Використання комп’ютерної техніки при вивченні гуманітарних дисциплін ............................................................................... 175
Тетяна Кравченко.
Огляд безкоштовних навчальних систем ....... 177
Світлана Лозицька.
До питання визначення змісту інформатичної підготовки педагога ...................................................................................... 179
Олександр Мамон.
Можливості математичного об’єкту Math мови
JavaScript ........................................................................................................ 182


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
309
Юрій Матвієнко.
Стандартизація метаданих у сфері електронного навчання як спосіб розповсюдження навчальних курсів ......................... 185
Олександр Мельниченко, Оксана Малишко.
Комп’ютерне моделювання класичних задач теорії ймовірностей. 188
Сергій Овчаров.
Контроль знань студентів за допомогою комп’ютерної техніки ................................................................................... 191
Юрій Подошвелев.
Використання Maple при розв’язуванні диференціальних рівнянь у частинних похідних методом Лі .................. 194
Юрій Подошвелев, Олександр Сколота, Микола Богатчук.
Програмування задач вищої математики у пакеті Maple.......................... 197
Оксана Риженко.
Розробка електронного лабораторного практикуму з курсу Чисельні методи. 202
Оксана Сівцова.
Можливості викладання основ об’єктно-орієн- тованого програмування в середній школі. 204
Ольга Сологуб.
Розробка лабораторного практикуму з методів оптимізації з використанням мови розмітки гіпертексту ......................... 206
Богдан Хоролець.
Основні аспекти використання CMS у процесі створення та наповнення сайту. 208


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ ....................................
210
Лариса Яковенко, Олександр Пащенко.
Трансформації у вищій освіті (за результатами соціологічного опитування студентів ПДПУ) ... 211
Богдан Кузняк.
Роль кредитування в розвитку малого бізнесу. 216
Василь Стрілець.
Аграрне питання в ідеології Української ради- кально-демократичної партії. 221
Сергій Приходько.
Політична культура як складова процесу демократизації України ................................................................................ 225
Петро Радько.
Зовнішньополітичні орієнтири України в процесі державотворення історія і сучасні реалії. 228
Леонід Кушнір, Людмила Кушнір.
Сучасний стані прогнози розвитку соціально-екологічної кризи глобальної економіки. 232
Тетяна Непокупна, Віталій Даниленко.
Українська культура що знає про нас світ ...................................................................................... 236
Тетяна Бровко, Наталія Хохуля.
Соціально-економічний розвиток регіонів України ............................................................................................ 239


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

310
Петро Рендюк, Анна Маслова, Світлана Донець.
Підлітковий суїцид психопатологічна чи соціальна фатальність сьогодення. 241
Сергій Гермашевський.
Особливості застосування системно- праксеологічної моделі конкурентоспроможності нарівні регіонів ....... 244
Олена Годзь.
Соціальна відповідальність підприємництва ..................... 247
Сергій Степаненко.
Відносини власності та права власності методологічні аспекти розмежування понять ............................................ 250
Борис Шевченко.
Держава і бізнес до партнерства через взаємну відповідальність. 252
Оксана Большая.
Вплив соціально-економічних процесів та науково-технічного прогресу на формування ринку праці ...................... 255
Олена Колінько.
Основні поняття ринку інтелектуальних продуктів. 259
Вікторія Ковалевська.
Фактори конкурентоспроможності преси як товару рекламного ринку. 262
Тетяна Авапу.
Взаємозалежність та співвідношення людського та інтелектуального капіталів ...................................................................... 265
Катерина Дегтяр.
Державне казначейство України як інститут ринкової економіки ....................................................................................... 268
Ірина Кізь.
Економічні параметри розвитку нафтогазового комплексу України. 270
Валентина Безсмертна.
Земельна реформа в Україні історія і сьогодення. 272
Володимир Івченко.
Показники лізингування .......................................... 274
Марина Шайдур.
Малий бізнес як основна ланка суб’єктів підприємництва роль і значення. 277
Марія Борзенкова.
Роль стратегічного планування у формуванні механізмів антикризового управління ........................................................ 280
Яна Чернова.
Альтернативні види енергетики ......................................... 281
Юлія Андрусенко.
Монополізм на ринку інтелектуальної власності сутність та особливості. 284
Ірина Назаренко.
Рейдерство в Україні передумови, наслідки, перспективи подолання ................................................................................ 286
Марина Шайдур.
Законодавство України про захист праві свобод людини в контексті міжнародного права. 288
Марина Гаража.
Конституція Пилипа Орлика – декларація демократії та прогресу .................................................................................. 290


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
311
Наталія Ніколаєва.
Професійна готовність майбутніх економістів як результат реалізації принципів демократизації та гуманізації. 292
Андрій Онищенко.
Аналіз термінологічної структури німецької економічної лексики ..................................................................................... 295

НАШІ АВТОРИ
.....................................................................................................
298


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

312
Наукове видання

Наукові записки

Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету,
ПДПУ імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 року


Відповідальний за випуск
Саєнко О.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики ПДПУ імені В.Г. Короленка
Комп’ютерна верстка
О.В. Коваленко, Г.Г. Хруніч


Здано до набору 8.04.2008 р. Підп. до друку 24.04.2008 р. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 21,19. Формат 60
84/16 Наклад 140. Зам. № 148 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК №1892 від 06.08.2004 Видавництво „АСМІ”
36020, м.Полтава, вул.Комсомольська, 24
Тел./факс: (0532)56-55-29


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал