Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університетPdf просмотр
Сторінка19/34
Дата конвертації02.12.2016
Розмір5.09 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   34

Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
165
>pdsolve(eq,u(x,t));
(
)

(
)
u ,
x t
( )
_F1 x
( )
_F2 t
&where






{
}
,



2
x
2
( )
_F1 x
_c
1
( )
_F1 x



t
( )
_F2 t
a
2
_c
1
( )
_F2 t
Використаємо для знаходження розв’язку метод відокремлення змінних Фур’є. Для цього спочатку зробимо підстановку
>eq1:=subs(u(x,t)=X(x)*T(t),eq);
:=
eq1










t
( )
X x ( )
T t
a
2








2
x
2
( )
X x ( )
T t
0
Далі розділяємо обидві частини рівняння на
   
t
T
x
X
за допомогою команди
> expand(eq/T(x)/X(x));

і відокремлюємо змінні
> rozd:=(diff(T(t),t)/T(t)=a^2*diff(X(x),x,x)/X(x)). В результаті отримаємо наступний результат
:=
rozd



t
( )
T t
( )
T t
a
2








2
x
2
( )
X x
( )
X x
Тут спільне значення двох відношень стале, тому що перше з них не залежить від
x
, а друге від
t
. Тому можемо записати
> eq2:=lhs(rozd)=C;
:=
eq2



t
( )
T t
( )
T t
C
Отримали звичайне диференціальне рівняння і його розв’язок наступний
> T_sol:=dsolve(eq2,T(t));
:=
T_sol

( )
T t
_C1 e
(
)
C t
Аналогічно знаходимо розв’язок і для
)
(x
X
:=
X_sol

( )
X x

_C1 e






C x
a
_C2 e







C x
a
Далі знаходимо
 
   
t
T
x
X
t
x
u

,
, підставивши відповідно отримані значення для
 
x
X
та
 
t
T
> u(x,t):=map(subs,[X_sol],T_sol,X(x)*T(t));
:=
(
)
u ,
x t













_C1 e






C x
a
_C2 e







C x
a
_C1 e
(
)
C t
Проілюструємо для конкретних значень довільних сталих як будуються та графічно зображуються частинні розв’язки рівняння (1).
> u(x,t):=subs(C=-a^2,a=1,_C1=1,_C2=1,u(x,t));
:=
(
)
u ,
x t
[
]
(
)

e
(
)
I x
e
(
)
I x
e
(
)
t
Перші ніж графічно зображати розв’язок рівняння теплопровідності, їх потрібно звести до більш прийнятного тригонометричного вигляду


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 рів результаті виконання команди
> plot3d(u(x,t)[1],x=-5..5,t=0..5); побудуємо вигляд частинного розв’язку.
Рис. 1. Слід відмітити, що отримання загальних розв’язків рівнянь з частинними похідними у Maple 7 не завжди вимагає певних складних алгоритмічних дій. Наприклад, загальний розв’язок рівняння
 
 
2
,
5
,
2 2
2y
x
y
x
f
x
y
x
f
, безпосереднім застосуванням команди pdsolve () приводить одразу до шуканого результату
> pdsolve(diff(f(x,y),x,x)+5*diff(f(x,y),x,y)=2,f(x,y));

(
)
f ,
x y


( )
_F1 y
(
)
_F2

y 5 x
x
2
Також система Maple 7 знаходить розв’язки деяких видів рівнянь із змінними коефіцієнтами, на кшталт
 
 
0
,
,
2 2
2y
x
y
x
f
x
x
y
x
f
y
> pdsolve(y*diff(f(x,y),x,x)+x*diff(f(x,y),x,y)=0,f(x,y));

(
)
f ,
x y

( )
_F2 y
d
(
)
_F1
 
x
2
y
2
x

Література
1. Бугаєнко ГО. Методи математичної фізики. – К Вища школа, 1970. – 310 с.
2. Матросов А.В. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. – BHV-СПб,
2001. – 528 с.


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
167
Електронні підручники та локальний пошук
інформації на ПК
Олександр Губачов
Проблемам використання інформаційних технологій при вивченні багатьох предметів, зокрема фізики та математики, при проведенні самостійного та контрольного оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу та навичок розв’язування задач присвячена велика кількість публікацій та дисертаційних робіт [1–3]. Комп’ютерна програма Visual
Calculus, створена автором даної статті на кафедрі математичного аналізу та інформатики університету, відноситься до програмних засобів підтримки вивчення математики в школі та ВНЗ [2]. Основні властивості програми та характеристики опубліковані в кількох наукових роботах
[2, 3]. Уданій статті описуються механізми функціонування даного програмного засобу та навчального комплексу, побудованого на його основі, даються відповіді на питання знаходження інформації за ключовим словом чи поняттям. У наш навчальний комплекс входить електронний підручник з математики, реалізований за допомогою гіпертекстових технологій HTML, і розрахований на учнів середніх та старший класів (використання його у ВНЗ наданий момент можливе, але потребує деякої доробки. Специфічні риси HTML мови дозволили реалізувати підручник з головним меню, з організацією посилань на наявні пункти теоретичного матеріалу, з розширенням основного змісту книги за допомогою гіперпосилань глобальної мережі Інтернет. Відмітимо спробу дати означення електронного підручника [4]:
“Электронный учебник

– компьютерное педагогическое программное средство, предназначенное для предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, служащее для индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в ограниченной мере тестировать полученные знания и умения обучаемого”. Зупинимося далі на деяких рисах електронного підручника. Електронний підручник повинен містити лише мінімум текстової інформації, у зв’язку з тим, що тривале читання тексту з екрану призводить до значного втомлення та, як наслідок, до зниження сприйняття та засвоєння знань. Суттєве значення має розмір та накреслення шрифта. Електронний варіант підручника дозволяє виділяти окремі слова або фрази кольором і фоном, що з однієї сторони покращує наглядність, акцентуючи увагу на головному, але з іншого боку, зайва кольоровість або недостатня контрастність можуть затруднити читання.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

168 Такі підручники повинні містити велику кількість ілюстративного матеріалу, принаймні статичних малюнків. Використання відеофрагментів дозволяє передати у динаміці процеси та явища. Незважаючи на великі розміри файлів, їх застосування доцільне, бо сприйняття та зацікавленість студентів підвищується і як наслідок, покращується і якість знань. В традиційному навчанні переважають вербальні засоби при поданні нового матеріалу. У зв’язку з цим застосування аудіо фрагментів в електронному підручнику дозволяє не лише наблизити його до звичних засобів подання інформації, але і покращити сприйняття нового матеріалу, при цьому активуючи не лише зорові, але і слухові центри головного мозку. Поданим ЮНЕСКО при аудіосприйнятті засвоюється лише 12% інформації, при візуальному – біля 25%, а при аудіовізуальному до 65% сприймаємої інформації. Якщо персональний комп’ютер (ПК) не підключений до мережі інтернет, або викладач не бажає мати ситуацію, при якій студент може знайти в мережі дещо зайве, не пов’язане з навчаючими намірами викладача, то залишається так званий локальний пошук. Локальний пошук інформації обмежується ресурсами лише одного ПК, але працює він аналогічно з дорослими пошуковими машинами
 спеціальна програма павук обшукує ПК та переписує всі слова, що зустрічаються в документах (та інших файлах, наприклад, базах даних (такий процес називається індексацією
 всі слова записуються в спеціальний індексний файл – отримується бібліотека посилань на всі файли, що тут зберігаються
 запит на пошук інформації обробляється вже пошуковою машиною, яка в результаті видає посилання на всі знайдені документи. Програм локального пошуку на ринку програмного забезпечення є кілька, таця кількість буде збільшуватися в подальшому

Яндекс персональний пошук

MSN Search Toolbar with Windows Desktop Search;

Google Desktop Search for Enterprises;

Yahoo Desktop Search Лідером серед усіх цих програм (за результатами проведеного порівняльного випробування) виявився Google
Desktop Search for скорочено GDS). Основні характеристики цієї програми наступні
Індексація
проходить досить швидко – запару годин програма GDS опрацювала 40% файлів на ПК. А взагалі, GDS видав повідомлення про повну індексацію всіх файлів комп’ютера на третій день після встановлення програми (фактично, індексація зайняла 2 дні. Крім того, GDS розуміє важливість усього нового та швидко індексує все, що накопіювали та настворювали


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
169
користувачі. Не пройшло і хвилини, як нові, тільки що добавлені файли, можна вже знайти Так же оперативно (за кілька секунд) програма вилучає з індексу посилання на знищені файли, що приємно та зручно при роботі.
Запит
– відносно розуміння морфології російської та української мови, ситуація та сама, що із іншими програмами з англомовного світу, тобто обмежена англійськими словоформами.
Прогляд.
Як тільки вводиться запит, відкривається невелике віконце результатів. При натисненні клавіші Enter пошук відкривається у вікні браузера в повноцінному варіанті.
Advanced Search
стає доступним у вікні браузера – щось на манер
“продвинутого пошука”. Він дозволяє налаштувати виведення результатів податі, типу файлів (листи, веб, чаті таке подібне, а також по ключовим словам (можна задати не тільки ті, що обов’язково повинні бути у листі, але і ті, що там бути неповинні.
Архіви
– вміє індексувати архіви, однак, неважко знайти та встановити гаджет, що дозволяє вдосконалити роботу з архівами.
Функціонал
– функціональність програми GDS просто безмежна. Перш за все, це стосується налаштування програми - таке враження, що задавати та налаштовувати можна все. Зміна параметрів проходить через інтерфейс, тому не створює жодних труднощів для користувача. Сподіваюся, що матеріали даної статті допоможуть авторам електронних підручників та всім тим, хто бажає зайнятися цією важливою справою, вдосконалити свої розробки, що призведе до покращення знань та вмінь сучасних учнів та студентів.
Література
1. Жалдак МІ. Комп’ютер на уроках математики. – К Техніка, 1997. – 304 с.
2. Губачов О.П., Лагно В.І. Використання тестових можливостей програми Visual
Calculus під час вивчення математичного аналізу Тези Всеукраїнської конференції Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики (6 вересня 2004 р, Київ. – К НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – С. 48–49.
3. Губачов О.П. Реалізація одного класу комп’ютерних контролюючих програм з математичного аналізу //Міжвузівська науково-практична конференція Використання сучасної інформаційної технології в навчальному процесі. – Київ,
1995. – С. 47–48.
4. Тыщенко ОБ. Новое средство компьютерного обучения – электронный учебник //
Компьютеры в учебном процессе. – 1999. – № 10. – С. 89–92.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

170
Використання Інтернет-технологій у ВНЗ
Олена Значенко
Останнім часом головною проблемою, яка постає в процесі навчання, є час. Пошук альтернативних шляхів навчання є не новою, а, які раніше, актуальною проблемою. Результатом розвитку інформаційно- комунікаційних технологій в останні кілька років став розвиток дистанційного навчання. Саме завдяки розвитку Інтернету, який пропонує великі інформаційні багатства та недорогі методи оволодіння ними, з’являються нові можливості отримання освіти. На сучасному етапі розвитку науки, коли вчителю доводиться вдосконалюватися протягом всього життя, доступ до різної інформації стає проблемою. Забезпечити цей доступ може і повинна дистанційна освіта. Дистанційне навчання базується на принципах автономії процесу пізнання. Його реалізація має потребу в новому педагогічному підході, заснованому на діалозі викладач – комп’ютер – студент. Інформаційне наповнення дистанційного навчання повинно спиратися на інформаційно-комунікаційних технології. Вони сприяють більш інтенсивному навчанню, дозволяють ефективніше долати відстані, усувати бар’єри, зумовлені недостатніми матеріальними можливостями чи фізичними вадами, які можуть перешкодити отриманню повноцінної освіти, необхідної в нашому складному світі, насиченому технологічними нововведеннями [2]. Термін дистанційна освіта лише описує спосіб навчання, який дозволяє вийти за рамки навчання в аудиторії. Дистанційне навчання пов’язує викладача, учня, а також джерела, розташовані в різних географічних регіонах, за допомогою спеціальної технології, яка дозволяє здійснювати взаємодію. Можна визначити дистанційне навчання як навчання, що характеризується рядом основних моментів існування викладача й учня та існування домовленості між ними просторова віддаленість викладача та учня просторова віддаленість учня та навчального закладу встановлення між викладачем та учнем прямого та зворотного зв’язку; підбір матеріалів, призначених спеціально для дистанційного вивчення. Дистанційне навчання дозволяє кожній людині займатися самоосвітою незалежно від її віддаленості від закладів освіти, що дозволяє зробити вищу освіту доступною для всіх. Технології мультимедіа та компакт-диски зробили можливим створити навчальні програми нового покоління, а мережеві технології


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
171
дозволили зробити доступним для багатьох закордонні та вітчизняні бази даних та бази знань, що забезпечує прискорення процесу досягнення вищою школою України рівня інформаційної культури високорозвинених країн. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет породила такий вид навчальних матеріалів, як Інтернет-підручники. Побудований на гіпертекстових технологіях, електронний підручник для дистанційного навчання, крім інших, має такі переваги [3]:
1. Наявність гіпертекстової структури, що покриває як понятійну частину курсу, такі логічну структуру викладу. Особливості гіпертексту дають можливість викладачу розділити матеріал на велике число фрагментів, з’єднавши їх гіперпосиланнями в логічні ланцюжки.
2. Гнучка система керування – це система, коли викладач може задати найбільш прийнятну, на його думку, форму представлення й послідовність викладу матеріалу.
3. Використання мультимедіа можливостей сучасних персональних комп’ютерів, зокрема, звуку, анімації, графічних уставок тощо.
4. Підручник доступний студентові (наприклад, і в Інтернеті, і на
СD-диску).
5. Наявність підсистеми контролю знань, інтегрованої в підручник. Звичайно, дистанційне навчання не може замінити традиційне, проте великі можливості відкриваються саме завдяки Інтернету перед людьми, які в силу певних причинне можуть отримати повноцінну освіту. Хоча з появою в нашій країні мережі Інтернет з’явилася можливість дистанційного навчання, однак існує ряд причин, чому на Україні дистанційна освіта знаходиться на низькому рівні. Їх можна поділити на проблеми психологічного та технічного характеру. До технічних можна віднести низькі темпи розповсюдження мережі Інтернет, пов’язані зі станом економіки у країні наявність каналів зв’язку з низькою швидкістю викликає труднощі у спілкуванні абонентів у процесі дистанційного навчання

інформаційно-комунікаційні технології Інтернет надходять із запізненням, що робить неможливим їх застосування через невідповідність технічним можливостям. До проблем психологічного характеру можна віднести консерватизм системи освіти нерозуміння місця Інтернету в навчанні ставлення до дистанційного навчання як до менш якісного відсутність підтримки збоку керівників традиційних навчальних закладів [1]. Виділимо структуруй основні напрямки розвитку ресурсів Інтернету, пов’язаних з інформаційно-комунікаційними технологіями.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.
Перший напрямок можна назвати
інформаційно-освітнім.
Інформаційно-освітній простір представлений багатьма Веб-сторінками соціологічних центрів, Веб-сайтами університетів, електронними університетами й бібліотеками, дослідницькими центрами тощо. Другий напрямок – інформаційно-технологічний. У ньому існує багато центрів, що займаються розробкою та впровадженням
інформаційно-комунікаційних технологій Центр дистанційної освітив Україні Інститут ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті. Державний науково-дослідний інститут інформаційних технологій і комунікацій. Третій напрямок – інформаційно-комунікативний. Інтернет – це засіб спілкування. Уданий час в Інтернеті існує багато персональних Веб-сайтів як для спілкування, такі для організації різних видів діяльності, включаючи надання різних освітніх послуг. Найбільш відома адреса сайту, на сторінках якого можна знайти багато інформації з освітніх технологій, утому числі інформаційних. Дані про ці інформаційні ресурси можна знайти за допомогою пошукових систем або звернутися до конкретних адрес серверів університетів, розташованих у глобальній мережі Інтернет. Отже вихід у світову мережу Інтернет надає нові можливості доступу до світових інформаційних ресурсів. Алена даному етапі актуальними залишаються проблеми використання інформаційних ресурсів в освітньому процесі. Перша проблема це доступ до інформаційних ресурсів. Сьогодні Інтернет-ресурси мають високу вартість. Одна з актуальних проблем системи освіти – відсутність спеціальних навчальних програм із тих чи інших предметів. У першу чергу розробляються програми і програмне забезпечення для бізнесу, що приносить прибуток, і тільки після цього розробляються програми власне для освіти. Друга проблема пов’язана з Інтернетом – відсутність у користувачів інформаційної культури, тобто низький рівень знань та вмінь із пошуку, збереження та використання інформації.
Література
1. Гладушина Р.М. Методичні проблеми дистанційного навчання іноземним мовам через комп’ютерні телекомунікаційні мережі INTERET // Пр. Другої Всеукраїнської конференції молодих науковців Інформаційні технології в науці та освіті. – Черкаси ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2000. – С. 88–89.
2. Жданович П. Дистанционное обучение: диплом через Интернет – это реально //
CHIP. – 1999. – № 3. – С. 58–62.
3. Якусевич Ю.Г. Дистанційне навчання як прогресивна інформаційна технологія в освіті // Тр. четвертого научно-методического семинара “Информационные технологии в учебном процессе”. – Одесса: ЮГПУ им. КД. Ушинского, 2003. – С. 12–14.


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
173
Можливості використання у навчально-виховному
процесі сайтів загальноосвітніх шкіл

Юлія Зьомша

Інтернет сьогодні є невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. З розширенням використання всесвітньої мережі та збільшенням кількості її користувачів зростає необхідність у презентації загальноосвітніх навчальних закладів в середовищі Інтернет. Адже, сайт надає потрібну інформацію для формування загального уявлення про заклад, дає можливість слідкувати за основними подіями в його житті. Для випускників, що живуть далеко від рідної школи, напевно, завжди буде приємно відкрити її сайт, побачити цікаві матеріали, ознайомитися з теперішнім життям закладу, надіслати повідомлення. Сайт може забезпечити безперебійний процесом навчанням. Адже, тут вони можуть знайти весь програмний курс з кожного предмета, всі завдання для самостійного опрацювання, та завдання винесені на семінарські, практичні, лабораторні заняття. Створення сайту навчально-виховного характеру складається зроду етапів, зокрема підбір та опрацювання великої кількості матеріалів для заповнення сторінок сайту, щоб представлена інформація була цікавою і корисною. Тому перш ніж створити власний сайт ЗОШ, необхідно визначити завдання та мету створення сайту
- Які завдання він повинен вирішувати
- Яку роль буде відігравати сайт в освітньому процесі школи
- Яка структура повинна полягати в основу сайту, які розділи
- Можливості використання сайту в навчально-виховному процесів ЗОШ. [1, С Для створення певного уявлення про навчальний закладна сайті необхідно розмістити певну відповідну інформацію. А саме
- Загальну інформацію про організацію роботи та діяльність закладу
- Інформацію з історії формування закладу
- Інформацію про досягнення та успіхи учительського та учнівського колективів
- Ресурси, не пов’язані з презентацією закладу (інформацію для батьків, для випускників школи, новинки та таке інше) [2, С Метою нашої роботи було створення презентаційного сайту
Вищебулатецької ЗОШ I-III ступенів, який би виконував такі функції
- Ознайомлення із структурою організації навчально-виховного процесу у закладі
- Надання інформації про минуле та сучасне життя закладу


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

174
- Застосування сайту у навчальному та виховному процесах
- Забезпечення можливості взяти участь у розгляді питань, які обговорюються на сайті
- Зацікавлення користувачів у відвідуванні, як учнів такі вчителів, батьків та гостів, С Розглянемо структуру створеного сайту головна сторінка розроблена фреймами, водному з яких розміщене головне меню з переліком основних розділів “Історія школи, Адміністрація,
“Розклад”, Дозвілля, Вчителі, “Запитання-відповідь”, Куточок
учня”. Кожен з них містить в собі ще по декілька сторінок, зв’язаним між собою гіперпосиланнями. В цьому ж фреймі розташовуються команди для відкриття сторінки відправлення пошти адміністратору сайту, “Новини
школи”, Школярі жартують”. У кутку відображається лічильник візитів на сайт, який не враховує відкриття сайту з цього навчального закладу безпосередньо. Щодо вирішення питання, роль в освітньому процесі, слід відзначити таку сторінки сайту, як “Вчителі”, а саме підпункт
“Інформація для учня”
.
Уданому розділі, подається повністю навчальна програма та домашні завдання по кожному предмету для учнів, якою вони можуть скористатися вразі відсутності в школі, чи з іншими цілями. Це забезпечує вищу продуктивність навчання та полегшує працю вчителя. Сторінка “Історія школи”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал