Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр пто у донецькій областіСторінка7/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Орієнтовна тематика засідань методичної ради№ з/п

Зміст роботи


ВЕРЕСЕНЬ

1

1. Підсумки роботи методичної ради, МК за _____ н.р.

2. Про організацію роботи колективу над методичною проблемою: «______»

3. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на _______ н.р.

4. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

5. Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виробничого процесу.

6. Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, Держстандартів професій, підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки молоді та спорту України щодо викладання предметів.

7. Обговорення планів роботи МК, інших форм методичної роботи на __ н.р.

8. Участь учнів та педагогів у конкурсах, змаганнях. Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

9. Затвердження плану проведення предметних тижнів у__ н.р.

10. Організація роботи школи молодого викладача, молодого майстра в/н.

11. Про поновлення методичних матеріалів в методичному кабінеті.

12. Організація роботи консультаційних пунктів з питань сучасної педагогіки, методики, психології.ЛИСТОПАД

2

1. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес. Удосконалення навчального процесу на основі сучасних технологій навчання .

2. Робота зі здібними учнями. Про підготовку до участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

3. Про хід атестації педагогічних працівників навчального закладу.

4. Взаємовідвідування уроків. Презентації досвіду роботи педпрацівників, досвід яких узагальнюється.

5. Про апробацію електронних навчальних посібників.

6. Випуск друкованої продукції у __ н.р.
СІЧЕНЬ

3

1. Спільна робота бібліотеки та класних керівників.

2. Аналіз участі у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН.

3. Курсова перепідготовка педагогічних працівників.

4. Гурткова та позаурочна робота з предметів

5. Дослідна та експериментальна робота. Звіт педагогів про організацію дослідницької роботи.

6. Звіт про роботу методичних комісій ___________ .

7. Моніторинг діяльності педагогів, які мають педагогічні звання


БЕРЕЗЕНЬ

4

1. Стан навчально-виробничого процесу у навчальному закладі.

2. Сучасні педагогічні технології, комп’ютерізація у навчально-виробничому процесі.

,

3. Робота з молодими педагогами4. Звіти педагогічних працівників, які атестуються

ТРАВЕНЬ

5

1. Діяльність роботи методичних комісій, інших форм методичної роботи щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

2. Стан проведення предметних тижнів.

3. Виконання наказу про методичну роботу.

4. Аналіз роботи педколективу над проблемним питанням навчального закладу.

5. Виконання навчальних програм.

6. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи ПТНЗ та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.
Орієнтовна тематика нарад при директорові
СЕРПЕНЬ
Підбиття підсумків роботи за літній період (проведення ремонтних робіт, підсумки практики та працевлаштування учнів, результати набору та комплектування груп, стан приміщень та матеріально-технічної бази навчальних кабінетів та майстерень). Стан готовності навчального закладу до нового навчального року
Огляд нових нормативних документів, внесення змін до внутрішньоліцейних нормативних документів
Про забезпечення педагогів програмами та навчально-методичною літературою, забезпечення навчального закладу підручниками
Про організацію харчування дітей-сиріт
Про педагогічне навантаження
Про розподіл функціональних обов’язків
Результати проходження медичних оглядів працівниками навчального закладу та учнями. Визначення медичної групи для занять фізкультурою
Про підсумки проведення ЗНО випускниками у 2011 – 2012 навчальному році та вступ до ВНЗ
Про працевлаштування випускників
Про організацію роботи педагогічного колективу з охорони праці та техніки безпеки, дотримання санітарно – гігієнічних норм; організацію роботи з попередження травматизму
Про підготовку до проведення свята Дня Знань
ВЕРЕСЕНЬ
Про режим роботи навчального закладу, організацію чергування та виконання внутрішнього розпорядку всіма членами колективу
Система роботи з питання контролю за відвідуванням учнів занять
Про організацію роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги, та роботи зі здібними учнями
Про проведення консультацій, додаткових індивідуальних занять, організацію роботи гуртків
Аналіз поурочно-тематичного планування педагогічними працівниками на І семестр.
Про хід курсової перепідготовки педагогів
Про організацію методичної роботи
Про організацію діяльності методичної ради.
Про облік і збереження матеріальних цінностей
Про підготовку до Дня вчителя
ЖОВТЕНЬ
Про забезпечення учнів підручниками і посібниками. Робота бібліотеки
Про спільну роботу педагогів і батьків з контролю за відвідуванням занять учнями. Аналіз відвідування учнями уроків у вересні- жовтні
Планування роботи з атестації педагогічних працівників.
Про проведення предметних тижнів, олімпіад, організацію І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів та підготовку до ІІ етапу олімпіад
Організація і проведення занять з охорони життя і здоров’я учнів
Про стан ведення документації, результати перевірки журналів обліку теоретичного та виробничого навчання
Аналіз навчально-виробничої роботи у вересні-жовтні
Звіт про виховну роботу у вересні-жовтні
Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей
Підсумки підготовки навчального закладу до роботи в зимових умовах
Про організацію роботи, щодо отримання періодичних видань на 2012 рік
ЛИСТОПАД
Про виконання Статуту та правил внутрішнього розпорядку.

Про хід атестації педагогічних працівників.


Про систему роботи педагогічного колективу з протипожежної безпеки, підсумки перевірки санітарно-гігієнічного режиму у навчальному закладі
Про залучення учнів до гурткової роботи, організацію роботи гуртків у позаурочний час
Аналіз перевірки стану навчальних кабінетів
Аналіз відвідування учнями занять у листопаді
Аналіз роботи бібліотеки
Про участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін
Про стан роботи з кадровим резервом
ГРУДЕНЬ
Аналіз навчально-виробничої роботи за І семестр, відвідування учнями за І семестр, підведення підсумків персонального контролю у І семестрі
Вибіркове слухання результатів перевірки журналів (звіт про усунення виявлених раніше недоліків)
Стан роботи з учнями, що слабо встигають, та учнями, що мають високий рівень підготовки
Про стан профілактики шкідливих звичок і запобігання правопорушенням
Про стан дотримання норм техніки безпеки й охорони праці, роботу з попередження травматизму у І семестрі
Про організацію курсової перепідготовки педагогічних працівників у 2013 році, стан роботи з атестації педагогічних кадрів
Про підготовку до новорічних свят, організацію та проведення зимових канікул Про проведення батьківських зборів.
СІЧЕНЬ
Аналіз результатів контролю всіх видів документації, виконання навчальних програм за І семестр та діяльність педагогів з планування на ІІ семестр
Підготовка до організованого початку ІІ семестру (аналіз розкладу уроків, консультацій тощо), стан чергування у навчальному закладі
Аналіз результатів виховної роботи та роботи з батьками у І семестрі та завдання на ІІ семестр
Аналіз виконання графіків предметних тижнів, олімпіад, результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін
ЛЮТИЙ
Про підготовку учнів до ДКА, ДПА та ЗНО, звільнення учнів від ДПА, підготовку документів на отримання дипломів та атестатів
Про проведення конкурсів з професій
Про стан впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально- виробничий процес
Про результати контролю роботи їдальні
Стан профорієнтаційної роботи
БЕРЕЗЕНЬ
Про підготовку до нового навчального року та перспективу забезпеченості новими підручниками.
Про роботу методичних комісій
Про підсумки предметних тижнів та декад
Про стан ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання
Аналіз відвідувань учнями занять у січні-березні
КВІТЕНЬ
Про проведення місячника перевірки знань для учнів ІІ курсу.
Про підготовку до ремонтних робіт.
Про надання щорічної відпустки працівникам навчального закладу.
Про організацію вивчення Інструкції про закінчення навчального року
Обговорення проекту навчального плану на наступний рік
Про результати атестації педпрацівників
Про результати контролю роботи їдальні
Про підготовку та проведення святкування Дня Перемоги
ТРАВЕНЬ
Аналіз виконання річного плану навчального закладу за ІІ семестр
Аналіз результатів контролю за веденням усіх видів документації, підсумки перевірки ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання, журналів гуртків
Результати вивчення стану викладання предметів у ІІ семестрі
Про організоване закінчення навчального року
Стан роботи з попередження травматизму у ІІ семестрі
Аналіз результатів роботи з батьками
Аналіз відвідування учнів у квітні-травні
Про комплектування педагогічних кадрів
ЧЕРВЕНЬ
Про виконання навчальних планів і програм за ІІ семестр та рік
Про результати ЗНО випускників закладу
Про координування планів роботи на новий навчальний рік
Про проведення випускного вечора

Орієнтовна тематика інструктивно-методичних нарад

СЕРПЕНЬ
Методика проведення першого уроку
Інструктаж щодо ведення журналів теоретичного та виробничого навчання.
Про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів
Про забезпечення учнів підручниками, педагогів - програмами
Планування роботи методичних комісій
Про організацію роботи з молодими педагогами
Організація роботи щодо формування комп’ютерної бази даних
Вересень
Аналіз поурочно-тематичного планування
Складання графіка проведення контрольних робіт і відкритих уроків
Про проведення консультацій, додаткових та гурткових занять

Про організацію діяльності методичної ради


Коригування тем для творчої роботи педагогічних працівників
Планування роботи з атестації педагогів
Жовтень
Про дотримання «Єдиного орфографічного режиму»
Аналіз роботи бібліотеки. Роль бібліотеки у підвищенні творчого рівня педагогів з урахуванням їх індивідуальних запитів
Про проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів
Вимоги до ведення навчальної документації
Складання графіка атестації
Організація і проведення занять з ОБЖД
Листопад
Про підготовку учнів до проведення предметних олімпіад з базових предметів
Про проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика
Про роботу з невстигаючими учнями та учнями, які мають високий рівень підготовки, шляхи підвищення в учнів мотивації до навчання.
Про стан роботи методичних комісій
Про результати перевірки дотримання «Єдиних вимог до усного та писемного мовлення учнів»
Про роботу бібліотеки
Про результати контролю за якістю уроків
Грудень
Про перевірку ведення документації, зошитів з української мови та математики
Результати контролю за веденням поурочних планів педагогів, виконанням навчальних планів і програм у І семестрі.
Аналіз підсумків контрольних робіт та зрізів за текстами адміністрації, залікової декади у випускних групах
Про стан роботи Школи молодого викладача
Про підсумки навчально – виробничої роботи за І семестр навчального року
Січень
Про участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та МАН
Про відвідування учнями занять теоретичного та виробничого навчання
Про організацію повторення навчального матеріалу
Про проведення консультацій, додаткових та гурткових занять у ІІ семестрі
Про хід курсової перепідготовки педагогічних кадрів
Результати роботи педагогів над індивідуальними методичними темами
Результати перевірки санітарно – гігієнічного режиму кабінетів та майстерень
Лютий
Про підготовку до ДКА та ДПА (вивчення нормативних документів)
Про організацію проведення навчальних екскурсій
Про результати тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів
Про стан профорієнтаційної роботи

Про хід атестації педагогічних працівників


Березень
Ознайомлення з інструктивними документами щодо порядку закінчення навчального року
Про результати контролю за проведенням систематичного повторення
Обговорення результатів виступів учнів, що взяли участь у районних та міських предметних олімпіадах з базових предметів
Про результати атестації педагогічних працівників
Квітень
Про перевірку ведення документації
Про підсумки перевірки проведення консультацій, додаткових та гурткових занять
Про проведення адміністративних контрольних робіт
Аналіз роботи з дітьми позбавленими батьківського піклування, учнями з багатодітних та малозабезпечених сімей
Травень
Про результати перевірки підготовки, оформлення й ведення документації з ДКА та ДПА
Аналіз підсумків контрольних робіт та зрізів знань за текстами адміністрації
Про виконання навчальних програм
Про підсумки роботи класних керівників з виявлення та підтримки здібних учнів
Аналіз роботи бібліотеки, забезпечення підручниками на новий навчальний рік
Аналіз навчальної роботи за ІІ семестр та рік, виконання навчальних програм за ІІ семестр та рік
Обговорення проекту плану на новий навчальний рік

Моніторингова діяльність як інструмент управління якістю освіти.

Поточна корекція методики і технології організації навчального процесу
Методологічно моніторинг - це проведення ряду однотипних замірів; при цьому головна інформація полягає навіть не в самих значеннях результатів, а в їх зміні, динаміці від одного заміру до іншого.
Моніторинг дає об’єктивну інформацію для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення освітнього процесу та якості управління, від чого залежить кінцевий результат освіти.

Основні порівняльні характеристики понять «Моніторинг» та «Контроль»

Поняття

ХарактеристикиМоніторинг

Контроль

Сутність

Це інформаційна система (збір, обробка, збереження та використання інформації про стан керованого об’єкта), яка постійно поповнюється, що вказує на безперервність відстеження

Це інформація про стан об’єкта, яку використовують для запобігання негативним результатам. Він може мати, як безперервний, так і дискретний характер. Ефективність контролю залежить від його систематичності та своєчасності


Завдання

Основне завдання – коригування та прогнозування розвитку об’єкта


Основне завдання – діагностика та надання інформації про стан об’єкта


Зміст

Це самостійна функція управління, яка реалізує зворотний зв’язок, який включає контроль, оцінювання реального стану об’єкта та прийняття на цій основі рішення

Це самостійна функція управління, яка забезпечує зворотний зв’язок, що передбачає перевірку та оцінку реального стану об’єкта з бажаним та прийняття на цій основі рішення

Застосування

Застосовується при відстеженні розвитку об’єкта, що пов’язано із порушенням рівноваги та реєстрацією змін, які засвідчують появу нового рівноважного стану об’єкта

Застосовується при відстеженні об’єкта у рівноважному стані

Технологія

Включає розробку апарату та технології вимірювання реального стану об’єкта.

Передбачає створення еталону, який забезпечує реалізацію, перевірку та перегляд цілей управління

Має апарат та технологію вимірювання реального стану об’єкта. Передбачає наявність сталого еталону, який забезпечує реалізацію цілей управління.


Цілі жорстко закріплені

Учасники

Проводиться із залученням підлеглих, що здійснює вплив на їх рефлексивну сферу і викликає рефлексивний розвиток

Проводиться одноосібно керівником. Іноді залучаються підлеглі (самоконтроль). Вплив на рефлексивну сферу підлеглих не передбачається

Види моніторингу можна поділити на два типи залежно від того, хто проводить це дослідження. Відповідно, виділяють зовнішній та внутрішній моніторинги.


Заступники з навчально-методичної роботи та методисти в ПТНЗ проводять внутрішній моніторинг з метою поліпшення ефективності адміністрування, активізації навчально-виробничої та виховної діяльності тощо.
Управління якістю освіти має окреслювати механізми і заходи, які впливатимуть на функціонування і розвиток освітнього процесу. На нашу думку, можна виділити три групи компонентів, властивості і характеристики яких є визначальними для оцінювання якості освітнього процесу:
1) особистість педагога та учня, якість навчальних матеріалів;
2) методи навчання та форми контролю й управління навчальним процесом;
3) засоби навчання та соціальне, технологічне, економічне, політичне середовище, в якому функціонує установа системи освіти.
Системна діагностика виступає чинником управління якістю освіти, якщо вона забезпечує об’єктивну інформацію про стан і результати педагогічного процесу, а керівництво навчального закладу і педагоги на основі цієї інформації мають приймати адекватні управлінські й педагогічні рішення.
Основні етапи проведення моніторингового дослідження:
І етап. Визначення мети та планування дослідження: визначення мети й завдань дослідження; визначення об’єктів дослідження; розрахунок та формування вибірки; побудова графіка дослідження (визначення термінів і процедур дослідження, підбір та підготовка (навчання) координаторів дослідження); визначення критеріїв і показників оцінювання; вибір методів дослідження й узагальнення статистичної інформації.
ІІ етап. Розроблення інструментарію: розроблення вимірникового інструментарію (тестів, анкет, їх апробація, одержання стандартизованого інструментарію); підготовка інструктивно-методичних матеріалів для координаторів дослідження всіх рівнів і його учасників; вибір статистичних і математичних методів опрацювання та обрахунку одержаних результатів дослідження.
ІІІ етап. Проведення дослідження: пілотне дослідження (підготовка учасників, їх інструктаж); опрацювання результатів, виявлення й аналіз помилок, оцінювання похибок; основне дослідження.
ІV етап. Збір та опрацювання результатів
V етап. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження: узагальнення статистичної інформації; виявлення чинників впливу; виявлення кореляції між чинниками впливу; оцінювання отриманих результатів аналізу, їх інтерпретація, підготовка висновків; формулювання рекомендацій щодо корегувальної роботи, усунення негативних чинників, формування освітньої політики; оприлюднення результатів дослідження.
При проведенні моніторингу дотримуються основних вимог:
Об’єктивності - максимального уникнення суб’єктивних оцінок, врахування всіх результатів, створення рівних умов для всіх учасників навчально-виробничого процесу.
Валідності - повної і всебічної відповідності запропонованих контрольних завдань змісту матеріалу, чіткості критеріїв оцінки, можливості підтвердження позитивних і негативних результатів при різних способах контролю.
Надійності – сталості результатів, які можна отримати при повторному контролі, які проводять інші особи.
Систематичності.
Дослідження проводяться як епізодичні (бліц-опитування; «знайти спільне»; «виділити головне»; «визначити відмінність») так і періодичні (контрольні зрізи, тестування, тематичне оцінювання).
Моніторинг контрольних зрізів проводиться у три етапи: нульовий, проміжний, підсумковий.
1. Нульовий (діагностичний) етап проводиться в перші тижні навчального року.
Його мета:
− визначення рівня знань учнів на початковому етапі навчання та ступінь готовності групи до сприйняття навчального матеріалу;
− прогнозування (разом із учнями) можливості успішного навчання на даному етапі;
− розробка схеми дій для подолання труднощів у навчанні, отримання даних для планування корекційної діяльності.
Аналіз результатів нульового зрізу дає можливість: вибрати методику навчання; сформувати мотивацію учнів до навчання; провести корекцію календарного плану.
2. Проміжний етап - це облік усіх тематичних оцінювань.
3. Підсумковий зріз знань.
Його мета - підведення підсумків навчання за семестр та за рік.
Висновки.
На основі аналізу результатів моніторингового дослідження приймаються управлінські рішення щодо підвищення якості освіти, наприклад: здійснювати корекційну роботу з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень; наприкінці кожного навчального року об’єктивно вивчати рівень засвоєння базових знань, умінь і навичок учнів; забезпечити ефективний аналіз результатів поточного, тематичного контролю навчальних досягнень, систематичну та своєчасну роботу щодо вивчення прогалин у знаннях учнів, виявлення причин недоліків і планування подальшої корекції щодо їх усунення; постійно працювати над удосконаленням уроку, ознайомлюватись з новими тенденціями в змісті та методології освіти, упроваджувати в практику інноваційні технології навчання; дбати про реалізацію розвивальних можливостей уроку, спрямовувати діяльність на уроці на розвиток психічних процесів: уваги, пам’яті, мислення тощо; з метою створення умов для навчання різних категорій учнів постійно запроваджувати диференціацію, індивідуальний підхід.
Найбільш важливим і необхідним є педагогічний моніторинг, який дозволяє об'єктивно оцінювати учня, а також спрогнозувати результати, спрямовані на якість та позитивний результат; динаміку зміни мотивів до навчання.
Що ж підлягає моніторинговим дослідженням?
В училищі ми аналізуємо (з досвіду роботи):
1. Рівень навчальних досягнень учнів:
1.1. Рівні навчальних досягнень учнів окремої групи за семестр. Робота щодо підвищення коефіцієнта ступеня компетенції учнів повинна відбуватися, на наш погляд, у двох напрямах: розвиток необхідних навчальних умінь учня (тому що в багатьох випадках саме їх низький рівень є основною причиною неуспішності) та корекційно-методична робота з педагогом на основі усунення недоліків у дидактичних матеріалах і ознайомлення із сучасними ефективними технологіями навчання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал