Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр пто у донецькій областіСторінка6/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

VІІ. Методична робота


з/п


Завдання та зміст діяльності

Термін

Відповідальні за виконання

1

Спрямовувати роботу педагогічного колективу на підвищення ефективності праці, реалізацію творчого підходу в роботі, нових підходів у виборі методів, засобів та способів навчання, експериментальної роботи2

Здійснити діагностичне анкетування педагогів щодо визначення пріоритетних форм колективної методичної роботи3

Затвердити структуру та форми підвищення професійної майстерності педагогів на навчальний рік4

Спланувати та провести засідання методичної ради навчального закладу:4.1.

4.1.1. Методика організації роботи колективу над методичною проблемою: «______»

4.1.2 …….

4.2.

4.2.1. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес

4.2.2. ……..

4.3.

4.3.1. Робота зі здібними учнями. Організація дослідної та експериментальної роботи

4.3.2. ………..

4.4.

4.4.1. Сучасні педагогічні технології, комп’ютерізація у навчально-виробничому процесі

4.4.2. ……..

4.5.

4.5.1. Діяльність роботи методичних комісій, інших форм методичної роботи щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів

4.5.2. ……..

5

Підготувати і провести педагогічні ради5.1.

5.1.1. Про підсумки роботи ПТНЗ за минулий навчальний рік і завдання педагогічного колективу на наступний рік. Затвердження плану роботи навчального закладу на рік

5.1.2. ……..

5.2.

5.2.1. Мотиваційний аспект в організації навчальної діяльності учнів. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності за сучасних умов

5.2.2. ………

5.3.

5.3.1. Виховання активності учнів та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин на основі розвитку учнівського самоврядування

5.3.2. ……

5.4.

5.4.1. Про забезпечення здорових і безпечних умов навчання учнів і праці педагогів. Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог під час організації навчально-виробничого процесу та проведення позаурочної роботи

5.4.2. ……

5.5.

.5.1. Стан навчально-матеріальної бази закладу та ефективність її використання під час проведення уроків теоретичного та виробничого навчання

5.5.2. …….

5

Підготувати і провести педагогічні ради5.1.

5.1.1. Про підсумки роботи ПТНЗ за минулий навчальний рік і завдання педагогічного колективу на наступний рік. Затвердження плану роботи навчального закладу на рік

5.1.2. ……..

5.2.

5.2.1. Мотиваційний аспект в організації навчальної діяльності учнів. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності за сучасних умов

5.2.2. ………

5.3.

5.3.1. Виховання активності учнів та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин на основі розвитку учнівського самоврядування

5.3.2. ……

5.4.

5.4.1. Про забезпечення здорових і безпечних умов навчання учнів і праці педагогів. Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог під час організації навчально-виробничого процесу та проведення позаурочної роботи

5.4.2. ……

5.5.

5.5.1. Стан навчально-матеріальної бази закладу та ефективність її використання під час проведення уроків теоретичного та виробничого навчання

5.5.2. …….

6

Підготувати і провести наради при директорові7

Проводити інструктивно-методичні наради з актуальних проблем педагогічної практики8

Проводити оперативні методичні наради з актуальних питань організації навчально-виробничого процесу, вивчення нормативних документів9

Організувати роботу методичних комісій:

-

…….

10

Створити творчі групи з проблем:10.1

«Розвиток творчої ініціативи педагогів та учнів на основі інноваційних підходів до організації навчально-виробничого процесу»10.2

«Методика конструювання уроків з використанням комп’ютерних технологій»10.3

«Вивчення та впровадження у навчально-виробничий процес сучасних виробничих технологій»10.4

«Оздоровча освіта на уроках предметів природничо-математичного циклу»11

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару з проблеми: «Забезпечення психологізації навчально-виробничого процесу як фактор реалізації особистісно орієнтованої парадигми в освіті»11.1

Теоретичний семінар: «Організація ефективного педагогічного спілкування»11.2

Круглий стіл: «Методи дослідження колективів груп»11.3

Проблемний стіл: «Психологічні труднощі у навчанні учнів: типологія, причини та шляхи їх подолання»11.4

Конференція: «Психологічні основи сучасного уроку в умовах особистісно орієнтованого навчання»12

Організувати роботу творчої педагогічної майстерні з проблеми: «Науково-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін»12.1

Педагогічний діалог: «Сучасний урок: пошуки, проблеми, знахідки»12.2

Тренінг: «Інтерактивні методи навчання в практиці викладання предметів»12.3

Круглий стіл: «Розвиток інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів»12.4

Семінар-практикум: «Формування інноваційної компетентності, інноваційної грамотності, культури та використання інноваційних технологій у педагогічному процесі»13

Підготувати та провести заняття Школи молодого педагога з проблеми: «Сучасні підходи до організації навчально-виробничого процесу»

(І рік навчання)

13.1

Лекція з елементами диспуту: «Його Величність — Урок...» (Що значить урок у сучасному вимірі?)13.2

Мозковий штурм: «Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності»13.3

Педагогічний тренінг: «Володіння основами педагогічної техніки — необхідна умова озброєння технологією»13.4

Практикум: «Сучасні технології навчання. Мультимедійні технології як засіб підвищення ефективності навчання»14

Спланувати та провести місячник методичної роботи15

Підготувати та провести майстер-класи:15.1

«Формування в учнів навичок використовувати набуті знання та вміння в реальних життєвих ситуаціях»15.2

«Застосування методів продуктивного навчання на уроках»15.3

«Удосконалення умінь і навичок педагогів щодо роботи зі здібними учнями»16

Провести методичні декади:16.1

“Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість”16.2

“Палітра виховних заходів”16.3

«Ініціатива та творчість молодих педагогів»17

Підготувати та провести ділову гру: «Стратегія успіху»18

Провести тренінг: «Конфлікт. Що робити?»19

Організувати та провести «День відкритих дверей»20

Розробити графік проведення відкритих уроків та виховних заходів21

Підготувати та провести тижні:21.1

Української писемності та мови21.2

Морально-правового виховання21.3

Екологічного виховання21.4

Бібліотеки21.5

Пам’яті Т.Г.Шевченка22

Розробити план та організувати роботу щодо вивчення та узагальнення досвіду роботи:22.1

Викладача історії Іванова І.І. з проблеми:____22.2

Майстра виробничого навчання Петрова В.В. з проблеми:23

Експонувати виставки:23.1

Літератури для педагогів із питань самоосвіти23.2

Матеріалів перспективного педагогічного досвіду24

Створити банк даних:24.1

Інноваційні освітні технології24.2

Перспективний педагогічний та виробничий досвід25

Поповнювати необхідну науково-методичну, інформаційну базу:

- науково-методична та спеціальна література;

- періодичні педагогічні видання;

- програмні педагогічні засоби


26

Організувати випуск методичних бюлетенів. Випуск методичного бюлетеня «Вісті з уроків»27

Провести ярмарок предметних стінних газет28

Забезпечити передплату методичної літератури та фахових журналів29

Оновити стенди у методичному кабінеті30

Провести огляд-конкурс на краще утримання навчальних кабінетів, майстерень, кращий санітарно-гігієнічний стан та естетику оформлення
31

Провести огляд роботи педагогів щодо створення навчально-методичних комплексів у кабінетах та майстернях32

Організувати участь педколективу в роботі обласних методичних заходів33

Забезпечити участь педпрацівників у професійних конкурсах34

Провести конкурси “Педагог року”, “Класний керівник року”35

Підготувати та провести педагогічні читання “Впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес”36

Провести підсумкову конференцію з виставкою результатів педагогічної роботи над проблемною темою навчального закладу37

Провести комплексні дослідження з проблем:37.1

Виявлення причин неуспішності учнів37.2

Активізація творчої діяльності учнів на уроках38

Підготувати і провести творчі звіти методичних комісійVІІІ. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників


№ з/п

Завдання та зміст діяльності

Термін

Відповідальні за виконання

1

Провести діагностику професійної підготовки, інтересів, труднощів та потреб педагогічних працівників у сфері педагогіки, психології та методики навчання учнів2

Здійснити аналіз даних діагностики, визначити можливі шляхи підвищення фахової та методичної майстерності педагогічних працівників3

Забезпечити неперервність у фаховому зростанні педпрацівників (зв'язок курсової перепідготовки з міжкурсовою діяльністю):3.1

Сприяти участі педагогів в міжкурсових заходах навчального закладу та НМЦ ПТО3.2

Організувати роботу педагогічних працівників з питань самоосвіти3.3

Організувати роботу школи наставництва. Закріпити за молодими фахівцями наставників3.4.

Здійснювати інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних працівників з питань педагогіки, методики та психології3.5

Проводити співбесіди з педпрацівниками з питань удосконалення стилю, форм та методів роботи3.6

Надавати допомогу педагогічним працівникам у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності3.7

Надавати методичну допомогу в оформленні та написанні курсових робіт педагогами ліцею3.8.

Скласти графіки взаємовідвідування уроків4

Скоригувати перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками5

Організувати курсову перепідготовку педагогів у поточному навчальному році на базі МОІППО ____ осіб, на базі ДІПО _____ осіб. Створити умови для забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації6

Скоригувати перспективний план стажування майстрів виробничого навчання. Забезпечити стажування ___ майстрів на базі ____.7

Залучити педагогів до роботи у спеціальних програмах розвитку освіти: курси за програмою «Майкрософт» та «Intel. Навчання для майбутнього»8

Скоригувати перспективний план чергової атестації педагогічних працівників9

Організувати роботу з атестації педагогічних кадрів (згідно з перспективним планом та заявами педагогічних працівників):9.1

Оформити списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації та підготувати подання до атестаційної комісії:

− про присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань;− про проведення позачергової атестації у звязку із зниженням рівня професійної діяльності педагогічного працівника9.2

Розробити графік роботи атестаційної комісії та план-графік проведення атестації педагогічних працівників9.3

Спланувати вивчення рівня педагогічної діяльності працівників, які атестуються, членами АК9.4

Підготувати списки педагогічних працівників, які атестуються, до атестаційної комісії ІІІ рівня9.5

Оновити матеріали куточка атестації у методичному кабінеті9.6

Організувати вивчення результатів педагогічної діяльності осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в методичній роботі та інших заходах, пов’язаних з організіцією навчально-виробничого та виховного процесів9.7

Організувати індивідуальну роботу з педпрацівниками, які атестуються, допомогти їм у підготовці творчого звіту9.8

Створити портфоліо педагогів, які атестуються в поточному навчальному році9.9

Узагальнити результати вивчення системи роботи педагогів, які атестуються9.10

Оформити документи за результатами атестації педагогічних працівників


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал