Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет харківський політехнічний інститутСторінка8/8
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8

Завдання 7.2

Відповідайте «так» або «ні» на поставлені запитання.
Запитання


Відповідь

Так

Ні

1.

У перекладі з латинської слово культура означає «виховання»?2.

Духовна культура – це нематеріальні форми суспільного життя?3.

Культурі не властива функція соціальної адаптації?4.

Розуміти й оперувати символами може не тільки людина, але й тварини?5.

Технології – сукупність штучних знарядь, за допомогою яких чоловік здійснює цілеспрямовану дію на об’єкти навколишнього світу.6.

Культурні зразки поведінки, прийняті в середовищі програмістів, можна назвати контркультурою?7.

Зворотній культурний шок – це відчуття дискомфорту і дезорієнтації, що виникають при зустрічі з новою культурою?8.

Телесеріал «Доктор Хауз» можна віднести до елітарної культури?9.

Фольклор, народні казки, міфи й пісні – приклад народної культури?10.

Словниковий запас тієї або іншої мови не залежить від природних і соціальних умов, у яких живе народ, що розмовляє на ній?Завдання 7.3

СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Американський соціолог Е. Гіденс пише:

У кожній культурі прийняті свої унікальні моделі поведінки, які здаються дивними представникам інших культур. Наведемо як приклад культуру Накирема, описану в знаменитому дослідженні Хораса Майнера. Свою увагу Майнер зосередив на складних тілесних ритуалах Накирема – на думку західної людини, досить дивних і екзотичних. Майнер описує цей ритуал у такий спосіб:

«В основі всієї системи вірувань Накирема лежить переконання, що людське тіло потворне й споконвічно схильне до хвороб і старіння. Людина, яка приречена мати таке тіло, може сподіватися тільки на дію специфічних ритуалів і церемоній. У кожному будинку є кілька культових предметів, спеціально для цього призначених. Найважливішим з них є шухлядка, схована у стіну хатини Накирема. У шухлядці зберігаються амулети й різні магічні зілля, без яких не може обійтися жоден представник племені. Зілля й амулети, як правило, виготовлені декількома шаманами, кожний з яких спеціалізується в якійсь певній області. Найбільш могутніми з них вважаються знахарі, і їхня допомога повинна завжди щедро винагороджувати. Однак самі знахарі лікарських зіль своїм пацієнтам не дають, а лише визначають їхній склад і записують його на якімсь таємному й древньому прислівнику. Прислівник цей зрозумілий тільки знахарям і збирачам лікарських трав і корінь, які знову ж таки за підношення й дарунки і виготовлюють необхідне зілля.

Накирема зазнають майже патологічний жах і благоговіння перед своїм ротом, стан якого, на їхню думку, надприродним чином впливає на всі суспільні відносини. Народ Накирема вірить, що якщо не виконувати певний ритуал, зуби випадуть, ясна почнуть кровоточити, щелепи стануть шамкати, а саму людину покинуть друзі й відкинуть коханці. Дикуни також вірять в існування прямого зв’язку між оральними й моральними якостями. Наприклад, бажаючи зміцнити моральні якості своїх дітей, вони змушують їх робити ритуальні полоскання рота.

Щоденний ритуал, неухильно дотримуваний кожним Накирема, включає й специфічні маніпуляції з ротовою порожниною. Однак, незважаючи на те, що цей народ настільки тремтливо піклується про зазначений орган, даний ритуал здається непосвяченому просто огидним. Мені говорили, що Накирема беруть у рот пучок свинячої щетини, покритий магічним порошком, і виконують там серію якихось надзвичайно формалізованих рухів..

Хто такі ці Накирема та в якій частині світу вони живуть? Ви зможете відповісти на це запитання й ідентифікуєте описаний ритуал, якщо прочитаєте слово «Накирема» навпаки. Майже будь-яка звична дія здасться дивною, якщо її вирвати з контексту й не розглядати як елемент специфічного способу життя даного народу. Неможливо зрозуміти подібні дії й вірування поза тим культурним цілим, частиною якого вони є. Кожну культуру варто вивчати, виходячи з її власних значень і цінностей, – таке ключове правило соціології.

Поясніть, чому культуру необхідно вивчати тільки виходячи із принципу культурного релятивізму? Наведіть приклади етноцентризму, які ви спостерігали у повсякденному житті. Чому він так часто зустрічається?

Завдання 7.4

Визначіть, до якого виду культури – народної, масової або елітарної – належать перераховані нижче твори. Обґрунтуйте свою відповідь. 1. Фільм «Андалузький пес» режисера Луїса Бунюеля.

 2. Телесеріал «Друзі».

 3. Роман Л.Толстого «Війна і мир».

 4. Анекдот.

 5. Циркова вистава.

 6. Музичний шлягер.

 7. Балет П. Чайковського «Лускунчик».

 8. Казка «Котигорошок».

 9. Танець «Гопак».

 10. Детективні романи Д. Донцової.

Завдання 7.5

Охарактеризуйте причини появи масової культури. Назвіть позитивні й негативні моменти її функціонування. Свою відповідь проілюструйте прикладами з повсякденного життя.Завдання 7.6

На прикладі культури хіпі проаналізуйте роль і функції контркультури в суспільстві. Які зміни в культурі відбулися під впливом цього руху?Тема 8. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

Завдання 8.1

У таблиці розміщені ключові поняття теми та їх визначення. Встановить, якому поняттю відповідає наведене праворуч визначення, указавши потрібний номер.Поняття


Визначення


1

2

3


Суспільство
 1. Штучний політичний інститут, покликаний управляти соціальними взаємодіями; політична організація суспільства, що припускає певний тип влади й наявність апарата керування

Держава
 1. Спрощення соціальної структури, відкіт назад у розвитку соціального об’єкта

Країна
 1. Поступові, повільні, плавні, кількісні перетворення соціальних об’єктів

Соціальні

зміни

 1. Стійка система соціальних зв’язків і відносин між індивідами й соціальними групами, що регулюється законом, звичаями, соціальними інститутами

Інноваційні зміни
 1. Перехід від доіндустриального до індустріального, або капіталістичного суспільства, що здійснюється шляхом комплексних реформ, розтягнутих у часі

Соціальний

прогрес

 1. Зміни соціальних систем, соціальної стратифікації, соціальних спільнот, соціальних процесів, інститутів, організацій, їхніх взаємодій

1

2

3


Соціальний

регрес

 1. Швидкі стрибкоподібні зміни соціального устрою

Соціальна

еволюція

 1. Територія, що має певні кордони й користується державний суверенітет

Соціальна

революція


 1. Ускладнення форм соціального життя, рух суспільства вперед

Модернізація
 1. Соціальні зміни, спрямовані на створення нових форм соціального життя

Завдання 8.2

Відповідайте «так» або «ні» на поставлені запитання.

Запитання

Відповідь

Так

Ні

1.

Сучасне українське суспільство є традиційним?2.

Поява мобільних телефонів – приклад соціальних змін?3.

Соціальні зміни й соціальний розвиток – це слова синоніми?4.

Суспільству як соціальній системі властива така якість як саморозвиток?5.

Теорія К. Маркса розвивалася в руслі соціального еволюціонізму?6.

Циклічні теорії заперечують можливість нескінченного прогресивного розвитку суспільства?7.

Функцію адаптації в суспільстві виконує політика?8.

У постіндустріальному суспільстві найбільш впливовою групою є вчені?9.

Українське суспільство переживає органічну модернізацію?10.

Основна сфера діяльності для індустріального суспільства – це сільське господарство?


Завдання 8.3

СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Прочитайте висловлення та проілюструйте ідеї автора конкретними прикладами :

«Що ж таке суспільство, яка б не була його форма? Продукт взаємодії людей. Чи вільні люди у виборі тієї або іншої суспільної форми? Аж ніяк ні. Візьміть певний щабель розвитку продуктивних сил людей, і ви одержите певну форму обміну й споживання. Візьміть певний щабель розвитку виробництва, обміну й споживання, і ви одержите певний суспільний лад, певну організацію родини, станів або класів, – словом певне громадянське суспільство. Візьміть певне суспільство, і ви одержите певний політичний лад, що є лише офіційним вираженням громадянського суспільства.

…Люди не вільні у виборі своїх продуктивних сил, які утворюють основу всієї їхньої історії, тому що всяка продуктивна сила є придбана сила, продукт попередньої діяльності. Таким чином, продуктивні сили – це результат практичної енергії людей, але сама ця енергія визначена тими умовами, в яких люди перебувають, продуктивними силами, уже придбаними раніше, суспільною формою, що існувала до них, що створили не ці люди, а попереднє покоління. Завдяки тому простому факту, що кожне наступне покоління знаходить продуктивні сили, придбані попереднім поколінням, і ці продуктивні сили слугують йому сирим матеріалом для нового виробництва, – завдяки цьому факту утвориться зв’язок у людській історії, утвориться історія людства, що тим більше стає історією людства, чим більше виросли продуктивні сили людей, а отже, і їхні суспільні відносини».

Завдання 8.4

СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ
Американський соціолог Питирим Сорокін писав:

«Тому що сутність соціального процесу становить думка, світ понять, те, мабуть, він же і є основним первісним фактором соціальної еволюції. Всі основні види соціального буття (світорозуміння, мистецтво, практика) обумовлені знанням (наукою) або, що те ж, представляють модифікацію цього фактору. Всі соціальні відносини зрештою обумовлюються думкою. Це, зокрема підтверджується «законом запізнювання» Де-Роберті, що полягає в тому, що наше знання випереджає світорозуміння, світорозуміння – мистецтво й всі, разом узяті, – практику, побут. І дійсно, не було б жодного перевороту, перш ніж відповідний психічний переворот не був зроблений. Релігія завжди відставала від науки, а практика (техніка, громадська організація тощо) – нескінченно далека ще від думки... Очевидно, що якби думка не була первинним фактором або ж була б слідством іншого соціального фактору, то подібного «випереджування» нею інших форм соціальності не могло б бути; і навпаки, те, що в часовій послідовності наступає пізніше, те, мабуть, не може бути причиною події, що наступає раніше нього. Тому що зміна практики, побуту, зокрема, способів і знарядь виробництва, а так само й всієї правової й політичної організації наступає лише після відповідної зміни в психіці, в ідеях, у знаннях і переконаннях і без цієї попередньої психічної зміни воно не може наступити, то очевидно, що ця матеріальна революція не може бути причиною психічної, а може бути тільки її слідством: воно тільки ніби символ, що виражає цю психічну зміну.

Таким чином, прав був О. Конт, коли говорив, що «ідеї управляють (соціальним) світом», тому що соціальний світ є світ ідей, а людина є тварина, що творить царство логічного буття – нову й вищу форму світової енергії».Який фактор соціальних змін вважає первинним П. Сорокін? Чи згодні ви з його точкою зору? Чому?
Завдання 8.5

Розмовляють два фахівці про шляхи розвитку українського суспільства:

 1. «Треба точно копіювати західні зразки економіки. Щоразу, коли ми від них відхиляємося, то робимо непоправні помилки. Людство багато часу попрацювало над тим, щоб обкатати, десятикратно перевірити й вибрати кращі принципи ринкової економіки: пріоритет приватної власності, свобода підприємництва, захист прав особистості, демократія».

 2. «В умовах України неможливе механічне перенесення західних схем. Коли ми переносимо готові схеми, відпрацьовані на чужих культурах, ми не враховуємо або ігноруємо специфіку своєї власної. Всі суспільства несхожі один на одне. Де гарантії того, що досвід, успішних в одному з них, виявиться настільки ж успішним в іншому?»

Якій точці зору ви віддаєте перевагу? Відповідь аргументуйте.

Завдання 8.6

На ХІІ Всесвітньому соціологічному конгресі (1990) як одна із провідних ідей була подана концепція постмодернізму. Вона є розвитком теорії німецького соціолога Макса Вебера про 2 типи суспільства – традиційний й модерністський. У традиційному суспільстві поведінка людини регулюється традиціями, за принципом: роби так, як робили до тебе. У модерністському суспільстві поведінка регулюється принципом раціональності, розумності й ефективності соціальної поведінки.У постмодерністському суспільстві, що, як затверджують багато західних соціологів, формується сьогодні, принципом поведінки стають інтереси людини, колективу, народу, ті цілі, які вони собі ставлять, і засоби, які вибирають.

Подумайте: якими принципами регулюється ваша поведінка та поведінка більшості членів українського суспільства сьогодні? До якого типу, на ваш погляд, належить наше суспільство?
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бурега В. В. Социология государственного управления : монография / В. В Бурега. – Донецк : ООО «Східний видавничий дім», 2012. – 167 с.

 2. Ґіденс Е. Соціологія / Е. Ґіденс / пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; наук. ред. О. Іващенко. – К. : Основи, 1999. – 726 с.

 3. Жоль К. К. Соціологія : навч. посіб. / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – 440 с.

 4. Коваліско Н. В. Основи соціальної стратифікації : навч. посібник. / Н. В Коваліско. – Л. : Магнолія 2006, 2011. – 328 с.

 5. Лавриенко Н. О. О новых социологических подходах к исследованию института гендера / Н. О. Лавриенко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006, № 2. – С. 103–115.

 6. Литвин А. П. Соціологія : навч. посіб. / А. П. Литвин, А.К. Яковенко. – Т. : ТНЕУ, 2013.

 7. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих
  теорій : підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. – К. : Каравела, 2008. – 544 с.

 8. Ляпіна Л. А. Етносоціологія : навч. посіб. / Л. А. Ляпіна. – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2013.

 9. Масионис Дж. Социология / Дж. Масионис. – 9-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 752 с.

 10. Матецкая А.В. Социология культуры. учеб. пособ. / А. В.Матецкая. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 260 с.

 11. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження : навч. посіб. / Н. В. Паніна. – 2-е вид., доп. – К. : Інститут соціології НАН України, 2007. – 320 с.

 12. Ручка А. О. Курс історії теоретичної соціології : навч. посіб. / А. О. Ручка, В. В. Танчер. – К. : Наук. думка, 1995. – 223 с.

 13. Рущенко І. П. Загальна соціологія : підручник / І. П. Рущенко. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 524 с.

 14. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є. В. Сірий. – К. : Атіка, 2010. – 480 с.

 15. Смелзер Н. Социология : пер. с англ. / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – 688 с.
 1. Социология семьи : учебник / под ред. проф. А.И. Антонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 640 с.

 2. Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Городяненко. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с.

 3. Соціологічна теорія : традиції і сучасність : курс лекцій / за ред. А. Ручки. –
  К. : Ін-т соціології НАНУ, 2007. – 363 с.

 4. Соціологія культури : навч. посіб. / за ред. О. М. Семашко, В. М. Пічі. – К. : Каравела; Л. : Новий світ, 2012. – 334 с.

 5. Соціологія : навч. посіб. / за ред. С. О. Макеєва. – К. : Українська енциклопедія, 2008. – 378 с.

 6. Соціологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / за ред. В. Г. Городяненка. – К. : Вид. центр «Академія», 2010. – 560 с.

 7. Соціологія : підручник / за ред. В. М. Пічі. – 3-тє вид. – Л. : Новий світ – 2000, 2007. – 280 с.

 8. Спеціальні та галузеві соціології : навч. посіб. / за ред. В. Є. Пилипенко. – 2-ге вид. – К. : Фоліант, 2007. – 451 с.

 9. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода / Л. Г. Сокурянская. – Х. : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2006 . – 575 с.

 10. Танчин І. З. Соціологія : навч. посіб. / І. З. Танчин. – 3-тє вид., перероб. – К. : Знання, 2008. – 351 с.

 11. Черниш Н. Соціологія : підруч. за рейтингово-модульною системою / Н. Черниш. – К. : Знання, 2009. – 430 с.

 12. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П. Штомпка; пер. с польск. С.М. Червонной. – 2-е изд. – М. : Логос, 2010. – 664 с.

 13. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М. : Добросвет, Книжный дом «Университет», 2003. – 596 с.

 14. Якуба О. О. Соціологія : навч. посіб. для студентів / О. О. Якуба. – Х. : «Константа», 1996. – 192 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал