Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет харківський політехнічний інститутСторінка3/8
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8

Завдання 2.2

Відповідайте «так» або «ні» на поставлені запитання.

Запитання

Відповідь

Так

Ні

1.

Одна людина має багато статусів?2.

Девіантна поведінка завжди є злочинною?3.

Один статус включає тільки одну роль?4.

Соціальна роль – це модель поводження, орієнтована на даний статус?5.

Існує позитивна девіація?6.

Соціалізація властива не тільки людині, але й тварині?7.

Соціалізація закінчується в зрілих літах?8.

Соціалізація включає засвоєння соціальних ролей?9.

Дитина – це особистість?10.

Агенти первинної соціалізації – це установи й підприємства?Завдання 2.3

Наприкінці 60-х років ХХ століття в Америці вийшла книга, що наробила шуму Д. Морриса «Гола мавпа», в якій автор пише: «За фасадами сучасного міського життя та ж стара гола мавпа. Змінилися тільки назви: замість «полювання» ми говоримо «робота», замість «гнізда» – «будинок», замість «спарювання» – «одруження», замість «самки» – «дружина». Біологічна природа тварини формує соціальну структуру цивілізації, а не навпаки».Чи згодні ви із цією точкою зору? Що ж переважає у людині: біологічне чи соціальне? Аргументуйте свою відповідь.

Завдання 2.4

Людина, що живе у суспільстві, належить одночасно до безлічі соціальних груп. У кожній з них вона має певний статус. Сукупність всіх статусів, що має одна людина, називається статусним набором. Опишіть свій статусний набір (10-15 статусів). Які статуси в ньому є запропонованими, а які – досягнутими? Визначте свій головний статус. Поясніть, чому ви так вважаєте?Завдання 2.5

Розподіліть наведені потреби за групами відповідно до теорії А. Маслоу (заповніть таблицю): потреба у розвитку особистості; потреба у подиху; потреба у творчому самовираженні; потреба у знанні; потреба у визнанні; потреба у безпеці існування; потреба у турботі, опіці; потреба у впевненості в завтрашньому дні; потреба у реалізації здатностей; потреба у розумінні; потреба у повазі; потреба в їжі; потреба у кар’єрному рості; потреба у житлі; потреба у стабільності умов життя; потреба у компетентності; потреба у статусі; потреба в одязі; потреба у спілкуванні.

Фізіологічні потребиПотреби безпеки й стабільності життя
Соціальні потреби або потреби в приналежності й любові
Потреби престижу
Духовні потреби
Завдання 2.6

Розподіліть наведені цінності на дві групи – цінності-цілі й цінності-засоби (заповніть таблицю): активна життєва позиція, здоров’я, щасливе сімейне життя, сімейне благополуччя, згода у суспільстві, вірні друзі, свобода, краса, вихованість, толерантність, творчість, освіченість, акуратність, самореалізація, істина, цікава робота, любов, раціоналізм, відповідальність, самостійність, суспільне визнання, соціальна справедливість, життєва мудрість.


Цінності – цілі

Цінності – засоби


Завдання 2.7

Вам відомо, що існують різні типи санкцій. Опишіть ті, які можуть бути застосовані у відповідь на девіантну поведінку студента. Подайте їх у вигляді таблиці:


Формальні санкції

Неформальні санкції

Позитивні

1.

2.

3.1.

2.

3.Негативні

1.

2.

3.1.

2.

3.Завдання 2.8

Приведіть п’ять прикладів ситуацій, які демонструють існуючі складності при визначенні вчинку як девіантного.Завдання 2.9

Подумайте, чи є взаємозв’язок між типом норм, що порушують, і реакцією на це суспільства. Наведіть приклади, що ілюструють виявлені закономірності.Тема 3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ

Завдання 3.1

У лівому стовпчику таблиці вказані поняття, а у правому – зміст понять. Поставте їх у відповідність.ПоняттяЗміст

1

2

3

Соціальна

стратифікація


1. Сукупність елементів суспільства: статусів, ролей, груп, організацій, соціальних інститутів

Каста
2. Велика група людей, що відрізняються місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва за їх відношенням до засобів виробництва, їх роллю в суспільній організації праці, а отже, засобами отримання і розмірами тієї частки суспільного багатства, якою вони розпоряджаються

Маргінальність
3. Група, цінності якої є важливими для індивіда, з якою він порівнює себе як з еталоном

Соціальна

структура


4. Сукупність людей, які мають спільну соціальну ознаку і виконують суспільно необхідну функцію в загальному розподілі громадської праці і діяльності

Соціальна група
5. Група, що характеризується формальністю контактів і створюється для досягнення інструментальних цілей

Первинна група
6. Закрита група, приналежність до якої визначається народженням індивіда, вона має свою роль, права і обов’язки

Вторинна група
7. Група, права і обов’язки якої закріплені юридичними законами, релігійною доктриною, традиціями суспільства і передаються у спадок; набула поширеності у Середньовічній Європі1

2

3

Референтна

група

8. Група, що характеризується інтимністю спілкування, мета її створення – спілкування як таке

Клас
9. Нашарування соціальних груп, які відрізняються доступом до соціальних ресурсів

Стан
10. Стан особистості чи спільноти, яка знаходиться на стику різних культур

Завдання 3.2

Дайте відповідь «так» чи «ні» на такі запитання:

Запитання

Відповідь

Так

НіСучасна Україна – суспільство із закритою стратифікацією?

У закритому суспільстві контроль за виконанням статусних обов’язків поставлений жорсткіше, ніж у відкритому?

Чим вище статус, тим частіше його володарі використовують символічну атрибутику, яка підкреслює статусну приналежність?

Емігранти і іммігранти складають соціально-територіальну структуру суспільства?

Соціально-демографічна структура вбирає в себе громадські організації і політичні партії?

Нижчий вищий клас складається з індивідів, які нещодавно розбагатіли?

Дрібна буржуазія характеризується наявністю одночасно і управлінських функцій, і власності на засоби виробництва?

Мобільність – це переміщення людей у суспільстві?

Підвищення кваліфікації – приклад горизонтальної мобільності?  1. 1

Політичні зміни, державні перевороти, революції і війни можуть змінити статуси великих мас людей проти їх воли і бажання?Завдання 3.3

СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

«Сучасне західне суспільство в цілому відносять до типу відкритої класової стратифікації. Цей тип не має нічого спільного з теоретичними уявленнями про повну рівність, яка означає відсутність стратифікації. Він, ймовірно, припускає, що нерівність буде існувати і надалі, підкреслюючи рівність можливостей як його характерної риси і переваги. Страта є «відкритою», тому що допускає здатність індивідів потрапляти до неї або покидати її відповідно до особистісних якостей. У найбільш радикальному сенсі ми могли б вважати, нібито система надає всім індивідам рівний шанс просунутися у масштабах соціуму. Але що таке «рівний шанс»? Строго кажучи, він міг би означати, що всі помітні розбіжності ліквідовані уже з самого початку, на старті. Така інтерпретація, ймовірно, виключає можливість будь-якої розбіжності у досягненнях, за винятком тієї, що базується на свободі волі. Що ж ще інше могла б означати та обставина, що соціальні чинники вирівняні уже на старті, тобто надана можливість впливу винятково біологічних відмінностей, які за певних умов індивіди здатні обернути на чинник досягнення соціального успіху».

К. Девіс

Що ви розумієте під рівними шансами індивідів? Чи існують рівні шанси в українському суспільстві?

Завдання 3.4

Що таке престиж професій? Які чинники, на ваш погляд, визначають престиж професій? Побудуйте шкалу престижу професій у нашому суспільстві, скориставшись своїми спостереженнями і життєвим досвідом. Розташуйте у висхідному порядку такі професії: журналіст, сталевар, викладач університету, шахтар, банкір, сантехнік, вчений, доярка, менеджер, касир, вчитель, водій, лікар, парламентарій, юрист, токар, продавець, охоронник.

Завдання 3.5

Складіть перелік каналів вертикальної мобільності, що функціонують в українському суспільстві. Проаналізуйте кожен канал за такою схемою:  1. Чи є у мене бажання скористатися даним каналом? (Якщо ні, переходьте до наступного каналу).

  2. Мої переваги у використанні даного каналу.

  3. Мої слабкі сторони, які створюють проблеми у використанні даного каналу.

Порівняйте результати аналізу каналів. Виберіть той канал мобільності, для використання якого у вас найбільше переваг і найменше слабких сторін.

Завдання 3.6

Розподіліть дані види соціальних груп і спільнот за певними видами і заповніть таблицю: читачі наукової бібліотеки університету, сім’я, натовп на вулиці, студентська група, жінки, жителі Донбасу, середній клас, українці, діти, харків’яни, кримські татари, одружені, лікарі, дружня компанія, робоча бригада, студенти університету, феодали і селяни, сільське населення, шкільний клас, трудові мігранти, працівники сфери торгівлі і послуг, вищий клас, перехожі, глядачі футбольного матчу, троє друзів, читачі газети «Дзеркало тижня», спортивна команда, співробітники бібліотеки ім. Короленка, мітингувальники, незаміжні жінки, викладачі, а також ті, що виїхали на ПМЖ в іншу країну.Види

Соціальні групи та спільноти

Малі первинні групи
Малі вторинні групи
Середні групи
Соціально-демографічні групи
Соціально-професійні групи
Соціально-територіальні групи
Соціально-етнічні групи
Соціально-класові групи
Соціальні спільноти, що не є групами

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал