Міністерство освіти і науки України Краматорський економіко-гуманітарний інститут Відділення підвищення кваліфікації і перепідготовкиСкачати 225.52 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір225.52 Kb.

1
Міністерство освіти і науки України
Краматорський економіко-гуманітарний інститут
Відділення підвищення кваліфікації і перепідготовки


Курсова робота


Впровадження інтерактивних ігрових технологій
на уроках німецької мови
Виконав:учитель німецької мови
Краматорського навчально-виховного комплексу (ЗОШ №32)
_______________ Миронова Г.І.
Перевірив:
Краматорськ 2013

2
Нове треба створювати в поті чола,
а старе само продовжує існувати і
твердо тримається на милицях звички.
О.Герцен

Вивчення іноземної мови – це відкриття нового мовного світу для дитини.
Ефективність навчання залежить від багатьох чинників, у тому числі й від гостроти сприйняття дитиною цього нового світу, його фізичної та емоційної активності
і можливості діяльної участі в ньому.
Однією з найголовніших вимог до сучасного уроку іноземної мови є його комунікативна спрямованість, висока активність всіх учнів, динамічність,
інтенсивність, емоційність, артистичність, тому головне завдання вчителя: організовувати спілкування на уроці близьке до природнього і проводити його так, щоб учні мало помічали, що вони вчаться, а тому всі учні повинні брати активну участь в учбовій діяльності, виконувати посильне для себе завдання, адже вивчення іноземної мови забезпечує доступ до інших культур, значно розширює загальний кругозір і підвищує інтелектуальний рівень учнів.
Одним із основних напрямків педагогічної діяльності я вважаю бажання навчати. Бажання навчати породжує пошук. Пошук таких форм, методів роботи, які забезпечують максимальну активність і, перш за все, розвиток розумових здібностей всіх і кожного учня окремо; пошук та використання цікавих форм роботи, пов’язаних з життям дітей, з навколишнім світом, при яких іноземна мова буде засобом спілкування.
Значну увагу я приділяю застосуванню комунікативних ігор, бо це є форма, в змісті якої знаходиться аспект навчання, гра – тренування в оволодінні видами мовленнєвої діяльності. На думку А. С. Співаковської, граючи, учні краще застосовують міжособистісні стосунки, норми поведінки, тренують і автоматизують уміння та навички. Мені важко уявити вдалий урок без ігрової ситуації, бо складовими гри є мовна, індивідуалізована діяльність, відсутність примусовості, навчання через групу. Тобто, гра – це навчання із задоволенням.
Гра для дитини – це величезне світле вікно, через яке в її духовний світ вливається живильний потік уявлень, понять; це іскра, яка запалює вогник допитливості та зацікавленості. Гра – це і напруження творчих здібностей, уяви.
Ігровий простір формує діяльність дитини, використовує потенціал, закладений в дитині від народження. Психологи стверджують, що для того, щоб гра відбулася, потрібен ігровий простір, який має особливу форму, часто не зовнішню, а ігрову, уявну – внутрішню.
Створення ігрового простору на уроках німецької мови тісно пов’язано з розвиткомуявлення, а також з виникненням на його основі функції заміщення дійсного світу його ігровим еквівалентом.

3
Ігрова технологія – багатогранна. Вона розвиває, розважає, соціалізує. Гра відтворює реальні життєві ситуації, сприяє виробленню необхідних людських рис, якостей, навичок, звичок, розвитку здібностей.
Навчальна гра може тривати від кількох хвилин до цілого уроку й може використовуватися на різних етапах, а також у позакласній роботі. Будь-яка гра має три основні етапи:
- підготовчий( формулюється мета гри, відбирається навчальний зміст, розробляється сценарій, готується обладнання, розподіляються ролі, проводиться інструктування тощо);
- безпосереднє проведення гри;
- узагальнення, аналіз результатів.
Ігрові технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що гра:
- добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку;
- ефективний засіб активізації. У грі легше долаються труднощі, перешкоди;
- мотиваційна за своєю природою (по відношенню до пізнавальної діяльності вона вимагає від учнів
ініціативності, творчого підходу, уяви, цілеспрямованості);
- дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь, навичок;
- багатофункціональна, її вплив на учнів неможливо обмежити одним аспектом;
- переважно колективна, групова форма роботи, в основі якої знаходиться змагання, має кінцевий результат, чітко поставлену мету й відповідний результат.
Ігри на уроках
іноземної мови розподіляються на:
-інтерактивні ігри з опосередкованим впливом на учня (ребуси, кросворди);
-інтерактивні ігри з безпосереднім впливом на учня ( сюжетно-рольові ігри,
імпровізаційні);
-неінтерактивні (індивідуальні ігрові завдання).
Крім того, велику увагу я приділяю ретроспективним іграм – це: ігри-
ілюстрації, театралізовані, маршрутна гра, уявна мандрівка тощо. (Див. Додаток
№1).
Наприклад, при вивченні теми: «Видатні особистості» у 11 класі я пропоную учням утеатралізованій грі відтворити героя прочитаного тексту так, щоб клас відгадав, від імені кого розказано. Цю гру використовую також при переказі домашніх сюжетних текстів, вивчених усних тем.
На практиці в системі активного навчання я використовую такі моделі навчальної гри: імітаційні, операційні, рольові, сюжетні, ігри-змагання.
В імітаційних іграх імітується діяльність організацій, подій, конкретна робота людини ( журналіст, політик, еколог тощо), обставини, умови, в яких відбувається подія. Вони розвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють практичному застосуванню вміння вирішувати проблеми.
Приклади застосування імітаційних ігор я відобразила при проведенні уроку-мандрівки у 7 класі по темі: «Зовнішність. Людина». Земляни та
іншопланетяни розповідали про себе та свої планети, демонструючи конкретні предмети одягу, їжі.
В операційних іграх моделюється процес діяльності.

4
Рольові ігри використовую на уроках-подорожах, уроках-казках, уроках- композиціях. Мета рольової гри – визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації.
Я постійно шукаю нові шляхи у викладанні німецької мови, які б активізували мислення учнів, допомогли б зробити навчальний процес якісним, ефективним і в той же час привабливим та цікавим. Ігри, які я використовую на всіх етапах уроків, розподіляю на: фонетичні, лексичні, граматичні. А ігрові елементи на уроці включають в себе:
- вправи для оволодіння фонетикою;
- вправи для оволодіння лексикою;
- вправи для оволодіння граматикою;
- вправи для навчання говорінню;
- вправи для навчання письму.
^
Фонетичні ігри я проводжу в основному під час фонетичної зарядки та закріплення матеріалу.
Наприклад:
1.
Тема уроку: Подорож, 7 клас. Гра: «Вірно – невірно».
Мета гри:
Формування правильного фонематичного слуху.
Хід гри: Називаю окремі слова в реченнях, словосполученнях. Учні піднімають руку при читанні звуку, який повторюється чи вивчається на уроці. Потім кожен проказує слово, яке виділялося, далі – словосполучення і речення. Якщо звук прочитаний правильно, учні піднімають зелену картку, якщо неправильно – червону. Виграє команда, яка першою назве наявність чи відсутність помилок.
2. Тема уроку: Зовнішність, 7 клас. Гра: «Яке слово?»
Мета гри: Формування навичок встановлення адекватних звукобуквенних відповідників.
Хід гри: Учням пропонується набір із 10 – 20 слів. Я читаю слова з відповідною швидкістю у вільній послідовності.
Учні повинні:
1.
Знайти у списку слів ті, які я проказала та поставити біля них порядковий номер.
2.Виділити в списку тільки ті слова, які були мною проказані.
3.Записати на слух слова, яких немає у списку та знайти їхнє значення у словнику.
Виграєтой, хто найякісніше виконає завдання.
Лексичні ігри використовую під час пояснення нового матеріалу та закріплення вивченого матеріалу.
1.Тема уроку: Кількісні числівники, 6 клас.
Мета гри:
Повторення кількісних числівників.
Хід гри: утворюється дві команди. Справа і зліва на дошці записую однакову кількість числівників. Я називаю складні числівники. Учні повинні швидко знайти числівник на своєму боці дошки і викреслити її. Виграє команда, яка швидше впоралася із завданням.
2.Тема уроку: Вживання та правопис іменників, 6 клас. Гра: «Знайди
риму».
Мета гри:
Розвиток лексичних навичок.
Хід гри: Один з гравців називає перше слово, яке прийшло в голову, бажано

5 коротке. Другий учасник повинен назвати слово, яке з ним римується, третій повинен додати ще одне слово в риму тощо. Той, хто не може підібрати римоване слово, отримує мінус. Якщо хтось набере 3 мінуси, вибуває з гри.
Виграє той, хто залишився. Можна вибрати лише іменники в називному відмінку однини або будь-які інші слова.
Граматичні ігри використовую на всіх етапах уроку, особливо при вивченні граматики та на уроках
- граматичних практикумах.
1.Тема уроку: Модальні дієслова, 6 клас.
Мета гри: Автоматизація вживання модальних дієслів в усному мовленні.
Хід гри: Утворюються 2 команди. Одна команда утворює речення із заданим модальним дієсловом. Друга команда повинна вгадати це речення. З цією метою задаються питання типу: Чи можете ви...? Чи повинні ви...? Потім це ж завдання виконує друга команда
і гра продовжується.
При вивченні складних граматичних тем учні часто стомлюються, тому я проводжу у середніх та старших класах ігрові моменти, які знімають напругу.
Американський педагог Джанет Вос стверджує: «Навчання – найкраща у світі гра. Усі діти народжуються з таким переконанням і живуть із ним, поки ми не втлумачимо їм у голову, що це важка й неприємна праця. Тільки деякі діти все ще залишаються на своїх позиціях, маючи тверде переконання, що навчання приносить радість, що це чи не єдина гра, в яку варто бавитись. Ми знаємо, як називати цих дітей. Це генії». Американські педагоги Джін Марцолло та Дженіс
Ллойд переконані: « Освітяни й фахівці з дитячої педагогіки відкрили, що гра – це навчання, це один із найефективніших видів навчання. Ключ до успіху: перетворіть гру на навчальний досвід і переконайтеся, що навчання – це здебільшого приємність».
Розвиток здібностей учнів з метою використання іноземної мови в майбутньому як інструменту у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу передбачає взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності. Основою комунікативної компетенції є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, а також соціокультурні знання, навички і вміння з метою підготувати європейців для зростаючого європейського співробітництва у всіх сферах діяльності та надати соціокультурні знання. Основою соціокультурної компетенції на лінгвістичному рівні є соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови.
Ось деякі вправи для розвитку соціокультурної компетентності учнів безпосередньо на уроці у старших класах при вивченні тем: «Німеччина»,
«Засоби масової інформації». Вдома або на уроці групі учнів дається завдання ознайомити клас із надбаннями у сучасному світі, успіхами у Німеччині, особливостями вивчення мови тощо. Виграє та група учнів, розповідь якої буде не лише цікавою, а й грамотною.
1.

Deutsch entdecken
“Deutsch ist interresant!”Wer sagt das? Die Ausstellung “Herzliche Grusse” das
Goethe –Institutes, die sich mit der deutschen Sprache beschaftigt. Die
Wanderausstellung reist im Moment um die Welt. Das Europaische Jahr der Sprachen
2010 war der Anlass fur die ekt. In diesem Jahr will man die sprachliche Vielfalt

6
Europas wurdigen und das Erlernen von Fremdsprachen fordern.Immerhin gibt es im
Moment allein elf Amtssprachen in der Europaischen Union.Dazu kommen die
Sprachen weiterer
Mitglidsstaaten,
Regional-und
Minderheitensprachen.
2. Sprachen lernen – Spass oder Stress.
Was motieviert dich im
Fremdsprachenunterricht?
Die Moglichkeit eines Schuleraustausches. Man lernt andere Menschen und ihre
Lebensweisen kennen.
Die ersten
Erfolge motievieren, nur dann hat man
Spass.
Es macht
Spass, wenn man die
Sprache beherrscht.
Ich bekomme die Informationen uber die Kultur des anderen Landen.
А в середніх класах я більше уваги приділяю рухливим іграм та вправам. Ігри, які включають фізичну активність на уроці, допомагають зробити процес багатократного повторювання і заучування навчального матеріалу більш цікавим і різноманітним, зняти напругу. Ось деякі знахідки в цьому напрямку.
Так, при вивченні теми: «Ігри і спорт» у 6 класі краще вивчити назви деяких
ігор і видів спорту з допомогою рухів, що супроводжують мову:
Ich turne…
Робимо вправи, говорячи цю фразу.
IchmacheMorgengymnastik…Імітуємо виконання ранкової гімнастики.
WirbauendenSchneemann.Ліпимо сніговика. «Малюємо» фігуру сніговика від низу до верху в повітрі.
WirlaufenSki.Катаємося на лижах. Піднімаємо руки вгору і «відштовхуємося» палицями на слові «Ski».
Wir rodeln.катаємося на санчатах. Піднімаємо праву руку високо вгору і
«скачуємося з гори» вниз.
Wir laufen Schlittschuhe. Катаємося на ковзанах. «Ковзаємо» по підлозі ногами.
Wir bauen Schneeballe.Ліпимо сніжки. «Робимо сніжок» руками й кидаємо його.
Можна порахувати «кинуті сніжки».
Гра «Кроки» допомагає побудувати розповідь на будь-яку тему у різних класах.
Приведу дляприкладу ще деякі ігрові вправи, які я використовую при навчанні читання та засвоєнні лексики.
1.
Викликаному учневі показую 5 літер, які він повинен назвати.
2.
Учням роздаються картки з написаними літерами чи вивченими словами.
Вчитель називає їх, учень піднімає відповідну картку.
3.
Учні отримують карточки з літерами. Я показую картинку із зображенням предмета. Діти повинні підняти літеру, якою починається слово-назва.
4.
Я викликаю учня і промовляю три слова. Учень повинен назвати останні літери цих слів.
5.
Називаю слово, учень №1 повинен додати друге слово, щоб утворювалося речення, учень №2 -- третє слово, але називаючи речення в цілому і т.д.
Цікавими є ігри в «перекладача», бесіди з «іноземцями» , які я використовую при вивченні тем: «Шкільне життя», «На уроці німецької» у 6, 7 класах. За допомогою цих ігрових вправ перевіряються також граматичні уміння учнів. Наприклад:

7 1.
Учні складають речення за зразком.. Виграє той, хто склав більше речень.
2.
Учні повинні якнайбільше скласти питань з питальними словами: Wo?
Wohin?

Wo sitzt der Junge?

Wohin fahren sie?

Wo ist er?

Wohin gehst du?
3.
Пропоную закінчити речення типу:
Ich gehe ( ins Kino, in die Klasse, in den Wald, im Krankenhaus). Wir fahren (in den
Wald,in die Stadt)
- Erschreibtschlecht.
4. Гра на мислення.
Відгадай слово!
1 2
3 4
5 6
7 8
1.
kommt nach R 5. kommt vor U
2.
kommt nach O 6. kommt vor R
3.
kommt vor P 7. kommt vor S
4.
kommt nach O 8. kommt nach S
На сучасному етапі вивчення іноземної мови, де комунікативний підхід займає провідну позицію, кожен учитель, втому числі і я, повинен створювати можливості для
іншомовного спілкування в штучних умовах.
Якщо використовувати лінгвістичні казки, можна досягти необхідного позитивного емоційного компоненту, сприяти формуванню граматичних навичок шляхом багаторазового повторення, активізувати пізнавальну діяльність, підтримувати активну увагу, сприяти розвитку слухової пам’яті.
Оволодіння іноземною мовою відбувається не тільки на уроці, а тому органічне поєднання уроку, домашньої та позакласної роботи забезпечують ефективне формування комунікативних навичок і вмінь, сприятимуть розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної та соціальної активності. Так, на домашнє завдання часто задаю учням вивчити свою роль у конкретному діалозі, чи скласти з другом власну сценку, придумати рольову гру ( можна у вигляді схеми, таблички) по темі. Такі завдання дітям дуже подобаються.
Лексичні ігри та звичайні ігри чи ігрові моменти допомагають мені на кожному етапі уроку.
Я визначила для себе такі етапи роботи:
Так, при повторенні лексичного матеріалу на початку уроку я проводжу наступні ігри:
1. Кожен учень повинен мати перед собою лист паперу з намальованим на ньому ланцюжком квадратиків. Крім того учні повинні також мати літери на

8 картоні. Я називаю слово українською мовою чи показую малюнок. Учень повинен вимовити потрібне слово німецькою мовою, а потім заповнити ним ланцюжок квадратиків. Той, хто виконав завдання, піднімає руку. Перевіряю.
Учень проказує слово на німецькій мові. Можна запропонувати скласти речення чи словосполучення з цим словом. Слова повинні бути підібрані або за фонетичним, або за тематичним принципом.
Наприклад:
М а dchen
При вивченні днів тижня, а також для їх повторення з метою розвитку навичок у
6 класі я використовую таку таблицю:
H
B
W
S
A
M
S
T
A
G
D
X
R
S
S
I
P
U
O
L
A
Z
M
O
N
T
A
G
K
Q
D
I
E
N
S
T
A
G
R
D
R
L
A
N
F
W
K
L
A
E
E
U
K
T
G
O
M
O
V
K
I
Y
O
A
F
C
H
R
K
A
O
M
U
G
O
H
A
J
S
J
2. При вивченні модальних дієслів (тема «Рух у місті», 6 клас) пропоную таку
ігровувправу:
Спочатку підбираю картки, на яких зображені: автобус, велосипед, машина швидкої допомоги, пожежна машина, автозаправочна станція, світлофор, мотоцикл, стоянка автомобілів, перехрестя, трамвай, тротуар тощо. Роздаю картки зі словами. Учні повинні підібрати картку до вписаного у схему слова та побудувати речення, вживаючи при цьому модальні дієслова.
Der
Krankenwagen
Das
Motorrad
Die Strassenbahn

9
Das
Feuerwehrauto
Der
Parkplatz
Das Fahrrad
Die Tankstelle
Die
Kreuzung
Der Stau
Die Ampel
Der Bus
Der
Fussgangerweg
А у цьому завданні потрібно доповнити табличку. Перевіряю уміння учнів правильно будувати речення.
Der
Bus
Die
Strassenbahn
Das
Auto
Die
Fahrrad
Fahren mit ______
Dem
Bus
In_______ einsteigen
Den
Bus
_________halt an
Der
Bus
__________biegt ab
Der
Bus
Aus
________aussteigen
Dem
Bus
Я прийшла до висновку, що ігри, елементи гри накожному етапі уроку знімають стрес, розвивають моральні, комунікативні якості, створюють позитивну психологічну атмосферу, бажання продовжити контакт, розширити сферу спілкування.
Так, мотиваційно-організаційний етап уроку може включати в себе рольові ігри та імітації, використання афоризмів та висловлювань з творів німецьких письменників.
Виконавчо-діяльнісний етап уроку з іноземної мови має кілька етапів:

10 організація виконавчо-діяльнісного етапу, організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у рамках комунікативно-діалогової моделі, у рамках ігрової моделі.
Ігрова діяльність притаманна дитині. У ході гри на основі зміни ролей та
ігрових ситуацій відбуваєтьсясоціалізація дитини. Ігри поділяються на
імітаційно-моделюючі та рольові. Імітаційно-моделюючі ігри включають у себе розподіл ролей (керівник, доповідач, секретар, герой конкретного твору німецького письменника тощо), але вони мають менше значення, ніж у рольових іграх. Рольова гра сприяє розширенню асоціативної бази для освоєння мовного матеріалу, сприяє формуванню учбового співробітництва та партнерства, адже виконання припускає охоплення групи учнів( рольова гра будується не тільки на основі діалогу, але і полілогу), які повинні складно взаємодіяти, точно враховуючи реакцію один одного, допомагаючи одне одному.
Завдання рольових ігор полягає у створенні відповідного емоційного фону.
Найбільш дієвими рольовими іграми є театралізовані вистави, театралізовані
ігри і проблемно-дискусійні ігри та ігри-драматизації, для останніх притаманна низка особливостей:

Під час їх проведення клас поділяється на виконавців-акторів і глядачів.
Часто драматизація перетворюється на ілюстративний додаток або емоційний підсилювач репродуктивної діяльності учнів під час вивчення тем: Україна, Німеччина, охорона навколишнього середовища.
На етапі закріплення у коригуванні навчальних досягнень я також використовую
ігрові моменти.
Ось деякі з них:
«Мовчанка».
Готується перелік слів, понять. Учні піднімають руку вгору, якщо слово вжите по виучуваній темі, якщо переклад його, проказаний вчителем, вірний.
«Знайди помилку».
Клас поділяється на дві, три команди і отримує картку, на якій потрібно підкреслити ті питання, слова, які стосуються теми уроку, а непотрібні треба викреслити. Картка передається швидко на наступну парту. Перемагає та команда, яка швидше справилася із завданням і склала коротку розповідь.
«Відгадай мене».
На столі лежить 4 купки карток. На дошці записане виучуване слово, чи фрагменти виучуваного граматичного матеріалу. Чотири учні повинні вибрати правильні по темі картки з купи карток. Перемагають ті, які першими знайдуть зайві картки.
«Гілка».
Грає сім учнів: 5 гравців, ведучий і суддя. Ведучий ставить питання чи називає вивчене слово, яке треба перекласти, кидає м’яч гравцеві, той відповідає і повертає його. Суддя оцінює правильність відповіді та витрачений час.якщо цю гру проводжу на уроках систематизації та узагальнення знань, «ведучих» заздалегідь готую.

11
Комфортність взаємодії дітей під час спілкування іноземною мовою багато в чому залежить від того, як використовуються різноманітні організаційні форми навчання, як
ігри допомагають у організації спілкування.
Під час роботи з великими текстами, особливо з текстами для контролю домашнього читання, чи з текстом для аудіювання, пропоную учням також ряд
ігрових вправ:
1.

«Конспект».
Прочитати текст, перекласти( або осмислити головне в ньому) і розкласти весь матеріал за названими категоріями, створивши таким чином своєрідну таблицю- конспект. Залежно від особливостей та складності матеріалу можна виділити
інші категорії. Перемагає той, хто повністю впорається із завданням. Конспект обговорюється в класі.
2. «Авторська майстерність».
Учні читають уже знайомий текст ( наприклад про покупки в магазині, послуги). Читають впродовж визначеного вчителем часу. Потім учитель розподіляє виконувані ролі щодо змісту тексту( ведучий, споживачі, товар, продавець, покупець, послуга тощо). Після розподілу ролей текст читається вголос, а потім актори мають його відтворити, показавши. Як вони розуміють сутність своєї ролі. Оцінюється вміння розкрити сутність тексту, оригінальність, майстерність. Звертається особлива увага на німецькомовні помилки.
3. «Шпаргалка».
Учням пропонується прочитати текст. Необхідно передати його зміст німецькою мовою, а потім намалювати малюнки до нього. Ці шпаргалки- малюнки-схеми віддаються вчителю. За бажанням учні підходять і витягують шпаргалку. За нею потрібно відтворити текст. Відзначаються найкращі шпаргалки та доповідачі.
Я переконана, що лише через гру учні мають можливість не стільки механічно засвоювати матеріал, скільки душевно обжити його. Завдання оживають, приживаються, починають жити у душах дітей, які й самі починають відчувати своє життя по-новому. А це позначається на світосприйманні, поведінці, спілкуванні між собою та учителем, на розвитку креативного мислення та виробленні комунікативних здібностей. Поведінка стає менш важливою, ніж правило, під час гри. А правило не менш цікавим, ніж поведінка. Усе переплітається й перероджується. Шкільна дисципліна стає вихованням. Урок стає школою життя.
На щоденних уроках неможливо обійтися без комунікативно-ігрових вправ, нестандартних ситуативних ігор, ребусів, кросвордів з теми, що вивчається.
Тому я активно співпрацюю з учнями. Залучаю кращих знавців мови до проведення уроків, позакласних заходів, до участі у проведенні тижня німецької мови, випусків німецькомовних газет, експромтних колекцій несподіваних ситуацій, творчого привнесення у стимулювання роботи класу над оволодінням німецькою мовою.
Творчість учнів є одним із засобів підвищення їхнього тонусу закріплення комплексу емоційно-вольової регуляції і, головне, актуалізації позитивної гами переживань, яка супроводжує ефективну працю – переживання радощів від зробленого, досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, у своєму творчому

12 потенціалі.
Отже, ігрова технологія сприяє формуванню пізнавальних інтересів школярів, сприяє усвідомленому засвоєнню німецької мови. Ігри допомагають розвитку самостійності, ініціативності, виховують почуття колективізму. Урок стає жвавішим, цікавішим. Постійна зміна діяльності учнів не дозволяє їм втомлюватися. Застосування ігор забезпечує більш високу ефективність засвоєння навчального матеріалу, підсилює зацікавленість предметом, розвиває комунікативні здібності кожного.
Європейські стандарти у підході до оволодіння іноземною мовою стають для нас сьогодні реальністю. Враховуючи потужний вибух наукових досліджень, нестандартний розвиток культурних, літературних напрямків, ущільнення міжнародних стосунків та міграції без грунтовних знань двох і більше
іноземних мов просто неможливо уявити життя успішної сучасної освіченої людини. Тому мої завдання і мета, як вчителя, через урок, сповнений напруженої ігрової новизни, постійно розвивати в учнів креативність, віру у власні сили досягнення успіхів, спрямованих на формування соціолінгвістичної компетенції, такої необхідної для ефективних міжкультурних контактів на рівні міжособистісного спілкування.
Додаток №1
Spiele im Deutschunterricht
1.
Тема: Du und ich
Гра«Wasistdas?».
Гра проводиться в парах. Картки з малюнками. Гравці по черзі запитують один одного, називаючи координати комірок ігрового поля. Наприклад:
Was ist ein
A?
Ein
A ist der
Ball.
Was ist ein
B?
Ein
B ist der
Mensch.
Was ist eine
C?
Eine
C ist die
Klasse.
Виграє той, хто швидше
і без помилок назве зображене.
Або варіант 2.
Гравці по черзі записують місцезнаходження істот чи предметів. Наприклад:
Wo ist der
Ball?

13
Der
Ball ist auf….
Wo ist der
Mensch?
Der
Mensch ist auf……
2. Тема: Die Familie
Das Spiel “Wo wohnen die Menschen?” Wocher kommen die Menschen?”
Гравціпочерзікидаютькубики. Кількістьочокнанихпоказує, на яке поле слід перейти.
А колір кубика
– яке дієслово вжити.
2,
4,
6
– wohnen
1,
3,
5
– kommen aus
1
– ich
2
– du
3
– er, sie, es
4
– wir
5
– ihr
6
– sie,
Sie
Учні записують речення, які потім перевіряє вчитель. Виграє той, хто перший прийде до фінішу
і зробить найменше помилок у реченнях.
Додаток № 2
Тема:
«Видатні
люди
Німеччини»,
11
клас.
Was ist euch uber diese deutschen
Personlichkeiten bekannt?
Sprechtzuzwei.ErganztdiefehlendenInformationen.
Gebrauchtangegebenen
Redemittel.
Partner A
Lebensjahre
Geburtsort
Hauptwerke
Johann
Wolfgang von
Goethe
1749 - 1839
“Die Leiden des jungen Werther”, “Faust”,
“Gedichte. Dramen.”
Heinrich Heine
Dusseldorf

14
Fridrich Schiller
“Kabale und Liebe”, “die Rauber”,
Dramen. Gedichte.
Hermann Hesse
1877 - 1962
“Der Steppenwolf”, “Demian”, “Narziss und Goldmund”
Thomas Mann
Lubeck
Ludwig van
Beethoven
Bonn
“Appassionata”,
“Die
Eroika”, die
Pastoral-Sinfonie, Klaviersonaten
Johann
Sebastian Bach
1685 - 1750
Die Brandenburgischen Konzerte, die
Jochannespassion, Sonaten, Orgelwerke
Robert
Schumann
1810 - 1856
Partner В
Lebenslauf
Geburtsort
Hauptwerke
Johann
Wolfgang von
Gothe
Frankfurt am Main
Heinrich Heine
1797 - 1856
“Deutschland. Wintermarchen”, lyrische
Gedichte
Fridrich Schiller
1759 - 1805
Marbach am
Neckar
Hermann Hesse
Galw
Thomas Mann
1875 - 1955
“Buddenbrooks”,
“Der
Zauberberg”,

15
“Doktor Faustus”, Novellen
Ludwig van
Beethoven
1770 - 1827
Johann
Sebastian Bach
Eisenach
Robert
Schumann
Zwickau
Die
Oper
“Genoveva”, die
“Fruhlingssinfonie”,
Lieder,
Klavierkonzerte
Додаток №3.
Тема:
«Свята
і
звичаї»,
6,
8
класи.
WelcheAntwortistrichtig?
Fragen
zu
Nikolaus.
Nikolaus
3.
ist ein Fest fur Kinder
4.
ist ein Fest fur Verheiratete
5.
ist ein Fest fur Madchen
Der Nikolaus fullt die die Schuhe der
Kinder
1/ mit Stroh
2.
mit Sussigkeiten
1.
mit Blattern
Der Nikolaus
1.
war ein Bettler
2.
war ein Konig
3.
war ein Heiliger
Der Nikolaus fragt,
1.
ob die Kinder brav waren
2.
wieviel die Eltern verdienen
3.
wo der Bahnhof ist
Der Nikolaus ist gekleidet
Der Nikolaus liest

16 1.
wie ein Pop-Star
2.
wie ein Bischof
3.
wie eine Frau
1.
in die Zeitung
2.
in einer E-Mail
3.
in einem goldenen Buch
Der Nikolaus kommt
1.
im Juli
2.
kurz vor Ostern
3.
am 5./ 6 Dezember abends
Die Kinder geben dem Nikolaus
1.
einen
Zettel mit
Weihnachtswunschen
2.
Geld fur den Heimweg
3.
einen Mantel gegen die Kalte
Додаток №4.
Тема: «Людські стосунки», 11 клас.
Redemittelfur Diskussion
Eigene Meinung
Widerspruch
Ich denke( meine), glaube, dass…
Denn mochte ich wiedersprechen
Meiner meinung nach…
Das sehe ich nicht so…
Ich bin uberzeugt, dass…
Dem muss ich leider widersprechen
Ich finde schon, das…
Das ist doch Unsinn
Zustimmung
Zweifel

17
Dem mochte ich zustimmen
Da bin ich nicht sicher
Das sehe ich genauso
Ich weiss nicht, ob…
Damit bin ich einverstanden
Na, ob das so stimmt?
Das ist auf jeden Fall so
Таким чином, можна зробити висновок, що досягнення належних результатів у вивченні німецької мови, формуванні високого рівня володіння комунікативною компетенцією неможливе без використання інноваційних технологій, заснованих на особистісно орієнтованому навчанні, а саме:

розвивального навчання

інтерактивного навчання

навчання з використанням ІКТ

креативного навчання

проектної роботи.
Розвивальне навчання передбачає не інформативний, а розвивальний освітній процес. Навчання підпорядкованеперш за все розвитку особистісних якостей учнів, їх ключових компетенцій. Сприймання поданої вчителем чи здобутої самостійно інформації відбувається у діалозі, учні висловлюють свої думки, діляться інформацією та самостійно аналізують її.
Інтерактивне навчання – це особлива форма пізнавальної діяльності, що ґрунтується на діалозі та полягає у вільному обміні думками.
Інтерактивне навчання передбачає:

моделювання життєвих ситуацій

використанні рольових ігор

спільне розв’язання проблем на основі відповідної ситуації.
Нетрадиційний підхід до навчання іноземної мови взагалі, і німецької мови зокрема, дає змогу уникнути одноманітності у процесі викладання, „пробуджує ” в дітей творчість, фантазію, розвиває навички мовлення, творчого письма, сприяє розвитку та підвищенню мотивації, пізнавальної цікавості до предмета.
Оноре де Бальзак в свій час сказав: «Щоб досягти мети, потрібно, насамперед, йти». Робота над даною науково-методичною проблемою сформувала тверде переконання, що найважливіше у навчанні дітей — це збереження і розвиток кожної дитини, спостереження за їх найменшими успіхами, постійна педагогічна підтримка, супровід на шляху до високих досягнень.
ВИСНОВКИ:
1. Основною метою навчання іноземним мовам у загальноосвітній школі є розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як
інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Формування в

18 учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними рівня комунікативної компетенції, достатнього для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах.
2. Комунікативний метод навчання іноземних мов базується на тому, що процес навчання є моделлю комунікації. Оволодіння учнями вміннями
іншомовного спілкування передбачає формування у них достатнього рівня комунікативної компетенції, зміст якої включає мовну компетенцію; мовленнєву компетенцію; соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції; дискурсивну компетенцію; стратегічну компетенцію. Формування комунікативної компетенції на уроках німецької мови передбачає дотримання принципів мовленнєво-розумової діяльності, індивідуалізації, функціональності, ситуативності, новизни.
3. Ефективним у вивченні німецької мови, формуванні високого рівня володіння комунікативною компетенцією є виокристання інструментів
інноваційних технологій, заснованих на особистісно орієнтованому навчанні: розвивального навчання,
інтерактивного навчання, навчання з використанням ІКТ, креативного навчання, проектної роботи.
Важливим фактором сьогодні є власне бажання вчителя досконало володіти своєю професією, мати адекватну самооцінку, займатися саморозвитком.
Запорука успіху кожного вчителя в удосконаленні своєї педагогічної майстерності, у здатності до самонавчання і самовиховання. Використовуйте під час вашої педагогічної діяльності такі принципи, як: упевненість, успішність, переконливість, урівноваженість.
Удосконалення якостей особистості – важка справа. Тут потрібні воля, наполегливість. Не бійтесь творчо підходити до вирішення своїх професійних завдань, не бійтеся зробити помилку, і тільки тоді ви досягнете високих результатів.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал