Міністерство освіти І науки україни київський міжнародний університет інститут телебачення, кіно та театру Кафедра театрального мистецтва Денис Шариков мистецтвознавчаСторінка8/9
Дата конвертації03.12.2016
Розмір2.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Паспорт спеціальності

«Хореорафічне мистецтво»
Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає теорію, історію, сценічну і побутову практику, балетну критику, творчі методи хореографічного мистецтва та інтеграційні форми танцю в розмаїтті їх видових, родових, жанрових, стильових, лексичних проявів. Основні закономірності художніх процесів у хореографії в різноманітних історико-географічних ареалах і в контексті визначення епох розвитку світового та вітчизняного балету і танцю. Досліджує взаємини, комунікації та інтеграцію хореографічного мистецтва з іншими видами мистецтва і галузями знань. Досліджує організацію хореографічного керівництва.Напрями досліджень:

Хореографічне мистецтво в розмаїтті його видових, родових, жанрових, стильових проявів. Створення класифікації хореографічного мистецтва і танцювальних форм за напрямами, стилями, видами, типами, методами. Удосконалення понятійно-категоріального апарату хореографічного мистецтва. Закономірності розвитку хореографічного мистецтва та періодизація явищ у контексті визначення епох світового та вітчизняного балету. Роль хореографічного мистецтва у формуванні національної танцювальної культури. Діяльність у галузі організації хореографічного керівництва. Взаємозв’язок, комунікація та інтеграційні процеси хореографічного мистецтва з іншими видами мистецтва: живописом, скульптурою, дизайном, театром, кіно і телебаченням. Також з видами наук і галузями знань: філософією, педагогікою, психологією, спортом.1.3.2. Окремі галузі хореології та їх особливості.

Хореологія − мистецтвознавча дисципліна, яка досліджує теорію, історію, практику хореографічного мистецтва. В самій хореології наявні окремі галузі, які досліджують вузькі характеристики й особливості хореографічного мистецтва, а саме – балетознавство, етнохореологія, хоротікс і еукенетікс, хореографічна система, хореографічна діяльність у галузі організації художнього керівництва.

Теорія хореографічного мистецтва досліджує: філософію хореографії, а саме − аналіз теорії танцю античними філософами, танцювальними майстрами ренесансу, нового часу, сучасності; онтологію танцю; естетику танцювальних форм; понятійно-категоріальний апарат хореографії.

Історія хореографічного мистецтва досліджує генезу хореографії (витоки, розвиток, сьогодення) − первісний, давньосхідний, античний, середньовічний, академічний, сучасний танець.

Хореографічна практика досліджує нотацію танцю, аудіовізуальну, зображально-виражальну, видово-жанрову репрезентацію зразків сценічного і побутового танцю.

Балетознававство досліджує історію, естетику, понятійно-категоріальний апарат, класифікацію стилів, напрямів, форм і жанрів балету, а також балетну критику.

Етнохореологія досліджує: генезис народного танцю та його природу; формування українського танцю у суспільному середовищі; збирання фольклорних, музично-танцювальних, обрядових традицій і форм українського танцю, слов’янських, європейських, азійських, африканських танців, Америки, Австралії та Океанії; опис танцю в контексті календарно-побутової обрядності, взаємовплив традиційних етнічних танцювальних культур; досліджує культурно-історичну специфіку виникнення жанрів і форм танцю етнокультурної популяції; дослідження морфології танцю, його форм і структур; проблеми класифікації і систематизації форм народної хореографії; дослідження семантики танцю, його функцій і змісту.

Хоротікс і еукенетікс досліджують: просторові форми танцю; теорію і принципи симетрії та асиметрії, конструкції та деконструкції танцю; теорію простору в класичному і сучасному танці; ритмо-динамічний зміст танцю, танцсимфонія і сучасні ритми; ритміка та гармонія руху, динаміка і виразність руху під музичний супровід.

Хореографічна система (хореографічна педагогіка) досліджує: теорію і методи класичного, історико-побутового, дуетно-сценічного, характерного, народно-сценічного, бально-спортивного танцю, модерн джаз танцю, танцювального перформенсу, хіп-хоп танцю, теп-танцю, контактної імпровізації; інтеграційні форми, а саме – соціальний (сальса, танго, мамба, кантрі, електрик-бугі та брейк данс), спортивний танець (рок-н-рол, танцювальна аеробіка та танцювальний фітнес, пілатес, стрейчинг, тай-бо), хореотерапію (танцювальна імпровізація на відкритому просторі); дитячу хореографію – ритміка і танцювальні основи танцю, пантоміми; хореографію в самодіяльних і професійних закладах, а саме – ансамблях, колективах, студіях, театрах танцю; танцювальні дисципліни в художніх середніх навчальних закладах за хореографічним спрямуванням, а саме − школах, гімназіях, коледжах, ліцеях; танцювальні дисципліни у гуманітарних вищих навчальних закладах за напрямом підготовки 5.020202; 6.020202; 7.020202; 8.020202 «Мистецтво», спеціальністю «Хореографія», спеціалізацією «народна, класична, бальна, сучасна хореографія», кваліфікацією «Балетмейстер-постановник», «Викладач хореографічних дисциплін», «Керівник танцювального колективу», «Артист балету», «Артист ансамблю народного танцю», а саме − академіях танцю, факультетах, кафедрах хореографії.

Хореографічна діяльність у галузі організації художнього керівництва досліджує: теорію і практику хореографічної організації, планування та управління хореографічною справою; інноваційні технології в художньому керівництві балетних і танцювальних структур; методи побудови репертуару в балетному театрі, ансамблі, колективі.
Висновки до першого розділу

Отже, ми можемо констатувати, що мистецтвознавча наукова думка з досліджень теорії, історії, методики й практики хореографічної культури представлена так.Висувається гіпотеза, що хореографічна культура сьогодення перебуває в постійному взаємозв’язку і взаємовпливі таких наук – математика, філософія, культурологія, історія, педагогіка, психологія, мистецтвознавство.

Мистецтвознавча наукова думка в хореографічній культурі представлена зарубіжними і вітчизняними дослідженнями з теорії, історії та художньої практики – техніки, школи, методики, сценічні форми.

Зарубіжна мистецтвознавча думка дослідила таке: проаналізувала балети і творчість видатних балетмейстерів романтизму, соцреалізму, неокласики, постмодерну; схарактеризувала генезис хореографічного мистецтва, його витоки і формування, жанрово-стилістичні особливості, розвиток навчальних і сценічних форм для створення зразків і канонів, а також сучасний стан; визначила музично-театральну стилістику в балеті, музично-танцювальні, зображально-виражальні, емоційно-символічні форми та принципи академічного і сучасного балетного мистецтва; висвітлила етнохореологічні особливості танців Росії, Карелії, Сибіру і російської півночі, танцювальні форми Мексики, Кореї, Білорусі; довела, що танець є формою комунікації в соціокультурному просторі; проаналізувала генезис первісного, давньо-східного, античного, середньовічного, ренесансного танцю, балету бароко, класицизму, романтизму, новітні форми в балеті – імпресіонізм, джаз, модерн, рок-і-поп стилі, абстракціонізм, кубізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, а також синтезовані форми в балеті – неокласика, соцреалізм, естрадний танець і вар’єте, перформанс, бутто, постмодерн; класифікувала за жанрово-стилістичними ознаками російський та білоруський народно-сценічний танець; сформувала раціональну системну теорію і методику виконання рухів з класичного, дуетного, історико-побутового, народно-сценічного, характерного, бального, європейського і латиноамериканського, сучасного, джазового і модерн танцю; визначила психологічні аспекти і педагогічні принципи в народній, класичній і бальній хореографії; намагалась осмислити філософію та естетику сучасного танцю і балету.

Вітчизняна мистецтвознавча думка дослідила таке: проаналізувала й визначила винятково музично-театральну стилістику в балеті, музично-танцювальні, зображально-виражальні, емоційно-символічні форми та принципи народної хореографії, зокрема − український танець; висвітлила і класифікувала етнохореологічні особливості українського танцю; відміну від зарубіжних досліджень, у невеликому обсязі дослідила і класифікувало сучасну хореографію взагалі, її сутність, поняття, чинники, особливість, напрями, стилі, форми зокрема; визначила і схарактеризували жанрово-стилістичні особливості балету ХХ століття і західноєвропейський балетний театр з 1920−2000 рр.; сформувала логічну системну теорію і методику виконання рухів з українського і народно-сценічного танцю; представила, відсутність досліджень у галузі бальної хореографії (як виключення є висвітлення, лише окремого періоду з 20–40-х рр. ХХ століття бального танцю в Радянському Союзі); також те ж саме, стосується і класичної хореографії, яка досліджена лише у методиці виконання рухів для ВНЗ та дитячих і юнацьких колективів.

Філософія танцю і балету представлена аналізом онтології танцю в антропологічному аспекті. Проаналізовано вільні мистецтва і мусичне виховання, мімезис як головний чинник танцю від античності до ренесансу. Визначено філософську думку про існування, сутність, призначення, виконання й естетику танцю філософами Давньої Еллади, вчителями-теоретиками танцю часів Ренесансу, вчителями танцю і балетмейстерами-викладачами XV−ХХ століття.

Філософами античності наголошено про унікальність такого явища, як танець, яке має божественне походження, розвиває інтелект та естетику, фізичну культуру людини. Також танець є мистецтвом професійним, яке потрібно ретельно й уважно вивчати і ставитись з повагою до нього, як прояву духовної потреби природи людини у всесвіті. Мати природні якості до танцю – фізичний стан, акторський талант і музичність.

Майстри і вчителі танцю ренесансу (XV–XVI ст.) увели в лексикон слово балет (танцювання, танцювальне видовище), спромоглися визначити геометрію танцю, його фігури, естетику. Також, наголосили на важливості професійного й універсального вивчення танцю, а саме: разом з танцем вивчати архітектуру − для розуміння його побудови; живопис – для розуміння колористики танцю, його художнього оформлення; математику і геометрію – для точного розрахунку кількості рухів, комбінацій, вправ і виконання в просторі певних форм і фігур; музику – для розуміння гармонії, ладу і ритмічної основи руху, вправи, комбінації, танцю. Також висловили шанування до танцю як до витонченого мистецтва, посилаючись на античних філософів і біблійні цитати.

Представники балету XVII–XIX ст. сприяли остаточному виокремленню балетного мистецтва від опери, музики, і театру в окремий професійний художній вид. Запровадили термін «хореографія», чи мистецтво запису танцю», виробили раціональний академічний принцип теорії, композиції і методики виконання танцю. Створили за допомогою державних інституцій першу науково-дослідну і навчально-методичну структуру − Академію танцю у (1661 р.), у якій було вироблено понятійно-категоріальний апарат танцю, термінологію, систему методів танцювальної школи і техніки.

Також створено три фундаментальні академічні школи класичного танцю; універсальний принцип побудови балету − співтворчість драматурга, композитора, балетмейстера і художника заради єдності і гармонії хореографічного дійства. Запровадили академічний системо-утворювальний принцип балету – класичний танець як головний виражальний засіб сюжету за допомогою танцювальної пантоміми і дієвого танцю, а також дивертисментні танцювальні номери характерного (народно-стилізованого) танцю.

Представники сучасного танцю і балету ХХ століття запропонували абсолютно нову модель і концепцію сприйняття хореографічного мистецтва в цілому.

Головним стає поєднання традиційних академічних балетних норм з новітніми формами танцю (Михайло Фокін), виходячи зі сприйняття синтезу мистецтв (література, архітектура, скульптура, живопис, театр, оперета, музика, кіно, цирк) і потреб часу, нової глядацької аудиторії, враховуючи соціально-політичні, культурні характеристики і події. Також вони розробили і сприяли розвитку в танці вільної імпровізації та експерименту, обмежених від балетних канонів і принципів задля внутрішнього відчуття руху, тіла в просторі, через внутрішній і зовнішній контакт одного партнера з іншим. Вони запровадили філософсько-психологічну концепцію в балеті як головну. Танець уже не є головним його чинником.

Головним є філософська ідея (авторська) чи філософські концепції (фрейдизм, психоаналіз, інтуїтивізм, ексзестенціалізм, абсурд, космізм, постмодерн, теософія). Також запровадили теорії виражального руху, його ритмопластичну основу і взаємодію з простором (Рудольф фон Лабан); обґрунтування принципу і методу танцсимфонії (візуалізація музики професійним танцем – Федір Лопухов). Гармонійне співіснування хореографічної мініатюри, естрадного танцю, шоу, абстрактно-асоціативного балету одночасно з драматично-сюжетним балетом і хореодрамою. Включили до хореографічної системи навчання елементів і техніки спорту, акробатики, психотерапії. Утворили модель авторського експериментального й авторського тотального балетного театру.

Через недостатньо розроблену наукову концепцію хореології серед мистецтвознавчих наукових дисциплін в Україні проаналізовано специфіку мистецтвознавства і його складників; художню культуру та специфіку її видів (література, образотворче мистецтво, театр, музика, хореографія, кіно і телебачення, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, естрадно-циркове мистецтво, фотомистецтво).

Висувається проблема відсутності у вітчизняному мистецтвознавстві науки – хореології.

Сформульовано і визначено поняття «хореологія» − мистецтвознавчої наукової дисципліни.

Розроблено і запропоновано паспорт хореології, її мету і завдання, напрями досліджень, формулу спеціальності.

Запропоновано і уведено у мистецтвознавчий науковий обіг окремі та вузькі галузі хореології – теорія хореографічної культури (онтологія танцю, філософія та естетика балету, понятійно-категоріальний апарат хореографії), історія хореографічної культури, хореографічна практика (сценічний і побутовий танець), балетознавство, етнохореологія, хоротікс і еукенетікс, хореографічна система (хореографічна педагогіка), хореографічна діяльність у галузі організації художнього керівництва.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абдоков Ю.Б. Музыкальная поэтика хореографии : пластическая интерпретация музыки в хореографическом искусстве : автореф. дис… на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения : спец. 17.00.01 / Абдоков Ю.Б. – М. : Рос. акад. театр. искусства, 2009. – 26 с.

2. Абызова Л.И. Творчество балетмейстера И.Д. Бельского в контексте развития отечественного балетного театра 1950–1960-х годов: автореф. дис… на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения : спец. 17.00.09 / Абызова Л.И. – СПб. : СПб. гуманитар. ун-т профсоюзов; Акад. рус. балета им. А.Я. Вагановой, 2006. – 26 с.

3. Авдиев В.И. Новый свободный творческий танец : обзор / Авдиев В.И. // Искусство. Театр-кино-печать. − 1929. − № 5−6 (июль-август). − С. 124−134.

4. Авраменко В.К. Танки, музика і стрій / Авраменко В.К. – Нью-Йорк-Вінніпег-Київ-Львів : Ukraine Booksellers and Publishers Ltd, 1947. – 88 с.

5. Адис Леопольд. Теория гимнастики театрального танца: пер. с фр. Блок Л.Д. / Адис Леопольд. – Л., М. : Ленинградский государственный хореографический техникум, 1937. – С. 195−219 : рис.

6. Айслер-Мерти К. Язык жестов / Кристина Айслер-Мерти: пер. с нем. К. Давыдовой. − М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. − 160 с. : ил.

7. Алфьорова З.І. Візуальне мистецтво кінця ХХ – початку XXI ст. : автореф. дис… д-ра мистецтвознавства : спец. 26.00.01 / Алфьорова З.І. – Х. : Харк. держ. акад. культури., 2008. – 40 с.

8. Анфiлова С.Г. Спiввiдношення танцювального i пластичного в жанрi балету : автореф. дис… канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.02 / Анфiлова С.Г. – Х. : Харк. державний ун-т мистецтв iм. I.П. Котляревського, 2005. – 19 с.

9. Андреев А.Л. Искусство, культура, сверхкультура. М. : Знание, 1991. –64 с. (Серия : Эстетика. − № 6)

10. Арнольдов А.И. Человек и мир культуры. Введение в культурологию. − М. : МГИК, 1992. – 240 с.

11. Актуальні філософські та культурні проблеми сучасності : зб. наук. праць / наук. ред. М.М. Бровко, О.Г. Шутова. – К. : Вид. центр КДЛУ, 2000. – 339 с.

12. Антіпова І. Аніко Рехвіашвілі: Я вибудовую емоції / Антіпова І. // Майдан зірок. – 1998. – № 19. – С. 5−8.

13. Афанасьев Ю.Л. Социально-культурний потенциал художественной деятельности / Афанасьев Ю.Л. – Львов. : Свит, 1990. – 160 с.

14. Балет / ред., пер. Павлова В.И. – М. : Астрель АСТ, 2003. – 64 с.

15. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной програмне / ред., пер. Бардина С.Ю. – М. : Астрель, 2003. – 144 с.

16. Баланчин Дж., Мейсон Фр. 101 рассказ о большом балете / Баланчин Дж., Мейсон Фр. ; пер. с англ. Сапциной У.М. – М. : КРОН-ПРЕСС, 2000. – 494 с.

17. Балынина Н. Удары Пины Бауш / Балынина Н // Моск. наблюдатель. – 1995. – № 7−8. – С. 61−69.

18. Бахрушин Ю.А. История русского балета : учеб. пособие / Бахрушин Ю.А. – М. : Просвящене, 1977. – 287 с. : ил.

19. Безклубенко С.Д. Теорія культури : навч. посібник / Безклубенко С.Д. – К. : КНУКіМ, 2002. – 324 с.

20. Бежар М. Мгновение в жизни другого / Морис Бежар. − М. : Рус. творч. палата, 1998. − 240 с. : ил.

21. Бернадська Д.П. Феномен синтезу мистецтв в сучасній українській сценічній хореографії: автореф. дис… канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 / Бернадська Д.П. – К. : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2005. – 20 с.

22. Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений: избр. психол. труды / Н.А. Бернштейн; Акад. пед. и соц. наук; Моск. психол.-соц. ин-т ; под ред. В.П. Зинченко. − М. : Воронеж, 1997. − 608 с.

23. Бернштейн К. К спорам о специфике пространственных искусств: сб. статей / Бернштейн К. – М. : Сов. художник, 1988. – 456 с.

24. Білаш П.М. Балетмейстерське мистецтво і становлення української сценічної хореографії у контексті розвитку європейської художньої культури 10−30-х років XX століття: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 / Білаш П.М. – К. : Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2004. – 18 с.

25. Бичко А.К. Історія філософії : підруч. / [Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г.]. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.

26. Блазис Карло. Элементарный трактат о теории и практике искусства танца. Искусство танца. : пер. с фр. Брошниовской О.Н. / Блазис Карло. – Л., М. : Ленинградский государственный хореографический техникум, 1937. – С. 80−182 : рис.

27. Блок Л.Д. Классический танец : история и современность / Блок Л.Д. – М. : Искусство, 1987. – 556 с. : ил.

28. Богданов-Березовский В. Статьи о балете / В. М. Богданов-Березовский. − Л. : Совет., композитор, 1962. − 208 с.

29. Богуцький Ю.П. Культурогенез як філософсько-історичний феномен: автореф. дис… канд. філос. наук : спец. 17.00.01 / Богуцький Ю.П. – К. : Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2000. – 18 с.

30. Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / О.С. Бойко. – К. : Київ. нац. ун-т культури і мистец, 2008. – 19 с.

31. Бойко Є.В. Деякі проблеми українського балетного мистецтва (оглядова довідка за матеріалами преси) / Міністерство культури і мистецтв України. Національна парламентська бібліотека України ; Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. − 1996. – № 5/5. – С. 5−3.

32. Борев Ю.Б. Художественные направления в искусстве ХХ века. Борьба реализма и модернизма / Борев Ю.Б. – К. : Мистецтво, 1986. – 134 с.

33. Борисова Е.А. Русский модерн / [Борисова Е.А., Стернин Г.Ю.]. – М. : Сов. художник, 1990. – 359 с. : ил.

34. Борисов А.И. Психолого-педагогические аспекты подготовки педагога-хореографа: автореф. дис… канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Борисов А.И. – Самара : Сам. гос. пед. ун-т, 2001. – 24 с. : ил.

35. Брайловская М.А. Русский балет в контексте традиции синтеза искусств: (на примере первой послеоктябрьской эмиграционной волны): автореф. дис… на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения : спец. 24.00.01 / Брайловская М.А. – Ярославль. : Яросл. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского, 2006. – 22 с.

36. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв / Браиловская Л.В. – Ростов на Дону : Феникс, 2003. – 224 с.

37. Брук П. Блуждающая точка : Статьи. Выступления. Интервью / П. Брук; пер. с англ. М. Стронина ; предисл. Додина Л. ; Малый драм, театр. – СПб. ; М. : Артист. Режиссер. Театр, 1996. − 270 с. : ил.

38. Брук П. Нити времени : воспоминания / П. Брук ; пер. с англ. М. Стронина. − М. : Артист. Режиссер. Театр, 2005. − 384 с.

39. Буксикова О.Б. Танец в истории культуры народов Сибири: автореф. дис. на соиск. учен. д-ра искусствоведения : спец. 24.00.01 / Буксикова О.Б. – СПб. : Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2009. – 46 с.

40. Бурнонвиль Август. Моя театральная жизнь / Бурнонвиль Август ; пер. с дат. Жихаревой К.М. ; Под ред. Борисоглебского М. В., вст. ст. Слонимского Ю.И. – Л., М. : Ленинградский государственный хореографический техникум, 1937. – С. 239−327 с. : рис.

41. Буттомер П. Учимся танцевать: клубные танцы, латино-американские танцы, европейские (стандартные танцы) / Буттомер П. ; пер. с англ. Мальков К. – М. : ЭКСМО-Прес, 2001. – 256 с. : ил.

42. Валукин Е.П. Система обучения мужскому классическому танцу: автореферат дис... на соискание науч. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.01. «общая педагогика и история педагогіки» / Валукин Е.П. – М., 1999. – 52 с.

43. Ванслов В. Театр Джона Ноймайера / Виктор Ванслов // Сов. балет.− 1989. − № 4. − С. 56−59.

44. Ванслов В. Статьи о балете: Музык.-эстет. проблемы балета / В. Ванслов. – Л. : Музыка, 1980. − 192 с.

45. Ванслов В. В. Модернизм: анализ и практика основных направлений / Ванслов В. В., Соколова М. Н. – М.: Искусство, 1987. – 302 с. : ил.

46. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю: автореф. дис… д-ра мистецтвознавства: спец. 17.00.01 / Василенко К.Ю. – К. : Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. – 52 с.

47. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / Василенко К.Ю. – К. : Мистецтво, 1971. – 563 с.

48. Васильєва Л.Л. Рок музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ ст. : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 / Васильєва Л.Л. – К., 2004. – 19 с.

50. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб. : Лань, 2000. – Изд. № 6. – 192 с.

51. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец : учеб. пособие / Васильева-Рождественская М.В. – М. : Искусство, 1987. – 382 с. : рис.

52. Ведихина О. Интервью с Борисом Эйфманом / Ведихина Ольга // Балет, 1997. − № 87. – С. 34−37.

53. Ведихина О. Санкт-Петербургскому государственному академическому театру балета Бориса Эйфмана – 20 лет / Ведихина Ольга // Балет, 1996. − № 86. – С. 12−14.

54. Венедиктова Л. Парадоксы и провокации Матса Эка / Лариса Венедиктова // Мир искусства. − 1999. – Окт. С 40−41.

55. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю / Верховинець В.М. [5-те вид., доп.]. – К. : Муз. Україна, 1990. – 150 с.

56. Власов В. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм : терминол. словарь / [Власов Виктор, Лукина Наталия]. − СПб. : Азбука-классика, 2005. − 320 с.

57. Воловик В.А. Тайны жеста / Воловик В.А. − М. : ООО АСТ, 2001. − 368 с. : ил.

58. Волчукова В.М. Проблеми розвитку і роль ритуального танцю ранньохристиянській культурі : автореф. дис… канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 / Волчукова В.М. – Х. : Харк. держ. акад. культури, 2002. – 19 с.

59. Волынский А.Л. Книга ликований / Волынский А.Л. − М. : Артист. Режиссер. Театр, 1992. − 300 с.

60. Гальцина Н.В. Становление и развитие национального балетного театра Карелии (Карельской АССР) в 1950–1970-х гг. : автореф. дис… канд. искусствоведения: спец. 17.00.02 / Гальцина Н.В. – Петрозаводск : С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов; Акад. рус. балета им. А.Я. Вагановой, 2008. – 23 с.

61. Гваттерини М. Азбука балета / Гваттерини М. – М. : БММ АО, 2001. – 240 с. : ил.

62. Герасимчук Р.П. Народні танці українців Карпат / Герасимчук Р.П. Гуцульські танці : монографія. – Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2008. – 608 с.

63. Герасимчук Р.П. Народні танці українців Карпат. Бойківські і лемківські танці / Герасимчук Р.П. – Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2008. – 320 с.

64. Голейзовский К.Я. Касьян Голейзовский. Жизнь и творчество : статьи, воспоминания, документы / Голейзовский К.Я. – М. : Всероссийское театр. общ-во, 1984. – 576 с. : ил.

65. Гончар Б.М. Всесвітня історія: навч. посіб. / [Гончар Б.М., Козицький М.Ю., Мордвінцов В.М. ]. – К. : Знання, КОО, 2001. – 359 с.

66. Гребенщиков С.М. Беларусские танцы / Гребенщиков С.М. – Минск : Наука и техника, 1978. – 240 с.

67. Григорович Ю.М. Балет : энциклопедия / Григорович Ю.М. – М. : Советская энциклопедия, 1981. – 623 с. : ил.

68. Голдрич О.С. Методика роботи з хореографічним колективом / Голдрич О.С.. – Львів. : Сполом, 2007. – 95 с.

69. Голдрич О.С. Хореографія. Основи хореографічного мистецтва. Основи композиції танцю / Голдрич О.С.. – Львів. : Сполом, 2006. – 172 с.

70. Голдрич О.С. Танцюймо разом / Голдрич О.С.. – Львів. : Сполом, 2006. – 288 с.

71. Груцынова А.П. Западноевропейский романтический балет становления музыкально-театральной стилистики: автореф. дис… канд. искусствоведения: спец. 17.00.02 / Груцынова А.П. – М. : Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 2005. – 24 с.

72. Гуменюк Т.К. Постмодернізм як транскультурний феномен. Естетичний аналіз: автореф. дис… д-ра філол. наук: спец. 09.00.08 / Гуменюк Т.К. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2002. – 38 с.

73. Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України / Гуменюк А.І. – К. : Академія наук УРСР, 1963. – 236 с.

74. Гуменюк А.І. Українські народні танці / Гуменюк А.І. – К. : Наукова думка, 1969. – 617 с.

75. Даньшина В.Б. Французький музичний театр від бароко до класицизму (на матеріалі творчості Жана-Батіста Люллі та Жана-Філіппа Рамо): автореф. дис… канд. мистецтвознавства: спец.17.00.03 / Даньшина В.Б. – Одеса : Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової, 2010. – 18 с.

76. Дениц Е.В. Азбука танцев / [Дениц Е.В., Ермаков Д.А., Иванникова О.В.]. – М. : АСТ, 2004. – 62 с. : ил.

77. Добровольская Т.Н. Балетмейстер Леонид Якобсон / Добровольская Т.Н. – Л. : Искусство, 1968. – 175 с. : ил.

78. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет / Добровольская Г.Н. − Л. : Искусство, 1975. − 128 с. : ил.

79. Добровольская Г.Н. Федор Лопухов / Добровольская Г.Н. − Л. : Искусство, 1976. − 320 с. : ил., портр.

80. Добровольская Г.Н. Михаил Фокин: Русский период / Добровольская Г.Н. – СПб. : Гиперион, 2004. − 496 с. : ил.

81. Добротворская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна: автореф. дис… канд. искусствоведения : спец. 17.00.01 / Петербург, гос. инс-т театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова. – СПб., 1992. − 17 с.

82. Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. Шнейдер И. Встречи с Есениным: воспоминания / Дункан А. – К. : Мистецтво, 1989. – 349 с. : ил.

83. Дугаржанов Д.В. Танец в культурном пространстве народов Байкальского региона : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. культурологи : спец. 24.00.01 / Дугаржанов Д.В. – Улан-Удэ : Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и искусств, 2004. – 18 с.

84. Ефименко Н.Н. Горизонтальный пластический балет: новая система физического воспитания, оздоровления и творческого самовыражения детей и взрослых: первые итоги 80-летнего опыта внедрения / Ефименко Н.Н. – Таганрог : НП Познание, 2001. – 176 с.

85. Емахонова Л.Г. Мировая художественная культура / Емахонова Л.Г. – М. : Academia, 2000. – 448 с. : ил.

86. Ємельянова Т.В. Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз): автореф. дис… канд. філос. наук: спец. 09.00.08 / Ємельянова Т.В. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2002. –14 с.

87. Ермакова О.А. Новые выразительные средства в зарубежной хореографии второй половины XX века: (Творч. поиски М. Бежара и Д. Ноймайера): автореф. дис… на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения : спец. 17.00.09 / Ермакова О.А. – СПб. : СПб. гуманитар. ун-т профсоюзов, 2003. – 20 с.

88. Есаулов И.Г. Письма к Новерру: Введение в эстетику классической хореографии / Есаулов И.Г. – Ижевск: Междунар. славян, акад., 1998. – 305 с.

89. Есаулов И.Г. Хореодраматургия (искусство балетмейстера) / Есаулов И.Г. − Ижевск: Изд. дом «Удмурт, ун-т», 2000. − 320 с.

90. Есаулов И.Г. Словарь по эстетике классического балета / Есаулов И.Г. – Ижевск : Изд-во Междунар. Славян. акад., 2003. − 226 с.

91. Есаулов И. Г. Язык классического танца : хореолингвистика / И. Г. Есаулов. – Ижевск : Изд-во автора, 2005. − 162 с.

92. Жан Жорж Новерр. Письма о танце / пер. с фр. Варшавской К. И.; под ред. Борисоглебского М.В.; вст. ст. Соллертинского И.И. – Л., М. : Ленинградский государственный хореографический техникум, 1937. – С. 39−80 : рис.

93. Жиленко М.Н. Танец как форма коммуникации в социокультурном пространстве: автореф. дис… на соиск. учен. степ. канд. культурологии : спец. 24.00.01 / Жиленко М.Н. – М. : Гос. акад. слав. кльтурологии, 2000. – 22 с.

94. Житомирский Д.В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / [Житомирский Д.В., Леонтьева О. Т., Мяла К. Г. ]. – М. : Музыка, 1989. – 303 с.

95. Жолтаева А.А. Традиционный казахский танец в системе этнохудожественного образования : автореф. дис… канд. пед. наук: спец. 13.00.05 / Жолтаева А.А. – М. : Моск. гос. ун-т культуры, 1997. – 16 с. : ил.

96. Жорницкая М.Я. Северные танцы / Жорницкая М.Я. – М. : Советский композитор, 1970. – 180 с.

97. Зайцев Є.В. Основи народно-сценічного танцю / Зайцев Є.В.. – К. : Мистецтво, 1976. – 283 с.

98. Закович М.М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посібник / Закович М.М. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

99. Запашный В.М. Вольтижная акробатика / Запашный В.М. – К.: Искусство, 1961. – 133 с. : ил.

100. Захаров В.М. Современная концепция развития русской народной хореографии: (В контексте устного творчества и худож. промыслов): автореф. дис… канд. культурологии : спец. 24.00.01 / Захаров В.М. – М. : М-во образования РФ; Гос. акад. славян. Культуры, 2003. – 43 с.

101. Зотов А.Ф. Западная философия ХХ века : пособ. / [Зотов А. Ф., Мельвиль Ю.К. ]; Московский гос. ун-т. – М. : Проспект, 1998. – 432 с.

102. Зыков А.И. Практический курс преподавания современного танца для студентов театральных вузов / Зыков А.И. – Саратов : СГК им. Л.В. Сабинова, 2002. – 67 с.

103. Ивата О.А. Организационно-педагогические условия преподавания классического балета в хореографических студиях Японии: автореф. дис… канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Ивата О.А. – М. : Моск. гос. акад. хореографии, 2009. – 17 с.

104. Илларионов Б.А. Творчество мексиканского хореографа Глории Контрерас: национальное и общекультурное: автореф. дис... канд. искусствоведения : спец. 17.00.09 / Илларионов Б.А. – СПб. : С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов, 2003. – 26 с.

105. Каган М.С. Морфология искусства: Историко-теорет. исслед. внутреннего строения мира искусств: Ч. I—III / Каган М.С. − Л. : Искусство, 1972. − 440 с.

106. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика / Камю А. Искусство. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с.

107. Каневская Н.В. Структурированный танец как средство гармонизации психических состояний и отношений у подростков : автореф. дис… канд. психол. наук: спец. 19.00.13 / Каневская Н.В. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2004. – 22 с.

108. Канішина Н.М. Художньо-естетичні засади українського авангардного мистецтва першої третини XX століття: автореф. дис… канд. філос. наук: спец. 09.00.08 / Канішина Н.М. – К. : Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 1999. – 20 с.

109. Карп П.М. О балете / Карп П.М. − М. : Искусство, 1967. − 228 с.

125. Карп П.М. Балет и драма / Карп П.М. − Л. : Искусство, 1979. − 246 с.

110. Катаева О.В. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Философия и методология науки» / Катаева О.В. − Ростов-на-Дону : ФОУВПО «ЮФУ», 2007. – 50 с.

111. Киндер Г. Всемирная история : пер. с нем. / [Киндер Г., Хильгеман В. ]. – М. : Рыбари, 2003. – 638 с. : ил.

112. Классики хореографи / под ред. Борисоглебского М.В. – Л., М. : Ленинградский государственный хореографический технікум ; Искусство, 1937. − 358 с. : рис.

113. Климов А.А. Основы русского народного танца: учебник [для студентов хореограф. отд-ий культуры, балетмейстерских ф-тов. ин-тов и учащихся хореограф. училищ] / Климов А.А. – М. : Искусство, 1981. – 270 с.

114. Коваленко Ю.Б. Оперний театр Сергія Слонимського у взаємодії з художньою традицією: автореф. дис… канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 / Коваленко Ю.Б. – Х. : Харк. держ. ун-т мистец. ім. І.П. Котляревського, 2009. – 19 с.

114. Коллиер Дж. Л. Становление джаза. / Коллиер Дж. Л. – М. : Радуга, 1984. – 390 с.

115. Колпецкая О.Ю. Бурятский балет 1950-х – первой половины 1970-х годов (к проблеме становления жанра): автореф. дис… канд. искусствоведения: спец. 17.00.02 / Колпецкая О.Ю. – Новосиб. : Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М.И. Глинки, 2002. – 26 с.

116. Конен В.Д. Рождение джаза / Конен В.Д. – М. : ВИСК, 1984. – 312 с.

117. Королева Э.А. Ранние формы танца / Королева Э.А. Кишинев : Штиинца, 1977. – 215 с.

118. Косаковська Л.П. Мистецька парадигма Василя Авраменка в контексті розвитку української культури XX ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01 / Косаковська Л.П. – К. : Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2009. – 19 с.

119. Костровицкая В.С, Писарев А.А. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – М. : Искусство, 1976. – 272 с.

120. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / Красовская В.М. – М. : Искусство, 1979. – 295 с. : ил.

121. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра / Красовская В.М. – М. : Искусство, 1981. – 295 с. : ил.

122. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм / Красовская В.М. – Л. : Искусство, 1983. – 431 с. : ил.

123. Красовская В.М. История русского балета / Красовская В.М. – Л. : Искусство, 1978. – 231 с. : ил.

124. Красовская В.М. Cоветский балетный театр 1917–1967 / Красовская В.М. – М. : Искусство, 1976. – 376 с. : ил.

125. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм / Красовская В.М. – М. : АРГ СД РФ, 1996. – 439 с. : ил.

126. Котельникова Е.Г. Биомеханика хореографических упражнений: учебное пособ. / Котельникова Е.Г.– Л. : ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1980. – 95 с. : ил.

127. Кохан Т.Г. Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 / Кохан Т. Г. – К., 2002. – 19 с.

128. Кудинова Т.М. От водевиля до мюзикла / Кудинова Т. – М. : Сов. композитор, 1982. – 173 с.

129. Кузьмина М.Т. История зарубежного искусства / Кузьмина М.Т., Мальцева Н. А. – М. : Изобразительное искусство, 1983. – 488 с. : ил.

130. Кушнірук О.П. Риси імпресіонізму в українській музиці (джерела, прояви, тенденції розвитку): автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 / Кушнірук О.П. – К., 1996. – 19 с.

131. Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Левчук Л. Т. – К. : Либідь, 1997. – 244 с.

132. Левчук Л.Т. Естетика / Левчук Л. Т. – К. : Вища шк., 2000. – 399 с.

133. Легка С.А. Українська народна хореографічна культура XX століття: автореф. дис… канд. інст. наук: спец. 17.00.01 / Легка С.А. – К. : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2003. – 20 с.

134. Лозовий В.О. Естетика / Лозовий В.О. – К. : Юріком Інтер, 2003. – 208 с.

135. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Эллинистическая эстетика II–I веков / под общ. ред. Тахо-Годи А.А., Троицкий В.П. – М. : Мысль, 2002. – С. 5–84. – Том V, кн. II : Λουκιάνος. Μια πραγματεία σρχετικά χορού. – Лукиан о танцевальном искусстве.

136. Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете: Воспоминания и записки балетмейстера / 152. Лопухов Ф.; Лит. ред. и вступ. ст. Ю. Слонимского. − М. : Искусство, 1966. − 424 с. : ил.

137. Лопухов Ф. В глубь хореографии / Лопухов Ф. − М. : Фолиум, 2003. −192 с.

138. Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Лопухов Ф.В. – М.: Искусство, 1972. – 216 с. : ил.

139. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца. – СПб. : Лань, 2007. – 344 с. : ил.

140. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: підручник / Литвиненко В.А. – К. : Альтерпрес, 2008. – 468 с.

141. Майниеце В. Шведский королевский балет / Виолетта Майниеце // Муз. Жизнь. − 1982. − № 2. − С. 9.

142. Майниеце В. Нидерландский театр танца / Виолетта Майниеце // Муз. жизнь. – 1985. − № 19. − С. 6−7.

143. Майниеце В. Балет XX века / Виолетта Майниеце // Муз. жизнь. − 1987. − № 22. − С. 18−20.

144. Макарова Г. Возвращение Пины Бауш / Макарова Г. // Театр, жизнь. − 1990. − № 23. − С. 12.

145. Макарова О. Европа балетная: Танцуим ли в танцтеатре / Ольга Макарова // Петербург. театр, журн. − 2003. − № 34. − С. 137−139.

146. Макарова О. Мариинский театр: головокружительное упоение точностью // Ольга Макарова // Балет. − 2004. − № 4−5. − С. 5−8.

147. Маркова Е.В. Современная зарубежная пантомима: La mime / Маркова Е.В. − М. : Искусство, 1985. − 191 с., 15 л. : ил.

148. Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Кино / сост. Ямпольский М.Б. − М. : Наука, 1988. − 238 с.

149. Маньковская Н.Б. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма / Маньковская II.Б. − М. : Ин-т философии Рос. акад. наук, 1994. − 320 с.

150. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма / Маньковская Н.Б. – СПб.: Алетейя, 2000. – 337 с.

151. Мясин Л.Ф. Моя жизнь в балете / Мясин Л.Ф.; Пер. с англ. Сингал М.М.; предисл. Суриц Е.Я. − М. : Артист. Режиссер. Театр, 1997. − 366 с. : ил.

152. Мур Алекс. Бальные танцы / Мур А., пер. с англ. Бардина С.Ю. / Мур А. – М. : Астрель, 2004. – 319 с.

153. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева / Нестьев И. − М. : Музыка, 1973. − 520 с.

154. Нижинская Р. Вацлав Нижинский / Нижинская Р.; пер. с англ. Кролик Н.И. − М. : Рус. кн., 1996. − 168 с. : ил.

155. Нижинский В. Дневники: Воспоминания о Нижинском / В. Нижинский. − М. : Артист. Режиссер. Театр, 1995. −198 с.

156. Надеждина Н.С. Русские танцы / Надеждина Н.С. – М. : культурно-просветительская литература, 1951. – 160 с.

157. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения / Никитин В. Ю. – М. : ВЦХТ, 1998. – 128 с. : ил.

158. Никитин В. Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В. Ю. – М. : ВЦХТ, 2002. – 162 с. : ил.

159. Николаева Е.В. Социально-культурные условия формирования эмоционально-волевой устойчивости подростков в коллективе спортивно-бальной хореографии: автреф. дис... канд. пед. наук: спец. 13.00.05 / Николаева Е.В. – М. : Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – 26 с.

160. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах / Новер Ж.Ж. − Л.; М. : Искусство, 1965. − 320 с.

161. Опарина О.В. Формирование креативной личности средствами хореографии в сфере досуга: автореф. дис... кандидата педагогических наук: спец. 13.00.05 / Опарина О.В. – Казань : Казан. гос. ун-т ку-ры и искусств, 2009. – 24 с.

162. Осинцева Н.В. Танец в аспекте антропологической онтологии: дис... кан. философских наук: спец. 09.00.01 / Осинцева Н.В. – Тюмень. Тюм. гос. ин-т ис-в и ку-ры, 2006. – 167 с.

163. Павлюк Т.С. Українське балетмейстерське мистецтво другої половини ХХ ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 / Павлюк Т.С. − К. : Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2005. − 20 с.

164. Пастух В.В. Модерні хореографічні напрями в Галичині (20-30-ті роки ХХ століття) / Пастух В.В. – К. : Знання, 1999. – 41 с.

165. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / Пасютинская В.М. – М. : Просвещение, 1985. – 223 с. : ил.

166. Підлипська А.М. Народна хореографічна культура кримських татар XIX − першої половини XX століття (до 1941 р.) у Криму: автореф. дис... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.01 / Підлипська А.М. – К. : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв., 2005. − 20 с.

167. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли окружающих по их жестам / Пиз А. − М. : ЭКСМО, 2004. − 288 с.

168. Платон. Сочинения в четырех томах : пер. с греческого / под общ. ред. Лосева А.Ф. и Асмуса В.Ф.– СПб. : СПб. ун-т, «Олег Абышк», 2007. – 731 с. – Т. 3, ч. 2 : Закони. Книга № 2. «Πλάτων. Μούσίς (χορούς) εκπαίδευση ως απαραίτητη προύπόθεση για την αληθινή νομοθεσία». – Мусическое (хороводное) воспитание как необходимое условие истинного законодательства.

169. Плахотнюк О.А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва / Плахотнюк О.А. – Львів : ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.

170. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения / Плеханов Г.В. − М. : Госполитиздат, 1958. − 428 с.

171. Плисецкая М. Я, Майя Плисецкая / М. Плисецкая. − М. : Новости, 1994. − 496 с. : ил.

172. Погребняк М.М. Танець «модерн» у художній культурі XX ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01 / Погребняк М.М. – К. : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2009. − 19 с.

173. Подберёзкин В.В. Секреты степа / Подберёзкин В.В. – К. : Созвучие, 1995. – 88 с.

174. Поплавський М.М. Менеджер шоу-бізнесу: підручник / Поплавський М.М. – К. : КНУКіМ, 1999. – 560 с. : ил.

175. Популярная энциклопедия искусств : музыка, танцы, балет, кинематограф. − СПб. : Диля, 2001. − 544 с. : ил.

176. Портнова Т.В. Балет в ряду пластических искусств (проблемы синтеза и формы взаимодействия): Лекции / Портнова Т.В.; Рос. гос. акад. хореографии. − М. : Рос. гос. акад. хореографии, 1996. − 165 с.

177. Преснякова Е.О. Хореография В.П. Бурмейстера (особенности и метод): автореф. дис. канд. искусствоведения: 17.00.01 / Преснякова Е.О. – М. : Рос. акад. театр. искусства «ГИТИС», 2009. – 22 с.

178. Приймич М.В. Декоративне різьблення у сакральному мистецтві Закарпаття XVIII–XIX ст. (Історія. Типологія. Художньо-стильові особливості): автореф. дис... канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.06 / Приймич М.В. – Л. : Львів. акад. мистецтв, 2001. – 20 с.

179. Прот. Иоан Экономцев. Православие, Византизм, Россия / Прот. Иоан Экономцев. – Париж : YMSA-PRESS, 1989. – 237 с. : ил.

180. Психологический словарь / Акад. пед. наук СССР. Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии; под ред. Давыдова В.В. − М. : Педагогика, 1983. − 448 с. : ил.

181. Пунина З. Ритм: О системе Жак-Далькроза и работе отделения ритма Института сценических искусств / [Пунина З., Харламов Ю. ] // Ритм и культура танца. – Л., 1926. − С. 7−36.

182. Рехвіашвілі А.Ю. Мистецтво балетмейстера: навчальний посібник / Рехвіашвілі А.Ю. – К. : КНУКіМ, 2008. – 199 с.

183. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. − Л. : Наука, 1974. − 300 с.

184. Розанова О. Самобытность и современность / Розанова О. // Совет. балет. – М., 1985. − № 5. − С. 46−47.

185. Регаццони Г., Росси М.А., Маджони А. Бальные танцы. Латиноамериканские танцы / Регаццони Г. ; пер. с фр. − М. : БММ АО, 2001. − (Сер. : Учимся танцевать).− 192с. : ил.

186. Ромм В.В. Танец как фактор эволюции человеческой культуры: автореф. дис… д-ра культурологии: спец. 24.00.01 / Ромм В.В. – Барнаул. : Алт. гос. ун-т, 2006. – 48 с.

187. Румнев А. Пантомима и ее возможности / Румнев А. − М. : Знание, 1966. − 80 с.

188. Седов Я. Глаголом танца / Седов Я. // Театр. − 1994. − № 2. − С. 125−131.

189. Сарджент В. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / Сарджент В. – М. : Музыка, 1987. – 296 с. : ноты.

190. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце: ученик / Серебренников Н.Н. – Л. : Искусство, 1985. – 144 с. : ил.

191. Сидоренко В.Д. у науковій праці «Культурологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознавства. : спец. 17.00.01 / Сидоренко В.Д. – Х. : Харк. держ. акад. культури, 2004. – 20 с.

192. Сидоренко В.И. История стилей искусстве и костюме / Сидиренко В.И. − Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. − 480 с.

193. Сидоров А.А. Современный танец / Сидоров А.А. − М. : Нервина, 1922. − 62 с.

194. Словарь искусств Хатчинсона. – М. : ТОО «Внешсигма», 1996. − 534 с.

195. Слонимский Ю.И. В честь танца / Слонимский Ю. − М. : Искусство, 1968. − 370 с.

196. Слонимский Ю. Жизель: Этюды / Слонимский Ю. − Л. : Музыка, 1969. − 160 с. : ил.

197. Смирнова А.И. Индийский храмовый танец. Традиция, философия легенды / Смирнова А.И. – М. : Наука, 1980. – 333 с. : ил.

198. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: уч. пособ. / Смирнов И.В. – М.: Просвящение, 1986. – 192 с.

199. Смольнякова Екатерина. Фабрицио Карозо и изменение формы танца в 1550−1600 гг. : материал для сравнительного анализа, законы совершенной теории танца. – СПб. : Санкт-Петербургский клуб старинного танца, 1991. − С. 159–174.

200. Смольнякова Е. Чезаре Негри. – СПб. : Санкт-Петербургский клуб старинного танца, 1991. − С. 124–134.

201. Смольнякова Е. Жизнь Жана Табуро. Орхезография. – СПб. : Санкт-Петербургский клуб старинного танца, 2008. − С. 149–154.

202. Смольнякова Е., Михайлова М. Проблема термина fioretto spezzato Негри. Танец. – СПб. : Санкт-Петербургский клуб старинного танца, 1991. − С. 159–174.

203. Соколов А. На перекрестках танцевальных путей / А. Соколов // Музыка и хореография современного балета. − Л., 1979. − Вып. 3. − С. 189−209.

204. Соллертинский И.И. Импрессионизм в хореографии: Дункан и Фокин / Соллертинский И.И. // История советского театра: Очерки развития / Гос. акад. искусствознания. − Л. : Худ. лит. Ленинград, отд-ние, 1933. − Т.1. − 401 с.

205. Солярська І.О. Онтологія архітектурної форми: естетичний аспект: автореф. дис… канд. філософ. наук: спец.09.00.08 / Солярська І.О. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2003. – 16 с.

206. Станішевський Ю.О. Балетний театр України: 225 років історії / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського; Академія мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Київська муніципальна українська академія танцю / Станішевський Ю.О. − К. : Музична Україна, 2003. – 438 с., 32 арк. фотоіл. : фотоіл.

207. Станішевський Юрій Олександрович. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського; Київська муніципальна українська академія танцю / Валентин. Ландарь (фотогр.). − К. : Музична Україна, 2002. − 734 с. : фотоіл.

208. Станішевський Юрій. Українець Серж Лифар – зірка світового балету: монографія / Академія мистецтв України ; Національний академічний театр опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України; Київська муніципальна академія танцю ім. Сержа Лифаря. − К. : Видавнича група «Сучасність», 2009. − 92 с. : фотогр.

209. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – М. : Лань, 2005. – 496 с. : ил.

210. Темлянцева С.Н. Проектирование содержания специализации «бальная хореография» в народном художественном творчестве: автореф. дис... на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: спец. 13.00.05 / Темлянцева С.Н. – Барнаул. : Алт. гос. ин-т искусств и культуры, 2004. – 18 с.

211. Устинова Т.Л. Русские танцы / Устинова Т.Л. – М. : ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 1955. – 264 с.

212. Устяхин С.В. Феномен фолк-модерн танца в современной хореографии: автореф. дис... канд. культурологии: спец. 24.00.01 / Устяхин С.В. – Саранск. : Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева, 2006. – 16 с.

213. Ухов О.С. Онтологія ідеалу у просторі естетичної свідомості: автореф. дис... канд. філософ. наук: спец. 09.00.08 / О.С. Ухов. – Луганськ: Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2009. – 20 с.

214. Хворост М.М. Беларусские танцы / Хворост М.М. – Минск : Беларусь, 1977. – 152 с.

215. Худеков С.Н. Всеобщая история танцев / Худеков С.Н. – М. : Эксмо, 2009. – 608 с. : ил.

216. Худеков С.Н. История танцев / Худеков С.Н. – СПб. : Петербургская газета, 1913. – 309 с. : ил.; часть I.

217. Худеков С.Н. История танцев / Худеков С.Н. – СПб. : Петербургская газета, 1914. – 371 с. : ил.; часть II.

218. Худеков С.Н. История танцев / Худеков С.Н. – СПб. : Петербургская газета, 1915. – 400 с. : ил.; часть IІІ.

219. Федорченко О.А. Творчество Жюля Перро в Петербурге (1848–1859 гг.): к проблеме формирования музыкально-хореографической структуры академического балета : автореф. дис... канд. искусствоведения: спец. 17.00.01 / Федорченко О.А. – СПб. : СПб. гос. акад. театр. искусства, 2006. – 25 с.

220. Фёдорова Л.Н. / Фёдорова Л.Н. Африканский танец. Обычаи, ритуалы, традиции. – М. : Наука, 1986. – 128 с. : ил.

221. Фёдор Михайлович Достоевский и Православие / Достоевский Ф. М. – М.: Отчий дом, 1997. – 319 с.

222. Фёйе Рауль-Оже. Хореография, или искусство записи танца. / пер. с фр., коммент., вступ ст. Кайдановской Н.В.; Фёйе Рауль-Оже. М. : Издатель Доленко, 2010. – 140 с.

223. Фокин М.М. Против течения / Фокин М.М. – Л.: Искусство, 1981. – 510 с. : ил. [изд. 2-е, доп. и испр.].

224. Франсуа Жан Ліотар. Состояние постмодерна / Франсуа – Жан Ліотар; пер. с фр. Н. Шматко. − М. : Алтея, 1990. – 232 с.

225. Фрейд З. Психология бессознательного: сб. произведений / Фрейд З. – М. : Просвещение, 1989. – 448 с.

226. Чеккетти Грациозе. Полный ученик классического танца. Школа Енрико Чекетти / Чеккетти Грациозе; пер. с ит. Лысовой Е. – М. : Астрель, 2007. – 508 с. : ил.

227. Чепалов О.І. Жанрово-стильова модифікація вистав західноєвропейського хореографічного театру ХХ ст. : автореф. дис… д-ра мистецтвознавства : спец. 26.00.01 / Чепалов О.І. – Х. : Харк. держ. акад. культури, 2008. − 32 с.

228. Чепалов О.І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст. : монографія / Чепалов О.І. – Х. : Харківська держ. академія культури, 2007. – 344 с. : іл.

229. Чепалов О.І. Хореологія як наукова дисципліна (Пролегомени) / Чепалов О.І. // Культура і сучасність : Альманах. – К., 2004. – С. 80–87.

230. Чепалов О.І. Хореологічні засади дослідження танцю (за методикою Лобанівського центру). – Х. : ХДАК, 2005. − С. 161−169.

231. Чепалов О.И. Хореология как научная дисциплина / А. Чепалов // Социальные, экономические и культурные проблемы устойчивого развития современной России : материалы междунар. науч.-практ. конф., 23–24 марта 2005 г. / Рос. гос. торгово-эконом. ун-т. − Новосибирск, 2005. − Ч. 1. − С. 170–181. 

232. Чепалов О.І. Хореологія як нова дисципліна у навчанні студентів-хореографів вузів України / Чепалов О.І. // Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (21–22 груд. 2006 р.) / М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Укр. центр культур. дослідж. − К., 2007. − С. 229–231.

233. Чо Ми-сон. Национальная идея в контексте мирового балета: (на примере балета «Сим Чхон»): автореф. дис... канд. Искусствоведения : спец. 17.00.02 / Чо Ми-сон. – СПб. : СПб. гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 2007. – 21 с.

234. Чуприна П.Я. Творча діяльність Національного академічного театру опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка в контексті розвитку української художньої культури (1991−2001 рр.) : автореф. дис... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.01 / Чуприна П.Я. – К. : Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2005. – 20 с.

235. Чурко Ю.М. Беларусский хореографические фольклор: монографія / Чурко Ю.М. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 450 с. : ил.

236. Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів Заходу XX ст. : культурологічний аспект : автореф. дис... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 / Шабаліна О.М. – Х. : Харк. держ. акад. культури, 2010. −18 с.

237. Шариков Д.І. Стилістичний розвиток балетного мистецтва: ренесанс, бароко, класицизм // Вісник НАКККіМ : зб. наук. Праць ; вип. № 4. – К. : НАКККіМ. Міленіум, 2012. – С. 113–117. − (Серія «Мистецтвознавство»).

238. Шариков Д.І. Первісний і давньосхідний танець: розвиток і виражальні форми // Вісник НАКККіМ : зб. наук. Праць ; вип. № 3. – К. : НАКККіМ. Міленіум, 2012. – С. 163–167. − (Серія «Мистецтвознавство»).

239. Шариков Д.І. Техніки хореографії сьогодення // Світ соціальних комунікацій: наук. журн; № 8. − [за ред.. О.М. Холода]. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. – С. 121− 124.

240. Шариков Д.І. Середньовічний танець – візантізм, готика, Русь, ренесанс: історичний процес і виражальні форми // Актуальні проблеми історії, теорії, та практики художньої культури: зб. наук. праць; вип. № 29. – К. : НАКККіМ Міленіум, 2011. – С. 255–263. (Серія «Мистецтвознавство»).

241. Шариков Д.І. «Хореологія» як мистецтвознавча наукова дисципліна в системі масових комунікацій // Світ соціальних комунікацій: наук. журн; № 6. − [за ред. О.М. Холода]. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. – С. 130−132.

242. Шариков Д.І. Імпресіонізм та імпровізація у сучасній хореографії // Вісник НАКККіМ: зб. наук. праць; вип. № 1. – К. : НАКККіМ. Міленіум, 2012. – С. 141–144. − (Серія «Мистецтвознавство»).

243. Шариков Д.І. Античний танець – філософія, історичний розвиток, виражальні форми / Шариков Д.І. // Хореографія в мистецько-освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ., (12−13 березня 2012 р.) : вісник. – Рівно. : РДГУ, 2012 р.

244. Шариков Д.І. Хореографія : навчальний посібник [для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво»] / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2011. – 184 с.

245. Шариков Д.І. Теорія й історія хореографічної культури – «Хореологія» як мистецтвознавчої дисципліни // Вісник ЛНУ ім. І. Франка: зб. наук. праць; вип. № 11. Л., 2011. – С. 261−266. − (Серія «Мистецтвознавство»).

246. Шариков Д.І. Хореологія та балетознавство як мистецтвознавчі наукові дисципліни / Шариков Д.І. // Мова культури в просторі Університету : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., (10−11 жовтня 2011 р.) / ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2011.

247. Шариков Д.І. Поєднання традиції та інновації у першому вітчизняному театрі сучасної хореографії «Сузір’я Аніко» / Шариков Д.І. // Бойчуківські читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (3 листопада 2011 р.) / КДІДПМД ім. М. Бойчука. НАУ. – К., 2011.

248. Шариков Д.І. До проблеми становлення української сучасної хореографії : від естрадного танцю до театру «Сузір’я Аніко». Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. К. : НАКККіМ Міленіум, 2011. вип. № 20. – С. 208–215. − (Серія «Мистецтвознавство»).

249. Шариков Д.І. Розвиток балетного стилю в сучасній хореографії від неокласики до постмодерну. Актуальні проблеми історії, теорії, та практики художньої культури : зб. наук. праць; вип. № 27. – К. : НАКККіМ Міленіум, 2011. – С. 255–263. − (Серія «Мистецтвознавство»).

250. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види. Словник: монографія / Шариков Д.І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.

251. Шариков Д.І. Contemporary dance у балетмейстерському мистецтві: навчальний посібник / Шариков Д.І.. – К. : КиМУ, 2010. – 173 с.

252. Шариков Д.І. Хореологія як мистецтвознавча наука / Шариков Д.І. // Тенденції розвитку світового хореографічного мистецтва: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (6–7 грудня 2010 р.) / ПНПУ ім. В. Короленка. − Полтава, 2010. – С. 9.

253. Шариков Д.І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття: дис... канд. мистецтвознавcтва: спец. 26.00.01 / Шариков Д.І. − К. : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2008. − 190 с.

254. Шариков Д.І. Класифікація сучасноі хореографії : наук. попул. видання / Шариков Д.І. К. : Видавець Карпенко В.М., 2008. – 168 с.

255. Шереметьевская Н.В. Танец на эстраде / Шереметьевская Н.В. – М. : Искусство, 1987. – 416 с. : ил.

256. Шкарабан М.М. Філософія буто / Шкарабан М.М. – К. : Nascentes, 2001. – 56 с. : ил.

257. Шлемко О.Д. Гуцульський театр Гната Хоткевича як мистецький та етносоціокультурний феномен: автореф. дис... канд. Мистецтвознавства : спец. 17.00.02 / Шлемко О.Д. – К. : НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 2004. – 23 с.

258. Щерба С. П. Філософія: короткий виклад: навч. посіб. / Щерба С. П., Тофтул М. Г. – К. : Кондор, 2003. – 152 с.

259. Юнг К. Психоанализ и искусство / Юнг К., Нойман Е.; пер. с англ. Сапциной У. М. – К. : Довіра, 1996 . – 324 с.

260. Яснец И.В. Танец и пластическое решение спектакля в драматическом театре на рубеже XX–XXI вв. : автореф. дис... канд. Искусствоведения : спец. 17.00.09 / Яснец И.В. – СПб. : СПб. гуманитар. ун-т профсоюзов, 2004. – 31 c.
Іноземна література
261. Aberkains S. Dancing to the Future. Dance Scores / Aberkains S. // Dance teacher, № 3 2001. − № 3 – Р. 56.

262. Arvers Fabienne. Anatоmie de l`enfer. Choreographie Constazor Macras / Arvers Fabienne // Improckuptibles, 2004. − № 434. – Р. 37.

263. Arvers Fabienne & Noisette Philippe. Le choreographe et son double. Rencontres choreoqraphigues internationales de siene − Saint-Denis / Arvers Fabienne, Noisette Philippe // Monde de la Musique, 2004. − № 442 – Р. 89.

264. Wilson D. R. So ben mi chi ha buon tempo by Cesare Negri. Historical dance, 1998. − Vol. 3, No. 5

265. Ginot Isabеlle. Un labyrinthe dance. – Paris: Centre national de la dance, 1983. – 304 р. : іll.

266. Goldenberg R.L. Perfomance Art: from Futurisme to the Present / Goldenberg R.L. – Singapure : Thames & Hudson world of art, 2000. – 232 р.: іll.

267. Graig Dodd. Le monde du ballet postmoderne / Graig Dodd – Paris: Bordas, 1995. – 183 р. : іll.

268. Gregoire Stephanie. Plein Air. Les impressionnistes dans le paysage / Gregoire Stephanie. – Paris : Hazan, 1993. – 138 р. : іll.

269. Guglielmo Ebreo da Pesaro «De practica seu arte tripudii vulgare opusculum. Trattato dell' arte del ballare; ristampa sulla edizione di Gaetano Romagnoli. – Bologna, Forni, 1968. – 202 n.

270. Dix Anges. Pig Charles / Dix Anges, Dominique Bagуuet. – France : Arcanal, 1988. – 120 min.

271. Doribian I. A Passion for teaching. Wether teaching at a University level or in a Studio saying, this Martha Graham – Traiend couple finds real joy in sharing what they know with young people. The dialogue of dance / Doribian I. A // Dance teacher, 2001. − № 12 – Р. 56.

272. Devade M. Ecrits theatriques Archives d`art contеmporain. – Paris : Lettres Modеrnes, 1990. – 146р. – (Рart 1).

273. Devade M. Ecrits theуriques Archives d`art contеmporain. – Paris : Lettres Modеrnes, 1990. – 294 р. – (Рart 2).

274. Devade M. Ecrits theуriques Archives d`art contеmporain. – Paris : Lettres Modеrnes, 1990. – 480 р. – (Рart 3).

275. Dictionnaire du ballet moderne. – Paris: Fernand Hazan, 1957. – 360 р.: іll.

276. Dargestellt von Gabriele. Mary Vigman / Dargestellt von Gabriele Fritsch-Vive − Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlad, 1999. – 160 s., mit photos.

277. De Mill Agnes. Martha, the life and work of Martha Graham / De Mill Agnes. – Ney York. : Random House, 1991. – Р. 253−254.

278. Jarrett S. Get a grip on your next Trip ( hip-hop, new stile, funk, braike dance) / Jarrett S. // Dance teacher, 2001. − № 4– р. 67.

279. Javault Patrick. Alain Sechas / Javault Patrick – Paris : Hazan, 1998. – 104 р. : іll.

280. Jobert Barthelemy. Delacroix / Jobert Barthelemy – Paris : Gallimard, 1997. – 337 р. : іll.

281. Korner M.S. The fifth estate. Suri Shorer passes the Balanchine legacy on to a new generation // Dance teacher, № 2’2000. – р. 78.

282. Le Moal Philippe. Dictionnaire de la dance / Le Moal Philippe. – Paris: Larousse, 1999. – 864 р. : іll.

283. Le Theatre Modеrne II. Depuis la deuxieme guerre mondiale – Paris : Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1973. – 345 р.

284. Magyar es Fr. Transes: danse contemporain en France et en Hongrie / Magyar es Fr., Tancmevĕszet. K. – Budapest : Theatre contemporain de la danse, 1992. – 117 р. : іll.

285. Manon. Kennet Macmillan. Dereck Baily: Kennet Macmillan. – U. K. : Out of line, 1991. – 150 min.

286. Marsеlle Mitchеl, Ginоt Isabеlle. La Dance au ХХe siecle / Marsеlle Mitchеl, Ginоt Isabеlle. – Paris : Bordas, 1995. – 264 р. : іll.

287. Mathey Fr. Les impressionistes et leur temps / Mathey Fr. – Paris : Hazan, 1992. – 191 р. : іll.

288. Melot M. L`estampe impressioniste / Melot M. – Paris: Flammarion, 1994. – 125 р. : іll.

289. Mattingly Moran K. Counture choreography / Mattingly Moran K. // Dance teacher, 2001. − № 10. – Р. 56−58.

290. Noisette Ph. Forgeries, Love & Other Matters. Corps sensibles / Noisette Ph. // Improckuptibles, 2004. −№ 448. – Р. 29.

291. Noisette Ph. Le souffle de Nazareth. Pina Bausch a Paris. / Noisette Ph. // Improckuptibles, 2004. −№ 446. – Р. 60.

292. Noisette Ph. Victoire par chaos. William Forsyte a Paris / Noisette Ph. // Improckuptibles, 2004. № 447. – Р. 49−52.

293. Other Areas of speciality. Most career-track programs // Dance teacher education & career guide, 1999. № 12. – Р. 78.

294. Parfait Fr. Video : un art contemporain / Parfait Fr. – Paris : Regard, 2001. – 368 р.

295. Philippe Verriere. Legendes de la Dance Une Historie en Photos. 1900-2000 / Philippe Verriere – Paris : Hors collections, 2002. – 198 р.

296. Plazy Gilles. Cezanne. – Paris: Profels de chene, 1991. – 167 р.

297. Perer G. Local Motion. Miam’s In-Motion Dance Centre with classes from Africa to Flamenco / Perer G. // Dance teacher, 1999. − № 9. – Р. 78.

298. Plougastel Jann. Le Rock: dictionnaire illustre / Plougastel Jann – Paris : Larousse, 1997. – р. 68−69.

299. Perron W. The Airborne dances of Trishe Brown / Perron W. // Dance Magine, 2002. − № 3. – Р. 93.

300. Romeo and Juliet. Kennet Macmillan. Dereck Baily: [Kennet Macmillan]. – U. K. : Out of line, 1991. – 150 min.

301. Rudolf von Laban. Der moderne Ausbruckstanz in der Ergirhung / Rudolf von Laban. – Wilhelmshaven : Henrichshofen-Becher, 2001. – 160 s.

302. Samuels Sh. Bringing Ballet to Everyman. Septime webre takes a user-friendly approach to directing The Washington Ballet / Samuels Sh. // Dance teacher, 2002. № 4. – Р. 76.

303. Sims C. The telented Mr. Howard. Exercise in promenade / Sims C. // Dance teacher, № 1’ 2001. – Р. 41.

304. Smith A. William. Fifteenth-Century Dance and Music. Domenico da Piacenza «De arte saltandi et choreas ducendi The Complete Transcribed Treatises and Collections in the Domenico da Piacenza Tradition. New York. Pendragon Press, 1996. Volume 1, Р. 8−67.

305. Stive Pexton & Lisbon Grup (USALP) / Stive Pexton // Impultanz, 2002. − № 8. – Р. 23.

306. That’s Dancing. Home video : [Heyly J.] – USA : MGMUSA, 1985. – 90 min.

307. The New Grove Dictionary of Jazz A to K. : edited by Kenneth Macmillan. – London: Press Limited, 1988. – 690 р. : іll.

308. The New Grove Dictionary of Jazz L to Z . : edited by Kenneth Macmillan. – London : Press Limited, 1988. – 194 р. : іll.

309. The Prince of the Pagodas: Kenneth Macmillan. – U. K. : Out of line, 1991. – 194 min.

310. Tucker Joanne. Religion Motion. Lifting the Soul. Marking divine dances. Sacred dance / Tucker Joanne, De Sola C., Weeks J., Kimmer L. // Dance Magazine, 2001. № 12. – Р. 28.

311. Feves Angene. Fabritio Caroso and the Changing Shape of the Dance, 1550−1600 // Dance Chronicle, 1991. − Vol. 14, No. 2/3.

312. Feves Angene. Fabritio Caroso. Dance Chronicle, 1991. − Vol. 13, No. 1/2.

313. Felciano R. Blurring the Lines. The Nzamba lela, an Aka Pygmy troupe, joins Alonso King & his company for a word premiere / FelIciano R. // Dance Magazine, 2001. − № 10

314. Foster D.J. Maximum stretch / Foster D.J. // Dance teacher, 2000. − № 3. – Р. 58.

315. Hodieir Andre. Hommes et problemes du jazz / Huxly M., Witts N. – Paris: Parentheses, 1981. – 261 р.

316. Huxly M. The Twentieth-Century Perfomance Reader / Huxly M., Witts N. – London: Routledge, 1996. – 421 р. : іll.

317. Chevalier J. Dictionnaire des Symboles / Chevalier J., Cheerbrant A. – Paris : Robert Laffont, 1982. – Р. 163.
Електронний ресурс

318. Балет Кеннета Макмиллана. Кеннет Макмиллан, «Манон», «Ромео и Джульета», «Иудино дерево». – Режим доступу : www.balletalert.com/magazines/danceview/MacMillan.htm. – Загол. з екрана.

319. Балканские танцы. Греческий танец. – Режим доступу : http://balkandance.net.ua/index.php:greece&Itemid=20. – Загол. з екрана.

320. Борис Эйфман : Я проповедую тотальный театр. − Режим доступу: http://ria.ru/interview/20100226/211030692.html. – Загол. з екрана.

321. Вальс. − Режим доступу : www. rhythmsdance.com.ua/history-dance/item/72-history-dance-waltz. Заголовок з екрану.

322. Восточный танец. Школа восточного танца. − Режим доступу : http://oriental-dance.kiev.ua/vost/history/ . – Загол. з екрана.

323. Грузинская культура. Фольклор и танцы.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал