Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниСторінка7/7
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.19 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Пасічник Є., Слоньовська О. Українська література (підручник-хрестоматія). - 5 клас. - К.: Освіта, 2003.

 2. Бандура О., Кучеренко. Є. Українська література. 6 клас. - К.: Освіта, 1997.

 3. Цимбалюк В. Українська література. 7 клас. - К.: Освіта, 2001.

 4. Бандура О., Волошина Н. Українська література. 8 клас. - К.: Освіта, 2002.

 5. Авраменко О. М., Дмитренко Г. К. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Грамота, 2009.

 6. Міщенко О. І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2009.

 7. Пахаренко В. І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2009.

 8. Ткачук М. П., Сулима М. М., Смілянська В. Л. Українська література. підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Освіта, 2009.

 9. Хропко П. Українська література. 10 клас. - К.: Освіта, 2001.

 10. Мовчан Р. В., Ковальов Ю. І., Погребенник В. Ф., Панченко В. Є. Українська література. 11 клас. - К.: Освіта, 2003.

 11. Бійчук Г. Л. Українська література. 11 клас, підготовлений у співпраці з технічною фірмою «Квазар-Мікро-Техно».

 12. Авраменко О. М., Дмитренко Г. К. Українська література. Дидактичний мультимедійний матеріал. 8 клас. - К.: Грамота, 2008.


ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ-ФІЛОЛОГУ

 1. Освіта України. - Щотижнева газета Міністерства освіти і науки України.

 2. Сільська школа. - Щотижнева газета Міністерства освіти і науки України.

 3. Рідна школа. - Щомісячний науково-педагогічний журнал.

 4. Дивослово (Українська мова і література в навчальних закладах). - Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України.

 5. Українська мова та література. - Газета приватного підприємства «Перше вересня».

 6. Українська мова і література в школі. - Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України.

 7. Українська література в загальноосвітній школі. - Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України.

 8. Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах.


ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ-ФІЛОЛОГУ

UkrLit - http://ukrlit.com.ua/

Український цент - http://www.ukrcenter.com/

Тернопільська обласна наукова бібліотека - http://www.library.te.ua/www.pysar.tripod.com - класична українська література;

www.poetryclub.com.ua - сучасна поезія світу, критичні матеріали про літературо рів;www.poetry.uazone.net - українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

www.books.ms.km.ua - твори репресованих українських письменників;

www.lib.proza.com.ua - твори сучасних українських та зарубіжних авторів;www.litopys.narod.net - бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;

www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html - зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку ХХ ст. та ін.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Методична засада використання наочності:

а) доцільність;

б) науковість;

в) доступність;

г) єдність змісту і форми.
 1. Є.Пасічник виділяє такі види наочності:

а) лінгвістична, історико-побутова, історико-літературна, ідейно-стильова;

б) ілюстрування, програвання, демонстрування;

в) предметна, образна, словеснообразна, умовно-схематична, динамічна синтетична, картини, ілюстрації;

г) зорова, слухова.
 1. Назвіть класифікацію наочності для літературної освіти учнів на основі ознаки «зміст навчального посібника»:

а) ілюстрування, програвання, демонстрування;

б) зорова, слухова;

в) лінгвістична, ідейно-стильова, предметно-образна;

г) твір суміжного мистецтва, документ, що відбиває факт історії народу, науково-популярний посібник, народознавчий посібник, науковий посібник, книга, природа.
 1. Документи, першодруки, книжки, скульптури - це:

а) умовно-схематична наочність;

б) динамічна синтетична наочність;

в) предметна і образна;

г) словеснообразна.
 1. Літературні карти, динамічні таблиці, схеми - це:

а) умовно-схематична наочність;

б) динамічна синтетична наочність;

в) предметна і образна наочність;

г) словеснообразна.


6. Назвіть етапи вивчення художнього твору:

а)

б)в)

г)
7. Основними компонентами вивчення епічного твору є:

а) вивчення теми, проблематики, сюжету, образів героїв, образу автора;

б) коментоване читання, характеристика образів, наочність;

в) вивчення проблематики твору, робота над епізодами твору, характеристика образів.
8.Звичайний, цитатний, комбінований - це класифікація планів за:

а) побудовою;

б) формулюванням;

в) змістом.


9. План переказу сюжету або його елементу, план опису, план роздуму, план історичного екскурсу, план прологу чи епілогу, план характеристики персонажа - це класифікація планів за:

а) побудовою;

б) формулюванням;

в) змістом.


10. До переказу-витягу учні звертаються коли:

а) пишуть твори;

б) пишуть твори та усно відповідають;

в) усно відповідають;

г) усно відповідають, складають план.
11. Основними компонентами вивчення ліричного твору є:

а) вивчення теми, проблематики, сюжету, образів героїв, образу автора;

б) коментоване читання твору, характеристика образів, наочність;

в) послідовне прочитання твору, максимальне наближення до «психології творчості», розкриття образу ліричного героя;

г) вивчення проблематики твору, робота над епізодами твору, характеристика образів.
12. У школі вивчаються 4 системи віршування. Назвіть їх:

а)

б)в)

г)
13. Назвіть два шляхи визначення розміру вірша, що належить до силабо-тонічної системи віршування:

а)

б)
14. М.Бахтін умовно поділив усі поезії на:а) поезії для вивчення напам’ять і поезії для самостійного опрацювання;

б) поезії аналізування і поезії для слухання;

в) поезії для слухання і поезії для читання;

г) поезії для читання і поезії для вивчення напам’ять.


15. Основними шляхами вивчення художнього твору є:

а) аналіз «слідом за автором», порівняльний аналіз, аналіз образів персонажів;

б) аналіз «слідом за автором», аналіз образів персонажів, проблемно-тематичний аналіз;

в) вивчення теми, проблеми, сюжету, вивчення образів героїв, вивчення образу автора.


16. Основними принципами аналізу художнього твору є:

а) історизм, науковості, єдності змісту і форми, доступності, емоційності;

б) психологізм, історизм, зв’язку з життям;

в) вивчення проблематики твору, робота над епізодами твору, характеристика образів.


17. Назвіть основні принципи аналізу літературного твору:

а)

б)в)

г)
18. В.Маранцман поділив усі прийоми на дві групи:

а) прийоми, що допомагають розкрити авторську позицію і прийоми, що допомагають розкрити художні особливості твору;

б) прийоми, що допомагають розкрити художні особливості твору і прийоми, спрямовані на виявлення й активізацію співтворчості читача;

в) прийоми, спрямовані на виявлення й активізацію співтворчості читача і прийоми, що допомагають розкрити авторську позицію;

г) прийоми, що допомагають розкрити авторську позицію і прийоми, що сприяють виявленню суб’єктивності мислення.


19. Назвіть прийоми аналізу художнього твору, що ґрунтуються на принципі зіставлення:

а)

б)в)

г)

д)


20. Цілісний, традиційний (пообразний), проблемний - такі шляхи аналізу художнього твору виділив:

а) В.Неділько;

б) Т.Браже;

в) В.Маранцман;

г) Т.Бугайко.
21. Пообразний, проблемно-тематичний, послідовний - такі шляхи аналізу художнього твору виділяє:

а) В.Маранцман;

б) Т.Бугайко;

в) Г.Ващенко;

г) В.Неділько.
22. Аналіз за розвитком дії, аналіз «услід за автором», послідовний аналіз - це назви:

а) пообразного аналізу;

б) структурно-стильового аналізу;

в) цілісного аналізу;

г) композиційного аналізу.
23. Для цього шляху аналізу характерна відсутність спеціальних уроків на вивчення композиції роману, його образів, художніх особливостей. Всі ці компоненти осмислюються у зв’язку з розвитком сюжету. Який це шлях аналізу?

а) цілісний;

б) пообразний;

в) композиційний;

г) структурно-стильовий.
24. Для цього шляху аналізу характерна увага до групування персонажів, позасюжетних елементів. Який це шлях аналізу?

а) цілісний;

б) пообразний;

в) композиційний;

г) структурно-стильовий.
25. Для цього шляху аналізу характерне ґрунтовне вивчення образів художнього твору, через які простежується ідейно-художня концепція митця. Який це шлях аналізу?

а) цілісний;

б) пообразний;

в) композиційний;

г) структурно-стильовий.
26. Цей шлях аналізу практикується переважно в старших класах, зокрема під час вивчення окремих епічних полотен, вимагаючи від учнів концептуальних форм мислення, вміння робити широкі висновки та узагальнення. Цей шлях аналізу дає багато можливостей для використання виховного впливу художньої літератури. Який це шлях аналізу?

а) проблемно-тематичний;

б) цілісний;

в) композиційний;

г) структурно-стильовий.
27. Його елементи можуть використовуватись під час вивчення індивідуального стилю письменника, невеликих за розміром віршів, яких учні ще не вивчали, з метою визначення найхарактерніших особливостей творчого почерку митця. Проте цей шлях аналізу не набув у шкільній практиці такого самостійного значення, як у літературознавчих дослідженнях. Який це шлях аналізу?

а) проблемно-тематичний;

б) цілісний;

в) композиційний;

г) структурно-стильовий.
28. Термін «стилістичний експеримент» був вперше введений:

а) Ф.Буслаєвим;

б) О.Пєшковським;

в) Є.Пасічником;

г) М.Рибниковим.
29. Мета цього методу полягає у зосередженні уваги учнів на художній функції слова. Це метод:

а) лекції;

б) стилістичного експерименту;

в) коментованого читання;

г) бесіди.
30. Стилістичний експеримент застосовують під час вивчення:

а) композиції твору;

б) теми та ідеї твору;

в) мови твору;

г) сюжету твору.
31. За тематикою та провідними мотивами усю лірику, яку діти вивчають у школі, можна поділити на:

а)

б)в)

г)
32. За структурою і способом організації матеріалу лірику поділяють на:

а)

б)

в)г)
33. У яких класах під час вивчення ліричних творів учитель зосереджує увагу на настроях, якими пройнятий вірш, почуттях і переживаннях поета:

а) 5-6;


б) 9-11;

в) 7-8;


г) 5-8.
34. У яких класах під час вивчення ліричних творів учні усвідомлюють, що таке ліричний герой; як конкретне авторське переживання стає типовим і переходить в загальнолюдське:

а) 5-6;


б) 9-11;

в) 7-8;


г) 5-8.
35. У яких класах під час вивчення ліричних творів учні мають простежити головні мотиви, образи, своєрідність лірики і як ця своєрідність проявляється у різні періоди діяльності поета; поет постає як особистість з притаманним йому індивідуальним баченням світу:

а) 5-6;


б) 9-11;

в) 7-8;


г) 5-8.
36. Аналіз яких творів вимагає детального знання епізодів, що становлять основу сюжету твору, усвідомлення внутрішнього змісту поведінки і вчинків персонажів:

а) повісті та оповідання;

б) ліричні твори;

в) драми, комедії, трагедії;

г) поеми, балади, байки.
37. Прийомами проблемно-тематичного аналізу є:

а) формування проблеми твору, створення навчальних ситуацій проблемного характеру і постановки проблемних запитань і завдань, характеристика образів;

б) сюжет, композиція, тема, ідея;

в) формулювання проблеми твору, створення навчальних ситуацій проблемного характеру і постановка проблемних запитань і завдань, зіставлення змісту виучуваного твору і театральної вистави, кінофільму, написаним за ним.
 1. Прийомами подієвого аналізу є:

а) аналіз образів, прийоми творення, риси характеру, таблиця характеристики персонажа, образні та поняттєві узагальнення;

б) план твору, переказ прочитаного, зміст, порядок і значення подій у творі;

в) думки і враження від прочитаного, проблематика твору, образи-носії проблем, засоби виразності.
39. .Прийомами структурно-стильового аналізу є:

а) аналіз образів, прийоми творення, риси характеру, таблиця характеристики персонажа, образні та поняттєві узагальнення;

б) план твору, переказ прочитаного, зміст, порядок і значення подій у творі;

в) основні мотиви, засоби виразності, особливості індивідуального стилю письменника, художня майстерність, естетичне враження.


40. Прийомами пообразного аналізу є:

а) робота над змістом твору, створення навчальних ситуацій проблемного характеру і постановка проблемних запитань і завдань, характеристика образів;

б) сюжет, композиція, тема, ідея;

в) спостереження над текстом з метою добору матеріалу для характеристики образів, здійснення індивідуальної, групової, порівняльної характеристики героїв виучуваного матеріалу, зіставлення однотипних і контрастних характерів одного чи різних творів.


41. Прийомами композиційного аналізу є:

а) робота над змістом твору, створення навчальних ситуацій проблемного характеру і постановка проблемних запитань і завдань, характеристика образів;

б) сюжет, композиція, тема, ідея;

в) розгляд сюжету, позасюжетних елементів.


42. Л. Кулінська виділяє такі типи коментарів:

а) лінгвістичний, історико-побутовий, історико-типологічний, історико-літературний;

б) лінгвістичний, історико-побутовий, ідейно-стильовий, структурно-стильовий;

в) лінгвістичний, історико-побутовий, історико-літературний, ідейно-стильовий;

г) лінгвістичний, історико-типологічний, історико-літературний, мовознавчий.


 1. Прийом «галерей» реалізується так:

а) учні малюють картини після прослуховування тексту художнього твору;

б) учні створюють ілюстрації до окремих уривків з тексту;

в) учні діляться на групи, кожна з яких здійснює аналіз художнього твору в певному аспекті. Результати аналізу виставляються у вигляді окремих малюнків;

г) кожна група вивішує в кабінеті великий аркуш з результатами аналізу художнього тексту в певному аспекті. Інші групи дописують свої коментарі на тих же аркушах, оглядаючи «галерею».


44. Які твори можуть розглядатися і як «… епічні твори з певним сюжетом, що переказується учнями, і як драматичний твір з гострим конфліктом і діалогом у центрі зображення - тому часто читається за ролями або інсценізується в класі, і як ліричний віршований твір, що потребує уваги до образності мови й особливостей версифікації» (Г.Токмань):

а) байки;

б) балади;

в) драматичні поеми;

г) вірші у прозі.
45. Семінари, колоквіуми, наукові конференції, дискусії з літературних питань - це:

а) уроки-блоки;

б) нетрадиційні уроки;

в) типи занять характерні для вищої школи;

г) уроки вивчення нового матеріалу.
46. Фрейм (каркас), блок-схеми, таблично-матрична опора, синтетичний опорний конспект - це типологія:

а) опорних схем;

б) методів навчання;

в) видів наочності;

г) структури уроків.
47. Форум - це вид:

а) бесіди;

б) дискусії;

в) лекції;

г) самостійної роботи.
48. Основні види аналітико-синтетичної роботи з твором є:

а) спостереження над текстом, переказ складання плану;

б) сюжет, композиція, тема, ідея;

в) коментоване читання, робота над образами.


49. Найефективнішим методом при викладання теоретико-літературних понять є:

а) бесіда;

б) лекція;

в) опорні схеми;

г) самостійна робота.
50. До завдань аналізу образів-персонажів у школі належать:

а) посилити їх вплив на учнів, дати зразок для наслідування, возвеличити або засудити персонаж як тип людської поведінки, на прикладах літературних героїв учити школярів розбиратися в людях;

б) навчити учнів аналізувати образи-персонажі, розвивати комунікативні здібності, поглиблювати вміння розуміти підтекст твору;

в) пояснити основи моральності, культури мови і поведінки, розширити коло читацьких інтересів учнів, залучити їх до письменницької діяльності.


51. Характер вступних занять визначається:

а) дидактичною метою уроку, ідейно-художнім спрямуванням твору;

б) ідейно-художньою своєрідністю твору, рівнем літературного розвитку учнів, дидактичними завданнями, місцевими можливостями;

в) календарним плануванням, програмою, наказами Міністерства освіти та науки України;

г) типом уроку, методами та прийомами, рівнем літературного розвитку школярів.
52. Назвіть основні методи та прийоми, що використовуються на вступних уроках:

а)


б)

в)

г)д)
53. Назвіть основні види читання:

а)

б)в)

г)

д)


54. Мета підсумкових уроків:

а) цікаво і захоплююче розказати про біографію письменника;

б) повторити вивчене, систематизувати знання та узагальнити їх;

в) систематизувати знання про індивідуальний стиль письменника;

г) провести аналітико-синтетичну роботу щодо аналізу художнього твору.
55. Організація класу, опитування учнів, засвоєння нових знань, закріплення, завдання додому - це:

а) етапи засвоєння учнями літературного твору;

б) етапи традиційної структури уроку літератури;

в) етапи по образного аналізу твору;г) етапи уроку вивчення художніх творів.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал