Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»Pdf просмотр
Сторінка41/49
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.28 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   49
3. Дотримання правил безпеки при експлуатації обладнання
(«Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки машин і
механізмів», витяг із Технічного регламенту наведений у Додатку 3)
Наявність засобів колективного захисту, що забезпечують безпеку виробничого обладнання та технологічних процесів:
— захисних огорож та захисних пристроїв для огородження небезпечних зон;
— захисних огорож та захисних пристроїв, оснащених блокуваль- ними пристроями (пп. 2.2.3.7, 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.2.1, 2.2.4.2.2,
2.2.5.12);

439
— гальмуючих пристроїв, що забезпечують швидку зупинку виробничого обладнання або окремих його елементів (п. 2.3.3).
4. Дотримання правил безпеки при експлуатації вантажопідіймальних
механізмів
(«Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів», витяг із Правил наведений у Додатку 4)
— Гаки вантажопідіймальних кранів повинні бути обладнані за- побіжними замками (п. 4.5.3).
— Вантажопідіймальні крани та машини повинні бути обладнані об- межниками робочих рухів (кінцевими вимикачами): а) у верхньому та нижньому положеннях; б) при поздовжньому переміщенні; в) при зміні вильоту стріли баштового крану (п. 4.11.1). — Крани стрілового та мостового типів повинні бути обладнані обмежником вантажопідіймальності (пп. 4.11.6, 4.11.8).
— Ручний пульт управління краном повинен бути підвішений на сталевому тросику (п. 4.12.5).
— Підіймання та опускання вантажу за допомогою лебідки з ручним приводом повинно забезпечуватися тільки при безпосередньому впливі на рукоятку (п. 4.22.4).
— Повинно забезпечуватися проведення часткових та повних технічних оглядів у встановлені строки (п. 7.3.3).
— Результати технічного огляду повинні записуватися у паспорт (п.
7.3.22).
— Повинні проводитися періодичні огляди траверс, кліщів, захватів, тари, стропів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв у встановлені строки. Результати слід записувати у журнал (п. 7.3.26).
— Допуск до управління краном, його ремонту повинен оформлюватися наказом роботодавця (п. 10.4.15).
— Працівники, як працюють з краном, повинні мати відповідні групи з електробезпеки (п. 10.4.17).
— На кранах повинні бути вивішені таблички із вказівкою реєстра- ційного номеру крана, його вантажопідіймальності та дати наступного часткового або повного технічного огляду (п. 10.5.7).
— Допуск до управління краном, що управляється з кабіни повинен здійснюватися з застосуванням ключа-марки (п. 10.5.9).
5. Дотримання правил безпеки при експлуатації котлів
(«Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних
котлів», «Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів,що
працюють під тиском не більшео 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрійних
котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С»*,
витяг із Правил наведений у Додатках 5, 6)
— Наявність паспорту на котел — п. 5.16.1 (п. 10.2)*.

440
— Наявність запобіжних пристроїв та їх справність — пп. 6.2.1,
6.3.21,
6.7.1 (пп. 12.2.1, 12.8.1)*.
— Наявність відвідних трубопроводів від запобіжних клапанів, для захисту персоналу від опіків — п. 6.2.21 (п. 12.2.5)*.
— Наявність на запірній арматурі маркування та позначень напрямку їх відкривання та закривання — пп. 6.3.9, 6.6.1, 6.6.3 (п.
12.6.1)*.
— Справність манометрів та їх маркування — пп. 6.4.7, 6.4.8, 6.4.11,
9.3.2 (пп. 12.4.2, 12.4.3, 12.4.8, 12.4.12)*.
— Наявність напису на дверях котельної про заборону входу до неї стороннім особам. Відкривання дверей назовні та відсутність на них за- порів — п. 7.1.7 (п. 11.7)*.
— Забезпеченість аварійним електричним освітленням — п. 7.2.2 (п.
11.10)*.
— Наявність телефонного зв’язку — п. 9.1.2 (п. 15.12)*.
— Наявність навченого та атестованого обслуговуючого персоналу, своєчасне проведення повторної перевірки знань — п. 9.2.5, 9.2.6 (п.
15.7)*.
— Наявність та ведення змінного журналу — п. 9.3.1 (п. 15.4)*.
— Наявність ремонтного журналу та правильність його ведення — п.
9.5.2 (пп. 15.23, 15.24)*.
— Своєчасність реєстрації, технічних опосвідчень (первинних, періодичних, позачергових) та відображення цих даних у паспорті котла
— пп. 10.2.1*, 10.2.2*, 10.2.11*, 10.2.13* (пп. 16.1.6, 16.2.1, 16.2.2, 16.2.7,
16.2.8, 16.2.14)*.
— Наявність на котлі таблички з відзначенням на ній реєстраційного номеру, дозволеного тиску, дати наступного огляду, дати наступних гідро випробувань — п. 10.3.4.
6. Дотримання правил безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском
(«Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском», витяг із Правил наведений у Додатку 7)
— Наявність переліку посудин, на які поширюються правила. Особ- ливу увагу звертають на посудини невеликих пересувних компресорів, у яких місткість не перевищує 25 л, але добуток тиску (кгс/см
2
) на міст- кість (л) перевищує 200 (п. 1.1.3).
— Наявність паспортів та записів у них прізвища відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію посудини (п. 7.1.5).
— Наявність навченого та атестованого обслуговуючого персоналу, періодична перевірка їх знань (пп. 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5).
— Наявність та справність манометрів (пп. 5.3.3, 5.3.4, 5.3.10,
5.3.11).
— Стан запобіжних клапанів (пп. 5.5.1, 5.5.4).

441
— Справність покажчика рівня рідини (пп. 5.6.1, 5.6.5).
— Наявність на запірній арматурі маркування та позначень напрямку їх відкривання та закривання (п. 5.2.4).
— Своєчасність проведення опосвідчень та випробувань, наявність відміток у паспортах та на посудині (пп. 6.3.1, 6.3.3, 6.3.9, 6.4.3).
7. Дотримання правил безпеки у газовому господарстві
(«Правила безпеки систем газопостачання України», витяг із Правил
наведено у Додатку 8)
— Своєчасність навчання та перевірки знань осіб, які експлуатують газовикористовувальні установки та прилади (пп. 1.2.3, 1.2.6).
— Наявність положення — інструкції з організації і проведення контролю за безпечною експлуатацією газового господарства (п. 1.3.2).
— Наявність Плану локалізації та ліквідації можливих аварій у сис- темі газопостачання (п. 4.2.12).
— Наявність паспорту на газове господарство (п. 4.6.4).
— Наявність агрегатного та експлуатаційного журналів газовикорис- товувальних установок та їх ведення (пп. 4.6.5, 4.6.10).
— Наявність затвердженого графіка технічного обслуговування та ремонту газовикористовувальних установок (п. 4.6.9).
Проведення огляду газового господарства з періодичністю 1 раз на 2 роки (п. 4.6.11).
— Правильність кріплення гумотканинних рукавів на штуцері ( не допускається кріпити їх проволокою) (п. 4.9.22).
— Розміщення балонів (не допускається їх розміщувати на проходах) (п. 4.9.24).
— Відповідність манометрів вимогам правил (пп. 4.12.4, 4.12.6,
4.12.7, 4.12.8).
8. Дотримання правил безпеки при експлуатації вибухозахищених
вентиляторів
(«Правила будови, виготовлення, ремонту і безпечної експлуатації
вибухозахищених вентиляторів», витяг із Правил наведений у Додатку 9)
— Застосування інструменту, виконаного із матеріалу, що не дає
іскри під час монтажу і демонтажу вентиляторів (п. 8.16).
— Цілість м’яких вставок між вентилятором та повітроводом і мета- левого перемикаючого дроту між ними для заземлення повітропроводу
(п. 8.17).
— Наявність наказу про призначення відповідального за безпечну експлуатацію вентиляторів (п. 9.4).
— Наявність графіка проведення технічного обслуговування вентиляторів у відповідності до паспортних даних (п. 9.5).
— Забезпеченість перевірок роботи вентиляторів та наявність експлуатаційного журналу (п. 9.6).
— Наявність загального вимикача усіх вентиляторів, розміщеного за межами робочих приміщень (п. 9.20).

442
9. Дотримання вимог електробезпеки
(«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
витяг із Правил наведений у Додатку 10)
— Наявність засобів електрозахисту та їх справність (п. 1.1.4).
— Навченість електротехнічного персоналу (пп. 2.1.3, 2.1.4).
— Закриття електрощитів, збірок на ключ. Наявність у електрощитах схем підключеного обладнання (п. 2.2.18).
— Дотримання порядку виконання робіт за нарядами-допусками та розпорядженнями і наявність журналу видачі нарядів та розпоряджень
(пп. 3.1.1, 3.3.12).
— Наявність затвердженого переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації (п. 3.15.3).
— Порядок зберігання переносних заземлень (п. 4.8.1).
— Дотримання порядку експлуатації вибухозахищеного обладнання та наявність паспортів на нього, проведення зовнішніх оглядів і ведення спеціального журналу (пп. 7.3.1, 7.3.8, 7.3.16).
— Своєчасність проведення вимірювань повного опору петлі фаза- нуль (п. 7.3.11).
— Своєчасність проведення вимірювань опору заземлення та опору
ізоляції. Наявність акта опосвідчення стану безпеки електроустановок
(пп. 8.1, 8.2).
10. Дотримання правил безпеки при експлуатації комп’ютерів
(«Правила охорони праці під час експлуатації електронно-
обчислювальних машин», витяг із Правил наведений у Додатку 11)
— Обладнання робочих місць (пп. 4.1.2, 4.1.4).
— Навченість персоналу з охорони праці, проходження ним медогляду (пп. 7.1, 7.2).

?

?

?

?

?

7.6.

З
АВДАННЯ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
.


П
РИНЦИПИ ТА ВИДИ СТРАХУВАННЯ
.

Всі питання страхування від нещасного випадку регламентовані
Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (рис. 7.1-7.2).
Завданнями страхування від нещасного випадку є:

443
Рис. 7.1. Державне соціальне страхування

???????????? –
???????
????????????
???? ????????????
??????
???????????
?????? ?????????
?????????
????? (? % ??
???)
1 0,66 22
???????? ???????????? 1,09 24
?????????????? ?/?,
?????????? ?/?
1,20 67
???????? ?????? 13,60
– ????????? ???
????????????? ??????????
?????????;
– ?????????? ????????;
– ?????? ? ????????????;
– ??????, ??? ??????????
?????????;
– ?? ??????? ?? ???????????
???????? ???????
?????????? –
????????
?????????
(????? ???? ???’?)
????????
??? ???
????????
???????? ?
???????????
??????????? ??
???????????
– ? ??’???? ? ?????????? ????????????????
(???????, ?????? ?? ?????? ???????);
– ? ???? ?????????? ?? ???????;
– ?????????? ??????;
– ??????? ?? ??????? (?? 3-? ?????);
– ?? ????????? (???? ???????????,
??????????? ? ???????? ??? ????????
???????? ?? ???????????)
??? ? ??’????
? ??????????
???????
??????????????
?????????
???????? ?????? (? % ?? ?????????
?????? ?? ?????? ?????)
??? ???????????? 2,9
??? ???????? ???? – ???’?????
??????????????? ??????????
3,4
??? ???????? ??????????? 0,5

444
Рис. 7.2. Напрями діяльності Фонду соціального страхування
від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання України (ФССНВВПЗУ)

????????? ????????
(???????? ?? 6-??????
??????)
??? ???????????? –
(??? ?????? ???????????
?? ????????????) –
15 ????
??? ??????? –
(??? ??????????? ?
????????) –
15 ????
??? ?????????????
???????????
(??? ??’???????
??????????) – 15 ????
?????????
????????
?????????????
??????????
???????
??????????
????????
????????
???’??? ??????????? –
????????????? ?????????.
??’??? ??????????? – ???-
??, ??????’? ?? ?????????-
????? ????????????? ?????.
????????????? – ??
????????????
????’?????? ??????????? –
?) ?????, ??? ???????? ??
?????? ???????? (?????????);
?) ???? ?? ???????? ?? ????-
???? ???????.
??????????? ??????????? –
?) ?????, ??? ???????????? ????
??????? ??????????; ?) ???
????????????
????????
1. ?????? ????????????.
2. ?????, ???????? ??
??????? ??????? ??
???????????? ????????
??????????? ???????????
?? ???????????
??????????????
???????? ???????????
1. ????????????
??????????? ???????????
?? ???????????
???????????.
2. ??????????? ??????’?
?? ??????????????
??????????.
3. ???????? ???????
???????? ???????:
• ????????? – ??? ?????????????
?????????? ????????? ??????? ???
???????
??????
??????????
??????????? ??????????????;
• ?????????? – ??????????? (??
?????? ???’? ????????? ?? ??????,
???
??????????
??
????
?????????);
• ?????? ? ???????????? ???????????;
• ?????? ????? ?????? ????????????;
• ??????, ??? ?????????? ??????-
???; ????????? ??????????? ??
??????????? ??? ????????????
???????????? ?? ?????? ??? ???
??????????;
• ?? ??????? ?? ????????? ????-
????
???????? ?????????? ????????
1. ?????????? ????? ? ??????? ?????
?? ????????????? ? ?????????
????????????? ?????? ? ??? ??????.
2. ????? ?????? ? ?????? ??????? ?
????????????? ???????? ???????? ??
??????????? ?? ???????????
???????????.
3. ????? ?????? ? ?????? ??????? ?
????????? ????? ? ?????? ???????
?????.
4. ????? ?????? ? ?????? ??????? ?
?????? ??????? ?????.
5. ???????? ????????? ???
??????????????? ?????????????? ?
?????? ??????? ?????.
6. ??????? ??????? ??? ?????????
????????????? ? ??????? ?????

445

• проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;
• відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;
• відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.
Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загально- обов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання, у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності.
Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та профе- сійного захворювання.
Законодавство про страхування від нещасного випадку складається
із Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, цього Закону, Кодексу законів про працю
України, Закону України "Про охорону праці" та інших нормативно- правових актів.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством про страхування від нещасного випадку, то застосовуються норми міжнародного договору.
Принципи та види страхування
Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
? паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;
? своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
? обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе
? роботою самостійно, та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності;

446
? надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;
?обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
? формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
? диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;
? економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
Види страхування
Ринкові відносини, що відкривають широкий простір для господ- дарської ініціативи, коли кожен суб'єкт господарювання діє на власний страх і ризик, мають неминучу зворотну сторону – непередбачуваність економічної ситуації, ймовірність шко ди і втрат з вини клієнтів або партнерів. Відповідно розширюється перелік ризиків, які можуть бути об'єктом страхування.
Враховуючи різноманіття об'єктів, що підлягають страхуванню, відмінності в обсязі страхової відповідальності і категоріях страхуваль- ників, всю сукупність відносин страхування можна поділити на п'ять наступних галузей: майнове страхування, соціальне страхування, осо- бисте страхування, страхування відповідальності, страхування підпри-
ємницьких ризиків (на рис. 7.3).
Рис. 7.3. Основні галузі і види страхування

447
Об'єктами майнового страхування є матеріальні цінності; соціаль- ного страхування – рівень добробуту громадян; особистого страхування
– життя, працездатність і здоров'я громадян.
Об'єктами страхування відповідальності виступають обов'язки страхувальників виконувати договірні умови по поставках продукції, погашенню заборгованості кредиторам або відшкодуванню матеріальної чи іншої шкоди у випадку її нанесення іншою особою. Наприклад, якщо у випадку аварії власник транспортного засобу завдав шкоди майну і здоров'ю іншої особи, то в силу чинного законодавства про відшкодування шкоди він зобов'язаний сплатити відповідні витрати особі, що зазнала шкоди. При страхуванні відповідальності відшкоду- вання шкоди здійснює страхова організація. Такий же порядок чинний
і при страхуванні відповідальності по погашенню заборгованості.
Об'єктом страхування підприємницьких ризиків є ризик неодер- жання прибутку чи настання збитків.
Ці галузі страхування відіграють істотню роль в забезпеченні безперервності і безперебійності суспільного виробництва.
Вони можуть охоплювати необхідним страховим захистом всі ланки народного господарства і життєвий рівень населення.
?

?

?

?

?

7.7.

С
УБ

ЄКТИ ТА ОБ

ЄКТИ СТРАХУВАННЯ
.

В
ИДИ СТРАХУВАННЯ
.


С
ТРАХОВИЙ РИЗИК І

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
.

Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку
Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках — члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.
Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування.
Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках — застраховані особи.
Страховик — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.
Роботодавець
Роботодавцем відповідно до цього Закону вважається:
• власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю;
• власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародних), філії або представництва, який використовує найману працю, якщо інше не

448 передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:
1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших підставах, передбачених законодавством про працю;
2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.
Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, перелічені в законі, вважаються застрахованими незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків. Усі застраховані є членами
Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися: 1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;
2) громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності
Страховий ризик — обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок.
Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у статті
14 цього Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.
Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів.
Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим випадком.
Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим.

449
Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом
Міністрів України, відповідно до Закону України "Про охорону праці".
Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.
Нещасний випадок — це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.
Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визначається
Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади.
В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд соціального страхування від нещасних випадків може визнати страховим нещасний випадок, що стався за обставин, не визначених передбаченим частиною другою цієї статті переліком.
До професійного захворювання належить захворювання, що вини- кло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.
Перелік професійних захворювань за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади затверджується
Кабінетом Міністрів України.
В окремих випадках Фонд соціального страхування від нещасних випадків може визнати страховим випадком захворювання, не внесене до переліку професійних захворювань, передбаченого частиною п'ятою цієї статті, якщо на момент прийняття рішення медична наука має нові відомості, які дають підстави вважати це захворювання професійним.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   49


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал