Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»Pdf просмотр
Сторінка38/49
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.28 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   49
?

?

?

?

?

6.18.

З
АГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ


Загальні вимоги поширюється на службові, складські, допоміжні та
інші приміщення і встановлюють основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.
Вимоги пожежної безпеки до утримання території
До всіх будівель і споруд ХХХ має бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Їх не дозволяється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, стоянок транспорту. Все сміття та відходи необхідно регулярно видаляти
(вивозити) у спеціально відведені місця. Проїзди і проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватись справними і перебувати в задовільному стані у будь-яку пору року.
Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.
На території ХХХ на видних місцях мають бути встановлені табли- чки із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки
із зазначенням місць розміщення первинних засобів пожежогасіння.
Вимоги пожежної безпеки до утримання будинків, будівель, споруд,
приміщень
Для всіх будинків, будівель, споруд тощо та приміщень виробни- чого, складського призначення й лабораторій ХХХ необхідно визначати категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 та класи зон за Правилами будови електроустановок (ПБЕ).
На вхідних дверях у вищезазначених приміщеннях необхідно виві- шувати табличку з визначенням категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони.

409
Усі будинки, будівлі, споруди і приміщення ХХХ повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватись у чистоті.
Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишатися прохід шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше 1 м.
За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше 50 осіб.
Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не захаращуватися.
Забороняється влаштування кладових чи інших допоміжних приміщень під сходовими маршами.
Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні, зберігати, у тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах
(нішах) для інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження в будинку людей. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, грат останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).
Встановлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється в касах, складах, кімнатах для зберігання зброї та в інших приміщеннях, де це передбачено нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.
Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:
- при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах глухих ґрат
і в будівлях з горючими перекриттями розташовані не вище другого поверху;
- особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані ретельно оглянути приміщення і переконатись у повній готовності останніх у протипожежному відношенні, у т.ч. в забезпеченні потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справних засобів зв'язку, пожежної автоматики та сигналізації;
- має бути організоване чергування в актовій залі членів добровільної пожежної дружини (ДПД) чи відповідальних чергових;

410
- не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму, звуження проходів між рядами, установка в проходах додаткових стільців тощо.
Пожежні крани, які е у будинках ХХХ, повинні бути уком- плектовані пожежними рукавами і стволами однакового з ними діаметра, а також важелями для полегшення відкривання вентилів, утримуватися справними і доступними для використання. Не рідше одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність службою, яка здійснює їх технічне обслуговування.
Пожежні рукави необхідно утримувати сухими, складеними у "гармошку" або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола.
Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних а пожежогасінням, не допускається.
Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати і вони повинні мати отвори для провітрювання.
На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку необхідно після літерного індексу «ПК» вказати порядковий номер крана та номер телефону виклику пожежної охорони.
Влаштовуючи шафи, слід враховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників.
Будинки, споруди та приміщення повинні бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні, їх слід установлювати в легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень) таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації і була забезпечена можливість прочитування маркувальних написів на корпусі.
Відстань від можливого осередку пожежі (найбільш віддаленого місця у приміщенні) до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20
м, кількість вогнегасників визначається згідно рекомендацій, що містяться у Правилах пожежної безпеки в Україні, але повинна бути не менше двох на поверх. Місця знаходження вогне- гасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.
Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.
Усі працівники ХХХ повинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.
Горище, венткамери, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).

411
Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, венткамер, електрощитових слід утримувати зачиненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце знаходження ключів.
Перевіряти стан вогнезахисної обробки не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.
У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення необхідно дотримуватись протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.
У складських приміщеннях зберігання різних речовин та матеріалів має здійснюватися з урахуванням їх пожежонебезпечних фізико- хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих та горючих рідин з іншими матеріалами (речовинами), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження, не дозволяється.
У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати у штабелі, залишаючи між ними проходи шириною не менше 1 м. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.
Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.
У підвальних приміщеннях не дозволяється зберігати і використовувати легкозаймисті та горючі рідини (далі - ЛЗР та ГР), балони з газами, карбід кальцію та інші речовини і матеріали, що мають підвищену вибухопожежонебезпечність.
Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками ємністю 3 літри з розрахунку: один вогнегасник на кожні 20 метрів квадратних площі підлоги захищаємого приміщення.
Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.
Спецодяг працюючих з лаками, фарбами та іншими ЛЗР і ГР повинен своєчасно підлягати пранню і ремонту, зберігатися в розвішеному вигляді в металевих шафах, встановлених у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях.
Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню
Розводити багаття, користуватися вогнем на території ХХХ забороняється.
Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані з застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу керівника
(власника) або особи, яка виконує його обов'язки.
Дозвіл на проведення вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і посвідчення про проходження

412 пожежно-технічного мінімуму. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, та органів державного пожежного нагляду.
Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту
Будівлі та приміщення повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації (УПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУП) відповідно до вимог чинних нормативних документів.
Усі установки мають бути справними, утримуватися в працездатному стані і мати сертифікати відповідності.
Для утримання в працездатному стані УПС та АУП необхідно забезпечувати такі заходи:
- технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;
- матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення з метою безвідмовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасне відновлення працездатності;
- опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого й чергового персоналу.
Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та налагодження установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт.
Будинки і приміщення повинні бути обладнані системами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповідно до вимог будівельних норм.
Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за нормами витрати та напір води.
Утримання інженерного обладнання
Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та
інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ, ПБЕ і Правил технічної експлуатації електробуста- новок (ПТЕЕ);
Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрооблад- нання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).
Для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень, архівів та інших подібних приміщень необхідно передбачити встановлення апаратів відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.

413
Розподільні електрощити, електродвигуни і пускорегулювальні апарати повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу.
Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та
іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть викликати коротке замикання, повинні бути терміново відремонтовані або замінені на інші.
Плавкі вставки запобіжників мають бути калібровані із зазначенням номінального струму вставки (клеймо заводу- виготовлювача або електричної лабораторії). Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.
Електроустаткування і електроапаратуру ущільненого, захисного виконання потрібно систематично перевіряти на герметичність, звертаючи на це особливу увагу, а також на стан ущільнювальних прокладок.
Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоприймачі, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури.
Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.
Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.
Забороняється встановлення електропобутових приладів
(телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.
Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робочих кабінетів черговий електромонтер зобов'язаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою необов'язкове.
Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тільки приладами центрального водяного опалення.
Приміщення вентиляційних установок повинні завжди утримуватися в чистоті. У разі виникнення пожежі треба негайно вимкнути вентиляційну систему за відсутності її аварійного вимкнення.
Вентиляційні камери, шахти і повітроводи повинні очищатися від горючих предметів та пилу не рідше ніж 2 рази на рік та після капітального ремонту. Зберігання горючих матеріалів у вентиляційних камерах та пристосування їх для інших потреб забороняється.
Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:
- у разі встановлення кондиціонера у віконному отворі використовувати як опорні конструкції горючі елементи конструкцій рам;
- кустарно переробляти кондиціонери;
- замінювати триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;
- встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах.

414
Ліфти та підйомники не допускається використовувати з метою евакуації.
У разі пожежі ліфти й підйомники повинні опускатися на перший поверх автоматично, відчинятися й відключатися.
Відпрацьовані ЛЗР та
ГР, стоки речовин, що у взаємодії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази (карбід кальцію та інші), зливати до каналізаційної мережі не допускається. .
Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття
приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчення роботи
Після закінчення робочого дня працівники повинні навести поря- док на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, яким вони користувалися (настільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі і таке інше).
Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електро- приладів, обладнання, освітлення.
Обов'язки та дії працівників у разі пожежі
У разі виявлення ознак пожежі на ХХХ працівник, який їх помітив, повинен:
- негайно повідомити про це державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охорони 01), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівника (власника);
- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.
Керівник (власник) , якому повідомлено про виникнення пожежі, повинен:
- перевірити, чи викликано державну пожежну охорону;
- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;
- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування
(евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч підрозділів державної пожежної охорони, надати їм допомогу у її локалізації та ліквідації.
Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.415
Рис. 6.3. Блок-схема основних порушень правил пожежної безпеки на підприємстві

?????????? ????????? ?????? ???????? ??????? (??) ?? ????????????
?? ???????????
???????????
?????????????
?????
?? ?????????
????’???? ?????????
???? ????
???????????? ??
?? ????????
?????????? ?
??
?? ?????????
???????? ?
?????? ??
???????? ????????
?????? ????????-
????? ? ????????
??????????
?? ????????????
????? ?? ????
??????????
?????????
???????
??????????
??????????
???????????-
?????? ?????
??? ???????????
? ???? ????-
????? ??????
???????
??????? ?
??????? ?????-
??????? ???????
??????? ??????
? ????????
?????????
????? ??????
?? ??????????
?????????????? ??
?? ???????
????????? ??
???????????
????????????
?? ??????????
?????????????? ??
????????? ?? ???-
????????? ??????-
??? ???????
??????????????
???????
????????-
??’??????
??????????
?????????? ?
?? ??? ????
??????-
???????????
?????????
?? ???????????
????? ??, ??
???????? ?????
???????????? ??????
???????
??????????
????? ???
??????
?????????? ?
?? ???
???????????
???????
?? ??????
?????????? ????,
??? ?? ???????
??????????? ? ??
?? ???????? ???-
????????? ?????-
?? ??????????
??????????? ? ??
? ???????? ?????-
???? ??????? ??
????????? ????-
???? ??????????
???????????? ? ??
?? ????????????
??????? ?? ?????-
???? ????? ??, ??
???????? ?? ????
??????? ? ???????:
- ??? ??????? ?
????????? < 1 ?;
- ???????? ???
??????? ?
????????? < 0,8 ?
?? ????????? ???-
????????? ?????-
????? ?????’????
???????????
???????? ??????
??????? ??????-
?????? ??????
???????????
????????? ??
??????????
?????????? ??:
1 ???????????
?? 50–100 ?
2
?? ?????????
?????? ??????
?????????????
???????? ????-
?????????? ???-
?????????? ???-
?? 1 ???? ?? ???
? ???????????
????? ??????? ??-
??????
????????????
????????
???????? ??????

416
?
??
.

6.4.

Блок-схема загальних заходів запобігання пожежам у сільському господарстві
???????? ?????? ??????????? ??????? ?? ????????????
?????????????
??????????????
????????
?????????
?????????
??????-
???????????
???????-???-
??????????
?????????-
?????????????
?????????
????????????
????????????
? ????????-
??? ??????
????????
???????????
???????????
?????????,
????????
?????????
?????????
????????, ????,
??????????
??????????
????????????
???????
?????? ??
????????????
?????????????
????? ???????
????????????
????? ? ?????-
?????, ?? ???-
???????????
??????????
????? ? ?????’?
??? ??? ??????
?????, ???????
????????
???????
????????????
? ????????
???????????
???????? ???-
????????
????????
????????
???????
?????????
????????????
?? ???????-
????? ?????,
????????????-
?????
????????? ??
????????????-
?? ????? ???-
???????????
???????????
??????????-
??? ????? ??
????????
?????
???????? ??-
???????????
?????????
??????
????????
????????
???????
????????
???????????
?????
?????????
??????????
??????’?
?????????
????????
??
???????????
?????-
?????????
??????????
???????????
???? ???-
?????????
??????
??????????
????????
??????? ?
?????????
?????????,
?????? ?
????
??????????
???? ????? ??
?????? 2 ?
???????????
?????????-
??????? ??’????
????????
??????? ????
??????
????????
??????
????????????
?????????
???????
???????? ?
??????;
??????????? ?
?????????
?????
?????????????
?????? ? ?????
??????????
?????????
???????-
??????
???????????
????????

417
Рис. 6.5. Розподіл суб’єктів господарювання щодо ризику виникнення у них пожежі


?

?

?

?

?
???????? ????????? ???’????? ?????????????? ???? ?????? ?????????? ? ??? ??????
:
?) ???????? ???? ??????????? ???????, ????????? ?? ????? ??????????? ???????; ?) ????????? ???? ?????????????????????
??????? ?? ??????????; ?) ????????? ????, ??? ???????? ?? ????????? ?????? ????????? ?????????? ?? ??’????;
?) ???????????? ??? ?????? ????????; ?) ???????????? ?????? ??? ??????; ?) ?????? ?????????? ?????????? ???????? ??????
?? ?? ?????????; ?) ?????????? ??? ???????????? ??????? ?? ???????????? ??????????????? ?????????; ?) ????????? ??????????,
??????????, ???????? ?? ????????????? ?????????; ?) ???????? ?????? ????? ??? ?????????? ????????? ??????
??????? ?????? ?????????? ??????
1. ?????????? ?? ????????? ???????, ??
???????? ?? ????????? «?» ?????? < 500 ?
2 2. ??’???? ???????????? (????????? < 1000
????? ??????) ?? ???????????? (< 100 ???.
????? ?????), ?/? ?? ?????????? ????????????.
3. ??’???? ? ????????? ?? ???????
???????????? ? ??? ????? (< 50 ????) –
????????, ???????????? ??????????,
?????????? ??????????????
4. ??????? ?????????? ???????????? (26,5 ? ?
h
?
< 47?
).
5. ??????????????? ?????? ?? ? ????????? ?
?????????? ???????????.
6. ?????, ??????????, ????? ??????,
??????????????? ????????? ?? ?????????
????????
1. ?????????? ?????????? ??’???? ?? ??’????
?????????? ?????????.
2. ?????????? ?? ????????? ???????, ??
???????? ?? ????????? «?» ??? «?»
????????? ??? ?????.
3. ?????????? ?? ????????? ???????, ??
???????? ?? ????????? «?» ?????? ? 500 ?
2 4. ??’???? ? ??????? ???????????? ?????
(???????, ????????????).
5. ??????????? ????????????.
6. ??????? ??????? (? ??????? ???????
h
?
? 47 ?).
7. ???????? ???????.
8. ???????????? (????????? ? 1000 ?????
??????) ?? ???????????? (? 100 ???. ?????
?????) ?????????
1. ??????? ??????? (????
?????????? ????????????
?? ????????
).
2. ?????, ??????????? ??
??????? ??????????? (????
???????????????? ?
?????????
).
3. ???????? ?????????????
????????? ??????? ???
??????????? ??????? ?
?????? ?? ?????????
???????? < 30 ?
2
,
??????????? ????????? ???
??????????
???????
????????
?????????

418
Розділ 7.
Д
ЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ

ОХОРОНИ ПРАЦІ
.

С
ОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   49


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал