Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дунаєвецька загольноосвітня школа І – ІІІ ступенів петровська Ольга МихайлівнаСторінка3/6
Дата конвертації07.12.2016
Розмір1.02 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6

А. 1/Розстріл мирної демонстрації 9 січня 1905 року.

2/Повстання на панцернику "Потьомкін".

З/Повстання на крейсері "Очаків".

Б. 1/Збройне повстання на Пресні.

2/Повстання саперів під командуванням підпоручника П.Жаданівського.

З/Повстання на панцернику "Потьомкін".

В. 1 /Повстання на панцернику "Потьомкін".

2/Повстання на крейсері "Очаків".

З/Повстання саперів під командуванням підпоручника П.Жаданівського.

8. Найбільш сприятливими для розгортання українського
національно-визвольного руху в Російській імперії були роки
... /виберіть правильний варіант відповіді/.


А. 1903-1905 р.р.

Б 1905-1907 р.р.

В.1910-1913 р.р.9. Виберіть варіант, в якому події політичного життя Росії й України розташовані в хронологічній послідовності.

А.

1/Утворення Революційної Української партії /РУП/

2/ІІ з'їзд РСДРП.

З/Утворення Української соціал-демократичної робітничої партії /УСДРП/.

4/ Розпуск II Державної Думи. Третьочервневий переворот.

5/ Закриття "Просвіт".

6/ Вбивство П.Столипіна. 7/Справа Бейліса.

8/ Заборона святкування 100-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.Б.

1/11 з'їзд РСДРП.

2/Утворення Революційної Української партії /РУП/.

З/Утворення Української соціал-демократичної робітничої партії /УСДРП/.

4/ Закриття "Просвіт".

5/ Розпуск II Державної Думи. Третьочервневий переворот.

б/ Справа Бейліса. 7/Вбивство П.Столипіна.

8/ Заборона святкування 100-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.В.

1/Утворення Революційної Української партії /РУП/.

2/ІІ з'їзд РСДРП.

З/Утворення Української соціал-демократичної робітничої партії /УСДРП/.

4/ Закриття "Просвіт".

5/ Третьочервневий переворот. Розпуск II Державної Думи.

6/ Вбивство П.Столипіна.

7/ Справа Бейліса.

8/ Заборона святкування 100-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.

10. Столипінська аграрна реформа ...
А. Не мала успіху в Україні.

Б. Проводилася мляво, як і в цілому по Росії.В. Мала найбільший успіх в Україні.

11. На початку XX ст. Західна Україна...

А. Була розвинутішою, ніж Східна Україна, в економічній, політичній та національно-культурній сферах.

Б. Була більш розвинута в економічній, але менш в політичній та національно-культурній сферах. ^В). Була менш розвинута в економічній, але більш - в політичній та національно-культурній сферах.

12. Яке твердження правильне?

А. Під час Першої світової війни Італія воювала на боці Німеччини та Австро-Угорщини, а Румунія - на боці Антанти.

Б. Під час Першої світової війни Італія та Румунія виступали на боці Німеччини та Австро-Угорщини.

В. Під час Першої світової війни Італія та Румунія виступали на боці Антанти.

13. Прочитайте текст, підготуйте відповідь на запитання.

"Проти незахищених флангів армії Самсонова німці кинули свіжі, значно переважаючі сили, вийшли в тил, а центральна група військ, продовжуючи наступ, опинилася в кільці. З центральною групою оточених військ Самсонов намагався вирватися з кільця. Коли ж розвіялися останні сподівання, він застрілився...".

Визначіть, про які події першої світової війни йдеться в тексті.

А. Брусилівський прорив 1916 р.

Б. Відступ російських військ у 1915 р.

В. Наступ російських військ у Східній Пруссії 1914 р.

14. Прочитайте уривок з роману відомого письменника
А.Барбюса про Першу світову війну, підготуйте відповідь
на запитання. "Цілі ліси скошувало, немов колосся, усі
перекриття продірявлювало, навіть коли на них лежали в
три ряди мішки з землею і усі перехрестя поливало сталевим дощем, усі дороги перевернуло догори дном. Скрізь
уламки і залишки розбитих обозів, шматки розкромсаних
трупів, підірваних гармат". Визначіть, де відбувалася ця
битва?


А. Битва на Марні.

Б. Битва під Верденом.

В. Битва на Сомі. Т. Битва під Перемишлем.

15. Де вперше під час Першої світової війни німецьке
командування використало отруйні гази?


А. У районі Варшави.

Б. Біля Вердена.

В. Біля м. Іпр.

16. Союз визволення України - це,..

А.Політична організація, створена у серпні 1914 р. емігрантами з Наддніпрянщини, ставила собі за мету пропаганду ідеї самостійності України.

Б. Політична організація, створена на Західній Україні австро-угорською владою з метою антиросійської пропаганди.

В. Політична організація, створена на західноукраїнських землях українцями за допомогою Росії з метою антиавстрійської пропаганди.

17. У 1914-1917 р.р. воєнні дії на території України про
ходили у районі...


А. Східної Галичини.

Б. Східної Галичини, Волині, Київщини.

В. Східної Галичини, Волині, Північної Буковини.

18. Наприкінці серпня 1914 р. почалося формування
Легіону Українських Січових Стрільців /УСС/. Це:


А. Військова частина, сформована в Австро-Угорщині з місцевих українців на добровільних засадах

Б.Військова частина, сформована в Росії з військовополонених галичан.

В. Військова частина, сформована в Австро-Угорщині з
полонених українців з Росіїської імперії.

19. Лідер партії кадетів П.Мілюков, виступаючи на
засіданні
IV Державної Думи у 1915 р., охарактеризував
тогочасні події, пов'язані з Україною, "як європейський
скандал". Які це події?


А. Жорстоке поводження з військовополоненими-українцями.

Б. Репресивна русифікаторська політика російської адміністрації щодо українців в окупованій Галичині.

В. Швидкий відступ російської армії з захопленої Галичини.
20. Своєрідне переплетення двох влад у Росії після
Лютневої революції - двоєвладдя - було...


А. 1-2 березня - 5 липня 1917 р.

Б. 6 липня - 25 серпня 1917 р.

В. 25-31 серпня - 6 листопада 1917 р.

21. Яке тверджелня правильне?

А. Тимчасова влада Російської республіки /Предпарламент/ була створена у вересні 1917 р. для вироблення проекту Конституції Росії.

Б. Тимчасова влада Російської республіки /Предпарламент/ була створена у вересні 1917 р. як дорадчий орган всіх російських політичних партій до скликання Установчих зборів.

В. Тимчасова влада Російської республіки /Предпарламент/ була створена у вересні 1917 р. для вироблення і прийняття рішень з питань зовнішньої і внутрішньої політики Росії.22. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців /ТУП/, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася...

А. Український військовий клуб ім. гетьмана П.Полуботка.

Б. Український Генеральний військовий комітет. -В. Українська Центральна Рада.

23. Український національний конгрес у Києві (квітень
1917р.) ...

А. Вимагав повної незалежності України. Б. Вимагав автономії України у федеративній демократичній республіці Росії.

В. Рекомендував відкласти розгляд питання про автономію чи самостійність України до скликання загальноросійських Установчих зборів.
24. із трьох поданих текстів відберіть той, що за своїм
змістом відповідає
III Універсалу Центральної Ради.

А. Виходячи з угоди з Тимчасовим урядом Центральна Рада заявляє, що вона не має наміру востанавлювати автономію України до скликання загальноросійських Установчих зборів.

Б. Центральна Рада проголошує Україну самостійною незалежною державою.

В. Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку /УНР/ у складі Російської федеративної республіки.25. Чому більшовики, захопивши владу, розігнали Всеросійські Установчі збори?

А. Тому, що на виборах до Установчих зборів більшовики одержали лише 25 проц. голосів.

Б. Тому, що Установчі збори відмовились визнати встановлену більшовиками владу.

В. Тому, що парламентська демократія Установчих зборів вступала у непримеренне протиріччя з ідеєю "диктатури пролетаріату" - комуністичного тоталітарного режиму під вивіскою республіки Рад.26. Знайдіть із трьох можливих повнішу відповідь на
питання: "Які найближчі наслідки для України мав прихід
до влади більшовиків?"

А. Проголошення незалежності УНР. Зміцнення і розширення влади Генерального секретаріату на місцях.

Б. Повалення влади представників Тимчасового уряду в Україні і початок боротьби за владу Рад.

В. Проголошення незалежності УНР, повалення влади представників Тимчасового уряду, загострення боротьби за владу між урядом УНР і більшовицькими радами, підготовка радянської Росії до війни проти УНР.27. Яким Універсалом Центральної Ради проголошувалося: "Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу".

А. І Універсал

Б. II Універсал

В. III Універсал

Г. ІV Універсал

28. Виберіть варіант, в якому події, що відбувалися в
Україні протягом грудня 1917-лютого 1918 р.р., розташовані в хронологічній послідовності.


А.

1/Ультимативні вимоги Раднаркому Росії до Центральної Ради.

2/На з'їзді Рад у Харкові Україну проголошено радянською республікою.

З/Початок загального наступу радянських військ проти УНР.

4/Війська М.Муравйова захопили Київ.

5/Проголошення IV Універсалу Центральної Ради.

6/Бій під Крутами.

Б.

1 /На з'їзді Рад у Харкові Україну проголошено радянською республікою.

2/Ультимативні вимоги Раднаркому Росії до Центральної Ради.

З/Початок загального наступу радянських військ проти УНР.

4/Проголошення IV Універсалу Центральної Ради.

5/Бій під Крутами. . 6/Війська М.Муравйова захопили Київ.В.

1/Ультимативні вимоги Раднаркому Росії до Центральної Ради.

2/На з'їзді Рад у Харкові Україну проголошено радянською республікою.

З/Початок загального наступу радянських військ проти УНР.

4/Бій під Крутами.

5/Проголошення IV Універсалу Центральної Ради.

6/Війська М.Муравйова захопили Київ.

29. Берестейський мирний договір, підписаний в 1918 р.
між УНР і державами Четверного союзу, передбачав /у
відкритих і таємних статтях/...

А. Окупацію України німецькими військами, поставку Україною значної кількості продовольства, встановлення дипломатичних відносин.

Б. Збройну допомогу Німеччини УНР у боротьбі з більшовиками, невтручання у внутрішні справи УНР, постачання значної кількості продовольства у Німеччину, обмін військовополоненими.

В; Встановлення кордонів між УНР та Австро-Угорщиною на дореволюційних кордонах Росії з Австро-Угорщиною, постачання Україною значної кількості продовольства, допомогу німецьких та австро-угорських військ у боротьбі з більшовиками при невтручанні у внутрішні справи УНР, надання УНР позики у 1 млрд. карбованців, обмін військовополоненими, встановлення дипломатичних відносин, об'єднання Східної Галичини з Північною Буковиною і надання цьому новоутворенню автономії в складі Австро-Угорщини.30. В якій сфері діяльності урядом гетьмана П.Скоропадського досягнуто найбільших успіхів?

А. У зовнішній політиці.

Б. В аграрній політиці.

В. У будівництві збройних сил.

Г. У національно-культурному будівництві.

31. Доповніть текст хронологічними датами часів громадянської війни в Росії. "У березні-травні 19... року біла
армія під командуванням адмірала Колчака О.В. з боями
просувалася в центр Росії, але була зупинена радянськими
військами. Внаслідок загального контрнаступу радянських військ Східного фронту у травні-липні 19... року колчаківці були розбиті і відступили за Урал."


  1. р..

  2. р.,.

  3. р. — -

32. Доповніть текст хронологічними датами часів громадянської війни в Росії. "Влітку та восени 19... року біла
армія генерала Денікіна А.І., яка просувалася до Москви,
зазнала поразки під Орлом і Воронежем і на березень 19...
року її залишки-відкотилися в Крим. Громадянська війна в
основному була закінчена після припинення воєнних дій
на радянсько-польському фронті/жовтень- 19... року/ та
розгрому білої армії адмірала Врангеля у листопаді 19...
року".


  1. р.,

  2. р.,

  3. рІГ-

  4. р.

33. З ким довелося воювати Директорії УНР у 1919 р.?
(Виберіть з 3-х варіантів правильну відповідь).

А. З радянською Росією, Добровольчою армією генерала Денікіна, Німеччиною, Румунією.

Б. З добровольчою армією генерала Денікіна, радянською Росією, Польщею.

В. З радянською Росією, Добровольчою армією генерала Денікіна, Антантою, Румунією.34. Визначіть, які події мав на увазі прем'єр-міністр УНР
І.П. Мазепа, коли писав: " Так славно почався, і так безславно скінчився похід об'єднаної Української Армії на Київ".

А. Похід об'єднаної армії УНР та ЗУНР на Київ у серпні 1919 р. і їх поразка від радянських військ.

Б. Похід об'єднаної армії УНР та ЗУНР на Київ у серпні 1919 р. і їх поразка від армії генерала Денікіна.

В. Взяття об'єднаною армією УНР та ЗУНР у серпні 1919 р. м. Києва і добровільний відступ її за межі міста /аж до лінії Василькова/ внаслідок підписаної односторонньої угоди між керівництвом Української Галицької Армії /УГА/ та денікінцями.35. Виберіть правильний варіант відповіді.
"Воєнний комунізм" - це економічна політика більшовицького режиму в умовах господарської розрухи і громадянської війни 1918-1920 р.р., найважливішими елементами якої були:

А. Націоналізація великої промисловості: банків; продрозкладка; планове постачання населення товарами /карткова система/; загальна трудова повинність; функціювання кооперативних підприємств; зрівняльність в оплаті праці.

Б. Націоналізація всієї великої та середньої промисловості і переважної більшості малих підприємств; максимальна централізація керівництва промисловим виробництвом і розподілом; продрозкладка; заборона приватної торгівлі; планове постачання населення товарами /карткова система/; загальна трудова повинність; зрівняльність в оплаті праці.

В. Націоналізація великої та середньої промисловості і переважної більшості малих підприємств; виборність керівників підприємств; масове створення радгоспів та комун; продрозкладка; заборона приватної торгівлі; планове постачання населення товарами /карткова система/; загальна трудова повинність; зрівняльність в оплаті праці.36. Виберіть правильний варіант відповіді. Один з активних учасників громадянської війни в Росії і в Україні
Махно Н.І ....

А. Виступав на боці УНР, був ворогом радянської влади.

Б. Виступав на боці УНР, згодом пристав до більшовиків, а потім воював проти радянської влади.

В. Займав нейтральну позицію щодо УНР, воював з білою армією на боці більшовиків, потім виступав проти радянської влади.37. Виберіть правильний варіант відповіді. У
відповідності з Версальським мирним договором 1919 р.
Німеччина зобов'язувалася...

А. Дотримуватися незалежності Австрії, визнавала незалежність Угорщини, Югославії та Польщі.

Б. Дотримуватися незалежності Угорщини, визнавала незалежність Чехо-Словаччини, Сербії і Польщі.

В. Дотримуватися незалежності Австрії, визнавала незалежність Польщі, Чехо-Словаччини.38. Серед названих країн знайдіть ту, що не входила до
Ліги Націй за всі роки існування цієї організації:

1/ Великобританія

2/ Франція

З/ США


4/ Німеччина

5/ Японія

6/СРСР

39. З середини 20-х років розгорнулося інтенсивне
воєнне співробітництво двох країн. Були створені спільні
тренувально-випробувальні бази для підготовки льотчиків
та танкистів; спеціальні станції по випробуванню бойових
отруйних речовин. Військові керівники обох країн були
присутні на військових маневрах своїх партнерів, навіть
проходили перепідготовку у військових навчальних закладах іншої країни. Визначіть, про які країни йдеться, використовуючи підказку.

1/ СРСР та США

2/ Великобританія та Німеччина

З/СРСР та Німеччина

4/ США та Японія

5/ Німеччина та Італія

6/ Франція та Польща40. Нова економічна політика більшовиків...

А. Забезпечувала швидку відбудову зруйнованого громадянською війною господарства Росії.

Б. Суттєво не вплинула на відродження зруйнованого громадянською війною господарства Росії; вона лише частково забезпечила на основі товарно-грошових відносин зв'язок промисловості з дрібнотоварним сільським господарством.

В. Не принесла будь-яких результатів у відбудові зруйнованого громадянською війною господарства Росії.41. Яке твердження, на Вашу думку, є найбільш повним і
правильним. Політика українізації в Україні передбачала...

А. Запровадження української мови як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

Б. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою.

В. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.42. Чим була викликана світова економічна криза 1929-
1933 років?

А. Різким падінням акцій та панікою на Нью-Йоркській біржі.

Б. Надвиробництвом товарів, значним зниженням їх збуту внаслідок анархії виробництва та високого ступеня монополізації основних галузей промисловості.

В. Некомпетентним втручанням урядів держав у сферу виробництва, що спричинило потрясіння на фондових біржах і викликало загальну економічну кризу.43. Визначіть основні напрями "нового курсу" в економічній політиці президента США Ф.Рузвельта. (Ви
беріть із 3-х варіантів правильну відповідь).

А. Надання фінансової допомоги банкірам і промисловцям. Запровадження соціального страхування; фонди допомоги безробітним. Невтручання у господарське життя. Вільна конкуренція. Часткове регулювання сільськогосподарського виробництва. Надання права організовувати профспілки.

Б. Державне регулювання промислового виробництва. Запровадження "кодексів чесної конкуренції"; встановлення обсягу виробництва, цін на продукцію, регулювання ринків збуту. Встановлення нових взаємовідносин між капіталом і працею, /мінімум зарплати робітникам, 40-го-динний робочий тиждень, допомога безробітним і т.ін./. Право організовувати профспілки і укладати колективні договори з підприємцями. Зменшення посівних площ, виробництва сільськогосподарської продукції, інтенсифікація сільськогосподарського виробництва.

В. Державне регулювання промислового виробництва /встановлення обсягу виробництва, цін на продукцію, регулювання ринків збуту і т.ін./. Створення "фермерського бюро" для зупинки державою росту/ обсягу сільськогосподарської продукції з метою підвищення на неї цін. Встановлення нових взаємовідносин між підприємцями і робітниками. Надання права укладати колективні договори з підприємцями.44. Яке твердження, на вашу думку, є найбільш повним і
правильним. Джерелами сталінської індустріалізації були...

А. Перекачування коштів із сільського господарства і легкої промисловості. Вилучення коштів у населення через примусові державні позики. Кошти, одержані за рахунок масового продажу спиртних напоїв ("п'яні гроші").

Б. Перекачування коштів із сільського господарства і легкої промисловості. Вилучення грошей та цінностей у непманів, експлуатація селян та робітників; використання дешевої робочої сили в'язнів. Вилучення коштів з населення через примусові державні позики. Кошти, одержані за рахунок масового продажу спиртних напоїв ("п'яні гроші"). Продаж культурних цінностей за кордон. Експорт товарів за демпінговими цінами,

В. Продаж культурних цінностей за кордон. Вилучення грошей та цінностей у непманів. Експлуатація селян та робітників; використання дешевої робочої сили в'язнів. Експорт товарів за демпінговими цінами. Зарубіжні кредити.45. Чим був викликаний голод 1932-1933 р.р. в Україні?
А. Посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації.

Б. Шкідництво "ворогів народу", продаж продовольства за кордон, посуха.

В. Голод був штучно викликаний з тим, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й.Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян.

46. В результаті сталінського "стрибка" в
індустріалізацію та виконання перших п'ятирічок в Україні
було побудовано сім нових гігантів важкої промисловості.
Відберіть із названих підприємств важкої промисловості
лише ті, що були побудовані у 30-х р.р.

1/ Завод"Арсенал".

2/ Дніпропетровський металургійний завод.

З/ Харківський тракторний завод.

4/ Луганський паровозобудівний завод.

47. "Спілка визволення України" /СВУ/ це...

А. Організація, яка була створена у 20-х р.р. для проведення українізації.

Б. Підпільний терористичний центр українських націоналістів.

В. Організація, придумана органами ДПУ для проведення інспірованого процесу з метою фізичного знищення української інтелігенції і штучного розпалювання боротьби проти "націоналістичних" настроїв в Україні.

Г. Український емігрантський центр, створений для засилки шпигунів в Україну.

48. Більшовицьким режимом в Україні лише протягом
1934 р. було зруйновано тисячі історичних релігійних
пам'яток. В одному місті Києві, після переведення сюди
столиці Харкова, було знищено 16 церковних споруд
ХІ-Х
YІІІ ст. 1з нижче перерахованих історичних релігійних
пам'яток м. Києва відберіть ту, яка була знищена у 1934 р.

1/ Собор Св. Софії.

2/ Видубецький монастир.

З/ Золотоверхий Михайлівський монастир.

4/ Києво-Печерська Лавра.

49. Прочитайте цей текст і дайте відповідь на запитання.
" У цей час йшов також погром і мистецьких організіцій та
театрів. Дійшла черга і до відомого в Україні театру та його
керівника. Народний комісаріат освіти ухвалив постанову
про засудження-діяльності театру і зняття з посади його
режисера і директора. Того самого дня відбулося засідання
колегії наркомату тій самій справі. У своїй останній промові
режисер сміливо відкинув усі наклепницькі звинувачення,
розкрив справжнє обличчя "суддів", виступив на захист української культури. Колегія винесла рішення про зняття режисера з, роботи. Театр був перейменований, а через три
місяці режисер був ваарештований, відправлений на Соловки, де й загинув. Посмертно реабілітований. Назвіть
прізвище режисера та його театр.

1/ Г.П.Юра, режисер Київського українського драматичного театру ім. І.Франка.2/ О.С.Курбас, режисер Харківського драматичного театру "Березіль".

З/ П.К.Саксаганський, режисер Київського народного


театру. .

50. Визначіть, у якому з поданих варіантів події
міжнародного життя 30-х р.р. розташовані у хронологічній
послідовності.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал