Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дунаєвецька загольноосвітня школа І – ІІІ ступенів петровська Ольга Михайлівна



Сторінка2/6
Дата конвертації07.12.2016
Розмір1.02 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6


37. Дайте узагальнюючу характеристику Української держави П.Скоропадського. У чому, на вашу думку, виявила
ся нестійкість гетьманату?


38. Ознайомтеся з переліком поданих основних
історичних подій і фактів, випишіть окремо ті, які мали
місце в Україні протягом грудня 1918 - липня 1919 р.р.
Варшавська угода між Директорією і Польщею.


Радянсько-польська війна.

Друга війна більшовицької Росії проти УНР.

Харків стає столицею УРСР.

Гетьман П. Скоропадський зрікся влади на користь Директорії.

Утворення уряду Директорії у Києві.

Друге захоплення більшовиками Києва.

Переїзд Директорії до Вінниці.

Висадка військ Антанти на півдні України.

Утворення українського Раднаркому.

Запровадження продрозкладки, заходи щодо переходу "до соціалістичного землеробства".

Масовий вивіз хліба та інших сільськогосподарських продуктів з України.

Селянські повстання проти більшовицького режиму.

Урочисте проголошення злуки ЗУНР з УНР у Києві.

Поразки військ Директорії на Правобережній Україні.

Окупація Східної і Південної України військами генерала А. Денікіна.

Більшовики втретє захопили Києв.

Наступ більшовицьких військ проти Врангеля в Криму.

 1. Розкрийте обставини, за яких була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка /ЗУНР/, перші кроки діяльності її уряду.

 2. На конкретних фактах доведіть, що, незважаючи на урочисте проголошення злуки ЗУНР і УНР, у той період не могло відбутися справжнє возз'єднання українських земель.

 3. Назвіть відомих Вам діячів Директорії. Складіть коротку характеристику на одного із них.

 4. Охарактеризуйте коротко хід громадянської війни в Росії у 1919 р. за таким планом:

а/ Сили білої армії, їх розміщення та головні стратегічні цілі.

б/ Заходи більшовицького уряду щодо організації відсічі білогвардійцям.

в/ Хід воєнних дій між білою і червоною арміями /основні битви/.

г/ Підсумки і значення цього етапу у ході громадянської війни.



 1. Поясніть, у чому полягала політика більшовицького режиму щодо селянства у роки громадянської війни.

 2. Розкрийте умови Версальського мирного договору з Німеччиною, визначивши:

а/ Воєнні обмеження для Німеччини

б/ Території, що відійшли від Німеччини.



 1. Поясніть, у чому полягала стабілізація суспільно-економічного життя країн Європи і США у 1924-1929 р.р.

 2. Визначіть особливості світової економічної кризи 1929-1933 р.р.

 3. У колонці праворуч визначіть основні заходи, які характеризують перехід радянської держави до нової економічної політики /НЕПу/.




Галузі господарства

Основні заходи

Промисловість




Сільське господарство




Тргівля







 1. На конкретних прикладах покажіть сталінські методи індустріалізації СРСР, Що означає перехід до командної економіки?

 1. Проаналізуйте основні підсумки індустріалізації в Україні. Які, на Вашу думку, були її здобутки і втрати

 2. У сучасних публікаціях є чимало тверджень про те, що колетивізація в СРСР, зокрема в Україні, була не чим іншим,-як."війною режиму проти селянства", "однією з найжахливіших подій в історії". Висловіть своє ставлення щодо цих тверджень. Свою думку обгрунтуйте.

 3. Прочитайте текст, дайте відповіді на запитання.

"7 серпня 1932 р. був виданий закон, який в народі прозвали "законом от седьмого-восьмого", або "законом о п’яти колосках". За збір колосків застосовувався розстріл або позбавлення волі на термін не менш ніж 10 років з конфіскацією усього майна. За 5 місяців 1932 р. було засуджено 55 тис. чоловік, у тому числі присудили до розстрілу 2,1 тис. чоловік. Серед засуджених було багато жінок".

1/ Поясніть, чому видавалися такі закони? Чим Ви можете пояснити наведений у тексті останній факт?



52. Прочитайте два різні тексти і підготуйте відповіді на запитання.

Чим. ви можете пояснити, що в той час, коли в Україні вимирали цілі села, газети описували "щасливе життя" радянських людей?

53. У чому суть політики українізації? Які її наслідки в Україні?

54. Життя 30-х років у Радянській країні нерідко характеризують як "бенкет під час чуми". У чому, на вашу думку, полягає суть цієї характеристики? Наведіть конкретні приклади.

55. У колонці праворуч наведіть конкретні приклади "великого сталінського терору" в Україні протягом 30-х р.р.


Основні напрямки репресивних дій

Конкретні факти

 1. Хвиля репресій під виглядом боротьби з « підпільними націоналістичними організаціями»




 1. Боротьба з «націоналістичними ухилами» у партії




 1. Боротьба із «нацоналістичними елементами» в Академії Наук України.




 1. Гоніння проти українських письменників, діячів мистецтва.




 1. «Велика чистка» партійних кадрів.




 1. Гоніння проти церкви, нищення релігійних історичних пам’яток





56. Розкрийте суть і значення "нового курсу" в економічній політиці Ф.Рузвельта.

57. 48 стаття Конституції Веймарської республіки надавала рейхспрезиденту безконтрольне право вводити над
звичайний стан за його розсудом. Рейхспрезидент міг
розпустити парламент, за власним бажанням робити урядові призначення. З 1930 р. до цієї статті активно вдавалися демократичні уряди.


Як використання цієї статті пов'язане з наступними подіями в історії Німеччини? Наведіть конкретні приклади.

58. Г. Зінов'єв, колишній голова Комінтерну, так оцінив
факт приходу нацистів до влади в Німеччині:


"Крім німецьких соціал-демократів, Сталін несе головну відповідальність за прихід Гітлера до влади".

Ствердіть чи спростуйте точку зору Г.Зінов'єва, спираючись на конкретні факти.

 1. Наведіть конкретні факти порушення гітлерівською Німеччиною умов Версальського договору.

 2. Поясніть, чому фашистам не вдалося захопити у 30-х роках владу у Франції?

 3. Складіть хроніку агресивних дій Німеччини, Італії та Японії у другій половині 30-х років.

 4. Підтвердіть конкретними фактами наслідки радянсько-німецького договору 23 серпня 1939 р. та таємного протоколу до нього Ріббентропа-Молотова.

А. Для народів та країн, про які йшла мова в документах;

Б. Для подальших подій в Європі.

63. Складіть розгорнутий план відповіді на тему:
"Західна Україна між двома світовими війнами".


 1. Сучасні історики по-різному оцінюють причини другої світової війни. Спробуйте викласти свою думку з цих проблем, обгрунтувавши її конкретними фактами.

 2. Поставте в хронологічний ланцюжок названі події Другої світової війни від її початку до нападу гітлерівської Німеччини на СРСР.

1 / Окупація Німеччиною Данії і Норвегії.

2/ Окупація Німеччиною Польщі. Розмежування кордону між СРСР і територією загарбаної Гітлером Польщі.

З/ Притиснення англо-французських військ до моря біля Дюнкерка, їх евакуація на Британські острови.

4/ Комп'єнське перемир'я. Капітуляція Франції.

5/ Захоплення гітлерівцями Нідерландів, Бельгії і Люксембургу.

6/ Семимісячна "дивна війна".



66. У колонці праворуч вкажіть території, приєднані до
СРСР на початку другої світової війни.


Дати

Території, приєднані до СРСР

1939 р.




1940 р.







 1. Розкрийте суть та наслідки політики "радянизації" приєднаних до СРСР на початку Другої світової війни нових територій.

 2. Перерахуйте найважливіші оборонні бої Червоної Армії у 1941 р.

 1. Які події відбулися 7 грудня 1941 р. на Тихому океані?
  Яке їх значення у ході Другої світової війни?


 2. Розкрийте, у чому полягав головний воєнно-політичний підсумок Сталінградської битви та битви на Курській дузі.

 3. Розкажіть про рух Опору в окупованих країнах Європи /на прикладі однієї країни/.

 1. Назвіть райони дій великих радянських партизанських з'єднань в Україні; коротко охарактеризуйте їх роль у вирішенні воєнних завдань на тій або іншій ділянці фронту.

 2. Коли і з якою метою була створена Українська повстанська армія /УПА/? Зробіть загальний висновок про її дії у роки Другої світової війни.

 3. Складіть розгорнутий план відповіді на тему: "Нацистський окупаційний режим в Україні".

 4. Назвіть основні наступальні операції та битви на Правобережній Україні у 1944 р.

 5. Розкажіть, коли і за яких обставин відбулося
  відкриття Другого фронту в Європі?


77. Назвіть конференції глав урядів Великобританії, СРСР і США, які відбулися під час Другої світової війни. Коротко розкрийте рішення однієї з них.

78. Розкажіть, коли була створена Організація
Об'єднаних Націй /ООН/. Які були її завдання та організаційні принципи?

 1. Коли закінчилася Друга світова війна? Назвіть головні її підсумки.

 2. Розкрийте роль "плану Маршалла" у відбудові і розвитку економіки країн Європи.

 3. . Підготуйте відповідь у формі таблиці про "холодну війну" та основні форми її вияву.

Холодна війна /19... - 19... р.р./


Західний блок держав

Східний блок держав

Очолювався: /назвати країну,

осіб /


Очолювався: / назвати країну, осіб /

Основні форми вияву: /назвати /

Основні форми вияву: / назвати/


82. Визначіть особливості економічного та суспільно-політичного розвитку США у 40-50-х р.р.

 1. Порівняйте політичний лад Четвертої республіки і П'ятої республіки у Франції. Зробіть висновки.

 2. Співставте фактори, які обумовлювали значне економічне зростання у 50-ті роки ФРН та Італії, виявіть спільне і відмінне.

 3. Назвіть відмінні особливості економічного розвитку Японії у повоєнні роки.

86. Розкрийте процес формування тоталітарних ре
жимів у країнах Центральної та Південно-Східноі Європи у
післявоєнні роки.


87. Коротко розкажіть про основні напрями
післявоєнної відбудови економіки СРСР. У чому, на вашу
думку, виявилися хибні орієнтири у відбудові господарства та в подальшому суспільному розвитку?


88. Наведіть конкретні факти економічного, суспільно-
політичного та національно-культурного життя, які
свідчили б про зміцнення адміністративно-командної системи та посилення політичної реакції в СРСР у перше повоєнне десятиріччя.


 1. Охарактеризуйте суть "ідеологічних компаній" 1946-1948 р.р. в Україні. Якої шкоди вони завдали українській культурі?

 2. Прочитайте текст, дайте відповідь на запитання.

" У 1897 році український письменник Михайло Старицький подав до цензурного комітету Росії свою драму "Богдан Хмельницький". Через деякий час одержав її назад з пропозицією зробити певні зміни і дописати кінцеву сцену - Переяславську Раду. У 1951 році відбулася прем'єра опери Богдана Данькевича "Богдан Хмельницький". 20 липня того ж року центральний орган ЦК ВКП/б/ газета "Правда" опублікувала статтю "Про оперу "Богдан Хмельницький". В лібретто цієї опери "Правда" знайшла серйозні недоліки, спаплюжила режисерську працю і винесла свій вирок: "Опера не стала справжньою народною драмою, якою вона повинна була стати, виходячи з її теми". Основним недоліком був "брак показу возз'єднання українського народу з великим російським народом". Партитуру опери було повернено Данькевичеві з пропозицією зробити зміни і як фінал опери внести апофеоз - Переяславську Раду".

У чому Ви вбачаєте незмінність політики Москви щодо української культури у різні періоди історії? Наведіть аналогічні приклади.

 1. На конкретних прикладах покажіть суперечливість і незавершеність хрущовських перетворень у суспільно-політичному житті.

 2. Назвіть відомих Вам діячів літератури України - "шестидесятників". Що характерно для їхньої творчості?

 3. Підготуйте тезисно відповіді на тему: "Український дисидентський рух", використавши такі запитання:

 • Хто вони - українські дисиденти?

 • Чого вони хотіли?

 • Якими методами вони діяли в умовах тогочасної радянської дійсності?

 1. Складіть розгорнутий план відповіді на тему: "Народне повстання 1956 р. в Угорщині".

 2. Визначіть, з якою метою Мао Цзедун запровадив політику "культурної революції"? Зробіть висновки про її наслідки.

96. Прочитайте текст і підготуйте відповідь.

Віллі Брандт, який у 1957-1966 р.р. перебував на посту бургомістра Західного Берліну, у 80-ті роки згадував: "Починаючи із 1945 р., східну зону, а згодом НДР залишило майже 3 млн. чол. У першій половині 1961 р. нараховувалося 120 тис. утікачів. Тільки 12 серпня в Західний Берлін прибуло 2,5 тис. німців. Це було масове "голосування ногами"... . Я передбачав, що Ради та німецькі комуністи будуть намагатися ужити заходів, які тільки будуть можливими, щоб перешкодити масовій утечі на Захід, але я не міг припустити, що ...".

Чого не міг припустити Віллі Брандт? Опишіть подальшій хід подій.

 1. Визначіть головні причини наростання кризових явищ у суспільно-політичному, економічному і культурному житті СРСР часів Л. Брежнєва.

 2. Назвіть основні напрями науково-технічної революції, підтвердіть конкретними фактами їх прояв в економіці розвинутих країн Заходу.

 3. Прочитайте текст, підготуйте відповідь на запитання.

"У 80-х р.р. центральні газети СРСР публікували такі статистичні дані. 1985-1988 р.р. незавершене будівництво збільшується на 38 млрд. крб. 1984-1986 р.р. прибутки бюджету падають на 10 млрд. крб. щорічно через антиалкогольну кампанію. 1985-1987 р.р. чисті надходження у бюджет від зовнішньої торгівлі скорочуються на 21 млрд. крб. .щорічно через падіння світових цін на нафту. 1988-1989 р.р. темпи приросту заробітної плати у три рази випереджають приріст національного прибутку. Кінець 1989 року починає падати абсолютний обсяг виробництва".

Визначіть, що спричинило виникнення цих кризових явищ в економічному житті радянського суспільства за часів М. Горбачова.

100. Назвіть основні напрями політичних реформ М.
Горбачова.


 1. Поясніть, у чому виявилося загострення суспільно-політичної обстановки в СРСР у січні-серпні 1991 р.

 2. Назвіть найважливіші положення Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав /СНД/.

103. Визначіть, у чому полягає історичне значення
прийнятих Верховною Радою "Декларації про'держав-
ний суверенітет України" та "Акту про незалежність
України".


104. Розкрийте головні підсумки та значення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України.

 1. Назвіть головні проблеми, з якими зараз стикаються держави, що утворилися внаслідок розпаду СРСР.

 2. Побудуйте таблицю та покажіть на ній особливості революцій, що відбулися у 1989-1990 р.р. у нижче названих країнах.

 1. Коротко охарактеризуйте суть неоконсервативних методів економічного регулювання, "рейганоміки".

 2. З'ясуйте, завдяки яким особливостям внутрішньої і зовнішньої політики свого кабінету М. Тетчер перебувала при владі цілих 11 років?

 3. Розкрийте, що означає "китайський шлях" переходу до ринкової економіки?

110. Поясніть, які події і явища сучасного суспільно-
політичного й економічного життя свідчать про поглиблення інтеграційних процесів у Західній Європі, Північній та
Латинській Америці.


 1. Складіть план відповіді на тему: "Сучасні проблеми країн "третього світу".

 2. Наведіть приклади підвищення ролі ООН у забезпеченні миру і міжнародного співробітництва в сучасних умовах.


Історія України та всесвітня історія XX ст. x_d7df8d10.jpg

Завдання другого ступеня складності
1. Прочитайте текст і визначіть про особливості економічного розвитку якої країни на початку XX ст. у ньому
йдеться.


"Характерний для цього періоду процес концентрації капіталу відбувався тут швидше і набував набагато ширших масштабів, ніж в інших країнах. Виникають нові, найбільші монополії, зростають і розширюються трести. У 1901 р, виник величезний Стальний трест, на чолі якого був найбільший у світі банкір ...".

А. Великобританія

Б. США

В. Німеччина



2. До новоутвореного на початку XX ст. синдикату "Продвугілля" входили кам'яновугільні підприємства...

А. Франції

Б. Південного Сибіру Росії

В. Донбасу України



3. Визначіть, яке твердження правильне. Характерною
особливістю політичного життя Франції на початку
XX ст. було:

А. Утвердження ладу III Республіки, багатопартійної системи, демократичних традицій;

Б. Запровадження конституційної монархії з системою двох партій;

В. Реставрація напівабсолютистської монархії Бурбонів.
4. Виберіть із трьох запропонованих варіантів правильну відповідь на питання:

"Які політичні партії Великобританії, Франції і США були правлячими на початку XX ст.?"

А. Республіканці, демократи в США. Консерватори, ліберали, лейбористи у Великобританії. Радикали, помірковані республіканці у Франції.

Б. Республіканці, демократи в США. Консерватори, ліберали, лейбористи у Великобританії. Радикали,' помірковані республіканці, соціалісти у Франції,

В. Республіканці, демократи в США. Консерватори, ліберали у Великобританії. Радикали, помірковані республіканці у Франції.

5. Хто з нижченазваних осіб був лідером міжнародного
соціал-демократичного руху на початку
XX ст.? Виберіть з
трьох варіантів правильну відповідь.

А. Ж.Жорес, А.Бебель, Сунь Ятсен, В. Вільсон, К.Каут-ський, Е.Бернштейн, Т.Рузвельт, К.Лібкнехт, Р.Люксембург, Ж.Гед, Д.Ллойд Джорж.

Б. Ж.Жорес, А.Бебель, К.Каутський, Е.Бернштейн, Ж.Гед, В. Вільсон,К.Лібкнехт, Р.Люксембург. Г.Плеханов. В Ж.Жорес, А.Бебель, К.Каутський, Е.Бернштейн, К. Пібкнехт, Р.Люксембург, Ж.Гед, Г.Плеханов.

6. Перша у Східній Україні національна політична партія
виникла …

'А. 1900р./Революційна Українська партія - РУП/.

Б. 1902р./Народна Українська партія - НУП/.

В. 1905р./ Українська соціал-демократична робітнича партія -УСДРП/.



7. Виберіть правильну відповідь /з трьох пропонованих
варіантів/ на питання:
"Які події революції 1905-1907р.р.
відбувалися в Україні?"



Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал