Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дунаєвецька загольноосвітня школа І – ІІІ ступенів петровська Ольга МихайлівнаСторінка1/6
Дата конвертації07.12.2016
Розмір1.02 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДУНАЄВЕЦЬКА ЗАГОЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ


Петровська Ольга Михайлівна


ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛgerb_1245510044.gif

Дунаївці

2012

Рекомендовано до друку

науково – методичною радою КУДРР «РМК»

Протокол №4 від 25 грудня 2012 р.Петровська О. М.
Збірник завдань ( тестів ) для перевірки знань, умінь і навичок з історії України та всесвітньої історії. – Дунаївці. 2012. – 80 с.

Збірник завдань (тестів) укладений відповідно до програми вивчення історії України та всесвітньої історії у 10 – 11 класах.

Складається з трьох розділів, кожен з яких включає в себе різноманітні завдання різного рівня складності.

Матеріали, вміщені у збірнику, можна використати під час пояснення нового матеріалу, поточного контролю знань учнів.

Петровська О.М.,2012 р.
ПЕРЕДМОВА

Пропонований збірник покликаний вдосконалити перевірку та оцінку знань і умінь учнів. При його підготовці автор спиралась на сучасні програми та тематичне планування навчального матеріалу зі шкільних курсів історії на 2012/2013 навчальний рік, а також на найновіші публікації з проблем історії. Готуючи ці тести та завдання, автор збірника виходила з таких принципів перевірки знань:

- знання учнів - це важливий об'єктивний показник ефективності і результативності всього навчально-виховного процесу;

- знання учнів включають, окрім власних знань, ще й


уміння їх застосовувати і елементи світогляду;

- комплексний характер перевірки, насамперед її навчальний характер;

Письмові завдання мають диференційований характер: І, II і III ступенів складності.

Завдання І ступеня складності - це альтернативні тестові завдання /правильності і помилковості/ про події і факти, історичних : діячів, хронологічні дати, які вимагають у найпростіших варіантах вибору і конкретної відповіді "так".

Завдання II ступеня складності - це переважно тести з вибірковими відповідями, з двостороннім вибором, з вимогами виписати події у певній хронологічній послідовності тощо. Виконання цих тестів потребує глибших знань історичних фактів, подій і явищ, їхнього аналізу.

Завдання III ступеня складності - це завдання творчого, переважно не тестового, характеру. Вони відбивають вимоги шкільних програм щодо формування в учнів таких знань і умінь:

- співвідносити історичні події, процеси з періодом,
епохою на основі знання періодизації історії;

- аналізувати й узагальнювати у певній системі,


порівнювати, оцінювати, пояснювати історичні факти на
основі різнобічного вивчення джерел і застосування
історичних знань,

- розглядати і характеризувати суспільні явища у розвитку і конкретних історичних умовах;

- складати план, розгорнутий план, тези.

Учні одночасно дістають чотири завдання ІІІ ступеня складності, десять завдань ІІ ступеня складності і десять завдань І ступеня складності.Історія України та всесвітня історія XX ст.x_d7df8d10.jpg

Завдання третього ступеня складності
1. Розкрийте загальні риси економічного розвитку великих країн Європи і США наприкінці XIX - на початку XX ст.

2. З поданих нижче визначень монополістичних об'єднань назвіть об'єднання, що дістало назву "Трест".

А. Об'єднання, за якого всі підприємства виробляють однорідну продукцію. Учасники цього об'єднання укладають угоду про поділ ринків збуту, розміри виробництва, рівень цін на продукцію, тощо. Підприємства, що входять до цього об'єднання зберігають виробничу і комерційну самостійність.

Б. Об'єднання самостійних підприємств з метою регулювання ринку певного товару, підтримання високого рівня цін; при цьому окремі підприємства і фірми втрачають комерційну самостійність. В.

В. Об'єднання, за якого всі підприємства втрачають свою комерційну та виробничу самостійність і підпорядковуються єдиному управлінню.

3. Випишіть окремо характерні особливості

економічного розвитку Росії в епоху монополізму.

1/ Наявність великої кількості рантьє, тобто осіб, що живуть за рахунок доходів від цінних паперів, на проценти від капіталів, які передають у позику.

2/ Високий ступінь концентрації виробництва і робочої сили.

З/ Велика кількість таких монополістичних об'єднань, як Трести.

4/ Збереження великої кількості феодальних пережитків, насамперед поміщицького землеволодіння.

5/ Зростаюча залежність від іноземного капіталу.

6/ Найжорстокіші форми експлуатації робочої сили.

7/ Порівняно високий ступінь технічного розвитку країни.

8/ Технікоекономічна відсталість країни.

4. Виберіть твердження, яке на вашу думку, найточніше
відображає роль України в економіці Російської імперії.


А. Україна була "внутрішньою колонією", аграрно-сировинним придатком Росії.

Б. Україна була одним із розвинутих аграрних та індустріальних регіонів імперії.

В. Україна була найбільш розвинутою в економічному відношенні частиною імперії.

5. Використовуючи підказку, у колонці праворуч випишіть особливості політичного розвитку /устрою/ великих країн Європи і США на початку XX ст..

КРАЇНИ

Особливості політичного розвитку

(устрою)

Англія
Франція
США
Німеччина
Австро-Угорщина
Росія
1/ Система двох партій; обмеження прав палати лордів; підвищення ролі кабінету міністрів; курс на соціальні реформи; проблеми окремих територій.

2/ Зміцнення республіканського ладу і демократичних свобод; посилення впливу партії радикалів.

З/ Панування самодержавства; відсутність конституції, виборних органів влади; посилення влади таємної поліції; організаційне оформлення нових /опозиційних/ політичних партій, національних рухів; складання системи своєрідного парламентаризму третьочервневої монархії; наступ проти національно-визвольних рухів.

4/ Напівабсолютистська монархія; обмеженість демократичних свобод; засилля вояччини.

5/ Коституційна монархія; система державного дуалізму, її криза; великодержавна політика щодо національних меншин.

6/ Зміцнення федеративного республіканського ладу; підвищення влади центрального уряду; програма реформ під назвою "Нова демократія".6. У колонці праворуч випишіть, з історією яких країн пов'язане життя і діяльність цих осіб:

 1. Д. Ллойд Джордж
 1. Ж. Клемансо
 1. Ж. Жорес
 1. Т. Вудро Вільсон
 1. А. Бебель

А). Великобританія.
Б). Росія.

В). Німеччина.

Г). Австро-Угорщина.

Д). США.


Е). Франція.

7. З-поміж числа наведених політичних партій, які ви
никли в Україні на початку
XX ст., назвіть ту, яка в своїй
програмі ставила завдання створення незалежної Української держави /"Одна, єдина, нероздільна,
вільна,
самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі"/.

А. Революційна українська партія /УРП/

Б. Українська народна партія /УНП/
В. Українська демократично-радикальна партія /УДРП/
Г. Українська соціал-демократична робітнича партія /УСДРП/

8. На основі поданого переліку причин революції 1905-
1907 р.р. у Росії відберіть ті, які, на Вашу думку, були
основними.

1/ Погіршення матеріального становища широких верств населення в результаті економічної кризи 900-х р.р.

2/ Поразка царизму в російсько-японській війні.

З/ Феодально-кріпосницькі пережитки в країні як гальмо швидкого індустріального розвитку країни.

4/ Невирішеність селянського питання /малоземельність, заборгованість селян і т.ін./.

5/ Відсутність у країні демократичних свобод. Жорстоке переслідування царизмом опозиційних йому суспільно-політичних рухів.

6/ Тяжке національне гноблення народів Росії.

9. Складіть у певній хронологічній послідовності революційні події в Росії у 1905 р.

1 / Всеросійський політичний страйк.

2/ "Кривава неділя".

З/ Повстання на панцернику "Потьомкін".

4/ Маніфест Миколи II.

5/ Збройне повстання в Москві.

6/ Повстання саперів у Києві.

10. Охарактеризуйте, у чому виявилось розгортання національно-визвольного руху в Україні під час революції 1905-1907 років.
11. Підготуйте за запропонованим планом коротку
відповідь на питання про столипінську аграрну реформу в
Україні.

1/ Основна мета реформи П.Столипінл.

2/ Форми і методи реформи в Україні.

З/ Оцінка результатів реформи.12. Прочитайте текст, підготуйте відповідь на запитання.
"4 квітня величезна схвильована юрба робітників плавом попливла до Надєждинських золоторозробок, де
містилася контора копальні та мешкав прокурор. До прокурора й прямували. Мовчки, рішуче ступали чоловіки,
жінки й діти. Дехто вирядився святково. Йшли вимагати
додержання закону, нормальних умов праці та звільнення
заарештованих. Але їх зустріли солдати. Знялася
стрілянина. На пустирищі зачорніла купа трупів. Сотні дві
людей лежали по-різному; хто горілиць, інші боком або
ницьма ...".

1/ У якій країні і коли відбувалися ці події?

2/ Про які події йдеться в тексті?

13. Використовуючи подані основні питання, складіть
розгорнутий план відповіді на тему: "Західноукраїнські
землі на початку
XX ст."

1/ Економічний розвиток Галичини, Буковини і Закарпаття, його особливості.

2/ Суспільно-політичне життя.

З/ Культурний розвиток.14. У колонці праворуч проставте галузі науки, в яких
працювали ці вчені


1) Т. Морган і А. Вейсмен
2) І. Павлов і З. Фрейд
3) Р. Кох
4) Н. Бор
5)Е. Резерфорд
 1. К. Ціолковський
 1. І. МечніковА) Психологія.

Б) Генетика.

В) Біологія і патологія.

Г) Фізика.

Д) Мікробіологія.

Е) Аеро- і ракетодинаміка.

15. Із названих нижче імен діячів культури України ви
пишіть окремо тих, хто працював у галузі історичної науки,
літератури, музичного та образотворчого мистецтва, заповнивши таблицю такого зразка:


Вчені – історики
Письменники
Композитори
Діячі образотворчого мистецтва1 / В. Винниченко.

2/ В. Стефаник.

З/ О. Олесь.

4/ К. Стеценко»

5/І. Франко.

6/ 0. Єфименко.

7/ І Труш.

8/ М. Лисенко.

9/ М. Грушевський.

10/ М. Леонтович.

12/ Б. Грінченко.

13/ Д. Баталій.

14/ С.Васильківський.16. Доповніть текст датами, географічними назвами та
назвами країн.


"Тяжкого лиха зазнало людство від першої світової війни. Вона вибухнула в …… році після того, як в ….. у столиці окупованої Австрією Боснії сербський студент-націоналіст вбив австро-угорського престолонаслідиика Франца-Фердінанда. Це було лише приводом до війни. На боці Австро-Угорщини стали /назва країн/ ……. а на боці Сербії /назва країн/ …… та ін. Таким чином локальний сербсько-австрійський конфлікт перемінився у дійсно світову війну, яка продовжувалася …… роки, аж до ……..р., і закінчилася поразкою країн …… союзу".
17. Із поданого списку країн випишіть окремо ті. які під
час першої світової війни воювали на боці Антанти і на
боці Німеччини та Австро-Угорщини.

1 / Італія.

2/ Болгарія.

З/ Японія.

4/ Сербія.

5/ Туреччина.

6/ США.

18. У колонці праворуч знайдіть правильну відповідь до
поданих дат.


1) 1914, серпень

1) Революція в Росії. Повалення царизму

2) 1917, лютий

2) Революція в Німеччині.

Повалення влади Вільгельма3) 1918, березень

3) Бретанський мирний договір Радянської Росії з країнами Четверного союзу.

4) 1918, 9 листопада

4) Початок Першої світової війни.

5) 1918, 11 листопада

5) Комп’єнське перемир’я.

Кінець Першої світової війни.
19. Випишіть у правильній хронологічній послідовності події лютневої революції в Росії. .

І/ Розстріл демонстрації в Петрограді; загальна політична криза в країні.

2/ Виникнення Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів.

З/ Створення Тимчасового Кабінету Державної Думи.

4/ Зречення царя Миколи іі від престолу. Падіння монархії в Росії.

5/ Заколот генерала Корнілова.

б/ Створення Тимчасового уряду.

7/ Створення першого коаліційного уряду.

8/ Вихід міністрів-кадетів з уряду.

9/ Повалення Тимчасового уряду.

10/ Демократична нарада і створення предпарламенту.

11/Засідання ЦК партії большовиків з питань підготовки до збройного повалення Тимчасового уряду.20. Коли і за яких умов була утворена Українська Центральна Рада? Хто був її головою?

21. Наведіть факти, які свідчать про розгортання
національно-визвольного руху в Україні у червні 1917 р.


 1. Розкрийте зміст і значення і Універсалу Центральної Ради.

 2. Зверніть увагу на стосунки між Центральною Радою і Тимчасовим урядом після проголошення автономії України. Підготуйте коротку відповідь на запитання.

1/ 3 якою метою прибула до Києва урядова делегація Тимчасового уряду у складі міністрів - О. Керенського, М. Терещенка та і. Церетелі? Яка була досягнута угода?

2/ Чому після досягнутої угоди виникла урядова криза Тимчасового уряду? Як ставилася Російська партія кадетів до факту проголошення автономії України?

З/ У чому суть і значення іі Універсалу Центральної
Ради?

24. Розкрийте коротко суть виданої Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату Тимчасового уряду на Україні". Які права за цією інструкцією" надавались Україні?

25. Поясніть через аналіз історичних фактів вірність оцінки Радянської держави, яка виникла внаслідок приходу більшовиків до влади, як держави з тоталітарним режимом.

26. Прочитайте текст, підготуйте відповідь на запитання. У 1918 р. в одній із російських газет була надрукована стаття, в якій порушувалися питання законності і правопорядку. Автор, представник влади, писав: " … не шукайте на слідстві матеріалу і доказу того, що звинувачений діяв ділом чи словами проти ... влади. Перше питання, яке ми йому повинні поставити, якого він походження, виховання, освіти чи професії. Ці питання і повинні визначити долю звинуваченого". Представником якої влади, на вашу думку, був автор статті?

1/ Царської влади.

2/ Влади Тимчасового уряду.

З/ Радянської влади.Обгрунтуйте свій висновок письмово.

 1. Спробуйте обгрунтувати неминучість конфлікту між Центральною Радою і більшовицьким Раднаркомом.

 2. Яка ситуація склалася в Україні у перші дні після повалення Тимчасового уряду і приходу до влади більшовиків?

 3. Розкрийте зміст і значення ііі Універсалу Центральної Ради.

 4. Розкрийте основні події першої війни між УНР і радянською Росією. Які її причини та наслідки?

 5. Розкрийте коротко зміст та історичне значення IV Універсалу Центральної Ради.

32. Прочитайте текст, підготуйте відповідь.
"Не цвіли ще яблуні духмяні,


Не пишались вишнями сади,

Як рушали юнаки-кияни

Боронити села і хати.

Триста їх як цвіт ясний, весняний,

В снігових заметах полягло;

В їх серцях одне палке бажання

В лютий холод полум'ям цвіло:

Захищати Матір-Україну..."

Про які події йдеться в тексті ?

33. Поясніть, що примусило Центральну Раду піти на
переговори з країнами Четверного союзу у Бресті? Який
зміст укладених угод?


 1. Охарактеризуйте становище в Україні після Берестейського договору між УНР та країнами Четверного союзу.

 2. Українська Центральна Рада існувала 13 з половиною місяців - з 17 березня до 29 квітня 1918 року. Спробуйте тезисно на конкретних фактах розкрити історичне значення Центральнльної Ради, її уроки.

36. Підготуйте у колонці праворуч запропонованої таб
лиці коротку відповідь на питання про Українську державу
гетьмана П. Скоропадського.Запитання - завдання

Зміст короткої відповіді

 1. Чому генералу

П. Скоропадському вдалося захопити владу в Україні і утворити свій уряд?
 1. Як урядом розв’язувалося аграрне питання? Чи було ліквідовано поміщицьке землеволодіння?
 1. Чи вдалося гетьманові створити власну Українську армію?
 1. Наведіть факти зрушень у галузі освіти, науки, культури.
 1. Коли гетьмана було усунуто від влади?

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал