Міністерство молоді та спорту україни державний інститут сімейної та молодіжної політики ціннісні орієнтації сучасної української молоді Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в УкраїніPdf просмотр
Сторінка18/18
Дата конвертації02.04.2017
Розмір3.67 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
ДОДАТОК 2

ВИКОРИСТАНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціологічне дослідження Цінності української молоді (2016). Проведено Центром незалежних соціологічних досліджень Омега уроці на замовлення Міністерства молоді та спорту України. Опитування молоді України віком від 14 до 35 років проводилося стандартизованим методом інтерв’ю за місцем проживання за вибірковою сукупністю. Опитування проводилося в серпні–вересні 2016 р. в усіх регіонах України, а також ум. Києві, окрім тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, АР Крим там. Севастополя. Всього опитано 1200 респондентів.
Соціологічне дослідження «Соціально-економічний портрет
студентів» (2016). Опитування студентів ВНЗ проводилося компанією
GfK Ukraine у період з 15 лютого по 6 березня 2016 року на замовлення Аналітичного центру CEDOS в рамках проекту Ініціативи з розвитку українських аналітичних центрів Міжнародного фонду Відродження
(IRF) у співпраці з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF), за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні (SIDA). Вибірка дослідження 831 студент денної форми ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.
Соціологічне дослідження Опитування учнівської молоді
9–11 класів в Луганській області (2016). Проводилося Державним інститутом сімейної та молодіжної політики спільно з Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти у травні – червні 2016 року. Вибіркова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками регіон, тип поселення, стать, вік. Всього опитано 484 респонденти.
Загальнонаціональне опитування України (2016). Проведене Інститутом соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом Інтелектуальна перспектива за сприяння Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва з 13 червня по 4 липня 2016 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення (від 18 років. Опитування здійснювалось у всіх областях України (крім АР Крим та окупованої територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента. Усього опитано
1802 особи.
Загальноукраїнське опитування населення України (2016). Проведено Центром соціальних досліджень СОФІЯ з 29 червня по
8 липня 2016 року в усіх адміністративних областях України, окрім АР Крим та окупованої територій Донецької та Луганської областей. Усього опитано 2001 респондент віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально- демографічними ознаками. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

197
Всеукраїнське соціологічне дослідження Ставлення молоді
до участі у волонтерській діяльності (2015). Проведено Державною бібліотекою України для юнацтва з березня по вересень 2015 року. У дослідженні взяли участь молоді читачі ОБЮ ім. В.Симоненка та 17
ЦБС області. Всього 1205 респондентів – підлітки та молодь віком 10–35 років.
Соціологічне дослідження Молодь України–2015». Проведено
GfK Ukraine уроці на замовлення Міністерства молоді та спорту України за підтримки системи ООН в Україні, зокрема Фонду народонаселення ООН (UNFPA), Програми розвитку ООН (UNDP), Дитячого фонду ООН (UNICEF), програми Волонтери ООН (UNV) та офісу Координатора системи ООН. Опитування молоді України віком
14–34 роки проводилося стандартизованим методом інтерв’ю за місцем проживання за вибірковою сукупністю в усіх регіонах України, а також ум. Києві, окрім тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, АР Крим там. Севастополя. Всього опитано 2 852 респонденти.
Соціологічне дослідження Вища освіта в Україні громадська
думка студентів (2015). Загальнонаціональне опитування студентів проведене з 5 по 12 березня 2015 р. Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніансоціолоджі сервіс. Усього опитано 1001 респондент за національною вибіркою ВУЗів України, що є репрезентативною для студентського загалу за розташуванням ВНЗ, формою власності, курсом навчання. Опитування в Криму, Донецькій та Луганській областях не проводилось. Для порівняння – результати загальнонаціонального опитування студентів, проведеного у березні
2011 року.
Соціологічне дослідження Вивчення досвіду роботи управлінь/
відділів та установ, які працюють з молоддю на регіональному
рівні». Проведено з 20 липня по 10 серпня 2015 року методом онлайн опитування у більшості регіонів України Архів Державного інституту сімейної та молодіжної політики.
Рейтинг найпрестижніших професій 2015 року. Опитування проведено Дослідницьким центром Міжнародного кадрового порталу hh.ua в листопаді 2015 року. В опитуванні взяв участь 1581 респондент із різних регіонів України.
Соціологічне опитування Молодь і протиправна поведінка
(2015). Проведено Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи. Загальна кількість респондентів становила 10743 особи з 10 областей там. Києва, з них учнів міст – 8140, села/селища – 2603 відповідно. У дослідженні враховано ґендерний розподіл, всього опитано 5352 хлопця і 5391 дівчину. Серед опитаних представлено 2 категорії учні 9–11 класів – 5 450, учнів/студентів ПТНЗ/ ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації – 5 293.

198
Соціологічне дослідження Громадська думка населення
України: Протестні настроїв період кризи». Проведено Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року. Опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком
АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Соціологічне дослідження Прагнення, бачення розвитку
і погляди української молоді (2014). Проведено GfK Ukraine у листопаді–грудні 2014 року на замовлення British Council. Проведено 1200 онлайн інтерв’ю та 30 глибинних інтерв’ю. Опитування в Криму та на окупованій території Донецької та Луганської областей не проводилось. Вибірка є репрезентативною для інтернет-користувачів у віці 16–35, які користуються Інтернетом більше 11 годинна тиждень в неробочих цілях. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.britishcouncil.org.ua.
Соціологічне дослідження проведено в вересні 2014 фондом
«Демократичні ініціативи спільно з КМІС. Проведено в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим та Луганської області. У період опитування у Луганській області тривали інтенсивні військові дії, тому за рахунок Луганської області було відповідно збільшено квоту Донецької області, яка за багатьма параметрами мало відрізняється від населення Луганської області. Усього зібрано 2035 анкет. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Соціологічне дослідження Молодь України спосіб життя
та ціннісні орієнтації» (2010). Проведено Центром Соціальний моніторингу квітні 2010 р. Опитано 1800 респондентів віком 15–
34 роки проведено в усіх регіонах України. Джерело Молодь та молодіжна політика в Україні соціально-демографічні аспекти / За ред.
Е.М.Лібанової. – К Інститут демографії та соціальних досліджень ім.
М.В. Птухи НАН України, 2010. — 248 с.
Соціологічне дослідження Молодь України червень
2007 р.». Проведено Державним інститутом сімейної та молодіжної політики у червні–липні 2007 р. Опитування молоді України віком 14–
35 років проводилося стандартизованим методом інтерв’ю за місцем проживання за вибірковою сукупністю. Опитування проводилось в усіх регіонах України, а також ум. Києві та АР Крим. Всього опитано 1800 респондентів.
Соціологічне дослідження Молодь України–2006». Проведено Державним інститутом проблем сім’ї та молоді з 30 травня по 23 червня 2006 р. в усіх областях України, АР Крим там. Києві. Опитано молодь України віком від 14 до 35 років. Метод отримання інформації індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента „віч-на-віч». Всього опитано 1503 респондентів віком від 14 до 35 років.

199
Соціологічне дослідження Настрої, цінності та орієнтації
української молоді червень 2002 р.». Проведено Українським інститутом соціологічних досліджень з 19 по 26 червня 2002 року у 10 областях України, АР Крим там. Києві. Всього опитано 2007 респондентів віком від 14 до 28 років. Вибіркова сукупність багатоступенева, територіально- поселенська, стратифікована, репрезентативна для населення України віком 14–28 років за основними соціально-демографічними ознаками регіон, тип поселення, стать, вік.
Моніторингове опитування населення України стосовно
соціального середовища молоді віком від 14 років (2000). Проведено Українським інститутом соціальних досліджень у травні 2000 року в усіх адміністративно-територіальних одиницях України 24 областях, АР Крим, м. Києві там. Севастополі. Вибіркова сукупність репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками. Загальна кількість опитаної молоді 14–28 років становить 854 респонденти.
Соціологічне дослідження Ціннісні орієнтації молоді (1997). Проведено Українським інститутом соціальних досліджень у грудні
1997 року в 10 областях України, АР Крим там. Києві. Всього опитано
1500 респондентів віком від 15 до 28 років. Вибіркова сукупність багатоступенева, територіально-поселенська, стратифікована, репрезентативна для населення України віком 15–28 років за основними соціально-демографічними ознаками регіон, тип поселення, стать, вік.
Зверстано та віддруковано в друкарні ПП «СКД».
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи КІ № 164 від 25.04.2013 р.
ПП «СКД», м. Переяслав-Хмельницький, вул. Гімназійна, 9-а
Тел: (04567) 5-25-62, 5-25-63, (093) 04-50-605, (067) 65-65-355
E-mail: Сайт Ціннісні орієнтації
сучасної української молоді
Підписано до друку 21.10.2016 р.
Формат х. Папір офсетний. Гарн. Times New Тираж 100 прим. Зам. 1993.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал