Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектуриСторінка2/8
Дата конвертації18.12.2016
Розмір1.94 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема – зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального гноблення, зокрема кріпосництва та його залишків, напередодні і під час реформи 1861 року.

Ідея – осуд Нечипора, як знищення самим у собі особистості, «пропащої сили», викриття й заперечення його філософії «розбишацької правди».

Проблематика роману

1. Народна мораль.

2. Батьки і діти.

3. Добро і зло.

4. Земля і достаток.

5. Кріпацька неволя.

6. «Пропаща сила».

7. Становище жінки в сім’ї.

8. Любов і сімейне щастя.

Композиція твору

Роман складається з чотирьох частин, куди входить 30 розділів. Їх умовно можна назвати:

1. Дитинство і юність Чіпки.

2. Сторічна історія села Піски.

3. Складна доля селянина-бунтаря.

4. Трагедія Чіпки.2. Сюжетні лінії роману

У романі є основні та другорядні сюжетні лінії.Основні сюжетні лінії

1. Рід та життя Чіпки.

2. Рід та життєвий шлях Максима Гудзя.

3. Історія життя Грицька та Христі.

4. Життєпис панів Польських, історія села Піски.

Другорядні сюжетні лінії

1. Мотрі Жуківни (матері Чіпки).

2. Івана Вареника (батька Чіпки).

3. Явдошки.

4. Василя Прохора.

3. Багатоплановість твору

1. Процес закріпачення українського села


2. Сатиричне викриття козацької старшини.
3. Сатиричне викриття царської адміністрації – чиновництва, поліцейського апарату, земства.
4. Портретні характеристики персонажів

Плани порівняльних характеристик героїв творуЧіпка та Грицько

1. Зображення Панасом Мирним типових картин з життя селянства до реформи 1861 року і після неї.


2. Чіпка і Грицько – вихідці з бідного селянства, сироти.

3. Формування характерів Чіпки і Грицька в дитячі та юнацькі роки:- тяжкі умови життя обох;

- наймитування хлопців у діда Уласа;

- сміливість і рішучість Чіпки – байдужість Грицька;

- допитливість Чіпки – обмеженість Грицька.

4. Чіпка – чесна, працьовита людина – внутрішнє убозтво Грицька.

5. Чіпка – захисник народних інтересів – байдужість Грицька до людського горя, дрібновласницький егоїзм.

6. Бунтарство Чіпки – «пропаща сила», Грицько – хазяїн.Христя та Галя

1. Квітуча врода Галі і скромна краса сироти Христі.

2. Ставлення дівчат до своїх обранців.

3. Сімейне щастя Христі та туга за ненародженими дітьми Галі.

4.Вміння Христі переконувати й виховувати свого чоловіка, безвольність і слабохарактерність «розбишацької дочки» Галі.

5. Самогубство Галі і торжество сімейного щастя Христі.Мотря та Явдоха

1. Мотря – нещасна селянська дівчина, Явдошка – дитя притону.


10

2. Тяжкий осуд народною мораллю Мотрі, яка стала вдовою при живому чоловікові – двужону, розпутне життя Явдохи.

3. Життєві погляди Явдохи та Мотрі.

4. Недобре ставлення Чіпки до матері і вдячне до тещі – наслідок

неправильного виховання.

5. Старість Мотрі та Явдохи як дзеркало їхнього життєвого шляху.Іван Вареник, Чіпка Варениченко, Максим Гудзь

1. Іван – кріпак, Максим і Чіпка – від народження вільні люди.

2. Комплекс неповноцінності у Івана та Чіпки, Усвідомлення власної гідності Максимом (дитинство і юність).

3. Відсутність у всіх трьох моральних орієнтирів.

4. Солдатські дороги Івана Вареника та Максима Гудзя – різні долі, різне життя.

5. Любов і сімейне щастя героїв.

6. «Яке життя, така й смерть».

Теми для письмових робіт

1. Діалектична єдність національного та загальнолюдського в романі.

2. Прислів’я та приказки у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

3. Світогляд українських селян середини ХІХ ст. за романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

4. Пейзаж у романі – важливий засіб змалювання психологічного стану героїв.

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає ідейний задум автора роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

2.Який період із життя українського селянства охоплено в романі.
3. Поясність назву роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

4. Яка різниця між сюжетом і композицією, які складові частини композиції?

5. Дайте визначення роману. Назвіть основні риси цього жанру.

6. Композиційні особливості роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

7. Основні і другорядні сюжетні лінії роману.

8. Що керувало вчинками Чіпки – розум чи почуття? Чого вчить нас його гіркий досвід?Список літератури

1. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»./ упоряд. тексту та передм. .Л.Михайлина - Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 384 с.

2. Грицай М.С. Панас Мирний. Літературний портрет. – К.: Дніпро, 1965.

3. Кирилюк Є. Панас Мирний. Нарис про життя і творчість. – К.: 1969.

4. Пивоваров М.П. Панас Мирний. – К.: 1965.

5. Сиваченко М.Є. Корифей української прози. К.: 1967.

6. Хропко П. Українська література. – К.: Освіта, 1965.

7. Альбом «Панас Мирний (життя і творчість у фотографіях, ілюстраціях, документах)». – К.: «Радянська школа», 1983.

8. Літературознавчий словник-довідник / уклад.: Р. Т. Гром’як,

Ю.І.Ковалів та ін. – К.: Молодь ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

9. Білецький О. Панас Мирний // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965.— Т. 2.
10. Горленко В. «Повія», роман П. Мирного // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: У 3 кн. — К., 1998.— Кн. 2.

11. Міщук Р. Реалізм Панаса Мирного і проблема художньої розповіді // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ — початку ХХ ст. — К., 1991.

12. Пивоваров М. Майстерність психологічного аналізу (Роман «Повія» Панаса Мирного).— К., 1960.

13. Сиваченко М. Корифей української прози. — К., 1967.

14. Черкаський В. Художній світ Панаса Мирного. — К., 1989.

Семінарське заняття №3

Тема: «Хазяїн» - зла сатира на чоловічу любов до стяжання без жодної мети (за п’єсою І Карпенка-Карого «Хазяїн»)

Мета: проаналізувати зміст твору, ознайомити студентів з поняттям прекрасне і потворне в житті та мистецтві.

Основні поняття: комедія, соціально-сатирична комедія, художня типізація, прийоми гумору та сатири (комізм ситуації, мова героїв, зовнішній вигляд, дії та вчинки, побут).

План семінарського заняття

1. Історія написання та жанр твору.

2. Час і місце дії у п’єсі.

3.Тема та проблематика п’єси.

4. Сутність конфлікту п’єси.

5. Типовість образу Пузиря та інших героїв твору.

6. Значення п’єси «Хазяїн» у наші дні.
Можлива відповідь:

1. Історія написання та жанр твору
11

«Хазяїн»- художнє продовження «Ста тисяч», комедії, створеної 1889року. Звідти бере початок образ Пузиря, який близький по духу Герасимові Калитці: така сама ненаситна жадоба збагачення, дикість натури користолюбця та аморальність.Жанр твору – це комедія соціально-сатирична, бо викриває і висміює явища, породжені капіталістичним ладом, аморальність вчинків капіталістів-землевласників.

2. Час і місце дії у п’єсі

Час і місце дії у творі окреслюються дуже виразно: останнє десятиліття 19 ст., північна частина колишньої Херсонської губернії. В образі Пузиря автор зобразив капіталіста-землевласника, ненаситний потяг якого до наживи стає самоціллю, перетворюючи його на моральну потвору.3.Тема та проблематика твору

Тема – зла сатира на чоловічу любов до стяжання (збагачення) заради самого себе.

Проблематика твору:

1. Жадібність та ненаситність.

2. Батьки та діти.

3. Честь та людяність.

4. Лицемірство та підлабузництво.

5. Національна свідомість4. Конфлікти п’єси

- Пузир і закон;

- Пузир і робітники;

- Сімейний конфлікт.5.Типовість образу Пузиря

Створюючи образ Пузиря, І. Карпенко-Карий мав на меті створити український варіант антигероя, відомого в усьому світі передусім завдяки славетній комедії Мольєра «Міщанин шляхтич». Чи можна назвати Пузиря «новим українцем» свого часу? Мабуть, так. Період первісного накопичення капіталу, відображений в комедіях Карпенка-Карого, був перерваний революцією. Та врешті-решт після падіння комуністичного ладу ми знов (майже через сто років) опинилися в умовах «дикого капіталізму». Пузирі кінця двадцятого століття багато в чому схожі на свого «прапрадіда». Щоправда, вони не носять залоєних кожухів і латаних халатів, та й взагалі, схоже, не мають звички заощаджувати на собі. А Котляревський їм «без надобності», так само, як Терентію Пузирю.6. Актуальність п’єси в наші дні

Актуальність твору полягає в тому, що він показує яскраву картину доби становлення капіталізму, яка є дуже схожа з нинішньою. Образ головного героя Пузиря і вчить, і застерігає, що багатство – це ще не щастя.Теми для письмових відповідей

1. Віддзеркалення у мові Пузиря рис його характеру.

2. Гумористичні та сатиричні елементи п’єси «Хазяїн» І.Карпенка-Карого.

Запитання для самоконтролю

1. Коли було написано п’єсу В.Карпенка-Карого «Хазяїн»? Що покладено в її основу?

2. Назвіть жанрові особливості п’єси «Хазяїн»?

3. Як ви розумієте поняття художньої типізації: Які образи, події

«Хазяїн» здаються вам типовими і чому?

4. Якими є психологічні мотиви вчинків центрального персонажа п’єси Пузиря?

5. В чому полягає моральна деградація головного героя?

6. Охарактеризуйте гумористичні та сатиричні елементи твору.

7. Як ставиться автор до ліберальної інтелігенції і в чому це проявляється?

8. До якого висновку підводить нас автор?Список літератури

1. Карпенко-Карий І. Вибрані п’єси. – К.: 1970.

2. Українська література 10 клас: Хрестоматія / Харків: Веста:Видавництво «Ранок», 2004. – с.150-189.

3. Літературознавчий словник-довідник / уклад.: Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: Молодь ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

4. Слоньовська О., Сушевський Б.Конспекти уроків з української літератури. 10 клас. – К.: Рідна мова, 1997. – 276 с.

5. Карасевич В.А. Образ Терентія Пузиря за комедією «Хазяїн» // Все для вчителя. – 2001. - №7. – с.35.


6. http://www.ukr-in-school.edu-ua.net/id/96

7. Галабутська Г. Життєві і творчі обрії Карпенка-Карого // Дивослово.— 1995.— № 12.

8. Мороз Л. Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич). Історія української літератури ХІХ ст.— К., 1997.— Кн. 3.

9. Рильський М. Гордість української драматургії: Про творчість Карпенка-Карого // Рильський М. Статті про літературу.— К., 1980.


10. Свербілова Т. Уроки «Хазяїна» наприкінці ХХ ст.: не зовсім за підручником // Слово і час.— 1998.— № 3.


12


Семінарське заняття №4

Тема: Він жив і горів для України (акценти творчої спадщини І.Я.Франка)

Мета: розкрити світове значення спадщини письменника, зробити огляд літературно-критичної та публіцистичної літератури.

План семінарського заняття

1. Основні мотиви та жанрова своєрідність лірики І.Франка.

2. Тематична різноманітність прози І.Франка.

3. Проблематика драматичних творів митця.

4. Літературно-критичні та публіцистичні твори письменника.

5. І.Франко – перекладач.

6. Значення його творчості.
Можлива відповідь:

1. Основні мотиви та жанрова своєрідність лірики І.Франка.

Лірика І.Я.Франка вражає багатогранністю тематики, проблем, образів, жанрів, віршових розмірів і тропів.Основні мотиви лірики

- революційної боротьби;

- нестерпного життя народу;

- еміграція народу на чужину;

- викриття експлуататорського ладу;

- зображення природи ;

- оспівування кохання.

Основні жанри лірики

- гімн («Вічний революціонер»);

- веснянки («Гріє сонечко»);

- послання («Олі», «Анні П.»);

- ідилія («Ідилія»);

- сонети («Вольні сонети»);

- легенди;

- елегії;

- скорбні пісні;

- притчі;

- пародії;

- вірші-листи та ін.

2. Тематична різноманітність прози І.Франка

І. Франко залишив безцінну спадщину не тільки в поезії а й в прозі. Прозові твори він писав усе своє життя: це 100 оповідань і 10 повістей. Тематика прози охоплює усі верстви українського суспільства тих часів: селянство («Ліси і пасовиська», «Челядь», «Великий шум»); інтелігенцію («Маніпулянтка», «Для домашнього вогнища», «Основи суспільності», «Перехресні стежки»);

людей соціального «дна»: («На дні», «До світла», «Панталаха»).

Здебільшого в основу творів покладено життєві спостереження письменника. Проза була для нього і творчою лабораторією, і політичною трибуною, і можливістю висловити свої міркування щодо поліпшення становища народу.Тематична різноманітність прози І.Франка

- робітнича тема;

- селянська тема;

- оповідання про дітей;

- тюремні оповідання;

- сатиричні оповідання;

- історична тема;

- твори про інтелігенцію.

3. Проблематика драматичних творів митця

Проблематика драматичних творів І.Я.Франка така ж різноманітна і багата, як і в ліричних. І вона була, є і буде актуальною не лише для покоління нашого часу, але й для майбутнього.

Зокрема, у поемі «Мойсей» автор порушує ряд проблем:

- піднесення національної гідності;

- зростання національної свідомості;

- народ, як головна рушійна сила історії;

- взаємини вождя і народу;

- суспільна роль слова.

Після проголошення незалежності Україна змушена розв’язувати ті ж проблеми, які хвилювали письменника. 13

У 1900 році І.Франко написав повість «Перехресні стежки» у якій прагнув показати «нових людей при роботі». Таких людей він побачив поміж українською інтелігенцією того часу. Автор звертається до недалекого минулого – кінця 80-х – початку 90-х рр. У житті Галичини, щоб на прикладі діяльності демократичної інтелігенції того часу показати можливості й перспективи легальної праці серед народу в умовах Австро-Угорщини на зламі двох століть. Сама назва твору є своєрідним символом ідейних шукань інтелігенції. Це стежки, що ведуть людей до звершення великих справ.

Проблеми, які автор порушував у творі:

- безправність;

- темнота селянства;

- недосконалість суду;

- обов’язок інтелігенції перед народом;

- людина і суспільство;

- моральний вибір;

- добро і зло;

- справедливість і безчестя;

- людяність і жорстокість;

- кохання.
Драма «Украдене щастя» написана у 1891 році. Основною проблемою твору є проблема щастя, але поряд з нею у драмі існує і ще ряд інших проблем:

- моральний вибір;

- вірність і зрада;

- гріх і честь;

- жінка в суспільстві.
4.Літературно-критичні та публіцистичні твори письменника
Стаття «Література, її завдання і найважливіші віхи»
є маніфестом народно-демократичної естетики в Україні. Франко роздумує над призначенням літератури, вимагає художнього аналізу фактів, переконливо доводить, що література повинна жити життям
мільйонів і служити їм,бути «докладним життєвим відбитком сучасного життя народного».

Статті «Темне царство», «Тарас Шевченко».

І.Франко визнавав велику роль Т.Шевченка як основоположника методу критичного реалізму в українській літературі. У статті «Тарас Шевченко» з допомогою небагатьох глибоких і змістовних фраз змальовано образ справжнього сина України – велетня духу, генія, що всією творчістю і життям довів свій кровний зв'язок з народом.Стаття «Леся Українка»

Оцінка літературного доробку Лесі Українки, рішуча відповідь реакційним критикам. Творчість поетеси розглядається з високим естетичним чуттям і художнім смаком.

Про надзвичайно високу оцінку її творчості свідчать Франкові слова: «Ся хвора, слабосильна дівчина – трохи чи не єдиний мужчина на всю новочасну соборну Україну».

5. І.Франко – перекладач

Працюючи над європейськими і слов'янськими літературами, Франко намагався перекласти те, що є в них найкращим на свою рідну мову.

Уже в гімназії переклав дві драми Софокла, кілька частин з «Пісні про Нібелунгів». Під час університетських студій переклав окремі оповідання Пом’яловського, Салтикова-Щедріна, роман «Що робити?» Чернишевського.

У 1879 р. з'явився переклад «Каїна» Байрона, а в 1882р. – перша частина «Фауста» Гете з розвідкою про цей твір. В тому ж році з’явився переклад «Мертвих душ» Гоголя, а перед тим ще одне оповідання Гліба Успенського, деякі вірші Гете, Віктора Гюго, Гейне, Ленау, Фрейлігата, Шеллі, Некрасова («Жінки Росії»). За останні роки опублікував переробку «Бідного Генріха» Гартмана фон Ауе (1891 р.), томик віршів Гейне ( в т. ч. «Німеччина. Зимова казка», «Диспут» та інше) з біографічним нарисом про поета, кілька болгарських народних пісень – усе в українських перекладах. Крім того переклав «Тріольські елегії» та інші вірші чеського сатирика Карла Гавліченка-Боровського, дещо Святоплука Чеха, Ярослава Врхліцького і Яна Неруди.

З цією перекладацькою роботою йшло завжди в парі намагання самому краще пізнати окремих авторів і відповідні літературні течії і зробити їх доступними для інших. Так виникли І.Франка літературно-історичні нариси й характеристики, написані українською і польськими мовами: про Гощинського, Теофіля Вишневського, Богдана Зелеського, Салтикова- Щедріна, Льва Толстого, про сучасний російський тенденційний роман («Обрусителі», «Бледнов» та ін.), а також про вплив Міцкевича на українську літературу. Це лише певна частина натхненної перекладацької діяльності письменника. Своїми перекладами він знайомив співвітчизників з найціннішими надбаннями світової культури.

6. Значення творчості І.Франка

Чим заслужив світову славу митець?

1. Франко відомий багатьом народам не тільки як великий художник слова, а й як вчений – літературознавець, фольклорист, історик. 14

2. Своїми перекладами він знайомив співвітчизників з найціннішими надбаннями світової культури.

3. Повісті «Захар Беркут», «Борислав сміється», поему «Мойсей», «Каменярі» перекладено німецькою, польською, болгарською, чеською мовами.

4. Письменник-патріот постійно дбав про єдину українську літературну мову.

5. В Україні народилася і розквітла літературознавча наука – франкознавство.

6. Із щедрої Франкової криниці черпають творчу наснагу нові покоління письменників, живописців, композиторів, діячів кіно.

Завдання

Опрацювати статті «Література, її завдання і найважливіші віхи», «Темне царство», «Тарас Шевченко», «Леся Українка».Теми для письмових відповідей

1. Літературно-критична та публіцистична діяльність І.Франка.Запитання для самоконтролю

1. Назвіть провідні мотиви лірики І.Франка?

2. Охарактеризуйте ліричного героя збірки «Зів`яле листя»?

3. Що є спільного у творах І.Франка : «Украдене щастя» та «Перехресні стежки»?

4. Поясніть авторський погляд на майбутнє українського народу в поемі «Мойсей».

5. З ким полемізує І.Франко своєю статтею «Література, її завдання і найважніші віхи»?

6. Елементи яких літературних напрямків найвиразніше спостерігаються у творчості І.Франка?

7. Які ви знаєте переклади І.Франка?

8. Що пов`язує І.Франка із Тернопільщиною?

9. Яке місце посідає творчість І.Франка у світовому літературному процесі?Список літератури

1. Басс І., Каспрук А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях.— К., 1983.

2. Вервес Г. Іван Франко і світова література // Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т.— К., 1987.— Т. 1.

3. Гундорова Т. Франко — не Каменяр.— Мельбурн, 1996.

4. Дей О. Іван Франко, життя і діяльність.— К., 1981.

5. Денисюк І. Невичерпність атома.— Франкознавчі студії.— Львів, 2001.

6. Єфремов С. Іван Франко: Критико-біографічний нарис.— К., 1926.

7. Жулинський М. Від традицій ХІХ ст. до ранніх пошуків ХХ ст. та Іван Франко // Сучасність.— 1997.— № 5.

8. Зеров М. Франко — поет // Зеров М. Твори: В 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

9. ІванФранко і світова культура: Матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО: В 3 кн.— К., 1990.

10. Легкий М. І.Франко. // Усе для школи. Українська література 10 клас. – К.; 2001. – Випуск 9.

11. Франко І. Зібрання творів: у 50-ти т. – К.: Наук.думка, 1986. Т.43: Фольклористичні та літературно-критичні праці. – 480 с.

12. Франко І. Твори : у 2-х т. – К.: Дніпро, 1981р.

13. Франко І. Зібрання творів: у 50-ти т. – К.: Наук.думка, , 1979. – Т.23: Драматичні твори. –386 с. 5. Дрозд Т. Національно-патріотична лірика І.Франка у контексті сучасного вивчення.// Вісн. наук. досл. – 2000. - №3 – С.24.

14. Басс І., Каспрук А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях.— К., 1983.

15. Вервес Г. Іван Франко і світова література // Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т.— К., 1987.— Т. 1.

16. Гундорова Т. Франко — не Каменяр.— Мельбурн, 1996.

17. ДейО. Іван Франко, життя і діяльність.— К., 1981.

18. Денисюк І. Невичерпність атома.— Франкознавчі студії.— Львів, 2001.

19. Єфремов С. Іван Франко: Критико-біографічний нарис.— К., 1926.

20. Жулинський М. Від традицій ХІХ ст. до ранніх пошуків ХХ ст. та Іван Франко // Сучасність.— 1997.— № 5.

21. ІванФранко і світова культура: Матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО: В 3 кн.— К., 1990.

22. Іван Франко — письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнародної наукової конференції.— Львів, 1998.

23. Павличко Д. З глибин душі // Франко І. Зів’яле листя.— К., 1985.


24. Погребенник Ф. З вірою в силу духа народного (Поема І. Франка «Мойсей») // Українська мова і література в школі.— 1986.— № 8.

25. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література.— Мюнхен, 1974.

26. Скупейко Л. Іван Франко про творчу індивідуальність письменника.— К., 1986.

27. Франко З. У спектрі засобів майстерності філософських поем Каменяра // Українське літературознавство.— 1969.— Вип. 7.

28. Шерех Ю. Другий «Заповіт» української літератури // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології.— К.

САМОСТІЙНАРОБОТА
1 Широта подання картин народного життя у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – 1 година

2. Віра в майбутнє української нації у творах І.Франка (цикл «Україна». «Розвивайся ти, високий дубе...») –1 година15

Запитання для перездачі Модуля № 1
1. У чому проявляється жорстокість персонажів з повісті «Кайдашева сім’я» Нечуя-Левицького?
2. Яке матеріальне становище сімей Кайдашів, Довбишів, Балашів?
3. Які особливості характеру проявляє Чіпка в дитинстві та в юності?
4. Назвати сюжетні лінії роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні».
5. Охарактеризувати управителів Пузиря з твору «Хазяїн» Карпенка-Карого.
6. Які погляди на життя у Соні та Калиновича?
7. Охарактеризувати головного героя збірок Франка «З вершин і низин» та «Зів’яле листя».
8. Назвати проблематику поеми «Мойсей» Івана Франка. 9 Охарактеризувати Мойсея з однойменної поеми І.Франка.
10. Жіноча доля в творчості Франка «Сойчине крило».
11. Назвати провідні теми та ідеї в творчості Старицького.
12.Розповісти про Катрю Дзвонарівну «Не судилось» Старицького.
13.Розповісти напам’ять вірші: «Гімн», «Чого являєшся мені у сні».
МОДУЛЬ № 2 (1 курс 1 семестр)Назва теми

Год.

Українська література 10-х років ХХ ст. Загальний огляд.

Борис Грінченко. Загальний огляд творчості. Оповідання «Каторжна»: утвердження прагнення людини до любові, добра; засудження невідповідності між високим призначенням людини та умовами її будення.

2

Михайло Коцюбинський. Загальний огляд творчості. Психологічна новела «Intermezzo»: жанрові ознаки «поезії у прозі»; автобіографічна основа; проблема пошуку душевної рівноваги творчою особистістю як передумови повноцінного життя; психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Повість «Тіні забутих предків» (оглядово або скорочено – за вибором викладача): язичницьке світовідчуття наших предків; глибока символічність назви у зв’язку з метою написання повісті; проблематика твору: кохання як найвищий вияв духовної краси, невідповідність між високим призначенням людини й умовами її будення, необхідність гармонійного єднання людини й природи, утілення в образах Івана та Марічки народних уявлень про кращі моральні якості українців. Семінар № 5 С.Р. – 2 години

6

Ольга Кобилянська. Загальний огляд творчості. Повість «Земля» (скорочено) - психологічне трактування вічних загальнолюдських проблем на українському матеріалі: проблема зв’язку людини із землею; проблема духовної деградації особистості через відступництво від традицій народної моралі; проблема злочину та покарання, відповідальності кожного за власне й чуже життя; трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства; глибокий психологізм твору як новаторство О.Кобилянської.

4

Василь Стефаник. Загальний огляд творчості. Новела «Камінний хрест» - психологічна новела про трагедію людини, позбавленої можливості жити і працювати на рідній землі; історична основа твору; драматизм конфлікту. Новела «Новина» - трагічна доля галицького селянства доведеного до зубожіння й кинутого напризволяще.Семінар № 6

4

Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Поезії: «Contra spem spero!», «І все-таки до тебе думка лине...», «Стояла я і слухала весну», «Все, все покинуть, до тебе полинуть...». Життєві ідеали та громадянська позиція поетеси у віршах «Contra spem spero!», «І все-таки до тебе думка лине...», символічність та романтичність образів, багатство тропіки; утвердження духовної цінності високих почуттів у віршах інтимної лірики «Все, все покинуть, до тебе полинуть...» та «Стояла я і слухала весну...». Драма-феєрія «Лісова пісня»: фольклорно-мiфологічна основа сюжету; символічність образу Мавки як уособлення духовності й краси; неможливість поєднання високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша; природа і людина у творі; конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі, дійсністю і мрією; роль пейзажів у творі. Напам’ять«Contra spem spero»,монолог Мавки.Семінар№ 7
8Контрольна робота. «Єдність людини і природи у повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків», «Утвердження віри в перемогу високої людської мрії про щастя у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», «Повість Ольги Кобилянської «Земля» - трактування вічних проблем людини і землі», «Психологічне розкриття теми еміграції у новелі В.Стефаника «Камінний хрест».


2Микола Вороний. Загальний огляд творчості поета. Поезії: «Іванові Франкові», «Блакитна Панна», «Інфанта»: ідейний зміст і художні особливості поезій (мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком» («Іванові Франкові»), єдність краси природи і мистецтва («Блакитна Панна»), узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша(«Інфанта»). Напам’ять: «Блакитна Панна».


2


Олександр Олесь. (О.Кандиба). Загальний огляд творчості поета. Поезії: «З журбою радість обнялась...», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..»: неоромантичні, символістські тенденції у творчості: музичність, звукова виразність поезій, майстерність у відтворенні настрою і почуття («Чари ночі»), експресивність патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..», «З журбою радість обнялась…»). Напам’ять: «Чари ночі».


2


Володимир Винниченко. Загальний огляд життя і творчості, громадської та політичної діяльності. Оповідання «Малорос-європеєць»- сатира на буржуазну, міщанську сутність українського лібералізму. С.Р.- 2 години

2

Література рідного краю. Загальне ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до зацікавлень студентів). Ознайомлення з творами сучасних письменників-земляків (за порадою викладача). Твори письменників-земляків, загальне уявлення про творчість сучасних письменників, що проживають у рідному краї, їх вибрані твори (за порадою викладача), самостійно характеризувати готувати реферати про їхню творчість; виголошувати доповіді; висловлювати власні судження.

2


Семінарське заняття №5Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал