Міжнародний валютний фондPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації06.03.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5

УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
5
Додаток I. Україна: Меморандум про економічну і фінансову
політику
I.

Розвиток економічної ситуації за останній період та подальший
прогноз
1.
Попри те, що економічний спад 2015 року виявився глибшим, ніж очікувалось,
економіка наразі подолала кризу. В першому півріччі 2015 року реальний ВВП знизився на 15,8 відсотків, але в другій половині року економічна активність поступово пожвавлювалась. Зростання реального ВВП збільшилося на 0,5 відсотків в четвертому кварталі порівняно з попереднім кварталом, і цьому сприяли відновлення довіри споживачів та інвесторів, підйом інвестиційної активності і деескалація конфлікту на сході.
Підйом наприкінці року пом’якшив загальне зниження реального ВВП до майже 10 відсотків в 2015 році. Економічне відновлення продовжилося в 2016 році, зростання реального ВВП у другому кварталі прискорилося до 1,3 відсотка у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Сільське господарство, роздрібна торгівля і будівництво продемонстрували в цей період потужне зростання. Попри погіршення зовнішніх умов, у тому числі зниження цін на сировинні товари, що впливає на деякі наші основні експортні позиції, ми, тим не менш, очікуємо, що в 2016 році показник зростання буде позитивним, проте переглянули наш прогноз в бік незначного зниження до 1,5 відсотків.
2.
Продовжується стрімке уповільнення темпів інфляції. Після зростання цін, спричиненого суттєвим зниженням обмінного курсу гривні і підвищенням тарифів на енергоносії на початку минулого року, споживча інфляція в червні 2016 року стрімко зменшилась до 7,9 відсотків завдяки стабілізації обмінного курсу, обачній грошово- кредитній політиці і слабкому попиту. Очікується, що інфляція зросте за рахунок адміністративного коригування цін, певного посилення попиту і залишкового ефекту бази порівняння.
3.
У 2015 році зведений платіжний баланс, в основному, відповідав програмі, але
очікується, що в 2016 році він погіршиться, відображуючи більш несприятливі
зовнішні умови. У той час як експорт продовжує відставати – через слабкий попит з боку торгових партнерів і низькі ціни на товари - обсяги імпорту також скоротились через більш слабку економіку, знецінення гривні і зменшення імпорту газу. У результаті, згідно з

УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
6
оцінками, в 2015 році рахунок поточних операцій платіжного балансу має незначний дефіцит в розмірі 0,3 відсотків ВВП, що приблизно на 1½ відсоткових пункти ВВП менше, ніж передбачалось під час першого перегляду програми. Стан фінансового рахунку приватного сектору, в основному, відповідає прогнозним показникам, відображаючи реструктуризацію боргових зобов’язань приватного сектору, що триває. Валові резерви зросли до понад 13 млрд. дол. США на кінець грудня 2015 року, що більш ніж удвічі перевищує їхній рівень станом на початку програми, але менше за наші прогнози, переважно через затримку із наданням приблизно 5 млрд. дол. США офіційного фінансування. Торговельні обмеження, запроваджені стосовно українських товарів і послуг в поєднанні з низькими цінами на деякі з наших ключових сировинних товарів, мали негативний вплив на експорт на початку цього року і, незважаючи на нещодавнє підвищення цін на сировинні товари, дефіцит рахунку поточних операцій, за прогнозами, збільшиться до близько 1,5 відсотка ВВП у 2016 році. Відновлення притоку приватного капіталу дозволить нам прискорити нарощування резервів.
II.

Напрями політики за програмою
4. На цьому тлі ми адаптували напрями політики за програмою відповідно до
потреби підтримки економічної стабільності і відновлення зростання.
A. Грошово-кредитна і валютно-курсова політика
5. Ми й надалі налаштовані на забезпечення монетарної і фінансової стабільності
за рахунок підтримки гнучкого обмінного курсу, зниження інфляції і нарощування
резервів. Гнучкий обмінний курс і надалі підтримуватиме необхідне економічне коригування, тоді як вищий рівень резервів додатково підвищуватиме довіру і зміцнюватиме основу для нормалізації фінансових умов. З цією метою за період з кінця лютого 2015 року НБУ придбав приблизно 3.1 млрд. дол. США (чиста купівля) і уклав угоди про своп/ кредитні лінії з центральними банками Швеції і Польщі на суму, еквівалентну 1,5 млрд. дол. США. На відміну від попередньої практики, починаючи з весни
2015 року, Нафтогаз задовольняє основну частину своєї потреби у валюті безпосередньо на ринку або за рахунок запозичень в українських банків та кредиторів на двосторонній основі. Крім того, у вересні 2015 року ми розпочали регулярно проводити валютні аукціони, при цьому поступово послаблюючи адміністративні обмеження у відповідності до погодженої дорожньої карти. Попри ці зусилля, критерії ефективності для чистих міжнародних резервів на кінець вересня та кінець грудня 2015 року не були виконані, оскільки нижчі, ніж очікувалось, ціни на сировинні товари, затримки із наданням офіційного фінансування та внутрішні політичні фактори обмежували надходження

УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
7
іноземної валюти. Значні обсяги придбання валюти могли призвести до завищення обмінного курсу з негативним впливом на інфляцію і баланси банків та юридичних осіб, тож ми обмежили обсяги продажу валюти для згладжування курсових коливань. Проте, скориставшись поліпшенням цін на товарних ринках в другому кварталі 2016 року і сприятливою ситуацією з валютною ліквідністю банків, нам вдалося виконати
(скоригований) індикативний цільовий показник на кінець червня 2016 року. Для забезпечення подальшої довгострокової стабільності, ми продовжуватимемо: a. Нарощувати резерви згідно із наявними чистими надходженнями валюти. НБУ продовжить проводити щоденні валютні аукціони з придбання валюти для нарощування резервів, якщо це дозволятиме стан ринку і якщо це не призводитиме до його дестабілізації. b. Послаблювати адміністративні заходи валютного контролю, коли це
дозволятимуть умови. Відповідно до передумов, визначених в дорожній карті для послаблення адміністративних обмежень, ми поступово і з обачністю послаблюватимемо обмеження, закриваючи при цьому нововиявлені прогалини для обмеження витоків валюти, створюючи впорядковані умови на валютному ринку і підтримуючи наші зусилля із нарощування резервів. НБУ у рамках консультацій з МВФ продовжить розробку цієї дорожньої карти, щоб (i) втримати рівновагу між збереженням важко завойованої фінансової стабільності і пом’якшенням негативного впливу адміністративних заходів на економіку, і, особливо, на нашу спроможність залучати інвестиції, та (ii) інформувати ринок про результати виконання плану дій, що передбачає певні умови, щоб закріпити очікування.
6.
Грошово-кредитна політика розвивається в напрямі таргетування інфляції,
основною метою є зниження інфляції до одноцифрового показника в
середньостроковій перспективі. Незалежність центрального банку була закріплена в минулому році поправками до Закону «Про Національний банк України». З того часу НБУ досягнув значного прогресу в реалізації прозорої грошово-кредитної політики перспективного характеру на основі макроекономічних прогнозів і розширеного аналізу політики, з проведенням регулярних і заздалегідь запланованих засідань правління НБУ з питань грошово-кредитної політики. НБУ також вдосконалив систему комунікацій та операційні засади для підвищення прозорості та посилення підзвітності грошово-кредитної політики. Зокрема, НБУ посилив і оптимізував структуру процентних ставок, в якій в даний час робиться акцент на ролі облікової ставки (наразі – процентна ставка за 14-денними депозитними сертифікатами) і встановлюється симетричний коридор навколо неї,

УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
8
обмежений постійно діючими механізмами регулювання ліквідності «овернайт». Це має зміцнити механізм трансмісії процентних ставок і підвищити прозорість. НБУ буде й надалі докладати зусиль в напрямку реалізації інфляційного таргетування відповідно до своєї стратегії грошово-кредитної політики і дорожньої карти переходу до інфляційного таргетування, затвердженої Правлінням НБУ. Для відображення такого розвитку режиму грошово-кредитної політики і наших рішучих намірів забезпечити цінову стабільність, був доданий індикативний цільовий показник споживчої інфляції. НБУ буде продовжувати зміцнювати свою операційну структуру для активного управління ліквідністю і проводити консультації з експертами МВФ щодо запровадження інфляційного таргетування.
7.
Грошово-кредитна політика НБУ залишатиметься достатньо жорсткою, щоб
підтримати процес зниження інфляції і досягнення заявлених багаторічних цільових
показників інфляції на рівні 12 відсотків (+/- 3 в.п.) до кінця 2016 року і зниження до 5
відсотків (+/- 1 в.п.) до кінця 2019 року. Цільові показники ЧВА на кінець вересня і кінець грудня 2015 року, так само як і індикативні цільові показники для першого півріччя 2016 року були впевнено виконані, при цьому база грошової маси скорочувалась більше, ніж очікувалося, і НБУ поглинав надлишок ліквідності, в основному, за рахунок 14-денних депозитних сертифікатів. Для зменшення широкого коридору між процентними ставками
НБУ за депозитами і кредитами в серпні-вересні 2015 року НБУ знизив облікову ставку на
800 базисних пунктів (до 22 відсотків), а ставку рефінансування овернайт, яка використовується рідко, на 900 базисних пунктів (до 24 відсотків), в той час як ставка за 14- денними депозитними сертифікатами залишалась без змін на рівні 20 відсотків. У квітні
2016, в умовах швидкого зниження темпів інфляції, було знову знижено облікову ставку - на 300 базисних пунктів і ставку по 14-денних депозитних сертифікатах на 100 базисних пунктів (обидві ставки встановлено на рівні 19 відсотків), а також мало місце звуження коридору для інструментів овернайт до +/- 200 базисних пунктів навколо ставки за 14- денними депозитними сертифікатами. В травні, червні і липні 2016 року відбулося подальше зниження облікової ставки, до 18, 16,5 і 15,5 відсотків відповідно. Якщо зниження темпів інфляції та накопичення резервів відбуватиметься відповідно до плану і кредитно-грошова і фінансова стабільність буде закріплена, ми продовжимо поступово знижувати облікову ставку, на перспективу зберігаючи при цьому ставки позитивними в реальному вираженні в міру необхідності для закріплення інфляційних очікувань. З іншого боку, якщо зросте інфляція або ризики фінансової стабільності, ми зробимо грошово- кредитну політику більш жорсткою в міру необхідності.
B. Оцінка захисних механізмів

УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
9
8.
У відповідності з рекомендаціями місії МВФ з оцінки захисних механізмів НБУ
ми вживаємо необхідних заходів для поліпшення управління НБУ, посилення його
автономії і механізмів внутрішнього контролю. Ми прийняли зміни до Закону України
«Про Національний банк України» для вирішення питань управління та автономії, і надалі налаштовані на їх реалізацію. Це включає швидке відновлення Комітету з аудиту і розробку положення про аудит одразу після формування Ради НБУ, яка наразі знаходиться на стадії затвердження членів Ради. Крім того, Національний банк ухвалив новий Кодекс етики, розроблений в рамках консультацій з фахівцями МВФ. З метою вирішення питань внутрішнього контролю в червні 2015 року НБУ створив постійно діючий Кредитний комітет високого рівня для здійснення нагляду за кредитуванням НБУ фінансових установ.
Крім того, наразі імплементується новий процес видачі позик та управління кредитним ризиком, в рамках якого повноваження, що раніше належали Департаменту банківського нагляду, передаються новоствореним Департаментам супроводження кредитів та управління ризиками. Проводяться перевірки квартальних даних, результати яких своєчасно передаються МВФ.
C. Напрями політики у фінансовому секторі
9.
Ми продовжуємо успішно реалізовувати стратегію банківського сектору,
спрямовану на оздоровлення фінансового сектору і відновлення довіри. Про остаточні результати другої хвилі діагностичних обстежень і перевірки Національним банком позик, наданих пов’язаним особам (у тому числі суми, на які перевищені ліміти кредитування у відповідності з вимогами нової нормативної бази), здійснених для 20 найбільших банків, було поінформовано кожну окрему установу. Станом на кінець липня 2016 року на підтвердження нашої незмінної налаштованості на посилення і консолідацію фінансової системи були врегульовані 79 банків, на які припадає приблизно 30% загального обсягу активів банківської системи.
10. Наші зусилля і надалі будуть зосереджені у шести напрямах:

Досягнення подальших результатів у реалізації нашої стратегії рекапіталізації та реструктуризації банків;

Скорочення надмірних обсягів кредитування пов’язаних з банками осіб і посилення подальшого моніторингу фінансових установ;

Посилення банківського нагляду і регулювання;

Зміцнення системи управління і покращення фінансових показників ФГВФО і державних банків;

УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
10

Вдосконалення системи підходів до роботи з негативно класифікованими кредитами; і

Реформування ринку цінних паперів.
Подальші результати в напрямку рекапіталізації банків і скорочення обсягів
кредитування пов’язаних із банками осіб
11.
НБУ завершив перегляд планів рекапіталізації, наданих 16 з 20 найбільших
банків, які потребують докапіталізації, а також там, де це необхідно, планів
скорочення обсягів кредитування, і наразі здійснює моніторинг виконання 14 вже
схвалених планів. Зокрема, хоча питання неплатоспроможності і недостатності капіталу банків повинні вирішуватись переважно за рахунок вливання грошових коштів та/або переведення боргу в капітал банку, у якості чинника зменшення потреб в капіталі банкам дозволяється розглядати стягнення заборгованості за проблемними кредитами за результатами діагностичного обстеження, прийняття на баланс інших комерційних активів в якості забезпечення погашення кредиту, прийняття нової цінної застави для поліпшення якості кредиту та консолідацію своїх грошових потоків з грошовими потоками кредитоспроможних афілійованих компаній, за умови дотримання суворих вимог, викладених в пар.11.b (далі). Ми вивели з ринку два банки, що не надали планів, що заслуговують на довіру, а решта 14 недокапіталізованих або неплатоспроможних банків наразі забезпечили мінімальний рівень достатності капіталу 0 відсотків згідно з нормативно-правовими засадами від червня 2016 року. Крім того, ми також забезпечуємо таке: a. Виконання банками планів рекапіталізації відбувається відповідно до графіку, вживаються відповідні заходи для виконання 20 найбільшими банками вимоги щодо мінімальної достатності капіталу на рівні 5 відсотків до кінця вересня 2016 р. . Зокрема, ми забезпечимо, щоб будь-які потреби в додатковому капіталі, що виникли через запровадження змін в старих підходах до обчислення резервів під кредитні операції, розглядалися як частина вливання капіталу, необхідного для досягнення мінімального показника достатності капіталу у 5 відсотків, та згідно із новим положенням щодо оцінки кредитного ризику. З-поміж цих банків, будуть виведені з ринку ті, що не спроможуться виконати мінімальний показник достатності капіталу на рівні 5 відсотків до кінця вересня 2016 року. b. Де це доречно, якщо план рекапіталізації банку включатиме заходи, спрямовані на зменшення потреб в капіталі, ми забезпечимо відповідність реалізації цих заходів таким

УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
11
критеріям: (i) Цілісність: усі права на активи, включно з асоційованим доходом, передаються, а процес погашення позик за результатами діагностики є безперервним;
(ii) Належним чином оформлена юридична документація: передача права власності на активи, права на нову заставу під кредит, та/або об’єднання грошових потоків афілійованих компаній оформлені юридичними документами, що мають законну силу і належним чином зареєстровані у відповідних реєстрах; (iii) Тест на життєздатність:
прийняття на баланс комерційних активів і консолідація грошових потоків афілійованих компаній підтримуються надійними і стабільними фінансовими планами; (iv) Належна
оцінка: вартість активів, отриманих в якості погашення кредитів, або ж як нове забезпечення кредиту, відображає дійсні ринкові ціни; та (v) Своєчасна відмова від
непрофільних активів: у випадку, якщо вжиті заходи, спрямовані на зменшення потреб в капіталі, призводять до порушення пруденційних вимог, вони повинні бути відмінені до кінця грудня 2018 року. На підставі технічного завдання, узгодженого із фахівцями
МВФ для будь-якого з двадцяти найбільших банків, який вживає заходів із зменшення потреб в капіталі, НБУ завершив перевірку цілісності та належного оформлення юридичної документації для активів, що були передані на баланс банків і там, де це необхідно, забезпечив належну реєстрацію прав власності на них у державних реєстрах.
Не пізніше кінця вересня 2016 року НБУ завершить перевірку заходів із зменшення потреб в капіталі в частині тесту на життєздатність і належної оцінки вартості переданих активів (оцінки, проведеної міжнародно визнаними спеціалістами з оцінки). c. Банки, для яких за результатами стрес-тесту операційний дохідна період до 2017 року знаходиться на рівні беззбитковості або має від’ємне значення, зобов’язані до кінця вересня 2016 року подати плани реструктуризації, що передбачають заходи, визначені згідно з передовими світовими практиками, які мають бути вжиті впродовж наступних
12-18 місяців і дозволять змінити ці тренди, а також забезпечитижиттєздатність. d. Обсяги кредитів, наданих пов’язаним з банками особам, що перевищують ліміти за новою системою, приводяться банками у відповідність із чітко визначеними квартальними цільовими показниками, включеними в плани скорочення обсягів такого кредитування. Крім того, наша робота із кредитами пов’язаним особам також передбачає таке:

До кінця грудня 2016 року ми завершимо аналіз пов’язаних осіб 100 банків, що залишились. Аналіз перших 10 найбільших банків в цій групі був завершений в липні 2016 року.

УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
12

Плани щодо зниження обсягів кредитування пов’язаних з банками осіб можуть враховуватись в планах рекапіталізації у разі, якщо банки нададуть тверду гарантію наявності джерела погашення кредитів, наданих пов’язаним особам
(наприклад, передавши у заставу ліквідні активи, які можуть бути швидко переведені в грошові кошти у разі, якщо кредити, надані пов’язаним з банком особам, не будуть погашені в термін, погоджений в планах).

У разі успішного виконання планів скорочення кредитування пов’язаних осіб впродовж першого року (якими передбачається зменшення первісного обсягу кредитів, наданих пов’язаним особам, не менш ніж на 20 відсотків) банки зможуть подати заявку в НБУ на збільшення до двох років періоду погашення щонайменше одної чверті кредитів пов’язаних осіб в кожному з наступних чотирьох років за умови, що на момент подання заявки ці кредити обслуговуються і надалі обслуговуватимуться в повному обсязі (у відповідності
із нормативними документами НБУ). e. У липні 2016 р. Правління Національного банку затвердило результати наступних19 найбільших банків. Від цих банків вимагається забезпечити дотримання нульового показника капіталу першого рівня до кінця листопада 2016 року та 5 відсотків показника достатності капіталу до кінця лютого 2017 року. Кожен з банків з ознаками нежиттєздатності чи неспроможності дотриматися зазначених термінів буде невідкладно виведений з ринку. Окрім того, координаційний комітет, створений для перегляду узгодженності діагностики банків, подасть на схвалення Правління до кінця листопада
2016 року результати наступних 21 найбільших банків. Ми забезпечимо вливання цими банками капіталу відповідно до наведеної нижче таблиці. Національний банк здійснить цільову оцінку життєздатності і потреби в капіталі решти 57 банків, частка активів яких становить 2 відсотки від загального обсягу активів банківської системи, щоб гарантувати, що в банківській сфері залишаться лише надійні банки, котрі функціонують належним чином. Цільова оцінка здійснюватиметься на постійній основі і буде завершена не пізніше кінця червня 2017 року.
Виконання
Рекапіталізація до
Графік:
наступні
100 банків
Діагностики
Затвердження
правлінням
0% капіталу
Коефіцієнт
достатності капіталу

УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
13
1-го рівня
5%
19 найбільших
Кінець травня 2016
Кінець липня 2016
Кінець листопада
2016
Кінець лютого
2017
Наступні 21
Кінець вересня
2016
Кінець листопада
2016
Кінець лютого
2017
Кінець травня
2017
Решта банків
Безперервний процес, що має бути завершений не пізніше кінця червня 2017 р.
Подальше посилення моніторингу обсягів кредитування пов’язаних із банками осіб
12.
Ми працюємо над подальшим посиленням моніторингу обсягів кредитів
пов’язаним із банками особам. Для цього: a. Управління з моніторингу пов’язаних з банками осіб повністю укомплектоване персоналом і готове до здійснення щомісячного моніторингу обсягів непогашених кредитів усіх пов’язаних з банками сторін, внесених у вищезгаданий пункт, і визначення попереднього переліку нових позичальників в банках, що мають складати плани скорочення обсягів кредитування. Ці дані щомісяця подаватимуться Правлінню НБУ.
Перший звіт був складений у червні 2016 року. До кінця жовтня 2016 року управління з моніторингу пов’язаних з банками осіб за технічної допомоги МВФ проаналізує і, у разі необхідності, перегляне внутрішні завдання і режими координації з іншими відповідними департаментами НБУ і складе план роботи на наступні 12 місяців. b. На підставі наших основних результатів останнього аналізу пов’язаних з банками осіб ми доопрацювали в липні 2016 року відповідну нормативно-правову базу для усунення прогалин, що залишились і можуть в кінцевому підсумку використовуватись банками для того, щоб обходити ліміти кредитування. c. НБУ розпочав роботу над розширенням функцій існуючого Реєстру позичальників, спрямовану на створення в НБУ до кінця червня 2017 року Кредитного реєстру для посилення моніторингу кредитного ризику і кредитування пов’язаних з банками осіб. З цією метою, у серпні 2016 року Правління НБУ затвердило план дій з ключовими кроками та контрольними датами. До кінця вересня 2016 року НБУ також подасть до
Верховної Ради законопроект щодо внесення необхідних змін з метою надання НБУ повноважень розкривати інформацію з кредитного реєстру банкам. Крім того, з огляду на те, що наразі на стадії ліквідації знаходяться більше 70 банків, законом будуть

УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
14
введені вимоги до цих установ надавати Національному банку їх кредитні дані на регулярній основі і дозволено НБУ передавати таку інформацію приватним кредитним бюро.
13.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал