Методика використання посібника 1 Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерівPdf просмотр
Сторінка22/22
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
4. Волков Б.С. Детская психология: логические схемы: учебное пособие для студентов,
- Москва, Владос, 2007.
5. Ворона В. А. Право на евтаназію як складова права людини на життя / В. А. Ворона
// Право України. — Київ, 2010, N 5.-С.199-205.
6. Лок. Дж. «Опыт веротерпимости»./ 1667. Лок Дж. Сочинения в трех томах: Т. 3.— М.:
Мысль, 1988.— 668 с.
7. Лучицкий И. В., «Мишель Лопиталь»/ «Университет, изв.», К., 1870, No 10.
8. Милль Дж. О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. – 1993. № 11. С.
10–15; № 12. С. 21–26.
9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. – 2-е вид., перероб.
і доп./ За ред.. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком
Інтер, 2006. – Т.1. – С. 480-482.
10. Права человека в современном мире (пособие для учителей и студентов). – Донецк,
1995, С. 292.
11. «Правознавство: Підручник для учнів 10-го класу загальноосвіт. навч. закладів»/
О.В.Константий, С.В.Лінецький, М.І.Мельник, О.О. Мельник, М.І. Хавронюк. –
К.:Юридична думка, 2010. – 256 с.
12. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / ред. М.Р. Битянова
– Санкт-Петербург: Питер, 2007.
13. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова
єдність», 2008. - 507 с.
14. Херсонський обласний благодійний фонд «Захист», «Кожна дитина має знати свої права», Огаркова О., Єлігулашвілі М., посібник, Херсон, 2010.
15. Черниловский Зиновий, «Право собственности: от Авраама до Валентина Павлова»,
Москва, Московский юридический институт, 1992.
16. Шутова А.В, Косилкин С.В., «Институт свободы совести в Европе: история и современность». Реферат, Москва, 2005.
17. Compass – A manual on Human Rights Education with Young people. Directorate of
Youth and Sport of the Council of Europe. 2002. http://eycb.coe.int/compass/en/contents.
html
18. Compasito – A manual on Human Rights Education for Children. Directorate of Youth and
Sport of the Council of Europe, 2nd edition, 2009. http://www.eycb.coe.int/compasito/

255
Перелік використаних та рекомендованих джерел
19. Frankl V. Man's Search for Meaning. An Introduction to Logotherapy, Boston: Beacon,
ISBN 0-8070-1426-5; and Random House / Rider, London 2004.
20. Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North
America: A Compendium of Good Practice. OSCE/ODIHR, CoE, OHCHR and UNESCO,
2009. http://tandis.odihr.pl/documents/hre-compendium/
21. Introduction to sociology / 7th ed. – New York, 2009. – P. 324.
22. Pierre Bayle. «Oeuvres diverses» (Гаага, 4 т., с. 1725 -31)
23. Samuel Warren and Louis Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harvard L.R. 193 (1890) - http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html
24. Virginia declaration of rights and Cardinal Bellarmine/
Hunt, Gaillard, - Washington, D.C.,
The Catholic university of America, 1917.

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
256
Конвенції:
1. Загальна декларація прав людини (1948).
2. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966).
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966).
4. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950).
5. Конвенція про права дитини (1989).
6. Американська конвенція з прав людини (1969).
7. Африканська хартія прав людини і народів (1981).
8. Другий факультативний протокол до Пакту про громадянські та політичні права від
15 грудня 1989 року.
9. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання вiд 10.12.1984.
10. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню вiд 26.11.1987.
11. Загальна декларація про геном людини та права людини вiд 11.11.1997.
12. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини та біомедицину вiд 04.04.1997.
13. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять (1958).
14. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965).
15. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979).
16. Резолюція 3376 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН «Ліквідація всіх форм расової дискримінації» від 10.11.1975.
17. Резолюція 36/55 Генеральної Асамблеї ООН «Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань».
18. Конвенція про рабство вiд 25.09.1926.
19. Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства вiд 07.09.1956.

257
Перелік використаних та рекомендованих джерел
Нормативні акти:
1. Конституція України.
2. Цивільний кодекс України.
3. Сімейний кодекс України.
4. Цивільний процесуальний кодекс України.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України.
6. Закон України «Про авторське право і суміжні права», від 23 грудня 1993 року № 3792-XII, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.64
7. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року
№ 987-XII, Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 25, ст.283
8. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» вiд
16.11.1992 № 2782-XII, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 1, ст. 1
9. Закон України «Про освіту» вiд 23.05.1991 № 1060-XII, Відомості Верховної Ради
УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст.451
10. Закон України “Про доступ до публічної інформації” вiд 13.01.2011 № 2939-VI,
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.314
11. Закон України «Про міліцію», вiд 20.12.1990 № 565-XII, Відомості Верховної Ради
УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст. 20
12. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно- правових актів та набрання ними чинності» вiд 10.06.1997 № 503/97
13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституцій- ності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) від 29 грудня 1999 року, Справа N 1-33/99 N 11-рп/99
14. Статут патрульно-постової служби міліції України, затверджений Наказом МВС
№ 404 від 28.07.1994

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
258
Казки, оповідання, мультфільми, кінострічки:
1. Загребельний Павло, «Роксолана»
2. Казка «Кривенька качечка», українська народна
3. Казка «Русалонька», Ганс Крістіан Андерсен
4. Казка «Три поросятка», британська народна
5. Казка «Червоний Капелюшок», Шарль Перро
6. Казка «Язиката Феська», українська народна
7. Казка «Бременські музики», Брати Гримм
8. Казка «Василіса Премудра», російська народна
9. Казка «Гидке каченя», Ганс Крістіан Андерсен
10. Казка «Гуси-лебеді», російська народна
11. Казка «Джек та бобове зернятко», британська народна
12. Казка «Золота рибка», Алєксандр Пушкін
13. Казка «Кирило Кожум’яка», українська народна
14. Казка «Колобок», російська народна
15. Казка «Кресало», Ганс Крістіан Андерсен
16. Казка «Наймит і пан», українська народна
17. Казка «Попелюшка», Шарль Перро
18. Казка «Про Лисичку та Зайчика»,українська народна
19. Казка «Рапунцель», Брати Гримм
20. Казка «Рікі з чубчиком», Шарль Перро
21. Казка «Семеро козенят», російська народна
22. Казка «Спляча красуня», українська народна
23. Казка «Убогий та багатий», українська народна
24. Кінострічка «Аватар»
25. Кінострічка «Клік. З пультом всередину життя»
26. Кінострічка «Мати Девіда»
27. Кінострічка «Море всередині»
28. Кінострічка «На колесах»
29. Кінострічка «Війна наречених»
30. Кінострічка «Всередині себе я танцюю»
31. Кінострічка «Інша сестра»
32. Кінострічка «Клас», режисер Рааг Ільмар.
33. Кінострічка «Людина - слон»
34. Кінострічка «Метод зйому Хітча»
35. Кінострічка «Місто та пси»
36. Кінострічка «Музика всередині»
37. Кінострічка «Опудало»
38. Кінострічка «Повелитель мух»
39. Кінострічка «Поки не зіграв у ящика»
40. Кінострічка «Той, що танцює з вітром»
41. Кінострічка «Це життя для тебе»
42. Кінострічка «Я - Сем»
43. Міфи древньої Греції

259
Перелік використаних та рекомендованих джерел
44. Мультфільм «Антошка»
45. Мультфільм «Чортеня №13»
46. Рей Бредбері, оповідання «Усе літо за один день»
47. Стефаник Василь, «Новина»

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
260
Денисенко Лариса Володимирівна, Дзюбій Ольга Анатоліївна
Права людини для дітей:
посібник для вчителів та тренерів
Це видання здійснене за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Усі права захищені. Зміст цієї публікації можна безкоштовно копіювати та використовувати для освітніх та інших некомерційних цілей за умови посилання на джерело інформації.
Координатор проектів ОБСЄ в Україні не несе відповідальності за зміст та погляди, висловлені експертами у цій публікації.
Коректор – Мошковська О.О.
Ідея обкладинки – Денисенко Л.В.
Дизайн – Видавництво “Час Друку”
Комп’ютерна верстка – Рябоконь І.Є.
Додрукарська підготовка та друк
ПП «Час Друку».
01030, м. Київ, вул. Артема, 55, оф. 27
Тел.: (044) 392-72-65, 492-29-75.
Підписано до друку 20.12.2011 р. Формат А4
Обсяг ___. Ум. др. арк. Обл. вид. арк.11,55. Наклад 1500 прим.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал