Методика використання посібника 1 Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерівPdf просмотр
Сторінка14/22
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Завдання:
• поглибити знання про право знати свої права на прикладах відстоювання своїх прав під час спілкування з представниками влади.
Кількість учасників: весь клас.
Час: 20 – 30 хвилин.
Матеріали:
Статут «ППС», «Закон про міліцію».
Інструкції / поради ведучому:
1. Розбийте клас на пари. Один учень – міліціонер, інший – затриманий.
2. Прочитайте класу завдання.
3. По черзі ставте перед парами зазначені у завданні питання та змодельовані ситуації.
4. Вислухайте думки учнів.
5. Роздайте учням копії статуту ППС та закону про міліцію.

165
Право знати свої права
6. Дайте час учням перевірити свої слова та дії.
7. Після цього ще раз попросіть учнів виконати завдання, враховуючи свої можливі помилки.
Зворотній зв’язок:
Подякуйте дітям за їхню роботу, а також обговоріть виконання вправи, зокрема, запитайте дітей:
чи швидко вони розібралися із завданням?
з чим було найважче визначитися?
чи допоміг статут «ППС» та «Закон про міліцію» відстояти свої права?
які питання так і залишилися відкритими?

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
166
2. Задача
Директор школи через нестачу викладацьких кадрів вирішив скоротити уроки іноземної мови, натомість збільшити кількість уроків математики. Про своє рішення він не повідомив ані учням, ані батькам, ані вчителям.
Питання:
• Чи є, на ваш погляд, порушення права знати свої права?
• Як мав вчинити директор?
• Які можливості оскарження ухваленого директором рішення та захисту своїх прав є в учнів?
• Яким чином подібне рішення мало ухвалюватися та оприлюднюватися?
Завдання:
• розібратися з сутністю права знати свої права на конкретному прикладі;
• розвинути навички самостійної роботи та вміння відстоювати свою позицію.
Кількість учасників: задіяний весь клас.
Час: 15–20 хвилин.
Матеріали:
текст задачі.
Інструкції / поради ведучому:
1. Роздайте дітям текст задачі.
2. Повідомте, скільки часу має тривати завдання.
3. Запропонуйте на звороті аркушу із завданням надати повне та аргументоване вирішення поставлених перед учнями питань.
4. Бажано залишити час на обговорення виконаного завдання та обмін думками.
Зворотній зв’язок:
Подякуйте дітям за їхню роботу, а також обговоріть виконання вправи, зокрема, запитайте дітей:
чи швидко вони розібралися із завданням?
з чим було найважче визначитися?
що з питань вони залишили відкритим, тобто таким, що має не одне,а кілька шляхів вирішення, на їхній погляд?

167
Право знати свої права
3. Судове оскарження. Час діяти
СИНОПСИС: Випускник школи за повісткою приходить до військового комітету, де подає заяву щодо проходження альтернативної служби замість військової. Представник військового комітету повідомляє йому, що на території цього району за рішенням їхнього керівника скасована можливість альтернативної служби, про що повідомлено в місцевій газеті. Під час розмови представник військового комітету висміює релігійні та світоглядні
(миролюбність) погляди випускника. Випускник вирішує оскаржити дії представника військового комітету в суді.
Питання:
• Чи є судові перспективи для цієї справи?
• Які права, на ваш погляд, порушені?
• Чи є дії представника військового комітету неправомірними?
Завдання:
• розібратися з сутністю права знати свої права (і можливо, інших прав також ) на конкретному прикладі;
• розвинути вміння швидко, комплексно думати, реагувати та відстоювати свою позицію.
Кількість учасників: задіяний весь клас, розділений на групи.
Час: 30 хвилин.
Матеріали:
текст задачі.
Інструкції / поради ведучому:
1. Завчасно роздайте дітям текст завдання.
2. Розбийте клас на групи – представники учня, представники військового комітету, судді.
3. Повідомте, скільки часу має тривати завдання, які питання групи повинні вирішити та в якій послідовності.
4. Представники учня мають приготувати позовну заяву.
5. Представники військового комітету повинні мати час на обговорення позовної заяви та підготовку аргументів.
6. Клас ділиться на сектори: сектор учня, сектор військового комітету та сектор суддів.
7. Спочатку виступає доповідач з групи представників учня.
8. Потім виступає група представників військового комітету.
9. Група суддів слухає виступи інших груп, ставить запитання, ухвалює рішення.
10. Під час судових сцен мають вирішитися всі питання, що порушуються у завданні.
11. Бажано залишити час на обговорення ухваленого судом рішення.

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
168 12. Групи можуть визначитися, чи будуть вони оскаржувати рішення групи суддів у разі незгоди.
Зворотній зв’язок:
Подякуйте дітям за їхню роботу, а також обговоріть виконання вправи, зокрема, запитайте дітей:
чи швидко вони розібралися із завданням?
з чим було найважче визначитися?
що з питань вони залишили відкритим, тобто таким, що має не одне, а кілька шляхів вирішення, на їхній погляд?
у чому були сильні та слабкі сторони захисту та представлення позиції групою учнів та групою військового комітету? Чи діяла справедливо група суддів?

169
Право знати свої права
4. Гра «Зіпсований телефон»
Завдання:
• продемонструвати як доведення закону не за встановленими законом правилами, а стихійно, шляхом зіпсованого телефону, може спотворити норму закону;
• розвинути фантазію.
Кількість учасників: весь клас або 2 групи.
Час: 15 – 20 хвилин.
Матеріали:
написана на папірці будь-яка норма закону.
Інструкції / поради ведучому:
1. Поясніть сутність гри «Зіпсований телефон».
2. Поясніть мету: довести, що навіть інформація про закон, котру ви почули від друга, може бути неправильною чи спотвореною.
3. Діти утворюють ланцюг.
4. Прочитайте швидко на вухо одному з учнів написану на папірці норму закону. Той швидко повторює почуту фразу іншому.
5. У такий спосіб інформація доходить до учня, який завершує ланцюг.
6. Учень проголошує, що він почув.
7. Почуте від учня порівнюється з написаним на папірці.
Зворотній зв’язок:
Подякуйте дітям за їхню роботу, а також обговоріть виконання вправи, зокрема, запитайте дітей:
на якій ланці фразу було найбільше спотворено?
поговоріть про важливість бути уважними, а також, нехай учні пригадають, яким чином закони мають бути доведені до відома громадськості.

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
170
4. Глосарій
Власність – можливість людини володіти, користуватися, розпоряджуватися майном, що належить людині.
Генетичні характеристики – колір шкіри, волосся та очей, риси обличчя, ріст, вага тощо.
Гідність – це поняття, яке виражає цінність будь-якої людини як особистості. Також воно означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства.
Дискримінація – це будь-яке позбавлення або обмеження можливостей для одних людей відносно можливостей інших.
Евтаназія – це умисні дії чи бездіяльність медичних працівників (або інших осіб), які здійснюються ними для припинення фізичних, психічних і моральних страждань пацієнта. Для цього обов’язковим є письмове або усне клопотання пацієнта, який усвідомлює значення своїх дій.
Необхідна оборона – це заподіяння необхідної шкоди тому, хто посягає на законні права та свободи людини, її близьких або власність, щоб припинити таке посягання.
Особиста недоторканність – це гарантія від посягань з боку будь-кого. Воно складається з таких понять, як психологічна та фізична недоторканність. Психологічна недоторканність означає захист людини від погроз, залякування, шантажу, маніпулювання. Фізична або тілесна недоторканність передбачає, що людині не може бути заподіяно тілесних ушкоджень, застосовано катування або тортури, викрадено або незаконно позбавлено волі.
Персональні дані – це будь-яка інформація, яка стосується конкретної людини, наприклад, ім’я, паспортні дані, місце проживання, номери телефонів, банківських рахунків тощо.
Особисте життя – відносини та поведінка людини у сім’ї, її побут, особисті та інтимні стосунки.
Свобода – означає міру можливої та дозволеної поведінки особи розпоряджатися собою, своїми вчинками та часом.
Свобода думки і слова – означає, що ніхто не може заборонити людині дотримува- тися своїх думок, певним чином відображати об'єктивну дійсність у своїх уявленнях та публічно висловлювати їх, у тому числі як погляди і переконання.
Совість – інтуїтивна здатність відшуковувати єдиний справедливий сенс, що криється в кожній ситуації.
Толерантність – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших.

171
Додатки
5. Додатки
Перелік додатків
Додаток А.
Загальна декларація прав людини (1948).
Додаток Б
. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966).
Додаток В.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966).
Додаток Г.
Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод (1950).
Додаток Ґ.
Конвенція про права дитини (1989).
Додаток Д.
Конституція України (витяг, 1996).

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
172
Додаток А.
Загальна декларація прав людини (1948)
Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III)
Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року
Неофіційний переклад
Преамбула
Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру: і
беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і
беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення; і
беручи до уваги, що необхідно сприяти розвиткові дружніх відносин між народами; і
беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі; і
беручи до уваги, що держави-члени зобов'язались сприяти у співробітництві з
Організацією Об'єднаних Націй загальній повазі і додержанню прав людини і основних свобод; і
беручи до уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і свобод має величезне значення для повного виконання цього зобов'язання;
Генеральна Асамблея проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод та забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального й ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав-членів
Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією.
Стаття 1
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

173
Додатки
Стаття 2
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.
Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.
Стаття 3
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.
Стаття 4
Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах.
Стаття 5
Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.
Стаття 6
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.
Стаття 7
Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їхній захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації.
Стаття 8
Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.
Стаття 9
Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання.

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
174
Стаття 10
Кожна людина, для визначення її прав і обов’язків і для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом.
Стаття 11 1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту.
2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинення будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчинення не становили злочину за національними законами або за міжнародним правом. Не може також накладатись покарання тяжче від того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину.
Стаття 12
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.
Стаття 13 1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави.
2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну.
Стаття 14
Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.
Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності ґрунтується на вчиненні неполітичного злочину, або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації
Об’єднаних Націй.
Стаття 15 1. Кожна людина має право на громадянство.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство.

175
Додатки
Стаття 16 1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім’ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання.
2. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що одружуються.
3. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства та держави.
Стаття 17 1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.
Стаття 18
Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів.
Стаття 19
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Стаття 20 1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.
2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.
Стаття 21 1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.
2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні.
3. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування.

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
176
Стаття 22
Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній та культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави.
Стаття 23 1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю.
3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім’ї, і яка в разі необхідності доповнюється
іншими засобами соціального забезпечення.
4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів.
Стаття 24
Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку.
Стаття 25 1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби,
інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини.
2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом.
Стаття 26 1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного.
2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна

177
Додатки
сприяти діяльності Організації Об’єднаних Націй з підтримки миру.
3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей.
Стаття 27 1. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами.
2. Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є.
Стаття 28
Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права та свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені.
Стаття 29 1. Кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний
і повний розвиток її особи.
2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом винятково з метою забезпечення належного визнання
і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.
3. Здійснення цих прав та свобод ні в якому разі не повинно суперечити цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 30
Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації.

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
178
Додаток Б
.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966)
(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР
N 2148-VIII від 19.10.73)
Неофіційний переклад
Держави, які беруть участь у цьому Пакті,
беручи до уваги, що, відповідно до принципів, проголошених Статутом Організації
Об'єднаних Націй, визнання гідності, властивої всім членам людської сім'ї, та рівних і невід'ємних прав їх є основою свободи, справедливості і загального миру,
визнаючи, що ці права випливають із властивої людській особі гідності,
визнаючи, що згідно із Загальною декларацією прав людини ідеал вільної людської особи, яка користується громадянською і політичною свободою і свободою від страху та нужди, можна здійснити, тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними, соціальними і культурними правами, так само, як і своїми громадянськими та політичними правами,
беручи до уваги, що за Статутом Організації Об’єднаних Націй держави зобов’язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини,
беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов’язки щодо інших людей і того колективу, до якого вона належить, повинна добиватися заохочення і дотримання прав, визнаних у цьому Пакті,
погоджуються про такі статті:
Частина I
Стаття 1 1. Всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток.
2. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов’язань, що випливають
із міжнародного економічного співробітництва, основаного на принципі взаємної вигоди, та з міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування.
3. Всі держави, які беруть участь у цьому Пакті, в тому числі ті, що несуть відповідальність за управління несамоврядними і підопічними територіями, повинні, відповідно до положень Статуту Організації Об'єднаних Націй, заохочувати здійснення права на самовизначення і поважати це право.

179


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал