Методика використання посібника 1 Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерівPdf просмотр
Сторінка1/22
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Методика використання посібника
1
Права людини для дітей: посібник для вчителів
та тренерів
Цей посібник був розроблений Координатором проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з
Міністерством юстиції України у рамках проекту «Підвищення рівня правової обізнаності стосовно прав людини та механізмів їхнього захисту».
Проект був започаткований Міністерством юстиції України та Координатором проектів
ОБСЄ в Україні у 2010 році з метою підвищення обізнаності широких кіл громадськості з правами людини, а також зміцнення довіри до механізмів їхнього захисту. У рамках реалізації проекту було проведено низку фокус-групових досліджень, а також повномасштабне соціологічне дослідження щодо розуміння прав людини різними віковими групами, зокрема дітьми віком від 6 до 12 років та від 13 до 18 років. У результаті досліджень було з’ясовано, з якими труднощами у розумінні прав людини стикаються діти та, які саме права потребують найбільшого та найповнішого пояснення. Таким чином, було обрано десять прав людини, які стали основою цього посібника. Метою посібника є просто, доступно та цікаво з використанням інтерактивних методів пояснити дітям, що таке права людини, якою є історія та особливості виникнення та еволюції прав людини, а також якою є відповідальність за порушення прав людини.
Посібник призначений для вчителів та тренерів і слугуватиме методичним матеріалом для викладання прав людини для дітей.

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
2
УДК 373.3/.5.016:342.72/.73
ББК 74.266.7
П68
Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів / Денисенко Л. В., Дзюбій О. А. К.: Час Друку, 2011. - 260 с.
ISBN 978-966-2465-96-9
Посібник містить глибокий аналіз десяти основоположних прав людини, історію та особливості їх виникнення та еволюції, зміст кожного з прав, а також загальну характеристику відповідальності за їх порушення. Зокрема, у посібнику розкриті такі права, як право на життя, право на гідне та рівне ставлення, право на свободу і особисту недоторканність, право на особисте життя, право на власність, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право на свободу світогляду і переконання, право на освіту та право знати свої права. Посібник розроблений на основі інтерактивної методики з урахуванням потреб дітей молодшого (6-12 років) та старшого шкільного віку (13-18 років). Особливу увагу автори приділяють практичним вправам, які покликані допомогти дітям розібратися у сутності прав людини на практиці та закріпити отримані знання та навички. Видання також містить тексти міжнародних та українських нормативно-правових актів, які сприятимуть кращому розумінню інструментів захисту прав людини.
Видання призначене для вчителів, викладачів, правозахисників та усіх, хто цікавиться питаннями прав людини та прагне поширити знання щодо прав людини серед дітей.
Ідея обкладинки – Лариса Денисенко
Дизайн – Видавництво “Час Друку”
Це видання здійснене за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Усі права захищені. Зміст цієї публікації можна безкоштовно копіювати та використовувати для освітніх та інших некомерційних цілей за умови посилання на джерело інформації.
Координатор проектів ОБСЄ в Україні не несе відповідальності за зміст та погляди, висловлені експертами у цій публікації.
Автори:
Денисенко Лариса Володимирівна
правник, письменниця, головний редактор журналів з прав людини для дітей та підлітків “Правобукварик” та “Абетка Права”, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні
Дзюбій Ольга Анатоліївна
правник, консультант Департаменту сімейної політики Міністерства соціальної політики України, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні
Наукові редактори:
Денисенко Лариса Володимирівна
правник, письменниця, головний редактор журналів з прав людини для дітей та підлітків “Правобукварик” та “Абетка Права”, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні
Беца Наталія Олександрівна
національний спеціаліст проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні
Координатор дослідження та відповідальний редактор:
Беца Наталія Олександрівна
національний спеціаліст проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні
Рецензенти:
Панченко Аліна Михайлівна
к.ю.н., Заслужений юрист України, директор Департаменту конституційного, адмі- ністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України
Юхта Оксана Григорівна
заступник директора Департаменту – начальник Управління координації правової роботи та правової освіти Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Міністерства юстиції України
Кузьменко Лідія Рудольфівна
к.ю.н., старший спеціаліст програм з управління міграційними процесами Між- народної організації з міграції, представництво в Україні, асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Цибульська Наталія Іванівна
правник-міжнародник

Методика використання посібника
3
Права людини для дітей: посібник для вчителів
та тренерів
Зміст
1. Вступ...................................................................................................................................6
2. Методика використання посібника.............................................................................8
2.1. Як працювати з посібником.
...................................................................................8 2.2. Методи навчання.
...................................................................................................10 2.3. Як обрати вправу.
..................................................................................................15 2.4. Навчання індивідуальне та колективне.
............................................................16 2.5. Поради вчителю / тренеру.
......................................................................................16
3. Право: що ми про нього знаємо та як реалізуємо ...................................................18
3.1. Право на життя.....................................................................................................18
3.1.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права на життя.
................18 3.1.2. Опис змісту права на життя, понятійний апарат.
.........................................19 3.1.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення права на життя.
.............................................................................................21 3.1.4. Практичні вправи для дітей молодшого шкільного віку (6 –12 років).
........22 3.1.5. Практичні вправи для дітей старшого шкільного віку (13 –18 років).
.........27
3.2. Право на гідне ставлення ...................................................................................35
3.2.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права на гідне ставлення..35 3.2.2. Опис змісту права на гідне ставлення, понятійний апарат........................36 3.2.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення права
на гідне ставлення............................................................................37 3.2.4. Практичні вправи для дітей молодшого шкільного віку (6 –12 років).........38 3.2.5. Практичні вправи для дітей старшого шкільного віку (13 –18 років)..........43
3.3. Право на рівне ставлення...................................................................................50
3.3.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права на рівне ставлення.
.......................................................................................50 3.3.2. Опис змісту права на рівне ставлення, понятійний апарат
........................51 3.3.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення права на рівне ставлення.
.......................................................................................52 3.3.4. Практичні вправи для дітей молодшого шкільного віку (6 –12 років)
..........54

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
4 3.3.5. Практичні вправи для дітей старшого шкільного віку (13 –18 років)
..........59
3.4. Право на свободу та особисту недоторканність.............................................65
3.4.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права на свободу та особисту недоторканність.
.......................................................................65 3.4.2. Опис змісту права на свободу та особисту недоторканність,
понятійний апарат.
........................................................................................66 3.4.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення права на свободу та особисту недоторканність.
.........................................67 3.4.4. Практичні вправи для дітей молодшого шкільного віку (6 –12 років).........68 3.4.5. Практичні вправи для дітей старшого шкільного віку (13 –18 років)..........73
3.5. Право на особисте життя.....................................................................................81
3.5.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права на особисте життя.
........................................................................................81 3.5.2. Опис змісту права на особисте життя, понятійний апарат.
........................82 3.5.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення права на особисте життя
..............................................................................82 3.5.4. Практичні вправи для дітей молодшого шкільного віку (6 –12 років).
........84 3.5.5. Практичні вправи для дітей старшого шкільного віку (13 –18 років).
.........89
3.6. Право на власність...............................................................................................95
3.6.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права на власність.
..........95 3.6.2. Опис змісту права на власність, понятійний апарат.
..................................96 3.6.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення
права на власність
.....................................................................................................97 3.6.4. Практичні вправи для дітей молодшого шкільного віку (6 –12 років).
.........99 3.6.5. Практичні вправи для дітей старшого шкільного віку (13 –18 років).
........103
3.7. Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів
і переконань........................................................................................................111
3.7.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права на свободу думки
і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
.....................111 3.7.2. Опис змісту права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, понятійний апарат.
......................................112 3.7.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення права на сво- боду думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань
...112

Методика використання посібника
5 3.7.4. Практичні вправи для дітей молодшого шкільного віку (6 –12 років).
........114 3.7.5. Практичні вправи для дітей старшого шкільного віку (13 –18 років).
........118
3.8. Право на свободу світогляду і віросповідання............................................127
3.8.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права на свободу світогляду і віросповідання.
.......................................................................127 3.8.2. Опис змісту права на свободу світогляду і віросповідання, понятійний апарат.
.........................................................................................................128 3.8.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення права на свободу світогляду і віросповідання.
...................................................129 3.8.4. Практичні вправи для дітей молодшого шкільного віку (6 –12 років).
.......131 3.8.5. Практичні вправи для дітей старшого шкільного віку (13 –18 років).
.......136
3.9. Право на освіту....................................................................................................143
3.9.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права на освіту.
.............143 3.9.2. Опис змісту права на освіту, понятійний апарат.
......................................144 3.9.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення права на освіту.
...........................................................................................145 3.9.4. Практичні вправи для дітей молодшого шкільного віку (6 –12 років).
........146 3.9.5. Практичні вправи для дітей старшого шкільного віку (13 –18 років).
........151
3.10. Право знати свої права....................................................................................157
3.10.1. Історія та особливості виникнення та еволюції права знати свої права.
................................................................................................157 3.10.2. Опис змісту права знати свої права, понятійний апарат.
........................157 3.10.3. Загальна характеристика відповідальності за порушення права знати свої права.
.................................................................................................159 3.10.4. Практичні вправи для дітей молодшого шкільного віку (6 –12 років).
.....161 3.10.5. Практичні вправи для дітей старшого шкільного віку (13 –18 років).
.......164
4. Глосарій.........................................................................................................................170
5. Додатки.........................................................................................................................171
6. Перелік використаних та рекомендованих джерел................................................254

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
6
1. Вступ

Права людини природні, вони належать кожній людині від народження тільки тому, що вона – людина. Джерело прав людини – у нашій сутності. Незважаючи на досить велику кількість відомих особистостей, причетних до формулювання та обґрунтування прав людини, очевидно, що права людини не є продуктом чиєїсь волі або творчості. Вони ніким не даруються, їх не можна відібрати, заслужити або купити, вони виникають з людського способу життя.
Права людини не можна сприймати як абстракцію, вони цілком реальні. І більш практичні, ніж теоретичні. Є романи реальні та фантастичні, картини – реалістичні та абстрактні. Цілком можна стверджувати, що права належать до першої групи. Так, ми не можемо їх торкнутися, але ми можемо ними користуватися.
Десять прав та свобод людини, представлені в цьому посібнику, слід сприймати як десять пальців на руці. Адже ми добре знаємо пальці на наших руках? Знаємо, навіщо нам потрібний вказівний, на якому з пальців люди носять обручки, який палець найбільший, а який – найменший. Знаємо, якими міцними можуть бути наші пальці, стиснуті в кулак, якою щирою може бути рука, потискаючи руку друга і, якою міцною вона стає, коли треба дати відсіч кривднику. Ми відчуваємо наші пальці, знаємо, як вони доповнюють один одного. Те саме відбувається з правами.
Права людини невід’ємні. Це означає, що їх не можна втратити, оскільки вони мають відношення до самого факту людського співіснування. Однак, за певних обставин дії деяких з них можуть бути припинені або обмежені. Наприклад, призупиняється низка прав людини, винної у скоєнні злочину. Або ж, у разі введення комендантської години під час громадських заворушень, обмежується свобода пересування громадян.
Права людини взаємозалежні, але не взаємозамінні. Це означає, що права людини пов’язані між собою. Часто, здійснення одного права залежить від існування багатьох інших прав, і немає жодного права, яке було б важливішим за інші. Натомість, жодне право не може замінити собою інше.
Права людини є загальними, тобто вони однаково застосовуються до людей у всьому світі, причому без часових обмежень. Кожен має право користуватися правами незалежно від раси, кольору шкіри, віросповідання, майнового стану, політичних чи інших переконань.
Права і свободи є оболонкою, щитом, що захищає гідність кожної людини від посягань з боку влади та її представників. Не правова держава більш небезпечний ворог за неправих сусідів.
Таким чином, права людини не гарантують того, що ми будемо кохані, щасливі, що нас буде супроводжувати успіх, не гарантують навіть справедливості або мінімум добробуту
– вони захищають нас від принижень, владних маніпуляцій та забезпечують можливості розвитку.
Вправи на закріплення матеріалу та розуміння сутності прав і свобод людини, що запропоновані в цьому посібнику, не захистять, а навчать думати, розуміти, як на практиці використовувати те, що даровано нам від народження. Зокрема, посібник дозволить:
• усвідомити цінність життя кожної людини;
• на емоційному, інтелектуальному та фізичному рівні відчути, що таке гідність, і як протистояти приниженням;
• збагнути, що таке суспільство рівних можливостей, толерантність та повага, і як захистити себе від дискримінації;

Методика використання посібника
7
• власними знаннями забезпечити собі безпеку, свободу та особисту недоторканність;
• поважати та захищати свій особистий простір та простір інших людей;
• усвідомити переваги володіння майном та інтелектом, поважати чуже право власності;
• шанобливо ставитися до поглядів, переконань, світогляду, віросповідання, думок,
ідей та слів інших людей;
• навчитися захищати свої власні погляди, слова, думки, переконання;
• збагнути перевагу освіти та розвитку;
• не лінуватися знати свої права, використовувати їх у повсякденному житті та гарантувати собі безпеку.
Вступ

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
8
2. Методика використання посібника
2.1. Як працювати з посібником
Посібник варто розцінювати як музичну партитуру в руках імпровізатора. Так, для того, щоб навчитися грати, слід знати ноти. Посібник дає основи, пропонує «композиції та етюди», але викладач може використовувати їх на свій розсуд. Можна послідовно розглядати кожне право, можна розпочати з певного окремого права, а можна відштовхнутися від вправ або від теорії та створити свою власну методику тлумачення та викладу. Посібник – гнучка система знань, практичних завдань та інформації.
Для вивчення та засвоєння авторами пропонується 10 прав і свобод людини, зокрема:
• право на життя;
• право на гідне ставлення;
• право на рівне ставлення;
• право на свободу і особисту недоторканність;
• право на особисте життя;
• право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
• право на власність;
• право на свободу світогляду та віросповідання;
• право на освіту;
• право знати свої права.
Розпочинати знайомство дітей з правами можна з будь-якого права. Це – як використання фарб, не важливо з якої фарби ви почнете та якою фарбою закінчите, так чи інакше у вас обов’язково вийде веселка, якщо ви хочете її намалювати. Або уявіть, що у ваших руках Кубик Рубіка. Ви можете не вміти ним користуватися і старанно крутити, щоб кольорові квадрати виклалися саме так, як слід. Втім, починати ви можете з будь- якого кольору і, якщо будете наполегливі та збагнете систему – все у вас вийде найкращим чином.
Посібник містить в собі теоретичний та практичний блоки.
Теорія викладена та розписана таким чином, що право асоціативно можна порівняти з дитиною.
Походження права можна порівняти з походженням дитини, де розкривається народження дитини, її прадіди, батьки, походження прізвища, імені тощо.
Зміст права можна дорівняти до змістовності самої дитини, її захоплень, здібностей, мрій, можливостей, смаків, уподобань, приватного життя тощо.
Відповідальність за порушені права можна порівняти з відповідальністю за образу, нанесену дитині, та з її відповідальністю за образи інших.
Розділи щодо походження права, окрім наукової та спеціальної інформації, містять також відсилання до казок та міфів. Дійсно, кожна народна чи авторська казка, якщо замислитися і подивитися на неї трохи ширше – певним чином торкається чи розкриває окремі права людини. Аналогії з казками (анімацією, стрічками) подаються задля полегшення сприйняття доволі складної інформації дітьми. Ви самостійно можете обрати будь-яку казку, і обов’язково знайдете там – ПРАВО.

Методика використання посібника
9
Наприклад:
• право на життя («Спляча красуня»);
• право на гідне ставлення («Гидке каченя»);
• право на особисте життя («Дюймовочка»);
• право на свободу і особисту недоторканність («Рапунцель», «Бременські музики»);
• право на свободу слова («Язиката Феська»);
• право на рівне ставлення («Попелюшка»);
• право на власність («Золота рибка»);
• право на освіту («Василіса Премудра», «Рікі з чубчиком»);
• право знати свої права («Кресало»);
• право на свободу світогляду («Міфи древньої Греції»).
Розділи, присвячені сутності права, для зручності та кращого розуміння містять прості визначення, а також приклади, за допомогою яких сутність права пояснювати наочніше.
Розділи, присвячені відповідальності, допоможуть учням зрозуміти межі своєї відповідальності (кримінальну, цивільну і дисциплінарну), а також межі відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав. Крім того, також подається інформація, яким чином можна реагувати на порушення чи обмеження прав. Зокрема, учень отримає знання щодо такого спектру відповідальності:
• коли і за що його можуть ув’язнити;
• коли він відповідатиме за правилами Цивільного кодексу власним майном чи грошима;
• коли відповідатимуть його батьки чи піклувальники;
• коли відповідатиме викладач/вчитель;
• які поширені випадки порушень прав учня у школі і вдома.
Звичайно, теорія не може осягнути все, що напрацьовано науковцями-дослідниками права сторіччями. Вона має на меті дати напрямок для думки, розвитку, можливість набути важливі знання і, вірогідно, зацікавити правом.
До кожного теоретичного блоку додається практичний блок, завдання якого – навчити дітей користуватися правами у повсякденному житті та зрозуміти їхню прикладність.
Наприклад, візьмемо
право на життя. Зараз діти зацікавлені комп’ютерними іграми, котрі герою – тобто дитині – дають можливості відновлювати «втрачені руки, ноги, голови» та дарують кілька життів. Насильство часто супроводжує дитину змалку – з телебачення, побуту, кіно. Дитина не завжди може збагнути, що таке біль, особливо біль моральний, тому поріг чуттєвості та відповідальності за своє життя та життя інших людей – занизький.
У всьому світі частішають випадки неконтрольованої дитячої люті і Україна у цьому відношенні – не виняток. Побиття однокласників дітьми знімається на мобільний телефон, насильством хизуються, викладають у мережі Інтернет. Діти захоплені культом смерті. Готи, сатаністи, емо, чорні янголи, вампіри – популярні субкультурні молодіжні течії. Більшість з них не такі вже і шкідливі, аби не концентрувалися на питаннях смерті та знеціненні життя.
Тому, теорія та практичні вправи цього посібника скеровані на те, щоб на ментальному та навіть фізіологічному рівні відчути, який це дар – життя. Яке щастя, що дитина з’явилася на цей світ, може рости і розвиватися попри всі об’єктивні та суб’єктивні обставини. Кожен

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів
10
день життя, навіть найважчий, вартий того, щоб цінувати його. Як важливо зрозуміти, що в тебе є друзі, а якщо немає – обов’язково знайдуться. Як ціннісно щодня відкривати в своєму житті щось нове, або збагнути сутність давно знаного. Вправи спрямовані також на те, щоб дитина збагнула, які можливості втратили ті люди, котрі не розуміли важливості та сутності прав, та котрі не мали таких прав у минулому.
Власне, це лише один приклад, але кожна вправа щодо будь-якого іншого права буде працювати на те, щоб дитина почувалася захищеною та володіла знаннями, котрі застосовуються на практиці.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал