Методика роботи практичного психологаСторінка4/5
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.94 Mb.
ТипМетодика роботи
1   2   3   4   5
Тема 4. Психологічний розвиток і формування особистості молодшого школяра. (4 год.)

 1. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність віку

 2. Новоутворення віку та криза 7-ми років.

 3. Проблема психологічної адаптації дитини до школи

Тема 5. Психологічні особливості розвитку і формування: особистості у підлітковому віці. (4 год.)

 1. Анатомо-фізіологічні перебудови організму і їх вплив на психологічні особливості та поведінку підлітка

 2. Соціальна ситуація розвитку та новоутворення підліткового віку.

 3. Психологічні проблеми сімейного виховання підлітків;

Тема 6. Психологія «важкої» дитини (3 год.)

 1. Характеристика поняття "важка дитина". Класифікація "важких".

 2. Причини появи «важких» дітей і підлітків.

 3. Акцентуація характеру підлітка.

 4. Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків.

Тема 7. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці. (3 год.)

 1. Особливості психічного розвитку юнаків та дівчат;

 2. Навчально-професійна діяльність – провідний вид діяльності старшого школяра.

 3. Психологічні особливості вибору професії і готовність старшого школяра до професійного самовизначення.

 4. Товариство, дружба, любов у старшому шкільному віці;

 5. Проблеми підготовки старшокласників до сімейного життя.

Тема 7. Психологія навчання. (3 год.)

 1. Структура навчальної діяльності психологічні особливості та її основних компонентів.

 2. Психологічна характеристика засвоєння знань.

 3. Психологічна характеристика мотивації учбової діяльності.

 4. Психологічні причини неуспішності суб’єкта в навчанні.

 5. Способи активізації навчальної діяльності школярів.

 6. Поняття про розвиваюче навчання.

Тема 8. Психологія виховання та самовиховання як цілеспрямованого процесу формування особистості. (6 год.)

 1. Загальне поняття про виховання, його відмінність від навчання.

 2. Засоби і методи виховання.

 3. Самовиховання підлітків та юнаків

Тема 9. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя. (3 год.)

 1. Різновиди конфліктів в педагогічній діяльності

 2. Особливості педагогічних конфліктів

 3. Основні рекомендації вчителю по вирішенню конфліктних ситуацій з учнями.

Тема 10. Вплив сім’ї на формування особистості дитини. (6 год.)

 1. Науковці про материнство (А.Адлер, Д.Віннікотт, М.Кляйн, Л.Бінсвангер тощо) та батьківство («отцовство»).

 2. Феномен материнства як психологічне явище. Труднощі на шляху прийняття ролі матері. Готовність до материнства.

 3. Прийняття чоловіком ролі батька: складнощі, особливості, закономірності.

 4. Сімейні конфлікти: причини виникнення, динаміка розвитку, класифікація, функції і наслідки.

 5. Проблеми взаємин між батьками і дітьми: конфлікт поколінь або складності взаємного сприйняття.

 6. Поняття та основні форми сімейного насильства

 7. Психологічні особливості кривдників та жертв сімейного насильства

 8. Вплив насильства в сім’ї на розвиток дитини

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


 1. Історія виникнення вікової психології.

 2. Проблема розвитку психіки в працях П.Б. Блонського, Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна.

 3. Критика біогенетичного та соціогенетичного напрямку в розвитку вікової психології.

 4. Проблема розвитку дитини в сучасній психології.

 5. Формування направленості особистості школяра.

 6. Розвиток та формування здібностей школярів.

 7. Психологічні основи самовиховання волі школярів.

 8. Формування характеру школярів.

 9. Гра - провідна діяльність дошкільняти.

 10. Особливості спілкування дошкільняти з однолітками.

 11. Особливості прояву темпераменту в дошкільному віці.

 12. Розвиток творчої діяльності дошкільника.

 13. Особливості уваги дошкільника та його організація в діяльності дітей.

 14. Психологічна готовність дитини до навчання в школі.

 15. Психологічна готовність молодшого школяра до навчання в школі.

 16. Психологічні особливості формування понять школярів по різним навчальним предметам.

 17. Формування мотивів навчання у молодших школярів.

 18. Психологічні особливості міжособових відносин у колективі молодших школярів.

 19. Молодший школяр та молодший підліток, порівняльна психологічна характеристика.

 20. Молодший та старший підліток, порівняльна характеристика.

 21. Психологічні причини відхиленої поведінки "важких" підлітків та шляхи корекції їх особистості.

 22. Психологічні проблеми сімейного виховання підлітків.

 23. Психологічні проблеми спілкування в підлітковому віці.

 24. Формування світогляду та суспільної активності старшокласника.

 25. Особливості психічного розвитку юнаків та дівчат.

 26. Індивідуальні особливості старшокласників та профорієнтаційна робота.

 27. Товариство, дружба, любов в старшому шкільному віці.

 28. Проблема підготовки старшокласників до сімейного життя.

 29. Системний підхід до вивчення інтелекту дорослих.

 30. Вікова періодизація зрілості (дорослості) та місце в ній студентського

віку.

 1. Фактори, що впливають на формування особистості студента.

 2. Роль навчання в інтелектуальному розвитку та вихованні дорослих, що навчаються.


Питання до підсумкового контролю

з курсу «Вікова та педагогічна психологія»

 1. Предмет і задачі вікової і педагогічної психології.

 2. Історичний нарис виникнення й розвитку вікової психології.

 3. Теоретичні і практичні задачі сучасної вікової психології, їх значення для теорії й практики виховання підростаючого покоління.

 4. Основні розділи вікової психології: психологія дошкільника, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія юності.

 5. Співвідношення навчання й розвитку.

 6. Звязок вікової психології з віковою фізіологією, загальною психологією та іншими науками.

 7. Взаємозалежність психічного розвитку дитини від умов його виховання й навчання.

 8. Проблема акселерації (прискорення) психічного розвитку.

 9. Періодизація психічного розвитку людини.

 10. Вікові особливості психічного розвитку у процесі навчання і виховання.

 11. Значення спілкування дитини з дорослими для його психічного розвитку у віці немовлят й ранньому віці.

 12. Соціально-психологічна запущеність у дитячому віці.

 13. Вік. Рушійні сили розвитку. Кризи вікового розвитку.

 14. Соціальний розвиток особистості в онтогенезі.

 15. Раннє дитинство – сензитивний період для розвитку мови дитини.

 16. Криза 3-х років.

 17. Визначаюча роль дорослих у формуванні у дошкільника цікавості до праці й розвитку соціальної активності.

 18. Ведуча роль гри у психічному розвитку дошкільника.

 19. Робота з дітьми при порушенні розвитку особистості.

 20. Фази кризи 6-7 річного віку.

 21. Мотивація та фактори індивідуального розвитку.

 22. Учні з затримкою психічного розвитку.

 23. Формування емоційної й вольової сфери дошкільника в процесі діяльності й спілкування з дорослими й однолітками.

 24. Самооцінка як результат розвиваючого самопізнання.

 25. Психологічна готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання у школі.

 26. Психологічні особливості дітей старшого дошкільного віку з затримкою їх розумового розвитку.

 27. Психологічні і фізіологічні особливості розвитку дитини у молодшому шкільному віці.

 28. Навчальна діяльність як ведучій вид діяльності, визначаючий психічний розвиток молодших школярів.

 29. Динаміка співвідношення ігрової й навчальної діяльності на різних етапах початкового навчання.

 30. Розвиток пізнавальної діяльності молодшого школяра.

 31. Взаємовідносини молодшого школяра з дорослими й однолітками.

 32. Корекція шкільних страхів та тривожності у молодших школярів.

 33. Методи розвитку довільної поведінки в молодшому шкільному віці.

 34. Рання профілактика і корекція соціально-педагогічної запущеності учнів.

 35. Соціальні фактори як ведучі детермінанти психічного розвитку підлітків.

 36. Діалектичний характер взаємовідносин між біологічними й соціальними факторами психічного розвитку підлітка.

 37. Закономірні зміни у структурі особистості й головні психологічні новоутворення підліткового віку.

 38. Ведуча роль колективу, референтної групи у формуванні особистості підлітка.

 39. Якісні зміни у пізнавальній схемі підлітків.

 40. Характеристика поняття "важка дитина". Класифікація "важких".

 41. Причини появи «важких» дітей і підлітків.

 42. Акцентуація характеру підлітка.

 43. Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків.

 44. Шкільна дезадаптація в підлітковому віці.

 45. Акцентуація характеру у підлітковому віці.

 46. Навчально-професійна діяльність як ведучій вид діяльності у юнацькому віці.

 47. Розвиток самопізнання у юнацькому віці.

 48. Особливості відчуттів й волі у юнацькому віці.

 49. Особливості розумової діяльності у ранньому юнацтві. Романтика, мрії й ідеали.

 50. Товариськість і любов у ранньому юнацькому віці.

 51. Міжособистісні відносини у класному колективі, інших групах однолітків.

 52. Готовність старшого школяра до активної трудової діяльності й професійного самовизначення.

 53. Об’єктивні і суб’єктивні можливості розвитку психіки у старшому шкільному віці.

 54. Психологічні особливості формування професійних інтересів, нахилів й здібностей у юнацькому віці.

 55. Закономірності розвитку дитини, що виявлені в різних психологічних ученнях.

 56. Специфіка психічного розвитку дитини в порівнянні з розвитком тварини.

 57. Динамічна структура особистості та її формування в онтогенезі дитини з позиції психоаналізу.

 58. Поняття соціалізації в психологічних вченнях.

 59. Ключові поняття концепцій Ж.Піаже.

 60. Проблема навчання та розвитку в роботах Л.С.Виготського.

 61. Проблема розвитку психіки в працях сучасних психологів.

 62. Проблема психіки в роботах П.П.Блонського, Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна.

 63. Закон біполярності у розвитку дитини.

 64. Проблема ритуалізації у поведінці людини.

 65. Поняття научіння, навчання, учіння.

 66. Рівні та типи научіння.

 67. Загальна характеристика видів навчання.

 68. Формування знань, умінь і навичок.

 69. Специфіка учбової діяльності.

 70. Психологічна структура учбової діяльності.

 71. Саморегулювання учіння.

 72. Загальна характеристика педагогічної діяльності

 73. Здібності в структурі суб'єкта педагогічної діяльності

 74. Структура педагогічних здібностей

 75. Характеристика основних функцій та педагогічних умінь

 76. Стилі педагогічної діяльності

 77. Різновиди конфліктів в педагогічній діяльності

 78. Особливості педагогічних конфліктів

 79. Основні рекомендації вчителю по вирішенню конфліктних ситуацій з учнями.

 80. Специфіка сім'ї як соціально-психологічного феномену. Функції сім'ї.

 81. Психологічні проблеми молодої сім’ї.

 82. Психологічний клімат сім’ї.

 83. Чинники, що впливають на стабільність шлюбу.Базова література


 1. Видра, О. Г. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Видра. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 112 с.

 2. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 376 с.

 3. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К. : Каравела, 2008. - 400 с.

 4. Власова, О. І. Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова; гол. ред. В. М. Куценко. - К. : Либідь, 2005. - 399 с.

 5. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / сост. : И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. - М. : Академия, 2005. - 368 с.

 6. Кутішенко, В. П. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 126 с.

 7. Савчин, М. В. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - К. : Академвидав, 2005. - 360 с.

 8. Савчин, М. В. Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с.

 9. Семиченко, В. А. Психологія педагогічної діяльності [Текст] : Навчальний посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл / В.А. Семиченко. - К. : Вища школа, 2004. - 335 с.

 10. Степанов, О. М. Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов. - К. : Академвидав, 2011. - 416 с.


Назва дисципліни:

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

ОСНОВИ КОНСУЛЬТУВАННЯ

КОНСУЛЬТАТИВНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета викладання дисципліни підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів вищезазначеного фахового спрямування.
Завдання вивчення дисципліни

 • сформувати у студентів цілісну систему знань про виникнення і генезис наукових знань про психологічне консультування:

 • забезпечити засвоєння основ теорії використання психологічного консультування у педагогічній праці та в діяльності практичного психолога в освіті;

 • виробити вміння аналізувати і узагальнювати історико-психологічний матеріал у певній системі в різних психологічних школах та різних наукових течіях;

 • забезпечити глибоке розуміння наукових засад навчально-виховного процесу з елементами використання методів та заходів психологічного консультування;

 • розкрити внутрішні закономірності і специфічні ознаки появи і розвитку різних теорій і напрямків психологічного консультування.Тема._Організація_консультативної_взаємодії'>ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема. Організація консультативної взаємодії

 1. Структура та хронотоп консультації.

 2. Початок консультативної взаємодії.

 3. Процес психологічного консультування.

Тема. Налагодження ефективного контакту.

 1. Рапорт у психологічному консультуванні.

 2. Емоційні техніки у психологічному консультуванні.

 3. Техніка підбадьорювання та заспокоєння.

 4. Техніка відображення почуттів клієнта.

 5. Техніка саморозкриття консультанта.

 6. Робота із сенсорними модульностями.

Тема. Засоби впливу у психологічному консультуванні

 1. Поняття впливу у консультуванні. Прийоми та способи впливу.

 2. Класифікація методів терапевтичного впливу.

 3. Фокусування інформації у консультативному процесі.

 4. Зворотний зв'язок та його значення.

 5. Психологічна інформація як чинник впливу.

 6. Визначення пріоритетів.

Тема. Творчі методи у груповому та індивідуальному консультуванні

 1. Методи арт-терапії у консультуванні.

 2. Танцювальна терапія та її використання з метою психологічної корекції.

 3. Музикотерапія.

 4. Арсенал психотехнологій у сучасному психологічному консультуванні.

 5. Еклектизм у психологічному консультуванні.

Тема. Особливості психоконсультування клієнтів у кризових станах

 1. Консультування клієнтів із психосоматичними розладами.

 2. Консультування клієнтів із депресією і суїцидними намірами.

 3. Особливості консультування при суїцидних намірах.

 4. Консультування людей при переживанні втрати.

Тема. Спеціальні проблеми психологічного консультування

 1. Особливості консультування клієнтів, які плачуть.

 2. Консультування тривожних клієнтів

 3. Консультування при реакціях страху та фобіях.

 4. Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів.

 5. Особливості консультування «невмотивованих клієнтів»

 6. Консультування клієнтів, які мають підвищені вимоги.


САМОСТІЙНА РОБОТА
Тема. Організація консультативної взаємодії

 1. Моделі психологічного консультування.

 2. Консультаційна модель. Психотерапевтична модель.

 3. Процес психологічного консультування.

 4. Початок консультативної взаємодії

 5. Оцінка проблем клієнта: скарга, само діагноз, проблема, запит.

 6. Дослідження проблеми та збір інформації.

 7. Результативність консультаційної роботи.

Тема. Налагодження ефективного контакту.

 1. Рапорт у психологічному консультуванні.

 2. Емоційні техніки у психологічному консультуванні.

 3. Техніка підбадьорювання та заспокоєння.

 4. Техніка відображення почуттів клієнта.

 5. Техніка саморозкриття консультанта.

 6. Робота із сенсорними модульностями.

Тема. Засоби впливу у психологічному консультуванні

 1. Поняття впливу у консультуванні. Прийоми та способи впливу.

 2. Класифікація методів терапевтичного впливу.

 3. Фокусування інформації у консультативному процесі.

 4. Зворотний зв'язок та його значення.

 5. Психологічна інформація як чинник впливу.

 6. Визначення пріоритетів.

Тема. Творчі методи у груповому та індивідуальному консультуванні

 1. Методи арт-терапії у консультуванні.

 2. Танцювальна терапія та її використання з метою психологічної корекції.

 3. Музикотерапія.

 4. Арсенал психотехнологій у сучасному психологічному консультуванні.

 5. Еклектизм у психологічному консультуванні.

Тема. Особливості психоконсультування клієнтів у кризових станах

 1. Консультування клієнтів із психосоматичними розладами.

 2. Консультування клієнтів із депресією і суїцидними намірами.

 3. Особливості консультування при суїцидних намірах.

 4. Консультування людей при переживанні втрати.

Тема. Спеціальні проблеми психологічного консультування

 1. Особливості консультування клієнтів, які плачуть.

 2. Консультування тривожних клієнтів

 3. Консультування при реакціях страху та фобіях.

 4. Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів.

 5. Особливості консультування «невмотивованих клієнтів»

 6. Консультування клієнтів, які мають підвищені вимоги.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Тематика рефератів.

 1. Проблеми психологічного консультування у сфері освіти.

 2. Консультування з проблем вибору професії.

 3. Консультування з проблем сім’ї.

 4. Вирішення конфліктів у сім’ї.

 5. Консультування з проблем батьківсько-дитячих стосунків.

 6. Стан і перспективи розвитку психологічного консультування в Україні.

 7. Консультування у індивідуальній психології А. Адлера.

 8. Особливості консультування у теорії К. Хорні.

 9. Консультативна допомога жертвам насилля.

 10. Особливості консультування у когнітивній теорії А. Бека.

 11. Особливості консультування з позицій психоаналізу.

 12. Особливості консультування у когнітивній психології.

 13. Психологічне консультування у когнітивній теорії А. Елліса.

 14. Особливості консультування у парадигмі гештальттерапії.

 15. Консультування у гуманістичній психології.

 16. Особливості консультування у біхевіористському напряму психології.

 17. Застосування найновіших напрямів психологічної науки у процесі психологічного консультування.

 18. Специфіка телефонного консультування.

 19. Викривлення соціально-перцептивного матеріалу та їх походження та корекція

 20. Особливості психоаналітичного методу дослідження особистості.

 21. Психологічні проблеми формування особистості.

 22. Психологія сімейних стосунків.

 23. Роль сім’ї у формуванні особистості.

 24. Консультування батьків із приводу проблем і складностей у житті дитини.

 25. Консультування батьків із приводу їхніх власних проблем.

 26. Консультування тривожних клієнтів

 27. Консультування при реакціях страху та фобіях.

 28. Консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів.

 29. Особливості консультування «невмотивованих клієнтів»

 30. Консультування клієнтів, які мають підвищені вимоги.

 31. Консультування клієнтів із психосоматичними розладами.

 32. Консультування людей при переживанні втрати.

 33. Особливості консультування при роботі подружньою парою.

 34. Особливості консультування подружньої пари.

 35. Організація роботи з одним із членів подружжя.

 36. Причини звернення чоловіка й дружини в консультацію.

 37. Тривалість роботи з подружньою парою.

 38. Консультування подружньої пари.

 39. Використання домашніх завдань при роботі з подружжям.

 40. Консультування подружжя з приводу сексуальних проблем.

 41. Індивідуальне психоконсультування подружжя .

 42. Переживання розлучення з партнером.

 43. Труднощі взаєморозуміння.

 44. Консультації при розлученні.


Питання до підсумкового контролю

 1. Сфери застосування психологічного консультування та корекції.

 2. Психологічне консультування, психологічна корекція й психотерапія.

 3. Принципи психологічного консультування.

 4. Механізми психологічного консультування. Усвідомлення. Спонтанність. Переживання. Комунікація.


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал