Методика роботи над переказом і твором План Види переказів, методика їх опрацювання на уроках рідної мовиСкачати 55.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.05.2017
Розмір55.96 Kb.

Навчальна дисципліна Методика навчання української мовив
початковій школі
Практичне заняття № 1. Методика роботи над переказом і твором
План
1.
Види переказів, методика їх опрацювання на уроках рідної мови. Перевірка і оцінювання зв’язних висловлювань молодших школярів. Твори учнів, їх класифікація. Методика проведення уроків розвитку зв’язного мовлення, на якихо працьовують твір.

Основні питання для обговорення
-
З якою метою проводяться уроки розвитку зв’язного мовлення Які види переказів визнаєте Які вимоги ставлять до текстів для переказу Назвіть особливості детального переказу. Які типи завдань використовують при стислому переказі Чим відрізняються навчальний і контрольний перекази Охарактеризуйте роботу над вибірковим переказом. Яким повинен бути урок-аналіз учнівських переказів Якими критеріями повинен користуватися вчитель при оцінюванні переказів Які види усних і письмових творів практикують на уроках рідної мови у початковій школі Які етапи підготовки до написання твору виокремлюють в методиці Назвіть три основні види творів за картинами, які використовують в молодших класах В чому полягає особливість написання твору-опису, твору-розповіді, твору-міркування? Що береться до уваги при оцінюванні учнівських творів Навіщо проводити аналіз учнівських творів Які засоби заохочення дітей до роботи над творами визнаєте Які висловлювання повинні вміти складати учнів на кінець навчання в
4 класі

Практичні завдання
(для письмового домашнього опрацювання)
1. Законспектувати з програми перелік умінь з усного і писемного мовлення для учнів 1-4 класів.

2. Підібрати запитання, скласти план та записати опорні слова, розробити схему для підготовки учнів до написання творів для 2 класу – твору- розповіді за опорними словами (на основі вірша М. Підгірянки Скочив зайчик в тернину і малюнків для 3 класу – твору-розповіді з елементами опису (Калина за моїм вікном для 4 класу – твору-міркування на основі прочитаного тексту (Чому людині потрібні друзі.
Рекомендована література
1.
Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи.
2.
Наумчук ММ. Сучасний урок української мовив початковій школі методика і технології навчання) / ММ. Наумчук. – Тернопіль, 2005. Методика викладання української мови Навчальний посібник / за ред.
С.І.Дорошенка. – К Вища школа, 1992.
4.
Варзацька Л. О. Методика розвитку зв’язного мовлення молодших школярів Методичні рекомендації / Л. О. Варзацька, Л. М. Шевченко. – К, 1991.
5.
Каніщенко А. П. Розвиток зв’язного мовлення першокласників Методичні рекомендації / А. П. Каніщенко. – К, 1991.
6.
Лобчук О. Мовленнєва діяльність на уроках рідної мови / О.Лобчук,
І.Гудзик. – К Видавничий дім Шкільний світ, 2006.
7.
Пономарьова К. Розвиток зв’язного мовлення учнів 1-2 класи / К. Пономарьова // Початкова школа. – 2007. - № 2. – С.
8.
Каліш В. Розвивальні завдання у процесі роботи над текстами-описами /
В.Каліш, В.Собко // Початкова школа. – 1999. - № 10. – С. 8-11.
9.
Лобчук О. Складання творів за спостереженням / О.Лобчук // Початкова школа. – 2005. - № 1. – С.
10.
Лобчук О. Складання творів за художньою картиною / О.Лобчук // Початкова школа. – 2003. - № 3. – С, № 4. – С. 10-12.
Самостійна (пошуково-дослідницька робота)
1.
Складіть план-конспект уроку, на якому учні пишуть переказ тексту для 2 класу – текст Подарунок на день народження для 3 класу – Совеня для 4 класу – Саламандра. Тексти дивіться в додатку. Користуючись поданим алгоритмом, розробіть план-конспект уроку розвитку зв’язного мовлення, на якому опрацьовують твір для учнів 3 класу (тема на вибір.
Додаток
Зразки матеріалів до методичної папки
Методика роботи над детальним переказом включає такі
компоненти:
1.
Читання тексту учнями (вчителем. Бесіда за змістом прочитаного (прослуханого.
3.
Лексико-семантична робота. Повторне читання тексту поділ його на частини. Складання плану переказ за планом. Робота над словником, образотворчими засобами, над реченням. Орфографічна підготовка до написання переказу. Написання переказу. Перевірка написаного.
Методика роботи над стислим переказом передбачає таку
послідовність дій
1.
Читання тексту учнями (мовчки і вголос. Бесіда за змістом прочитаного (5-6 запитань. Робота над мовними засобами над словами, образотворчими засобами, окремими реченнями. Стисле, в кількох реченнях, висловлення змісту тексту (про що йдеться в тексті взагалі, чим починався текст, чим завершився текст. Детальний переказ одного-двох фрагментів (для порівняння) із стислою передачею цих же частин. Складання плану. Стислий переказ фрагментів за пунктами плану. самостійне складання тексту переказу і його запис. Самоперевірка. Завершення роботи.
Методика роботи над вибірковим переказом
Використовуючи вибірковий переказна уроках читання, української мови, розвитку мовлення, вчитель формує та удосконалює в процесі роботи такі
комунікативні уміння учнів
1.
Уміння вибирати з тексту (текстів) матеріал на задану тему. Уміння визначати основну думку майбутнього висловлення в разі його неспівпадання у відповідності з основною думкою вихідного тексту. Уміння систематизувати зібраний матеріалу відповідності до основної думки нового висловлення. Уміння будувати висловлення іншого типу в порівнянні з типом
вихідного тексту. Уміння у відповідності до поставленого комунікативного завдання використовувати мовленнєві засоби вихідного тексту, а також знаходити свої слова і словосполучення для зв’язку відібраного матеріалу.

Пам’ятка Як працювати над вибірковим переказом
1.
Прочитайте текст. Визначте його тему і головну думку. Обміркуйте тему, запропоновану для вибіркового переказу. Визначте головну думку переказу (вона може збігатися і не збігатися з головною думкою тексту. Продумайте тип тексту переказу (опис, розповідь, міркування. Складіть план переказу. Продумайте використання авторських мовленнєвих засобів. Доберіть слова для зв’язку частин переказу. напишіть переказ. Перевірте переказ, чи все в ньому беду зрозумілим людині, яка прочитає або почує його.

Зразки текстів для переказів
Подарунок на день народження
На день народження дідусь подарував Толі курчатко. Воно було схоже на маленьку кульку. Хлопчик доглядав його. Промайнула весна, літо. Вчора курчатко знесло перше яйце. Толя працював над писанкою. Завтра день народження дідуся. Онук готує подарунок діду Панасу. (42 слова.
Совеня
Неподалік від будинку лісника в дуплі берези було гніздо сови. Під березою Мар’янка і Дмитрик знайшли совеня з пошкодженим крилом. Воно тужливо пищало, бо не могло злетіти. Діти забрали пташеня додому. Вдома перев’язали совеняті крильце, посадили його в клітку. У клітці вмостили м’якеньке кубельце, Дмитрик виніс клітку на ганок. Кожного вечора біля ганку з’являлася сова і перегукувалася зі своїм малям. Совеня відповідало їй протяжним писком. Незабаром крильце у пташеняти зажило. Діти віднесли його до гнізда і випустили на волю. (81 слово.

Саламандра
У мене вжитті був цікавий випадок. Це було в Карпатах. Ми йшли стежкою. І раптом ми натрапили на дивну істоту, схожу на ящірку чорна з жовтими плямами, але без луски. Вона незграбно повзла по коренях дерев. Це була саламандра. Саламандри живуть в Україні тільки в Карпатах у вологому буковому чи сосновому лісі. Доросла саламандра досягає розміру 25 сантиметрів. Вона небезпечна, її шкіра виділяє отруйні речовини. Відомо, що п’ять крапель її отрути вбивають собаку. Розмножується саламандра у водоймах. Самка народжує до сімдесяти личинок. Півроку личинки плавають у воді, а потім ідуть жити на суходіл.
(95 слів.
Алгоритм Урок розвитку мовлення
1. Актуалізація чуттєвого досвіду дітей.
Види робіт бесіда з опорою на знання учнів робота з малюнком робота з ілюстрацією в підручнику слухання аудіозапису читання уривків з художніх творів учителем (учнями) з подальшим аналізом обмін враженнями від побаченого на екскурсії тощо.
2.
Повідомлення (або уточнення) теми і мети уроку. Обговорення їх з учнями.
3.
Бесіда з метою впорядкування матеріалу (за умови, якщо він дібраний заздалегідь під час спостережень, при роботі за картиною, за матеріалами прочитаного.
4.
Складання плану або його уточнення (якщо він був складений попередньо.
5.
Мовна підготовка тексту.
Види робіт: лексико-стилістична робота запис необхідних слів орфографічна перевірка або підготовка складання окремих речень, частин тексту робота над заголовком добір (або уточнення) найвлучнішихслів і виразів до кожного пункту плану і т. д.
6. Складання усної зв'язної розповіді учнями.
7.
Написання тексту твору (переказу) учнями. Наданняіндивіду- альної допомоги учням.
8.
Самоперевірка, удосконалення тексту, виправлення виявлених
недоліків і помилок.
9. Читання одного-двох кращих текстів творів (переказів) - за
умови наявності часу.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал