Методичний посібникСкачати 319.47 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір319.47 Kb.
Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Психолого-педагогічний супровід

обдарованої дитини


Миколаїв-2013

Психолого-педагогічний супровід

обдарованої дитини
Методичний посібник

Укладач:

Бондар В.С., методист із психологічної служби відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації

Відповідальна за випуск:

Вінійчук Л.І., завідувач районним методичним кабінетом відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації

У методичному посібнику надані визначеня обдарованості, обдарованої дитини, види обдарованості тощо. У посібнику розміщені рекомендації вчителям щодо роботи з обдарованими дітьми, методик для використання у психодіагностиці обдарованої дитини.Посібник адресовано практичним психологам, вчителям, керівникам загальноосвітніх шкіл.

Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини/

Укл.: В.С.Бондар.—Миколаїв: РМК, 2012.– 28 с.

 

 Зміст
Обдарованість, обдарована дитина 4

Критерії обдарованості 5

Як ставитися до обдарованої дитини 6

Рекомендації педагогам 7

Методики, спрямовані на діагностування

обдарованості 9

Соціальна обдарованість 10

Методика вивчення рівня невербальної

креативності (за П. Торренсом) 11

Тест вивчення потреби в досягненнях

(модифікація тесту-опитувальника

А. Мехрабіана) 16

Толерантість до невизначеності 18

Методика «Особистісна готовність до змін» 19

Література 27


Немає необдарованих дітей — є дорослі,

які не займаються розвитком дитини, адже будь-яка здібність потребує розвитку.

(І.Мороз)

Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.

Види обдарованості: існує загальна і спеціальна

обдарованість.

Розрізняють обдарованість технічну, наукову (зокрема математичну), музичну, поетичну, художню, артистичну та ін. Вищими рівнями обдарованості є талант і геніальність.

Оскільки обдарованість виявляється у конкретних психічних процесах, розрізняють моторну, сенсорну, перцептивну, інтелектуальну обдарованість тощо.

Одним із головних напрямів роботи психологіч-ної служби системи освіти є забезпечення пси-хологічного супроводу не тільки дітей із порушеннями в розвитку, а й особливо здібних, обдарованих дітей. Їм також необхідна психологічна підтримка, а часто — й корекція особистісних особливостей.Обдарована дитина — така, що виділяється яскравими, незвичайними, інколи видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності. Відповідно до даних психологічних досліджень, обдарованими є не більше 5% дітей.

Водночас, беручи до уваги генетично закладені в кожній дитині здібності й різноманіття видів обдарованості, можна припустити, що потенційно кожна дитина — обдарована.

Існують критерії, за якими визначають обда-рованість. Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони:

1. Часто «перескакують» через послідовні етапи свого розвитку.

2. У них чудова пам'ять, яка базується на ран-ньому мовленні.

3. Рано починають класифікувати інформацію, що надходить до них.

4. Люблять колекціонувати. При цьому їхня мета — не ідеальне впорядкування колекції, а реорганізація, систематизація її на нових засадах.

5. Мають великий словниковий запас, охоче читають словники та енциклопедії, придумують нові слова і поняття.

6. Можуть займатися кількома справами одразу, наприклад, стежити за двома чи більше подіями, що відбуваються навколо них.

7. Дуже допитливі, активно досліджують нав-колишній світ і не терплять будь-яких обмежень своїх досліджень.

8. У ранньому віці здатні простежувати причиново-наслідкові зв'язки, робити правильні висновки.

9. Можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, буквально «занурюються» в своє заняття, якщо воно їм цікаве.

10. Мають добре розвинуте почуття гумору.

11. Постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не до снаги.

12. Вирізняються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно.

13. Дратують ровесників звичкою виправляти

інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію.

14.


м бракує емоційного балансу, вони часто

не терплячі та поривчасті.

У педагогічній психології виокремлюють чотири категорії обдарованих дітей:

• обдаровані інтелектуально (мають високі показники за спеціальними тестами інтелекту);

• з яскраво вираженими спеціальними здібностями (досягли успіху в якійсь сфері діяльності);

• академічно обдаровані (чудово навчаються в школі);

• з високою креативністю (потенційно обдаровані).

ЯК СТАВИТИСЯ ДО ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

Поради вчителю

1. Учитель не повинен вихваляти найкращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні здобутки, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.

2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів.

3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини «вундеркінда». Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність — навмисне прилюдне приниження унікальних здібностей — звичайно, неприпустима.

4. Учителеві слід пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

Психологи виділяють такі риси, корисні для вчителя, який працює з обдарованими дітьми:

• наявність позитивної Я-концепції (доброзичливе ставлення до самого себе та інших);

• високий рівень інтелектуального розвитку й широке коло інтересів;

• емоційна врівноваженість і стабільність;

• чутливість до переживань і потреб інших;

• творчий підхід до справи;

• почуття гумору;

• успішний досвід педагогічної роботи (вміння організовувати, модифікувати й індивідуалізувати процес навчання відповідно до результатів діагностичного обстеження дитини);

• досвід роботи з батьками й сім'єю загалом.

Рекомендації педагогам

1. Підхоплюйте думки учнів і оцінюйте їх одразу, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість тощо.

2. Підкреслюйте інтерес дітей до нового.

3. Заохочуйте оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

4. Учіть дітей систематично самооцінювати кожну думку. Ніколи не відкидайте її.

5. Виробляйте у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6. Не вимагайте запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багато варіативні способи.

7. Культивуйте творчу атмосферу — учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

8. Учіть дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх у блокноті.

9. Інколи ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що така ситуація типова.

10. Пропонуйте цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

11. Розвіюйте страх у талановитих дітей.

12. Стимулюйте і підтримуйте ініціативу учнів, самостійність. Пропонуйте проекти, які можуть захоплювати.

13. Створюйте проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

14.Створюйте у школі періоди творчої активності, адже багато геніальних рішень з'являється в такий момент.

15. Допомагайте оволодівати технічними засобами для записів.

16. Розвивайте критичне сприйняття дійсності.

17. Привчайте доводити справи до логічного завершення.

18. Впливайте особистим прикладом.

19. Під час занять чітко контролюйте досягнуті результати та давайте завдання підвищеної складності, створюйте ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

20. Залучайте до роботи з розробки і впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюйте ситуації вільного вибору й відповідальності за обране рішення.

21. Використовуйте творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

22. Під час опрацювання програмного матеріалу залучайте до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюйте розвивальні ситуації.

23. Активно залучайте до участі в районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

24. Відзначайте досягнення вихованців, підтри-муйте і стимулюйте активність, ініціативу, пошук.

25. Пам'ятайте, що учень — «...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, що треба запалити» (К. Ушинський).


Для виявлення і відбирання обдарованих дітей необхідно проводити психодіагностику комплексно, включаючи у кожному конкретному випадку різні методики вивчення особистості. Існує безліч тестів і методик, спрямованих на діагностування об-дарованості:

• для вивчення інтелектуальних особливостей —ускладнений варіант «Прогресивних матриць» Дж. Равена, багаторівневий тест пізнавальних здібностей К. Хеллера;

• методика вивчення креативності —вербальний тест творчого мислення «Незвичайне використання» Дж. Гілфорда, тест творчого мислення П. Торренса;

• розроблені тести на виявлення спеціальних здібностей: математичних, музичних, технічних, сенсорних, тести на моторику Е.Борисова;

• тести спрямованості особистості.

Соціальна обдарованість – це виняткова здатність встановлювати зрілі конструктивні взаємостосунки з іншими людьми (К. Хеллер).

Виявлення рівня соціальної обдарованості проводиться за такими показниками:

• рівень потреби у досягненнях — виявляється у бажанні постійно підвищувати рівень власних досягнень;

• вектор спрямованості особистості — виявляється у спрямованості особистості на спілкування і взаємодію або на справу і результат, або на себе;

• рівень суб'єктивного локус контролю — виявляється у посиланні на відповідальність за свої дії на обставини та інших людей або на себе;

• толерантність до невизначеності - спроможність сприймати нестандартні ситуації позитивно.

Отримані результати дозволяють побудувати профіль соціальної обдарованості і визначити її наявність у підлітків старшого віку.

Пропонуємо декілька методик, які можна використовувати для психодіагностики обдарованості.


Методика вивчення рівня невербальної креативності (за П. Торренсом)

Вік досліджуваного: 4-18 років.Процедура тестування

Дослідження відбувається у вигляді гри. Групове тестування слід проводити з групою у кількості не більше 36 чоловік. Уникайте давати приклади можливих відповідей!Інструкція досліджуваному: на сторінці зображені незакінчені фігури.

Якщо ти додаси до них додаткові лінії, у тебе вийдуть цікаві предмети або сюжетні картинки.

Спробуй придумати таку картинку або історію, яку ніхто інший не зможе придумати. Зроби її завершеною і цікавою, додавай до неї нові ідеї.

Придумай цікаву назву для кожної картинки і напиши її під картинкою.

На виконання цього завдання відводиться 10 хвилин.


Оцінювання рисунка

Номер фігури

Кількість балів

Опис рисунка


1

0

Абстрактний візерунок, людина, голова, окуляри, птах, чайка

1

Брови, очі, хвиля, море, морда тварини, хмара, серце,

сова, квітка, яблуко, людина, собака2

Всі інші більш оригінальні рисунки


2

0

Абстрактний візерунок, дерево, рогатка, квітка

1

Буква, будинок, символ, покажчик, слід кінцівки птаха, цифра, людина

2

Всі інші більш оригінальні рисунки


3

0

Абстрактний візерунок, звукові і радіохвилі, людина, човен, корабель, люди, фрукти

1

Вітер, хмара, дощ, кульки, частини дерева, міст, гойдалка, морда тварини, колеса, лук і стріли, риба, санки, квіти

2

Всі інші більш оригінальні рисунки


4

0

Абстрактний візерунок, хвиля, море, змія, хвіст, знак

питання


1

Кішка, крісло, стілець, ложка, миша, гусениця, черв'як , окуляри, гусак, черепашка, лебідь, квітка, трубка для паління

2

Всі інші більш оригінальні рисунки


5

0

Абстрактний візерунок, блюдо, ваза, чаша, човен, корабель, людина, парасолька

1

Водойма, озеро, гриб, губи, підборіддя, таз, лимон, яблуко, лук і стріли, яр, яма, риба, яйце

2

Всі інші більш оригінальні рисунки


6

0

Абстрактний візерунок, сходи, сходинки, обличчя

1

Гора, скеля, ваза, ялина, кофта, піджак, сукня,гроза, блискавка, людина, квітка

2

Всі інші більш оригінальні рисунки


7

0

Абстрактний візерунок, ключ, машина, серп

1

Гриб, черпак, ківш, лінза, людина, молоток, окуляри, самокат,серп і молот, тенісна ракетка

2

Всі інші більш оригінальні рисунки


8

0

Абстрактний візерунок, дівчинка, жінка, очі або тіло людини

1

Буква, ваза, дерево, книжка, майка, сукня, ракета, квітка, щит

2

Всі інші більш оригінальні рисунки


9

0

Абстрактний візерунок, гори, пагорб, буква, вуха тварини

1

Верблюд, вовк, кішка, лисиця, людина, собака, геометрична фігура

2

Всі інші більш оригінальні рисунки


10

0

Абстрактний візерунок,гусак, качка, дерево, обличчя , лисиця

1

Буратіно, дівчинка, птах, цифра, людина, геометрична

фігура


2

Всі інші більш оригінальні рисунки

Показники креативності

Швидкість – кількість ідей. Визначається підрахунком числа завершених ідей. Максимальне число балів -10.

Оригінальність - нестандартність ідей. Оцінюється за таблицею. Додаються

Бали за об'єднання двох рисунків (2 бали), 3-5 рисунків (5 балів), 6-10 рисунків (10 балів).

Гнучкість – здатність висувати різноманітні ідеї, переходити від одного аспекту проблеми до іншого. Визначається числом різних категорій відповідей.

Для визначення категорії використовуються як самі рисунки, так і їх назви.

Максимальне число балів -10.


ТЕСТ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ДОСЯГНЕННЯХ

(модифікація тесту-опитувальника

А. Мехрабіана)

Інструкція

Перед Вами анкета з 22 твердженнями. Якщо Ви згодні з твердженням, напишіть «так» поряд із його номером, якщо не згодні, то напишіть «ні». Працюючи з анкетою, уявляйте собі типові ситуації та не замислюйтеся над деталями. Можливо, деякі вислови буде важко віднести до самого себе. У такому разі все-таки намагайтеся відповісти. Не прагніть прикрасити себе. Вільно висловлюйте свої думки. Пам'ятайте, поганих або гарних відповідей не буває, адже ми різні.АНКЕТА

1. Думаю, що успіх у житті швидше залежить від випадку, ніж від розрахунку.

2. Якщо втрачу улюблену справу, життя для мене не матиме сенсу.

3. Для мене в будь-якій справі важливіший процес, ніж кінцевий результат.

4. Вважаю, що люди більше страждають від невдач на роботі, ніж від складних або простих взаємостосунків із близькими.

5. Шкода, що більшість людей немає великих цілей.

6. У житті у мене поки що більше успіхів, ніж фіаско.

7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж ділові.

8. Навіть у звичайній роботі я прагну щось удосконалити.

9. Поглинутий думками про майбутній успіх, я можу втратити пильність.

10. Мої рідні вважали мене млявим і ледачим, але я не такий.

11. Гадаю, що у моїх невдачах радше винні обставини, а я — меншою мірою.

12. Мої батьки дуже тиснули на мене, позбавляючи самостійності.

13. Терпіння в мені більше, ніж здібностей та активності.

14. Лінощі, а не сумніви у позитивному успіху, примушують мене часто відмовлятися від моїх планів або намірів.

15. Я достатньо упевнений у собі та своїх планах.

16. Заради успіху я навіть можу піти на ризик, якщо впевнений, що шанси на мою користь.

17. Мені не вистачає старанності.

18. Коли все йде добре, моя енергія посилюється і хочеться звернути гори.

19. Якби я був журналістом, то більше писав би про винаходи людей, а ніж про події.

20. Я не згоден, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі.

21. Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у багатьох моїх товаришів.

22. Мені здається, що наполегливості у мені більше, ніж здібностей.

Ключ

ТАК: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22.

НІ: 1, 3, 7, 11, 13, 17, 21.

Інтерпретація результатів

За кожен збіг з ключем нараховується один бал. Потім підсумовуються бали за «Так» і «Ні». Чим більша сума, тим вища потреба в досягненнях.

Критерії:

1. Низька потреба в досягненнях — 2-10 балів.

2. Середня потреба — 11-16 балів.

3. Висока потреба — 17-22 бали.


Толерантість до невизначеності

При вивченні готовності учнів і педагогів до навчально-дослідницької та винахідницької діяльності варто звернути увагу на таку рису як толерантність до невизначеності. Вивченню толерантності до невизначеності в Україні, як і в інших країнах СНД, стали приділяти увагу лише в останні десять років (Е. Г. Луковицька, П. В. Лушин, Н. В. Шалаєв). У дослідженнях розглядаються питання в контексті формування дивергентного мислення учнів старших класів (К. В. Дрязгунов), проблематики творчої обдарованості (Е. Л. Носенко, М. В.Шаповал) та креативності (К. Стойчева), виховання толерантності (М. С. Міріманова, О. С. Обухов), адаптації вчених до соціальних змін (А. І. Приходько).

Толерантність до невизначеності можна розглядати як особистісну рису, яка дозволяє витримувати кризові прояви, пов’язані з ситуаціями невизначеності. У дослідженні М. С. Міріманової і А. С. Обухової «Виховання толерантності через соціокультурну взаємодію», толерантність до невизначеності визначається як внутрішня толерантність, що являє собою «здатність приймати рішення і розмірковувати над проблемою, навіть якщо не відомі всі факти і можливі наслідки». З метою дослідження рівня розвитку толерантності розглянемо методику «Особистісна готовність до змін» (автори: Роднік, Хезер, Голд, Хал).
Методика «Особистісна готовність до змін»

(автори: Роднік, Хезер, Голд, Хал;

адаптація: Бажанова Н. А., Бардієр Г. Л.)

Методика «Особистісна готовність до змін» (методика PCRS: Personal change readiness survey) розроблена канадськими вченими Родніком, Хезер, Голдом і Халом. Переклад і первинна апробація даного варіанту методики PCRS були проведені Н. А. Бажановою і Г. Л. Бардієр.

Методика особливо ефективна при розгляді стресових ситуацій, що виникають у зв'язку з інноваціями, оскільки нікому не вдається у повній мірі справлятися зі змінами. Розуміння особливостей протистояння змінам допомагає людям захистити себе від стресу в тих ситуаціях, в яких вони найбільш уразливі.

Рекомендовано застосовувати дану методику в рамках діагностики готовності учнів і педагогів до навчально-дослідницької та винахідницької діяльності. Адже методика діагностує такі необхідні складові готовності до навчально-дослідницької та винахідницької діяльності, як винахідливість, толерантність до невизначеності, сміливість, підприємливість, адаптивність, а також такі риси, що мають бути притаманні науковцю-досліднику і

винахіднику, як енергійність, невтомність, віра в успіх, небажання орієнтуватися на гірший розвиток подій, прагнення фіксуватися не на проблемах, а на можливостях їх вирішення, впевненість у собі.

Звертаємо вашу увагу, що під час інтерпретації отриманих результатів, необхідно враховувати індивідуальні особливості людини. Варто пам’ятати, що в індивідуальних особливостях особистості завжди є свої плюси і мінуси. Наприклад, зайва пристрасність може спонукати людину діяти всупереч здоровому глузду, низький рівень енергійності і невтомності може призвести до відсутності мотивації.

Діагностичні складові:

1. Пристрасність (passion) розуміється як енергійність,

невтомність, підвищений життєвий тонус.

2. Винахідливість (resourcefulness) розглядається як

вміння знаходити виходи зі складних ситуацій, звертатися до нових джерел для вирішення нових проблем.

3. Оптимізм (optimism) – це великі надії, віра в успіх, небажання орієнтуватися на гірший розвиток подій, прагнення фіксуватися не на проблемах, а на можливостях їх вирішення.

4. Сміливість, підприємливість (adventurousness) трактується як тяга до нового, невідомого, відмова від випробуваного і надійного.

5. Адаптивність (adaptability) передбачає вміння

змінювати свої плани та рішення, перебудовуватися в нових ситуаціях, не наполягати на своєму, якщо цього вимагає ситуація.

6. Впевненість (confidence) ґрунтується на вірі у себе, у свою гідність та свої сили.

7. Толерантність до двозначності (tolerance for

ambiguity) базується на спокійному ставленні до відсутності конкретних відповідей, самовладання в ситуаціях, коли суть того, що відбувається незрозуміла, або результат справи непередбачуваний, коли не визначені цілі і очікування, коли почата справа залишається незавершеною.Інструкція: Поставте умовну позначку біля числа від 1 до 6 (навпроти кожного з тверджень), яке більш всього відповідає опису вашої позиції, де 1 – максимально не відповідає, а 6 – максимально відповідає вашій думці.

Текст опитувальника


Твердження

ні ←скоріше→так

1

2

3

4

5

6

1. Я віддаю більшу перевагу звичному, ніж невідомому.2. Я рідко «відміряю сім разів».3. Я не з тих, хто змінює свої плани.4. Не можу дочекатися початку дня, коли зможу взятися за справу.5. Я вважаю, що нікому не варто давати занадто багато надій.6. Якщо щось не працює, я знайду спосіб це усунути.7. Мене дратує відсутність ясних і чітких відповідей.8. Я схильний створювати «звичне положення справ» і дотримуватися його.9. Я можу зробити так, що будь-яка ситуація буде працювати на мене.10. Мені потрібно якийсь час, щоб звикнути з тим, що щось не виходить.11. Мені важко розслабитися і нічого не робити.12. Якщо є ймовірність, що щось може не вийти, то воно і не вийде.13. Коли я «застряв», я віддаю перевагу імпровізувати в пошуках виходу з ситуації.14. Я гублюся, коли не вловлюю суті того, що відбувається.15. Я віддаю перевагу знайомій області діяльності, в якій відчуваю себе комфортно.16. Я впораюся з усім, з чим доводиться зустрічатися.17. Якщо я щось твердо вирішив, поміняти це рішення мені буде нелегко.18. Я волію працювати в повну силу.19. Я зазвичай зосереджуюся на тому, що може не вийти.20. Коли люди намагаються знайти вихід із ситуації, вони приходять до мене.21. Якщо результат справи неясний, я прагну прояснити всі негайно.22. Варто дотримуватися перевіреного і надійного.23. Я зосереджуюся на моїх перевагах, а не на недоліках.24. Мені важко здатися, навіть якщо щось зовсім не виходить.25. Я невтомний і повний енергії.26. Рідко все виходить так, як мені хотілося б.27. Сильна сторона моєї особистості – це уміння долати труднощі.28. Терпіти не можу залишати справу незавершеною.29. Я волію йти по головній, а не по другорядній дорозі.30. Моя віра у власні сили непохитна.31. Зі своїм уставом у чужий монастир не ходи!32. Я пристрасний і рішучий.33. Я схильний бачити проблеми, а не можливості їх вирішення.
34. Я звертаюся до незвичайних джерел для вирішення проблем.35. Я дію непродуктивно, якщо і цілі, і очікування невизначені.
Обробка результатів:

Методика включає сім шкал, що вимірюють особистісну готовність до змін. Підраховується кількість балів по кожній з семи шкал, а також загальний бал за всіма шкалами.Варіанти обробки результатів (на ваш вибір):

І варіант

Для шкал, до складу яких входять прямі твердження, кожній відповіді присвоюється бал від 1 до 6 (1 бал – «ні», 6 балів – «так»). Для шкал із зворотними твердженнями бали присвоюються в дзеркальному порядку від 6 до 1 (6 балів –«ні», 1 бал – «так»). Для отримання результату необхідно

підрахувати кількість балів по кожній з семи шкал:

1. Пристрасність (прямі твердження): 4, 11, 18, 25, 32.

2. Винахідливість (прямі твердження): 6, 13, 20, 27, 34.

3. Оптимізм (зворотні твердження): 5, 12, 19, 26; 33.

4. Сміливість, підприємливість (зворотні твердження):

1, 8, 15, 22; 29.

5. Адаптивність (зворотні твердження): 3, 10, 17, 24, 31.

6. Впевненість (прямі твердження): 2, 9, 16, 23, 30.

7. Толерантність до двозначності (зворотні

твердження): 7, 14, 21, 28, 35.
ІІ варіант

Для отримання результату необхідно підрахувати

кількість балів по кожній з семи шкал за поданим алгоритмом:

1. Пристрасність:

сума балів за твердженнями 4, 11, 18, 25 і 32.

2. Винахідливість:

сума балів за твердженнями 6, 13, 20, 27 і 34.

3. Оптимізм: від числа «35» відняти суму балів за

твердженнями 5, 12, 19, 26 і 33.

4. Сміливість, підприємливість:

від числа «35» відняти суму балів за твердженнями 1, 8, 15, 22 і 29.

5. Адаптивність: від числа «35» відняти суму балів за твердженнями 3, 10, 17, 24 і 31.

6. Впевненість:

сума балів за твердженнями 2, 19, 16, 23 і 30.

7. Толерантність до двозначності: від числа «35»

відняти суму балів за твердженнями 7, 14, 21, 28 і 35.Інтерпретація:

Стандартизація методики показала, що сума менше 21 балів за кожною шкалою свідчить про низький рівень розвитку вимірюваної властивості. Середній рівень розвитку властивості (оптимальний варіант) знаходиться в діапазоні від 22 до 26 балів. Сума понад 27 балів оцінюється як високий рівень розвитку вимірюваного властивості.Література:

1. Зінченко Н. Обдаровані діти. Підготовка до взаємодії // Психолог - №15-16, 2012.

2. Морозова Л. Обдаровані діти. Психолого-педагогічний супровід // Психолог - № 19, 2012.

3. Готовність учнів і педагогів до навчально-дослідницької та винахідницької діяльності. Психологічний практикум: методичні рекомендації / Укл.: В. В. Білецька – Миколаїв: ОІППО, 2013.

4. Обдарована дитина: проблема чи перспектива? / Освітні коментарі, № 10-11-12, 2011.

5. Калініченко О. Психодіагностика соціальної обдарованості. // Психологічна служба школи - № 2, 2012.6. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник /уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище/. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.: іл.


- -


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал